Regulile Ministerului pentru scoala online: Temele sa NU plictiseasca elevul, Lectiile NU pot fi inregistrate, Notele se pun FARA acordul parintilor

De Laura Galescu
la 20 Oct. 2020
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Regulile Ministerului pentru scoala online: Temele sa NU plictiseasca elevul, Lectiile NU pot fi inregistrate, Notele se pun FARA acordul parintilor20Oct.2020

Ministerul Educatiei a anuntat regulile pentru scoala online.

Conform ordinului publicat deja in Monitorul Oficial, profesorii vor pune note fara sa mai ceara acordul parintilor. De asemenea, se vor pune absente elevilor care nu participa la orele organizate online, parintii au acces la cursuri daca elevii sunt minori, iar inregistrarea cursurilor este interzisa.
 
Acestea sunt cateva dintre noile reguli de predare la distanta continute in Ordinul 5545 privind aprobarea Metodologiei-cadru de desfasurare a activitatii didactice prin intermediul tehnologiei si internetului.
 
 
Va prezentam integral ordinul care stabileste atributiile pentru cadrele didactice, elevi si parinti in timpul scolii online:
 
ORDIN 
 
Nr. 5545/2020 din 10 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfasurarea activitatilor didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului, precum si pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII 
 
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 837 din 11 septembrie 2020 
 
Avand in vedere: 
 
- prevederile art. 94 alin. (2) lit. s) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
- prevederile art. 39 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile ulterioare; 
 
- prevederile art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant si pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011; 
 
- prevederile Ordinului ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului sanatatii nr. 5.487/1.494/2020 privind aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2, in temeiul prevederilor art. 6 lit. d) si art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin. 
 
ART. 1 Se aproba Metodologia-cadru privind desfasurarea activitatilor didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului, precum si pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. 
 
ART. 2 Directia generala invatamant preuniversitar, Directia generala minoritati si relatia cu Parlamentul - Directia minoritati, Directia generala economica, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin. 
 
ART. 3 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
 
ANEXa 
 
METODOLOGIE-CADRU privind desfasurarea activitatilor didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului, precum si pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
CAPITOLUL I 
 
Dispozitii generale 
 
ART. 1 (1) Prezenta metodologie-cadru reglementeaza modalitatea de desfasurare a activitatilor didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului, precum si prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor la acest tip de activitati. (2) in sensul prezentei metodologii, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii: a) prin parinte se intelege parintele, tutorele legal instituit sau sustinatorul legal al elevului minor; b) prin participant la activitatile desfasurate prin intermediul tehnologiei si al internetului se intelege: cadrul didactic, prescolarul, elevul, persoana prevazuta la lit. a) sau un membru al familiei in grija/supravegherea caruia este incredintat elevul minor; c) prin unitati de invatamant se inteleg: unitatile de invatamant de nivel prescolar, gimnazial, liceal, profesional, palatele copiilor, cluburile elevilor, cluburile sportive scolare. 
 
ART. 2 Lista definitiilor termenilor/expresiilor/notiunilor utilizate in cuprinsul prezentei metodologii: a) activitatea didactica prin intermediul tehnologiei si al internetului este o forma de organizare a procesului didactic ce implica inlocuirea orelor de predare-invatare-evaluare, care presupun prezenta fizica a prescolarilor/elevilor in sala de curs, cu activitati de studiu individual si activitati didactice in sistem online. Activitatea este organizata de catre cadrele didactice, acestea asigurand continuitatea procesului didactic prin intermediul tehnologiei si al internetului; b) mediul educational virtual - ansamblu de mijloace educationale digitale si de comunicare care asigura desfasurarea procesului educational prin activitati specifice organizate prin intermediul tehnologiei si al internetului, precum: - platforme digitale educationale sau destinate crearii si partajarii resurselor educationale deschise (RED); - aplicatii destinate comunicarii prin intermediul tehnologiei si al internetului specifice dispozitivelor: desktop, laptop, tableta, telefon, cu ajutorul carora se poate comunica in sistem de videoconferinta; - resurse informationale digitale - se refera la resurse educationale deschise de tip lectie, test, tutorial etc. disponibile pe platforme digitale educationale, precum si alte resurse de tip text, imagine, modele etc. ce pot fi folosite in procesul educational; c) formele de comunicare prin intermediul tehnologiei si al internetului: - sincrona - desfasurata intr-un mediu virtual de invatare, cu participarea simultana a prescolarilor/elevilor, a cadrelor didactice, eventual si a parintilor/reprezentantilor legali; - asincrona - desfasurata intr-un mediu virtual de invatare, in cadrul careia prescolarii/elevii si cadrele didactice nu sunt conectati simultan; - mixta - desfasurata atat sincron, cat si asincron. 
 
