Admitere in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 5 - noua Metodologie

De Portal Invatamant
la 24 Oct. 2022
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Admitere in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 5 - noua Metodologie24Oct.2022

Noua Metodologie de acces si de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 5 a fost publicata in Monitorul Oficial. Prevederile acestei metodologii se aplica incepand cu generatia de viitori absolventi de invatamant liceal inscrisi in clasa a IX-a in anul scolar 2022—2023.

Potrivit actului normativ, accesul absolventilor invatamantului liceal si/sau al absolventilor cu certificat de calificare profesionala de nivel 4, conform Cadrului national al calificarilor, in invatamantul dual, pentru calificari profesionale de nivel 5, conform Cadrului national al calificarilor, se face pe baza criteriilor stabilite de prezenta metodologie si cu respectarea prevederilor legale privind organizarea si functionarea invatamantului dual.
 
Admiterea absolventilor invatamantului liceal si/sau a absolventilor cu certificat de calificare profesionala de nivel 4 in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5 se face pe baza criteriilor stabilite de prezenta metodologie, dupa un calendar aprobat anual prin ordin al ministrului educatiei.
 
Invatamantul dual pentru calificari de nivel 5 se organizeaza cu durata de 1—3 ani, ca invatamant cu frecventa, curs de zi sau seral, dupa finalizarea invatamantului liceal. Acest tip de invatamant se poate organiza ca scoala postliceala sau scoala de maistri.
 
Pentru invatamantul dual pentru calificari de nivel 5, organizat ca scoala postliceala, pot opta absolventii invatamantului liceal, cu sau fara diploma de bacalaureat.
 
Pentru invatamantul dual pentru calificari de nivel 5, organizat ca scoala de maistri, pot opta absolventii invatamantului liceal, cu sau fara diploma de bacalaureat, care dovedesc, la momentul inscrierii, ca au o vechime in productie de cel putin 3 ani in domeniul de pregatire din care face parte calificarea profesionala pe care doresc sa o dobandeasca.
 

Admiterea in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5

 
SECTIUNEA 1
Dispozitii generale
 
Art. 7. — Admiterea in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5 se realizeaza pe baza optiunilor elevilor pentru invatamantul dual pentru calificari de nivel 5, exprimate de acestia in perioadele prevazute de calendarul admiterii in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5, aprobat anual prin ordin al ministrului educatiei.
 
Art. 8. — (1) In cazul in care numarul de candidati depaseste numarul de locuri disponibile se organizeaza probe de admitere.
 
(2) Pentru admiterea in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5 se pot organiza probe de admitere independent de numarul de candidati inscrisi pe numarul de locuri disponibile, daca operatorii economici parteneri solicita acest lucru.
 
(3) Pentru admiterea in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5 se pot organiza probe eliminatorii care vizeaza competentele candidatilor din perspectiva responsabilitatii si autonomiei, evaluari psiho-aptitudinale, de medicina a muncii sau alte tipuri de evaluari in legatura cu cerintele specifice pentru anumite meserii si locuri de munca, daca operatorii economici parteneri solicita acest lucru.
 
(4) Decizia privind organizarea probelor eliminatorii, a probelor de admitere, numarul si continutul acestora se adopta la nivelul unitatii de invatamant si se reglementeaza prin procedura de admitere elaborata si adoptata in conformitate cu prevederile art. 15, in colaborare cu operatorii economici parteneri, cu respectarea cerintelor exprimate de acestia.
 
Art. 9. — Admiterea in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5 se realizeaza in perioada stabilita in calendarul admiterii in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5, cu parcurgerea urmatoarelor etape:
a) inscrierea candidatilor;
b) probele eliminatorii, dupa caz, in conformitate cu prevederile art. 8;
c) probele de admitere, dupa caz, in conformitate cu prevederile art. 8;
d) admiterea candidatilor si afisarea rezultatelor.
 

