ţóÂ

Cresele - anunt de la Ministerul Educatiei, vor avea o Metodologie de Functionare noua

De Laura Galescu
la 10 Dec. 2021
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Cresele - anunt de la Ministerul Educatiei, vor avea o Metodologie de Functionare noua10Dec.2021

Ministerul Educatiei a publicat proiectul de Hotarare de Guvern pentru aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara.

Metodologia se afla in consultare publica - propunerile si sugestiile cu privire la proiectul de mai jos pot fi trimise pe adresa de e-mail viorica.preda@edu.gov.ro.  
 

Va prezentam proiectul nou de metodologie pentru crese:

 
METODOLOGIE
de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara

CAPITOLUL I
 
Dispozitii generale
 
ART. 1
 
(1) Serviciile de educatie timpurie anteprescolara sunt servicii integrate de educatie, ingrijire si
supraveghere oferite copiilor anteprescolari, pe timpul zilei, in urmatoarele tipuri de
unitati/institutii, denumite in continuare unitati de educatie timpurie anteprescolara, in conditiile
prevazute de legislatia in vigoare si de prezenta metodologie:
a) cresele care sunt structuri ale unei unitati de invatamant prescolar cu program prelungit sau
normal;
b) cresele care sunt institutii cu personalitate juridica aflate in subordonare locala;
c) unitatile de invatamant cu personalitate juridica, cu grupe de anteprescolari, precum si cele care
au ca structura o cresa;
d) centrul de zi.
(2) Cresa este un serviciu public sau privat, care face parte din sistemul national de invatamant
preuniversitar si care are misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de educatie, ingrijire
si supraveghere copiilor de varsta anteprescolara, cu varste cuprinse intre 11 luni si 3 ani.
(3) Unitatile de invatamant cu personalitate juridica in care se organizeaza grupe de educatie
timpurie anteprescolara sau cele care au ca structura o cresa fac parte din sistemul de invatamant
preuniversitar, reglementat de Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare.
(4) Centrul de zi face parte din categoria serviciilor sociale fara cazare oferite de furnizorii de
servicii sociale acreditati, publici si privati, care are misiunea de a asigura mentinerea, refacerea
si dezvoltarea capacitatilor copilului si ale parintilor sai, pentru depasirea situatiilor care ar putea
determina separarea copilului de familia sa, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activitati de
ingrijire, educatie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viata
independenta, orientare scolara si profesionala etc. pentru copii, cat si a unor activitati de sprijin,
consiliere, educare etc. pentru parinti sau reprezentantii legali, precum si pentru alte persoane care
au in ingrijire copii.
(5) Centrele de zi in care sunt inscrisi copii anteprescolari fac parte atat din sistemul national de
servicii sociale reglementat de Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare, prin furnizarea de servicii de ingrijire si supraveghere, cat si din sistemul
de invatamant preuniversitar reglementat de Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile
si completarile ulterioare, prin furnizarea de servicii de educatie timpurie anteprescolara.

ART. 2
 
(1) Finalitatile educatiei timpurii au in vedere o abordare holistica, vizand cele cinci domenii ale
dezvoltarii copilului:
a) dezvoltarea fizica, sanatate si igiena personala;
b) dezvoltarea socio-emotionala;
c) dezvoltarea cognitiva si cunoasterea lumii;
d) dezvoltarea limbajului, a comunicarii si a premiselor citirii si scrierii;
e) capacitati si atitudini in invatare. 
(2) Finalitatile educatiei timpurii vizeaza o serie de aspecte care se constituie in premise ale
competentelor-cheie formate, dezvoltate si diversificate, pe traseul scolarizarii ulterioare:
a) dezvoltarea libera, integrala si armonioasa a personalitatii copilului, in functie de ritmul
propriu si de nevoile sale, sprijinind formarea autonoma si creativa a acestuia;
b) dezvoltarea capacitatii de a interactiona cu alti copii, cu adultii si cu mediul pentru a
dobandi cunostinte, deprinderi, atitudini si conduite noi;
c) incurajarea explorarilor, exercitiilor, incercarilor si experimentarilor, ca experiente
autonome de invatare;
d) descoperirea, de catre fiecare copil, a propriei identitati, a autonomiei si dezvoltarea unei
imagini de sine pozitive;
e) sprijinirea copilului in achizitionarea de cunostinte, capacitati, deprinderi si atitudini
necesare la intrarea in ciclul scolar urmator si pe tot parcursul vietii.

ART. 3
 
Anteprescolarii din serviciile de educatie timpurie anteprescolara din unitatile de invatamant
acreditate si evaluate periodic in vederea asigurarii calitatii educatiei, in baza legislatiei in vigoare,
beneficiaza de costul standard per anteprescolar stabilit anual, conform prevederilor art.9, alin.(2)
si (4) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL II
 
Organizarea si functionarea unitatilor de educatie timpurie anteprescolara

SECTIUNEA 1
 
infiintarea si acreditarea unitatilor de educatie timpurie anteprescolara

ART.4
 
(1) Unitatile de educatie timpurie anteprescolara pot fi infiintate si organizate in sistem public si
privat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(2) in localitatile in care exista cerere pentru forma de invatamant in limba materna a unei
minoritati nationale, in unitatea de educatie timpurie anteprescolara pot functiona sectii pentru
invatamant in limba minoritatii respective.
(3) Unitatile de educatie timpurie anteprescolara publice si private prevazute la art.1 alin.(3) si la
art.6, alin.(1) si (2) se autorizeaza si, dupa caz, se acrediteaza de catre Agentia Romana de
Asigurare a Calitatii in invatamantul Preuniversitar (ARACIP), in baza Metodologiei de evaluare
institutionala in vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii periodice a furnizorilor de educatie
timpurie si a standardelor de referinta si indicatorilor de performanta pentru evaluarea si asigurarea
calitatii in invatamantul preuniversitar, elaborate de catre Ministerul Educatiei si Ministerul
Sanatatii.

ART. 5
 
Unitatile de educatie timpurie anteprescolara private se organizeaza cu respectarea legislatiei in
vigoare si a acelorasi criterii, standarde si indicatori de performanta ca si unitatile de invatamant
publice. Acestea dispun de autonomie organizatorica si economico-financiara, in conformitate cu
reglementarile legale referitoare la organizarea si functionarea sistemului de invatamant particular
si confesional.
 
ART.6
 
(1) Cresele pentru care nu se solicita arondarea la o unitate de invatamant cu personalitate juridica,
cu grupe de nivel prescolar, raman in subordonare locala, cu respectarea prevederilor art.27,
alin.(1^1), (1^3) si (4^1) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare.
(2) Centrele de zi care au cel putin o grupa de copii anteprescolari, dar nu mai mult de jumatate
dintre beneficiari de varsta anteprescolara, functioneaza in continuare cu denumirea de centru de
zi, cu respectarea prevederilor art.27, alin.(1^1) si (4^1) din Legea educatiei nationale nr.1/2011,
cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA a 2-a

Organizarea unitatilor de educatie timpurie anteprescolara. Structura anului scolar

ART. 7
(1) Activitatea unitatilor publice si private de educatie timpurie anteprescolara se organizeaza in
baza prevederilor prezentei metodologii si a regulamentului propriu de organizare si functionare.
(2) Regulamentul propriu de organizare si functionare stabileste normele cu caracter de
obligativitate pentru intregul personal didactic si nedidactic din unitatea respectiva, pentru
parintii/reprezentantii legali ai copiilor, precum si norme pe domenii de activitate, particularizand
aspectele specifice educatiei anteprescolare.
(3) in cazul unitatilor publice prevazute la art.1, alin. (3) regulamentul propriu de organizare si
functionare este aprobat de consiliul de administratie al acestora, iar pentru unitatile prevazute la
art.6, alin.(1) si (2) acesta este aprobat de catre autoritatea administratiei publice locale in
subordinea careia functioneaza.
(4) in cazul unitatilor private de educatie timpurie regulamentul propriu de organizare si
functionare este aprobat de consiliul de administratie al furnizorului privat de educatie timpurie.
(5) Personalul isi desfasoara activitatea in conformitate cu proiectul institutional al unitatii de
educatie anteprescolara, stabilit si aprobat de catre consiliul de administratie al unitatilor sau, dupa
caz, de catre autoritatea administratiei publice locale.
(6) Proiectul institutional al unitatii in care se ofera servicii de educatie anteprescolara cuprinde
misiunea, scopul, obiectivele si activitatile specifice.

