Detasarea profesorilor: cand poate fi facuta si de catre cine? Prevederile legale

de Ion Andreea la 30 Iul. 2018
1 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Detasarea profesorilor: cand poate fi facuta si de catre cine? Prevederile legale30Iul.2018

Detasarea profesorilor este un subiect cat se poate de important pentru toti cei care lucreaza in invatamant. Am primit nenumarate intrebari legate de acest aspect pe adresa redactiei, de aceea va prezentam mai jos prevederile legale. Nu uitati ca detasarea profesorilor poate fi de doua feluri: detasare profesori la cerere si detasare profesori in interesul invatamantului. Gasiti mai jos detalii despre ambele variante.

Detasarea profesorilor - prevederi legale in 2018 
 
Detasare profesori la cerere
 
Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare
 
Articolul 2541
 
 (2) Detasarea la cerere a personalului didactic titular in invatamantul preuniversitar se realizeaza prin concurs sau concurs specific, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Detasarea la cerere a personalului didactic titular in invatamantul preuniversitar se realizeaza pe o perioada de cel mult 5 ani scolari consecutivi, cu pastrarea calitatii de titular in invatamantul preuniversitar.
 
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2018-2019, aprobata prin OMEN nr. 5485/2017:
 
Art. 4 (4) Cadrele didactice titulare care solicita intregirea normei didactice, completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare, transferul pentru restrangere de activitate, pretransferul consimtit intre unitati de invatamant, detasarea in interesul invatamantului sau detasarea la cerere prin concurs specific pe un post didactic/catedra in unitati de invatamant avand clase speciale de limbi straine cu program intensiv si/sau bilingv, clase/grupe de hipoacuzici si surzi, clase/grupe de elevi cu deficienti de vedere, precum si in unitati de invatamant avand clase cu profil sportiv sau artistic (corepetitie, muzica, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectura si design), pe catedre de informatica, de tehnologia informatiei si comunicarii, de informatica-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic si servicii), de instruire practica sau de activitati de pre-profesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi scolare sportive sau din palatele si cluburile copiilor, sustin o proba practica/orala eliminatorie, in profilul postului didactic solicitat. Fac exceptie cadrele didactice titulare transferate/pretransferare/detasate de pe posturi didactice/catedre similare, precum si cadrele didactice care beneficiaza de continuitate pe post/catedra prin completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare sau prin detasare la cerere, conform prezentei Metodologii.
 
(5) Cadrele didactice titulare care solicita completarea normei didactice de predare-invatareevaluare, transferul pentru restrangere de activitate, pretransferul consimtit intre unitati de invatamant, detasarea in interesul invatamantului sau detasarea la cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare in limbile minoritatilor nationale sustin o proba orala eliminatorie de cunoastere a limbii minoritatii in care urmeaza sa se faca predarea. Fac exceptie cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, cadrele didactice titulare care au finalizat cu diploma studii universitare cu specializarea in limba minoritatii in care urmeaza sa se faca predarea, precum si cadrele didactice titulare care au efectuat studiile in limba minoritatii in care urmeaza
sa se faca predarea, respectiv cadrele didactice care beneficiaza de continuitate pe post/catedra prin completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare sau prin detasare la cerere, conform prezentei Metodologii.

Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoastere a limbii minoritatii se consemneaza prin "admis” sau "respins”. La aceste probe nu se admit contestatii, hotararea comisiei de organizare si desfasurare a probelor practice/orale ramanand definitiva. Probele orale in profilul postului se desfasoara conform anexei nr. 6.
 
(6) Cadrele didactice titulare care au efectuat studiile in alte state sau in Romania in limbile minoritatilor nationale si care solicita completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare pe perioada determinata sau nedeterminata, transferul pentru restrangere de activitate, pretransferul consimtit intre unitati de invatamant, detasarea in interesul invatamantului sau detasarea la cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare in limba romana sustin o proba orala eliminatorie de cunoastere a limbii romane. Fac exceptie cadrele didactice titulare transferate/pretransferate/detasate de pe posturi didactice/catedre similare, cadrele didactice titulare pe a caror diploma studii este inscrisa specializarea "Limba romana” sau "Limba si literatura romana”, precum si cadrele didactice titulare care au efectuat studiile in alte tari in limba romana. Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoastere a limbii romane se consemneaza prin "admis” sau "respins”. La aceste probe nu se admit contestatii, hotararea comisiei de organizare si desfasurare a probelor practice/orale ramanand definitiva. Probele orale in profilul postului se desfasoara conform anexei nr. 6.
 
