Evaluarea Nationala si Bac 2019. Procedura de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente, anuntata de MEN

De Laura Galescu
la 22 Feb. 2019
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Evaluarea Nationala si Bac 2019. Procedura de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente, anuntata de MEN22Feb.2019

Ministerul Educatiei Nationale a publicat procedura prin care este asigurat cadrul normativ necesar sustinerii examenelor nationale (Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si examenul national de Bacalaureat - sesiunea 2019) de catre elevii cu deficiente de vedere, de auz, tulburare de spectru autist sau tulburari specifice de invatare.

Metodologiile privind organizarea si desfasurarea examenelor nationale creeaza cadrul propriu-zis pentru sustinerea examenelor de Evaluare Nationala si Bacalaureat de candidatii cu deficiente, prin ajustarea modalitatilor de examinare, in functie de particularitatile individuale si de cele specifice deficientei si enumera exemple de asemenea adaptari.
 
Totodata, conform precizarilor din procedurile privind examenele nationale, Comisiile judetene/a municipiului Bucuresti pot aproba si alte proceduri de sustinere a probelor pentru elevii cu deficiente, la propunerea comisiilor din unitatile de invatamant, in cazul Evaluarii Nationale sau la propunerea comisiilor judetene/a municipiului Bucuresti, in cazul examenului de Bacalaureat.
 
 
PROCEDURA

cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente de vedere/deficiente de auz/tulburare de spectru autist/tulburari specifice de invatare care sustin examenele nationale: evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si examenul national de bacalaureat - sesiunea 2019
 
1. DISPOZItII GENERALE
 
Art. 1. (1) Prezenta procedura este elaborata in baza prevederilor art. 31 din Metodologia de
organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, in anul scolar
2010-2011, aprobata prin Ordinul MECTS nr. 4801/31.08.2010, valabila si pentru evaluarea
nationala pentru absolventii clasei a VIII-a — 2019, conform prevederilor OMEN nr.
4813/29.08.2018 si ale art. 91 din Metodologia privind organizarea si desfasurarea
examenului de bacalaureat-2011, aprobata prin Ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010,
valabila pentru examenul de bacalaureat national — 2019, conform prevederilor OMEN nr.
4830 /30.08.2018.
(2) Scopul specific al procedurii este de a pune la dispozitia comisiilor responsabile un cadru
procedural unitar pentru asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu
deficiente de vedere/deficiente de auz/tulburare de spectru autist care sustin examenele
nationale: evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si examenul national de
bacalaureat - sesiunea 2019 si pentru optimizarea conditiilor de organizare si desfasurare a
examenelor nationale in care sunt implicati acesti elevi.
(3) Prevederile prezentei proceduri se completeaza cu prevederile generale ale Metodologiei
de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, in anul scolar
2010-2011, prevazuta in Anexa 2 la Ordinul MECTS nr. 4801/31.08.2010, ale OMEN nr.
4813/29.08.2018 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii
clasei a VIII-a in anul scolar 2018-2019, respectiv ale Metodologiei de organizare sI
desfasurare a examenului de bacalaureat — 2011, prevazuta in Anexa 2 la OMECTS
nr. 4830/30.08.2018 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national – 2019, precum si cu prevederile tuturor instructiunilor/procedurilor elaborate de Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale, respectiv de Comisia
Nationala de Bacalaureat pentru sesiunile de examen din anul 2019.
(4) Procedura se aplica de catre Comisiile judetene/a municipiului Bucuresti de Organizare a
Evaluarii Nationale, respectiv de Comisiile de Bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti,
comisiile din centrele de examen/unitatile de invatamant, comisiile din centrele zonale de
evaluare, precum si de unitatile de invatamant preuniversitar care scolarizeaza elevi in clasa a
VIII-a, respectiv in clasele a XII-a/a XIII-a.
 
