Gradatii de merit in 2016: cand pot fi depuse dosarele si care sunt criteriile de acordare

de Ana-Maria Tudor la 23 Dec. 2015 Exclusiv
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Gradatii de merit in 2016: cand pot fi depuse dosarele si care sunt criteriile de acordare23Dec.2015

Ministerul Educatiei a publicat metodologia de acordare a gradatiilor de merit in 2016 pentru cadrele didactice. De asemenea, pe site-ul Ministerului Educatiei a fost publicata si formula de calcul a numarului maxim de gradatii care pot fi acordate profesorilor in 2016.

Pentru a beneficia de gradatiile de merit, profesorii cu rezultate deosebita in pregatirea elevilor pot depune dosarele la scoala in perioada 1-18 martie 2016. Gradatiile de merit, in valoare de 25% din salariul de baza, se va acorda profesorilor cu rezultate deosebite, selectati de inspectoratele scolare in luna mai. Acestia vor beneficia de gradatia de merit timp de 5 ani.

"METODOLOGIA SI CRITERIILE privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat, sesiunea 2016

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1 (1) Prezenta metodologie reglementeaza procedura si criteriile de acordare a gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat, sesiunea 2016.

(2) Gradatia de merit se acorda personalului didactic definit de art. 88 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
[Art. 88 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 prevede urmatoarele: (2) Personalul didactic este format din personalul didactic de predare, personal didactic auxiliar si personal didactic de conducere, de indrumare si control. - N. Red]

(3) Prin unitati de invatamant, in sensul prezentei metodologii, se au in vedere unitatile/institutiile de invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridica.

Art. 2 (1) Numarul maxim de gradatii care pot fi acordate se calculeaza astfel: din numarul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare si a 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de indrumare si control existente la nivelul inspectoratului scolar se scade numarul de gradatii acordate personalului didactic aflate in plata la 1 septembrie 2016, avand in vedere ca gradatia de merit se acorda pe o perioada efectiva de 5 ani, fara a fi luate in calcul perioadele de suspendare a platii gradatiei de merit din motive neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervarii postului didactic/catedrei in baza prevederilor art. 255 alin. (1)-(6) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, cu incadrarea in numarul maxim de gradatii de merit aprobate la momentul revenirii pe post.

(2) In situatia in care personalului didactic i se modifica locul de munca, cu pastrarea calitatii de personal didactic calificat, la nivelul aceluiasi judet/al municipiului Bucuresti, acesta isi pastreaza gradatia de merit.

(3) Personalul didactic beneficiar al gradatiei de merit, detasat in alt judet/municipiul Bucuresti isi pastreaza gradatia de merit, in conditiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
[Art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 prevede urmatoarele: (2) Pe durata detasarii salariatul beneficiaza de drepturile care ii sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detasarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detasat. - N.Red]

(4) Cadrele didactice beneficiare ale gradatiei de merit pretransferate/transferate in alt judet/municipiul Bucuresti isi pastreaza gradatia de merit, cu incadrarea in numarul maxim de gradatii de merit aprobate pentru anul respectiv la nivelul judetului/municipiului Bucuresti in care s-au pretransferat/transferat.

(5) La solicitarea unitatii/institutiei de invatamant preuniversitar in care cadrul didactic beneficiar al gradatiei de merit s-a pretransferat prin schimb de posturi pe baza consimtamantului scris in alt judet/municipiul Bucuresti in timpul anului scolar, inspectoratul scolar ii acorda gradatie de merit, cu incadrarea in numarul maxim de gradatii, cu respectarea prevederilor alin. (1).

Art. 3 Gradatia de merit se atribuie incepand cu data de 1 septembrie 2016. Pentru fiecare candidat, gradatia de merit se calculeaza conform art. 264 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, raportat la norma didactica de baza conform actului de numire/transfer/repartizare.
[Art. 264 din Legea nr. 1/2011 prevede urmatoarele: (1) Personalul didactic din invatamantul preuniversitar beneficiaza de gradatie de merit, acordata prin concurs. Aceasta gradatie se acorda pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului scolar si reprezinta 25% din salariul de baza. Gradatia de merit se atribuie pe o perioada de 5 ani. (2) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului elaboreaza metodologia si criteriile de acordare a gradatiei de merit, cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramura de invatamant. - N.Red.]

