Palatele si cluburile copiilor, noul Regulament: sunt subordonate inspectoratelor scolare, profesorii au obligatia sa participe la programe de formare continua o data la doi ani - proiect

De Portal Invatamant
la 24 Aug. 2023
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Palatele si cluburile copiilor, noul Regulament: sunt subordonate inspectoratelor scolare, profesorii au obligatia sa participe la programe de formare continua o data la doi ani - proiect24Aug.2023

Ministerul Educatiei a pus in dezbatere publica un proiect de ordin privind Regulamentul de organizare si functionare a palatelor si cluburilor copiilor. Conform documentului, activitatile din palatele si cluburile copiilor vor avea un rol complementar activitatilor educationale formale si se vor centra centreaza pe dezvoltarea in ansamblu a personalitatii prescolarilor si a elevilor, contribuind la dezvoltarea lor fizica, cognitiva, emotionala si sociala.

Documentul publicat pe edu.ro stabileste ca palatele si cluburile copiilor se infiinteaza prin decizia inspectorului scolar general, in baza hotararii consiliului de administratie al inspectoratului scolar si cu aprobarea Ministerului Educatiei.

Printre cele mai importante atributii ale palatelor si cluburilor copiilor se numara:
- organizarea de activitati extrascolare la nivel local, judetean, interjudetean, regional, national si international;
- consultanta, consiliere si asistenta in domeniul activitatii educative non-formale/ educatiei extrascolare;
- organizarea de cursuri de formare, simpozioane, ateliere de lucru in diverse domenii ale educatiei extrascolare
- sprijina desfasurarea programelor de tip Scoala altfel sau Saptamana verde.

 
Noul regulament mai stabileste ca personalul didactic si personalul de conducere din palatele si cluburile copiilor este obligat sa participe cel putin o data la doi ani la cel putin un program de formare continua acreditat, conform unui plan stabilit la nivelul unitatii.
 
 

REGULAMENT privind organizarea si functionarea palatelor si cluburilor copiilor

 

Capitolul I

Organizarea activitatii

 
Art. 1.
(1) Palatele si cluburile copiilor sunt unitati de educatie extrascolara, cu personalitate juridica, in cadrul carora se desfasoara activitati instructiv educative specifice, prin care se formeaza, se dezvolta si se exerseaza competente potrivit vocatiei si optiunii copiilor si se valorifica timpul liber al copiilor prin implicarea lor in proiecte educative.
 
(2) Activitatile din palate si cluburi au rol complementar activitatilor educationale formale si se centreaza pe dezvoltarea in ansamblu a personalitatii prescolarilor si a elevilor, contribuind la dezvoltarea lor fizica, cognitiva, emotionala si sociala, pentru atingerea potentialului individual si participarea activa in societate.
 
(3) Palatul/clubul copiilor cu personalitate juridica are cod fiscal, buget propriu, conturi in trezorerie, intocmeste situatii financiare si detine denumire, firma, stampila, sigiliu si alte insemne proprii.
 
(4) La nivel judetean, pot functiona si structuri fara personalitate juridica arondate palatelor/cluburilor copiilor.
 
(5) Un club al copiilor se constituie ca unitate cu personalitate juridica cu minimum 600 de copii inscrisi si cu respectarea prevederilor alin (3) din prezenta anexa.
 
Art. 2.
(1) Denumirile oficiale ale acestor unitati de educatie extrascolara sunt: Palatul Copiilor, Clubul Copiilor si Palatul National al Copiilor din Bucuresti.
 
(2) Denumirea palatul copiilor se atribuie unitatii de educatie extrascolara situata in municipiul resedinta de judet.
 
(3) Denumirea clubul copiilor se atribuie unitatilor de educatie extrascolara situate in alte localitati decat municipiul resedinta de judet si in sectoarele municipiului Bucuresti;
 
(4) Denumirea Palatul National al Copiilor din Bucuresti se atribuie unitatii de educatie extrascolara situata in municipiul Bucuresti.
 
Art. 3.
(1) Cluburile/palatele copiilor se infiinteaza prin decizia inspectorului scolar general, in baza hotararii consiliului de administratie al inspectoratului scolar si cu aprobarea Ministerului Educatiei.
 
(2) La nivelul municipiului Bucuresti functioneaza cate un club al copiilor in fiecare sector.
 
(3) Inspectoratul scolar poate infiinta structuri arondate palatelor/cluburilor, la propunerea comunitatii locale, in baza hotararii consiliului de administratie al inspectoratului scolar si cu aprobarea Ministerului Educatiei.
 
(4) Organizarea retelei scolare a palatelor si cluburilor copiilor se realizeaza de catre inspectoratele scolare cu aprobarea Ministerului Educatiei, procesul de organizare implicand infiintare/ desfiintare/ fuziune/ divizare, conform legislatiei in vigoare si a criteriilor stabilite prin metodologie.
 
(5) Palatul, cluburile copiilor si structurile sunt subordonate inspectoratului scolar.
 
(6) La nivelul municipiului Bucuresti, cluburile copiilor sunt subordonate Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.
 
(7) Palatul National al Copiilor din Bucuresti este subordonat direct Ministerului Educatiei, prin directia generala care coordoneaza activitatea educativa extrascolara.
 
(8) Arondarea unui club al copiilor, care isi pierde personalitatea juridica, la palatul copiilor sau la alt club al copiilor din judetul respectiv, se realizeaza de catre inspectoratul scolar, in baza hotararii consiliului de administratie al inspectoratului scolar si cu aprobarea Ministerului Educatiei.
 
(9) La nivelul municipiului Bucuresti, arondarea unui club al copiilor, care isi pierde personalitatea juridica, la un alt club al copiilor, se realizeaza de catre Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, in baza hotararii consiliului de administratie al inspectoratului scolar si cu aprobarea Ministerului Educatiei.
 
(10) Palatul National al Copiilor din Bucuresti, palatele si cluburile copiilor, unitatile de invatamant preuniversitar, unitatile de educatie extrascolara si alte unitati de invatamant autorizate sa functioneze provizoriu/ acreditate, potrivit legislatiei in vigoare, se pot asocia, prin parteneriate contractuale, in consortii scolare, conform prevederilor legale in vigoare.
 
Art. 4.
(1) Palatele si cluburile copiilor isi elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare, in baza prezentului regulament, a actelor normative care reglementeaza drepturile si obligatiile beneficiarilor primari ai educatiei si ale personalului din palatele si cluburile copiilor.
 
(2) Regulamentul de organizare si functionare a palatului/clubului copiilor contine reglementari specifice fiecarui palat/club, inclusiv cele referitoare la frecventarea cursurilor de catre prescolari si elevi.
 
(3) Proiectul regulamentului de organizare si functionare a palatului/ clubului copiilor se elaboreaza de catre un colectiv de lucru, coordonat de un cadru didactic. Din colectivul de lucru, numit prin hotararea consiliului de administratie, fac parte si reprezentanti ai parintilor/ tutorilor legal instituiti.
 
(4) Proiectul regulamentului de organizare si functionare a palatului/ clubului copiilor se supune, spre dezbatere, in consiliul reprezentativ al parintilor/ asociatiei parintilor, in consiliul profesoral, la care participa cu drept de vot si personalul didactic auxiliar si administrativ.
 
(5) Regulamentul de organizare si functionare a palatului/clubului copiilor, precum si modificarile ulterioare ale acestuia se aproba, prin hotarare, de catre consiliul de administratie.
 
(6) Dupa aprobare, regulamentul de organizare si functionare a palatului/ clubului copiilor se inregistreaza la secretariatul palatului/ clubului copiilor. Pentru aducerea la cunostinta personalului palatului/ clubului copiilor, a parintilor/ tutorilor legal instituiti si a elevilor, regulamentul intern de organizare si functionare a palatului/ clubului copiilor se afiseaza la avizier si pe pagina web a institutiei. Profesorii coordonatori ai cercurilor din palatul/ clubul copiilor au obligatia de a prezenta elevilor si parintilor/ tutorilor legal instituiti regulamentul de organizare si functionare. Personalul palatului/ clubului copiilor, parintii, tutorii legal instituiti si elevii majori isi vor asuma, prin semnatura, faptul ca au fost informati referitor la prevederile regulamentului de organizare si functionare a palatului/ clubului copiilor.
 
(7) Respectarea regulamentului de organizare si functionare a palatului/ clubului copiilor este obligatorie. Nerespectarea acestuia constituie abatere si se sanctioneaza conform prevederilor legale.
 
(8) Regulamentul de organizare si functionare a palatului/ clubului copiilor poate fi revizuit anual, in termen de cel mult 30 de zile de la inceputul fiecarui an scolar.
 
(9) Regulamentul de organizare si functionare a palatului/ clubului copiilor contine dispozitiile obligatorii prevazute la art. 242 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare si in contractele colective de munca aplicabile, si se aproba prin hotarare a consiliului de administratie, dupa consultarea reprezentantilor organizatiilor sindicale din palatul/ clubul copiilor, afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate, invatamant preuniversitar din palatul/ clubul copiilor.