2. DESCRIEREA PROCEDURII
 
Sectiunea | —Adaptarea procedurilor de examen in functie de particularitatile
individuale si de cele specifice deficientei de vedere
Art. 2 Elevii cu deficiente de vedere, isi vor exprima, in scris, inainte de simularea
examenelor nationale, optiunile referitoare la modalitatea de accesibilizare a subiectului
(scriere obisnuita, scriere obisnuita cu caractere marite, scriere braille, profesor asistent
pentru citirea subiectelor), precum si modul de redactare a subiectelor (braille, scriere
obisnuita, cu mijloace tehnice, profesor asistent). Optiunile vor fi transmise comisiei din
centrul de examen.
Art. 3. Transmiterea subiectelor de examen se va realiza, in functie de gradul deficientei de
vedere, astfel:
a) Asigurarea subiectelor in scriere obisnuita si cu caractere marite se realizeaza de catre
comisia din cadrul centrului de examen sau, dupa caz, de subcomisia din centrul de
examen, prin transpunerea automata a subiectului din format A4 in format A3, prin
intermediul unui copiator.
b) Multiplicarea subiectelor in sistem de scriere braille se realizeaza de catre comisia din
cadrul centrului de examen sau, dupa caz, de subcomisia din centrul de examen, pe
imprimante specializate braille, prin intermediul unor programe software specializate,
prin scanare sau prin transpunerea manuala a textului dupa dictare/ prin aducerea
subiectului in format electronic. Elevii cu deficienta de vedere care solicita sustinerea
examenelor nationale prin utilizarea sistemului braille primesc subiectele transpuse in
scriere braille, precum si subiectul in scriere obisnuita. Dupa distribuirea subiectelor,
pentru identificarea eventualelor erori de transcriere si, dupa caz, mentionarea
diferitelor figuri/scheme/diagrame si altele asemenea, asistentii dau citire subiectelor.
c) Pentru candidatii cu deficienta de vedere care sustin examenele nationale prin
utilizarea sistemului braille, dar nu exista conditii pentru transpunerea subiectelor si
multiplicarea acestora in scriere braille, subiectele se transmit prin dictare directa de
catre unul dintre profesorii asistenti, timpul de redactare a lucrarilor scrise fiind
contorizat de la momentul finalizarii dictarii.
d) Pentru candidatii cu deficienta de vedere care opteaza pentru elaborarea lucrarii scrise
prin dictare, subiectele se comunica prin citire/dictare, de catre un profesor asistent,
transmiterea cerintelor putandu-se realiza si secvential.
e) Pentru citirea subiectelor se poate folosi si tehnologia asistiva, fara conectare la Internet si care sa nu permita descarcarea de documente. Dispozitivele pot fi puse la dispozitie de unitatile de invatamant sau pot fi dispozitive personale ale candidatilor, verificate in prealabil de catre membrii comisiei din centrul de examen. 
 
f) Citirea subiectelor cu ajutorul tehnologiei asistive (voce sintetica pe laptop, PC
etc.) poate fi insotita de dictarea cerintelor de catre un profesor asistent. Candidatii pot
utiliza laptopurile sau celelalte categorii de dispozitive electronice personale numai
dupa ce au fost verificate in prealabil, astfel incat sa nu contina in memoria interna
materiale interzise la examen.
 
Art.4. in centrele de examen in care sustin examen candidati cu deficiente de vedere in sistem
de scriere braille sau cu tehnologie asistiva, din comisia din cadrul centrului de examen sau,
dupa caz, din subcomisie, fac parte un specialist in transpunerea subiectelor in sistem braille,
precum si un cadru didactic cu competente de utilizarea tehnologiei de acces pentru nevazatori.
 
