Au aparut Regulile pentru simularea la Evaluarea Nationala si Bacalaureat: Examenele incep la ora 09:00, accesul elevilor permis pana la 08:30. Contestatiile NU sunt admise

de Portal Invatamant la 10 Mar. 2021
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Au aparut Regulile pentru simularea la Evaluarea Nationala si Bacalaureat: Examenele incep la ora 09:00, accesul elevilor permis pana la 08:30. Contestatiile NU sunt admise10Mar.2021

Ministerul Educatiei a anuntat Procedura pentru simularea la Evaluarea Nationala si Bacalaureat din 2021. Acestea se vor desfasura cu prezenta fizica a elevilor si incep la ora 09:00. Accesul elevilor in sali este permis pana la ora 08:30. Timpul destinat lucrari scrise este de doua ore la Evaluarea Nationala, respectiv 3 ore pentru cea de Bacalaureat. Notele NU se trec in catalog decat la cererea elevului si contestatiile NU sunt admise.

Reguli simulari 2021


Aveti mai jos Procedura pentru simularea la Evaluarea Nationala si Bacalaureat din 2021.
 
PROCEDURA
 
privind organizarea si desfasurarea, in anul 2020-2021, a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national
 
I. DISPOZITII GENERALE
 
Art.1 - Prezenta procedura reglementeaza organizarea si desfasurarea simularii probelor din cadrul evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului national de bacalaureat in anul scolar 2020-2021, numite in continuare simulari nationale.
 
II.COORDONAREA ORGANIZARII SI DESFASURARII SIMULARILOR NATIONALE
 
Art.2 - (1) La nivel judetean/al municipiului Bucuresti0, coordonarea organizarii, si desfasurarii simularilor nationale in anul scolar 2020-2021 este asigurata de comisia judeeana/a municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv de comisia de bacalaureat judeteana /a municipiului Bucuresti.
 
(2) in unitatile de invatamant, organizarea simularilor nationale este asigurata de comisiile de organizare a acestora, in conformitate cu prevederile din prezenta procedura.
 
Art. 3 (1) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru
absolventii clasei a VIII-a si comisia de bacalaureat/judeteana isi exercita atributiiile in conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, valabila pentru anul scolar 2020-2021, conform prevederilor Ordinului MEC nr. 5455/2020, respectiv cu prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de bacalaureat valabila pentru anul 2020, conform prevederitor Ordinului MEC nr, 5453/2020, astfel:
 
a) raspund de organizarea si de desfasurarea simularilor nationale in conditiite stabilite prin metodologii si proceduri ale MEC, pe tot teritoriul judetului/municipiului Bucuresti;
b) deleaga inspectori scolari de specialitate/metodisti ai Casei Corpului Didactic, reprezentanti ai comisiei judetene/a municipiului Bucuresti pentru monitorizarea tuturor activitatilor din cadrul simularilor nationale;
c) asigura o solutie de rezerva, la nivelul centrului de comunicare, in cazul in care apar probleme tehnice sau speciale, conform planului pentru situatii speciale, elaborat la nivelul inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti;
d) coordoneaza activitatite de preluare si de transmitere a subiectetor si a baremelor pentru simularile nationale catre unitatile de invatamant;
e) asigura confidentialitatea subiectelor din momentul primirii si pana in momentul incheierii probei.
(2) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti informeaza unitatile de invatamant gimnazial si liceal din subordine cu privire la prevederile OMEC nr. 3360/02.03.2027 privind organizarea simularilor nationate, precum si asupra prevederilor prezentei proceduri.
 
Art. 4 - Comisia de organizare a simularilor nationale din unitatea de invatamant se compune din:
 
a) presedinte: directorul unitatii de invatamant in care se desfaSoara simularea nationala in anul scolar 2020-2021;
b) vicepresedinte: un director adjunct sau un profesor din unitatea de invatamant, avand gradul didactic 1 sau II;
c) secretar: un cadru didactic din unitatea de invatamant cu abilitati de operare pe calculator/informatician;
d) memnbri: 1-5 cadre didactice, din unitatea de invatamant, de regula avand gradul didactic I sau II, cu abilitati de operare pe calculator;
e) asistenti: cate 1-2 cadre didactice pentru fiecare sala in care se desfasoara simularea nationala, cadre didactice care sunt incadrate in unitatea de invatamant, in care se desfasoara simularile nationale in anul scolar 2020-2021, si au alta specialitate decat cea la care se sustine proba;
f) Profesori evaluatori: cadre didactice de specialitate, de regula din unitatea de invatamant in care se desfasoara simularile nationale, cu atributii in evaluarea lucrarilor scrise.
 
