Simularea pentru Evaluarea Nationala de clasa a VII-a si Bac clasa a XI-a - ce subiecte se dau si ce contine programa scolara?

de Laura Galescu la 01 Mar. 2019
3 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Simularea pentru Evaluarea Nationala de clasa a VII-a si Bac clasa a XI-a - ce subiecte se dau si ce contine programa scolara?01Mar.2019

Simularea Evaluarii Nationale si cea a Bacalaureatului 2019 au loc luna aceasta, iar elevii sunt in plin proces de pregatire. Subiectele de la simulare pentru clasele a VII-a si a XI-a nu vor cuprinde, insa, toata materia scolara, asa ca elevii trebuie sa stie exact pe ce sa isi axeze pregatirea.

 
Anul acesta, in premiera, vor sustine simularea Evaluarii si elevii de clasa a VII, nu doar cei de a VIII-a, iar subiectele vor fi in proportie de 30% itemi obiectivi.
 
Va prezentam lista continuturilor pentru Simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VII-a in anul scolar 2018 – 2019 
 
Limba si Literatura Romana
 
Continuturile pentru simulare si competentele asociate acestora sunt prevazute in programa pentru Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a, aprobata prin OMEN 4431/29.08.2014 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIll-a in anul scolar 2014-2015.
 
Pentru simulare, continuturile care vor fi evaluate sunt:
 
Continuturi asociate competentei specifice 1.l – Dovedirea intelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinte date:
 
- idei principale, idei secundare;
 
- moduri de expunere (naratiune, descriere, dialog);
 
- structuri in textele epice (logica actiunii, timp, spatiu, modalitati de caracterizare a personajelor, naratorul);
 
- subiectul operei literare, momentele subiectului;
 
- procedee de expresivitate artistica in textele studiate (figuri de stil: personificarea, comparatia, enumeratia, repetitia. Epitetul, antiteza, metafora);
 
- elemente de versificatie (masura, rima, versul, strofa);
 
- trasaturile specifice genului epic si liric in opere literare studiate sau in texte la prima vedere;
 
- trasaturi ale speciilor literare: basmul popular, pastelul, fabula, doina populara:
 
- texte literare (populare si culte — apartinand diverselor genuri si specii), texte nonliterare.
 
Continuturi asociate competentei specifice 1.2 — Sesizarea corectitudinii si a valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de imbogatire a vocabularului si a categoriilor semantice studiate, a ortografiei si punctuatiei
 
- arhaisme. regionalisme: cuvinte derivate, compuse sau obtinute
prin schimbarea valorii gramaticale/conversiune;
 
- Categorii semantice studiate: sinonime, antonime, omonime, cuvinte polisemantice; constructii pleonastice; sensurile cuvintelor in contexte diferite;
 
- mijloacele interne de imbogatire a vocabularului (derivarea, compunerea, schimbarea valori  gramaticale/conversiunea), familia lexicala:
 
- ortografierea diftongilor. a triftongilor si a vocalelor in hiat;
 
- despartirea cuvintelor in silabe;
 
- semne de punctuatie: punctul, virgula, doua puncte, ghilimelele, linia de dialop, semnul intrebarii. semnul exclamarii, cratima, punctul si virgula. linia de pauza;
 
- semne ortografice: cratima., punctul;
 
- valori expresive ale nivelurilor limbii (fonetic, lexical si morfosintactic) intr-un text dat; elemente de limba si de stil in textul literar; figurile de stil, versificatia;
 
- categorii morfologice specifice partilor de vorbire (conform programelor scolare pentru clasele a V-a - a VIl-a): partile de vorbire flexibile - verbul, substantivul, articolul, pronumele (pronumele   personal, pronumele personal de  politete, pronumele retlexiv, pronumele posesiv si adjectivul pronominal posesiv. pronumele demonstrativ si adjectivul pronominal demonstrativ), numeralul (cardinal si ordinal), adjectivul si neflexibile — adverbul (de loc, de timp, de mod), prepozitia, conjunctia, interjectia; relatii si functii sintactice;
 
- elemente de sintaxa a propozitiei (probleme de acord; functii sintactice: propozitia regenta, elementul regent; relatii sintactice: topica si punctuatie; valori stilistice ale folosirii
acestora in textul dat):
 
Continuturi asociate competentei specifice 2.1 — redactarea diverselor texte, cu scopuri si destinatii diverse, adaptandu-le la situatia de comunicare concreta
 
- elemente de redactare a unor compuneri pe o anumita tema/urmarind un plan dat sau conceput de elev: partile componente ale unei compuneri; structurarea detaliilor in jurul ideii principale; dispunerea in pagina a diverselor texte; scrierea ingrijita. lizibila si corecta;
 
- redactarea unor texte reflexive si imaginative (compuneri care presupun exprimarea propriilor sentimente cu ocazia unui eveniment personal, social sau cultural: evidentierea unor trasaturi ale unui obiect (peisaj. opera de arta. persoana) intr-o descriere;
 
- redactarea unor scurte naratiuni: continuarea unor dialoguri: redactarea unor compuneri avand ca suport texte literare studiate sau la prima vedere — rezumat, caracterizare de personaj;
 
- prezentarea unui punct de vedere asupra unor secvente din texte la prima vedere. pe baza unor cerinte date (de exemplu: elemente de structura a operei literare, figurile de stil studiate, elemente de versificatie etc.):
 
- aprecieri personale referitoare la fragmente din textele studiate sau la prima vedere.
 
