Examen certificare competente profesionale - nivel 3, 4 si 5. Modificari importante pentru candidati

de Portal Invatamant la 06 Ian. 2023
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Examen certificare competente profesionale - nivel 3, 4 si 5. Modificari importante pentru candidati06Ian.2023

Ministerul Educatiei a adus mai multe modificari in ceea ce priveste organizarea si desfasurarea examenelor de certificare a competentelor profesionale, pentru fiecare nivel de calificare. Potrivit noilor reglementari, centrele de examen vor fi stabilite de catre comisiile judetene pana cel tarziu la data de 31 ianuarie.

In acest articol va prezentam Metodologia modificata pentru examenul de certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului postliceal nivel 5, pentru examenul de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 ani - nivel 3, respectiv pentru examenul de certificare a calificarii absolventilor invatamantului liceal, filiera tehnologica - nivel 4.
 

Metodologie examen certificare competente profesionale nivel 5 2023

 
Art. I. — Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului postliceal, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale si al ministrului delegat pentru invatamant superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica nr, 5.005/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 943 din 23 decembrie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
 
1. La articolul 13, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
d) decid structura centrelor de examen, pana cel tarziu la data de 31 ianuarie, stabilind unitatile/institutiile de invatamant centre de examen, unitatile/institutiile de invatamant arondate fiecarui centru de examen, calificarile profesionale pentru care fiecare centru de examen organizeaza examene de certificare si locurile in care se vor desfasura probele de examen si iau masuri pentru organizarea centrelor de examen in vederea desfasurarii probelor de examen respectand standardul de
pregatire profesionala al fiecarei calificari profesionale;”. 
 
2. La articolul 13, litera t) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
t) controleaza, in fiecare unitate/institutie de invatamant, organizarea si desfasurarea activitatilor teoretice si practice pe parcursul perioadei de elaborare a proiectelor pentru examenul de certificare si, in perioada examenului, controleaza modul de organizare si desfasurare a examenului de certificare in centrele de examen;”.
 
3. La articolul 19, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4) Inscrierile candidatilor din seriile anterioare pentru sustinerea examenelor care au ca proba de examen realizarea unui proiect se fac, de regula, pana cel tarziu la data de 31 ianuarie. In acest caz, la inscriere, candidatii consulta lista temelor proiectelor pentru respectiva calificare si depun o cerere de realizare a proiectului cu tema pentru care au optat.”
 
4. La articolul 25, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 25, — (1) Prin executarea, de catre candidat, a unui proiect pe durata a cel putin 13 saptamani de cursuri aferente anului de studiu terminal si sustinerea lui in conditii de examen sunt vizate competente specifice calificarii profesionale, conform standardului de pregatire profesionala. Realizarea proiectului privind organizarea si functionarea are ca scop evidentierea activarii specifice, in functie de tema proiectului, a unitatilor de competente tehnice specializate si a celor cheie, semnificative pentru demonstrarea, in situatia de examen de certificare, a dobandirii calificarii profesionale respective. Proiectul trebuie sa ofere posibilitatea candidatilor sa isi prezinte performantele in utilizarea competentelor dobandite pentru rezolvarea unor probleme practice privind organizarea si desfagurarea proceselor tehnologice, actiunilor si activitatilor din domeniul calificarii profesionale, rezolvarea teoretica a unor probleme practice, rezolvarea de studii de caz etc.”
 
5. La articolul 25, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Lista temelor se definitiveaza si se face publica la nivelul unitatii/institutiei de invatamant pana la data de 15 ianuarie, in anul terminal de studiu.”
 
6. La articolul 25, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(6) Candidatii consulta tematica afisata si opteaza pentru una dintre teme. Optiunea candidatului se face in scris, la secretariatul unitati/institutiei de invatamant, pana la data de 31 ianuarie, in anul terminal de studiu. Validarea optiunilor pentru temele de proiect necesita acceptul indrumAatorului proiectului si cel al unui cadru didactic din aria curriculara «Tehnologii», desemnat prin decizia directorului unitatii de invatamant cu avizul consiliului de administrate, pentru fiecare candidat in parte.”
 