ART.8
 
(1) Activitatea de educatie anteprescolara se organizeaza pe grupe de varsta si tipuri de program,
in conformitate cu prevederile legale generale referitoare la organizarea sistemului de invatamant
preuniversitar.
(2) Programul de functionare al unitatilor de educatie timpurie anteprescolara urmareste
acoperirea nevoilor copiilor si a parintilor acestora si poate fi flexibil.
(3) Tipurile de program al unitatilor de educatie timpurie anteprescolara sunt:
a) program normal, 5 ore pe zi, in functie de solicitarile parintilor;
b) program prelungit, 10 ore pe zi.
(4) La nivelul aceleiasi unitati de educatie timpurie anteprescolara pot functiona grupe cu program
diferit, respectiv grupe cu program normal si grupe cu program prelungit.
(5) in unitatile de educatie timpurie anteprescolara se recomanda urmatoarea modalitate de
organizare a efectivelor de copii:
a) grupa mica/mijlocie - copii de la 11 luni la 2 ani neimpliniti;
c) grupa mare - copii de 2 - 3 ani.
(6) Se recomanda constituirea grupelor eterogene si repartizarea fratilor de varste diferite in aceeasi
grupa.
 
ART.9
 
(1) Tipurile de servicii pe care le ofera unitatile de educatie timpurie anteprescolara sunt:
a) servicii de educatie timpurie, realizate in baza unui curriculum national, centrat pe dezvoltarea
fizica, cognitiva, emotionala si sociala a copiilor, respectiv pe remedierea timpurie a unor
dificultati de adaptabilitate la mediul educational, de invatare sau pe remedierea eventualelor
deficiente in dezvoltare. in cazul unitatilor prevazute la art.1, alin.(3) acestea sunt incluse in
pachetul de baza;
b) servicii de ingrijire, protectie si nutritie a copiilor;
c) servicii de supraveghere a starii de sanatate a copilului;
d) servicii complementare pentru copil, familie, respectiv servicii de informare si consiliere, de
educatie parentala, servicii de terapie logopedica, servicii de asistenta psihopedagogica oferite de
centrele judetene de resurse si asistenta educationala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse.
(2) Serviciile de educatie timpurie pentru unitatile de educatie timpurie prevazute la art.6, alin.(1)
si (2) pot fi oferite, in baza unui parteneriat incheiat cu inspectoratul scolar judetean/al
municipiului Bucuresti, care desemneaza o unitate de invatamant prescolar pentru coordonare
metodologica cu privire la organizarea si desfasurarea activitatilor cu copiii, in acord cu
prevederile curriculumului specific.
(3) Serviciile prevazute la alin. (1) se ofera in baza unui contract educational incheiat intre
parinte/reprezentantul legal al copilului si conducerea unitatii, prin care se stabilesc drepturile si
obligatiile partilor.
(4) Modelul-cadru al contractului educational, mentionat la art.12, alin. (2), lit.e) se aproba prin
ordin comun al ministrului educatiei si al ministrului muncii si protectiei sociale.

ART. 10
 
(1) Numarul copiilor la grupa de anteprescolari din unitatile prevazute la art.1, alin.(3) si la art.6,
alin.(1) si (2) este in medie de 7 copii, dar nu mai putin de 5 copii si nu mai mult de 9.
(2) Raportul adult/copil si efectivele maxime ale unei grupe de anteprescolari se stabilesc conform
anexei 1a) la prezenta metodologie.

ART. 11
 
(1) La nivelul unitatii de educatie timpurie anteprescolara exista urmatoarele documente de
evidenta:
a) registru de evidenta/prezenta a copiilor;
b) registru de evidenta a meniurilor pe grupe de varsta a copiilor, pentru programul prelungit;
c) registru de evidenta a starii de sanatate a copiilor;
d) dosar personal pentru fiecare copil.
(2) Dosarul personal al copilului cuprinde cel putin urmatoarele documente:
a) documentele prevazute la art. 16 alin. (1);
b) evaluarile periodice realizate de echipa multidisciplinara din centrul judetean de resurse si
asistenta educationala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala;
c) planul de servicii, in situatia copilului expus riscului de separare de familie;
d) copie a dispozitiei primarului privind sustinerea din bugetul local al unitatii administrativteritoriale a contributiei ce revine parintilor/reprezentantilor legali, acolo unde este cazul;
e) contractul educational incheiat intre parintele/reprezentantul legal al copilului si conducerea
unitatii.
 
ART. 12
 
(1) Structura anului scolar pentru unitatile de educatie timpurie anteprescolara prevazute la art. 1,
alin.(3), precum si pentru unitatile de educatie timpurie prevazute la art.6, alin.(10 si (2) este
aceeasi cu cea stabilita pentru invatamantul prescolar.
(2) in situatii cu totul exceptionale, inspectoratele scolare pot aproba suspendarea cursurilor,
conform prevederilor in vigoare.
(3) Suspendarea cursurilor nu trebuie sa impiedice realizarea planului de invatamant, a
prevederilor programei scolare specifice si pregatirea corespunzatoare a copiilor.
 
ART. 13
 
(1) Planul de scolarizare pentru unitatile publice de educatie timpurie anteprescolara prevazute la
art. 1, alin.(3) si la art.6, alin.(1) si (2) se stabileste anual de catre inspectoratele scolare judetene/al
municipiului Bucuresti si se inainteaza Ministerului Educatiei in vederea aprobarii cifrelor anuale
de scolarizare pentru unitatile de invatamant preuniversitar.
(2) Planul de scolarizare pentru unitatile de educatie timpurie anteprescolara private se stabileste
de catre persoana fizica sau juridica initiatoare, cu consultarea inspectoratelor scolare judetene/al
municipiului Bucuresti, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(3) Planul de scolarizare prevazut la alin. (1) si (2) este adus la cunostinta
parintilor/reprezentantilor legali prin afisare la avizier sau prin postare pe site-ul unitatii respective.

ART. 14
 
(1) Unitatile de educatie timpurie anteprescolara cu program prelungit functioneaza pe tot
parcursul anului, inclusiv in timpul vacantelor scolare, perioada in care se organizeaza activitati
educationale recreative.
(2) Unitatile de educatie timpurie anteprescolara, indiferent de tipul de program al acestora, pot fi
inchise temporar, cu acordul inspectoratului scolar si cu informarea parintilor, cel mult 30 de zile
pe an, pentru curatenie, reparatii sau dezinsectie.
(3) in perioada vacantelor scolare se poate restrange activitatea unitatii de educatie timpurie
anteprescolara, in functie de situatia cererilor primite din partea parintilor, cu respectarea
planificarii concediilor de odihna ale cadrelor didactice.
 