Continuturi asociate competentei specifice 2.2 — Utilizarea in redactarea unui text propriu a cunostintelor de lexic si de morfosintaxa, folosind adecvat semnele ortografice si de punctuatie
 
elemente de lexic studiate in clasele V - VII:

aplicarea corecta a cunostintelor de morfosintaxa in exprimarea scrisa;
folosirea corecta a semnelor de punctuatie la nivelul propozitiei si al frazei (coordonare. subordonare);
enuntul, fraza, parti de propozitie studiate – predicatul, subiectul, atributul, complementul direct, complementul indirect, completementele circumstantiale.
 
Matematica
 
Nota: in vederea pilotarii unei noi structuri posibile a subiectelor pentru Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIll-a din anul scolar 2019-2020, variantele de subiecte pentru SIMULAREA EVALUARII NATIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VII-A IN ANUL SCOLAR 2018 - 2019 la MATEMATICA vor contine, in proportie de minimum 30%, itemi obiectivi cu scopul de a se realiza evaluarea astfel incat sa nu fie posibila alocarea unui punctaj diferit de catre evaluatori distincti.
 
Continuturile pentru simulare si competentele asociate acestora, corespunzatuare claselor a V-a si a Vl-a, sunt cele prevazute in programa pentru Evaluarea Nationala peniru absolventii clasei a VIII-a, aprobata prin OMEN 443 1/29.08.2014. Continuturile pentru simulare si competentele asociate acestora, corespunzatoare clasei a Vll-a, prevazute in programa pentru Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a, aprobata prin OMEN 4431/29.08.2014 sunt:
 


 
 
 
Va prezentam si lista continuturilor pentru Simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat National pentru elevii clasei a XI-a zi si clasa a XII-a seral/frecventa redusa, in anul scolar 2018 – 2019
 
Limba si Literatura Romana
 
Continuturile pentru simulare si competentele asociate acestora sunt cele prevazute in programa pentru Examenul de bacalaureat national, in vigoare.
 
 
Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:
 
- reguli ale monologului. reguli si tehnici de construire a dialogului, stiluri functionale adecvate situatiei de comunicare, rolul elementelor verbale. paraverbale si nonverbale in comunicarea orala - continuturi asociate competentei specifice I.I];
-  textul dramatic postbelic - continut asociat competentei specifice 2.3;
- limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii - continut asociat competentei specifice 2.5;
- simbolismul. prelungiri ale romantismului si clasicismului, perioada interbelica, perioada postbelica - continuturi asociate competentei specifice 3.2;
-   interpretari si judecati de valoare exprimate in critica si in istoria literara - continuturi asociate competentei specifice 4.3; 
-  autorii canonici: G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, lon Barbu. Camil Petrescu, Liviu Rebreanu, G. Calinescu, E. Lovinescu, Marin Preda. Nichita Stanescu. Marin Sorescu.
 
Matematica
 
Nota: In vederea pilotarii unei noi structuri posibile a subiectelor pentru EXAMENUL DE BACALAUREAT NATIONAL din anul scolar 2019-2020, vanantele de subiecte pentru SIMULAREA probei scrise la MATEMATICA a examenului de bacalaureat national pentru elevii clasei a Xl-a in anul scolar 2018 - 2019 vor contine, in proportie de minimum 30%, itemi obiectivi cu scopul de a se realiza evaluarea astfel incat sa nu fie posibila alocarea unui punctaj diferit de catre evaluatori distincti.
 
Continuturile pentru simulare si competentele asociate acestora, corespunzatoare claselor a IX-a, a X-a si a XI-a, sunt cele prevazute in programa pentru Examenul de bacalaureat national 2015. aprobata prin OMEN 4430/29.08.2014 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat 2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele teme:
 
 din capitolul Sisteme de ecuatii liniare
- Sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute, sisteme de tip Cramer, rangul unei matrice
- Studiul  compatibilitatii si rezolvarea sistemelor:
proprictatea  Kroneker-Capelli, proprietatea  Rouche,
metoda Gauss
- capitolul Derivabilitate
- capitolul Reprezentarea grafica a functiilor
 
Continuturile pentru simulare si competentele asociate acestora, corespunzatoare claselor a IX-a, a X-a si a XI-a, sunt cele prevazute in programa pentru Exumenul de bacalaureat national 2015, aprobata prin OMEN 4430/29.08.2014, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele teme:
- din capitolul Sisteme de ecuatii liniare
sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceala a unui sistem liniar
- metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare
- capitolul Functii derivabile
- capitolul Studiul functiilor cu ajutorul derivatelor
 
Istorie
 
Nota: in vederea pilotarii unei noi structuri posibile a subiectelor pentru EXAMENUL DE BACALAUREAT NATIONAL din anul scolar 2019-2020. variantele de subiecte pentru SIMULAREA probei scrise la ISTORIE a examenului de bacalaureat national pentru elevii clasei a XI-a in anul scolar 2018 - 2019 vor contine. in proportie de minimum 30%, itemi obiectivi cu scopul de a se realiza evaluarea astfel incat sa nu fie posibila alocarea unui punctaj diterit de catre evaluatori distincti.
 