(9) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice pe perioada determinata/detasare, probele practice in profilul postului se considera  promovate in situatia in care cadrele didactice titulare participante obtin cel putin nota 5 (cinci). La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin intregirea normei didactice/completarea normei didactice pe perioada nedeterminata/transfer pentru solutionarea restrangerii de activitate/pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant/repartizare in baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, probele practice/inspectiile speciale la clasa in profilul postului se considera promovate in situatia in care cadrele didactice participante obtin cel putin
nota 7 (sapte).
 
(10) Rezultatele inspectiilor speciale la clasa/probelor practice/orale eliminatorii in profilul postului promovate de cadrele didactice titulare in etapele de completare a normei didactice de predare-invatareevaluare, transfer pentru restrangere de activitate, pretransfer consimtit intre unitati de invatamant, detasare in interesul invatamantului sau detasare la cerere prin concurs specific raman valabile si in etapele ulterioare ale mobilitatii personalului didactic din invatamantul preuniversitar, precum si pentru mobilitatile personalului didactic titular care se desfasoara pe parcursul anului scolar 2018-2019.
(...)
Art. 5 (1) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice pe perioada determinata/nedeterminata/transfer pentru solutionarea restrangerii de activitate/pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant/detasare, organizate in baza prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si prezentei Metodologii, pot participa:
a) cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar de stat;
b) cadrele didactice titulare in unitati de invatamant preuniversitar particulare acreditate in baza concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante in invatamantul preuniversitar de stat sau a concursului organizat la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat/grupurilor de unitati de invatamant preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante;
c) cadrele didactice titulare transferate/pretransferate din invatamantul preuniversitar de stat, in unitati de invatamant preuniversitar particular acreditate/autorizate, prin transfer pentru restrangere de activitate/pretransfer;
d) cadrele didactice titulare in unitati de invatamant preuniversitar particular acreditate in baza concursului organizat conform Metodologiilor de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5656/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5625/2012 si care au obtinut media de repartizare cel putin 7 (sapte) la un concurs national unic de titularizare in invatamantul preuniversitar de stat in ultimii 6 (sase) ani;
e) cadrele didactice titulare transferate din invatamantul preuniversitar de stat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 108/1998, care functioneaza in structurile specializate din subordinea directiilor generale pentru asistenta sociala si protectia copilului.
 
(8) Cadrele didactice titulare in unitati de invatamant preuniversitar particular acreditate titularizate in baza concursului organizat conform Metodologiilor de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5656/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5625/2012, cu modificarile si completarile ulterioare si care nu au participat la un concurs national unic de titularizare in invatamantul preuniversitar de stat in ultimii 6 (sase) ani sau care au participat si nu au obtinut nota/media de cel putin 7 (sapte) la un concurs national unic de titularizare in invatamantul preuniversitar de stat in ultimii 6 (sase) ani, precum si cadrele didactice titulare in unitati de invatamant preuniversitar particular autorizate sa functioneze provizoriu in baza concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante in invatamantul preuniversitar de stat, a concursului organizat la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat/grupurilor de unitati de invatamant preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante sau in baza concursului organizat conform Metodologiilor de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5656/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5625/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, pot participa la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant sau prin schimb de posturi in vederea ocuparii de posturi didactice/catedre numai in invatamantul preuniversitar particular.
 