SECTIUNEA a 3-a
 
Inscrierea, transferul, scoaterea din evidenta a copiilor in/din unitatile de educatie timpurie
anteprescolara
 
ART. 15
 
(1) inscrierea copiilor in unitatile de educatie timpurie anteprescolara prevazute la art. 1, alin.(3)
si la art.6, alin.(1) si (2) se face conform precizarilor si calendarului specific transmise anual de
Ministerul Educatiei, a criteriilor specifice stabilite de consiliul de administratie sau, dupa caz, de
autoritatea publica locala. in situatii deosebite, copiii anteprescolari pot fi inscrisi in unitatile de
educatie timpurie anteprescolara in timpul anului scolar, cu respectarea prevederilor in vigoare.
(2) Conditiile si criteriile generale pentru inscrierea copiilor in unitatile de educatie timpurie
anteprescolara sunt stabilite, anual de catre Ministerul Educatiei.
(3) La inscrierea copiilor in unitatile publice de educatie timpurie anteprescolara nu se percep taxe
de inscriere.
(4) Este interzis refuzul inscrierii copiilor in unitatile de educatie timpurie anteprescolara pe criterii
discriminatorii bazate pe: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri,
gen, dizabilitate ori apartenenta la o categorie defavorizata.
 
ART. 16
 
(1) Actele necesare inscrierii copiilor in unitatile de educatie timpurie anteprescolara prevazute la
art. 1, alin.(3) si la art.6, alin.(1) sunt:
a) cerere de inscriere;
b) copie de pe certificatul de nastere al copilului;
c) copie de pe actele de identitate ale parintilor/reprezentantilor legali si, dupa caz, copie a
hotararii/sentintei de plasament sau a sentintei de incredintare in vederea adoptiei;
d) adeverinta de angajat pentru fiecare dintre parinti/reprezentantii legali, pentru tipul de program
prelungit;
(2) Pentru copiii inscrisi in unitatile de educatie timpurie anteprescolara prevazute la art.6, alin.
(2) se elimina documentul mentionat la alin.(1), pct.d) si se completeaza cu:
a) adeverinta de la medicul de familie, in care sa se mentioneze ca respectivul copil este sanatos
clinic;
b) fisa de imunizari, intocmita conform prevederilor elaborate de Ministerul Sanatatii, cu privire
la intrarea copilului in colectivitate.
(3) Cererea de inscriere se depune conform calendarului prevazut la art.15 (1) si va fi completata
de avizul epidemiologic, eliberat de medicul de familie al copilului cu 24 - 48 de ore inainte de a
incepe frecventarea unitatii.
(4) Avizul epidemiologic prevazut la alin. (3) se prezinta si in cazul absentei copilului din unitate
pentru o perioada mai mare de 3 zile.
(5) Datele personale extrase din actele cuprinse in dosarul de inscriere se consemneaza in Registrul
de evidenta a copiilor.
(6) Registrul prevazut la alin (5) cuprinde: numele si prenumele copilului, data nasterii, domiciliul,
numele si prenumele parintilor, data intrarii copilului in unitate si o rubrica de observatii, unde se
va scrie data transferului copilului si unitatea unde a fost transferat sau data retragerii copilului din
evidentele unitatii si motivul acesteia.
(7) Prelucrarea datelor cu caracter personal in procesul de inscriere/transfer/scoatere din evidenta
a copiilor se realizeaza in conformitate cu respectarea prevederilor Regulamentului
(UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera
circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protectia datelor), precum si a dispozitiilor nationale in domeniul protectiei datelor.

ART. 17
 
Dupa inscriere, parintele/reprezentantul legal, in urma discutiei cu personalul didactic, poate
beneficia de un program special de acompaniere a copilului in timpul programului unitatii, pe o
perioada de maximum 10 zile lucratoare.

ART. 18
 
Transferul copilului de la o unitate care ofera servicii de educatie timpurie anteprescolara la alta
se face la cererea parintilor sau a reprezentantului legal, cu aprobarea consiliului de administratie
al unitatii de invatamant la care se solicita transferul si cu avizul consultativ al consiliului de
administratie al unitatii de invatamant de la care se transfera, in limita locurilor aprobate prin
planul de scolarizare.

ART. 19
 
Scoaterea copilului din evidenta unitatii care ofera servicii de educatie timpurie anteprescolara se
face in urmatoarele situatii:
a) in cazul unor afectiuni cronice, la recomandarea medicului;
b) in cazul in care copilul absenteaza 4 saptamani consecutiv, fara motivare;
c) la cererea parintelui sau a reprezentantului legal al copilului.

SECTIUNEA a 4-a
 
Asigurarea mediului educational adecvat in unitatile de educatie timpurie anteprescolara

ART. 20
 
Unitatile de educatie timpurie anteprescolara mentionate la art.1, alin.(3) si cele de la art.6, alin.(1)
si (2) respecta prevederile legale in vigoare referitoare la spatiul aferent salilor de grupa, la
terenurile destinate jocurilor si activitatilor in aer liber, la mobilierul si instalatiile necesare
asigurarii conditiilor de functionare, la conditiile igienico-sanitare, in conformitate cu normele
stabilite de Ministerul Sanatatii pentru unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea tinerilor,
precum si la conditiile de siguranta care ii privesc pe copii.

ART. 21
 
(1) in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, mediul fizic trebuie sa stimuleze dezvoltarea
si invatarea activa a copiilor, sa creeze ocazii de explorare si descoperire si sa vina in intampinarea
nevoilor individuale ale acestora.
(2) Spatiul trebuie organizat in asa fel incat sa asigure sanatatea si protectia copiilor.

ART. 22
 
(1) Spatiul din unitatile de educatie timpurie anteprescolara va fi amenajat primitor si atractiv si
va fi organizat astfel incat sa existe: sali de grupa si spatii in aer liber, incaperi pentru primire
(vestiare), spatii pentru servirea mesei, spatii de somn si, eventual, camera/centru de resurse pentru
parinti.
(2) Spatiul pentru intalniri cu parintii sau cu persoane din afara unitatii va fi amenajat in asa fel
incat sa incurajeze si sa promoveze comunicarea si valorile familiei si ale comunitatii, precum si
pentru a stimula implicarea acestora in programul stabilit.
(3) Spatiul pentru desfasurarea activitatilor in aer liber va asigura dezvoltarea, invatarea activa a
copilului si promovarea starii de sanatate, fara risc de accidente si imbolnaviri.

ART. 23
 
(1) Incaperea pentru primirea copiilor din unitatile de educatie timpurie anteprescolara, respectiv
vestiarul va fi iluminat si ventilat natural, dimensionat astfel incat sa se evite aglomeratia la orele
de primire/plecare si va fi dotat cu mobilier functional, adaptat varstei copiilor si usor de igienizat.
(2) Incaperea va avea acces direct la un grup sanitar (cel putin la o chiuveta, pentru spalarea
mainilor) si va contine cuiere la inaltimea copiilor, dulapuri pentru pastrarea imbracamintei
copiilor in saci individuali, banci de dimensiuni adecvate pe care sa fie asezati copiii pentru a fi
imbracati/incaltati.

ART. 24
 
(1) Spatiul salii de grupa din unitatile de educatie timpurie anteprescolara mentionate la art.1,
alin.(3) si la art.6, alin.(1) si (2) va fi impartit in cel putin doua zone: zona pentru joc liber, unde
se pot desfasura activitati mai zgomotoase, si zona pentru activitate/invatare, unde se vor desfasura
activitatile care necesita liniste si concentrare.
(2) In afara celor doua zone, in sala de grupa trebuie sa existe si cel putin doua centre de interes,
dotate cu materiale si jucarii specifice activitatilor pe care copiii le vor desfasura. Acestea pot fi
infiintate si amenajate in functie de nevoile si interesele copiilor si de continutul educativ parcurs
cu acestia la un moment dat, asa cum prevede Curriculumul pentru educatia timpurie, aprobat prin
ordinul ministrului educatiei.
(3) In zona pentru activitate trebuie sa existe si un spatiu linistit si confortabil pentru odihna.