Art. 4 (1) Personalul didactic din invatamant care beneficiaza de gradatie de merit pana la 31 august 2016 poate participa la un nou concurs.

(2) Personalul didactic pensionat nu mai beneficiaza de gradatie de merit de la incetarea, in vederea pensionarii, a contractului individual de munca pe perioada nedeterminata.

(3) Personalul didactic titular mentinut in activitate, in functia didactica, peste varsta de pensionare, raportata la data de 1 septembrie 2016, in conditiile prevazute la art. 284 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de gradatie de merit, pe perioada mentinerii ca titular in invatamantul preuniversitar, pana la incheierea perioadei de acordare a gradatiei de merit.
[Art. 284 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 prevede urmatoarele: Personalul didactic de predare titular din invatamantul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul stiintific de doctor, care dovedeste competenta profesionala deosebita, poate fi mentinut ca titular in functia didactica pana la 3 ani peste varsta standard de pensionare, anual, la cerere, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale. - N.Red.]

CAPITOLUL II
Inscrierea la concursul pentru acordarea gradatiei de merit

Art. 5 (1) La concursul pentru acordarea gradatiei de merit poate participa:

    a) personalul didactic de predare, de conducere, de indrumare si control din invatamantul preuniversitar de stat, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata, cu o vechime in invatamantul preuniversitar de cel putin 4 ani, cu performante deosebite in inovarea didactica, in pregatirea prescolarilor sau a elevilor, in pregatirea elevilor distinsi la concursuri scolare, faza judeteana si a municipiului Bucuresti, interjudeteana, faza nationala si internationala, in perioada 1 septembrie 2010 - 31 august 2015, si calificativul "Foarte bine" in fiecare an scolar din perioada evaluata;

    b) personalul didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata, cu o vechime in invatamantul preuniversitar de cel putin 4 ani, cu performante in activitate, in perioada 1 septembrie 2010 - 31 august 2015, si calificativul "Foarte bine" in fiecare an scolar din perioada evaluata.

(2) Cadrele didactice care in perioada 1 septembrie 2010 - 31 august 2015 au indeplinit si functii de conducere, de indrumare si control pot participa la concursul de acordare a gradatiei de merit fie ca personal didactic de conducere, de indrumare si control, fie ca personal didactic de predare, iar evaluarea se realizeaza conform grilei specifice optiunii exprimate in scris la depunerea dosarului. Cadrele didactice care opteaza pentru evaluare ca personal didactic de conducere, de indrumare si control depun calificativele primite in urma evaluarii activitatii pe perioada in care au ocupat aceste functii si sunt evaluate numai pentru activitatea desfasurata in functia respectiva. Personalul didactic prevazut la alin. (1) care, in perioada 1 septembrie 2010 - 31 august 2015, a avut contractul de munca suspendat, este evaluat doar pentru perioada in care si-a desfasurat activitatea, din intervalul 1 septembrie 2010 - 31 august 2015.

(3) Cadrele didactice incadrate pe doua sau mai multe specializari pe perioada evaluarii pot participa la concursul de acordare a gradatiei de merit la oricare dintre discipline, exprimandu-si optiunea in scris odata cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desfasurat activitate metodica si stiintifica pe doua sau mai multe specializari sunt evaluate pentru intreaga activitate.

CAPITOLUL III
Criterii pentru acordarea gradatiei de merit

Art. 6 Inspectoratul scolar evalueaza activitatea candidatilor inscrisi pentru acordarea gradatiei de merit, inclusa in raportul de autoevaluare, sustinuta prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2010 - 31 august 2015. Fisa in baza careia se realizeaza (auto)evaluarea se elaboreaza, tinandu-se seama de criteriile generale care trebuie indeplinite de candidat, de catre inspectoratul scolar, respectiv de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice pentru personalul didactic de predare si de conducere din invatamantul sportiv integrat si suplimentar, palatele si cluburile copiilor, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar.