 
Art. 5.
(1) Palatul National al Copiilor din Bucuresti, palatele si cluburile copiilor au urmatoarele atributii:
a) furnizeaza activitati de educatie extrascolara prescolarilor si elevilor;
b) atesta competentele de comunicare, lingvistice, artistice, tehnice, sportive, digitale, civice, antreprenoriale, dobandite de copiii care au frecventat cercurile de profil din cadrul acestor unitati de invatamant, in baza reglementarilor prevazute la Art. 13, din prezentul regulament;
c) organizeaza activitati extrascolare la nivel local, judetean, interjudetean, regional, national si international;
d) pot sprijini programe tip Scoala dupa scoala organizate in unitati de invatamant, in calitate de furnizori de activitati extrascolare/ activitate educativa non-formala;
e) ofera consultanta, consiliere si asistenta in domeniul activitatii educative non-formale/ educatiei extrascolare;
f) desfasoara activitati de mentorat in domeniul educatiei extrascolare/ activitati educative nonformale;
g) organizeaza cursuri de formare, simpozioane, ateliere de lucru in diverse domenii ale educatiei extrascolare/activitati educative non-formale;
h) elaboreaza suporturi de cursuri de formare, materiale didactice auxiliare, ghiduri metodologice, studii de cercetare, programe scolare etc. in domeniul educatiei extrascolare/ activitati educative nonformale;
i) colaboreaza cu institutii guvernamentale si nonguvernamentale acreditate in furnizarea programelor de formare continua cu credite transferabile, in diverse domenii ale educatiei extrascolare/ activitati educative non-formale;
j) modifica profilul si denumirea cercurilor, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
k) sprijina desfasurarea programelor de tip Scoala altfel sau Saptamana verde.
 
(2) Palatul copiilor coordoneaza activitatea cluburilor copiilor la nivel judetean.
 
(3) Palatul National al Copiilor din Bucuresti coordoneaza activitatea cluburilor copiilor din Municipiul Bucuresti.
 
Art. 6.
(1) Activitatea din palatele si cluburile copiilor debuteaza odata cu inceperea anului scolar;
 
(2) Structura anului scolar in palatele si cluburile copiilor contine acelasi numar de saptamani de activitate didactica ca si in unitatile de invatamant de tip formal.
 
(3) Numarul saptamanilor de activitate didactica in palatele si cluburile copiilor este similar celui din unitatile de invatamant de tip formal.
 
(4) Cadrele didactice din palatele si cluburile copiilor beneficiaza de concediu de odihna, anual, cu plata, conform prevederilor contractului colectiv de munca aplicabil la nivel de sector de activitate, inclusiv in perioada cursurilor din invatamantul formal.
 
(5) Pe durata vacantelor scolare, in palatele si cluburile copiilor se desfasoara activitati de educatie extrascolara, prevazute in Calendarul activitatilor de vacanta, stabilit de fiecare palat si club al copiilor, in parte.
 
(6) Activitatile din palatele si cluburile copiilor se pot desfasura de luni pana duminica inclusiv.
 
(7) Inscrierea elevilor la activitati se va face anual printr-o procedura proprie, aprobata in consiliul de administratie al institutiei.
 
Art. 7. Prescolarii si elevii au acces liber si gratuit la activitatile organizate in palatele si cluburile copiilor. Pentru unele activitati se pot percepe taxe, in conditiile legii.
 
Art. 8. Varsta prescolarilor si a elevilor care frecventeaza activitatile organizate in palatele si cluburile copiilor este cuprinsa, de regula, intre 5 si 19 ani, in functie de profilul cercului si de competentele care urmeaza sa fie formate.
 
Art. 9. In cazul in care numarul prescolarilor/elevilor inscrisi la un cerc din palatele sau cluburile copiilor depaseste capacitatea de functionare, in bune conditii, a activitatii din cadrul respectivului cerc, consiliul de administratie al palatului sau clubului copiilor poate decide, la propunerea conducatorului de cerc, organizarea unor teste de aptitudini pentru departajarea celor inscrisi.
 
Art. 10.
(1) Activitatile din palatele si cluburile copiilor se desfasoara in cercuri, structurate pe domenii tematice: cultural, artistic, civic, tehnic, aplicativ, stiintific, sportiv, turistic etc.
 
(2) La nivel de palat si club al copiilor comisiile de specialitate stabilesc planul de educatie corespunzator profilurilor cercurilor. Planul de educatie pentru fiecare unitate contine totalitatea cercurilor din oferta palatului, numarul de minute pe saptamana pentru fiecare cerc, impartit pe niveluri: incepatori, avansati, performanta si modul de distribuire a acestora intr-o saptamana.
 
(3) Activitatea didactica se desfasoara in sali de cercuri, ateliere, cabinete, laboratoare, sali de sport, baze sportive, parcuri scoala, cartodromuri, poligoane, gradini botanice, sere, partii de schi, ateliere deschise, tabere si in alte spatii care indeplinesc conditiile de siguranta pentru prescolari si elevi.
 
(4) In cadrul cercurilor, activitatea este structurata pe grupe de incepatori, de avansati si de performanta, in functie de nivelul pregatirii prescolarilor/ elevilor si de competentele care urmeaza a fi formate;
 
(5) In cadrul palatelor/ cluburilor copiilor, precum si a structurilor, se pot infiinta noi cercuri, la solicitarea comunitatii locale, cu aprobarea inspectoratului scolar judetean/ Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti/ Ministerului Educatiei, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
 
(6)
a) Reprofilarea unui cerc se realizeaza in baza hotararii consiliului de administratie al palatului/ clubului copiilor si cu acordul ARACIIP;
b) Propunerile pentru reprofilarea/ redenumirea unui cerc se analizeaza in consiliul profesoral si se aproba de catre consiliul de administratie al palatului/ clubului copiilor;
c) Un cerc poate fi reprofilat in urmatoarele cazuri:
(i) cand nu mai exista baza materiala necesara desfasurarii activitatii cercului;
(ii) cand nu exista necesarul de solicitari pentru constituirea grupelor;
(iii) cand numarul copiilor/ grupa este sub normativele mentionate in prezentul regulament;
(iv) cand postul vacant nu s-a ocupat in etapele de mobilitate, aferente metodologiei de personal didactic, timp de minimum 3 ani.
 
Art. 11. Activitatea din cercurile palatelor si cluburilor copiilor este proiectata astfel incat sa evite paralelismul si/ sau suprapunerile cu continutul tematic din programele de studiu specifice educatiei formale.
 
Art. 12.
(1) Activitatea fiecarui cerc se desfasoara pe baza unei planificari calendaristice anuale, aprobate de catre directorul palatului/ clubului copiilor.
 
(2) Portofoliul cadrului didactic coordonator al cercului contine:
a) curriculum vitae si anexe;
b) programa de studiu a cercului;
c) planificarea calendaristica;
d) documentele de proiectare didactica;
e) dovezi ale activitatilor desfasurate in cadrul cercului;
f) metode, tehnici si instrumente de evaluare a activitatii didactice desfasurate in cadrul cercului;
g) documentele sau produsele care certifica rezultatele obtinute de catre elevii inscrisi la cerc;
h) documentele doveditoare ale instruirii elevilor in domeniul protectiei si a sigurantei activitatilor desfasurate in cadrul cercului.
 
(3) Programele de studiu vor fi elaborate, distinct, pentru grupele de incepatori, de avansati, de performanta, axandu-se pe competentele specifice care urmeaza a fi formate, dezvoltate si/ sau diversificate.
 
(4) Programele de studiu elaborate de catre cadrele didactice coordonatoare de cerc vor fi avizate de catre inspectorul responsabil cu activitatea educativa si de catre inspectorul de specialitate pentru domeniul respectiv, o data la patru ani.
 
(5) Tipurile si nivelurile de competente specifice, formate si dezvoltate pentru fiecare cerc in parte, vor fi stabilite de catre cadrul didactic coordonator al cercului, in functie de varsta copiilor si de durata pregatirii lor, in baza proiectarii didactice pentru o perioada de minimum patru ani.
 
Art. 13.
(1) Rezultatele invatarii dobandite de prescolari/ elevi, prin participarea la activitati educationale extrascolare, sunt recunoscute prin adeverinte eliberate anual. Acestea sunt parte integranta si din portofoliul educational al elevului.
 
(2) Palatele si cluburile copiilor elibereaza, la cerere, certificate de competenta, elevilor si copiilor care au frecventat activitatea unui cerc, cel putin patru ani consecutiv (minimum 500 de ore de studiu), in cadrul grupelor de performanta (4 ore/ saptamana) pe baza rezultatelor obtinute si conform nivelului competentelor formate.
 
(3) Certificatul, in original, impreuna cu documentele care stau la baza emiterii acestuia, fac parte integranta din portofoliul elevului, existent la unitatea de invatamant la care acesta este scolarizat. O copie a certificatului se pastreaza de catre unitatea emitenta.
 
(4) Emiterea certificatului de competente dobandite de elevii care frecventeaza activitatea unui cerc, intrun cuantum de minimum 500 de ore de studiu, se realizeaza in baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei.
 

Capitolul II

Conducerea palatelor si cluburilor copiilor

 
Art. 14.
(1) Conducerea palatelor si cluburilor copiilor, ca unitati de educatie extrascolara, este asigurata in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
 
(2) Palatele copiilor si cluburile copiilor sunt conduse de consiliile de administratie, de directori si, dupa caz, de directori adjuncti.
 