ART. 25
 
Microclimatul unitatilor de educatie timpurie anteprescolara va fi realizat in conformitate cu
normele stabilite de Ministerul Sanatatii pentru unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea
tinerilor.

ART. 26
 
Mobilierul utilizat in unitatile de educatie timpurie anteprescolara trebuie sa fie adecvat varstei, sa
ofere copilului o ambianta familiala, sigura, confortabila, sa contribuie la crearea unui climat
educational favorabil si sa permita modularea, dupa necesitatile grupei.
 
ART. 27
 
Jucariile, materialele si echipamentele utilizate in unitatile de educatie timpurie vor fi adecvate
varstei si nivelului de dezvoltare ale copiilor, vor asigura stimularea lor si le vor oferi ocazia sa isi
exprime optiunile si sa isi dezvolte creativitatea.

CAPITOLUL III
 
Continutul educativ al activitatii de educatie timpurie anteprescolara
 
ART. 28
 
(1) Educatia timpurie anteprescolara se realizeaza pe baza Curriculumului pentru educatia
timpurie, aprobat prin ordinul ministrului educatiei.
(2) Domeniile de dezvoltare ale copilului vizate de curriculumul specific varstei anteprescolare,
sunt: dezvoltarea fizica, sanatatea, igiena personala, dezvoltarea socio-emotionala, dezvoltarea
cognitiva, dezvoltarea limbajului si a comunicarii, dezvoltarea capacitatilor si atitudinilor in
invatare. Identificarea de catre cadrul didactic a potentialului copilului, dar si a dificultatilor de
adaptabilitate la mediul educational, a dificultatilor de invatare sau de depistare a eventualelor
deficiente/dizabilitati sunt esentiale pentru realizarea unei educatii adaptate particularitatilor biopsiho-individuale cu scopul asigurarii accesului facil atat la servicii de recuperare, compensare,
reabilitare cat si la cea mai adecvata forma de integrare scolara.
(3) Educatia in perioada copilariei timpurii are in vedere dezvoltarea generala a copilului, care
urmeaza sa ii asigure acestuia un start bun in viata.

ART. 29
 
In unitatile in care se ofera servicii de educatie timpurie anteprescolara, strategiile personalizate
aplicate in demersul didactic valorizeaza copilul si sprijina o invatarea diferentiata si
individualizata, potrivit ritmului si nevoilor proprii, in vederea unei dezvoltari optime.

ART. 30
 
(1) In activitatea educationala care se deruleaza in unitatile in care se ofera servicii de educatie
timpurie anteprescolara se respecta dreptul copilului la joc ca forma de activitate, metoda,
procedeu si mijloc de realizare a demersurilor educationale la varste timpurii, precum si ca metoda
de stimulare a capacitatii si creativitatii copilului, ca un drept al acestuia si ca o deschidere spre
libertatea de a alege, potrivit nevoilor proprii.
(2) Categoriile/tipurile de activitati de invatare prezente in planul de invatamant pentru nivelul
anteprescolar sunt:
a) activitati tematice;
b) rutine si tranzitii;
c) jocuri si activitati liber-alese.
(3) Numarul de ore pentru activitati zilnice, precum si numarul de activitati dintr-o saptamana
desfasurate cu copiii anteprescolari variaza in functie de tipul de program ales de parinti (program
normal – 5 ore sau program prelungit – 10 ore) si in functie de intervalul de varsta al copiilor.
Acesta este prevazut in planul de invatamant, care se regaseste in Curriculumul pentru educatia
timpurie, aprobat prin ordinul ministrului educatiei.
(4) Durata activitatilor poate varia, in functie de particularitatile copiilor si, implicit, de interesul
manifestat de grupul de copii/copil pentru acestea, de continutul activitatilor, precum si in functie
de maniera de desfasurare. Este necesar ca, cel putin pentru copiii cu varste sub 2 ani, indiferent
de durata recomandata in planul de invatamant pentru desfasurarea unei activitati, cadrul didactic
sa astepte reactia fiecarui copil si, in functie de aceasta reactie, sa decida asupra duratei si modului
de desfasurare a activitatii.
(5) Conform prevederilor in vigoare, activitatile desfasurate cu copiii anteprescolari vor fi alternate
cu pauze. Pauzele pot fi alocate jocului liber, jocurilor de miscare, exercitiilor fizice, unei tranzitii,
unei rutine.
 
ART. 31
 
Activitatile educationale destinate copiilor anteprescolari se desfasoara pe baza unei planificari
care vizeaza proiectarea tuturor activitatilor in care sunt implicati copiii, respectand programul
zilnic stabilit de Curriculumul pentru educatia timpurie si metodologia specifica de aplicare a
acestuia, aprobate prin ordinul ministrului educatiei.
 
ART.32
 
(1) Scopul evaluarii progresului copiilor anteprescolari in unitatile care ofera servicii de educatie
timpurie este acela de a orienta si de a optimiza dezvoltarea si invatarea copilului sub 3 ani.
(2) Evaluarea progresului copiilor anteprescolari se face pe baza standardelor nationale specifice
din Reperele fundamentale in invatarea si dezvoltarea copilului de la nastere la 7 ani, aprobate prin
ordin al ministrului educatiei. Evaluarea progresului se face utilizandu-se Fisa de apreciere a
progresului individual al copilului inainte de intrarea in invatamantul prescolar, care se regaseste
in Curriculumul pentru educatia timpurie, elaborat si aprobat de Ministerul Educatiei.
(3) Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala, denumit in continuare CJRAE, si,
respectiv, Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala, denumit in
continuare CMBRAE, constituie echipe multidisciplinare de interventie timpurie, menite sa
realizeze evaluarea copiilor, monitorizarea, depistarea si asistenta precoce corespunzatoare a celor
cu cerinte educationale speciale sau cu risc in dezvoltarea competentelor personale. in componenta
echipelor multidisciplinare de interventie timpurie vor fi cuprinse si cadrele didactice din unitatile
care ofera servicii de educatie timpurie anteprescolara.
(4) Echipa multidisciplinara de interventie timpurie va evalua anual toti copiii din unitatea in care
se ofera servicii de educatie anteprescolara, pentru a depista eventualele dificultati/deficiente in
dezvoltarea competentelor personale ale acestora.

CAPITOLUL IV
 
Resursa umana angajata in unitatile de educatie timpurie anteprescolara
 
ART. 33
 
(1) Structura orientativa a personalului din unitatile de educatie timpurie anteprescolara respecta
prevederile Anexei nr.1b) a prezentei metodologii si este formata din:
a) personal de conducere: director; in cazul unitatilor prevazute la art.1, alin (3) acesta este
directorul unitatii de invatamant prescolar;
b) personal didactic: educator-puericultor;
c) personal de specialitate: asistent medical, medic;
d) personal nedidactic: bucatar, ajutor de bucatar, ingrijitoare/infirmiera.
(2) Structura personalului din unitatile de educatie timpurie anteprescolara este stabilita in
conformitate cu prevederile legale in vigoare pentru fiecare tip de serviciu in parte, cu
obligativitatea respectarii prevederilor prezentei metodologii in ceea ce priveste personalul
didactic si a celui de specialitate.
 