Inscrierea candidatilor in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5

SECTIUNEA a 2-a
 
Art. 10. — (1) Inscrierea candidatilor in vederea admiterii in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5 se face in urma unui proces de orientare si consiliere a elevilor pe parcursul ultimului an al invatamantului liceal, realizat de catre dirigintii claselor si consilierii scolari, cu sprijinul operatorilor economici parteneri.
 
(2) Activitatile de consiliere sunt deschise si absolventilor de invatamant liceal din seriile anterioare, dupa un program adoptat si publicat de unitatile de invatamant care au oferta pentru invatamantul dual pentru calificari de nivel 5.
 
(3) Inscrierea in vederea admiterii in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5 se realizeaza pe baza Fisei de inscriere in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5, conform Cadrului national al calificarilor, eliberata de unitatea de invatamant care are oferta de scolarizare in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5.
 
(4) Inscrierea candidatilor pentru admiterea in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5 (scoala postliceala si scoala de maistri) se face la secretariatul unitatii de invatamant care are oferta pentru scolarizarea prin invatamantul dual pentru calificari de nivel 5, pe baza urmatoarelor documente:
a) fisa de inscriere;
b) certificat de nastere, carte de identitate si, in cazul schimbarii numelui, certificat de casatorie, in copii certificate „conform cu originalul” de catre un membru al comisiei de admitere;
c) diploma de bacalaureat sau adeverinta de absolvire a liceului, dupa caz, sau dovada recunoasterii sau echivalarii, conform legii, a diplomelor de bacalaureat eliberate de unitatile de invatamant din strainatate;
d) foaie matricola pentru clasele IX—XII/XIII, eliberata de unitatile de invatamant din Romania, sau dovada recunoasterii sau echivalarii invatamantului liceal, conform legii, a foilor matricole pentru clasele IX—XII/XIII, eliberate de unitatile de invatamant din strainatate;
e) certificat de calificare de nivel 4, corespunzator Cadrului national al calificarilor;
f) adeverinta medicala eliberata de catre medicul de familie al candidatului, din care sa rezulte ca este sanatos clinic si apt pentru calificarea profesionala pe care doreste sa o dobandeasca.
 
(5) Candidatii completeaza in Fisa de inscriere in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5, conform Cadrului national al calificarilor, optiunile pentru calificarile profesionale din oferta unitatii de invatamant, in ordinea preferintelor.
 
(6) Modelul Fisei de inscriere in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5, conform Cadrului national al calificarilor, este elaborat de Comisia nationala de admitere si se transmite comisiilor de admitere judetene/a municipiului Bucuresti pana la data de 1 martie a fiecarui an.
 
Art. 11. — Lista candidatilor inscrisi la invatamantul dual pentru calificari de nivel 5 este afisata, conform calendarului admiterii in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5, la sediul unitatilor de invatamant care au oferta pentru invatamantul dual pentru calificari de nivel 5 impreuna cu graficul de desfasurare a probelor eliminatorii si a probelor de admitere.
 
Art. 12. — La incheierea perioadelor de inscriere mentionate in calendarul admiterii in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5, comisiile de admitere din unitatile de invatamant care au oferta pentru invatamantul dual pentru calificari de nivel 5 inainteaza, in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti lista candidatilor inscrisi la invatamantul dual pentru calificari de nivel 5.
 
 

Probele eliminatorii si probele de admitere

 
SECTIUNEA a 3-a

Art. 13. — Probele eliminatorii vizeaza evaluarea competentelor candidatilor din perspectiva responsabilitatii si autonomiei, evaluarii psiho-aptitudinale, de medicina a muncii sau alte tipuri de evaluari in legatura cu cerintele specifice pentru anumite meserii si locuri de munca si se finalizeaza cu rezultatul „admis” sau „respins”.
 
Art. 14. — (1) Probele de admitere se organizeaza pe baza unei tematici si a bibliografiei aferente, elaborate de unitatea de invatamant in colaborare cu operatorii economici parteneri.
 