Sectiunea 1. Consiliul de administratie

 
Art. 15.
(1) Consiliul de administratie este organ de conducere. In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul de administratie si directorii colaboreaza cu consiliul profesoral, cu comitetul de parinti/ asociatiile de parinti, cu reprezentantii minoritatilor nationale, unde este cazul, si cu autoritatile administratiei locale.
 
(2) Consiliul de administratie al Palatului National al Copiilor din Bucuresti este format din 11 membri, dupa cum urmeaza: 5 cadre didactice din totalul de cadre didactice titulare ale unitatii de invatamant, inclusiv directorul, 1 reprezentant din cadrul directiei generale de specialitate care coordoneaza activitatea educativa extrascolara din cadrul Ministerului Educatiei, 1 reprezentant al administratiei publice locale, 3 reprezentanti ai parintilor si 1 reprezentant al partenerilor educationali.
 
(3) Consiliul de administratie al palatului copiilor este format din 11 membri, dupa cum urmeaza: directorul, 4 cadre didactice din totalul de cadre didactice ale unitatii de invatamant cu personalitate juridica, din care minimum unul din structuri (daca exista structuri), 1 reprezentant al inspectoratului scolar judetean – responsabil cu coordonarea activitatii educative extrascolare, 2 reprezentanti ai administratiei publice locale, 2 reprezentanti ai parintilor si 1 reprezentant al partenerilor educationali;
 
(4) Consiliul de administratie al clubului copiilor este format din 7 membri, dupa cum urmeaza: director, 2 cadre didactice din totalul de cadre didactice ale unitatii de invatamant cu personalitate juridica din care minimum unul din structuri (daca exista structuri), 1 reprezentant al administratiei publice locale, 2 reprezentanti ai parintilor si 1 reprezentant al partenerilor educationali.
 
(5) Membrii consiliului de administratie sunt alesi, conform procedurii mentionate in actele normative, in vigoare, privind organizarea si functionarea consiliului de administratiei din unitatile de invatamant preuniversitar.
 
(6) In cazul in care, in palatul si clubul copiilor activeaza cadre didactice apartinand minoritatilor nationale, acestea vor avea reprezentanti in consiliul de administratie.
 
(7) La sedintele consiliului de administratie participa, fara drept de vot, cu statut de observator/ observatori, reprezentantii federatiilor sindicale din invatamantul preuniversitar care au membri in palatul/ clubul copiilor. De asemenea, daca unitatea de invatamant are structuri arondate, participa ca invitati si coordonatorii acestora. Punctul de vedere al acestora se mentioneaza in procesul - verbal al sedintei si este asumat de catre acestia prin semnatura.
 
(8) Presedintele consiliului de administratie este directorul palatului/ clubului copiilor.
 
(9) Membrii consiliului de administratie coordoneaza si raspund de domenii de activitate, pe baza delegarii de sarcini stabilite de catre presedintele consiliului de administratie, prin decizie.
 
(10) (a) Consiliul de administratie se intruneste lunar in sedinte ordinare, pe baza unei tematici stabilite la inceputul fiecarui an scolar sau ori de cate ori este necesar, la solicitarea directorului palatului/ clubului copiilor sau a doua treimi dintre membri ori a doua treimi din numarul membrilor consiliului profesoral;
 
(b) Consiliul de administratie este legal intrunit in sedinta, in prezenta a cel putin jumatate plus unu din totalul membrilor sai;
 
(c) Consiliul de administratie se poate intruni in format fizic, online sau hybrid;
 
(11) Membrii consiliului de administratie, observatorii si invitatii sunt convocati cu cel putin 72 de ore inainte de inceperea sedintei ordinare, comunicandu-li-se ordinea de zi si documentele ce urmeaza a fi discutate. In cazul sedintelor extraordinare convocarea se face cu cel putin 24 de ore inainte. Convocarea se poate realiza prin diferite mijloace de comunicare. Procedura de convocare se considera indeplinita daca se poate face dovada comunicarii.
 
(12) a) Presedintele consiliului de administratie desemneaza un secretar al consiliului de administratie, din randul personalului didactic din unitatea de invatamant care nu este membru in consiliul de administratie, cu acordul persoanei desemnate;
b) Secretarul consiliului de administratie nu are drept de vot;
c) Secretarul consiliului de administratie indeplineste toate atributiile prevazute in actele normative, in vigoare, privind organizarea si functionarea consiliului de administratiei din unitatile de invatamant preuniversitar;
 
(13) Hotararile consiliului de administratie se adopta cu votul a cel putin 2/3 dintre membrii prezenti, mai putin cele prevazute la alin. (16).
 
(14) Hotararile privind bugetul si patrimoniul palatului/ clubului copiilor/ Palatului National al Copiilor din Bucuresti se iau cu majoritatea voturilor din totalul membrilor consiliului de administratie.
 
(15) Hotararile consiliului de administratie care vizeaza personalul din unitate, cum ar fi: procedurile pentru ocuparea posturilor, restrangerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sanctiuni si altele asemenea se iau prin vot secret. Membrii consiliului de administratie care se afla in conflict de interese nu participa la vot.
 
(16) Hotararile consiliului de administratie privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, raspunderea disciplinara si disponibilizarea personalului didactic se adopta cu votul a doua treimi din totalul membrilor.
 
(17) In situatii exceptionale, in care hotararile consiliului de administratie nu pot fi luate conform alin. (16), la urmatoarea sedinta, cvorumul de sedinta necesar adoptarii este de jumatate plus unu din membrii consiliului de administratie cu drept de vot, iar hotararile consiliului de administratie se adopta cu 2/3 din voturile celor prezenti.
 
(18) La sfarsitul fiecarei sedinte a consiliului de administratie, toti membrii si invitatii, daca este cazul, au obligatia sa semneze procesul-verbal incheiat cu aceasta ocazie. Presedintele consiliului de administratie raspunde de acest lucru.
 
(19) Procesele-verbale se scriu in Registrul de procese-verbale al consiliului de administratie, care se inregistreaza in unitatea de invatamant si au statut de documente oficiale. Pe ultima foaie, presedintele consiliului de administratie scrie numarul paginilor si numarul de inregistrare al registrului, stampileaza si semneaza, pentru autentificare.
 
(20) Registrul de procese-verbale al consiliului de administratie este insotit, in mod obligatoriu, de dosarul care contine anexele proceselor-verbale: rapoarte, programe, informari, tabele, liste, solicitari, memorii, sesizari etc. Cele doua documente oficiale, registrul si dosarul se pastreaza in biroul directorului, intr-un fiset securizat, ale carui chei se gasesc la presedintele consiliului de administratie si la secretarul consiliului de administratie.
 
(21) Documentele consiliului de administratie sunt:
• graficul si ordinea de zi a sedintelor ordinare ale consiliului de administratie;
• convocatoarele consiliului de administratie;
• registrul de procese - verbale al consiliului de administratie;
• dosarul care contine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informari, tabele, liste, solicitari, memorii, sesizari etc.);
• registrul de evidenta a hotararilor consiliului de administratie;
• dosarul hotararilor adoptate, semnate de presedinte, inregistrate in registrul de evidenta a hotararilor consiliului de administratie.
 
Art. 16.
(1) Pe langa atributiile prevazute in Legea invatamantului preuniversitar nr. 198/2023 si ale actelor normative, in vigoare, privind organizarea si functionarea consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar si mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, consiliul de administratie mai indeplineste si urmatoarele atributii:
a) avizeaza proiectele de state de functii si de buget ale palatului/ clubului copiilor;
b) aproba comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare, savarsite de personalul salariat al unitatii de invatamant, conform legislatiei in vigoare.
 

Sectiunea 2. Directorul/directorul adjunct al palatului/clubului copiilor

 
Art.17.
(1) Directorul exercita conducerea executiva a palatului/ clubului copiilor, in conformitate cu atributiile conferite de lege, cu hotararile consiliului de  administratie al palatului/ clubului copiilor, precum si cu alte reglementari legale in vigoare.
 
(2) Directorul/ directorul adjunct al Palatului National al Copiilor din Bucuresti este degrevat de norma didactica, conform normelor legislative aprobate prin ordin al ministrului educatiei.
 
(3) Directorul/ directorul adjunct al palatului copiilor este degrevat, partial, de norma didactica, conform normelor legislative aprobate prin ordin al ministrului educatiei.
 
(4) Directorul clubului copiilor este degrevat de norma didactica, partial, conform normelor legislative aprobate prin ordin al ministrului educatiei.
 
