OFICIAL: Codul-cadru de etica si deontologie universitara: Universitatile care nu respecta normele de etica risca sa fie desfiintate

De Portal Invatamant
la 10 Apr. 2024
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

OFICIAL: Codul-cadru de etica si deontologie universitara: Universitatile care nu respecta normele de etica risca sa fie desfiintate10Apr.2024

Codul-cadru de etica si deontologie universitara, care reglementeaza cadrul general privind principiile si normele de etica si deontologie universitara, a fost publicat in Monitorul Oficial.

Conform documentului, la nivelul fiecarei institutii de invatamant superior vor fi infiintate comisii de etica universitara, cu un mandat de 4 ani. Comisia de etica universitara va actiona independent fata de orice alta structura sau persoana din cadrul institutiei de invatamant superior, iar Regulamentul-cadru privind organizarea si functionarea acestora va fi aprobat prin ordin al ministrului Educatiei.
 
Codul-cadru contine, in anexa, un set de standarde de referinta de etica si deontologie universitara in managementul universitar. 
 
Printre cele mai importante aspecte cuprinse in Codul-cadru de etica si deontologie universitara se numara:
- existenta unui sistem de sanctiuni aplicabile tuturor partilor implicate in procesul educational: profesor, student, institutie de invatamant.
- un set de standarde de referinta de etica si deontologie universitara in managementul universitar
- Etapizarea procesului decizional cu privire la abaterile de la normele de etica si deontologie universitara.
 

Sanctiuni prevazute in Codul-cadru de etica si deontologie universitara


Tipurile de sanctiuni aplicabile personalului didactic, didactic auxiliar si de cercetare, inclusiv cu functie de conducere, pentru incalcarea normelor de etica si deontologie universitara, sunt: avertismentul scris; retragerea si/sau corectarea tuturor lucrarilor publicate prin incalcarea normelor de etica si deontologie universitara; destituirea din functia de conducere; interzicerea, pentru o perioada determinata, a accesului la finantare din fonduri publice competitive; suspendarea, pe o perioada determinata de timp intre un an si 5 ani, a dreptului de inscriere la un concurs pentru ocuparea unei functii superioare ori a unei functii de conducere sau ca membru in comisii de concurs; destituirea din functia didactica sau de cercetare.
 
In cazul studentilor, studentilor-doctoranzi, cercetatorilor post doctoranzi sau altor categorii de cursanti, sanctiunile sunt: avertismentul scris, anularea rezultatelor evaluarilor, exmatricularea, alte sanctiuni prevazute de Codul de etica si deontologie universitara al institutiei de invatamant superior.
 
Codul-cadru mai prevede ca, in cazul nerespectarii normelor de etica si deontologie universitara de catre institutia de invatamant superior, Ministerul Educatiei poate lua urmatoarele masuri: monitorizarea pe o perioada cuprinsa intre 3 luni si un an a institutiei de invatamant superior, in conformitate cu prevederile ordinului ministrului educatiei privind constituirea comisiei de monitorizare. Din comisia de monitorizare vor face parte cel putin cate un reprezentant al Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior, denumita in continuare ARACIS, si al CNEMU; dizolvarea structurilor de conducere responsabile, respectiv consiliul departamentului, consiliul facultatii ori consiliul pentru studii universitare doctorale, sau eliberarea din functie a rectorului dupa consultarea senatului universitar; solicita ARACIS desfasurarea unei proceduri de evaluare externa a calitatii cu privire la respectarea standardelor si indicatorilor de performanta; propune Guvernului initierea unui proiect de hotarare sau lege, dupa caz, de reorganizare sau desfiintare a institutiei de invatamant superior in cauza.
 

CODUL-CADRU de etica si deontologie universitara

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare si principii generale

 
Art. 1. — Codul-cadru de etica si deontologie universitara, denumit in continuare cod, reglementeaza cadrul general privind principiile si normele de etica si deontologie universitara si este obligatoriu pentru categoriile de personal prevazute in Legea invatamantului superior nr. 199/2023, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege, precum si pentru alte persoane care au avut sau au calitatea de membri ai comunitatii academice dupa data intrarii in vigoare a legii antementionate.
 
Art. 2. — (1) Prezentul cod are drept scop cresterea calitatii in procesul educational si de cercetare, precum si consolidarea unui climat de incredere si respect la nivelul comunitatilor universitare, prin reglementarea conduitei membrilor din cadrul institutiilor de invatamantsuperior, furnizand principii si valori pe baza carora se pot stabili modele de comportament, de coeziune si de valorizare a potentialului comunitatii academice.
 
(2) Responsabilitatea si obligativitatea respectarii normelor de etica si deontologie universitara revin membrilor comunitatii universitare din cadrul fiecarei institutii de invatamant superior, in contextul raspunderii publice a institutiilor de invatamant.
 
