Normele de PLATA pentru profesorii implicati in Evaluarea Nationala, Bacalaureat, Definitivat si Titularizare 2022. LISTA COMPLETA

de Ana Ghiarasim la 26 Mai. 2022
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Normele de PLATA pentru profesorii implicati in Evaluarea Nationala, Bacalaureat, Definitivat si Titularizare 2022. LISTA COMPLETA26Mai.2022

Ministerul Educatiei a transmis inspectoratelor scolare Ordinul referitor la aprobarea normelor de plata a personalului din cadrul comisiilor desemnate in cadrul concursului de Titularizare, ale examenului de Definitivat, precum si pentru organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal, profesional si dual de stat, respectiv ale Evaluarii Nationale si examenului de Bacalaureat 2022.

Potrivit Ordinului emis de ministrul Educatiei, personalul remunerat, care asigura desfasurarea activitatilor in cadrul comisiilor stabilite prin prezentul ordin, poate opta pentru achitarea drepturilor banesti, pentru una din variantele:
    
a) in baza contractului civil de furnizare servicii pentru activitati independente ocazionale, incheiat cu unitatile de invatamant preuniversitar sau inspectoratul scolar in care persoanele respective au prestat activitatea/activitatile pentru care sunt retribuite;
    
b) in baza contractelor individuale de munca pe perioada determinata, cu timp partial, incheiate cu unitatile de invatamant preuniversitar/inspectoratul scolar in care membrii comisiilor respective au functia de baza in anul scolar 2021-2022,

...vezi AICI Modelul de contract civil de furnizare servicii

Pregatiti-va suplimentar pentru Titularizare 2022! Portal Invatamant va recomanda culegerile cu exercitii si rezolvari de AICI ....click pentru detalii si comenzi culegeri >>>
 
In situatia in care persoana opteaza pentru incheierea unui contract civil de furnizare servicii pentru activitati independente ocazionale, remuneratia cuvenita reprezinta pretul contractului si este supusa exclusiv impozitarii cu 10%.
    
In situatia in care persoana opteaza pentru incheierea unui contract individual de munca, retributia cuvenita reprezinta salariul brut, din care se retin: CAS - , 25%, CASS - 10% si impozit 10%.
 

Norme de plata a personalului din cadrul comisiilor desemnate pentru Titularizare 2022

 
Art. 1 
 
(1) Pentru organizarea si desfasurarea concursului se numeste comisia judeteana/municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului, prin decizia inspectorului scolar general, in urmatoarea componenta:
    
a) presedinte inspector scolar general adjunct/inspector scolar;
 
b) 4-20 secretari inspectori scolari cu atributii referitoare la managementul resurselor umane/inspectori scolari/directori;
 
c) 4-15 informaticieni/analisti programatori - fiecare remunerat cu un tarif de 4 lei/fisa candidat operata;
 
d) consilierul/consilierii juridic(i) ai inspectoratului scolar.
 
(2) Pentru activitatea desfasurata in cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, persoana responsabila cu activitatea de comunicatii virtuale la nivelul inspectoratelor scolare sau a centrelor de concurs este remunerata cu 950 lei.
 
Art. 2 
 
(1) Proba scrisa a concursului are loc in centre de concurs, iar activitatea centrului de concurs este coordonata de o comisie, numita prin decizia inspectorului scolar general, in urmatoarea componenta:
    
a) presedinte inspector scolar;
    
b) secretar directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant in care se desfasoara proba scrisa remunerat cu 300 lei;
    
c) 6-18 membri - inspectori scolari, directori/directori adjuncti;
    
d) 4-6 informaticieni/analisti programatori/ajutori analisti prog•amatori - fiecare remunerat cu 250 lei;
    
e) profesori asistenti (supraveghetori) - 6 ore/zi, fiecare remunerat cu un tarif de 120 lei/zi.
 
(2) Pentru activitatea desfasurata in cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, persoana responsabila cu derularea si monitorizarea procesului de supraveghere audio-video este platita cu 800 lei.
 