(2) Tematica pentru probele de admitere are in vedere evidentierea achizitiilor anterior dobandite, necesare finalizarii cu succes a invatamantului dual pentru calificari de nivel 5.
 
(3) Tematica pentru probele de admitere este stabilita pe calificari profesionale din oferta unitatii de invatamant pentru scolarizare in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5.
 
(4) Probele de admitere se finalizeaza prin acordarea de note de la 1 la 10.
 
Art. 15. — (1) Toate unitatile de invatamant care au oferta educationala pentru invatamant dual pentru calificari de nivel 5 au obligatia de a elabora si publica Procedura de admitere in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5. Procedura de admitere in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5 este elaborata in colaborare cu operatorii economici cu care s-a incheiat contractul de parteneriat.
 
(2) Procedura de admitere este aprobata prin hotarare a consiliului de administratie al unitatii de invatamant si este avizata de catre inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti.
 
(3) Procedura de admitere va cuprinde informatii privind:
a) cazurile in care se sustin probe eliminatorii si probe de admitere, cu precizarea expresa daca aceste probe se organizeaza doar in cazul in care numarul de candidati este mai mare decat numarul locurilor oferite de unitatea de invatamant sau daca se organizeaza indiferent de numarul de candidati inscrisi pe numarul de locuri disponibile;
b) scopul, modul si criteriile de evaluare pentru probele eliminatorii;
c) tipul, numarul si continutul probelor de admitere, eventuale conditii de nota minima de promovare a acestora;
d) tematica si bibliografia pentru probele de admitere;
e) modul de organizare si desfasurare a fiecarei probe de admitere (de exemplu: scris, oral, proba practica) si durata acestora;
f) modul de calcul al mediei de admitere, precum si criteriile de departajare a candidatilor cu medii de admitere egale;
g) modele de subiecte si bareme de evaluare si notare pentru probele de admitere;
h) modul de organizare si desfasurare a contestatiilor;
i) calendarul de desfasurare a probelor eliminatorii si a celor de admitere;
j) componenta comisiei de admitere, rolurile si responsabilitatile membrilor comisiei.
 
(4) Procedura de admitere este afisata la sediul unitatii de invatamant care are oferta educationala pentru invatamantul dual pentru calificari de nivel 5, in perioada mentionata in calendarului admiterii in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5.
 
(5) Sectiunea din procedura de admitere cuprinzand componenta comisiei de admitere, precum si rolurile si responsabilitatile membrilor comisiei nu se publica.
 
(6) Procedura de admitere cuprinde prevederi obligatorii referitoare la componenta si atributiile comisiei de admitere, inclusiv precizari legate de:
a) intocmirea proceselor-verbale corespunzatoare activitatilor principale desfasurate in cadrul comisiei, cum ar fi: rezultatul inscrierilor, deschiderea subiectelor de la probele de admitere, organizarea probelor de admitere, predarea-primirea lucrarilor scrise etc.;
b) obligatia membrilor acesteia de a semna un angajament cu privire la respectarea prevederilor prezentei metodologii si a secretului cu privire la subiectele de examen;
c) obligatia membrilor acesteia de a semna o declaratie pe propria raspundere cu privire la inexistenta printre candidati a unor rude/afini pana la gradul IV inclusiv, pentru a se evita conflictul de interese;
d) termenele de realizare a activitatilor corespunzatoare atributiilor, precum si responsabilii pentru: intocmirea si afisarea graficului de desfasurare a examenului de admitere, afisarea listelor cu candidatii inscrisi, afisarea rezultatelor probelor, afisarea rezultatelor finale, afisarea baremului de evaluare si notare corespunzator subiectului probelor de admitere etc.;
e) normele de conduita a cadrelor didactice, membre ale comisiei, fata de candidati si colegi;
f) asumarea raspunderii, care poate fi disciplinara, administrativa sau penala, conform legislatiei in vigoare, pentru conduita si faptele cu caracter infractional: conduita necorespunzatoare fata de candidati si colegi, neglijenta in indeplinirea atributiilor, nerespectarea instructiunilor metodologiei de admitere si a altor prevederi legale, favorizarea unor candidati prin furnizarea solutiilor subiectelor de la probele de admitere, interventii pe lucrari sau inlocuirea lor, facilitarea unor actiuni sau intentii de frauda ale elevilor etc.;
g) procedura de sanctionare, conform prevederilor legale in vigoare.
 