Art. 5. (1) Redactarea lucrarilor scrise se realizeaza prin scriere manuala, prin sistemul de
scriere braille, cu ajutorul calculatorului si a unui soft de tipul cititorului de ecran sau prin
dictare.
(2) Elevii pentru care se asigura subiectele cu caractere marite, pot utiliza pentru
redactarea lucrarilor scrise mijloace optice de sprijin (lupe sau lentile speciale), precum si
mijloace electronice de sprijin (lupe electronice portabile sau aparate de marit cu circuit
inchis), proprii sau puse la dispozitie de unitatile de invatamant.
(3) Lucrarile scrise in alfabet braille se redacteaza pe hartie speciala braille, pusa la
dispozitie de unitatea de invatamant de la care provin elevii, care poarta stampila centrului de
examen.
(4) Dupa finalizarea elaborarii, profesorii asistenti preiau lucrarile scrise in alfabet
braille, numeroteaza colile cu cerneala albastra si ataseaza un numar suficient de coli tipizate
pentru transcriere. Pentru fiecare candidat, profesorii asistenti inscriu in coltul negru al primei
coli tipizate datele candidatului si efectueaza secretizarea conform procedurilor aprobate, in
prezenta candidatului.
(5) Lucrarile scrise in alfabet braille, impreuna cu colile tipizate atasate, se preiau de catre comisia din centrul de examen si se predau, distinct, comisiei judetene/a municipiului
Bucuresti de organizare a Evaluarii Nationale, respectiv comisiei de bacalaureat judeteana/a
municipiului Bucuresti, in cadrul careia va functiona o subcomisie pentru asigurarea
transcrierii continutului lucrarilor din alfabetul braille in alfabetul obisnuit, pe colile tipizate.
Membrii acestor subcomisii sunt cadre didactice specializate in scrierea/citirea alfabetului
braille. Subcomisia se afla in coordonarea presedintelui comisiei judetene/ a Municipiului
Bucuresti si este numita prin decizie a inspectorului scolar general. Lucrarile transcrise se
transmit odata cu celelalte lucrari in centrul zonal de evaluare.
 
(6) Lucrarile redactate pe dispozitive electronice se listeaza in sala in care a fost
sustinuta proba, se copiaza de unul dintre profesorii asistenti pe foaie tipizata, care se
secretizeaza conform procedurilor aprobate, in prezenta a cel putin doi membri ai comisiei.
 
(7) La proba scrisa pentru disciplina Geografie, pentru accesibilizarea modului de
lucru pe harta, candidatii cu deficiente de vedere pot folosi Stiloul Prietenos/PenFriend, care
se achizitioneaza impreuna cu etichetele asociate acestora, etichete speciale ce permit
inregistrarea vocala.
 
(8) Lucrarile care se realizeaza prin dictare se scriu de catre unul dintre profesorii
asistenti, de alta specializare decat disciplina la care se sustine proba, in sali separate,
supravegheate audio-video. Completarea coltului care se secretizeaza se realizeaza, de
asemenea, de catre profesorii asistenti.
 
(9) La disciplina Matematica elevii nevazatori au posibilitatea de a redacta descrierea
figurilor geometrice acordandu-se punctajul conform baremului stabilit.
 