Art. 3 
 
Comisia judeteana/municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a probelor orale eliminatorii, numita prin decizia inspectorului scolar general, are urmatoarea componenta:
    
a) presedinte inspector scolar general adjunct/inspector scolar;
    
b) membri - cate doi profesori de specialitate titulari, cu gradul didactic I sau II/responsabili ai comisiilor metodice/inspectori scolari/rnetodisti ai inspectoratului scolar pentru fiecare limba moderna/materna la care s-au inscris candidati, pentru cel mult 40 de candidati fiecare remunerat cu un tarif cle 11 lei/candidat, cu exceptia inspectorilor scolari;
    
c) 1-7 secretari - inspectori scolari.
 
Art. 4 
 
(1) Comisia de evaluare a lucrarilor scrise se constituie la nivelul fiecarui centru de evaluare, prin decizie a inspectorului scolar general, in urmatoarea componenta:
    
a) presedinte inspector scolar general adjunct/inspector scolar
    
b) profesori evaluatori cate doi profesori evaluatori din Invatamantul preuniversitar avand gradul diclactic I sau II pentru fiecare disciplina de concurs/80 lucrari scrise -fiecare remunerat cu un tarif de 18 lei/lucrare evaluata;
 
c) al treilea profesor evaluator, dupa caz, conform prevederilor art. 70 alin. (4) din Metodologia-cadru aprobata prin Orclinul ministrului educatiei nr. 5578/2021 remunerat cu un tarif de 18 lei/lucrare evaluata;
    
d) 3-8 secretari de comisie cadre didactice din invatamantul preuniversitar fiecare remunerat cu 370 lei;
    
e) 4-8 informaticieni fiecare remunerat cu un tarif cle 4 lei/lucrare scrisa operata,
 
(2) In mod exceptional, pentru disciplinele la care nu se identifica profesori evaluatori din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau I1, inspectorul scolar general poate nurni, cu avizul Ministerului Educatiei, membri in comisiile de evaluare a lucrarilor scrise inspectori scolari sau profesori titulari din Invatamantul preuniversitar, care au dobandit cel putin definitivarea in Invatamant ori cadre didactice din invatamantul universitar, remunerati cu un tarif de 18 lei/lucrare evaluata.
 
Art. 5 
 
(1) Pentru evaluarea lucrarilor pentru care s-au depus contestatii se constituie, prin decizie a inspectorului scolar general, comisia de solutionare a contestatiilor formata in totalitate din alte persoane decat cele din comisia de evaluare a lucrarilor scrise:
    
a) presedinte inspector scolar general/inspector scolar general adjunct/inspector 
scolar;
    
b) profesori evaluatori - cate doi profesori evaluatori din Invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II pentru fiecare disciplina de concurs/80 lucrari scrise - remunerat cu un tarif de 18 lei/lucrare evaluata;
    
c) al treilea profesor evaluator, dupa caz, conform prevederilor art. 70 alin. (4) din Metodologia-cadru aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 5578/2021 - remunerat cu un tarif de 18 lei/lucrare evaluata;
    
d) 2-4 secretari de comisie cadre didactice din Invatamantul preuniversitar fiecare remunerat cu 370 lei;
    
e) 4-8 informaticieni-fiecare remunerat cu un tarif de 4 lei/lucrare scrisa operata.
 
(2) in mod exceptional, pentru disciplinele la care nu se identifica profesori evaluatori din invatamantul preuniversitar avand gradul diclactic I sau II, inspectorul scolar general poate nurni, cu avizul Ministerului Educatiei, membri in comisia de solutionare a contestatiilor inspectori scolari sau profesori titulari din invatamantul preuniversitar, care au dobandit cel putin definitivarea in invatamant ori cadre didactice din invatamantul universitar, remunerati cu un tarif de 18 lei/lucrare evaluata.
 
Art. 6 
 
Persoanele care fac parte din comisille prevazute in prezentul ordin beneficiaza de decontarea cheltuielilor de cazare, transport si indemnizatia de delegare, drepturile prevazute in ilotararea Guvernului 714/2018 privincl drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului. Decontarea acestor cheltuieli se acorda, dupa caz, de unitatea de Invatamant sau de inspectoratul scolar in care acestea au functia de baza.
 