(7) Procedura de admitere va contine prevederi clare pentru asigurarea unei selectii obiective, nediscriminatorii si transparente.
 
(8) Procedura de admitere va include obligatoriu si prevederi procedurale privind depunerea si rezolvarea contestatiilor.
 
(9) Rezultatele obtinute la probele eliminatorii si la probele orale nu pot fi contestate.
 
(10) Prin procedura de admitere se poate decide ca probele de admitere sa se organizeze doar pentru calificarea/calificarile la care numarul de candidati este mai mare decat numarul locurilor disponibile sau sa se organizeze probe de admitere independent de numarul de candidati inscrisi pe calificari.
 
(11) In situatia in care se organizeaza probe de admitere doar la unele calificari din oferta unitatii de invatamant, prin procedura de admitere se poate stabili ca acei candidati care nu au fost declarati admisi in urma probelor de admitere sa fie redistribuiti la celelalte calificari pentru care nu s-au organizat probe de admitere, in cazul in care candidatii au optat in fisa de inscriere pentru aceste calificari.
 
Art. 16. — (1) Notarea rezultatelor la fiecare din probele de admitere se face cu note de la 1 la 10, cu posibilitatea stabilirii prin procedura de admitere a unor note minime de promovare a probelor respective.
 
(2) Candidatii respinsi la probele eliminatorii se pot inscrie, in aceeasi etapa de admitere, la invatamantul dual pentru calificari de nivel 5 la alte unitati de invatamant si calificari pentru care nu s-au organizat probe eliminatorii, in conditiile in care termenele prevazute in calendarul admiterii permit acest lucru.
 
(3) Prin procedura de admitere se poate stabili ca media probelor de admitere sa se calculeze ca medie aritmetica sau ca medie ponderata a notelor obtinute la probele de admitere.
 
CAPITOLUL IV
 

Admiterea candidatilor si afisarea rezultatelor

 
Art. 17. — (1) Dupa desfasurarea probei eliminatorii, unitatile de invatamant intocmesc si transmit la comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti listele cuprinzand candidatii admisi, respectiv respinsi, la invatamantul dual pentru calificari de nivel 5 in urma probelor eliminatorii.
 
(2) Listele cuprinzand candidatii admisi si respinsi la invatamantul dual pentru calificari de nivel 5 in urma probelor
eliminatorii contin urmatoarele informatii: numele si prenumele candidatului, initiala tatalui, CNP-ul, calificarea profesionala pentru care au candidat, rezultatul probei eliminatorii.
 
(3) Dupa validarea listelor de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti pentru invatamantul dual pentru calificari de nivel 5, acestea se afiseaza la sediul unitatii de invatamant care organizeaza invatamantul dual pentru calificari de nivel 5, cu respectarea prevederilor art. 38.
 
Art. 18. — Candidatii care au fost respinsi in urma probelor eliminatorii si care nu au optat pentru alte calificari din oferta unitatii de invatamant, la care nu s-au organizat probe eliminatorii, ridica documentele de inscriere mentionate la art. 10 alin. (4), cu exceptia fisei de inscriere, de la unitatea de invatamant care a organizat proba eliminatorie, in perioada mentionata in calendarul admiterii in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5.
 