ART. 34
 
In situatia functionarii unitatilor de educatie timpurie anteprescolara cu program prelungit,
mentionate la art.1, alin.(3) si la art.6, alin.(1) si (2), personalul didactic se normeaza pe ture,
conform prevederilor in vigoare.
 
ART. 35
 
(1) Asigurarea personalului didactic din unitatile publice de educatie timpurie anteprescolara se
realizeaza cu respectarea standardelor de calitate si a legislatiei in vigoare, de catre inspectoratul
scolar in colaborare cu:
a) unitatea de invatamant care are ca structura cresa;
b) autoritatile administratiei publice locale, in cazul creselor aflate in subordonarea acestora si
autorizate/acreditate sa functioneze ca unitati de invatamant de educatie timpurie anteprescolara si
in cazul centrelor de zi.
(2) Asigurarea personalului didactic din unitatile private de educatie timpurie anteprescolara se
realizeaza cu respectarea standardelor de calitate si a legislatiei in vigoare, de catre furnizorul de
educatie timpurie autorizat sau, dupa caz, acreditat.
(3) Asigurarea personalului nedidactic din unitatile publice si private in care se ofera servicii de
educatie anteprescolara este in responsabilitatea angajatorului.
 
ART. 36
 
(1) Personalul nedidactic al unitatii de educatie anteprescolara trebuie sa parcurga un modul
specific de formare profesionala privind educatia timpurie, cu o durata de cel putin 30 de ore, o
data la 5 ani.
(2) Modulul trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele teme:
a) principiile educatiei timpurii;
b) abordarea globala a copilului si munca in echipa;
c) educarea si sustinerea familiilor pentru dezvoltarea competentelor parentale.
(3) Formarea profesionala prevazuta la alin.(1) se realizeaza de liceele pedagogice, prin casele
corpului didactic.
(4) Pentru personalul existent in unitatile de educatie timpurie anteprescolara prevazute la art.6,
alin.(1) si (2) la momentul intrarii in vigoare a prezentei hotarari a Guvernului, formarea
profesionala prevazuta la alin.(1) se va suporta de angajator si se va realiza etapizat, pana la data
de 31 august 2022.
 
ART. 37
 
(1) Organizarea si coordonarea activitatii unitatilor de educatie timpurie anteprescolara prevazute
la art.1, alin.(3) si la art.6, alin.(1) se asigura de catre director si de catre consiliul de administratie.
(2) Coordonarea activitatii de educatie timpurie anteprescolara desfasurata in unitatile prevazute
la art.6, alin.(2) se asigura de catre director/sef/coordonator de centru in colaborare cu consiliul de
administratie al unitatii de invatamant prescolar cu personalitate juridica careia i-a fost atribuita
coordonarea metodologica.
 
ART. 38
 
(1) Directorul unitatilor de educatie timpurie anteprescolara mentionate la art.1, alin.(3) raspunde
de organizarea si coordonarea activitatii personalului, de relatia cu parintii/reprezentantul legal, de
activitatea metodica si de perfectionare, de pastrarea si gestionarea patrimoniului unitatii
respective.
(2) Directorul sau, dupa caz, coordonatorul/seful de centru asigura coordonarea tuturor
activitatilor din cadrul unitatii de educatie timpurie anteprescolara prevazuta la art.6, alin.(1) si
(2), cu exceptia serviciilor educationale care sunt coordonate de gradinita desemnata de
inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti.
(3) Directorul sau, dupa caz, coordonatorul/seful de centru al unitatilor de educatie timpurie
anteprescolara mentionate la art.1, alin.(3) si la art.6, alin.(1) si (2) indeplineste orice alte atributii
stabilite prin actele normative in vigoare sau prin hotarare a autoritatilor ori persoanelor juridice
care au infiintat sau finanteaza unitatea.
(4) Directorul sau, dupa caz, coordonatorul/seful de centru al unitatilor de educatie timpurie
anteprescolara mentionate la art.1, alin.(3) si la art.6, alin.(1) si (2) reprezinta unitatea in relatia cu
inspectoratul scolar, cu autoritatea administratiei publice locale, cu parintii/reprezentantii legali ai
copiilor si cu alti factori interesati in educatia copiilor anteprescolari si indeplineste atributiile
prevazute in legislatia in vigoare.
 
ART. 39
 
in cazul unitatilor de invatamant de educatie timpurie anteprescolara din sistemul public si privat
prevazute la art.1, alin.(3), precum si a celor acreditate prevazute la art.6, alin.(1), functia de
director se ocupa conform prevederilor in vigoare, inclusiv a metodologiei specifice pentru
ocuparea functiilor de director si director adjunct in unitatile de invatamant preuniversitar,
elaborata de Ministerul Educatiei.
 
ART. 40
 
(1) Organizarea si coordonarea activitatilor care vizeaza educatia anteprescolara din cadrul
unitatilor de educatie timpurie anteprescolara se asigura de catre consiliul profesoral al unitatii de
invatamant prescolar structura sau al unitatii de invatamant prescolar nominalizate de inspectoratul
scolar/al municipiului Bucuresti pentru coordonare metodologica.
(2) Consiliul profesoral se subordoneaza consiliului de administratie si colaboreaza cu acesta,
sprijinindu-l in luarea si aplicarea deciziilor referitoare la educatia anteprescolara in unitatile de
educatie timpurie anteprescolara.
 
ART. 41
 
(1) Educatorul-puericultor din unitatile de educatie timpurie anteprescolara are, in principal,
urmatoarele atributii:
a) realizeaza, conform Curriculumului pentru educatia timpurie elaborat si aprobat de Ministerul
Educatiei activitati de ingrijire si de stimulare psihomotorie a copiilor in vederea cresterii gradului
de independenta; activitati care vizeaza dezvoltarea comportamentului socio-afectiv; activitati care
vizeaza formarea si perfectionarea comportamentului verbal; activitati care urmaresc cresterea
receptivitatii generale la stimuli in vederea dezvoltarii cognitive, a dezvoltarii capacitatilor si a
atitudinilor in invatare;
b) inregistreaza progresele realizate de copil in caietul de observatii si in Fisa de apreciere a
progresului copilului inainte de intrarea in invatamantul prescolar;
c) colaboreaza activ cu parintii/reprezentantii legali ai copiilor care frecventeaza programul unitatii
de educatie timpurie.
(2) Activitatea educatorului puericultor din unitatile prevazute la art.6, alin.(1) si (2) este
coordonata metodologic de consiliul profesoral din cadrul unitatii de invatamant prescolar
desemnate de catre inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti.
 
ART. 42
 
(1) Educatorul-puericultor are obligatia de a comunica in scris parintilor/reprezentantilor legali ai
copiilor, trimestrial sau ori de cate ori este necesar, cel putin urmatoarele informatii, cu avizul
directorului/coordonatorului/sefului de centru de zi:
a) progresele realizate de copii pe cele 5 domenii de dezvoltare;
b) starea emotionala si afectiva a copiilor;
c) dificultati/deficiente identificate;
d) orice alte elemente care necesita luarea unor masuri sau a caror cunoastere de catre
parinti/reprezentanti legali este necesara pentru dezvoltarea armonioasa, optima a copiilor.
(2) Educatorul-puericultor poate comunica prin orice mijloace de comunicare
parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor informatii cu privire la activitatile desfasurate cu copiii
si rezultatele acestora.