(3) Absolventii cu diploma ai invatamantului superior cu specializarea in profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, titulari pe catedre de educatie tehnologica, pot ocupa in etapele de completare a normei didactice/pretransfer consimtit intre unitati de invatamant/transferare pentru restrangere de activitate/detasare in interesul invatamantului/detasare la cerere prin concurs specific catedre de educatie tehnologica sau catedre constituite din discipline pe care le pot preda conform specializarilor inscrise pe diplomele de licenta/absolvire prin studii, in concordanta cu Centralizatorul privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, denumit in continuare Centralizator, cu indeplinirea conditiilor de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (2) si (3) ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin.(1). Cadrele didactice titulare in invatamantul special, cu exceptia profesorilor itineranti/de sprijin care nu fac dovada frecventarii programelor de studii prevazute la art. 17 alin. (7), pot ocupa in etapele de completare a normei didactice/transferare pentru restrangere de activitate/pretransfer consimtit intre unitati de invatamant/detasare in interesul invatamantului/detasare la cerere prin concurs specific atat posturi didactice/catedre similare din invatamantul special conform documentului de numire/transfer/repartizare, cat si posturi didactice/catedre in concordanta cu prevederile Centralizatorului.

Profesorii itineranti/de sprijin care nu fac dovada frecventarii programelor de studii prevazute la art. 17 alin. (7) pot ocupa in etapele de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar posturi didactice/catedre cu respectarea prevederilor Centralizatorului si prezentei Metodologii.
 
(4) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice pe perioada determinata, detasare in interesul invatamantului sau la cerere in invatamantul preuniversitar de stat, organizate in baza prevederilor prezentei Metodologii, pot participa si cadrele didactice titulare in unitati de invatamant preuniversitar particulare acreditate, in baza concursului
organizat conform Metodologiilor de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5656/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5625/2012, in
baza concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante in invatamantul preuniversitar de stat sau a concursului organizat la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat/grupurilor de unitati de invatamant preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante.
 
(5) Cadrele didactice titulare in unitati de invatamant preuniversitar particulare autorizate sa functioneze provizoriu in baza concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante in invatamantul preuniversitar de stat, a concursului organizat la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat/grupurilor de unitati de invatamant preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor vacante sau a concursului organizat conform Metodologiilor de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5656/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5625/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, pot participa la etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice pe perioada determinata/nedeterminata, detasare in interesul invatamantului sau la cerere numai invatamantul preuniversitar particular, iar in situatia in care unitatea de invatamant particular se desfiinteaza pot fi detasate si in interesul invatamantului pentru restrangere nesolutionata in invatamantul preuniversitar de stat pe o perioada de cel mult 5 (cinci) ani consecutivi.
 
Art. 84 (1) Posturile didactice/catedrele ramase vacante/rezervate dupa etapa de detasare in interesul invatamantului se ocupa de cadrele didactice titulare prevazute la art. 5 alin. (1)-(4), prin detasare la cerere prin continuitate sau in baza rezultatelor obtinute la concursul national, sesiunea 2018.
 
(2) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru detasare la cerere se ocupa cu prioritate aplicand principiul continuitatii pentru cadrele didactice titulare repartizate prin detasare la cerere/continuitate pentru detasare la cerere pe posturi didactice/catedre incepand cu 1 septembrie 2018, in sedinta de repartizare potrivit Calendarului, care au obtinut la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar, sesiunile 2017 si/sau 2016, media de repartizare minimum 5 (cinci) in specialitatea postului, au acordul de principiu al consiliului de administratie/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant si au calificativul/calificativele "Foarte bine”. Cadrele didactice care solicita continuitate pentru detasare la cerere se adreseaza, in scris, consiliului/consiliilor de administratie al/ale
unitatii/unitatilor de invatamant pana la data prevazuta in Calendar. Profesorii consilieri in centre si cabinete de asistenta psihopedagogica/profesorii logopezi din cabinetele interscolare se adreseaza, in scris, CMBRAE/CJRAE in cadrul caruia este normat postul didactic respectiv. Acordul de principiu/refuzul consiliului/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant/CJRAE/CMBRAE pentru continuitate prin detasare la cerere este comunicat inspectoratului scolar si cadrelor didactice solicitante, pana la data prevazuta in Calendar. Consiliul/consiliile de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant/CMBRAE/CJRAE comunica in scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului de principiu/refuzului continuitatii prin detasare. Daca un post didactic dintr-o unitate de invatamant este solicitat de mai multe cadre didactice se aplica criteriile de departajare prevazute la art. 81 alin. (6). Pentru a beneficia de continuitate pentru detasare la cerere, cadrele didactice titulare care au obtinut la concurs in sesiunea 2017 si/sau 2016, care participa si la concursul din 2018, trebuie sa obtina minimum media 5 (cinci), conform art. 53 alin. (9), la disciplina corespunzatoare postului didactic/catedrei solicitat(e) pentru continuitate. Cadrele didactice care beneficiaza de continuitate pentru detasare la cerere in anul scolar 2018-2019 isi actualizeaza dosarul personal la inspectoratul scolar, conform Calendarului.
 