POPOARE SI SPATII ISTORICE
 
* Europa si lumea in secolul XX
Probleme de atins: Europa contemporana (unitate, diversitate. integrare); Cultura romana - cultura curopeana; Romania si Europa in secolul al XX-lea
 
OAMENII, SOCIETATEA SI LUMEA IDEILOR
 
» Economie si sucietate in lumea postbelica
 
Probleme de atins: Ocupatii si statute profesionale: Viata privata si viata publica; Economie rurala - economie urbana in Romania.
 
- stiinta si societatea
Probleme de atins: Impactul tehnologiei asupra vietii cotidiene si a mediului; Noile tehnologii si timpul liber.
 
STATUL SI POLITICA
 
- Statele in perioada contemporana
Probleme de atins: Forme de organizare statala; Idei si regimuri politice.
 
Nota: Continuturile de mai sus tac parte din Programa scolara pentru istorie -
clasa a Xl-a, fara a fi incluse in programa pentru examenul de bacalaureat national.
 
Competentele evaluate sunt cele prevazute in programa pentru examenul de bacalaureat national, formate/dezvoltate pana la data sustinerii simularii.

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Ce NOUTATI sunt la Examenul de Bacalaureat - proba scrisa


Programa pentru Bacalaureat s-a modificat! Mare atentie la noile Teste Rezolvate la Limba Romana, care contin explicatiile detaliate. Testele Rezolvate sunt alcatuite dupa modelul celor date la examen si contin toate cele 3 tipuri de subiecte aflate pe foaia de examen:
  • un text cu cerinte la prima vedere;
  • un text de tip argumentativ;
  • un eseu din materia studiata.

...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

simulare bac 2019simulare evaluare nationala 2019materie simulare 2019calendar simulare bac 2019calendar simulare evaluarea nationala 2019


x

Lasa un raspuns
Comentarii [3 comentarii]Adauga comentariul tau

14Mar.2019

D. Ionescu 14 Mar. 2019 22:04:14

Nu mai știu ce să inventeze ăștia din minister. Tot ce au făcut ei a fost un eșec total. √éncepand de la programe stufoase, neadecvate - catastrofale, continuand cu manualele alternative făcute an grabă, improvizate, de autori nepregătiți, aprobate pe bază de relații și terminand cu structura subiectelor date la simulări și examene care sunt antr-un continuu experiment. Mereu schimbări, mereu ?noutăți?. √én trecut, cand nu erau simulări, rezultatele erau mai bune. Atunci, anseamnă că ele sunt inutile, doar ancarcă elevii și profesorii și tulbură procesul de anvățămant. Să mă contrazică cineva, dar cu argumente. Nu o va face nimeni, vă asigur. Eu știu ce vorbesc, pentru că sunt de foarte mult timp an acest sistem atat de viciat. Din păcate, nimeni nu vrea să schimbe nimic, toți au interesele lor. Doar un Spiru Haret ar putea schimba ceva, dar acesta nu va veni, și chiar dacă ar apărea, ar fi imediat anlăturat, pentru că ar deranja pe mulți.
11Mar.2019

Mira Lunca 11 Mar. 2019 08:28:13

Nu cred ca este o prostie aceasta simulare, insa organizarea ei este un dezastru total.Vi se pare normal ca un elev care are simularea astazi la limba romana sa ramana la cursuri in continuare pana la orele 15.00?Iar maine sa o ia de la capat cu simularea la matematica?Nu este normal!Chiar daca trebuie recuperata materia care se pierde in aceste zile nu asta este modalitatea de recuperare!
05Mar.2019

Florentina Oanea 05 Mar. 2019 18:05:55

O prostie din punctul meu de vedere introducerea acestei simulări la clasa a VII a mai ales asa in timpul anului scolar. Oare nu-i suficient că au tot fost evaluati ancă din clasa a II a apoi a IV a si iar in a VI a...acum si a VII a. ? Mai bine evaluăm si simulam anual..chiar semestrial☺Nu-i obosim prea mult; or să urasca scoala ;vreți ca rata abandonului scolar sa crească? ! Si an plus la scolile unde se anvață dupămasă se pune problema continuării orelor după simulare! !! Sau să facă pa;ri;ii hartie de invoire! !! Oare nu este prea mult? Nu ne dorim să evoluăm ca societate? Sau dorim altceva? Multumesc.
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitNoile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//