CAPITOLUL II 
 
Principii aplicabile. Aspecte privind securitatea in mediul educational virtual si gestionarea datelor cu caracter personal 
 
ART. 3 Principiile specifice care guverneaza procesul didactic prin activitati-suport pentru invatarea prin intermediul tehnologiei si al internetului, conform prevederilor Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt: a) principiul echitatii - in baza caruia accesul la invatare se realizeaza fara discriminare; b) principiul calitatii - in baza caruia activitatile de invatamant se raporteaza la standarde de referinta si la bune practici nationale si internationale; c) principiul descentralizarii - in baza caruia deciziile principale se iau de catre actorii implicati direct in proces; d) principiul asigurarii egalitatii de sanse; e) principiul centrarii educatiei pe beneficiarii acesteia; f) principiul participarii si responsabilitatii parintilor. 
 
ART. 4 (1) Securitatea in mediul educational virtual se realizeaza conform directivelor UE privind securitatea cibernetica, precum si prelucrarea datelor cu caracter personal. in organizarea si desfasurarea activitatilor in mediul virtual se asigura respectarea cerintelor privind protectia datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), denumit in continuare Regulamentul (UE) 2016/679. (2) Masurile de securitate, ca parti integrate ale platformelor digitale educationale utilizate in mediul educational virtual, si de protectie a sanatatii elevilor/prescolarilor in perioada utilizarii echipamentelor digitale se stabilesc pentru desfasurarea activitatilor educationale. (3) Prelucrarea, de catre unitatea de invatamant, a datelor cu caracter personal ale participantilor la activitatile desfasurate prin intermediul tehnologiei si al internetului se realizeaza in vederea indeplinirii obligatiei legale care revine unitatii de invatamant de asigurare a dreptului la invatatura, prin garantarea accesului si a desfasurarii efective a procesului educational in cazul in care procesul educational nu se poate derula fata in fata, conform prevederilor legale in vigoare. (4) Categorii de date cu caracter personal care trebuie prelucrate cu respectarea principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal prevazute la art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679 sunt: a) numele si prenumele prescolarilor/elevilor, numele si prenumele cadrelor didactice care utilizeaza aplicatia/platforma educationala informatica; b) imaginea, vocea participantilor, dupa caz; c) mesajele, videoclipurile, fisierele expediate sau orice alte materiale care contin date prelucrate prin utilizarea aplicatiei/platformei educationale informatice; d) rezultatele evaluarii; e) datele de conectare la aplicatia/platforma educationala utilizata pentru participare la cursurile online: nume de utilizator si parola de acces. (5) Ca masura de protectie a datelor cu caracter personal, prelucrate cu ocazia utilizarii aplicatiilor/platformelor educationale informatice, se interzice inregistrarea activitatilor desfasurate online. 
 
