ţóÂ

Scoala dupa Scoala 2023: modelul-cadru de organizare pentru scolile din Bucuresti

De Portal Invatamant
la 11 Mai. 2023
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Scoala dupa Scoala 2023: modelul-cadru de organizare pentru scolile din Bucuresti11Mai.2023

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a publicat modelul-cadru privind organizarea, aprobarea si desfasurarea Programului "Scoala dupa ScoalaÔÇŁ in unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Bucuresti, pentru anul scolar 2023-2024.

Potrivit ISMB, la nivelul fiecarei unitati de invatamant se va elabora, aproba si aplica propria procedura, conform legii. 
 

Scoala dupa Scoala 2023 - Descrierea procedurii operationale

 
Art. 1 Programul Scoala dupa Scoala este conceput de unitatile de invatamant sub forma de proiect in urma unei analize de nevoi, prin consultarea elevilor, a reprezentantilor legali ai elevilor, a cadrelor didactice, a comunitatii locale si a altor institutii si organizatii partenere.
 
1.Organizarea programului se face in baza unui regulament intern elaborat de fiecare unitate de invalamant. 
 
Art. 2 Etapele de organizare:
- In perioada ianuarie-februarie a fiecarui an scolar, Consiliul de Administratie al scolii realizeaza analiza de nevoi pentru organizarea programului in anul scolar urmator.
 
- O comisie numita prin decizie a Consiliului de Administratie al unitatii de invatamant elaboreaza oferta pentru Programul Scoala dupa Scoala, sub forma de pachete educationale, conform art.3 (4) din OMENCS nr.5349/07.09.2011, art. 6 si art. 7 din OMEN 4802/ 31.08.2017 pentru modificarea Metodologiei de organizare a Programului "Scoala dupa scoala”, aprobata prin OMENCS nr.5349/07.09.2011.
 
- Comisia este formata din: directorul unitatii de invatamant, reprezentantul Consiliului Reprezentativ al Parintilor/ asociatiei de parinti, doua cadre didactice din invatamantul primar si doua cadre didactice din invatamantul secundar. 
 
- Componenta comisiei aleasa de Consiliul Profesoral si aprobata in CA. 
 
- Oferta pentru Programul SDS este discutata si aprobata de Consiliul Profesoral in conformitate cu prevederile OMENCS nr.5349/07.09.2011.
 
- Programul SDS se organizeaza prin decizia Consiliului de administratie al unitatii de invatamant, cu avizul Consiliului de Administratie al ISMB. Directorul unitatii de invatamant pune in aplicare decizia Consiliului de administratie si inainteaza catre ISMB Programul SDS.
 
- Consiliul de administratie al ISMB avizeaza proiectul Programul SDS, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de OMECTS nr. 5349/2011, privind aprobarea Metodologiei de organizare a programului "Scoala dupa scoala”, cu modificarile si completarile din OMEN 4802 /31.08.2017. 
 
Art. 3 Spatii ce pot fi utilizate pentru organizarea programului SDS, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare: 
- cele disponibile din propria unitate;
- in alte unitati de invatamant;
- consortii scolare;
- palate si cluburi ale copiilor;
- cluburi sportive scolare ;
- spatii puse la dispozitie de autoritatile scolare;
- organizatii neguvernamentale cu competente in domeniu, biserici etc;
 
Art. 4 Este interzisa desfasurarea programului SDS in spatii destinate derularii programului curricular, respectiv spatii care nu au autorizatii de functionare si nici in sediile partidelor politice.
 
Art. 5 Orar (program), conform art. 8, alin. 2 din OMEN nr. 4802/31.08.2017 pentru modificarea Metodologiei de organizare a Programului Scoala dupa Scoala, aprobata prin OMENCS nr. 5349/07.09.2011:
- numarul de ore prevazut in oferta si in Regulamentul intern, dar nu mai putin de 15 ore/ saptamana;
- inainte sau dupa programul scolar obligatoriu. 
 
Art. 6 Inscrierea elevilor se face prin Cerere scrisa a parintilor/ tutorilor legali.
 
Art. 7 Retragerea din programul SDS se realizeaza la cererea scrisa a parintelui/ tutorelui legal.
 
Art. 8 Resurse umane implicate in derularea programului SDS pot fi:

a. personal din invatamant
- cadre didactice din scoala;
- cadre didactice din alte unitati de invatamant inclusiv din palate si cluburi ale copiilor si cluburi sportive scolare;
- cadre didactice din Centrul de Resurse si Asistenta Educationala al Municipiului Bucuresti: profesor-psiholog, consilier scolar, profesor-logoped, profesor de sprijin, asistent social;
- personal didactic auxiliar: bibliotecar, informatician, instructor - animator, instructor de educatie extrascolara, laborant;
- mediator scolar;
- antrenor etc.;
 
b. membri ai comunitatii (parini, reprezentanti ai autoritatilor locale, specialisti din diferite domenii, personalitati locale, membri ai unor organizatii neguvernamentale etc.);
 
c. reprezentanti ai partenerilor. 
 