1. Criteriul activitatilor complexe cu valoare instructiv-educativa - ponderea 80%:

    a) rezultate deosebite obtinute in pregatirea prescolarilor si a elevilor in atingerea obiectivelor/competentelor specifice impuse de curriculumul scolar, materializate in progresul elevilor la clasa, in rezultate ale elevilor la clasa, la testari si examene nationale de sfarsit de ciclu, rezultate obtinute cu clasa si individual la disciplinele de specialitate din invatamantul vocational;

    b) initierea si aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea platformelor electronice de invatare si a softurilor educationale specifice disciplinei, existente in unitatea de invatamant;

    c) performante dovedite in pregatirea elevilor distinsi la olimpiade scolare si/sau concursuri de profil, materializate prin obtinerea premiilor I, II, III si a premiilor speciale la faza judeteana si a municipiului Bucuresti/interjudeteana/ nationala/internationala, desfasurate in coordonarea si/sau finantarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice;

    d) performante dovedite in pregatirea elevilor distinsi la concursuri cultural-artistice, tehnico-stiintifice si sportive incluse in Calendarul activitatilor educative nationale/regionale elaborat de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, materializate prin obtinerea premiilor I, II, III si a premiilor speciale;

    e) pregatirea loturilor olimpice de elevi, participarea, in calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele si concursurile scolare si extrascolare, fazele judetene, interjudetene si nationale si internationale incluse in programul de activitati in calendarul inspectoratelor scolare/Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice;

    f) organizarea de concursuri si festivaluri la nivel international, national, sau regional/interjudetean; organizarea de spectacole, expozitii, concerte la nivel international, national ori regional/interjudetean incluse in programul de activitati si in calendarul inspectoratelor scolare/Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, certificate prin diplome sau adeverinte;

    g) rezultatele obtinute in centrele de excelenta, certificate de inspectorul de specialitate sau cu elevi cu cerinte educationale speciale, certificate de centrele judetene de resurse si asistenta educationala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala, certificate de directorul centrului de excelenta/inspectorul scolar/directorul centrului judetean de resurse si asistenta educationala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala;

    h) activitate de coordonator de programe educative scolare si extrascolare sau indrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare avizate de inspectoratul scolar;

    i) activitate dovedita in cadrul Strategiei nationale de actiune comunitara;

    j) crearea de softuri educationale in specialitate, platforme de e-learning pentru sustinerea progresului scolar, avizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice.

2. Criteriul privind performante deosebite in inovarea didactica/manageriala - ponderea 10%:

    a) elaborarea de programe scolare, regulamente, metodologii, indrumatoare/ghiduri metodice, manuale scolare, auxiliare didactice avizate de inspectoratul scolar sau de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice dupa caz; carti in domeniul educational, inregistrate cu ISBN/ISSN; elaborarea de programe scolare pentru discipline optionale noi, insotite de suportul de curs sau vizand curriculumul pentru optional integrat in dezvoltare locala, avizate de inspectoratul scolar;

    b) elaborarea de carti si lucrari stiintifice publicate in domeniul didacticii, specialitatii si managementului educational, inregistrate cu ISBN/ISSN;

    c) activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator in formarea continua a personalului din invatamant, activitate in cadrul comisiilor paritare/de dialog social, activitate in organismele de conducere ale organizatiilor sindicale afiliate federatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, precum si in cadrul asociatiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/judetean/national/international, participarea cu comunicari la simpozioane nationale si/sau internationale, participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, in calitate de formatori, contributia la cercetari stiintifice in specialitate sau in domeniul problematicii invatamantului si educatiei, atestata prin publicatii inregistrate cu ISBN/ISSN;

    d) activitatea de metodist, membru in consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului scolar, membru in comisia nationala de specialitate, coordonator de cerc pedagogic;

    e) activitatea desfasurata, in urma solicitarii Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, in cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normative, si in comisiile nationale de specialitate/control.