Art. 3. — Principiile aplicabile eticii si deontologiei universitare sunt:
a) principiul libertatii academice;
b) principiul raspunderii publice;
c) principiul echitatii;
d) principiul nediscriminarii si egalitatii de sanse;
e) principiul transparentei;
f) principiul integritatii morale si profesionale;
g) principiul dreptului la aparare;
h) principiul independentei fata de orice influenta morala, stiintifica, religioasa, politica, economica sau de alta natura in activitatea didactica sau stiintifica;
i) principiul respectarii drepturilor si libertatilor membrilor comunitatii universitare;
j) principiul responsabilitatii morale, sociale si profesionale;
k) principiul garantarii identitatii culturale a tuturor membrilor comunitatii academice si a dialogului intercultural;
l) principiul impartialitatii si al obiectivitatii;
m) principiul promovarii interesului superior al beneficiarului direct.
 
Art. 4. — In sensul prezentului cod, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) coautor al unei publicatii — orice persoana nominalizata in lista de autori a unei publicatii stiintifice;
b) confectionarea de rezultate sau date — raportarea de rezultate sau date fictive, care nu sunt rezultatul real al unei activitati de cercetare-dezvoltare;
c) falsificarea de rezultate sau date — raportarea selectiva sau respingerea datelor ori a rezultatelor nedorite, manipularea reprezentarilor sau a ilustratiilor, alterarea aparatului experimental
ori numeric pentru a obtine datele dorite, fara a raporta alterarile efectuate, in scopul denaturarii adevarului stiintific;
d) plagiatul — prezentarea drept creatie sau contributie stiintifica pretins personala intr-o opera scrisa, inclusiv in format electronic, a unor texte, idei, demonstratii, date, teorii, rezultate sau metode stiintifice preluate din opere scrise, inclusiv in format electronic, ale altor autori, fara a mentiona acest lucru si fara a face trimitere la sursele originale;
e) autoplagiatul — republicarea unor parti substantiale din propriile publicatii anterioare, inclusiv traduceri, fara a indica in mod corespunzator sau a cita originalul.
 

CAPITOLUL II

Monitorizarea si controlul aplicarii normelor de etica si deontologie universitara

 
Art. 5. — Comisia Nationala de Etica a Managementului Universitar, denumita in continuare CNEMU, se pronunta cu privire la situatiile conflictuale referitoare la nerespectarea eticii managementului universitar si la cele care vizeaza incalcarea raspunderii publice.
 
Art. 6. — La nivelul fiecarei institutii de invatamant superior se infiinteaza comisii de etica universitara, cu un mandat de 4 ani. Comisia de etica universitara actioneaza independent fata de orice alta structura sau persoana din cadrul institutiei de invatamant superior.
 
Art. 7. — Regulamentul-cadru privind organizarea si functionarea comisiilor de etica universitara de la nivelul institutiilor de invatamant superior se aproba prin ordin al ministrului educatiei.
 
Art. 8. — Comisiile de etica universitara din institutiile de invatamant superior, constituite in scopul prevenirii si eliminarii faptelor care pot genera elemente sau practici lipsite de etica, analizeaza sesizarile cu privire la savarsirea faptelor ce potconstitui abateri de la etica si deontologia universitara.
 
Art. 9. — Incalcarile normelor de etica si deontologie universitara se verifica de comisiile de etica universitara. Orice persoana poate sesiza comisia de etica universitara din institutia de invatamant superior cu privire la savarsirea unei fapte ce poate constitui abatere de la etica si deontologia universitara. Sesizarea se face in scris sau online si se inregistreaza la registratura institutiei de invatamant, indiferent daca aceasta este admisibila sau inadmisibila.
 
Art. 10. — (1) Pentru a fi admisibile, sesizarile prevazute la art. 9 trebuie sa contina in mod cumulativ urmatoarele:
a) semnatura persoanei care formuleaza sesizarea;
b) datele de identificare a persoanei care formuleaza sesizarea: numele si prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice, adresa acesteia, precum si, dupa caz, adresa de corespondenta, care poate fi si o adresa de posta electronica;
c) o motivare argumentata privind nerespectarea normelor de etica si deontologie profesionala, cu exemple concrete si cu indicarea considerentelor justificative si a surselor de documentare.
 
(2) Sesizarile care nu indeplinesc criteriile de admisibilitate prevazute la alin. (1) sunt respinse ca inadmisibile de catre comisiile de etica universitara.
 
(3) Autorului sesizarii i se pastreaza confidentialitatea identitatii.
 
Art. 11. — Hotararile comisiilor de etica, de admitere sau respingere, pot fi contestate la Comisia Nationala de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, denumita in continuare CNATDCU, si la CNEMU.
 
Art. 12. — Comisiile de etica universitara din institutiile de invatamant superior garanteaza dreptul oricarei persoane de a beneficia de un tratament impartial, echitabil si obiectiv.
 