Art. 9 Personalul implicat in activitatile Programului SDS trebuie sa efectueze examinarea medicala obligatorie si sa indeplineasca toate conditiile legale privind accesul in colectivitatea de elevi (art. 9 din OMEN 4802/ 31.08.2017 pentru modificarea Metodologiei de organizare a Programului
"Scoala dupa Scoala”, aprobata prin OMENCS nr. 5349/ 07.09.2011).
 
Art. 10 Toate activitatile din cadrul Programului SDS se deruleaza fie de catre cadrele didactice, fie sub supravegherea cadrelor didactice, in situatia in care activitatile sunt coordonate de personal extern scolii.
 
Art. 11 Implicarea personalului din invatamant
1. Pentru completarea normei de predare (maximum 4 ore pe saptamana) pentru situatiile prevazute la art. 263 alin. (3) din Legea Educatiei nationale nr. 1/2011 si conform Metodologiei de miscare de personal.
2. Ca activitate cuprinsa in norma didactica de 40 ore/ saptamana, in afara normei de predare/ postului (cel mult 2 ore pe saptamana) obligatoriu pentru personalul implicat in programul "Scoala dupa scoala". Aceste ore nu sunt retribuite suplimentar.
3. Ca activitate in afara activitatii desfasurate in intervalul de timp zilnic de 8 ore, respectiv 40 de ore pe saptamana.
4. Personalul implicat in desfasurarea programului Scoala dupa scoala, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 11(1), isi va desfasura activitatea in baza unor contracte individuale de munca/ contracte de furnizare, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
5. Fiecare persoana (personal didactic, nedidactic si auxiliar) are roluri si responsabilitati bine precizate si stipulate in fisa postului. Toate activitatile vor fi evidentiate intr-o condica specifica programului Scoala dupa Scoala.
6. Plata personalului implicat in Programul SDS se evidentiaza in contabilitatea unitatii de invatamant si nu a asociatiilor de parinti sau a cadrului didactic in calitate de persoana fizica autorizata (PFA). 
 
Art. 12. Parteneriate:
1. La inceputul programului SDS, unitatile de invatamant pot incheia acorduri de parteneriat pentru sustinerea activitatilor din pachetele educationale, cu institutii abilitate care pot furniza servicii educationale(palate, cluburi ale copiilor, cluburi sportive scolare) si organizatii neguvernamentale etc.).
 
2. Pentru buna derulare a Programului Scoala dupa Scoala (curatenie, masa, logistica, transport etc.), unitatile de invatamant pot incheia parteneriate, contracte de sponsorizare cu operatori economici, persoane fizice
sau juridice din tara si strainatate, cu respectarea legislatiei in vigoare. 
 
Art. 13. Finantarea programului Scoala dupa Scoala:
a) din bugetul autoritatilor locale
b) din programe finantate din fonduri europene sau nationale;
c) din activitati scolare si extrascolare, donatii, sponsorizari, prin suportul financiar al asociatiilor de parinti, al organizatiilor nonguvernamentale etc., cu respectarea legislatiei in vigoare;
d) din bugetul de stat constituit, in conditiile legii, cu aceasta destinatie, pentru elevii proveniti din grupurile dezavantajate. 
 
Art. 14. Administrarea fondurilor financiare in Programul SDS:
 
1. directorul unitatii de invatamant elaboreaza o procedura operationala pentru administrarea fondurilor financiare ale Programului SDS, respectand particularitatile specifice scolii;
 
2. sursele de finantare, cheltuielile pentru hrana elevilor, materiale educationale si plata personalului implicat in Programul SDS, se evidentiaza in contabilitatea unitatii de invatamant;
 
3. sursele de finantare provenite:
a. din bugetele autoritatilor locale se vireaza de catre acestea in contul de buget local al unitatii de invatamant — titlul 10: cheltuieli de personal; 
 
b. din suportul financiar al Asociatiei de parinti, pe bazi de chitanta fiscala se vireazi in contul extrabugetar al unitatii de invatamant;
 
4. sumele prevazute la punctele a) si b) vor fi evidentiate in bugetele unitatilor de invatamant pe surse de finantare. Bugetele vor fi emise si aprobate de catre consiliul local.
 
5. plata personalului implicat in Program se realizeaza prin aplicatia informatica EDUSAL, in conformitate cu prevederile Legii 153/ 2017;
 
6. directorul unitatii de invatamant si serviciul contabilitate/ consiliul local aplica procedura de achizitie publica pentru achizitionarea serviciului de masa;
 
7. serviciul secretariat al unitatii de invatamant completeaza Contractul de munca pe o perioada determinata pentru personalul implicat in program si intocmeste lunar statul de salarii;
 
8. serviciul contabilitate al unitatii de invatamant opereaza lunar cheltuielile si platile pentru hrana, materiale educationale, pachete educationale si salariile personalului angajat in Programul SDS;
 
9. analiza administratii fondurilor financiare in programul SDS se va regasi si in Raportul semestrial/ anual al activitatilor unitatii de invatamant.
 