ART. 43
 
(1) Asistentul medical din unitatile de educatie timpurie anteprescolara are, in principal,
urmatoarele atributii:
a) efectueaza triajul zilnic al copiilor;
b)verifica avizele epidemiologice si cauzele absentei copiilor, colaborand cu parintii/reprezentantii
legali ai copiilor;
c) asigura asistenta medicala de urgenta si solicita serviciul de ambulanta, cand este cazul;
d) anunta imediat parintii privind situatia de urgenta medicala in care se gaseste copilul;
e) colaboreaza cu medicul scolar si cu medicul de familie al copiilor;
f) administreaza copiilor, cu acordul parintilor, tratamentul prescris de medicul curant si
tratamentul in regim de urgenta prescris de medicul de ambulanta;
g) intocmeste si tine evidenta fiselor medicale ale copiilor;
h) intocmeste meniurile, respectand normativele nutritionale pentru fiecare categorie de copii in
parte;
i) monitorizeaza modul in care se pregateste, se distribuie si se administreaza alimentatia copiilor,
in functie de varsta acestora;
j) controleaza zilnic conditiile de functionare ale blocului alimentar si verifica respectarea
meniurilor;
k) controleaza rezultatele evaluarilor periodice ale personalului;
l) controleaza starea igienico-sanitara a tuturor incaperilor;
m) tine evidenta medicamentelor aflate in unitate, prin inscrierea acestora in centralizatorul de
consum;
n) izoleaza copiii bolnavi sau suspecti de a fi bolnavi/purtatori de boli infectocontagioase si
informeaza conducerea unitatii asupra acestor cazuri;
o) efectueaza termometrizarea copiilor, cantareste si masoara copiii, consemnand datele in fisa
medicala.
(2) Activitatea asistentului medical este coordonata metodologic de medicul scolar din unitatea
administrativ-teritoriala in care functioneaza unitatea.

ART. 44
 
(1) Unitatile in care se ofera servicii de educatie timpurie anteprescolara colaboreaza cu serviciul
public de asistenta sociala din cadrul autoritatii administratiei publice locale, in situatia in care au
inscrisi copii cu risc de separare de familie.
(2) Pentru asigurarea ingrijirilor medicale in caz de urgenta, unitatile in care se ofera servicii d
e educatie timpurie anteprescolara solicita servicii de urgenta teritoriale.
(3) in vederea evaluarii potentialului copilului si stimularii dezvoltarii optime a acestuia, unitatea
in care se ofera servicii de educatie timpurie anteprescolara colaboreaza cu psihologi, mentori,
metodisti ai inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti, precum si cu alti specialisti,
in baza unor protocoale de colaborare.

CAPITOLUL V
 
Relatia cu parintii si comunitatea
 
ART. 45
 
(1) Valorile si misiunea unitatii de educatie timpurie anteprescolara, programul de functionare,
informatiile cu privire la categoriile de personal si atributiile acestora, drepturile si obligatiile
parintilor/reprezentantilor legali vor fi aduse la cunostinta acestora de catre conducerea unitatii, in
momentul depunerii dosarului de inscriere, precum si la incheierea contractului educational.
(2) Parintilor/reprezentantilor legali li se vor pune la dispozitie numele si numerele de telefon ale
persoanelor responsabile din unitatea respectiva, precum si regulamentul propriu de organizare si
functionare al acesteia.
 
ART. 46
 
(1) Parintii/reprezentantii legali ai copilului au dreptul la:
a) consiliere si sprijin din partea personalului unitatii de educatie timpurie anteprescolara pentru
rezolvarea problemelor cu care se confrunta in ceea ce priveste educatia copilului, dezvoltarea
psihologica a acestuia, precum si pentru probleme de ordin medical si/sau social;
b) primirea oricaror informatii necesare dezvoltarii armonioase a copilului, pe care personalul
didactic si nedidactic le poate furniza, in functie de evolutia copilului.
(2) Parintii/reprezentantii legali ai copilului au urmatoarele obligatii:
a) sa comunice reprezentantilor unitatii in care se ofera servicii de educatie timpurie anteprescolara
orice informatii cu privire la starea de sanatate a copilului, precum si informatii necesare
dezvoltarii armonioase, optime a copilului;
b) sa respecte regulamentul propriu de organizare si functionare al unitatii de educatie timpurie
anteprescolara;
c) sa achite, dupa caz, contributia lunara de hrana pentru copilul/copiii inscris/inscrisi in unitatea
in care se ofera servicii de educatie timpurie anteprescolara, potrivit prevederilor prezentei
metodologii.
 
ART. 47
 
(1) Unitatile de educatie timpurie anteprescolara sunt obligate sa dezvolte, in cadrul strategiilor
proprii de creare a unor comunitati de invatare, o retea de suport profesional, putand apela ori de
cate ori au nevoie la servicii specializate, cum ar fi: serviciile de consiliere psihologica si sociala,
servicii specializate de educatie, de sanatate, protectie etc.
(2) Urmatoarele institutii publice sau private pot face parte din reteaua de suport profesional a
unitatilor de educatie timpurie anteprescolara:
a) inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti;
b) centrul judetean de resurse si asistenta educationala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse
si Asistenta Educationala;
c) Casa Corpului Didactic;
d) Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului;
e) Directia de Sanatate Publica;
f) Agentia judeteana de plati si inspectie sociala;
g) inspectoratul judetean de politie/Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti;
h) inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean/al municipiului Bucuresti;
i) serviciul public de asistenta sociala;
j) autoritati ale administratiei publice locale;
k) institutii de cult;
l) organisme private acreditate sa desfasoare activitati in domeniul protectiei copilului;
m) alte institutii publice sau private acreditate de Ministerul Educatiei si de Ministerul Muncii si
Protectiei Sociale.
 
ART. 48
 
(1) in vederea formarii unor retele de sprijin comunitar pentru unitatile de educatie timpurie
anteprescolara, conducerea si personalul pot reflecta la orientarea interventiei acestor retele catre:
a) indrumarea si consilierea parintilor;
b)derularea unor cursuri de educatie parentala sau alte cursuri solicitate de parintii/reprezentantii
legali ai copiilor;
c) elaborarea unor materiale suport (brosuri, carti, studii, postere, pliante etc.) pentru informarea
parintilor/reprezentantilor legali si a altor membri ai comunitatii asupra dezvoltarii copilului si a
cerintelor educationale ale acestuia;
d) consilierea parintilor/reprezentantului legal in vederea identificarii de solutii la problemele
identificate in cazul copiilor cu cerinte educationale speciale.
(2) Serviciile prevazute la alin. (1) pot fi oferite de catre unitatile de educatie timpurie
anteprescolara, independent, in cazul in care au centre de resurse pentru parinti, centrele de resurse
pentru educatie si dezvoltare, centre de resurse si perfectionare, centrele de documentare si
informare ori, in parteneriat cu institutiile mentionate la art.48, alin.(2), cu respectarea prevederilor
legale.
(3) Orice persoana care lucreaza in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, precum si
parintii/reprezentantii legali pot identifica potentiali parteneri comunitari, institutii publice/private
sau persoane care sa contribuie la cresterea calitatii ingrijirii copiilor in cadrul unitatii de educatie 
anteprescolara si, eventual, sa devina persoane de sprijin pentru perioadele de criza ale unora dintre
familii.
 