3. Criteriul privind participarea la proiecte - ponderea 5%:

    a) proiecte europene, proiecte internationale care au ca obiective performanta scolara, progresul scolar, dezvoltarea competentelor si abilitatilor prescolarilor si elevilor, educatia civica, educatia complementara, formarea personalitatii prescolarilor si elevilor, dezvoltarea capacitatii de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice;

    b) proiecte elaborate si implementate in baza prevederilor Metodologiei si criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar, aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.486/20111, materializate prin raportul de activitate si portofoliul personal.

4. Criteriul privind contributia la dezvoltarea institutionala - ponderea 5%:

    a) atragerea de finantari extrabugetare pentru unitatea de invatamant, programe si proiecte educationale, centre de documentare si informare, laboratoare etc., avand ca efect cresterea calitatii institutiei si a procesului de predare-invatare-evaluare, a bazei didactico-materiale;

    b) realizarea de proiecte extracurriculare, cu finantare extrabugetara, avand drept obiectiv cresterea calitatii procesului de invatamant;

Art. 7 (1) Punctajul se aplica in mod unitar pentru toate functiile didactice tinand seama de ponderea criteriilor prevazute la art. 6, cu exceptia personalului de conducere, indrumare si control, pentru care ponderea criteriilor este urmatoarea:
1. criteriul activitatilor complexe cu valoare instructiv-educativa - ponderea 20%;
2. criteriul privind performante deosebite in inovarea didactica/manageriala - ponderea 30%;
3. criteriul privind participarea la proiecte - ponderea 10%;
4. criteriul privind cresterea prestigiului unitatii de invatamant/conexe/inspectoratului scolar - ponderea 40%.
Documentele doveditoare se refera la propria activitate.

(2) In baza punctajelor, stabilite in mod unitar, se elaboreaza cate o grila de evaluare specifica fiecarei categorii de candidati:
a) educatori/institutori/profesori pentru invatamantul prescolar;
b) invatatori/institutori/profesori pentru invatamantul primar;
c) profesori;
d) maistri-instructori/profesori pentru instruire practica;
e) cadre didactice din invatamantul vocational, din cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor si elevilor, din invatamantul special;
f) personal didactic auxiliar.

(3) Stabilirea punctajului si elaborarea grilei specifice de evaluare sunt de competenta comisiei paritare de la nivelul inspectoratului scolar. In cadrul criteriilor si ponderilor prevazute la art. 6 si la alin. (1) al prezentului articol, comisia paritara poate stabili si alte subcriterii si/sau activitati (exemplu: activitatea dovedita in calitate de coordonator al claselor bilingve, activitatea dovedita in calitate de profesor Discipline Non Lingvistice sau profesor documentarist in liceele cu sectii bilingve francofone).

(4) Pentru personalul didactic si personalul de conducere din cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor, grilele specifice de evaluare, tinand seama de ponderea criteriilor prevazute la art. 6, se stabilesc potrivit precizarilor Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice.

(5) Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea gradatiei de merit, altele decat cele din fisa postului, sunt stabilite in fisa de (auto)evaluare a activitatii pentru gradatie de merit, elaborata de comisia paritara de la nivelul inspectoratului scolar.

(6) Comisia paritara de la nivelul inspectoratului scolar hotareste ponderea pe categorii de personal (didactic de predare/functii de conducere, indrumare si control/didactic auxiliar), precum si pe discipline de invatamant, raportat la numarul total de gradatii, conform art. 2 alin. (1).

(7) Numarul de locuri repartizate pe posturi si discipline se aproba de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar. Consiliul de administratie aproba lista candidatilor intocmita pe posturi si discipline, in ordinea descrescatoare a punctajului, si hotaraste rezultatul concursului, cu conditia respectarii proportiei numarului de locuri pe discipline/functii de conducere, de indrumare si control, domenii de activitate.