7. La articolul 25, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
»(7) Aprobarea optiunilor pentru temele proiectelor, precum si stabilirea indrumatorilor acestora se fac de catre consiliul de administratie al unitatii/institutiei de invatamant pana la data de 15 februarie.”
 
Art. Il. — Directia generala invatamant preuniversitar, Directia general minoritati si relatia cu Parlamentul, Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie, Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic, inspectoratele scolare judetene/al Municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
 
Art. Ill. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 

Metodologie examen certificare competente profesionale nivel 3 2023

 
Art. I. — Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 ani, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.435/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 764 din 21 octombrie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza: 
 
1. La articolul 5, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"(4) CJEC/CMBEC stabilesc, in fiecare an scolar, unitatile de invatamant care organizeaza examenul de certificare a calificarii profesionale, denumite in continuare centre de examen, avand in vedere criteriile prevazute in anexa nr. 1, si unitatile de invatéamant arondate acestora, pana cel tarziu la data de 31 ianuarie, in anul scolar in care se deruleaz4 examenul de certificare.”
 
2. La articolul 10, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
d) propun centrele de examen, pana cel tarziu la data de 31 ianuarie, in anul scolar in care se deruleaza examenul de certificare, stabilind unitatile de invatémant — centre de examen, unitalile de invatamant arondate fiecarui centru de examen (daca este cazul), calificdrile profesionale pentru care se organizeaza examene de certificare a calificarii profesionale a Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea si functionarea si locul in care se vor desfasura probele de examen, si iau masuri pentru organizarea centrelor de examen in vederea desfdsurarii probelor de examen, respectand standardul de pregatire profesionala al fiecarei calificdri profesionale:”. 
 
3. La articolul 21, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Lista nationala a temelor pentru proba practica si fisele de evaluare asociate, aprobate de presedintele CNEC, se posteaza pe site-ul MEN/CNDIPT pentru a fila dispozitia tuturor unitatilor de invatamant profesional si tehnic din judete si din municipiul Bucuresti, pana la data de 15 ianuarie, in anul scolar in care se organizeazd examenul de certificare a calificarii profesionale. ISJ/ISMB instiinteaza unitalile de invatamant cu privire la postarea Listei nationale a temelor pentru proba practica si a fiselor de evaluare asociate.” 
 
Art. Il. Directia generala invatamant preuniversitar, Directia generala minoritati si relatia cu Parlamentul, Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic, inspectoratele scolare judetene/al Municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
 
Art. Ill. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
 

Metodologie examen certificare competente profesionale nivel 4 2023

 
Art. I — Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii absolventilor invatamantului liceal, filiera tehnologica, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.434/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 661 din 9 septembrie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modificd si se completeaza dupa cum urmeaza:
 
1. La articolul 11, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
d) decid structura centrelor de examen, pana cel tarziu la data de 31 ianuarie, stabilind centrele de examen, unitatile de invatamant arondate fiecarui centru de examen, calificarile pentru care fiecare centru de examen organizeaza examene de certificare si locul de desfasurare in care se vor desfasura probele de examen, si iau masuri pentru organizarea centrelor de examen in vederea desfasurarii probelor de examen, respectand standardul de pregatire profesionala al fiecarei calificari profesionale;”. 
 
2. La articolul 11, litera r) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
r) controleaza in fiecare unitate de invatamant organizarea si desfasurarea activitatilor teoretice si practice pe parcursul perioadei de elaborare a proiectelor pentru examenul de certificare si modul de organizare si desfasurare a examenului de certificare in centrele de examen;". 
 
3. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 19. — Examenul de certificare a absolventilor invatamantului liceal, filiera tehnologica, consta intr-o proba practica — realizarea unui proiect pe durata a cel putin 12 saptamani de cursuri aferente anului de studiu terminal — si o proba orala — prezentarea si sustinerea proiectului.” 
 
4. La articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 20. — (1) Proba practica consta in realizarea unui proiect care are ca scop evidentierea activitatii specifice, in functie de tema proiectului, a unitatilor de competente tehnice generale, a unitatilor de competente tehnice specializate si a celor chele, semnificative pentru demonstrarea, in situatia de examen de certificare, a dobandirii calificarii respective. Prin executarea de catre candidat a proiectului prevazut la art. 19, pe parcursul perioadei sale de formare, si prin sustinerea orala a proiectului in situatia de examen sunt vizate competente specifice calificarii, conform standardului de pregatire profesionala.”
 