ART. 5 (1) Unitatea de invatamant, in calitate de operator de date cu caracter personal, are obligatia de a institui o serie de masuri tehnice si organizatorice privind protejarea si pastrarea datelor cu caracter personal care sa vizeze: a) securitatea in mediul online; b) asigurarea confidentialitatii datelor; c) preintampinarea riscului pierderii de date; d) impiedicarea modificarii datelor cu caracter personal; e) interzicerea accesului neautorizat la datele cu caracter personal. (2) Conducerea unitatii de invatamant ia masuri cu privire la furnizarea informatiilor prevazute la art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679: identitatea si datele de contact ale unitatii de invatamant si, dupa caz, ale reprezentantului acesteia, scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum si temeiul juridic al prelucrarii, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal, drepturile persoanelor vizate. (3) Prin masurile dispuse, unitatea de invatamant trebuie sa faca dovada pastrarii in conditii de siguranta a datelor cu caracter personal, asa cum au fost definite la art. 4 alin. (4). 
 
ART. 6 Participantii la activitatile de invatare desfasurate prin intermediul tehnologiei si al internetului au urmatoarele obligatii: a) raspund pentru toate mesajele, videoclipurile, fisierele expediate sau pentru orice alte materiale prelucrate prin utilizarea aplicatiei/platformei educationale informatice; b) de a utiliza aplicatia/platforma educationala informatica doar in conformitate cu prevederile legale; c) de a nu inregistra, disemina, folosi informatii, care contin date cu caracter personal, in alt mod care excede scopului prelucrarii acestor date. 
 
ART. 7 (1) Datele cu caracter personal prevazute la art. 4 alin. (4) sunt prelucrate exclusiv in scopul derularii activitatii didactice. (2) Orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuata de catre unitatea de invatamant in afara scopului vizat, prevazut la alin. (1), constituie o incalcare a prevederilor legale. 
 
CAPITOLUL III 
 
Etape de implementare a activitatilor didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului la nivelul unitatilor de invatamant 
 
ART. 8 In vederea organizarii si desfasurarii activitatilor didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului, unitatea de invatamant va parcurge urmatoarele etape: 
 
a) evaluarea capacitatii de a desfasura activitatea didactica prin intermediul tehnologiei si al internetului, in vederea stabilirii necesarului de resurse informationale si de resurse umane formate; 
b) identificarea de solutii, in colaborare cu alte autoritati si institutii publice, organizatii nonguvernamentale, parteneri economici, pentru asigurarea resurselor desfasurarii activitatii in unitatile de invatamant; 
c) asigurarea de resurse pentru familiarizarea cadrelor didactice cu aplicatii, platforme si alte resurse educationale, respectiv oferte de seminare online, cursuri online, tutoriale video; 
d) colectarea datelor statistice cu privire la accesul prescolarilor/elevilor la mijloacele tehnologiei, servicii de internet, telefonie, radio si TV, platforme si resurse disponibile, in vederea proiectarii activitatii-suport pentru invatarea prin intermediul tehnologiei si al internetului; 
e) implementarea solutiilor identificate, in unitati de invatamant; 
f) valorificarea rezultatelor obtinute prin monitorizare si feedback, pentru imbunatatirea activitatilor didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului. 
 
CAPITOLUL IV 
 
Roluri specifice ale factorilor implicati in organizarea si desfasurarea activitatilor didactice pentru invatarea prin intermediul tehnologiei si al internetului 
 
ART. 9 Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC) are urmatoarele atributii: a) coordoneaza si monitorizeaza, prin inspectoratele scolare, organizarea si desfasurarea activitatilor didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului, in invatamantul preuniversitar de stat; b) intreprinde masuri, in colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, administratia publica locala, alte autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, pentru facilitarea accesului prescolarilor/elevilor la tehnologie si internet; c) pune la dispozitia cadrelor didactice si elevilor/prescolarilor, in colaborare cu autoritati si institutii publice, organizatii nonguvernamentale, operatori economici, resurse educationale deschise prin intermediul tehnologiei si al internetului, aplicatii digitale, emisiuni TV si radio si alte resurse care pot facilita activitatea didactica; d) elaboreaza, dezvolta si disemineaza, prin Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie (CNPEE), modele de teste si bareme de evaluare necesare pregatirii individuale pentru sustinerea examenelor nationale, precum si resurse educationale deschise care pot fi utilizate de catre cadrele didactice in activitatea pe care o desfasoara. 
 