CAPITOLUL III

Norme generale de etica si deontologie universitara

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 
Art. 13. — Normele prevazute de prezentul cod sunt obligatorii pentru comunitatea universitara din cadrul institutiilor de invatamant superior si pot fi completate prin codurile de etica si deontologie universitara elaborate de institutiile de invatamant superior.
 
Art. 14. — Normele de etica si deontologie universitara includ:
a) norme de etica si deontologie in activitatea didactica si de cercetare universitara;
b) norme de etica si deontologie in activitatea de comunicare, publicare, diseminare si popularizare stiintifica;
c) norme de etica si deontologie in exercitarea atributiilor aferente functiilor de conducere;
d) norme de etica si deontologie privind respectarea fiintei si demnitatii umane;
e) norme de etica si deontologie aplicabile studentilor, studentilor-doctoranzi, cercetatorilor postdoctoranzi sau altor categorii de cursanti;
f) norme de etica si deontologie specifice principiilor canonice si dogmatice ale cultului respectiv, care nu contravin normelor prevazute la lit. a)—e).
 

SECTIUNEA a 2-a

Norme de etica si deontologie in activitatea didactica si de cercetare universitara

 
Art. 15. — In activitatea didactica si de cercetare universitara, normele de etica si deontologie obliga personalul didactic si de cercetare:
a) sa raporteze rezultate sau date reale ale unei activitati de cercetare-dezvoltare proprii;
b) sa raporteze date experimentale, date obtinute prin calcule sau simulari numerice pe calculator ori date sau rezultate obtinute prin calcule analitice ori rationamente deductive, ca rezultat al activitatii proprii;
c) sa se abtina de la orice activitate care ingreuneaza, impiedica sau saboteaza activitatea didactica sau de cercetare a altor persoane, inclusiv prin blocarea nejustificata a accesului la spatiile destinate cercetarii universitare, prin avarierea, distrugerea ori manipularea aparaturii experimentale, a echipamentului, a documentelor, a programelor de calculator, a datelor in format electronic, a substantelor organice sau anorganice ori a materiei vii necesare altor persoane pentru derularea, realizarea sau finalizarea activitatilor didactice sau de cercetare;
d) sa respecte regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor prevazute la art. 20 si 21 si sa dezvaluie situatiile de conflicte de interese sau incompatibilitati in activitatea de evaluare;
e) sa respecte confidentialitatea in evaluare;
f) sa se abtina de la orice fapta de discriminare, in cadrul evaluarilor, pe criteriile prevazute la art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) sa fie obiectiv in derularea procedurilor de evaluare. In activitatea didactica, evaluarea si notarea performantelor si realizarilor academice ale beneficiarilor directi trebuie sa respecte politicile de notare ale institutiei de invatamant superior si criteriile de notare prestabilite;
h) sa nu plagieze, existand obligatia de a indica toate sursele bibliografice utilizate;
i) sa respecte prevederile si procedurile legale care privesc etica si deontologia universitara prevazute in prezentul cod si in codurile de etica si deontologie universitara;
j) sa puna in aplicare sanctiunile stabilite de comisiile de etica universitara, de CNATDCU sau, dupa caz, de CNEMU;
k) sa respecte specificul dogmatic si canonic al cultului fondator, in cazul invatamantului confesional;
l) sa respecte legislatia in vigoare referitoare la cercetarea efectuata pe subiecti umani sau prin experimente desfasurate cu ajutorul animalelor si prin oricare alte elemente ce tin de etica cercetarii;
m) sa mentioneze in rezultatele cercetarii toate persoanele care si-au dat acordul si au fost implicate in activitatea de elaborare a cercetarii sau creatiei intelectuale, acestea urmand sa beneficieze de toate drepturile care decurg din aceasta.
 

SECTIUNEA a 3-a

Norme de etica si deontologie in activitatea de comunicare, publicare, diseminare si popularizare stiintifica

 
Art. 16. — In activitatea de comunicare, publicare, diseminare si popularizare stiintifica, normele de etica si deontologie obliga toti membrii comunitatii academice la:
a) obtinerea acordului unei persoane pentru includerea in lista de autori a unei publicatii stiintifice;
b) publicarea sau diseminarea unor rezultate, ipoteze, teorii ori metode stiintifice nepublicate cu obtinerea acordului tuturor autorilor;
c) scrierea de informatii corecte si reale in solicitarile de granturi sau de finantare, in dosarele de candidatura pentru abilitare, respectiv in dosarele de candidatura pentru posturi didactice sau de cercetare;
d) acceptarea si mentionarea in rezultatul cercetarii ca autori doar a persoanelor care au participat efectiv la elaborarea acestuia, precum si mentionarea tuturor persoanelor implicate, dupa obtinerea acordului acestora, in activitatea de elaborare a cercetarii.
 