Art. 7 
 
(1) In situatia in care persoanele remunerate, care asigura desfasurarea activitatilor in cadrul comisillor stabilite prin prezentele Norme metodologice, opteaza pentru achitarea drepturilor banesti in baza contractului civil de furnizare servicii pentru activitati independente ocazionale, atunci:
 
a) drepturile banesti pentru plata activitatii persoanei responsabile cu activitatea de comunicatii virtuale la nivelul inspectoratelor scolare sau la nivelul centrelor de concurs, plata informaticienilor/ analistilor programatori/ ajutorilor analisti prograrnatori care fac parte din comisia judeteana/ comisia municipiului Bucuresti cle organizare si desfasurare a concursului national de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate din invatamantul preuniversitar/ comisia judeteana a municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a probelor orale eliminatorii se asigura de inspectoratul scolar si se achita de catre inspectoratul  scoiar in baza contractului civil de furnizare servicii pentru activitati independente ocazionale incheiat cu inspectoratul scolar;
 
b) drepturile banesti pentru plata personalului care face parte din comisiile prevazute la art. 2, 4 si 5 sunt achitate de unitatile de invatamant preuniversitar desemnate centre de concurs/ evaluare/ contestatii, in baza contractului civil de furnizare servicii pentru activitati independente ocazionale incheiat cu directorul unitatii de invatamant in care sunt organizate centrele respective.
 
(2) In situatia in care persoanele remunerate, care asigura desfasurarea activitatilor in cadrul comisiilor stabilite prin prezentele Norme metodologice, opteaza pentru achitarea drepturilor banesti in conditiile variantei mentionate la art. 6 alin. (1) lit. b) din ordin, atunci:
    
a) fondurile pentru plata activitatii persoanei responsabile cu activitatea de comunicatii virtuale la nivelul inspectoratelor scola•e sau la nivelul centrelor de concurs si a informaticienilor/analistilor programatori/ajutorilor analisti programatori care fac parte din comisia judeteana/comisia municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului national de ocupare a posturilo• didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar, se asigura de inspectoratul scolar, iar salarizarea acestora se realizeaza de inspectoratul scolar;
   
b) inspectoratul scolar/unitatile de invatamant 1n care se organizeaza centre de concurs/evaluare/contestatii elibereaza adeverinte nominale care cuprind informatiile necesare pentru plata activitatii clepuse de catre personalul remunerat, conform prevederilor art. 2-5, din cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2022. Adeverinta este semnata de inspectorul scolar general/directorul unitatii de invatamant, pe baza listei alcatuite si semnate de presedintele comisiei respective.

Pregatiti-va suplimentar pentru Titularizare 2022! Portal Invatamant va recomanda culegerile cu exercitii si rezolvari de AICI ....click pentru detalii si comenzi culegeri >>>
 
 
Art. 8 
 
(1) Inspectorii scolari generali, inspectorii scolari generali adjuncti si inspectorii scolari care fac parte din comisiile prevazute in prezentele Norme metodologice nu sunt remunerati, in afara de situatiile exceptionale prevazute la art. 4 si 5.
 
(2) Pentru personalul remunerat, aflat 1n activitate in perioada desfasurarii concursului national de ocupare a posturilor didactice de predare din invatamantul preuniversitar, participarea la aceste activitati se realizeaza cu conditia recuperarii activitatilor corespunzatoare functiei de baza, din perioada respectiva.
 

Norme de plata a personalului din cadrul comisiilor desemnate pentru Definitivat 2022

 
Art. 1 
 
Personalul didactic, cu exceptia inspectorilor scolari generali/ generali adjuncti si inspectorilor scolari care asigura desfasurarea activitatilor in cadrul examenului national de definitivare in centrele de examen, este platit dupa cum urmeaza:
    
a) Secretar/informatician/membru - 810 lei;
    
b) Profesor asistent 120 lei.
 
Art. 2 
 
Personalul didactic, cu exceptia inspectorilor scolari generali/ generali adjuncti si inspectorilor scolari, care face parte din comisiile din centrele de evaluare/contestatii este platit dupa cum urmeaza:
 
a) Presedinte:  
(i) la o comisie de pana la 1000 de candidati (inclusiv) - 1800 lei;   
(ii) la o comisie de peste 1000 cle candidati 1900 lei.
 
b) Vicepresedinte 1100 lei;
 
c) Secretar/informatician 900 lei;
 
d) Membru evaluator 15 lei /lucrare corectata.
 
Art. 3 
 
(1) Pentru activitatea desfasurata in cadrul examenului national pentru definitivare in invatamantul preuniversitar, persoana responsabila cu activitatea de comunicatii virtuale la nivelul inspectoratelor scolare sau la nivelul centrelor de examen este platita cu 950 lei.
    