ART. 10 Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti (ISJ/ISMB) au/are urmatoarele atributii: a) coordoneaza, prin inspectorii scolari generali/generali adjuncti, activitatea didactica prin intermediul tehnologiei si al internetului, realizata la nivelul unitatilor de invatamant din judet/municipiul Bucuresti; b) evalueaza capacitatea unitatilor de invatamant din subordine de a desfasura activitatea-suport de invatare prin intermediul tehnologiei si al internetului, in vederea stabilirii necesarului de resurse informationale si de resurse umane formate; c) identifica solutii, in colaborare cu alte autoritati si institutii publice, organizatii nonguvernamentale, parteneri economici, pentru asigurarea premiselor desfasurarii activitatii in unitatile de invatamant din subordine; d) acorda sprijin, prin inspectorii scolari, cadrelor didactice in: - proiectarea activitatilor de invatare prin intermediul tehnologiei si al internetului; - elaborarea unor exemple de fise de lucru in vederea consolidarii invatarii prescolarilor/elevilor; - stabilirea sarcinilor de lucru, a proiectelor/portofoliilor care sprijina activitatea didactica prin intermediul tehnologiei si al internetului; - prezentarea de resurse educationale care pot fi utilizate in activitatea didactica prin intermediul tehnologiei si al internetului; e) asigura, prin informaticieni/personal de specialitate, asistenta tehnica unitatilor de invatamant inclusiv pentru activarea licentelor privind utilizarea platformelor; f) asigura, prin CCD, sprijin/consiliere, prin programe de formare/sesiuni de instruire etc., pentru personalul didactic. 
 
ART. 11 Conducerea unitatii de invatamant are urmatoarele atributii: a) informeaza prescolarii/elevii si parintii acestora asupra modalitatii de organizare a activitatii didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului in aceasta perioada, inclusiv cu privire la drepturile si obligatiile pe care le au; b) evalueaza capacitatea unitatii de invatamant de a desfasura activitatea didactica prin intermediul tehnologiei si al internetului si stabileste necesarul de resurse informationale si de resurse umane; c) stabileste masuri pentru buna desfasurare a activitatii didactice de catre toate cadrele didactice si prescolarii/elevii din unitatea de invatamant; d) intreprinde demersuri catre autoritatile locale pentru asigurarea dispozitivelor si a conexiunii la internet pentru prescolarii/elevii care nu dispun de mijloacele necesare pentru desfasurarea activitatilor prin intermediul tehnologiei si al internetului; e) gestioneaza baza materiala cuprinzand dispozitive electronice cu conexiune la internet; f) repartizeaza, prin incheierea unui contract de comodat/prin proces-verbal de predare-primire, dispozitive conectate la internet prescolarilor/elevilor care nu dispun de aceste mijloace; g) stabileste impreuna cu cadrele didactice si profesorii diriginti platformele gratuite, aplicatiile si resursele educationale deschise care se recomanda a fi utilizate in activitate; h) sprijina cadrele didactice si prescolarii/elevii sa isi creeze conturi de e-mail si de acces la platformele si aplicatiile electronice utilizate la nivelul unitatii de invatamant; i) identifica si aplica modalitati de sustinere a activitatii pentru posibile cazuri speciale, inclusiv pentru prescolarii/elevii cu cerinte educationale speciale (CES); j) monitorizeaza modul in care se desfasoara activitatea didactica prin intermediul tehnologiei si al internetului. 
 