Sectiunea 2 — Adaptarea procedurilor de examen in functie de particularitatile
individuale si de cele specifice deficientei de auz
Art. 6. (1) Candidatii cu deficiente de auz pot solicita sustinerea probelor de examen cu
subiecte unice in prezenta interpretilor in limbaj mimico-gestual, cadre didactice din
invatamantul preuniversitar de alta specialitate decat cea la care se sustine proba si care nu au
predat la clasele din care provin candidatii.
(2) in situatia in care nu poate fi asigurat un numar corespunzator de interpreti in limbaj
mimico-gestual in conditiile prevazute la alin. (1), comisiile judetene/a municipiului
Bucuresti de organizare a Evaluarii Nationale, respectiv comisiile de bacalaureat judetene/a
municipiului Bucuresti asigura prezenta in fiecare centru de examen in care sunt candidati cu
deficiente de auz, pe toata durata desfasurarii probelor, a unor interpreti in limbaj mimico-
gestual autorizati, de alta specialitate decat cea la care se sustine proba.
(3) Accesul in centrul de examen a interpretilor in limbaj mimico-gestual prevazuti la alin.
(1) si (2) este permis in baza unei delegatii semnate de inspectorul scolar general.
Art. 7. (1) in vederea accesibilizarii cerintelor subiectelor pentru fiecare proba, asistentii
transmit candidatilor, prin limbaj mimico-gestual, continutul cerintelor, atat la inceputul
fiecarei probe, cat si secvential, dupa fiecare cerinta, dupa caz. Interpretul in limbaj mimico-
gestual poate asigura comunicarea pe tot parcursul probei si poate asigura transcrierea pe
foaia de examen a rezolvarilor transmise de elevi prin limbajul mimico-gestual.
(2) Timpul destinat efectuarii lucrarilor scrise se mareste cu 1-1,5 ore.
Art. 8 in cadrul probei de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie
internationala din cadrul examenului national de bacalaureat, candidatii cu deficiente de auz
nu sustin proba de intelegere a unui text audiat. in certificatul de competenta lingvistica,
rubrica respectiva, ce corespunde competentei de intelegere a unui text audiat, se bareaza.
Sectiunea 3 — Adaptarea procedurilor de examen in functie de particularitatile
individuale si de cele specifice tulburarilor din spectrul autist
Art. 9. (1) Candidatii cu tulburare de spectru autist pot sustine probele de examen in sali de
clasa separate, cu supraveghere audio-video, fara distractori, in prezenta unui cadru didactic
cu specializarea Psihopedagogie speciala, familiarizat cu problematica tulburarilor din
spectrul autist, a unui psiholog sau a specialistului - terapeut personal al elevului, in calitate
de insotitor. Accesul acestora in centrul de examen este permis in baza unei delegatii semnate
de inspectorul scolar general.
(2) in vederea identificarii solutiilor optime de adaptare a modalitatii de sustinere a
probelor si pentru evitarea blocajelor sau starilor de anxietate ale elevului, se asigura cunoasterea prealabila a candidatului cu profesorul asistent/specialistul insotitor. Totodata,
profesorul asistent/specialistul insotitor i se poate adresa elevului pentru a-i oferi sprijin in
concentrarea asupra rezolvarii subiectului, fara a interfera cu continutul probei de examen.
Art. 10. (1) Subiectele pentru probele scrise se transmit candidatilor cu tulburare de spectru
autist in format hartie, cu posibilitatea promptarii si administrarii secventiale de catre
profesorul asistent, dupa caz.
 
(2) Redactarea lucrarilor scrise se poate realiza si prin dictare unui profesor asistent,
care asigura secretizarea lucrarii in prezenta candidatului sau prin utilizarea unui calculator.
 