(5)
a) Functia de director/ director adjunct al Palatului National al Copiilor/ al palatelor/ cluburilor copiilor se ocupa, conform legii, prin concurs public, sustinut de catre cadrele didactice titulare. Concursul pentru ocuparea functiei de director/ director adjunct se organizeaza conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei;
b) Directorul/directorul adjunct poate fi eliberat din functie la propunerea motivata a consiliului de administratie al inspectoratului scolar/ al municipiului Bucuresti, la propunerea a 2/3 din membrii consiliului de administratie al unitatii de educatie extrascolara sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. In aceasta ultima situatie este obligatorie realizarea unui audit de catre inspectoratul scolar. Rezultatele auditului se analizeaza in consiliul de administratie al inspectoratului scolar. In functie de hotararea consiliului de administratie al inspectoratului scolar, inspectorul scolar general emite decizia de eliberare din functie a directorului/ directorului adjunct al unitatii de educatie extrascolara;
c) In cazul vacantarii functiilor de director/ director adjunct, conducerea interimara este asigurata, pana la organizarea concursului, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar, de un cadru didactic titular, numit prin detasare in interesul invatamantului, prin decizia inspectorului scolar general, cu avizul
consiliului de administratie al inspectoratului scolar si cu acordul scris al persoanelor solicitate;
d) In conditiile in care, dupa desfasurarea concursului, raman vacante functiile de director/ director adjunct, ocuparea acestora se poate realiza prin detasare, in conformitate cu legislatia in vigoare, pana la organizarea unui nou concurs, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar respectiv;
e) Numirea directorului/ directorului adjunct al Palatului National al Copiilor se face prin ordin al ministrului educatiei;
f) Ministrul educatiei emite ordinul pentru ocuparea, prin detasare, a functiei de director/ director adjunct al Palatului National al Copiilor;
g) Ministrul educatiei poate dispune incetarea detasarii din functia de director/ director adjunct al Palatului National al Copiilor la o data anterioara termenului detasarii;
h) Eliberarea din functia de director/ director adjunct al Palatului National al Copiilor se face de catre ministrul educatiei in conditiile legii;
i) Numirea directorului/ directorului adjunct al palatului/ clubului copiilor se face prin decizia inspectorului scolar general;
j) Inspectorului scolar general emite decizia pentru ocuparea, prin detasare, a functiei de director/ director adjunct al palatului/ clubului copiilor;
k) Inspectorului scolar general poate dispune incetarea detasarii din functia de director/ director adjunct al palatului/ clubului copiilor la o data anterioara termenului detasarii;
l) Eliberarea din functia de director/ director adjunct al palatului/ clubului copiilor se face de catre inspectorul scolar general in conditiile legii.
 
(6) Directorul palatului/ clubului copiilor, care are structuri arondate, desemneaza un coordonator al structurii, la propunerea cadrelor didactice din structura respectiva, cu aprobarea consiliului de administratie.
 
(7) La Palatul National al Copiilor din Bucuresti functiile de conducere sunt: un director si doi directori adjuncti.
 
(8) Palatele copiilor, care au minimum 35 de norme didactice si administrative, inclusiv cu structurile arondate, au dreptul la un post de director adjunct.
 
(9) Palatele copiilor, care au minimum 60 de norme didactice si administrative, inclusiv cu structurile arondate, si minimum 3 structuri, au dreptul la doua posturi de director adjunct.
 
(10) Directorii palatelor si cluburilor copiilor au catedra rezervata in conditiile stabilite pentru cadrele didactice care indeplinesc functii de conducere, conform prevederilor legale in vigoare.
 
(11) Directorul palatului/ clubului copiilor este subordonat inspectoratului scolar judetean/ Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, reprezentat prin inspectorul scolar general. Directorul Palatului National al Copiilor din Bucuresti este subordonat Ministerului Educatiei, prin directia generala care coordoneaza activitatea educativa extrascolara. Fisa postului si fisa de evaluare a directorului sunt elaborate de inspectoratul scolar judetean/ Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti/ Ministerul Educatiei.
 
(12) Directorul palatului/ clubului copiilor reprezinta palatul/ clubul copiilor, inclusiv structurile acestora in relatiile cu terte persoane fizice si juridice, in limitele competentelor prevazute de lege.
 
(13) Personalul compartimentului financiar-contabil este subordonat directorului palatului/ clubului copiilor/ Palatului National al Copiilor din Bucuresti si isi desfasoara activitatea conform atributiilor stabilite de acesta, prin fisa postului.
 
(14) Vizitarea palatului/ clubului copiilor/ structurii si asistenta la activitati, efectuate de persoane din afara palatului/ clubului copiilor/ structurii, se face numai cu aprobarea directorului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
 
Art. 18.
(1) Drepturile si obligatiile directorului palatului/ clubului copiilor sunt cele prevazute de lege, de prezentul regulament, precum si de regulamentul de organizare si functionare a palatului/ clubului copiilor.
 
(2) Directorul palatului/ clubului copiilor/ Palatului National al Copiilor din Bucuresti beneficiaza de concediu de odihna conform prevederilor legale in vigoare. Perioada concediului anual de odihna al directorului palatului/clubului copiilor se aproba de catre inspectorul scolar general.
 
(3) Directorul adjunct al palatului/clubului copiilor/Palatului National al Copiilor din Bucurestibeneficiaza de concediu de odihna conform prevederilor legale in vigoare. Perioada concediului anual de odihna al directorului adjunct al palatului/clubului copiilor se aproba de catre directorul unitatii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
 
(4) Pentru Palatul National al Copiilor din Bucuresti, perioada concediului anual de odihna al directorului se aproba de catre secretarul de stat pentru invatamantul preuniversitar.
 
Art. 19. Pe langa atributiile prevazute in Legea Invatamantului Preuniversitar nr. 198/2023, directorul palatului/clubului copiilor/Palatului National al Copiilor din Bucuresti mai indeplineste si urmatoarele:
a) prezinta rapoarte de evaluare anuale in fata consiliului profesoral si a consiliului de administratie;
b) in cazul in care hotararile consiliului profesoral si/ sau ale consiliului de administratie incalca prevederile legale, directorul are dreptul sa interzica aplicarea lor si este obligat sa informeze in acest sens, in termen de 3 zile, inspectorul scolar general, respectiv directia generala din  Ministerul Educatiei, responsabila de coordonarea activitatii extrascolare;
c) este ordonatorul de credite al palatului/ clubului copiilor si are responsabilitatile stabilite prin reglementarile legale in vigoare, in acest sens;
d) propune regulamentul de organizare si functionare a palatului/clubului copiilor consiliului profesoral, spre analiza si consiliului de administratie, spre aprobare;
e) elaboreaza planul managerial, coordoneaza elaborarea proiectului planului de dezvoltare institutionala al palatului/ clubului copiilor, prin care stabileste politica educationala a institutiei;
f) este responsabil de calitatea educatiei furnizate de palatul/ clubul copiilor/ structurile arondate palatului/ cluburilor copiilor;
g) initiaza proiecte de parteneriat educational la nivel local, judetean, regional, national, international;
h) in baza propunerilor consiliului profesoral, numeste, prin decizii, sefii comisiilor de specialitate, ai compartimentelor functionale, precum si ai altor colective si comisii prevazute in metodologiile emise de Ministerul Educatiei;
i) poate propune consiliului profesoral cadre didactice care sa faca parte din consiliul de administratie, conform procedurii de alegere prin vot secret;
j) solicita comitetului de parinti/ asociatiilor de parinti, autoritatilor  administratiei publice locale, desemnarea reprezentantilor in consiliul de administratie al palatului/ clubului copiilor;
k) elaboreaza, impreuna cu membrii consiliului de administratie, fisele posturilor si fisele de evaluare pentru personalul din subordine, conform legislatiei in vigoare;
l) elaboreaza proceduri interne de lucru, care se aproba in consiliul de administratie al palatului/ clubului copiilor;
m) indeplineste atributiile stabilite prin alte metodologii aprobate de Ministerul Educatiei;
n) incheie contracte individuale de munca cu personalul angajat si aproba concediile de odihna ale personalului didactic, didactic auxiliar si administrativ, cu aprobarea consiliului de administratie;
o) numeste si elibereaza din functie personalul didactic auxiliar si administrativ, conform legislatiei in vigoare;
p) poate propune consiliului de administratie angajarea de personal platit din venituri extrabugetare proprii, in vederea imbunatatirii activitatii desfasurate in cadrul palatului/clubului copiilor;
q) aproba trecerea personalului salariat de la o treapta profesionala la alta, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare;
r) numeste, prin decizie, comisiile de cercetare disciplinara aprobate de consiliul de administratie si aplica sanctiunile stabilite de aceste comisii pentru abaterile disciplinare savarsite de personalul palatului/ clubului copiilor/ structurii conform prevederilor legale in vigoare;
s) raspunde de respectarea conditiilor si a exigentelor privind normele de igiena scolara, de protectie a muncii, de protectie civila;
t) elaboreaza proiectul de buget, de venituri si cheltuieli, pe care il supune aprobarii consiliului de administratie al palatului copiilor/ clubului copiilor.
 
Art. 20.
(1) Directorul Palatului National al Copiilor din Bucuresti/ al palatului/ al clubului copiilor raspunde in fata consiliului profesoral, a consiliului de administratie si a personalului de indrumare, evaluare si control de la nivelul Ministerului Educatiei/ inspectoratului scolar judetean/ Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti pentru activitatea proprie, conform fisei postului elaborate de Ministerul Educatiei.
 
(2) Consiliul de administratie al inspectoratului scolar judetean/ Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti valideaza calificativul anual al directorului/ directorului adjunct al palatului/ clubului copiilor, acordat de comisia de evaluare din cadrul inspectoratului scolar, pe baza fisei de evaluare elaborate de Ministerul Educatiei.
 
(3) In cazul Palatului National al Copiilor din Bucuresti, directia generala care coordoneaza activitatea educativa extrascolara, din cadrul Ministerului Educatiei evalueaza activitatea directorului/ directorului adjunct si ii acorda calificativul anual.
 