(8) Deplina responsabilitate privind calculul numarului de locuri pentru acordarea gradatiei de merit si incadrarea in numarul de locuri revine inspectorului scolar general.

CAPITOLUL IV
Procedura de acordare a gradatiei de merit

Art. 8 (1) Inspectorul scolar general numeste, prin decizie, comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit, in urmatoarea componenta:
a) presedinte - un inspector scolar general adjunct/directorul casei corpului didactic/directorul centrului judetean de resurse si asistenta educationala/Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala;
b) secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare;
c) membri - inspectori scolari sau metodisti selectati din corpul de metodisti ai inspectoratului scolar, reprezentanti ai personalului didactic auxiliar din unitati de invatamant.

(2) Pentru Palatul National al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit, numita prin ordin de serviciu, are urmatoarea componenta:
a) presedinte - un inspector din Directia Generala Invatamant Preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice ;
b) secretar - un inspector din Directia Generala Invatamant Preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice ;
c) membri - inspectori scolari din cadrul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, reprezentanti ai personalului didactic auxiliar din unitati de invatamant.

(3) Situatiile exceptionale in care presedintele comisiei de solutionare a contestatiilor nu poate fi inspectorul scolar general/directorul casei corpului didactic se solutioneaza cu informarea si avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice.

(4) Reprezentantii organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate in invatamant din judet/municipiul Bucuresti participa in calitate de observatori la toate lucrarile, au drept de acces la toate documentele comisiei si au dreptul sa solicite consemnarea in procesul-verbal a propriilor observatii. Neparticiparea observatorilor nu viciaza procedura.

Art. 9 (1) Candidatul intocmeste si depune dosarul intocmit in vederea participarii la concursul pentru obtinerea gradatiei de merit, la conducerea unitatii de invatamant/conexe/institutiei de invatamant in care este titular/detasat/angajat la data depunerii dosarului. Candidatul care, ulterior obtinerii gradatiei de merit in alt judet decat cel in care este titular, revine la postul pe care este titular sau se detaseaza in alt judet isi pastreaza gradatia de merit, cu incadrarea in numarul maxim de gradatii de merit pentru anul respectiv la nivelul judetului/municipiului Bucuresti in care a revenit sau s-a detasat. Candidatii care isi desfasoara activitatea in doua sau mai multe unitati de invatamant depun documentele la conducerea uneia dintre aceste unitati de invatamant.

(2) Dosarul cuprinde:

    a) OPISUL dosarului, in doua exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnatura sa si a conducerii unitatii de invatamant, in care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente;
    b) adeverinta/adeverinte cu calificativele din anii scolari evaluati;
    c) adeverinta de vechime;
    d) fisa de (auto)evaluare pentru gradatie de merit elaborata de inspectoratul scolar, la categoria de personal didactic la care candideaza, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare;
    e) raportul de activitate, pentru perioada evaluata;
    f) declaratia pe propria raspundere, prin care se confirma ca documentele depuse la dosar apartin candidatului si ca prin acestea sunt certificate activitatile desfasurate, conform Anexei nr. 4.
    g) documentele justificative, grupate pe criteriile si subcriteriile din fisa de (auto)evaluare pentru gradatie de merit elaborata de inspectoratul scolar, la categoria de personal didactic la care candideaza, certificate 'conform cu originalul' de catre conducerea unitatii de invatamant la care candidatul depune dosarul.

Toate documentele din dosar sunt numerotate pe fiecare pagina si consemnate in OPIS.

(3) Candidatul are obligatia sa respecte ordinea criteriilor si subcriteriilor din fisa de (auto)evaluare la indosarierea documentelor justificative si paginatia din opisul intocmit in numerotarea paginilor.

Documentele justificative depuse la dosar care nu respecta conditia mai sus mentionata nu vor fi luate in considerare in vederea evaluarii si punctarii.

Un document justificativ poate fi evaluat si punctat numai o data, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu din fisa de (auto)evaluare.

