Noile planuri-cadru de invatamant: Cine poate face parte din comisii si ce criterii trebuie sa indeplineasca - proiect

De Portal Invatamant
la 17 Aug. 2023
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Noile planuri-cadru de invatamant: Cine poate face parte din comisii si ce criterii trebuie sa indeplineasca - proiect17Aug.2023

Comisiile de elaborare si validare a noilor planurilor-cadru de invatamant vor fi alcatuite in baza unui proces de selectie prin Apel destinat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar, cat si pe baza de propuneri si nominalizari. Cadrele didactice selectate vor fi platite, tarifele urmand sa fie stabilite prin ordin de ministru.

Ministerul Educatiei a pus in dezbatere publica procedura privind constituirea comisiilor de elaborare si validare a planurilor-cadru de invatamant. Documentul stabileste modalitatea in care vor fi constituite grupurile de lucru care vor elabora si vor valida planurile-cadru pentru invatamantul preuniversitar. 
 
Procedura va fi aprobata dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 198/2023 a invatamantului preuniversitar.
 
Planurile-cadru de invatamant:
👉 stabilesc obiectele de studiu din fiecare clasa si tip de scoala, numarul de ore, pe saptamana, pentru fiecare disciplina, precum si numarul total, minim si maxim, de ore pe saptamana
👉 au caracter unic si obligatoriu, fiind aplicate la nivel national.
 

Structura Comisiei de elaborare a planurilor-cadru de invatamant

 
Coordonator al Comisiei de elaborare 
- reprezentant Ministerul Educatiei
 
Secretariat tehnic  
- 2-4 reprezentanti ai Ministerului Educatiei
 
Grup de lucru pentru elaborarea planului-cadru de invatamant pentru educatie timpurie
- Coordonator grup = reprezentant Ministerul Educatiei
- Membri grup =  nominalizati de Ministerul Educatiei / selectati in baza criteriilor prevazute in procedura
 
Grup de lucru pentru elaborarea planurilor-cadru pentru invatamantul primar
- Coordonator grup = reprezentant Ministerul Educatiei
- Membri grup =  nominalizati de Ministerul Educatiei / selectati in baza criteriilor prevazute in procedura
 
Grup de lucru pentru elaborarea planurilor-cadru pentru invatamantul gimnazial
- Coordonator grup = reprezentant Ministerul Educatiei
- Membri grup =  nominalizati de Ministerul Educatiei / selectati in baza criteriilor prevazute in procedura
 
Grup de lucru pentru elaborarea planurilorcadru pentru invatamantul liceal, cu urmatoarele subgrupuri
- Coordonator grup = reprezentant Ministerul Educatiei
- Membri grup =  nominalizati de Ministerul Educatiei / selectati in baza criteriilor prevazute in procedura
 
Subgrup de lucru - filiera teoretica
Subgrup de lucru - filiera tehnologica
Subgrup de lucru - filiera vocationala, profil artistic
Subgrup de lucru - filiera vocationala, profil militar
Subgrup de lucru - filiera vocationala, profil pedagogic
Subgrup de lucru - filiera vocationala, profil sportiv
Subgrup de lucru - filiera vocationala, profil teologic
(fiecare subgrup avand cate un coordonator de grup si membri nominalizati/ selectati in baza criteriilor)
 

Structura Comisia de validare a planurilor-cadru de invatamant 

 
Presedinte al Comisiei  = Secretar de Stat, Ministerul Educatiei
Secretar  = Director general/Director, Ministerul Educatiei
Membri de drept  = Reprezentati ai Ministerului Educatiei, alte institutii
subordonate/conexe Ministerului Educatiei, angajati in structurile acestora
Membri  =  Nominalizari ale Ministerului Educatiei care sa asigure reprezentativitatea comisiei
 

Cine poate face parte din comisiile de elaborare si de validare a planurilor-cadru de invatamant