Art. 21.
(1) Directorul adjunct isi desfasoara activitatea in subordinea directorului, conform fisei postului si in concordanta cu atributiile stabilite prin prezentul regulament si prin regulamentul de organizare si functionare a unitatii. 
 
(2) Fisa postului directorului adjunct si cea de evaluare sunt elaborate conform legislatiei in vigoare.
 
(3) Directorul adjunct indeplineste atributiile delegate de director pe o perioada determinata.
 
(4) Directorul adjunct raspunde in fata directorului, a consiliului profesoral, a consiliului de administratie si a personalului de indrumare, evaluare si control de la nivelul inspectoratului scolar judetean/ Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si de la nivelul Ministerului Educatiei, in cazul Palatului National al Copiilor din Bucuresti, pentru activitatea proprie, conform fisei postului.

Sectiunea 3. Tipul si continutul documentelor manageriale

 
Art. 22.
Pentru optimizarea managementului palatului/ clubului copiilor, conducerea acesteia elaboreaza documente manageriale, astfel:
a) documente de diagnoza;
b) documente de prognoza;
c) documente de evidenta.
 
Art. 23.
(1) Documentele de diagnoza ale palatului/ clubului copiilor sunt:
a) rapoartele anuale ale comisiilor si compartimentelor din unitate;
b) raportul anual de activitate al unitatii;
c) raportul anual de evaluare interna a calitatii.
 
(2) Conducerea palatului/ clubului copiilor poate elabora si alte documente de diagnoza, privind domenii specifice de interes, care sa contribuie la dezvoltarea institutionala si la atingerea obiectivelor educationale.
 
Art. 24.
(1) Raportul anual de activitate al unitatii se intocmeste de catre director si directorul adjunct /directorii adjuncti, dupa caz.
 
(2) Raportul anual de activitate al unitatii se valideaza de catre consiliul de administratie, la propunerea directorului, in primele patru saptamani de la inceputul anului scolar.
 
(3) Raportul anual de activitate al unitatii este facut public pe site-ul palatului/ clubului sau, in lipsa acestuia, prin orice alta forma.
 
Art. 25.
Raportul anual de evaluare interna (RAEI) se intocmeste de catre comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii, se valideaza de catre consiliul de administratie, la propunerea coordonatorului comisiei si se prezinta, spre analiza, consiliului profesoral.
 
Art. 26.
(1) Documentele de prognoza ale palatului/ clubului, realizate pe baza documentelor de diagnoza ale perioadei anterioare, sunt:
a) planul de dezvoltare institutionala;
b) planul managerial;
c) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial intern.
 
(2) Documentele de prognoza se transmit, in format electronic, comitetului reprezentativ al parintilor si asociatiei de parinti, acolo unde exista, fiind documente care contin informatii de interes public.
 
Art. 27.
(1) Planul de dezvoltare institutionala constituie documentul de prognoza pe termen lung si se elaboreaza de catre o echipa coordonata de catre director, pentru o perioada de patru ani. Acesta contine:
a) prezentarea unitatii: istoric si starea actuala a resurselor umane, materiale si financiare, relatia
cu comunitatea locala si organigrama;
b) analiza de nevoi;
c) viziunea, misiunea si obiectivele strategice ale unitatii;
d) planificarea tuturor activitatilor palatului/ clubului, respectiv a activitatii manageriale, obiective, termene, stadii de realizare, resurse necesare, responsabilitati, indicatori de performanta si evaluare.
 
(2) Planul de dezvoltare institutionala se dezbate si se avizeaza de catre consiliul profesoral si se aproba de catre consiliul de administratie.
 
Art. 28.
(1) Planul managerial constituie documentul de actiune pe termen scurt si se elaboreaza de catre director pentru o perioada de un an scolar.
 
(2) Planul managerial contine adaptarea directiilor de actiune ale ministerului si inspectoratului scolar la specificul unitatii, precum si a obiectivelor strategice ale planului de dezvoltare institutionala la perioada anului scolar respectiv.
 
(3) Planul managerial se dezbate si se avizeaza de catre consiliul profesoral si se aproba de catre consiliul de administratie.
 
(4) Directorul adjunct intocmeste propriul plan managerial, conform fisei postului, in concordanta cu planul managerial al directorului si cu planul de dezvoltare institutionala, care se aproba de catre consiliul de administratie.
 
Art. 29.
Directorul ia masurile necesare, in conformitate cu legislatia in vigoare, pentru elaborarea si/ sau dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe tipuri de activitati. Planul de dezvoltare a sistemului de control managerial intern va cuprinde obiective, actiuni, responsabilitati, termene, precum si alte componente.
 
Art. 30.
Documentele manageriale de evidenta sunt:
a) statul de functii;
b) organigrama unitatii;
c) schema orara a unitatii;
d) planul de incadrare;
e) planul de scolarizare.
 

Sectiunea 4. Consiliul profesoral

 
Art. 31.
(1) Consiliul profesoral este constituit din totalitatea cadrelor didactice cu norma de baza in palatul/ clubul copiilor, inclusiv din structurile arondate acestora si functioneaza conform prevederilor legale in vigoare.
 
(2) Consiliul profesoral are rol de decizie in domeniul instructiv - educativ.
 
(3) Sedintele consiliului profesoral al palatului/ clubului copiilor se desfasoara, legal, in prezenta a doua treimi din numarul total al membrilor.
 
(4) Hotararile se iau prin vot deschis sau secret, cu cel putin jumatate plus unu din numarul total al membrilor consiliului profesoral si sunt obligatorii pentru personalul palatului/ clubului copiilor/structurii, precum si pentru beneficiarii primari ai educatiei. Modalitatea de vot se stabileste la inceputul sedintei. 
 
(5) Personalul didactic auxiliar al palatului/ clubului copiilor/ structurii poate fi invitat la sedintele consiliului profesoral.
 
(6) La sedintele consiliului profesoral, directorul palatului/ clubului copiilor poate invita, in functie de tematica dezbatuta, reprezentantii desemnati ai comitetului de parinti/ ai asociatiilor de parinti, ai autoritatilor administratiei publice locale si ai partenerilor sociali.
 
(7) Participarea la sedintele consiliului profesoral este obligatorie pentru toate cadrele didactice din palatul/ clubul copiilor/ structuri. Absenta nemotivata de la aceste sedinte se considera abatere disciplinara si se sanctioneaza conform prevederilor regulamentului de organizare si functionare a unitatii.
 
(8) Directorul palatului/ clubului copiilor numeste, prin decizie, in baza votului cadrelor didactice, secretarul consiliului profesoral, care are atributia de a redacta lizibil si inteligibil procesele-verbale ale sedintelor consiliului profesoral.
 
Art. 32. Pe langa atributiile prevazute in Legea Invatamantului Preuniversitar, nr. 198/2023 si a altor prevederi legale in vigoare, consiliul profesoral al palatului/ clubului copiilor mai indeplineste si urmatoarele atributii:
a) aproba componenta nominala a comisiilor de specialitate din palatul/ clubul copiilor;
b) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii;
c) formuleaza aprecieri sintetice privind activitatea membrilor personalului didactic, la solicitarea acestora;
d) analizeaza si dezbate Raportul de evaluare interna privind calitatea educatiei si Raportul anual de activitate al unitatii;
e) dezbate, avizeaza si propune spre aprobare consiliului de administratie planul de dezvoltare institutionala al palatului/ clubului copiilor;
f) dezbate si avizeaza regulamentul de organizare si functionare a palatului/ clubului copiilor in sedinta la care participa cel putin doua treimi din personalul salariat din palatul/ clubul copiilor;
g) dezbate si aproba rapoartele de activitate, planul anual de activitate a comisiilor de specialitate constituite in palatul/ clubul copiilor, conform prevederilor legale in vigoare, precum si eventualele completari sau modificari ale acestora;
h) dezbate, la solicitarea Ministerului Educatiei, a inspectoratului scolar judetean/ Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti sau din propria initiativa, proiecte de legi sau de acte normative, care reglementeaza activitatea instructiv – educativa si transmite inspectoratului scolar propunerile de modificare si/sau de completare;
i) dezbate problemele legate de continutul sau de organizarea activitatii instructiv - educative din palatul/clubul copiilor;
j) propune componenta nominala a comisiilor de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare savarsite de personalul salariat al palatului/ clubului copiilor/ structurii, conform legislatiei in vigoare;
k) propune participarea unitatii la programe si proiecte educative locale, judetene, interjudetene, regionale, nationale si internationale;
l) propune afilierea palatului/ clubului copiilor la organizatii internationale omoloage sau de profil, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare;
m) valideaza fisele de autoevaluare ale personalului didactic al unitatii de invatamant, in baza carora se stabileste calificativul anual;
n) propune consiliului de administratie programele de formare continua si de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice;
o) propune consiliului de administratie premierea si acordarea unor distinctii si titluri cadrelor didactice cu rezultate deosebite in activitatea didactica, in palatul/ clubul copiilor/ structura;
p) propune consiliului de administratie masuri de optimizare a procesului didactic;
q) indeplineste alte atributii stabilite de consiliul de administratie, rezultand din legislatia in vigoare si din contractele colective de munca aplicabile la nivel de sector de activitate;
r) propune eliberarea din functie a directorului palatului/ clubului copiilor, conform legii.
 