Art.5 - Atributiile comisiei de organizare a simularii nationale din unitatea de invatamant, stabilite in conformitate cu prevederile Metodologiel de organizare si desfasurare a Evaluarii NatonaIe pentru absolventii clasei a VIII-a valabila pentru anul scolar 2020-2021, respectiv prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de bacalaureat valabila pentru anul 2021, sunt:
 
a) raspunde de organizarea si desfasurarea simularii nationale in unitatea de invatamant;
b) preia, de la secretariatul unitatii de invatamant liceal, centratizarea optiunilor pentru proba scrisa la alegere (in functie de filiera, profit, specializare) conform fiselor de inscriere a elevilor la examenul national de bacalaureat 2021;
c) asigura conditiile tehnice necesare procesului de transfer/preluare/multiplicare a subiectelor 
d) asigura numarul optim de sali in care se sustin probele si le pregatesc pentru simularile nationale; la simularile nationale elevii vor fi primiti si asezati in bancid cu respectarea prevederilor sanitare in vigoare stabilite prin Ordinul comun MEC-MS nr, 3235/9314.02.2021 pentru aprobarea masurllor de organizare a activitatii in cadrul unitalilor institutiillor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2;
e) asigura existenta, in numar suficient, a copiatoarelor pentru multiplicarea subiectetor;
f) asigura, sub coordonarea presedintetui comisiei judetene/a municipiului Bucuresti, numarul corespunzator al colilor tipizate si al consumabilelor necesare bunei desfasurari a simularilor nationale;
g) realizeaza, sub semnatura, instruirea asistentitor cu privire la desfasurarea simularilor nationale;
h) asigura confidentialitatea subiectelor din momentul primirii si pana in momentul incheierii probei;
1) multiplicas subiectele intr-un numar egat cu numarul elevilor si asigura distribuirea subiectelor, in plicuri sigilate, la fiecare clasa, in numar egal cu numarul elevilor din sala de clasa respectiva;
j) aplica stampila unitatii de invatamant peste coltul inchis si lipit al lucrarii, fara a semna lucrarea, inainte de iesirea primului elev din sala in care se sustine proba;
k) ia masuri pentru ca in spatiile in care se desfasoara simularile nationale sä aiba acces doar persoanele implicate in simularile nationale si cele autorizate de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti, fara a permite accesul altor persoane;
l) primeste de la asistenti, cu proces-verbal, lucrarile de evaluat;
m) raspunde de asigurarea securitatii si a integritatii lucrarilor scrise, pe perioada in care ele se afla in unitatea de invatamant;
n) pregateste lucrarile de evaluat prin amestecare, numerotare si distribuire in numar egal profesoritor evaluatori din unitatea de invatamant in care se organizeaza simularile nationale;
o) asigura desfasurarea activitatii de evaluare a lucrarilor scrise cu profesori evaluatori, de regula din unitatea de invatamant in care se desfasoara simularile nationale.
 
III. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROBELOR SCRISE
 
Art.6 - (1) In zilele de desfasurare a probelor scrise, prezenta presedintelui, vicepresedintelui, secretarului si a membrilor comisiei de organizare a simularilor nationale la unitatea de invatamant se asigura incepand cu intervalul orar 7:00 - 7:30. Asistentii se prezinta la unitatea de invatamant la ora 8:00, iar profesorii evaluatori la ora 14:00. Probele din cadrul simularii nationale incep la ora 9:00, moment in care, in fiecare sala, se deschid plicurile sigilate care contin subiectul multiplicat. Accesul elevilor in soli este permis pana la ora 8:30.
 
(2) Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise pentru fiecare din probele simularii evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a este de doua ore, incepand din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor fiecarui candidat.
 
(3) Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise pentru fiecare din probele simularii examenului national de bacalaureat este de trei ore, incepand din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor fiecarui candidat.
 