Art. 15. Documentatia programului SDS
Toate documentele mentionate mai jos vor avea semnatura directorului unitatii si sigiliul unitatii
1. Analiza de nevoi;
2. Copie proces-verbal al sedintei CA pentru stabilirea analizei de nevoi pentru organizarea Programului SDS;
3. Copie proces - verbal al sedintei Consiliului Profesoral pentru alegerea comisiei SDS;
4. Copie decizie CA pentru comisia SDS
5. Oferta pentru programul SDS prin pachetele educationale;
6. Copie proces-verbal al sedinfei Consiliului Profesoral in care a fost prezentata, discutata si aprobata oferta pentru programul SDS.
7. Copie proces-verbal al sedintei CA pentru aprobarea programului SDS;
8. Copie decizie CA pentru aprobarea programului
9. Regulament de organizare/ regulamentul intern SDS;
10. Declaratii spatii disponibile si copie dupa Autorizatia sanitara de functionare;
11. Programul de functionare/ orarul fiecarei grupe;
12. Numar de ore alocat fiecarei grupe;
13. Componenta grupelor;
14. Modelul de contract de parteneriat scoala — familie;
15. Resursele umane implicate, pe categorii;
16. Fisa postului pentru fiecare persoana din program;
17. Procedura operationala privind administrarea fondurilor financiare ale Programului SDS;
18. Dovada sustinerii financiare, dupa caz (avizul Consiliului Local, cu mentiunea ca sumele nu sunt din cote defalcate de TVA si exista buget separat pentru programul Scoala dupa Scoala, contract intre Asociatia de parinti si scoala, contract cu ONG- uri etc.). 
 
Art. 16. Dosarul cu documentele complete se inainteaza spre avizare la Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, pana la 22 mai 2023. 
 
Art. 17. In unitatile de invatamant care nu propun ca oferta complementara a scolii programul SDS, nu este permisa inchirierea spatiilor disponibile unor persoane sau institutii private, pentru organizarea in regim privat a activitatilor de tip ,,Scoalaa dupa scoala”
 
9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii
 
9.1. Consiliul de Administratie al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti avizeaza proiectele Programului SDS depuse de unitatile de invatamant pana la termenul precizat in prezenta procedura;
 
9.2. Inspectorul Scolar General/ Inspectorul Scolar General Adjunct decide monitorizarea/ verificarea Programului SDS din unitatea de invatamant, in cadrul inspectiei scolare generale/ inspectiei de specialitate (Consiliere si Orientare Scolara/inspectiei tematice). 
 
9.3. Inspectorul scolar pentru activitati extrascolare, are urmatoarele atributii in coordonarea programului SDS:
a) analizeaza ofertele de Program SDS realizate si propuse de unitatile de invatamant sub aspect educational si le prezinta Consiliului de Administratie al ISMB spre avizare;
b) monitorizeaza unitatile de invatamant care deruleaza Programul SDS;
c) realizeaza instrumente specifice de evaluare a activitatilor;
d) evalueaza activitatile din program, actualizeaza permanent baza de date ale unitatilor de invatamant cu "Program SDS";
e) informeaza ME cu privire la derularea Programului SDS in unitatile de invatamant din Municipiul Bucuresti.
 
9.4. Directorul unitatii de invatamant aplica procedura operationala de organizare si desfasurare a Programului SDS, exercita atributiile si responsabilitatile pentru gestionarea corecta a activitatilor programului;
 
9.5. Directorul unitatii de invatamant realizeaza proceduri si planuri operationale, pentru evitarea oricaror situatii cu potential de risc in desfasurarea programului SDS;
 
9.6. Directorul unitatii de invatamant raspunde de respectarea legislatiei in vigoare, cu privire la circuitul financiar al surselor de finantare din Programului SDS;
 
9.7. Personalul implicat in desfasurarea Programului raspunde de integritatea fizica si moral a elevilor inscrisi in Programul SDS, conform atributiilor desemnate prin fisa postului Programului.
 

Procedura Operationala Program Scoala dupa Scoala - pentru BucurestiAtentie: Acest browser nu suporta fisiere PDF.
Click aici pentru a descarca fisierul pdf.


Definitivat - Sfaturi pentru Nota 10

Teste Rezolvate + Metodologie pentru examenul de Definitivat


DEFINITIVAT - modele de Teste. ATENTIE la modificarile aparute in legislatie si metodologie:
  • teste rezolvate + explicatiile detaliate
  • metodica pentru punctaj maxim
  • exemple utile si ghiduri practice

...Vezi AICI noile Teste rezolvate <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

scoala dupa scoala 2023procedura scoala dupa scoalaafterscoolteme pentru acasa


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//