(4) Candidatul isi prezinta raportul de autoevaluare in plenul consiliului profesoral. Consiliul profesoral al unitatii de invatamant/conexe, pe baza dezbaterilor asupra modului in care raportul reflecta realizarile candidatului potrivit fisei de evaluare si documentelor doveditoare, formuleaza o apreciere sintetica asupra activitatii candidatului, consemnata in procesul-verbal de sedinta.

(5) Directorul unitatii de invatamant/conexe depune la registratura inspectoratului scolar dosarul candidatului, incluzand, pe langa documentele enumerate la alin. (2.), o copie a procesului-verbal din cadrul consiliului profesoral din care reiese aprecierea activitatii candidatului, certificate 'conform cu originalul' si declaratia pe propria raspundere, conform Anexei nr. 5.

(6) In urma consultarii consiliului consultativ al disciplinei, consemnata in procesul verbal al sedintei, inspectorul scolar care coordoneaza disciplina intocmeste un raport motivat referitor la activitatea candidatului in specialitate, acordand punctajul ca suma a punctelor pentru fiecare criteriu din fisa de (auto)evaluare pentru gradatie de merit. Membrii consiliului consultativ isi asuma, prin semnatura, in procesul verbal al sedintei si in raportul motivat, evaluarea dosarelor. Modelul raportului motivat este prevazut in Anexa nr. 3. Inspectorul scolar care coordoneaza disciplina completeaza punctajul pentru fiecare criteriu/subcriteriu, in fisa de (auto)evaluare a candidatului, asumat prin semnatura.

(7) Comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit primeste documentatia de la inspectorul scolar care coordoneaza disciplina, pe care o examineaza, intocmeste raportul motivat si stabileste punctaje pe criterii/subcriterii si punctajul final pe care le consemneaza in fisa de (auto)evaluare pentru gradatie de merit. Presedintele comisiei de evaluare isi asuma prin semnatura raportul motivat si punctajul stabilit. Comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit intocmeste lista cuprinzand candidatii in ordinea descrescatoare a punctajelor, pe posturi si discipline. Lista astfel intocmita, asumata de toti membrii comisiei este inregistrata si prezentata in consiliul de administratie al inspectoratului scolar. Modelul raportului motivat este prevazut in Anexa nr. 3.

(8) In consiliul de administratie al inspectoratului scolar, presedintele comisiei de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit prezinta rezultatele evaluarii dosarelor candidatilor participanti la concursul de acordare a gradatiilor de merit.

(9) Consiliul de administratie al inspectoratului scolar aproba lista cu rezultatele candidatilor participanti la concurs, in ordinea descrescatoare a punctajului acordat. Lista se afiseaza la sediul inspectoratului scolar, conform graficului prevazut in Anexa nr. 1. In cazul Palatului National al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice aproba lista cu rezultatele candidatilor participanti la concurs si o afiseaza la sediul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice conform graficului prevazut in Anexa nr. 1.

(10) Pentru personalul didactic auxiliar, procedura de acordare a gradatiei de merit se stabileste la nivelul inspectoratului scolar, de catre comisia paritara si se aproba in consiliul de administratie al inspectoratului scolar.

Art. 10 (1) Candidatii participanti la concursul de acordare a gradatiei de merit au drept de contestatie asupra punctajului acordat, la inspectoratul scolar, in conformitate cu graficul prevazut in Anexa nr. 1.

Comisia de solutionare a contestatiilor, numita prin decizie a inspectorului scolar general/ordin de serviciu este formata din:
a) presedinte - inspectorul scolar general/directorul casei corpului didactic; pentru Palatul National al Copiilor - director in Directia Generala Invatamant Preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice;
b) secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare/retea scolara; pentru Palatul National al Copiilor - un reprezentant al Directiei Generale Buget-Finante, Salarizare si Resurse Umane din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice;
c) membri - consilierul juridic al inspectoratului scolar, inspectori scolari/metodisti ai inspectoratului scolar, reprezentanti ai personalului didactic auxiliar din unitatile de invatamant, altii decat cei care au evaluat initial dosarele; pentru Palatul National al Copiilor din Bucuresti - inspectori din cadrul Directiei Generale Invatamant Preuniversitar si un consilier juridic al Directiei Generale Juridic din Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, altii decat cei care au facut parte din comisia de evaluare a dosarelor.