Art. 19. — Candidatii care au fost respinsi la proba eliminatorie se pot inscrie la o alta unitate de invatamant care are oferta pentru invatamant dual pentru calificari de nivel 5 si care nu a organizat probe eliminatorii, in perioada mentionata in calendarul admiterii in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5.
 
Art. 20. — Candidatii admisi in urma probelor eliminatorii, precum si cei care s-au inscris la calificari la care nu s-a organizat proba eliminatorie, dar la care se sustin probe de admitere, stabilite in procedura de admitere, sustin aceste probe in perioada stabilita in calendarul admiterii in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5, aprobat anual prin ordin al ministrului educatiei.
 
Art. 21. — (1) Dupa sustinerea probelor de admitere, unitatea de invatamant care organizeaza invatamant dual pentru calificari de nivel 5 intocmeste si transmite la comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti listele cuprinzand candidatii admisi, respectiv respinsi, la invatamantul dual pentru calificari de nivel 5, conform calendarului admiterii in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5.
 
(2) Unitatea de invatamant intocmeste pentru fiecare calificare din oferta pentru invatamantul dual pentru calificari de nivel 5 cate o lista cu candidatii admisi si respinsi in urma sustinerii probelor de admitere, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere.
 
(3) Lista cu candidatii admisi si respinsi cuprinde: numele si prenumele candidatului, initiala tatalui, CNP-ul, notele la probele de admitere, media de admitere, rezultatul in urma probelor de admitere — „admis” sau „respins”.
 
Art. 22. — Dupa validarea listelor de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, acestea se afiseaza la sediul unitatii de invatamant care organizeaza invatamant dual pentru calificari de nivel 5, cu respectarea art. 38.
 
Art. 23. — Dupa afisarea rezultatelor admiterii, candidatii pot depune eventuale contestatii, cu respectarea termenului prevazut in calendarul admiterii in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5.
 
Art. 24. — Nu se contesta rezultatele la probele eliminatorii si la probele orale.
 
Art. 25. — Calculul mediei de admitere se realizeaza conform precizarilor din procedura de admitere elaborata de unitatea de invatamant in colaborare cu operatorii economici parteneri.
 
Art. 26. — (1) Admiterea candidatilor se realizeaza in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere.
 
(2) In cazul in care 2 sau mai multi candidati au medii de admitere egale, acestia vor fi departajati folosind criteriile precizate in procedura de admitere.
 
(3) In cazul in care, la o unitate de invatamant si la o calificare profesionala, pe ultimul loc exista candidati cu medii de admitere egale si cu aceleasi punctaje/note la criteriile de departajare, toti acesti candidati sunt declarati admisi la calificarea profesionala pentru care au candidat.
 
Art. 27. — Pentru inscrierea la clasele de invatamant dual pentru calificari de nivel 5 care se organizeaza in alte limbi materne decat limba romana, elevii trebuie sa faca dovada ca au studiat in gimnaziu in limba materna respectiva sau ca au participat la proba de evaluare a cunostintelor de limba materna, organizata conform metodologiei de admitere in invatamantul postliceal, si au fost admisi.
 
Art. 28. — (1) Inscrierea si repartizarea candidatilor in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5, invatamant special, se organizeaza de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, in perioada prevazuta in calendarul admiterii in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5.
 
(2) Locurile alocate invatamantului dual pentru calificari de nivel 5, la invatamantul special, sunt publicate in brosura de admitere, intr-o lista separata. Vor fi precizate in brosura locul si data in care se va face admiterea candidatilor pentru invatamantul dual pentru calificari de nivel 5, precum si conditiile specifice de inscriere (documente care sa dovedeasca tipul si gradul de deficienta etc.).
 
(3) Inscrierea pe locurile pentru invatamantul dual pentru calificari de nivel 5 se face in functie de tipul si gradul de deficienta.
 
CAPITOLUL V
 

Coordonarea admiterii in invatamantul dual
 

Art. 29. — (1) Coordonarea, la nivel national, a actiunilor privind organizarea admiterii in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5 este asigurata de Comisia nationala de admitere in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5.
 