ART. 12 Profesorii diriginti/Profesorii pentru invatamant primar/invatatoarele/Profesorii pentru invatamantul prescolar/Educatoarele au urmatoarele atributii: a) informeaza elevii si parintii acestora despre modalitatea de organizare a activitatii didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului in aceasta perioada, inclusiv cu privire la drepturile si obligatiile pe care le au; b) coordoneaza activitatea clasei si colaboreaza cu celelalte cadre didactice in vederea asigurarii continuitatii participarii prescolari/elevilor la activitatea de invatare prin intermediul tehnologiei si al internetului; c) participa la stabilirea platformelor, a aplicatiilor si a resurselor educationale deschise care se recomanda a fi utilizate in activitatea desfasurata; d) transmit prescolarilor/elevilor de la grupa/clasa pe care o coordoneaza programul stabilit la nivelul unitatii de invatamant, precum si alte informatii relevante pentru facilitarea invatarii prin intermediul tehnologiei si al internetului; e) ofera consiliere prescolarilor/elevilor grupei/clasei pentru participarea acestora la activitatile didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului; f) mentin comunicarea cu parintii prescolarilor/elevilor; g) intervin in solutionarea unor situatii specifice cu privire la desfasurarea activitatii didactice in care sunt implicati prescolarii/elevii grupei/clasei. 
 
ART. 13 Cadrele didactice au urmatoarele atributii: a) proiecteaza si realizeaza activitatile didactice din perspectiva principiilor curriculare si a celor privind invatarea prin intermediul tehnologiei si al internetului; b) elaboreaza, adapteaza, selecteaza resurse educationale deschise, sesiuni de invatare pe platforme educationale, aplicatii, precum si alte categorii de resurse care pot fi utilizate; c) proiecteaza activitatile-suport pentru invatarea prin intermediul tehnologiei si al internetului; d) elaboreaza instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei si al internetului, pentru inregistrarea progresului prescolarilor/elevilor; e) stabilesc impreuna cu celelalte cadre didactice un program optim pentru predare-invatare-evaluare astfel incat sa se respecte curba de efort a elevilor si sa se evite supraincarcarea acestora cu sarcini de lucru. 
 
ART. 14 Elevii au urmatoarele responsabilitati: a) participa la activitatile stabilite de cadrele didactice si de catre conducerea unitatii de invatamant, conform programului comunicat, precum si informatiilor transmise de catre profesorii diriginti/profesorii pentru invatamant primar/invatatoare/profesorii pentru invatamantul prescolar/educatoare; b) rezolva si transmit sarcinile de lucru in termenele si conditiile stabilite de catre cadrele didactice, in vederea valorificarii activitatii desfasurate prin intermediul tehnologiei si internetului; c) au o conduita adecvata statutului de elev, dezvoltand comportamente si atitudini prin care sa se asigure un climat propice mediului de invatare; d) nu comunica altor persoane datele de conectare la platforma destinata invatamantului prin intermediul tehnologiei si al internetului; e) nu inregistreaza activitatea desfasurata in mediul online, in conformitate cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, precum si ale art. 4 alin. (4) din prezenta metodologie; f) au obligatia de a participa la activitatile desfasurate prin intermediul tehnologiei si al internetului; in caz contrar, elevul este considerat absent si se consemneaza absenta in catalog, cu exceptia situatiilor justificate; g) au un comportament care sa genereze respect reciproc, un mediu propice desfasurarii orelor de curs. 
 
ART. 15 Parintii au urmatoarele atributii: a) asigura participarea copiilor la activitatile didactice organizate de catre unitatea de invatamant prin intermediul tehnologiei si al internetului, urmarind crearea unui mediu fizic sigur, prietenos si protectiv pentru copil in timpul desfasurarii activitatii, promovarea unui comportament pozitiv, aprecierea progresului inregistrat de prescolar/elev, incurajarea, motivarea si responsabilizarea acestuia cu privire la propria formare; b) mentin comunicarea cu profesorul diriginte/invatatorul si celelalte cadre didactice; c) sprijina prescolarul/elevul, daca este cazul, in primirea si transmiterea sarcinilor de lucru, in termenele stabilite; d) transmit profesorului diriginte/profesorului pentru invatamant primar/invatatoarei/profesorului pentru invatamantul prescolar/educatoarei feedbackul referitor la organizarea si desfasurarea activitatii de predare-invatare-evaluare prin intermediul tehnologiei si al internetului. 
 