(3) Invatatorul, profesorul pentru invatamant primar sau institutorul calificat din invatamantul primar, detasat la cerere, la 1 septembrie 2014, la clasa pregatitoare, in baza rezultatului obtinut la concursul de titularizare, sesiunea 2014, care in perioada 1 septembrie 2014-31 august 2018 a predat, prin continuitate, la aceeasi clasa de elevi, poate beneficia de continuitate pentru detasare la cerere in anul scolar 2018-2019, in conditiile alin. (2), pentru finalizarea ciclului primar la aceeasi clasa de elevi. Invatatorul, profesorul pentru invatamant primar sau institutorul calificat din invatamantul primar, detasat la cerere, la 1 septembrie 2015, la clasa I de inceput de ciclu/clasa pregatitoare, in baza rezultatului obtinut la concursul de titularizare, sesiunea 2015, care in perioada 1 septembrie 2015-31 august 2018 a predat, prin continuitate, la aceeasi clasa de elevi, poate beneficia de continuitate pentru detasare la cerere in anul scolar 2017-2018, in conditiile alin. (2), pentru finalizarea ciclului primar la aceeasi clasa de elevi.
 
(4) In aceasta etapa consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant/CMBRAE/CJRAE pot emite acorduri de principiu de continuitate pentru detasare la cerere pentru posturile didactice care se pot vacanta ulterior, cadrelor didactice care se incadreaza in prevederile alin. (2)-(3). Persoana indreptatita are dreptul de a contesta hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant primitoare, printr-o cerere scrisa, adresata conducerii unitatii de invatamant, in termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia.

Contestatia reprezinta plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si se solutioneaza de catre consiliul de administratie al unitatii, in termen de 48 de ore de la inregistrare. Hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant/CMBRAE/CJRAE in urma contestatiei este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ.
Persoana nemultumita de raspunsul primit la contestatie are dreptul de a se adresa instantei de contencios administrativ competente.
 
(5) Posturile didactice/catedrele ramase vacante/rezervate dupa solutionarea continuitatilor pentru detasare la cerere se ocupa de cadrele didactice titulare participante la concursul din 2018 care au obtinut cel putin media de repartizare 5,00 (cinci), conform art. 53 alin. (9), care solicita detasare la cerere.
 
(6) Detasarea la cerere a personalului didactic titular din invatamantul preuniversitar se realizeaza in baza cererii scrise formulate de cadrul didactic interesat la inspectoratul scolar, insotita de actele certificate pentru conformitate cu originalul, prevazute in cerere, conform anexei nr. 14.

(7) Concursul specific consta in evaluarea activitatii profesionale, didactice si stiintifice a cadrului didactic, in baza documentelor justificative anexate la cererea de inscriere, de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar si acordarea punctajului rezultat prin aplicarea criteriilor si punctajelor prevazute in anexa nr. 2.

(8) Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, prin detasare la cerere, se realizeaza in sedinta de repartizare, organizata la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, in perioada prevazuta in Calendar, in ordine, de catre:
a) cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar anterior concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2018, care au participat la acest concurs si au obtinut cel putin media 5 (cinci), conform art. 53 alin. (9), ramase nerepartizate si care solicita detasare la cerere, in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute la concurs;
b) cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar anterior concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2018, inclusiv cele transferate in baza acestui concurs, care solicita detasare la cerere, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute in urma aplicarii criteriilor si punctajelor prevazute in anexa nr. 2, dupa repartizarea
candidatilor prevazuti la art. 4 alin. (1) lit. r).