Art. 33. Documentele consiliului profesoral sunt:
a) tematica si graficul sedintelor consiliului profesoral;
b) convocatoare ale consiliului profesoral;
c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, insotit de dosarul cu anexele proceselorverbale.
 

Sectiunea 5. Comisiile din cadrul palatului/ clubului copiilor

 
Art. 34. (1) La nivelul fiecarui palat si club al copiilor functioneaza comisii:
a) cu caracter permanent;
b) cu caracter temporar;
c) cu caracter ocazional.
 
(2) Comisiile cu caracter permanent sunt:
a) comisiile de specialitate, pe domenii de activitate;
b) comisia de evaluare si asigurare a calitatii;
c) comisia de securitate si sanatate in munca si pentru situatii de urgenta;
d) comisia pentru controlul intern managerial;
e) comisia pentru formare si dezvoltare in cariera didactica.
 
(3) Comisiile cu caracter permanent isi desfasoara activitatea pe tot parcursul anului scolar, comisiile cu caracter temporar isi desfasoara activitatea doar in anumite perioade ale anului scolar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt infiintate ori de cate ori se impune constituirea unei  astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice aparute la nivelul unitatii.
 
(4) Comisiile cu caracter temporar si ocazional vor fi stabilite de fiecare palat/club al copiilor, prin regulamentul de organizare si functionare.
 
Art. 35.
Comisiile de la nivelul palatelor si cluburilor copiilor isi desfasoara activitatea pe baza deciziei de constituire emise de director. In cadrul comisiei prevazute la art. 34 alin. (2) lit. b) sunt cuprinsi si reprezentanti ai elevilor si ai parintilor sau ai reprezentantilor legali. Activitatea comisiilor din palatele si cluburile copiilor si documentele elaborate de membrii comisiei sunt reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare si functionare a unitatii. Fiecare palat/club al copiilor isi elaboreaza proceduri privind functionarea comisiilor in functie de nevoile proprii.
 
Art. 36.
(1) In cadrul palatelor/cluburilor copiilor, comisiile de specialitate se constituie pe domeniile tematice mentionate la art.10 alin. (1).
 
(2) O comisie de specialitate se formeaza din cel putin patru cadre didactice.
 
(3) Comisia de specialitate se subordoneaza directorului/ directorului adjunct al palatului/ clubului copiilor.
 
(4) Sedintele fiecarei comisii de specialitate se tin trimestrial, dupa o tematica aprobata, anual, de directorul palatului/ clubului copiilor.
 
(5) Comisia de specialitate are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza planul de activitate anual si planul de activitati pe perioada vacantelor scolare,
b) se intruneste in sedinte trimestriale, conform planificarii anuale;
c) elaboreaza propuneri pentru oferta educationala a palatului/ clubului copiilor si strategia de implementare a acesteia;
d) analizeaza periodic performantele elevilor si propune masuri de ameliorare, daca este cazul;
e) initiaza, organizeaza, desfasoara schimburi de experienta sau alte activitati comune cu catedrele de specialitate/ comisiile similare din judet, din tara sau din afara tarii;
f) colaboreaza cu comisia pentru mentorat didactic si formare in cariera didactica pentru identificarea nevoilor de formare ale cadrelor didactice din comisie si recomanda participarea lor la cursuri de formare;
g) contribuie la formarea continua/ perfectionarea si dezvoltarea profesionala a personalului didactic, prin organizarea activitatilor metodico-stiintifice, conform normelor metodologice in vigoare.
 
Art. 37. Coordonatorul comisiei de specialitate are urmatoarele atributii:
a) raspunde in fata directorului si a consiliului de administratie asupra activitatii profesionale a membrilor comisiei;
b) intocmeste fisa de atributii a fiecarui membru al comisiei, precum si alte documente stabilite prin regulamentul intern, dupa consultarea cu membrii comisiei;
c) efectueaza asistente la ore, conform graficului de asistente sau la solicitarea directorului;
d) organizeaza sedintele comisiei, dupa o tematica elaborata la nivelul comisiei si aprobata de directorul unitatii sau ori de cate ori directorul ori membrii comisiei considera ca este necesar;
e) elaboreaza informari/rapoarte anuale asupra activitatii comisiei;
f) participa la activitatile initiate in palatul/clubul copiilor, la solicitarea conducerii acesteia.
 
Art. 38. Atributiile comisiei pentru formare si dezvoltare in cariera didactica sunt urmatoarele:
 
a) asigura, la nivelul unitatii, planificarea, organizarea si desfasurarea activitatilor din domeniulformarii in cariera didactica;
 
b) realizeaza diagnoza de formare continua la nivelul unitatii;
 
c) asigura evaluarea stadiului de indeplinire a conditiei de formare pentru personalul didactic si valideaza, dupa evaluare, indeplinirea conditiei de formare prin acumularea numarului de credite profesionale transferabile, legal prevazut, inclusiv prin recunoasterea si echivalarea in credite profesionale transferabile, a rezultatelor participarii personalului didactic la programe pentru dezvoltare profesionala continua si pentru evolutia in cariera didactica;
 
d) asigura monitorizarea impactului formarii cadrelor didactice asupra calitatii procesului de predare-invatare-evaluare;
 
e) consiliaza cadrele didactice in procesul de predare-invatare-evaluare, inclusiv in sistem blended learning/online;
 
f) asigura organizarea si desfasurarea activitatilor specifice de mentorat didactic pentru cadrele didactice debutante, in vederea sustinerii examenului national pentru definitivare in invatamantul preuniversitar;
 
g) realizeaza rapoarte si planuri anuale privind dezvoltarea profesionala continua si evolutia in cariera didactica a personalului didactic incadrat in unitate;
 
h) orice alte atributii decurgand din legislatia in vigoare si din regulamentul de organizare si functionare a unitatii.
 

Sectiunea 6: Personalul din palate si cluburi ale copiilor

Prevederi generale:
 
Art. 39.
(1) Personalul din palatele si cluburile copiilor este format din personal didactic de predare, personal didactic auxiliar si personal administrativ.
 
(2) Selectia personalului din palatele si cluburile copiilor se face conform normelor specifice fiecarei categorii de personal.
 
(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar si administrativ in palatele si cluburile copiilor se realizeaza prin incheierea contractului individual de munca cu palatul/ clubul copiilor, prin reprezentantul sau legal.
 
(4) Numarul de posturi/ norme didactice si administrative se propune de catre consiliul de administratie al unitatii, se avizeaza de inspectoratul scolar si se aproba de Ministerul Educatiei.
 
(5) Structura de personal si organizarea acestuia se stabilesc prin organigrama, prin statele de functii si prin proiectul de incadrare al fiecarei unitati.
 
(6) Organigrama se propune de catre director la inceputul fiecarui an scolar, se aproba de catre consiliul de administratie si se inregistreaza la secretariatul unitatii de invatamant.
 

Personalul didactic

 
Art. 40.
(1) Activitatea didactica din cercurile organizate in cadrul palatelor si cluburilor copiilor este condusa de personal didactic, conform prevederilor legale in vigoare;
 
(2) In palatele si cluburile copiilor poate functiona si personal didactic de predare asociat, conform art. 165 alin. (2) din Legea invatamantului preuniversitar, nr. 198/2023;
 
Art. 41. Personalul didactic are drepturile si obligatiile prevazute prin legislatia in vigoare si de contractele colective de munca aplicabile la nivel de sector de activitate.
 
Art. 42. Pentru incadrarea si mentinerea in functie, personalul didactic are obligatia sa prezinte un certificat medical, eliberat pe un formular specific, aprobat prin ordin comun  al ministrului educatiei si al ministrului sanatatii.
 
Art. 43.
(1) Personalul didactic are obligatia de a participa la activitati de formare continua, in conditiile legii.
 
(2) Personalul didactic, precum si personalul de conducere din palatele si cluburile copiilor este obligat sa participe cel putin o data la doi ani la cel putin un program de formare  continua acreditat, conform unui plan stabilit la nivelul unitatii, pe baza analizei nevoilor de formare.
 
(3) In cadrul Palatului National al Copiilor din Bucuresti se infiinteaza Departamentul de formare a personalului didactic si didactic auxiliar din palatele si cluburile copiilor.
 
(4) Regulamentul Palatului National al Copiilor din Bucuresti reglementeaza organizarea si functionarea Departamentului de formare a personalului didactic si didactic auxiliar din palatele si cluburile copiilor;
 
(5) Departamentul de formare a personalului didactic si didactic auxiliar din cadrul Palatului National al Copiilor din Bucuresti asigura si servicii de mentorat in domeniul activitatilor extrascolare.
 
(6) Directorul Palatului National al Copiilor din Bucuresti numeste, prin decizie, coordonatorul Departamentului de formare a personalului didactic si didactic auxiliar din palatele si cluburile copiilor, la propunerea consiliului profesoral, cu avizul consiliului de administratie.
 
(7) Palatele copiilor pot organiza programe de formare continua a personalului didactic pentru acele domenii de activitate in care au performante deosebite, dispun de resursele umane si logistice necesare si au programul acreditat.
 
(8) Directorul, impreuna cu consiliul de administratie, raspunde de selectia si angajarea personalului didactic din palatele copiilor/cluburile copiilor/structurilor.
 