(2) Comisia nationala de admitere se compune din:
a) presedinte — secretarul de stat pentru invatamant preuniversitar din Ministerul Educatiei;
b) vicepresedinti — directori generali/directori din Ministerul Educatiei;
c) 1—3 secretari — inspectori de specialitate din Ministerul Educatiei;
d) 4—5 membri — directori si inspectori de specialitate din Ministerul Educatiei.
 
(3) Componenta nominala a Comisiei nationale de admitere se stabileste, anual, prin ordin al ministrului educatiei.
 
Art. 30. — Atributiile Comisiei nationale de admitere in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5 sunt urmatoarele:
a) stabileste modelul Fisei de inscriere in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5, conform Cadrului national al calificarilor, si il transmite comisiilor de admitere judetene/a municipiului Bucuresti pana la data de 1 martie;
b) instruieste presedintii comisiilor de admitere judetene/a municipiului Bucuresti;
c) organizeaza activitatile de creare a bazei de date la nivel national pentru candidatii inscrisi si candidatii admisi in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5;
d) controleaza si indruma actiunile legate de organizarea si desfasurarea admiterii in judetele tarii/municipiul Bucuresti, urmarind respectarea prevederilor din prezenta metodologie;
e) controleaza modul in care comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti si comisiile de admitere din unitatile de invatamant care au oferta pentru invatamantul dual pentru calificari de nivel 5 isi desfasoara activitatea;
f) poate delega observatori ai Comisiei nationale de admitere, care sa controleze si sa indrume activitatea comisiilor de admitere judetene/a municipiului Bucuresti si a comisiilor de admitere din unitatile de invatamant care au oferta pentru invatamantul dual pentru calificari de nivel 5. Observatorii pot solicita comisiilor de admitere judetene/a municipiului Bucuresti sau Comisiei nationale de admitere, in cazul constatarii unor nereguli in desfasurarea admiterii, schimbari in componenta comisiilor mentionate la lit. e) si, dupa caz, sanctionarea celor vinovati;
g) analizeaza desfasurarea admiterii la nivel national, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, si prezinta concluziile acestei analize ministrului educatiei;
h) propune eventuale modificari in metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5;
i) dispune luarea masurilor adecvate in situatii exceptionale, nereglementate de prezenta metodologie.
 
Art. 31. — (1) Coordonarea, la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, a actiunilor privind organizarea admiterii in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5 este asigurata de comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti.
 
(2) Comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti este numita prin decizie a inspectorului scolar general si este compusa din:
a) presedinte — inspector scolar general sau inspector scolar general adjunct;
b) secretari — 1—3 inspectori scolari;
c) membri — 1—5 inspectori scolari, cadre didactice, informaticieni, operatori PC, secretare.
 
Art. 32. — Atributiile comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti sunt urmatoarele:
a) instruieste presedintii comisiilor de admitere din unitatile de invatamant care organizeaza invatamant dual pentru calificari de nivel 5;
b) analizeaza si avizeaza procedurile de admitere elaborate de comisiile de admitere din unitatile de invatamant care organizeaza invatamant dual pentru calificari de nivel 5;
c) aproba componenta comisiilor de admitere din unitatile de invatamant care organizeaza invatamant dual pentru calificari de nivel 5;
d) valideaza listele cuprinzand candidatii admisi si respinsi in urma probelor eliminatorii si a celor de admitere la invatamantul dual pentru calificari de nivel 5, conform calendarului admiterii;
e) controleaza si indruma actiunile legate de organizarea si desfasurarea inscrierii si admiterii in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5, urmarind respectarea prevederilor din prezenta metodologie;
f) analizeaza desfasurarea admiterii la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile de admitere din unitatile de invatamant care organizeaza invatamant dual pentru calificari de nivel 5, si prezinta concluziile acestei analize Comisiei nationale de admitere;
g) propune Comisiei nationale de admitere eventuale modificari in metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5;
h) decide, in cazuri deosebite, luarea masurilor legale pentru solutionarea situatiilor in litigiu, in perioada desfasurarii examenului de admitere, informand Comisia nationala de admitere despre rezultatele acestor solutionari;
i) sesizeaza imediat Comisiei nationale de admitere orice situatie deosebita, a carei rezolvare nu este prevazuta in prezenta metodologie.
 