 
Constituirea Comisiei de elaborare a planurilor-cadru de invatamant se realizeaza atat in baza unui proces de selectie prin Apel destinat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar, cat si in baza de propuneri si nominalizari, astfel:
- nominalizari ale Ministerului Educatiei - cadre didactice din invatamantul preuniversitar, participante la procesul de selectie, in baza Apelului de selectie;
- nominalizari ale Ministerului Educatiei – atat personal de specialitate, propriu si din institutiile subordonate/conexe Ministerului Educatiei, cat si la propunerea unor structuri ale Ministerului Educatiei /institutiilor subordonate/conexe;
- nominalizari ale Ministerului Educatiei – in baza propunerilor primite de la Ministerul Apararii Nationale, cultelor religioase, structurilor reprezentative ale mediului economic, dupa caz, conform prevederilor Legii invatamantului preuniversitar nr.198/2023;
- nominalizari ale Ministerului Educatiei - cadre didactice/cercetatori/specialisti din invatamantul universitar si din domenii cercetare stiintifica avand competente in stiintele educatiei/domeniul curriculum, in baza propunerilor transmise de institutii reprezentative, la solicitarea Ministerului Educatiei;
- nominalizari ale Ministerului Educatiei - cadre didactice din invatamantul preuniversitar, in situatia in care, in urma finalizarii procesului de selectie in baza Apelului de selectie, nu se asigura reprezentativitatea unui grup/subgrup de lucru.
 
Comisia de elaborare a planurilor-cadru de invatamant va avea in componenta sa:
 
- pentru invatamantul liceal, filiera tehnologica, inclusiv tehnologic dual - reprezentanti ai operatorilor economici si ai altor structuri reprezentative ale mediului economic, conform art.35, alin.(10), din Legea invatamantului preuniversitar nr.198/2023;
 
- pentru invatamantul liceal, filiera vocationala, profil militar – reprezentanti ai Ministerului Apararii Nationale, conform art.38, alin.(3), din Legea invatamantului preuniversitar nr.198/2023;
 
- pentru invatamantul liceal, filiera vocationala, profil teologic – reprezentanti ai cultelor religioase, conform art.48, alin.(3), din Legea invatamantului preuniversitar nr.198/2023;
 
- pentru invatamantul pentru persoanele apartinand minoritatilor nationale – reprezentanti ai minoritatilor nationale, propusi de Directia Generala Minoritati si relatia cu Parlamentul, din cadrul Ministerului Educatiei, cu respectarea prevederilor art.59 si art.60, din Legea invatamantului preuniversitar nr.198/2023.
 
Constituirea Comisiei de validare a planurilor-cadru de invatamant se realizeaza in baza de propuneri si nominalizari care sa asigure reprezentativitate, astfel:
a) nominalizari ale Ministerului Educatiei - personal cu functii de conducere/de executie al Ministerului Educatiei si din institutii subordonate/conexe, cu atributii/responsabilitati in domeniul curriculumului national;
b) nominalizari ale Ministerului Educatiei, in baza propunerilor primite de la institutii si organisme reprezentative, ca urmare a solicitarilor Ministerului Educatiei, care sa acopere urmatoarele categorii:
- experti/specialisti cu responsabilitati in elaborarea si aprobarea curriculumului;
- experti/specialisti in domeniul educatiei/formarii profesionale;
- reprezentanti ai Academiei Romane;
- reprezentanti ai mediului universitar/institute de cercetare avand competente in curriculum;
- reprezentanti ai structurilor reprezentative ale partenerilor sociali (federatii sindicale, federatii ale parintilor, Consiliul National al Elevilor, mediul economic);
- reprezentanti ai societatii civile, organisme si ai unor institutii nationale/internationale.
 

Apelul de selectie a membrilor grupurilor/subgrupurilor de lucru - Comisia de elaborare a planurilor-cadru de invatamant

 
Procesul de selectie este destinat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar si presupune inscrierea candidatilor si evaluarea portofoliului profesional al candidatului, constituit in baza documentelor solicitate pentru dosarul de inscriere.
 