(4) In situatia in care nu pot fi respectate prevederile art. 3 (2) din Procedura operationala nr. 25744/02.02.2018 privind activitatea de supraveghere audio-video, persoana responsabila cu derularea si monitorizarea procesului de supraveghere audio-video va fi desemnata dintre membrii comisiei de organizare a simularii examenului national din unitatea de invatamant, de catre presedintele acestei comisii.
 
Art.7 Elaborarea si transmiterea subiectelor pentru simularile nationate este asigurata de Centrul National de Politica si Evaluare in Educatie, care are si obligatia de a informa inspectoratele scolare cu privire la procedurile aplicabile in vigoare.
 
Art.8 (1) Desfasurarea simulari probelor din cadrul evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a se face in conformitate cu prevederile art. 17 din Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011, aprobata prin OMECTS nr. 4801/2010, vatabila in anul scolar 2020-2021, conform Art. 2 din OMEC nr. 5455/2020 si ale prezentei proceduri.
 
(2) Desfasurarea simularii probelor scrise din cadrul examenului national de bacalaureat se face in conformitate cu prevederile art. 54-61 din Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat 2011, aprobata prin OMECTS nr. 479912010, valabila in anul scolar 2020-2021, conform art. 2 din OMEC nr. 5453/2020 si ale prezentei proceduri.
 
(3) La simularile nationale se utilizeaza stampila unitatii de invatamant
 
IV. EVALUAREA PROBELOR SCRISE
 
Art. 9 - (1) Evaluarea lucrarilor scrise se realizeaza astfel: fiecare luCrare este evaluata de do profesori evaluatori; cadrele didactice din unitatea de invatamant care au urmat sau urmeaza programul de formare a profesorilor evaluatori pentru examenele si concursurile nationate vor fi selectate cu prioritate pentru evaluarea lucrarilor.
 
(2) In situatia in care nu sunt suficienti profesorii de specialitate in unitatea de invatamant, presedintele comisiei de organizare a simularii examenelor nationate solicita comisiei judetene/a municipiului Bucuresti nominalizarea unui profesor de specialitate din afara unitatii de invatamant in vederea evaluarii
 
(3) Nota fiecarei lucrari de la simularea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a se stabileste in conformitate cu prevederile art. 10 (1) si (2) din OMEC nr. 5455/2020 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2020-2021.
 
(4) Nota fiecari lucrari de la simularea probelor scrise ale examenului national de bacataureat se stabileste in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1.) si (2) din. OMEC nr, 5453/2020 privind organizarea si desfasurarea examenului national de bacalaureat 2021.
 
Art.10 Rezultatele obtinute la simularile nationale nu se contesta.
 
V. DISPOZITII FINALE
 
Art.11 - Pentru simularea examenului national de bacalaureat se pot utiliza tipizate tiparite pentru anul scolar in curs sau pentru anii scolari precedenti. Pentru simularea evalurii nationale pe foile cu subiecte vor fi redactate si raspunsurile, in consecinta nu este nevoie de tipizate, ci doar de asigurarea echipamentelor de multiplicare fata-verso, hartie A4 si toner in cantitati suficiente.
 
Art. 12 - Pentru elevii cu deficiente/cerinte educationale speciale care participa la simularile nationale din anul scolar 2020-2021 se aplica prevederile art. 31 si art. 32 din Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, valabila pentru anul scolar 2020- 2021, prevederile art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (2) si (3) din Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat national, valabila pentru anul 2021, respectiv prevederile PROCEDURII cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente de vedere/deficiente de auz/tulburare de spectru autist/tulburari specifice de invatare care sustin examenele nationale; evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si examenul national de bacalaureat sesiunea 2021.
 
Art. 13 - Comisiile din unitatile de invatarnant in care se desfasoara simularile nationale au obligatia sa informeze telefonic, in cel mai scurt timp, comisiile judetene/a municipiului Bucuresti cu privire la eventualele disfunctionalitati care apar in procesul de transmitere a subiectelor pentru simularile nationale.
 
Art. 14 - (1) Prezenta si rezultatele elevilor la simularile nationale se inregistreaza in aplicatia 
informatica SIIIR. Rezultatele obtinute la simularile nationale nu sunt afisate si nu sunt facute publice.
 