SECTIUNEA a 4-a

Norme de etica si deontologie in exercitarea atributiilor aferente functiilor de conducere

 
Art. 17. — In exercitarea atributiilor aferente functiilor de conducere, normele de etica si deontologie obliga personalul care exercita functii de conducere la:
a) respectarea regimului juridic al raspunderii publice;
b) abtinerea invocarii functiei in vederea obtinerii calitatii de autor sau coautor al publicatiilor persoanelor din subordine;
c) interzicerea folosirii autoritatii pentru a obtine salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale din proiectele de cercetare-dezvoltare conduse ori coordonate de persoane din subordine;
d) interzicerea folosirii autoritatii pentru a obtine calitatea de autor pentru a obtine salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale pentru soti, afini ori rude pana la gradul al III-lea inclusiv;
e) interzicerea obstructionarii activitatii comisiei de etica universitara sau a unei comisii de analiza in cursul cercetarii unor abateri de la etica si deontologia universitara;
f) respectarea prevederilor si procedurilor legale care privesc etica si deontologia universitara prevazute in prezentul cod si in codurile de etica si deontologie universitara;
g) punerea in aplicare a sanctiunilor stabilite de comisiile de etica universitara, de CNATDCU sau, dupa caz, de CNEMU.
 
Art. 18. — Normele de etica si deontologie referitoare la respectarea fiintei si demnitatii umane obliga membrii comunitatii academice la:
a) respectarea dreptului la educatie al beneficiarilor directi;
b) respectarea drepturilor tuturor membrilor comunitatii academice;
c) abtinerea de la agresiuni verbale, fizice si tratamente umilitoare atat asupra beneficiarilor directi ai educatiei, cat si a celorlalti membri ai comunitatii academice;
d) interzicerea solicitarii, acceptarii sau colectarii unor sume de bani ori cadouri sau prestarea anumitor servicii in vederea obtinerii de tratament preferential sau alte avantaje;
e) respectarea demnitatii beneficiarilor directi ai dreptului la educatie si a prestigiului profesiei;
f) recunoasterea profesiei, a responsabilitatii si a increderii conferite de societate, precum si a obligatiilor interne ce deriva din aceasta incredere;
g) interzicerea oricarei forme de exploatare, hartuire de orice fel sau discriminare pe motive politice, de rasa, religie, sex, orientare sexuala, origine nationala, statut marital, handicap si/sau conditie medicala, varsta, cetatenie sau alte motive arbitrare sau personale;
h) respect, onestitate, integritate, solidaritate, cooperare, cinste si corectitudine, toleranta, sprijin reciproc, confidentialitate, competitie loiala si relatii colegiale.
 

SECTIUNEA a 5-a

Norme de etica si deontologie aplicabile studentilor, studentilor-doctoranzi, cercetatorilor postdoctoranzi sau altor categorii de cursanti

 
Art. 19. — In exercitarea calitatii de studenti, studenti doctoranzi, cercetatori postdoctoranzi sau cursanti, normele de etica si deontologie ii obliga la:
a) respectarea drepturilor de autor ale altor persoane in lucrarile elaborate;
b) elaborarea si sustinerea de lucrari originale de evaluare la nivel de disciplina si lucrari originale de finalizare a studiilor;
c) respectarea normelor generale de etica si deontologie ale comunitatii universitare.
 

SECTIUNEA a 6-a

Conflictul de interese

 
Art. 20. — Reprezinta conflict de interese urmatoarele situatii:
a) ocuparea concomitenta de functii de catre persoanele care se afla in relatie de soti, afini si rude pana la gradul al III-lea inclusiv, in situatia in care unul se afla fata de celalalt intr-o pozitie directa de conducere, control, autoritate sau evaluare institutionala la orice nivel in aceeasi institutie de invatamant superior;
b) participarea in calitate de membru in comisii de doctorat, comisii de evaluare sau comisii de concurs, in situatia in care decizia vizeaza sotii, rudele sau afinii pana la gradul al III-lea inclusiv;
c) participarea in cadrul aceleiasi comisii, constituita conform legii, a persoanelor care au calitatea de sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al III-lea inclusiv;
d) participarea unei persoane, care are calitatea de membru in comisii ale Ministerului Educatiei, la analizarea unei situatii care are legatura cu institutia din care face parte ca membru al comunitatii academice.
 

SECTIUNEA a 7-a

Incompatibilitati
 

Art. 21. — Incompatibilitatea este reprezentata de urmatoarele situatii:
a) o persoana detine sau exercita in cumul functiile de conducere de rector, de prorector, de decan, de prodecan, de director de departament sau director de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare sau microproductie, director de filiala/extensie universitara sau functia de presedinte al senatului universitar si o functie de conducere prevazuta la art. 131 alin. (2) din lege;
b) o persoana detine sau exercita una dintre functiile de conducere de rector, de prorector, de decan, de prodecan, de director de departament sau director de filiala/extensie universitara si este numita sau aleasa in functia de ministru, secretar de stat, primar, viceprimar, presedinte al consiliului judetean;
c) un ordonator de credite din cadrul unei institutii de invatamant superior detine sau exercita, in paralel, o alta functie in calitate de ordonator de credite al unei institutii publice centrale sau locale;
d) o persoana detine in cumul calitatea de membru in consiliul de administratie al institutiei de invatamant superior de stat si calitatea de asociat sau actionar la o societate comerciala infiintata de institutia de invatamant superior de stat in conditiile prevazute la art. 16 alin. (1) din lege.
 