(2) Pentru activitatea desfasurata in cadrul examenului national pentru definitivare in invatamantul preuniversitar, persoana responsabila cu clerularea si monitorizarea procesului de supraveghere audio-video este platita cu 800 lei.
    
(3) Cadrul didactic metodist care efectueaza inspectiile de specialitate si evaluarea portofoliului profesional aI candidatului inspectat in cadrul examenului national pentru definitivare in invatamantul preuniversitar este remunerat cu 11 lei/ora/candidat. Pentru fiecare inspectie cle specialitate se considera 5 ore iar pentru evaluarea portofoliului profesional se considera o ora de activitate.
 
Art. 4 
 
Cheltuielile de deplasare in afara localitatii, de cazare si diurna, ocazionate de participarea personalului la comisiile din cadrul examenului national pentru definitivare in invatamantul preuniversitar se suporta de inspectoratele scolare pentru cadrele didactice universitare, iar pentru cadrele didactice din invatamantul preniversitar de catre unitatile de invatamant preuniversitar in care acestea au functia de baza, in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului.
 
Art. 5 
 
(1) Persoanelor remunerate care asigura desfasurarea activitatilor in cadrul comisiilor stabilite prin prezentele Norme de plata, li se achita drepturile banesti in baza contractului civil de furnizare servicii pentru activitati independente ocazionale, astfel:
 
a) drepturile banesti prevazute la art. 3 alin, (1) si (3) din prezentele Norme de plata se achita persoanei responsabile cu activitatea de comunicatii virtuale la nivelul inspectoratelor scolare sau la nivelul centrelor de examen, respectiv cadrelor didactice metodiste pentru activitatea desfasurata in cadrul examenului national pentru definitivare in invatamantul preuniversitar, la finalizarea acesteia, in baza contractului civil de furnizare servicii pentru activitati independente ocazionale incheiat cu inspectorul scolar general;
 
b) drepturile banesti prevazute la art. 1, 2 si 3 alin. (2) din prezentele Norme de plata se achita personalului din Invatamantul preuniversitar/universitar care asigura desfasurarea activitatilor in cadrul examenului national pentru definitivare in Invatamantui preuniversitar in centrele de examen / evaluare / contestatii, in baza contractului civil de furnizare servicii pentru activitati independente ocazionale incheiat cu directorul unitatii de invatamant desemnate centru cle examen, respectiv centru de evaluare/contestatii, in care cadrele didactice au prestat activitatea/activitatile.
 
Art. 6 
 
(1) Inspectorii scolari generali, inspectorii scolari generali adjuncti si inspectorii scolari care fac parte din comisiile prevazute in prezentele Norme de plata nu sunt remunerati.
 
(2) Pentru personalul remunerat, aflat in activitate In perioada desfasurarii examenului national pentru definitivare in invatamantul preuniversitar, participarea la aceste activitati se realizeaza cu conditia recuperarii activitatilor corespunzatoare functiei de baza, din perioada respectiva.
 
 

Norme de plata a personalului care face parte din comisiile pentru organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal, in invatamantul profesional de stat si in invatamantul dual de stat, pentru anul scolar 2022 -2023

 
Art. 1 
 
Personalul didactic care face parte din comisiile de inscriere din unitatile de invatamant gimnazial/din centrele zonale/speciale de inscriere este platit dupa cum urmeaza:
 
a) presedinte, vicepresedinte, secretari:
(i) 270 lei/persoana (pana la 250 candidati);
(ii) 550 lei/persoana (peste 250 candidati si pana la 500 canclidati);
(iii) 1100 lel/persoana (peste 500 candidati si pana la 1000 candidati);
(iv) 1200 lei/persoana (peste 1000 candidati);
 
b) membri in comisiile de inscriere din unitatile de invatamant gimnazial/ din centrele zonale de inscriere (cadre didactice, informaticieni, operatori pe calculator): 2 lei pentru fiecare fisa de inscriere introdusa in calculator;
 
c) membri (cadre didactice, operatori pe calculator) din centrul special de inscriere: 550 lei/persoana.
 