Art. 44.
(1) Ocuparea posturilor didactice vacante si rezervate din palatele/ cluburile copiilor/ structuri se realizeaza conform prevederilor legale in vigoare.
 
(2) Directorul palatului/ clubului copiilor poate transfera, temporar sau definitiv, o norma didactica de la palatul/ clubul copiilor la structurile arondate si invers, cu aprobarea consiliului de administratie si cu avizul inspectoratului scolar judetean/ Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti.
 
(3) Angajarea personalului didactic din palatele/ cluburile copiilor/ structurilor se realizeaza prin incheierea contractului individual de munca de catre directorul unitatii.
 
(4) Directorul, cu aprobarea consiliului de administratie, poate angaja, pe o perioada determinata, cadre didactice asociate, in regim plata cu ora, in conformitate cu legislatia in vigoare.
 
Art. 45.
(1) La palatul/ clubul copiilor, norma didactica se poate constitui, atat din  grupe in profilul cercului, cat si din grupe cu alt profil.
 
(2) Grupele cu alt profil pot fi maximum trei si se constituie, in functie de nevoia comunitatii locale, la solicitarea cadrelor didactice, cu avizul consiliului profesoral si cu aprobarea consiliului de administratie al palatului/ clubului copiilor.
 
(3) Numarul de elevi/ grupa poate varia in functie de profilul cercului si de conditiile de spatiu in care se desfasoara activitatea cercului.
 
(4) Pentru sporturile individuale, numarul de copii/nivel de grupa este dupa cum urmeaza:
a) pentru grupele de incepatori - in medie 12 copii/tineri, dar nu mai putin de 8;
b) pentru grupele de avansati - in medie 10 copii/tineri, dar nu mai putin de 6;
c) pentru grupele de performanta - in medie 8 copii/tineri, dar nu mai putin de 4.
 
(5) Pentru sporturile de echipa, numarul de copii/nivel de grupa este dupa cum urmeaza:
a) pentru grupele de incepatori - in medie 20 copii/tineri, dar nu mai putin de 16;
b) pentru grupele de avansati - in medie 18 copii/tineri, dar nu mai putin de 14;
 c) pentru grupele de performanta - in medie 16 copii/tineri, dar nu mai putin de 12.
 
(6) Pentru cercurile de dans, numarul de copii/nivel de grupa este dupa cum urmeaza:
a) pentru cercurile de dans modern/sportiv, numarul mediu de elevi este de 14, dar nu mai putin de 12;
b) pentru cercurile de dans popular, numarul mediu de elevi este de 16, dar nu mai putin de 14.
 
(7) Pentru cercurile de muzica, numarul de copii/nivel de grupa este dupa cum urmeaza:
a) pentru cercurile de muzica vocala (solisti), numarul mediu de elevi este de 10, dar nu mai putin de 8;
b) pentru cercurile de muzica instrumentala - formatii, numarul mediu de elevi este de 12, dar nu mai putin de 10;
c) pentru cercurile de muzica - instrumente muzicale, numarul mediu de elevi este de 4, dar nu mai putin de 2;
d) pentru cercurile de muzica – grup vocal, numarul mediu de elevi este de 12, dar nu mai putin de 10;
e) pentru cercurile de muzica – ansamblu vocal/cor, numarul mediu de elevi este de 18, dar nu mai putin de 14.
 
(8) Pentru cercurile de teatru, numarul de copii/nivel de grupa este dupa cum urmeaza:
 a) pentru grupele de incepatori, numarul mediu de elevi este de 12, dar nu mai putin de 10;
 b) pentru grupele de avansati, numarul mediu de elevi este de 10, dar nu mai putin de 8;
 c) pentru grupele de performanta, numarul mediu de elevi este de 8, dar nu mai putin de 6.
 
(9) Pentru celelalte tipuri de cercuri, numarul copiilor/nivel de grupa este dupa cum urmeaza:
a) pentru grupele de incepatori, numarul mediu de elevi este de 14, dar nu mai putin de 10;
b) pentru grupele de avansati, numarul mediu de elevi este de 12, dar nu mai putin de 8;
c) pentru grupele de performanta, numarul mediu de elevi este de 10, dar nu mai putin de 6.
 
Art. 46.
(1) Un cerc cu norma intreaga are 9 grupe - minimum 90 de copii sau conform art. 45, alin. (4) – (9), norma didactica fiind de 18 ore/saptamana. Un cerc cu norma intreaga condus de un maistru instructor/antrenor/institutor are 12 grupe - minimum 120 de copii sau conform art. 45, alin. (4) – (9), norma didactica fiind de 24 ore/saptamana;
 
(2) Un cerc cu norma intreaga condus de un cadru didactic cu norma didactica de 16 ore are 8 grupe, minimum 80 de copii sau conform art. 45, alin. (4) – (9), norma didactica fiind de 16 ore/saptamana;
 
(3) Un cerc cu norma intreaga condus de un maistru instructor/ antrenor/ institutor care a obtinut gradul I si are o vechime de peste 15 de ani in invatamant si are dreptul la o degrevare de 2 ore din norma didactica, are 11 grupe, minimum 110 copii sau conform art. 45, alin. (4) – (9), norma didactica fiind de 22 ore/saptamana;
 
(4) In cazul cercurilor care au grupa de performanta numarul total de grupe este de 8 - minimum 80 copii sau conform art. 45 alin. (4) – (9).
 
(5) La cercurile la care instruirea copiilor se realizeaza individual, numarul copiilor insumat pentru toate grupele este de minimum 36.
 
Art. 47.
(1) Activitatea cu o grupa de copii se desfasoara 100 minute/saptamana, programate in aceeasi zi;
 
(2) Prin exceptie de la prevederile alin (1), pentru copiii de 5-7 ani, activitatea poate fi programata in 2 intalniri a 50 de minute fiecare in zile diferite din saptamana;
 
(3) Cu grupele de performanta se pot desfasura, in cadrul cercului, 200 minute pe saptamana, programate in doua zile diferite;
 
(4) Grupele de performanta se constituie cu aprobarea consiliului de administratie al palatului/ clubului copiilor, numai dupa minimum trei ani de activitate, pe baza unui portofoliu de rezultate care sa argumenteze solicitarea infiintarii unei astfel de grupe. Solicitarea se reinnoieste anual.
 
(5) Fiecare cerc poate sa aiba maximum 1 grupa de performanta.

Personalul didactic auxiliar si administrativ

 
Art. 48.
(1) La nivelul fiecarui palat/club al copiilor cu personalitate juridica functioneaza, de regula, urmatoarele compartimente de specialitate, formate din personal didactic auxiliar si adminstrativ: secretariat, financiar, administrativ. Acestea sunt subordonate directorului/ directorului adjunct si functioneaza in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare al palatului/ clubului copiilor.
 
(2) Personalul didactic auxiliar si administrativ are drepturile si obligatiile prevazute de legislatia in vigoare si de contractele colective de munca aplicabile la nivel de sector de activitate.
 
(3) Organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor didactice auxiliare si administrative din palatul/ clubul copiilor sunt coordonate de director. Consiliul de administratie al unitatii aproba comisiile de concurs si valideaza rezultatele concursului.
 
(4) Angajarea personalului didactic auxiliar si administrativ in palatele si cluburile copiilor se face de catre director, cu aprobarea consiliului de administratie, prin incheierea contractului individual de munca.
 
(5) Activitatea personalului administrativ este coordonata, de regula, de administratorul de patrimoniu.

Capitolul IV

Evaluarea activitatii din palatele si cluburile copiilor

 
Art. 49.
(1) Evaluarea activitatii din palatele si cluburile copiilor vizeaza gradul de dezvoltare si diversificare a setului de competente cheie ale prescolarilor/ elevilor inscrisi la cercuri;
 
(2) Evaluarea activitatii din palatele si cluburile copiilor se realizeaza prin procedurile specifice inspectiei scolare reglementate prin prevederile legale in vigoare si prin proceduri interne stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a palatului/ clubului copiilor.
 
Art. 50. Evaluarea activitatii desfasurate in cadrul cercurilor se poate realiza si prin participarea la manifestari educationale consacrate, spectacole si serbari, expozitii, simpozioane, concerte, turnee, tabere de profil si concursuri organizate la nivel local, judetean, interjudetean, regional, national si international.
 
Art. 51.
(1) Evaluarea activitatii copiilor care frecventeaza cercurile din palatele si cluburile copiilor se realizeaza pe baza unui portofoliu individual de studii care cuprinde: fise de evaluare a competentelor si totalitatea diplomelor, certificatelor sau a altor documente obtinute in urma participarii la activitati de profil.
 
(2) Rezultatele evaluarii anuale a activitatii desfasurate de copii in palatele si cluburile copiilor sunt inscrise in documente specifice, mentionate in regulamentul de organizare si functionare a palatului/ clubului copiilor.
 
Art. 52.
(1) Evaluarea activitatii didactice curente desfasurate de cadrele didactice coordonatoare ale cercurilor din palatele si cluburile copiilor se realizeaza la nivelul unitatii de catre o comisie de evaluare cu caracter temporar, formata din cadre didactice care nu fac parte din consiliul de administratie, la propunerea consiliului profesoral, cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii. Componenta si numarul de membri ai comisiei se stabilesc prin procedura proprie, in functie de particularitatile unitatii si este condusa de un responsabil. Comisia se constituie prin decizie a directorului unitatii, pana la data inceperii activitatii de evaluare.
 