Situatiile exceptionale in care presedintele comisiei de solutionare a contestatiilor nu poate fi inspectorul scolar general/directorul casei corpului didactic se solutioneaza cu informarea si avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice.

(2) Contestatiile se solutioneaza, prin reevaluarea dosarelor, in termen de 3 zile lucratoare de la data limita de depunere a acestora. Punctajele rezultate in urma reevaluarii sunt consemnate in raportul motivat intocmit conform Anexei nr. 3 si in fisa de (auto)evaluare pentru gradatie de merit si sunt asumate de catre presedintele comisiei de contestatii. La finalul lucrarilor, comisia de contestatii genereaza lista cuprinzand punctajele tuturor candidatilor, asumata de toti membrii comisiei, care va fi inregistrata si prezentata in consiliul de administratie al inspectoratului scolar. Presedintele comisiei de solutionare a contestatiilor transmite raspunsul scris la contestatii, argumentat din raportul motivat.

(3) Hotararea comisiei de contestatii este definitiva si poate fi contestata numai prin procedura contenciosului administrativ, contestatia reprezentand plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 11 Inspectorul scolar general inainteaza lista candidatilor validati la Directia Generala Management si Retea Scolara din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice pentru emiterea ordinului ministrului. Lista transmisa la Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, cu adresa de inaintare, contine:
a) numarul total si modul de calcul al numarului de gradatii acordate la nivelul judetului/municipiului Bucuresti/ Palatului National al Copiilor, conform Anexei nr. 6.
b) observatiile liderilor de sindicat desemnati de federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de munca unic la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, care au participat la procedura de acordare a gradatiei de merit, cu statut de observatori;
c) tabelul nominal si punctajul pentru candidatii aprobati, conform Anexei nr. 2.

Art. 12. (1) Directia generala management si retea scolara din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice verifica incadrarea in numarul de locuri, respectarea procedurii de acordare a gradatiei de merit si elaboreaza ordinul ministrului pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din unitatile de invatamant preuniversitar de stat care beneficiaza de gradatie de merit.

(2) In situatia constatarii neincadrarii in numarul de locuri sau a nerespectarii procedurii de acordare a gradatiei de merit, conducerea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice poate stabili reluarea procedurii de acordare a gradatiei de merit de catre inspectoratul scolar sau reevaluarea dosarelor candidatilor inscrisi la concursul pentru acordarea gradatiei de merit din judetul respectiv sau din municipiul Bucuresti, de catre comisii constituite la nivelul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice din inspectori generali, inspectori, consilieri, experti din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice si din inspectori scolari, consilieri, experti din cadrul inspectoratelor scolare, cu participarea reprezentantilor organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate in invatamant/semnatare ale contractului colectiv de munca unic la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, cu statut de observatori. Aceste situatii nu intra sub incidenta perioadelor/termenelor prevazute in Graficul desfasurarii concursului pentru acordarea gradatiilor de merit - sesiunea 2016, prevazut in Anexa nr. 1.

CAPITOLUL V
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 13 (1) Candidatii inscrisi la concursul de acordare a gradatiei de merit, sesiunea 2016, au obligatia de a completa o declaratie pe propria raspundere prin care sa confirme ca documentele depuse la dosar le apartin si ca prin acestea sunt certificate activitatile desfasurate, conform modelului prevazut in anexa nr. 4.

(2) Cadrele didactice si personalul didactic auxiliar care participa la concursul pentru acordarea gradatiei de merit nu pot face parte din nicio comisie implicata in concurs.

(3) Membrii comisiilor de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit, respectiv ai comisiei de solutionare a contestatiilor nu pot avea in randul candidatilor rude sau afini pana la gradul IV inclusiv. Membrii comisiilor semneaza, in acest sens, cate o declaratie pe proprie raspundere. Declaratiile sunt predate presedintiilor comisiilor implicate in concurs si se pastreaza la inspectoratul scolar.