Art. 22. — (1) Persoanele aflate in situatia de incompatibilitate au la dispozitie 15 zile pentru eliminarea situatiei de incompatibilitate, inclusiv prin suspendarea din una dintre functii.
 
(2) In cazul existentei unui conflict de interese, cadrul didacticsau de cercetare este obligat sa inceteze realizarea oricarei activitati prevazute la art. 20 lit. a)—c) si sa il informeze de indata pe seful ierarhic caruia ii este subordonat direct. Acesta este obligat sa ia masurile care se impun pentru exercitarea cu impartialitate a activitatilor specifice, in termen de cel mult 3 zile de la data luarii la cunostinta.
 
(3) In cazurile prevazute la alin. (2), la propunerea sefului ierarhic caruia ii este subordonat direct cadrul didactic sau de cercetare in cauza, se desemneaza o alta persoana care are aceeasi pregatire si acelasi nivel de experienta.
 
(4) In cazul existentei unui conflict de interese prevazut la art. 20 lit. d), persoana in cauza este obligata sa se abtina in a lua parte la luarea deciziilor comisiei privind speta vizata de conflictul de interese. In aceasta situatie abtinerea nu este luata in considerare la stabilirea rezultatului votului.
 

CAPITOLUL IV

Raspunderea pentru nerespectarea normelor de etica si deontologie universitara

 

SECTIUNEA 1

Abateri de la normele de etica si deontologie universitara

 
Art. 23. — Persoanele care au avut sau care au calitatea de membru al comunitatii academice si au savarsit abateri dupa data intrarii in vigoare a legii raspund civil, administrativ, profesional sau disciplinar, dupa caz.
 
Art. 24. — Abaterile de la normele de etica si deontologie in activitatea didactica si de cercetare universitara, prevazute la art. 15, sunt urmatoarele:
a) confectionarea de rezultate sau date si prezentarea lor ca date experimentale, ca date obtinute prin calcule sau simulari numerice pe calculator ori ca date sau rezultate obtinute prin calcule analitice ori rationamente deductive;
b) falsificarea de date experimentale, de date obtinute prin calcule sau simulari numerice pe calculator ori de date sau rezultate obtinute prin calcule analitice ori rationamente deductive;
c) ingreunarea deliberata, impiedicarea sau sabotarea activitatii didactice sau de cercetare a altor persoane, inclusiv prin blocarea nejustificata a accesului la spatiile destinate cercetarii universitare, prin avarierea, distrugerea ori manipularea aparaturii experimentale, a echipamentului, a documentelor, a programelor de calculator, a datelor in format electronic, a substantelor organice sau anorganice ori a materiei vii necesare altor persoane pentru derularea, realizarea sau finalizarea activitatilor didactice sau de cercetare;
d) incalcarea regimului juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor prevazute la art. 20 si 21 si nedezvaluirea situatiilor de conflicte de interese sau incompatibilitati in activitatea de evaluare;
e) nerespectarea confidentialitatii in evaluare;
f) discriminarea, in cadrul evaluarilor, pe criterii prevazute la art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) fraudarea evaluarii;
h) plagiatul;
i) nerespectarea prevederilor si procedurilor legale care privesc etica si deontologia universitara, prevazute in prezentul act normativ si in codurile de etica si deontologie universitara, care fac parte din carta universitara, dupa caz, inclusiv nepunerea in aplicare a sanctiunilor stabilite de comisiile de etica universitara, de CNATDCU sau, dupa caz, de CNEMU;
j) nerespectarea specificului dogmatic si canonic al cultului fondator, in cazul invatamantului confesional;
k) afectarea integritatii procesului de evaluare prin nerespectarea metodelor de evaluare prevazute in fisa disciplinei, precum si prin examinarea de catre un cadru didactic a unei persoane care ii este sot/sotie, ruda pana la gradul al III-lea, fara anuntarea prealabila a conducerii facultatii in vederea identificarii unor posibile solutii care sa garanteze integritatea evaluarii.
 