(2) Evaluarea activitatii personalului didactic auxiliar este realizata de catre director/ director adjunct.
 
(3) Evaluarea activitatii personalului administrativ este realizata de administratorul de patrimoniu Evaluarea administratorului de patrimoniu este realizata de director/director adjunct.
 
(4) Evaluarea activitatii personalului din palatele si cluburile copiilor se finalizeaza prin acordarea unui calificativ anual.
 
(5) Calificativele anuale acordate personalului din palatele si cluburile copiilor se valideaza in consiliul profesoral si se aproba de catre consiliul de administratie al palatului/clubului copiilor.
 
Art. 53. Evaluarea activitatii directorului/ directorului adjunct din palatele si cluburile copiilor se realizeaza pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei.
 

Capitolul V

Evaluarea si acreditarea palatelor si cluburilor copiilor

 
Art. 54.
(1) Evaluarea institutionala a palatelor/ cluburilor copiilor se realizeaza de catre inspectoratele scolare, in conformitate cu documentele normative elaborate de Ministerul Educatiei.
 
(2) Evaluarea institutionala a Palatului National al Copiilor din Bucuresti se realizeaza de catre Ministerul Educatiei, prin directia generala care coordoneaza activitatea educativa extrascolara.
 
Art. 55. Palatul National al Copiilor din Bucuresti, palatele si cluburile copiilor si structurile existente sunt unitati de educatie extrascolara acreditate.
 
Art. 56.
(1) Evaluarea interna a calitatii educatiei furnizate in Palatul National al Copiilor din Bucuresti/ palatele/ cluburile copiilor se realizeaza conform legislatiei in vigoare, specifice acestui tip de unitati.
 
(2) Evaluarea interna se realizeaza potrivit legislatiei in domeniul asigurarii calitatii in invatamantul preuniversitar.
 
(3) In conformitate cu prevederile legale, la nivelul fiecarui palat/ club al copiilor se infiinteaza comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii (CEAC), care functioneaza in baza propriei strategii si a propriului regulament de functionare, aprobate de catre consiliul de administratie.
 
(4) Componenta, atributiile si responsabilitatile comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii sunt in conformitate cu prevederile legale.
 
Art. 57.
(1) Evaluarea externa a Palatului National al Copiilor din Bucuresti, a palatelor si cluburile copiilor se realizeaza conform legislatiei in vigoare, specifice acestui tip de unitati. (2) Evaluarea externa a Palatului National al Copiilor din Bucuresti, a palatelor si cluburile copiilor are la baza raportul de evaluare interna.
 

Capitolul VI

Finantarea si baza materiala

 
Art. 58.
(1) Palatele/ cluburile copiilor si structurile acestora existente sunt finantate de la bugetul de stat, de catre Ministerul Educatiei, prin intermediul inspectoratelor scolare judetene/ Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
 
(2) Palatul National al Copiilor din Bucuresti este finantat direct de Ministerul Educatiei.
 
(3) Palatele/ cluburile copiilor/ structurile existente/ Palatul National al Copiilor din Bucuresti pot fi finantate si de catre autoritatile administratiei publice locale si judetene, prin hotarari proprii.
 
Art. 59.
(1) Directorul si consiliul de administratie al palatului/ clubului copiilor raspund de incadrarea in bugetul alocat conform legii.
 
(2) Bugetul de venituri si cheltuieli, care se intocmeste anual, conform legislatiei in vigoare, se aproba si se executa in conditiile legii.
 
Art. 60.
(1) Palatul National al Copiilor din Bucuresti/ palatele/ cluburile copiilor pot realiza venituri proprii extrabugetare din activitati specifice, conform legii: donatii, sponsorizari, inchirieri de spatii/ interval orar/ zi, servicii educationale si din alte surse legal constituite.
 
(2) Veniturile proprii extrabugetare nu diminueaza finantarea de baza, complementara sau suplimentara si sunt utilizate conform deciziei consiliului de administratie al Palatului National al Copiilor din Bucuresti/ palatelor/ cluburilor copiilor, indiferent daca este vorba de investitii, achizitii de mijloace fixe, consumabile sau obiecte de inventar.
 
(3) La sfarsitul anului bugetar, sumele necheltuite din venituri proprii extrabugetare raman in contul palatului/ clubului copiilor/ Palatului National al Copiilor din Bucuresti care le-a realizat si se reporteaza pentru bugetul anului urmator.
 
Art. 61.
(1) Finantarea proiectelor/ activitatilor educative, a competitiilor, a concursurilor si a festivalurilor nationale si internationale, precum si a campionatelor nationale scolare este asigurata partial sau integral de Ministerul Educatiei, in urma evaluarii proiectelor depuse, conform unui regulament specific.
 
(2) Manifestarile educative mentionate la alin. (1) pot fi finantate si de autoritatile administratiei publice locale si judetene.
 
(3) Proiectele, concursurile, festivalurile, manifestarile si evenimentele educationale extrascolare regionale, interjudetene, judetene si locale pot fi finantate de catre autoritatile administratiei publice locale si judetene.
 
Art. 62. Ministerul Educatiei finanteaza anual, prin Calendarul Activitatilor Educative Nationale, aprobat de ministrul educatiei/ secretarul de stat pentru invatamant preuniversitar, proiecte, festivaluri, competitii
nationale si internationale organizate de Ministerul Educatiei, Palatul National al Copiilor din Bucuresti, palate/ cluburi ale copiilor si alte unitati de invatamant.
 
Art. 63. Palatul National al Copiilor din Bucuresti, palatele/ cluburile copiilor pot avea in patrimoniu terenuri agricole, statiuni stiintifice experimentale, sere, baze si complexuri cultural-sportive, parcuriscoala de circulatie, cartodromuri, sate de vacanta, cabane turistice, mijloace auto, spatii de cazare, pensiuni, cantine, sali de sport, bazine de inot, partii de schi, centre de agrement, tabere scolare etc.
 
Art. 64. Baza materiala a palatului/ clubului copiilor/ Palatului National al Copiilor din Bucuresti este gestionata si administrata, conform prevederilor legale in vigoare.
 
Art. 65. Mutarea Palatului National al Copiilor din Bucuresti/ palatelor/ cluburilor copiilor in alte sedii atribuite legal se va face numai daca in noile sedii sunt puse la dispozitie conditii cel putin similare, ca spatiu si functionalitate, cu cele in care Palatul National al Copiilor din Bucuresti/ palatul/ clubul copiilor si-a desfasurat anterior activitatea si numai dupa obtinerea acordului scris al Ministerului Educatiei, privind aceasta mutare.
 
Art. 66. In incinta palatelor copiilor poate functiona Consiliul Judetean al Elevilor/ Consiliul Elevilor din Municipiul Bucuresti, in cazul in care baza materiala si logistica permite, conform prevederilor legale privind organizarea si functionarea Consiliului National al Elevilor.
 
Art. 67
(1) Prevederile prezentului Regulament se aplica si palatelor/cluburilor copiilor preluate de autoritatile administratiei publice locale, in conformitate cu prevederile art. 145 alin. (9) din Legea invatamantului preuniversitar nr. 198/2023.
 
(2) Pentru palatele/cluburile copiilor preluate de autoritatile administratiei publice locale:
 
a) autoritatile administratiei publice locale au calitatea de ordonator principal de credite si asigura posturile necesare functionarii acestora;
 
b) coordonarea metodologica se asigura de Ministerul Educatiei, prin DJIP/DMBIP, iar finantarea aferenta acestora este asigurata de autoritatile administratiei publice locale;
 
c) functiile de director/director adjunct se ocupa conform prevederilor legale in vigoare, iar numirea in functiile de director/director adjunct se face prin decizie a directorului general al DJIP/DMBIP emisa cu avizul conform al primarului/presedintelui consiliului judetean;
 
d) regulamentul intern este avizat de catre autoritatea administratiei publice locale in subordinea careia functioneaza acestea;
 
e) proiectul planului de scolarizare se stabileste anual de catre inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, cu avizul autoritatilor administratiei publice locale si se inainteaza Ministerului Educatiei in vederea aprobarii cifrelor de scolarizare pentru unitatile de invatamant preuniversitar;
 
f) asigurarea personalului didactic de predare se realizeaza, cu respectarea standardelor de calitate si a legislatiei in vigoare, de catre DJIP/DMBIP, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale.

!!! Propunerile si sugestiile cu privire la proiectul supus consultarii publice pot fi trimise pe adresa de e-mail catalina.chendea@edu.gov.ro pana la data de 02.09.2023, ora 14:00
 

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Ce NOUTATI sunt la Evaluarea Nationala?


Atentie la modificarile de la Evaluarea Nationala pentru clasa a II-a, a IV-a, a VI-a sau in clasa a VIII-a!

Important: Notele, Evaluarea Nationala, Mediile si Testele NU vor disparea

TREBUIE sa ii ajutam. Este obligatia noastra. Culegerile de Teste la Limba Romana si Matematica vin in ajutorul celor mici.

...Vezi AICI noile Teste rezolvate <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

cluburile copiilorpalatul copiilorministerul educatieicadre didactice


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//