Art. 33. — (1) Comisia de admitere din unitatea de invatamant care organizeaza invatamant dual pentru calificari de nivel 5 este numita prin decizie a directorului unitatii de invatamant si este compusa din:
a) presedinte — directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant sau seful catedrei/ariei curriculare tehnologii;
b) vicepresedinte — un reprezentant al operatorilor economici parteneri;
c) secretar — secretarul unitatii de invatamant;
d) membri:
(i) cadre didactice de specialitate care, in colaborare cu reprezentantii operatorilor economici parteneri, elaboreaza subiectele pentru probele eliminatorii si pentru probele de admitere;
(ii) cadre didactice de specialitate care evalueaza lucrarile candidatilor in cadrul probelor de admitere pentru invatamantul dual pentru calificari de nivel 5;
(iii) cadre didactice care asigura inscrierea candidatilor, certificarea documentelor de inscriere si ofera informatii si consiliere elevilor care se prezinta pentru inscriere;
(iv) cadre didactice si reprezentanti din partea operatorilor economici parteneri, asistenti pe perioada desfasurarii probelor de admitere;
(v) reprezentanti din partea operatorilor economici parteneri care, in colaborare cu cadrele didactice de specialitate, elaboreaza subiectele pentru probele de admitere si asista la evaluarea lucrarilor candidatilor;
(vi) dupa caz, reprezentanti din partea operatorilor economici parteneri sau alti specialisti pentru elaborarea, administrarea si evaluarea unor probe de admitere specifice convenite prin procedura de admitere pentru invatamantul dual pentru calificari de nivel 5.
 
(2) Numarul membrilor comisiei de admitere din unitatea de invatamant care organizeaza invatamant dual pentru calificari de nivel 5 se stabileste in functie de necesarul de personal pentru derularea tuturor actiunilor din cadrul admiterii, tinand cont de numarul de calificari si de locuri din oferta unitatii de invatamant, numarul de operatori economici parteneri, numarul si complexitatea probelor eliminatorii si a celor de admitere etc.
 
(3) Componenta comisiei de admitere din unitatea de invatamant care organizeaza invatamant dual pentru calificari de nivel 5 este avizata de inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti si aprobata de consiliul de administratie din unitatea de invatamant.
 
Art. 34. — Comisia de admitere din unitatea de invatamant care organizeaza invatamant dual pentru calificari de nivel 5 are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza si aplica procedura de admitere mentionata la art. 15 din prezenta metodologie;
b) verifica documentele prezentate de candidati si calculul corect al mediei de admitere;
c) asigura confidentialitatea subiectelor pentru probele de admitere din momentul elaborarii acestora pana la incheierea probelor de admitere;
d) sesizeaza inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti orice eroare constatata in completarea documentelor scolare pentru inscriere si corecteaza, acolo unde este posibil, aceste erori; corectarea mediei de admitere calculate gresit se face de catre presedintele comisiei de admitere din unitatea de invatamant care organizeaza invatamant dual pentru calificari de nivel 5 care semneaza si aplica stampila unitatii;
e) asigura prezenta permanenta, pe perioada inscrierii in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5, a unor membri ai comisiei de admitere din unitatea de invatamant care organizeaza invatamant dual pentru calificari de nivel 5 care sa ofere informatii si consiliere persoanelor care se prezinta pentru inscriere;
f) transmite comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti pentru invatamant dual pentru calificari de nivel 5 un raport privind desfasurarea admiterii la unitatea de invatamant care organizeaza invatamant dual pentru calificari de nivel 5.
 