Art. 25. — Abaterile de la normele de etica si deontologie in activitatea de comunicare, publicare, diseminare si popularizare stiintifica, prevazute la art. 16, sunt urmatoarele:
a) includerea in lista de autori a unei publicatii stiintifice a unei persoane, fara acordul acesteia;
b) publicarea sau diseminarea neautorizata de catre autori a unor rezultate, ipoteze, teorii ori metode stiintifice nepublicate;
c) introducerea de informatii false in solicitarile de granturi sau de finantare, in dosarele de candidatura pentru abilitare, pentru posturi didactice sau de cercetare;
d) neindicarea tuturor surselor utilizate;
e) omiterea unor persoane implicate in activitatea de elaborare a cercetarii sau creatiei, acestea neputand sa beneficieze de toate drepturile care decurg din aceasta;
f) omiterea mentionarii surselor de finantare a proiectelor de cercetare in cazul tuturor rezultatelor din cadrul acelor proiecte.
 
Art. 26. — Abaterile de la normele de etica si deontologie in exercitarea atributiilor aferente functiilor de conducere prevazute la art. 17 includ:
a) incalcarea regimului juridic al raspunderii publice;
b) utilizarea abuziva a functiei pentru a obtine calitatea de autor sau coautor al publicatiilor persoanelor din subordine;
c) abuzul de autoritate pentru a obtine salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale din proiectele de cercetaredezvoltare conduse ori coordonate de persoane din subordine;
d) abuzul de autoritate pentru a obtine calitatea de autor sau coautor al publicatiilor persoanelor din subordine ori pentru aobtine salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale pentru soti, afini ori rude pana la gradul al III-lea inclusiv;
e) obstructionarea activitatii unei comisii de etica universitara sau a unei comisii de analiza in cursul cercetarii unor abateri de la etica si deontologia universitara;
f) nerespectarea prevederilor si procedurilor legale care privesc etica si deontologia universitara prevazute in lege si in codurile de etica si deontologie universitara, care fac parte din carta universitara, dupa caz, inclusiv nepunerea in aplicare a sanctiunilor stabilite de comisiile de etica universitara, de CNATDCU sau, dupa caz, de CNEMU.
 
Art. 27. — Abaterile de la normele de etica si deontologie privind respectarea fiintei si demnitatii umane, prevazute la art. 18, sunt urmatoarele:
a) abaterile care lezeaza ocrotirea drepturilor beneficiarilor directi ai dreptului la educatie;
b) abaterile care stirbesc demnitatea beneficiarilor directi ai dreptului la educatie si prestigiul profesiei;
c) abaterile care lezeaza recunoasterea profesiei, a responsabilitatii si a increderii conferite de societate, precum si a obligatiilor interne ce deriva din aceasta incredere.
 
Art. 28. — Abaterile de la normele de etica si deontologie aplicabile studentilor, studentilor-doctoranzi, cercetatorilor postdoctoranzi sau altor categorii de cursanti sunt urmatoarele:
a) abaterile de la normele de etica si deontologie aplicabile studentilor, studentilor-doctoranzi, cercetatorilor postdoctoranzi sau altor categorii de cursanti prevazute la art. 19;
b) afectarea integritatii procesului de evaluare prin utilizarea de catre persoanele evaluate a unor materiale folosite in procesul de evaluare care nu au fost elaborate de acestea sau utilizarea acelorasi materiale de catre acestea pentru evaluari diferite, precum si prin nedivulgarea unei relatii de rudenie pana la gradul al III- lea inclusiv cu cadrul didactic evaluator.
 

SECTIUNEA a 2-a

Sanctiuni pentru incalcarea normelor de etica si deontologie universitara

 
Art. 29. — (1) Tipurile de sanctiuni aplicabile personalului didactic, didactic auxiliar si de cercetare, inclusiv cu functie de conducere, pentru incalcarea normelor de etica si deontologie universitara, sunt:
a) avertismentul scris;
b) retragerea si/sau corectarea tuturor lucrarilor publicate prin incalcarea normelor de etica si deontologie universitara;
c) destituirea din functia de conducere;
d) interzicerea, pentru o perioada determinata, a accesului la finantare din fonduri publice competitive;
e) suspendarea, pe o perioada determinata de timp intre un an si 5 ani, a dreptului de inscriere la un concurs pentru ocuparea unei functii superioare ori a unei functii de conducere sau ca membru in comisii de concurs;
f) destituirea din functia didactica sau de cercetare.
 
(2) Tipurile de sanctiuni prevazute pentru incalcarea normelor de etica si deontologie universitara, aplicabile studentilor, studentilor-doctoranzi, cercetatorilor postdoctoranzi sau altor categorii de cursanti, sunt:
a) avertismentul scris;
b) anularea rezultatelor evaluarilor;
c) exmatricularea;
d) alte sanctiuni prevazute de codul de etica si deontologie universitara al institutiei de invatamant superior.
 