Art. 2 
 
(1) Personalul didactic care face parte din comisiile de admitere din unitatile de invatamant liceal este platit dupa cum urmeaza:
a) presedinte, secretar;
(i) 270 lei/persoana (pana la 250 candidati);
(ii) 550 lei/persoana (peste 250 candidati);
 
b) membri (evaluatori): 7 lei/candidat evaluat (probe practice sau orale) sau lucrare evaluata.
 
c) cadrele didactice asistenti pe perioada desfasurarii probei suplimentare de admitere, respectiv probei de admitere: 40 lei/zi.
 
(2) Personalul didactic care face parte clin comisiile de admitere din unitatile de Invatamant care organizeaza invatamant profesional de stat si invatamant dual de stat este platit dupa cum urmeaza:
a) Presedinte, vicepresedinte, secretar:
(1)270 lel/persoana (pana la 250 candidati);
(ii)550 lei/persoana (peste 250 candidati);
    
b) cadrele didactice care realizeaza preselectia candidatilor si cadrele didactice care evalueaza lucrarile: 7 lei/candidat evaluat sau lucrare evaluata;
   
c) cadrele didactice care asigura inscrierea candidatilor si ofera informatii si consiliere elevilor si parintilor acestora care se prezinta pentru inscriere si de asemenea, care asigura verificarea dosarelor candidatilor declarati admisi: 2 lei pentru fiecare elev inscris;
    
d) cadrele didactice asistenti pe perioada desfasurarii probei suplimentare de admitere, respectiv probei de admitere: 40 lei/zi,
 
Art. 3 
 
Persoana din cornisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, cu atributii administrarea aplicatiei informatice dedicata admiteril in invatamantul liceal de stat, este salarizata cu un tarif de: 1200 lel.
 
Art. 4 
 
(1) In situatia in care persoanele remunerate, care asigura desfasurarea activitatilor in cadrul comisillor stabilite prin prezentele Norme de plata, opteaza pentru achitarea drepturilor banesti in baza contractului civil de furnizare servicii pentru activitati independente ocazionale, atunci personalul care face parte din comisille prevazute la art. 1, 2 Si 3 clin prezentele Norme de plata sunt platite de unitatile delnvatamant preuniversitar in care se organizeaza centre de Inscriere/admitere, respectiv cle unitatile cle invatamant care organizeaza invatamant liceal, invatarnant profesional de stat si invatamant dual de stat, in baza contractului civil de furnizare servicii pentru activitati indepenclente ocazionale incheiat cu directorul unitatil de invatamant.
 
(2) In situatia in care personalul care face parte din comisiile prevazute la art. 1, 2 si 3 din prezentele Norme de plata opteaza pentru achitarea drepturilor banesti in conditiile variantei mentionate la art 6 alin. (1) lit. b) din ordin, atunci plata se realizeaza in baza adeverintei eliberate de centrul de inscriere/admitere respectiv si semnate de presedintele acestuia.
 
Art. 5 
(1) Cheltuielile de cleplasare in afara localitatii, ocazionate de participarea personalului didactic la comisiile prevazute la art. 1, 2 si 3 din prezentele Norme de plata, sunt suportate de unitatea de invatamant sau de inspectoratul scolar in care acesta are functia de baza, conform Hotararii Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si cletasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului,
 
(2) Cheltuielile de transport transportul fiselor de inscriere de la centrul de inscriere la centrul judetean de admitere, transportul listelor cu elevii declarati admisi la licee vocationale pentru validare si alte cheltuieli pentru persoanele care participa in comisiile organizate pentru admiterea in Invatamantul liceal sau in invatamantul profesional de stat si in invatamantul dual de stat sunt achitate din bugetul unitatii de 1nvatamant/inspectoratultn scolar, prevazut pentru deplasari, conform Hotararii Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul cleplasarii in interesul serviciului.
 

Norme de plata a personalului care face parte din comisiile pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat 2022, precum si a examenelor de absolvire/certificare a calificarii profesionale pentru invatamantul profesional, liceal si postliceal, sesiunile anului 2022

 
Art. 1 
 
(1) Personalul didactic care face parte din comislile organizate in unitatile de invatamant pentru Evaluarea nationala a absolventilor clasei a VIII-a este platit dupa cum urmeaza:
    
a) presedinte 600 lei;
    
b) membru, cu exceptia persoanei responsabile cu derularea si monitorizarea procesului de supraveghere audio-video 550 lei;
    
c) asistent- 110 lei/zi.
 