ART. 49
 
(1) Unitatile de educatie timpurie anteprescolara vor incuraja, dupa caz, si participarea voluntarilor
la activitatile desfasurate in unitate, tinandu-se cont de corespondenta dintre competentele
personalului si activitatile prestate.
(2) Voluntarii care doresc sa participe la activitatile din unitatile de educatie timpurie
anteprescolara vor solicita acest lucru, in scris, directorului/coordonatorului/sefului de centru,
urmand ca in contractul de voluntariat incheiat conform prevederilor legale in vigoare sa se
precizeze rolul, programul, limitele de competenta stabilite si agreate de comun acord.
(3) Voluntarii beneficiaza de o formare de minimum 8 ore inainte de a-si incepe activitatea in
cadrul unitatii de educatie timpurie anteprescolara si prezinta:
a) documente de identitate;
b) un certificat medical din care sa rezulte ca acesta este apt din punct de vedere medical pentru
a desfasura activitati cu copiii si ca nu se afla in evidenta cu boli transmisibile;
b) dovada ca nu a fost condamnat penal definitiv pentru infractiuni contra persoanei savarsite cu
intentie in imprejurari legate de exercitarea profesiei, pana la intervenirea unei situatii care inlatura
consecintele condamnarii.
 
CAPITOLUL VI
 
Monitorizarea activitatii din unitatile de educatie timpurie anteprescolara
 
ART. 50
 
(1) Controlul respectarii reglementarilor din standardele nationale de evaluare a progresului
copiilor anteprescolari se realizeaza prin inspectie scolara realizata de Ministerul Educatiei si de
inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti in conformitate cu
prevederile legale in vigoare.
(2) Independent de inspectia scolara, se pot derula misiuni de control ale reprezentantilor
institutiilor/departamentelor care au atributii de control la nivel central si/sau judetean/local.
 
ART. 51
 
Inspectoratul scolar Judetean/al municipiului Bucuresti indeplineste urmatoarele atributii
specifice in ceea ce priveste monitorizarea activitatii din unitatile de educatie timpurie
anteprescolara:
a) asigura incadrarea cu personal didactic in unitatile publice de educatie timpurie anteprescolara,
pe baza metodologiei specifice elaborate si aprobate de Ministerul Educatiei;
b) sustine formarea continua a educatorilor-puericultori;
c) realizeaza indrumarea metodologica a educatorilor-puericultori cu privire la organizarea si
desfasurarea activitatilor de educatie anteprescolara;
d) asigura servicii specializate pentru copiii cu cerinte educationale speciale;
e) monitorizeaza activitatea desfasurata de personalul didactic din unitatile de educatie timpurie
anteprescolara;
f) monitorizeaza aplicarea standardelor specifice din domeniul educatiei pentru nivelul
anteprescolar;
g) monitorizeaza aplicarea curriculumului national specific si a Reperelor fundamentale in
invatarea si dezvoltarea copilului de la nastere la 7 ani, elaborate si aprobate prin ordin al
ministrului educatiei, pentru segmentul de varsta anteprescolar.
 
ART. 52
 
Directia de sanatate publica judeteana/a municipiului Bucuresti indeplineste urmatoarele atributii
specifice, in ceea ce priveste monitorizarea activitatii din unitatile de educatie timpurie
anteprescolara:
a) realizeaza supravegherea starii de sanatate a colectivitatilor de copii din unitatile in care se ofera
servicii de educatie timpurie anteprescolara;
b) transmite conducerii unitatilor care ofera servicii de educatie timpurie anteprescolara oferta de
programe de perfectionare a pregatirii profesionale a personalului medical;
c) controleaza respectarea de catre unitatile in care se ofera servicii de educatie timpurie
anteprescolara a normelor igienico-sanitare;
d) controleaza daca meniurile din crese si centre de zi sunt stabilite in conformitate cu normativele
prevazute de lege si cu nevoile nutritionale ale copiilor.
 
ART. 53
 
Serviciul public de asistenta sociala de la nivelul municipiului, orasului, comunei sau, dupa caz,
sectorului municipiului Bucuresti indeplineste urmatoarele atributii specifice, in ceea ce priveste
monitorizarea activitatii din unitatile de educatie timpurie anteprescolara:
a) fundamenteaza si propune spre aprobare primarului diminuarea procentului contributiei de
hrana pentru parintii/reprezentantii legali care au in ingrijire copii aflati in risc de separare;
b) incheie parteneriate cu unitatile de educatie timpurie anteprescolara care solicita acest lucru;
c) realizeaza planul de servicii pentru copiii expusi riscului de separare de parintii lor identificati
in unitatile de educatie timpurie anteprescolara.
 
CAPITOLUL VII
 
Finantarea unitatilor de educatie timpurie anteprescolara
 
ART. 54
 
Finantarea unitatilor acreditate/autorizate care ofera servicii de educatie timpurie anteprescolara
se realizeaza din urmatoarele surse:
a) sume defalcate din venituri ale bugetului de stat conform prevederilor art.104 din Legea
educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) bugete locale, pentru completarea cheltuielilor de la lit.a), inclusiv pentru grupele/structurile din
cadrul gradinitelor si pentru grupele de anteprescolari din centrele de zi, conform prevederilor
art.105 din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) contributii lunare de hrana ale parintilor/reprezentantilor legali, mentionate in prezenta
metodologie;
d) donatii;
e) sponsorizari;
f) alte surse legal constituite.
 
ART. 55
 
(1) Parintii/reprezentantii legali ai caror copii beneficiaza de servicii in cadrul unitatilor de educatie
timpurie anteprescolara publice sunt obligati la plata unei contributii lunare de hrana. Contributia
lunara de hrana este astfel stabilita:
a) in baza unui proces-verbal in care beneficiarii isi asuma prin semnatura, de comun acord cu
conducerea unitatii, cuantumul contributiei lunare de hrana, pentru unitatile prevazute la art.1,
alin.(3) aflate in responsabilitatea inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti;
b) prin hotarare a consiliului local pentru unitatile prevazute la art.6, alin.(1) si (2) aflate in
responsabilitatea autoritatii publice locale.
(2) Sunt scutiti de la plata contributiei lunare de hrana, sarcina fiind preluata de bugetul local,
parintii/reprezentantii legali care au in ingrijire copii ce sunt expusi riscului de separare de familie
si au aprobate planuri de servicii.
(3) Contributia poate fi achitata si prin tichete de cresa, tichete sociale si/sau cupoane sociale,
potrivit legii.
 
ART. 56
 
(1) Contributia lunara de intretinere a copiilor inscrisi in unitatile de educatie timpurie
anteprescolara, suportata de parintii/reprezentantii legali ai acestora, se stabileste in functie de
numarul efectiv de zile de prezenta a copilului la programul zilnic.
(2) Numarul de zile in care copiii au frecventat unitatea in care se ofera servicii de educatie
timpurie anteprescolara este monitorizat prin registrul de prezenta completat de asistenta medicala
in colaborare cu educatorul-puericultor.
(3) Contributia lunara a parintilor/reprezentantilor legali la suportarea cheltuielilor pentru copiii
inscrisi in unitatea de educatie timpurie anteprescolara se realizeaza cu plata in avans pentru o luna
calendaristica.
(4) Contributia lunara a parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor care au frecventat programul
unitatii de educatie timpurie anteprescolara, pe o perioada de pana la 3 zile lucratoare, este
reportata pentru luna urmatoare.
 
CAPITOLUL VIII
 
Dispozitii tranzitorii
 
ART. 57
 
In situatia in care copilul anteprescolar inscris in unitatile de educatie timpurie anteprescolara
implineste varsta de 3 ani in timpul anului scolar, acesta poate frecventa programul unitatii pana
la finalizarea anului scolar.
 
ART. 58
 
(1) Autoritatile publice locale care nu solicita preluarea creselor in subordinea inspectoratelor
scolare judetene/al municipiului Bucuresti conform prevederilor Ordonantei de urgenta
nr.100/2021 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si abrogarea
unor acte normative din domeniul protectiei sociale au obligatia de a declansa procesul de
autorizare in vederea asigurarii calitatii educatiei, in baza legislatiei in vigoare, pana la 31 iulie
2022.
(2) Cresele aflate in subordonarea autoritatilor publice locale primesc costul-standard per
anteprescolar dupa acreditarea acestora ca unitati de invatamant.
 