5. La articolul 21, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"(5) Lista temelor de project se definitiveaza si se face publica la nivelul unitatii de invatamant pana la data de 15 ianuarie, in anul scolar in care se organizeaza examenul de certificare."
 
6. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22, — (1) Candidatii consulta tematica afisata si opteaza pentru una dintre teme. Optiunea candidatului se face, in scris, la secretariatul unitatii de invatamant, pana la data de 31 ianuarie, in anul scolar in care se organizeaza examenul de certificare. Validarea optiunilor pentru temele de proiect necesita acceptul indrumatorului proiectului si pe cel al responsabilului ariei curriculare «Tehnologii», pentru fiecare candidat in parte.
 
(2) Aprobarea optiunilor pentru temele proiectelor, precum si a indrumatorilor acestora se face de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant pana cel tarziu la data de 15 februarie.”
 
7. La articolul 23 alineatul (3), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"e) ofera consultatii, indruma si monitorizeaza progresul preiectului pe toata perioada de realizare, precum si modul de redactare a parti scrise a acestuia;”. 
 
8. La articolul 25, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
Art. 25. — (1) Realizarea proiectului pentru examenul de certificare se face individual sau in echipa. Pentru proiectul realizat in echipa sunt precizate clar sarcini precise pentru fiecare candidat. Proiectul se realizeaza sub indrumarea persoanelor desemnate, pe durata prevazuta la art. 19 a claselor terminale aie liceului tehnologic.”
 
9. Dupa articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 371, cu urmatorul cuprins: 
Art. 37.1 — La organizarea si desfagurarea examenului de certificare pentru elevii cu deficiente se fac urmatoarele precizari speciale:
1.Comisiile de examinare vor asigura conditii de egalizare a sanselor pentru candidatii cu deficiente, prin adaptarea procedurilor de examinare la particularitatile individuale si la cele specifice deficientei respective.

2. Exemple de asemenea adaptari sunt:
a) marirea cu 15 minute a timpului alocat sustinerii proiectului
b) sustinerea proiectului, in cadrul probei orale, cu ajutorul facilitatilor video interactive ale tehnologiei informatiilor si comunicatiilor, cu utilizarea limbajului mimico-gestual, inclusiv posibilitatea asigurarii, dupa caz, a unui interpret autorizat fa elevii cu deficiente de auz:; 
 
3. Candidatii cu deficiente din unitatile/institutiile de invatamant de masa pot beneficia, dupa caz, de prevederile punctului anterior, in baza certificatului de incadrare in grad de handicap sau a unei adeverinte medicale eliberate de comisia medicala judeteana/a municipiului Bucuresti de orientare scolar- profesionala. Acolo unde nu se pot realiza conditii de egalizare a sanselor, candidatii vor fi orientati spre o unitate de invatamant special.
 
4. CNEC poate aproba si alte proceduri pentru candidatii cu deficiente/handicap, la propunerea CJEC/CMBEC.” 
 
Art. Il. — Directia generala invatamant preuniversitar, Directia generala minoritati si relatia cu Parlamentul, Centrul National de Dezvoliare a invatamantului Profesional si Tehnic, inspectoratele scolare judetene/al Municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
 
Art. lll. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
 

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Pregatire pentru EVALUAREA NATIONALA - simplu si rapid


NOU: Academia.ro – platforma digitala interactiva pentru pregatirea personalizata in vederea succesului copilului la examenul de Evaluare Nationala.

 Site-ul contine 3 sectiuni cu Teste de Antrenament pentru:

 ->  Limba si Literatura romana (25 de teste, 450 de subiecte rezolvate si explicate)

 ->  Matematica (25 de teste, 300 de exercitii rezolvate si explicate)
 ->  Limba Engleza (30 de teste, 600 de subiecte rezolvate si explicate)

...Vezi AICI toate Testele <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

examen certificare competente profesionalemetodologie examen certificare competente profesionale nivel 5metodologie examen certificare competente profesionale nivel 3metodologie examen certificare competente profesionale nivel 4


x

Lasa un raspuns
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitPregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//