CAPITOLUL V 
 
Aspecte metodologice privind organizarea si desfasurarea activitatii didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului in unitatile de invatamant preuniversitar 
 
ART. 16 (1) In proiectarea si organizarea activitatii didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului se respecta prevederile planurilor-cadru si ale programelor scolare in vigoare. (2) in proiectarea si organizarea activitatii didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului se vor avea in vedere: a) selectarea informatiilor/a experientelor anterioare ale elevilor si valorificarea acestora; b) realizarea/selectarea/adaptarea materialelor/resurselor specifice pentru facilitarea procesului educational; c) crearea unei comunitati de invatare; d) aplicarea sarcinilor de lucru, astfel incat sa se asigure pentru toti prescolarii/elevii dobandirea competentelor specifice particularitatilor de varsta; e) incurajarea contributiilor individuale, a reflectiei etc. (3) Activitatile didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului vor urmari dezvoltarea competentelor elevilor, fixarea si consolidarea cunostintelor, educatia remediala, pregatirea elevilor pentru sustinerea evaluarilor si examenelor nationale. 
 
ART. 17 (1) Materialele didactice utilizate in format digital pot fi din categoria: manuale scolare, auxiliare curriculare aprobate/avizate de catre MEC, ghiduri, brosuri, platforme online, dar si diverse aplicatii, platforme, resurse recomandate de catre MEC, de catre ISJ/ISMB sau de catre conducerea unitatii de invatamant (spre exemplu, la invatamantul primar si gimnazial se utilizeaza, cu precadere, manualele digitale pentru clasele I - a VIII-a existente pe website-ul CNPEE: www.manuale.edu.ro). (2) Materialele didactice trebuie sa fie accesibile pentru toti prescolarii/elevii din formatiunea de studiu. (3) Cadrele didactice pot elabora si utiliza orice alte materiale educationale, in conformitate cu programa scolara in vigoare. 
 
ART. 18 (1) In activitatea didactica prin intermediul tehnologiei si al internetului se pot folosi, adapta si redistribui liber, tinand cont de drepturile de autor, resurse educationale deschise (RED) - materiale pentru invatare, predare, cercetare sau alte scopuri educationale, cum ar fi: cursuri, proiecte de lectii, prezentari, carti, manuale, teme pentru acasa, chestionare, activitati in clasa sau in laborator, jocuri, simulari, teste, resurse audio sau video etc., puse la dispozitie in format digital sau fizic si la care exista acces liber. (2) Materialele utilizate de catre cadrele didactice in procesul de predare-invatare-evaluare prin intermediul tehnologiei si al internetului si incarcate pe platforme dedicate constituie material didactic. 
 
ART. 19 (1) In organizarea si desfasurarea activitatii didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului, cadrul didactic verifica sistematic realizarea sarcinilor de lucru de catre prescolari/elevi si ii incurajeaza prin oferirea feedbackului constructiv/pozitiv cu accent permanent pe proces, solutii si pe rezultat, nu pe consecinte. in procesul evaluarii sarcinilor de lucru se recomanda utilizarea unor tehnici de colaborare in perechi sau in grupuri mici, incurajarea elevilor sa aplice autoevaluarea si evaluarea reciproca. (2) Se recomanda ca feedbackul privind activitatea desfasurata de elevi sa fie in raport cu progresul si potentialul fiecaruia. (3) in elaborarea sarcinilor de lucru trebuie sa se urmareasca respectarea particularitatilor de varsta ale elevilor in ceea ce priveste resursa de timp, nivelul de intelegere al acestora si gradul de dificultate a itemilor. Sarcinile de lucru trebuie sa fie creative, sa nu conduca la pierderea interesului elevilor fata de invatare, la oboseala fizica si emotionala, la reducerea timpului destinat unor activitati recreative, familiale sau comunitare, inclusiv a timpului destinat somnului, alimentatiei etc. 
 