Art. 30. — Pentru nerespectarea normelor de etica si deontologie in obtinerea documentelor si titlurilor universitare, Ministerul Educatiei, pe baza unui raport intocmit de CNATDCU, poate lua urmatoarele masuri:
a) atentionarea publica a institutiei de invatamant superior
cu privire la aspectele constatate;
b) sesizarea instantei competente in vederea anularii rezultatelor concursului, respectiv a anularii atestatului de abilitare;
c) sesizarea comisiei de etica universitara in vederea analizarii modului in care si-au indeplinit obligatiile legale angajatii institutiei de invatamant, inclusiv referenti sau conducatori de doctorat care au coordonat elaborarea de teze de doctorat dovedite a fi plagiate, personalul implicat in organizarea concursurilor din institutia deinvatamant superior sau a procedurii de acordare a atestatului de abilitare;
d) suspendarea dreptului institutiei de invatamant superior de a organiza sustineri de teze de abilitare pe o perioada de la 1 la 3 ani;
e) suspendarea dreptului institutiei de invatamant superior de a organiza concursuri pentru ocuparea posturilor de conferentiar si profesor universitar pe o perioada de la 1 la 3 ani;
f) retragerea acreditarii domeniului din cadrul institutiei organizatoare de studii universitare de doctorat, denumita in continuare IOSUD, ceea ce implica retragerea dreptului IOSUD de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi studenti-doctoranzi in domeniul respectiv;
g) retragerea autorizatiei de functionare provizorie a institutiei de invatamant superior.
 
Art. 31. — In cazul nerespectarii normelor de etica si deontologie universitara de catre institutia de invatamant superior, conform prevederilor legale, Ministerul Educatiei poate lua gradual, in functie de gravitatea faptelor, urmatoarele masuri:
a) monitorizarea pe o perioada cuprinsa intre 3 luni si un an
a institutiei de invatamant superior, in conformitate cu prevederile ordinului ministrului educatiei privind constituirea comisiei demonitorizare. Din comisia de monitorizare vor face parte cel putin cate un reprezentant al Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior, denumita in continuare ARACIS, si al CNEMU;
b) dizolvarea structurilor de conducere responsabile, respectiv consiliul departamentului, consiliul facultatii ori consiliul pentru studii universitare doctorale, sau eliberarea din functie a rectorului dupa consultarea senatului universitar;
c) solicita ARACIS desfasurarea unei proceduri de evaluare externa a calitatii cu privire la respectarea standardelor si indicatorilor de performanta;
d) propune Guvernului initierea unui proiect de hotarare sau lege, dupa caz, de reorganizare sau desfiintare a institutiei de invatamant superior in cauza.
 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 
Art. 32. — Setul de standarde de referinta de etica si deontologie universitara in managementul universitar este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul cod si sta la baza analizei si constatarilor realizate de CNEMU cu privire la nerespectarea eticii managementului universitar.
 
Art. 33. — Sesizarile privind incalcarile normelor de etica si deontologie profesionala inregistrate efectiv la CNATDCU, inainte de intrarea in vigoare a legii, se solutioneaza de catre CNATDCU, cu respectarea procedurilor prevazute in Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Art. 34. — In baza prezentului cod, institutiile de invatamant superior acreditate sau autorizate provizoriu elaboreaza si aplica propriul cod de etica si deontologie universitara.
 
Art. 35. — In cazul in care faptele savarsite intrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni sunt sesizate organele de urmarire penala competente, in conditiile legii.
 
Art. 36. — In activitatea didactica si de cercetare universitara, normele de etica si deontologie obliga personalul didactic si de cercetare sa aiba o conduita conform careia sa puna in aplicare si sanctiunile stabilite de Consiliul National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii, denumit in continuare CNECSDTI, nerespectarea acestora reprezentand abatere disciplinara. Hotararile comisiilor de etica, de admitere sau respingere, pot fi contestate, in functie de obiectul acestora, si la CNECSDTI, daca nu intra in competenta de solutionare a CNATDCU sau CNEMU, potrivit legii si regulamentelor de organizare si functionare ale acestora adoptate prin ordin al ministrului educatiei.
 
 

SET DE STANDARDE de referinta de etica si deontologie universitara in managementul universitar

 

Obiectiv specific nr. 1 — Principii fundamentale

 
1. Stabilirea standardelor privind integritatea
 
Indicatori de performanta: Adoptarea unei proceduri operationale prin care sa se asigure un flux administrativ optim, astfel incat personalul care ocupa functiile de conducere, precum si structurile de conducere sa actioneze cu respectarea cadrului legal de integritate
 
Riscuri: Orice comportament neetic sau conflict de interese care ar putea submina credibilitatea institutiei de invatamant superior
 
 
2. Stabilirea standardelor privind transparenta institutionala

Indicatori de performanta: Adoptarea unui ghid privind modalitatile prin care se realizeaza transparenta decizionala a procesului administrativ la nivelul institutiei de invatamant superior, care sa detalieze inclusiv procedurile de luare si de contestare a deciziilor
 
Riscuri: Lipsa diseminarii informatiilor relevante privind deciziile si procesele de luare a acestora, care trebuie sa fie disponibile pentru toti membrii comunitatii universitare si pentru publicul larg, conduce la afectarea drepturilor si intereselor legitime ale studentilor si ale personalului institutiei.
 