Art. 14 (1) Personalul didactic militar/cu statut special din unitatile de invatamant preuniversitar din sistemul de aparare, informatii, ordine publica si securitate nationala beneficiaza de gradatie de merit conform reglementarilor proprii.

(2) Propunerile pentru acordarea gradatiei de merit personalului didactic civil din unitati militare de invatamant preuniversitar se evalueaza si se valideaza la nivelul inspectoratului scolar pe raza caruia aceste unitati isi desfasoara activitatea, excedand numarului de gradatii calculat conform art. 2 alin. (1). Inspectoratele scolare informeaza institutiile de invatamant preuniversitar asupra rezultatului concursului.

(3) Propunerile pentru acordarea gradatiei de merit personalului didactic civil din unitati militare de invatamant preuniversitar se centralizeaza de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, care le transmite Ministerului Apararii Nationale.

Art. 15 Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezenta metodologie.

Anexa nr. 1 la metodologie

GRAFICUL desfasurarii concursului pentru acordarea gradatiilor de merit - sesiunea 2016

1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de catre comisia paritara de la nivelul inspectoratului scolar si stabilirea ponderii gradatiilor de merit pe categorii de personal si pe discipline de invatamant
Perioada: 8 februarie - 19 februarie 2016

2. Comunicarea fiselor de evaluare si a ponderii gradatiilor de merit pe categorii de personal si pe discipline de invatamant de catre inspectoratul scolar, in teritoriu
Perioada: 22 - 26 februarie 2016

3. Intocmirea si depunerea, de catre candidati, a dosarelor si obtinerea avizelor la nivelul unitatii de invatamant
Perioada: 1 - 18 martie 2016

4. Depunerea dosarelor care contin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului scolar
Perioada: 21 - 30 martie 2016

5. Analiza dosarelor de catre inspectorul scolar care coordoneaza disciplina, cu consultarea consiliului consultativ si elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului in specialitate
Perioada: 1 - 22 aprilie 2016

6. Verificarea dosarelor si acordarea punctajelor de catre comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit
Perioada: 25 aprilie - 13 mai 2016

7. Aprobarea listei cuprinzand punctajele acordate in urma evaluarii, de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar
Perioada: 16 - 17 mai 2016

8. Afisarea listei cuprinzand punctajele acordate in urma evaluarii la avizierul inspectoratului scolar
Termen: 18 mai 2016

9. Depunerea contestatiilor asupra punctajului acordat
Perioada: 19 - 20 mai 2016

10. Solutionarea contestatiilor de catre comisia de contestatii
Perioada: 23 - 25 mai 2016

11. Validarea rezultatelor finale ale concursului de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea acestora la inspectoratele scolare
Termen: 26 - 27 mai 2016

12. Inaintarea la Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice a listelor cu personalul didactic din unitatile de invatamant, validat in vederea acordarii gradatiei de merit
Perioada: 30 - 31 mai 2016

13. Emiterea ordinului ministrului educatiei si Cercetarii Stiintifice
Termen: 11 august 2016

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

gradatii de merit gradatii merit 2016 gradatii profesori spor profesori 2016


x

Lasa un raspuns
Evaluarea Nationala si Bacalaureat - 33 de Teste Rezolvate pentru pregatirea in clasa
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Evaluarea Nationala si Bacalaureat - 33 de Teste Rezolvate pentru pregatirea in clasa
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Evaluarea Nationala si Bacalaureat - 33 de Teste Rezolvate pentru pregatirea in clasa
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Evaluarea Nationala si Bacalaureat - 33 de Teste Rezolvate pentru pregatirea in clasa
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana
Va oferim GRATUIT Raportul Special
26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Evaluarea Nationala si Bacalaureat - 33 de Teste Rezolvate pentru pregatirea in clasa
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Evaluarea Nationala si Bacalaureat - 33 de Teste Rezolvate pentru pregatirea in clasa

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x