(2) Personalul didactic care face parte din comisiile din centrele de evaluare /comisiile de contestatii pentru Evaluarea Nationala a absolventilor clasei a VIII-a, este platit dupa cum urrneaza:
 
a) presedintele:
(i) la o comisie de pana Ia 1000 de candiclati (inclusiv) 1400 lei;  
(ii) la o cornisie de peste 1000 de candidati 1500 lei;
 
b) secretar, cadru didactic cu in operarea pe calculator/informatician, membru -700 Iei;
 
c) profesor evaluator 11 lei/lucrare corectata.
    
(3) Pentru activitatea desfasurata in evaluarea nationala, persoana responsabila cu activitatea de comunicatii virtuale la nivelul inspectoratelor scolare/persoana de contact clin unitatea de invatamant/centrul cle comunicare este platita cu 950 lei.
    
(4) Pentru activitatea desfasurata in evaluarea nationala, persoana responsabila cu derularea si monitorizarea procesului de supraveghere audio-video este platita cu 550 lei.


Pregatiti-va suplimentar pentru Evaluare Nationala 2022! Portal Invatamant va recomanda culegerile cu exercitii si rezolvari de AICI ....click pentru detalii si comenzi culegeri >>>
 
Art. 2 
 
(1) Personalul didactic care face parte din comisiile de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare este platit dupa cum urmeaza:
 
A) Comisii din centre de examen:
a) presedintele:
(i) la o comisie de pana la 100 de candidati (inclusiv) 1400 lei;
(ii) la o comisie de peste 100 de candidati 1500 lei;
 
b) vicepreseclinte, secretar, membru 950 lei;
 
c) asistent 120 lei/zi.
 
B) Comisii din centre zonale de evaluare
 
a) presedintele: 
(i) la o comisie de pana la 750 de candidati (inclusiv) 2100 lei;
(ii) la o comisie de peste 750 de candidati 2200 lei;
 
b) vicepresedinte 1200 lei;
 
c) secretar; cadru didactic cu abilitati in operarea pe calculator/informatician 1100 lei;
 
d) membru 950 lei;
 
e) profesor evaluator 14 lei/lucrare corectata.
 
(2) Pentru activitatea desfasurata in caclrul examenului cle bacalaureat, persoana responsabila cu activitatea de comunicatii virtuale la nivelul inspectoratelor scolare/persoana cle contact din unitatea de Invatamant liceal/centrul de comunicare este platita cu 1000 lei.
 
(3) Pentru activitatea desfasurata in cadrul examenului de Bacalaureat persoana responsabila cu derularea si monitorizarea procesului de supraveghere audio-video este platita cu 800 lei.
 
Art. 3 
(1) Personalul didactic care face parte din comisiile de evaluare a competentelor lingvistice si digitale, in cadrul examenului de bacalaureat este platit dupa cum urmeaza:
 
A) La o comisie pana la 30 de elevi:
a) presedinte 150 lei;
 
b) secretar, cadru didactic cu abilitati in operarea pe calculator/inforrnatician - 70 lei;
 
c) membru: 70 lei;
 
d) asistent 110 lei/zi;
 
e) profesor evaluator:
(i) pentru proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana sau limba materna, respectiv pentru proba de evaluare a competentelor digitale 7 lei/candidat;
(ii) pentru proba de evaluare a competentelor iingvistice limba moderna 11 
lei/candidat.
 
B) La o comisie cu 30 - 60 elevi:
a) presedintele - 200 lei;
 
b) secretar, cadru didactic cu abilitati in operarea pe calculator/ informatician 100 lei;
 
c) membru: 100 lei;
 
d) asistent 110 lei/zi;
 
e) profesor evaluator:
(i) pentru proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana sau limba materna, respectiv pentru proba de evaluare a competentelor digitale 7 lei/candidat;
(ii) pentru proba de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba moderna - 11 lei/candidat.
 
C) La o comisie cu 60 -100 elevi:
a) presedinte 300 lei;
 
b) secretar, cadru didactic cu abilitati in operarea pe calculator/informatician 150 lei;
 
c) membru: 270 lei;
 
d) asistent - 110 lei/zi;
 
e) profesor evaluator:
(i)pentru proba de evaluare a competenteior lingvistice de comunicare orala in limba romana sau limba materna, respectiv pentru proba de evaluare a competentelor digitale - 7 lei/candidat;
(ii) pentru proba de evaluare a competentelor lingvistice limba moderna - 11lei/candidat.
 