ART. 59
 
Personalul care ocupa functia de educator-puericultor in momentul preluarii creselor de stat de
catre Ministerul Educatiei in anul scolar 2021-2022 beneficiaza de prevederile art.I, punctul 3 si
ale art.II din Ordonanta de urgenta nr.100/2021 pentru modificarea si completarea Legii educatiei
nationale nr. 1/2011 si abrogarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale.
 
ART. 60
 
(1) In vederea asigurarii personalului didactic necesar in cresele preluate in cadrul sistemului de
educatie in baza prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 100/2021 pentru modificarea si
completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si abrogarea unor acte normative din domeniul
protectiei sociale, pentru ocuparea functiei didactice de educator-puericultor se accepta si
absolventi ai liceului pedagogic sau ai unei scoli echivalente, cu specializarea educatoare, care au
urmat cursuri de educatie timpurie in cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educatiei cu terti,
precum si absolventi cu diploma de licenta, specializarea pedagogia invatamantului prescolar si
primar sau absolventi ai programelor de masterat cu specializarea educatie timpurie.
(2) Educatorii-puericulturi din structura creselor de stat care au trecut in coordonarea Ministerului
Educatiei in baza prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 100/2021 pot ocupa, in urmatorii 4 ani,
functia de educator-puericultor, cu conditia indeplinirii cerintelor specifice din Metodologia de
recunoastere si atestare a competentelor profesionale pentru ocuparea functiei de educatorpuericultor, elaborata de Ministerul Educatiei.
(3) Personalul care a ocupat functia de director/coordonator de cresa pana la momentul arondarii
cresei la o unitate de invatamant cu personalitate juridica poate opta, conform calificarii, pentru
una dintre functiile prevazute in Anexa nr.1b) la prezenta metodologie, pozitiile 2-8.
 
ART. 61
 
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 10 din prezenta metodologie, in anul scolar 2021-2022
grupele de copii anteprescolari din crese functioneaza cu efectivele de copii deja constituite.
(2) Copiii inscrisi in anul scolar 2021-2022 in crese, cu varste sub 11 luni, pot ramane in cresa
pana la varsta de 3 ani.
 
CAPITOLUL IX
 
Dispozitii finale
 
ART. 62
 
Prevederile prezentei hotarari sunt aplicabile tuturor unitatilor de educatie timpurie anteprescolara,
publice sau private, precum si celor infiintate ca urmare a aplicarii Ordonantei de urgenta
nr.100/2021 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si abrogarea
unor acte normative din domeniul protectiei sociale.
 
ART. 63
 
incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei metodologii si pana la data de 1 ianuarie 2022,
conducerile unitatilor de educatie timpurie anteprescolara iau toate masurile necesare pentru
reorganizarea acestora si pentru restructurarea retelei, cu sprijinul autoritatilor administratiei
publice locale si al inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti.
 
ART. 64
 
Autoritatile administratiei publice locale, in colaborare cu inspectoratele scolare judetene/al
municipiului Bucuresti, cu participarea parintilor, a operatorilor economici, a societatilor
umanitare, a organizatiilor neguvernamentale si a altor persoane fizice sau juridice asigura
conditiile necesare organizarii si functionarii unitatilor de educatie timpurie anteprescolara,
inclusiv hrana, odihna, transportul, protectia vietii si sanatatii anteprescolarilor, cu respectarea
legislatiei in vigoare si a drepturilor copilului.

ART.65
 
Anexele nr. 1a) si 1b) fac parte integranta din prezenta hotarare. 
 
Art. 27 din Legea nr.1/2011, reglementeaza faptul ca educatia anteprescolara se organizeaza in crese, gradinite si in centre de zi. Organizarea unitatilor de educatie timpurie anteprescolara, standardele de calitate si metodologia de organizare ale acesteia se stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Educatiei. 
 
 
"Pornind de la premisa potrivit careia educatia reprezinta unul dintre procesele cele mai importante prin care se realizeaza formarea si dezvoltarea personalitatii umane, indispensabila atat pentru individ, cat si pentru societate, Ministerul Educatiei (ME), impreuna cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) au elaborat Metodologia de 3 organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara, pe care au promovat-o prin H.G nr.1252/2012. Metodologia de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara a urmarit sa articuleze si sa armonizeze, la momentul anului 2012, prevederi ale Legii educatiei nationale nr.1/2011 (LEN) si ale Legii 263/2007 privind organizarea si functionarea creselor. In implementarea aplicarii prevederilor metodologiei au aparut o serie de probleme determinate de faptul ca serviciul era definit, in acelasi timp, ca serviciu social, conform Legii asistentei sociale nr.292/2011 si ca unitate de invatamant, conform Legii educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si acest lucru a condus la:

´éĚ lipsa asigurarii unui serviciu coerent/unitar de educatie timpurie (anteprescolar si prescolar), coordonat de o unitate/institutie din domeniul educational;
´éĚ angajarea in crese a unor educatori puericultori fara studii corespunzatoare conform prevederilor LEN si care nu au putut asigura implementarea corespunzatoare a recomandarilor privind continutul specific al activitatilor educationale, conform HG.nr.1252/2012 si, ulterior, ale curriculumului specific aprobat prin OM nr. 4694/02.08.2019;
´éĚ lipsa unui sistem structurat pentru formarea continua a personalului existent in prezent in crese si de coordonare metodologica a acestuia din partea gradinitelor, in contextul in care personalul din crese este in mare parte personal medical care nu cunoaste notiunile de baza ale conceptului promovat odata cu Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv educatia timpurie;
´éĚ dificultati in respectarea prevederilor HG nr.1252/2012 privind inscrierea copiilor la crese, a respectarii numarului de copii/grupa si in alocarea unei cifre de scolarizare pentru aceste unitati de invatamant de catre Ministerul Educatiei, in contextul in care nu exista o guvernanta a unei autoritati centrale;
´éĚ dificultati in aplicarea prevederilor bugetare din HG.nr.1252/2012, in contextul nealocarii costului-standard per anteprescolar", este mentionat in nota de fundamentare.
 
"Dupa un proces laborios de pilotare si dezbatere publica, noile standarde de referinta pentru invatamantul preuniversitar, inclusiv pentru unitatile de educatie timpurie anteprescolara au fost aprobate prin hotarare de guvern (HG nr. 994 din 4 18 noiembrie 2020, privind aprobarea standardelor de autorizare de functionare provizorie si a standardelor de acreditare si de evaluare externa periodica in invatamantul preuniversitar, publicata in M.O. nr. 1225 din 14 decembrie 2020), care intra in vigoare incepand cu anul scolar 2021-2022", mai arata documentul.

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Ati inceput antrenamentul pentru Evaluarea Nationala la clasa a VIII-a?


Va doriti o pregatire eficienta si SUCCES deplin pentru copilul dvs. la Evaluarea Nationala?

Oferiti-i copilului dvs. suportul unei pregatiri conforme programei scolare in vigoare!

Culegerile ajuta acum elevul:

-> sa recapituleze/asimileze/lamureasca/fixeze notiunile de examen;
-> sa exerseze rezolvari similare celor de la examen;
-> sa capete incredere in fortele proprii;
-> sa atinga performante cu efect benefic pentru evolutia ulterioara.

...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

crese 2021cresecrese copiimetodologie functionare crese


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//