(2) Rezultatele obtinute de elevi la simularile nationale sunt comunicate acestora si analizate la nivelul fiecarei clase, prin discutii individuate cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, sedinte cu parintii, precum si la nivelul consiliului profesoral, in vederea adoptarii masurilor adecvate pentru imbunatatirea performantelor scolare ale elevilor.
 
(3) La solicitarea scrisa a elevului sau a parintelui/tutorelui, notete obtinute la simularile nationale pot fi trecute in catalog.
 
(4) Lucrarile scrise ale elevilor care au sustinut probele din cadrul simularii examenelor nationale se arhiveaza si se pastreaza, pana la sfarsitul anului scolar urmator, in unitatea de invatamant din care provin acestia.
 
Art. 15 - (1) Fiecare unitate de invatamant analizeaza rezultatele la simularile nationale pentru elevii pe care ii scolarizeaza si elaboreazi un raport pe care il transmite inspectoratului scolar. Raportul include un plan de actiune care cuprinde masurile de remediere in cazul in care acest fapt se impune.
 
(2) Inspectoratele scolare analizeaza rezultatele simularilor nationale si elaboreaza un raport pe baza rapoartelor unitatilor de Invatamant. Raportul include un plan de actiune care cuprinde masurile de monitorizare, control si remediere in cazut in care acest fapt se impune.
 
(3) Raportul se transmite Ministerului Educatiei si Cercetarii in termen de maximum o luna de la afisarea rezultatelor simularilor nationale.
 
(4) Unitatile de invitamant care obtin rezultate necorespunzatoare la simularile nationale sunt monitorizate si indrumate constant de catre inspectoratul scolar, in vederea imbunatatirii performantelor scolare ale elevilor.
 
Art. 16 - Unitatile de invatamant iau toate masurile necesare pentru ca activitatea didactica a claselor neimplicate in simularile nationale sa se desfasore in mod corespunzator, dupa un program stabilit de catre conducerea unitatii de invatamant, eventual in format online, in functie de conditiile locale.
 
Art. 17 - In organizarea si desfasurarea simularilor nationale se aplica toate prevederile legate actualizate, in vigoare, pentru prevenirea imbolnAvirilor cu virusul SARS-Cov 2.


Elevii clasei a VIII-a vor sustine simularea pentru Evaluarea nationala in 29 si 30 martie, in timp ce simularea pentru Bacalaureat este programata din 22 martie.
 
Simularile examenelor nationale se vor organiza, dupa cum urmeaza:
 

Calendar Simulare Evaluarea Nationala 2021, clasa a VIII-a:

 
29 martie 2021 - Limba si literatura romana
30 martie 2021 - Matematica
31 martie 2021 - Limba si literatura materna (pentru elevii apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna)

 

Pregatiti-va pentru Evaluarea Nationala 2021 de la clasa a VIII-a! Portal Invatamant va recomanda culegerile cu exercitii si rezolvari de AICI ....click pentru detalii si comenzi culegeri >>>Calendar Simulare Bacalaureat 2021:

 
22 martie 2021 - Limba si literatura romana - proba E.a)
23 martie 2021 - proba obligatorie a profilului - proba E.c)
24 martie 2021 - proba la alegere a profilului si specializarii - proba E.d)
 
 
Examenele nationale vor fi sustinute cu prezenta fizica in scoli. Potrivit calendarelor oficiale, probele scrise de la Evaluarea National pentru clasa a VIII-a incep pe  22 iunie, iar cele de la Bacalaureat pe 14 iunie.

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Ce NOUTATI sunt la Examenul de Bacalaureat - proba scrisa


Programa pentru Bacalaureat s-a modificat! Mare atentie la noile Teste Rezolvate la Limba Romana, care contin explicatiile detaliate. Testele Rezolvate sunt alcatuite dupa modelul celor date la examen si contin toate cele 3 tipuri de subiecte aflate pe foaia de examen:
  • un text cu cerinte la prima vedere;
  • un text de tip argumentativ;
  • un eseu din materia studiata.

...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

simulare bacalaureat 2021simulare evaluare 2021


x

Lasa un raspuns
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitNoile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//