D) La o comisie peste 100 elevi:
 
a) presedinte 600 lei;
 
b) secretar, cadru didactic cu abilitati in operarea pe calculator/informatician 270 lei;
 
c) membru 270 lei;
 
d) asistent 110 lei/zi;
 
e) profesor evaluator:
(i)pentru proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana sau limba materna, respectiv pentru proba de evaluare a competentelor digitale 7 lei/candidat;
(ii) pentru proba de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba moderna - 11 lei/candidat.
 
(2) Personalul didactic care face parte din comisia de organizare si desfasurare a probelor specifice sustinute de elevii sectiilor bilingve francofone, in vederea obtinerii mentiunii speciale "sectie bilingva francofona" pe diploma de bacalaureat, este platit dupa cum urmeaza:
 
A) Pentru proba anticipata:
 
a) presedinte - 300 lei;
   
b) secretar, cadru didactic cu abilitati in operarea pe calculator/informatician 270 lei;
    
c) membru 270 lei;
    
d) profesor evaluator 7 lei/candidat.
 
B) Pentru proba scrisa la disciplina non-lingvistica:
    
a) asistent 110 lei/zi;
    
b) profesor evaluator 14 lei/lucrare corectata.
 
Pentru proba scrisa cle cultura spaniola din cadrul examenului de bacalaureat, sustinuta de absolventii sectiilor bilingve romano - spaniole, personalul didactic este platit dupa cum urmeaza:
    
a) asistent - 110 lei/zi;
    
b) profesor evaluator -14 lei/lucrare corectata.
 
 
Personalul didactic care face parte din comisiile de contestatii pentru examenul de Bacalaureat este platit dupa cum urmeaza:
    
a) vicepresedinte 1200 lei;
    
b) secretarul, cadru cliclactic cu abilitati in operarea pe calculator/informatician - 950 lei;
    
c) membru - 950 lei;
    
d) profesor evaluator - 14 lei/lucrare corectata,
 
Art. 5 
 
(1) Personalul didactic care face parte din comisiile de examinare pentru certificarea calificarii absolventilor invatamantului liceal, flliera vocationala, este platit dupa cum urmeaza:
    
a) secretar 270 lei;
    
b) membru evaluator 6 lei/candidat examinat.
    
(2) Indrumatorii proiectului/ lucrarii de specialitate sunt platiti cu 15 lei/project coordonat si avizat favorabil pentru sustinere.
    
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si pentru personalul diclactic care face parte din comisiile de examen pentru obtinerea atestatului profesional de catre absolventii claselor de matematica-informatica, matematica-informatica intensiv informatica, pentru obtinerea atestatului de competenta lingvistica pentru absolventii claselor cu studiu intensiv si bilingv al unei limbi moderne, pentru absolventii claselor Cu predare in limbile minoritatilor, precurn si pentru obtinerea atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV de catre absolventii claselor cu profil peclagogic, specializarea invatatori educatoare.
 
Art. 6 
 
Personalul didactic care face parte din comisiile de examinare din centrele de examen pentru obtinerea certificatului de calificare profesionala nivel de calificare 3, 4 sau 5 este platit clupa cum urmeaza:
 
A) La o comisie pana la 60 de absolventi:
 
a) secretar 270 lei;
 
b) membru evaluator/examinator:
(i) 12 lei/lucrare scrisa corectata;
(ii) 11 lei/lucrare practica evaluata/proiect evaluat;
(iii) 4 lei/candidat pentru sustinerea proiectului/proba orala;
    
c) Indrumator/coordonator - 15 lei/proiect coordonat si avizat favorabil pentru indrumatorii de proiect la stagii de pregatire practica de 720 de ore, invatamant profesional, inclusiv dual, liceu-filiera tehnologica, invatamant postliceal (scoala postliceala, scoala de maistri).
    
d) asistent 110 lei/zi.
 
B) La o connisie peste 60 de absolventi:
a) secretar 350 lei;
 
b) membru evaluator/examinator:
(i) 12 lei/lucrare scrisa corectata;
(ii) 11 lei/lucrare practica evaluata/proiect evaluat;
(iii) 4 lei/candidat pentru sustinerea proiectului/proba orala;
 
c) Indrumator/coordonator 15 lei/proiect coordonat si avizat favorabil pentru indrumatorii de proiect la stagii de pregatire practica de 720 de ore, Invatamant profesional, inclusiv dual, liceu-filiera tehnologica, invatamant postliceal (scoala postliceala, scoala de maistri).
    
d) asistent 110 lei/zi.
 