CAPITOLUL VI
Dispozitii finale
 
Art. 35. — Prevederile prezentei metodologii se aplica incepand cu generatia de viitori absolventi de invatamant liceal inscrisi in clasa a IX-a in anul scolar 2022—2023.
 
Art. 36. — Absolventii invatamantului liceal particular autorizat sau acreditat pot participa la admiterea in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5 conform prevederilor din prezenta metodologie. Participarea lor la admitere nu este conditionata de achitarea unei taxe.
 
Art. 37. — (1) Brosura de admitere va cuprinde, intr-un capitol separat, informatiile corespunzatoare despre unitatile de invatamant de stat, respectiv unitatile de invatamant particulare, autorizate sau acreditate, care organizeaza admitere in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5.
 
(2) Calificarile pentru care unitatea de invatamant organizeaza admitere in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5 vor fi inscrise in brosura admiterii codificat, in sectiune separata.
 
(3) Admiterea in unitatile de invatamant particulare, autorizate sau acreditate, se face in conformitate cu metodologia stabilita de fiecare unitate de invatamant, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.
 
Art. 38. — (1) In etapele procesului de admitere in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5 care presupun comunicarea de rezultate, datele personale ale candidatilor: numele, initiala/initialele tatalui si prenumele vor fi publicate in format anonimizat (coduri individuale).
 
(2) Informatiile care contin datele de identificare a elevilor si rezultatele obtinute de acestia in cadrul admiterii in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5 sunt: codul individual alocat candidatului, calificarea la care a sustinut proba eliminatorie, rezultatul la proba eliminatorie (admis/respins), notele la probele de admitere, media de admitere, rezultatul admiterii (admis/respins), calificarea la care a fost admis. Aceste informatii se afiseaza in format letric sau in format electronic la nivelul unitatilor de invatamant si al inspectoratelor scolare.
 
(3) Stergerea informatiilor mentionate la alin. (1) de pe pagina de internet a unitatilor de invatamant se realizeaza dupa implinirea termenului de 2 ani de la data afisarii. Afisarea in format letric la avizierul unitatilor de invatamant a acestor informatii se mentine pe o perioada de o luna de la data afisarii.
 
(4) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) se aplica in mod corespunzator.
 
Art. 39. — Prezentarea de inscrisuri false la inscrierea in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5 se pedepseste conform legii si atrage eliminarea din admitere a candidatului respectiv. In cazul in care descoperirea falsului se face dupa incheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obtinut prin frauda.
 
Art. 40. — Persoanele vinovate de eliberarea mai multor fise de inscriere pentru acelasi elev, in cadrul unei etape de
admitere, de transcrierea eronata a datelor personale ori a notelor sau de nerespectarea altor prevederi ale prezentei metodologii vor fi sanctionate disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupa caz.
 
Art. 41. — Calendarul admiterii in invatamantul dual pentru calificari de nivel 5 se aproba, anual, prin ordin al ministrului educatiei, pana la inceputul anului scolar anterior anului scolar pentru care se face admiterea. 
 

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Matematica de nota 10!


Atentie: Matematica este una dintre materiile importante din scoala. Trebuie sa ne ajutam copiii, indiferent ca sunt in clasa a II-a, a IV-a, a VI-a, a VIII-a sau a XII-a!
 
Aveti la dispozitie colectia de Culegeri de teste REZOLVATE de Matematica. Alcatuita de un grup de cadre didactice dedicate, cu metode moderne de prezentare, aceasta colectie a intrunit pe deplin aprecierea copiilor, profesorilor si parintilor.

Culegerile de teste respecta integral programa scolara in vigoare si metodologia testelor PISA


...Vezi AICI noile Teste <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

admitereinvatamant dualadmitere invatamant dual


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//