Obiectiv specific nr. 2 — Relatia cu comunitatea academica

 
3. Stabilirea standardelor privind respectarea autonomiei academice

Indicatori de performanta: Adoptarea unei proceduri operationale care sa detalieze modul de exercitare a dreptului cadrelor didactice de a-si desfasura activitatea academica prin raportare la standardele privind procesele academice de predare si de cercetare.
 
Riscuri: Personalul cu functii de conducere si structurile de conducere care nu respecta autonomia academica si independenta facultatilor si departamentelor in procesele academice afecteaza in mod direct calitatea proceselor educationale.
 
4. Stabilirea standardelor privind dialogul social si consultarea
 
Indicatori de performanta: Stabilirea unei structuri sau desemnarea unui reprezentant, sub coordonarea directa a consiliului de administratie, care sa gestioneze relatia cu partenerii de dialog social si cu membrii comunitatii academice
 
Riscuri: Personalul cu functii de conducere si structurile de conducere adopta decizii fara a avea un dialog deschis si o consultare cu membrii comunitatii academice.
 

Obiectiv specific nr. 3 — Administrarea resurselor

 
5. Stabilirea standardelor privind gestionarea responsabila a resurselor
 
Indicatori de performanta: Elaborarea unei strategii institutionale privind utilizarea eficienta si responsabila a resurselor umane, care sa contina cel putin urmatoarele elemente:
— proiectia si evaluarea privind resursa umana necesara, raportate la nevoia reala a institutiei de invatamant superior, pe activitati de predare, cercetare si administrative;
— obiective privind asigurarea la nivelul resursei umane a unei proportii echitabile intre cadrele didactice cu grade didactice diferite, tinand cont de nevoile reale ale institutiei de predare si cercetare;
— obiective privind prevenirea conflictului de interese;
— obiective privind selectia de personal prin raportare la nevoia reala a institutiei de invatamant superior;
— obiective privind comunicarea interna si informarea personalului institutiei cu privire la noutatile legislative si la drepturile si obligatiile pe care acesta le are, precum si cu privire la modul in care le poate exercita.
 
Riscuri: Personalul cu functii de conducere si structurile de conducere nu administreaza resursele institutiei cu responsabilitate, avand ca efect utilizarea inadecvata a resurselor.
 
6. Stabilirea standardelor privind finantarea institutionala
 
Indicatori de performanta: Stabilirea unor ghiduri operationale privind identificarea, obtinerea si utilizarea resurselor financiare diverse, pe care institutiile le pot accesa, in conformitate cu prevederile legale
 
Riscuri: Personalul cu functii de conducere si structurile de conducere nu gestioneaza in mod eficient si transparent resursele financiare, inclusiv cele externe sau sponsorizarile, afectand astfel performanta institutiei.
 

Obiectiv specific nr. 4 — Raportare si conformitate

 
7. Stabilirea standardelor privind raportarea transparenta

Indicatori de performant: Publicarea, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, pe pagina web a institutiei, a datelor si informatiilor privind activitatile institutiei, finantele si rezultatele academice, precum si a rezultatelor generale ale evaluarii semestriale a cadrelor didactice.
 
Riscuri: Afectarea principiului transparentei si a autonomiei universitare, precum si a valorilor statuate in carta universitara, asumata de intreaga comunitate academica.
 
8. Stabilirea standardelor privind conformitatea cu normele de etica si deontologie
 
Indicatori de performanta: Stabilirea unor ghiduri operationale care sa detalieze procedurile legale si administrative privind abordarea si solutionarea incalcarilor normelor de etica si deontologie universitara, precum si a comportamentelor abuzive ale membrilor comunitatii universitare, care pot leza integritatea fizica sau psihica a persoanelor, cu precizarea sanctiunilor adecvate pentru nerespectarea respectivelor proceduri
 
Riscuri: Afectarea calitatii si performantei proceselor educationale si de cercetare, dezvoltarea unui climat impropriu pentru bune relationari intre membrii comunitatii si incalcarea drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor
 

Proiecte Didactice - Modele de Nota 10

Modele de Proiecte Didactice: pentru Titularizare, Definitivat si Inspectiile la clasa


Economisiti timp valoros si energie la elaborarea Proiectelor dvs. Didactice!

NOU: Modele de Proiecte Didactice pentru Nota 10 la Titularizare sau Definitivat Educatori

Lucrarea elimina acum

- dificultatile pe care le intampinati si dvs. in alcatuirea proiectelor didactice:
- lipsa materialelor didactice pentru pregatirea acestor examene;
- inexistenta modelelor de pregatire a proiectelor didactice necesare in cadrul inspectiilor la clasa.
...Vezi AICI detalii complete <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

eticacomisie de etica universitaranorme de etica si deontologie universitaraministerul educatiei


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//