Art. 7 
 
Personalul didactic, care face parte din comisiile judetene/comisia municipiului Bucuresti de contestatii pentru examenul cle certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului postliceal, este platit dupa cum urmeaza:
 
a) evaluator -12 lei/lucrare scrisa corectata.
 
Art. 8 
 
(1) In situatia in care persoanele remunerate, care asigura desfasurarea activitatilor in cadrul comisiilor stabilite prin prezentele Norme metodologice, opteaza pentru achitarea drepturilor banesti in baza contractului civil de furnizare servicii pentru activitati independente ocazionale, personalul care face parte din comisiile prevazute la art. 1-7 este platit de unitatile de Invatamant preuniversitar in care se organizeaza centre de examen /centre zonale de evaluare/ centre zonale de contestatii, centre de exarnen pentru certificarea calificarii profesionale, in baza contractului civil de furnizare servicii pentru activitati independente ocazionale incheiat cu directorul unitatii de Invatamant.
 
(2) In situatia in care persoanele remunerate, care asigura desfasurarea activitatilor in cadrul comisiilor stabilite prin prezentele Norme metodologice, opteaza pentru achitarea drepturilor banesti in conditiile variantei mentionate la art. 6 alin. (1) lit. b) din ordin, atunci:
 
a) unitatile de Invatamant in care se organizeaza centre de examen si centre zonale de evaluare elibereaza o adeverinta care cuprinde informatiile necesare pentru plata activitatii depuse, pentru fiecare membru al comisiilor pentru evaluarea nationala, al comisillor de bacalaureat, al comisiilor de examinare/ examen din centrele de examen pentru obtinerea certificatului de calificare profesionala de nivel 3, 4 sau 5, care nu face parte din unitatea de invatamant respectiva;
    
b) adeverinta este semnata de clirectorul unitatii de invatamant, pe baza listei alcatuite si semnate de presedintele cornisiei respective;
    
c) pentru personalul didactic care face parte din comisia judeteana/regionala de contestatii, adeverintele sunt eliberate de inspectoratul scolar;
    
d) drepturile salariale prevazute la art. 1-7 din prezentele Norme metoclologice sunt platite de unitatile de Invatamant preuniversitar/ inspectoratul scolar in care membrii comisiilor au functia de baza;
    
e) pentru presedintii comisiilor de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare, cadre didactice universitare, drepturile prevazute la art. 2 prezentele Norme metodologice se platesc de catre unitatile de invatamant preuniversitar in care este organizat centrul de examen/centrul zonal de evaluare respectiv.
 
Art. 9 
 
Persoanele care fac parte din comisiile prevazute in prezentele Norme metodologice beneficiaza de decontarea cheltuielllor de cazare, transport si diurna, drepturile prevazute in Hotararea Guvernului nr, 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului. Aceste drepturi se acorda, dupa caz, de unitatea de invatamant sau cle inspectoratul scolar in care acestea au functia de baza.
 
Art.10 
 
Pentru personalul remunerat conform prevederilor art. 1-8 din prezentele Norme metodologice, aflat in activitate in perioada desfasurarii evaluarii nationale a absolventilor clasei a VIII-a/examenului national de bacalaureat/ examenelor de absolvire /certificare a calificarii profesionale pentru invatamantul profesional, liceal, postliceal si invatamant profesional, inclusiv dual sesiunile anului 2022, participarea la aceste activitati se realizeaza cu conditia recuperarii activitatilor corespunzatoare functiei de baza, din perioada respectiva.
 

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Ce MODIFICARI apar in programa scolara pentru clasele V-VIII?


Clasele V-VIII din viata copilului necesita un efort de adaptare si de invatare constanta.

Programa scolara este destul de greoaie. Nu pierdeti din vedere:
  • Rezumatele textelor studiate
  • Teste rezolvate de matematica
  • Gramatica - Fise de lucru rezolvate

...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

titularizare 2022evaluare nationala 2022bacalaureat 2022definitivatcomisii examenprofesori


x

Lasa un raspuns
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitNoile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//