CAPITOLUL VI 
 
Desfasurarea activitatii didactice in comunitati dezavantajate in care cadrele didactice si elevii au acces limitat la tehnologie 
 
ART. 20 (1) In comunitatile dezavantajate in care cadrele didactice si elevii au acces limitat la tehnologie, inspectoratele scolare si conducerea unitatilor de invatamant, cu sprijinul autoritatilor locale si al altor parteneri, iau masuri pentru asigurarea activitatii de suport pentru invatarea prin mijloace alternative, altele decat tehnologie si/sau internet. (2) Se recomanda proiectarea de sarcini de lucru individualizate, in corespondenta cu cerintele curriculare ale disciplinelor din planul de invatamant si adaptate nevoilor fiecarui elev. Sarcinile de lucru trebuie sa fie stabilite doar in baza continuturilor care au fost predate in clasa si sa fie centrate pe analiza si aplicare. (3) Transmiterea sarcinilor de lucru catre elevi trebuie sa se realizeze respectand conditiile impuse; dupa caz, pot fi utilizate transmisiunile radio si TV locale, precum si serviciile comunitare puse la dispozitia cetatenilor de catre autoritatea locala, pentru distribuirea materialelor. (4) in situatia in care majoritatea prescolarilor/elevilor au acces limitat la mijloacele tehnologiei si/sau internetului, activitatea cadrelor didactice care predau la clasele respective se va centra pe activitati de dezvoltare de resurse educationale specifice recuperarii accelerate la intoarcerea in unitatile de invatamant. (5) in situatia in care cadrele didactice au acces limitat la mijloacele tehnologiei si/sau internetului, activitatea acestora se va desfasura utilizandu-se alte resurse educationale, stabilite in acord cu directorul unitatii de invatamant. 
 
CAPITOLUL VII 
 
Evaluarea elevilor 
 
ART. 21 In cadrul activitatilor de predare-invatare-evaluare prin intermediul tehnologiei si al internetului, progresul educational al elevilor poate fi evaluat de cadrele didactice, prin acordarea de note/calificative, in conformitate cu legislatia in vigoare, utilizand instrumente specifice de evaluare. 
 
CAPITOLUL VIII 
 
Dispozitii finale 
 
ART. 22 Conducerile unitatilor de invatamant, cadrele didactice si personalul didactic auxiliar sunt responsabili pentru organizarea si desfasurarea, in conditii de calitate, a activitatilor didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului. 
 
ART. 23 Unitatile de invatamant elaboreaza pe baza prezentei metodologii-cadru proceduri proprii privind activitatile didactice desfasurate prin intermediul tehnologiei si al internetului, precum si pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.  
Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii
Matematica de nota 10!

Atentie: Matematica este una dintre materiile importante din scoala. Trebuie sa ne ajutam copiii, indiferent ca sunt in clasa a II-a, a IV-a, a VI-a, a VIII-a sau a XII-a!
 
Aveti la dispozitie colectia de Culegeri de teste REZOLVATE de Matematica. Alcatuita de un grup de cadre didactice dedicate, cu metode moderne de prezentare, aceasta colectie a intrunit pe deplin aprecierea copiilor, profesorilor si parintilor.

Culegerile de teste respecta integral programa scolara in vigoare si metodologia testelor PISA


...Vezi AICI noile Teste <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

reguli scoala onlineordin scoala onlinescoala online coronascoala online notescoala online absente


x
Lasa un raspunsTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//