Conditii generale 

 
Candidatul:
a) are cetatenie romana/ cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European, cu resedinta in Romania;
b) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) indeplineste conditiile de studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
d) nu a fost condamnat/(a) definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a altor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face/care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
e) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de exercita activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de acesta nu sa luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau exercitarii unei profesii;
f) nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin (2) din Legea 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii 76/2008 privind organizarea si functionare Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin (1), lit. h);
g) indeplineste conditiile de experienta din prevazute la conditiile specifice obligatorii;
h) este disponibil in vederea desfasurarii activitatilor specifice, in conformitate cu informatiile care vor fi incluse in Apel
 

Conditii specifice obligatorii


Candidatul:
a) este cadru didactic titular in invatamantul preuniversitar, grad didactic I/doctorat;
b) este absolvent de studii superioare de lunga durata;
c) dovedeste experienta in elaborarea si aplicarea curriculumului national la nivelul invatamantului preuniversitar obligatoriu (educatie timpurie/invatamant primar/gimnazial/liceal), de exemplu, autori de planuri-cadru de invatamant/programe scolare pentru discipline obligatorii/optionale in oferta nationala; membrii ai grupurilor de lucru pentru examene/concursuri/olimpiade etc. 
 

Alte competente solicitate

 
Candidatul detine:
a) competente de comunicare si relationare;
b) competente de coordonare a relatiilor de grup;
c) competente de analiza si sinteza;
d) competente digitale.
 

Documente necesare pentru a face dovada indeplinirii conditiilor generale si specifice

 
1. Declaratie pe propria raspundere
2. Declaratie de disponibilitate
3. Curriculum vitae
4. Adeverinta care atesta calitatea de cadru didactic, eliberata de unitatea de invatamant preuniversitar la care cadrul didactic este incadrat
 

Dosarul de inscriere la procesul de selectie va contine urmatoarele documente

 
A. Documente generale
1. Cerere de inscriere, in care se exprima optiunea pentru calitatea de membru al unui singur grup/subgrup dintre cele definite in structura Comisiei de elaborare a planurilor-cadru de invatamant – formular tip
2. Declaratie pe propria raspundere – formular tip
3. Declaratie de disponibilitate – formular tip
4. Declaratie de consimtamant privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – formular tip
 
B. Docume​nte de identitate
C. Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant la care este angajat candidatul, din care rezulta calitatea de cadru didactic in invatamantul preuniversitar
 
D. Curriculum vitae format Europass, datat si asumat prin semnatura. CV-ul trebuie sa contina obligatoriu date de contact valide (nr. de telefon si adresa de email)
 
E. Experienta relevanta, dovedita prin documente
Lista documentelor relevante care atesta nivelul studiilor/specializarilor, documente care atesta indeplinirea conditiilor indicate la conditii specifice obligatorii, alte competente solicitate, avantaje; in baza listei depuse, Ministerul educatiei isi rezerva dreptul de a solicita candidatului transmiterea/prezentarea documentelor, pentru verificarea conformitatii acestora
 
F. Experienta dovedita in baza analizarii documentelor curriculare 
Elaborarea unor propuneri de imbunatatire/inovare a planurilor-cadru actuale, corespunzatoare nivelului/specificului pentru care candidatul opteaza; propunerile si justificarea acestora, in maximum 3 pagini, se vor raporta la prevederile Legii invatamantului preuniversitar nr.198/2023 si la documentul de politici educationale „Repere pentru proiectarea, actualizarea si evaluarea Curriculumului national. Cadrul de referinta al Curriculumului national”, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nr.3239/2021
 
Atentie! Dosarele nu vor fi depuse fizic, ci candidatii vor depune dosarul de inscriere cu documentele solicitate prin platforma dedicata, a carei adresa va fi comunicata prin Apelul de selectie.
 
Conform graficului activitatilor privind noul curriculum national, lansarea apelului de selectie, precum si constituirea comisiilor pentru elaborarea si validarea planurilor-cadru de invatamant au loc in perioada august-septembrie 2023.
 
Noul curriculum national pentru invatamantul liceal si, dupa caz, a celui revizuit pentru educatie timpurie/invatamant primar/gimnazial ar urma sa fie aplicat incepand cu septembrie 2025.
 

Graficul activitatilor privind noul curriculum nationalAtentie: Acest browser nu suporta fisiere PDF.
Click aici pentru a descarca fisierul pdf.

Propunerile si sugestiile pot fi trimise in perioada 16 - 26 august 2023 pe adresa de e-mail consultare@rocnee.ro. 
 


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

planuri-cadru liceuplanuri-cadru invatamantministerul educatiei


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//