Lucrarile redactate pe calculator se listeaza in sala in care a fost sustinuta proba, se copiaza
de unul dintre profesorii asistenti pe foaie tipizata, care se secretizeaza conform procedurilor
aprobate, in prezenta a cel putin doi membri ai comisiei.
(3) Pe timpul realizarii probelor scrise se acorda, la cerere, pauze, avandu-se in vedere
incadrarea in termenul maxim prevazut pentru elaborarea lucrarii.
(4) Pe timpul realizarii probelor scrise este permisa folosirea unui sistem de
recompensa tangibil (alimente, jucarii) sau vizual (fete vesele, buline), precum si prezentarea
vizuala a timpului.
(5) Timpul destinat efectuarii lucrarilor scrise se mareste cu 1-2 ore.
Art. 1]. Aplicarea prevederilor art. 10 se realizeaza integral sau diferentiat, la solicitarea
scrisa a parintelui/a reprezentantului legal, in baza recomandarii medicului/psiholo gului.
Art. 12. Prevederile art. 10 si 11 se pot aplica, dupa caz, pentru toate tulburarile de dezvoltare
pentru care se solicita in scris adaptarea procedurii de sustinere a examenului.
Sectiunea 4 — Adaptarea procedurilor de examen in functie de particularitatile
individuale si de cele specifice tulburarilor specifice de invatare
Art. 13. (1) Candidatii cu tulburari specifice de invatare care detin Certificat de orientare
scolara si profesionala, emis de CJRAE/CMBRAE pot solicita sustinerea probelor de examen
cu subiecte unice prin adaptarea procedurilor de examinare.
(2) Comisia din unitatea de invatamant asigura conditii de egalizare a sanselor pentru elevii
cu tulburari specifice de invatare, prin adaptarea procedurilor in functie de particularitatile
individuale si de cele specifice deficientei respective.
(3) Exemple de asemenea adaptari sunt:
a) marirea cu 1 ora a timpului destinat efectuarii lucrarii scrise;
b) citirea subiectelor de catre un profesor asistent, de alta specializare decat cea la care se
sustine proba, pentru elevii cu dislexie. Subiectele se citesc cu voce tare si se pot repeta
la cererea elevului;
c) realizarea lucrarii scrise prin dictarea continutului acesteia, de catre elevul cu disgrafie
(disortografie), catre un profesor asistent, de alta specialitate decat cea la care se desfasoara proba respectiva. Se interzice profesorului asistent sa corecteze sau sa
intervina in dictarea realizata de elev. Pentru aceasta categorie de elevi se organizeaza
clase separate, cu supraveghere audio-video;
d) asigurarea calculatorului de buzunar/birou, a tablei pitagoreice, a tabelelor cu formule
matematice.
(4) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare a Evaluarii Nationale, poate
aproba si alte proceduri de sustinere a probelor Evaluarii Nationale pentru candidatii cu TSI,
precum si folosirea instrumentelor compensatorii (de exemplu harti mentale, scheme
conceptuale) la propunerea comisiilor din unitatile de invatamant, cu informarea Comisiei
Nationale.
(5) Comisia Nationala de Bacalaureat poate aproba si alte proceduri de sustinere a
examenului de bacalaureat pentru candidatii cu TSI, precum si folosirea instrumentelor
compensatorii (de exemplu harti mentale, scheme conceptuale) la propunerea comisiilor de
bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti.
(6) Elevii cu TSI isi vor exprima, in scris, inainte de simularea examenelor nationale,
optiunile referitoare la modalitatea de accesibilizare a subiectului (calculator de
buzunar/birou, tabla pitagoreica, tabele cu formule, harti mentale, scheme conceptuale).
 
Art.14. in centrele de examen in care sustin examen candidati cu tulburari specifice de
invatare din comisia din cadrul centrului de examen sau, dupa caz, din subcomisie, face parte
un specialist in TSI din cadrul CJRAE/CMBRAE.
 
3. DISPOZItII FINALE
 
Art. 15. Elevii cu dizabilitati, care detin certificat de incadrare in grad de handicap,
beneficiaza de drept de conditii de egalizare a sanselor, prin adaptarea procedurilor de
examinare, conform prevederilor art. 31 din Metodologia de organizare si desfasurare a
evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, in anul scolar 2010-2011, aprobata prin
Ordinul MECTS nr. 4801/31.08.2010, valabila si pentru evaluarea nationala pentru
absolventii clasei a VIII-a — 2019, conform prevederilor OMEN nr. 4813/29.08.2018 si ale
art. 91] din Metodologia privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat-2011,
aprobata prin Ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, valabila pentru examenul de bacalaureat
national — 2019, conform prevederilor OMEN nr. 4830/30.08.2018.
Art.16 Pentru asigurarea mijloacelor/instrumentelor necesare adaptarii procedurilor de
examinare, unitatile scolare transmit parintilor elevilor cu TSI, care sustin examene nationale,
ca depunerea cererilor pentru adaptarea procedurilor de examinare se realizeaza inainte de
simularea examenelor nationale.
Art. 17. (1) La solicitarea conducerii unitatii de invatamant, comisia de examen judeteana/a
municipiului Bucuresti aproba aplicarea prevederilor prezentei proceduri potrivit tipului si
gradului de deficienta, tulburare de spectru autist si numeste/deleaga specialistii in
comisia/centrul de examen.
(2) Pentru cazuri speciale, vizand oricare dintre tipurile de deficiente/handicap, Comisia
Nationala de Bacalaureat, respectiv Comisiile judetene/a municipiului Bucuresti de
Organizare a Evaluarii Nationale pot aproba si alte proceduri de sustinere a probelor de
examen pentru elevii cu deficiente, la solicitarea comisiilor de bacalaureat judetene/a
municipiului Bucuresti, respectiv la solicitarea comisiilor din unitatile de invatamant, pentru
Evaluarea Nationala, in baza documentelor medicale prezentate la inscriere.
Art. 18. (1) Toate persoanele care au acces in salile de examen in calitate de asistenti,
interpreti in limbaj mimico-gestual, insotitori ai comisiilor etc., pentru a oferi sprijin elevilor
cu deficiente, conform mentiunilor din sectiunile precedente, trebuie sa fie in situatie de
compatibilitate, respectiv sa nu aiba rude sau afini pana la gradul al IV-lea printre elevii care
participa la respectiva sesiune de examen.
(2) inaintea fiecarei probe de examen, profesorii asistenti sunt instruiti cu privire la aplicarea
prevederilor prezentei proceduri.
Art. 19. (1) Ministerul Educatiei Nationale asigura postarea pe site-ul propriu si transmiterea
prezentei proceduri in inspectoratele scolare judetene/ISMB, care au obligatia diseminarii
acesteia in fiecare unitate de invatamant preuniversitar care scolarizeaza elevi in clasa a VIII-
a, respectiv in clasele a XII-a/a XIII-a. Conducerile unitatilor de invatamant raspund de
informarea elevilor si a parintilor cu privire la prevederile prezentei proceduri.
(2) Conducerile unitatilor de invatamant si ale inspectoratelor scolare intreprind masuri
pentru informarea parintilor tuturor elevilor cu deficiente care sustin examenele nationale cu
privire la modalitatile de adaptare a procedurilor de examinare de care pot beneficia, la cerere, precum si cu privire la calendarul si locul depunerii solicitarii respective. Informatiile
vor fi afisate la sediul fiecarei unitati/institutii de invatamant, precum si pe site-urile acestora
sI se va indica si numarul de telverde la care pot fi obtinute informatii suplimentare.
 
Art. 20. (1) Parintele/tutorele legal solicita in scris conducerii unitatii de invatamant adaptarea
modalitatii de examen conform prevederilor metodologice si ale prezentei proceduri, in baza
certificatului de incadrare in prad de handicap sau a certificatului de orientare scolara si
profesionala, iar pentru elevii cu tulburari de invatare, care nu detin certificatului de incadrare
in grad de handicap, in baza unei adeverinte medicale eliberate de comisia medicala
judeteana/a municipiului Bucuresti de orientare scolar-profesionala sau, in judetele in care nu
functioneaza comisii medicale de orientare scolar-profesionala, in baza unui document
medical eliberat de medicul specialist.

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Ce NOUTATI sunt la Evaluarea Nationala?


Atentie la modificarile de la Evaluarea Nationala pentru clasa a II-a, a IV-a, a VI-a sau in clasa a VIII-a!

Important: Notele, Evaluarea Nationala, Mediile si Testele NU vor disparea

TREBUIE sa ii ajutam. Este obligatia noastra. Culegerile de Teste la Limba Romana si Matematica vin in ajutorul celor mici.

...Vezi AICI noile Teste rezolvate <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

sanse egale examene nationaleelevi cu deficienteelevi cu ces in invatamantul de masabacalaureat 2019evaluarea nationala 2019egalizare sanse examene nationale 2019


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//