(9) In cazul mediilor egale sau a punctajelor egale are prioritate in urmatoarea ordine:
a) persoana care are domiciliul sau resedinta in localitatea in care solicita postul didactic/catedra;
b) persoana care solicita postul didactic/catedra in apropierea localitatii de domiciliu;
c) persoana al carei sot/sotie este cadru didactic titular in localitatea in care se solicita detasarea;
d) persoana al carei sot/sotie este cadru didactic;
e) persoana al carei sot/sotie este ales/aleasa in Parlament, este numit/numita in Guvern sau indeplineste functii de specialitate specifice in aparatul Parlamentului, al Presedintiei, al Guvernului ori in Ministerul Educatiei Nationale, cea aleasa de Parlament in organismele centrale ale statului, precum si persoana al carei sot/sotie indeplineste functia de prefect, subprefect, presedinte si vicepresedinte al consiliului judetean sau o functie de indrumare si control in sistemul de invatamant, de cultura, de tineret si sport. De asemenea, au prioritate sotul/sotia persoanei care indeplineste functii de conducere si de specialitate la Casa Corpului Didactic, precum si sotul/sotia cadrelor didactice numite in functii deconducere sau de specialitate la comisiile si agentiile din subordinea Presedintiei, a Parlamentului sau a Guvernului, ai/ale liderilor sindicatelor din invatamant, care au drept de rezervare de catedra, si ai/ale cadrelor active ale Ministerului Apararii, ale Ministerului Afacerilor Internelor, ale Serviciului Roman de Informatii si alte servicii speciale la nivel national, mutate, la ordin, in alta localitate.
 
(10) Daca, dupa aplicarea criteriilor prevazute la alin. (9), se mentine egalitatea, departajarea se face luandu-se in considerare, in ordine, urmatoarele criterii:
a) gradul didactic;
b) nota/media obtinuta la examenul pentru obtinerea gradului didactic;
c) dovada acumularii in ultimii 5 (cinci) ani de la data promovarii examenului de definitivare in invatamant, a minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare sau indeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la art.
82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar, aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5561/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru personalul didactic titular care a dobandit definitivarea in invatamant, cu o vechime la catedra mai mare de 5 (cinci) ani;
d) media de departajare, calculata cu patru zecimale;
e) cuprinderea in cadrul unui program de conversie organizat de institutii autorizate/acreditate,
conform legii.
f) media obtinuta la examenul de bacalaureat/absolvire/licenta (stat);
g) vechimea in invatamant.
 
(11) Cadrul didactic, care nu poate participa la sedinta de repartizare prin detasare la cerere, are dreptul sa desemneze, prin procura notariala in original, un imputernicit care sa-i reprezinte interesele. In cazul in care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un imputernicit la sedinta de repartizare, cererea acestuia nu se solutioneaza. Optiunea fiecarui cadru didactic se consemneaza in procesul-verbal al comisiei, cu certificare prin semnatura solicitantului sau imputernicitului, acesta din urma prezentand procura notariala in original.
 
(12) Detasarea la cerere a personalului didactic se dispune anual, prin decizie a inspectorului scolar general. O persoana poate beneficia de detasare la cerere pe posturi didactice/catedre pe o perioada de cel mult 5 (cinci) ani scolari consecutivi.
 
(13) Cadrele didactice numite cu statut de titular in baza rezultatelor obtinute la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante in unitatile de invatamant preuniversitar, sesiunea 2018, precum si cadrele didactice repartizate pe perioada nedeterminata in baza prevederilor art. 253 din Legea nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, care s-au prezentat la postul didactic/catedra pe care au fost repartizate si pentru care s-au incheiat contracte individuale de munca pe perioada nedeterminata, pot beneficia de detasare la cerere, in baza punctajelor obtinute conform anexei nr. 2, in primul an dupa repartizare, respectiv concurs, pana la data inceperii cursurilor, precum si pe parcursul anului scolar, in baza hotararii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului scolar, cu avizul Ministerului Educatiei Nationale.
 
(14) Detasarea cadrelor didactice titulare poate fi solutionata pe catedre in componenta carora intra si ore din propria norma.
 
(15) Un cadru didactic titular poate beneficia de detasare in interesul invatamantului si la cerere pe posturi didactice/catedre cel mult 10 (zece) ani scolari consecutivi, cu respectarea prevederilor alin. (12) si art. 82 alin. (4).
 
(16) Detasarea personalului didactic titular se realizeaza cu avizul consiliului/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant la care cadrul didactic este titular, tinand seama de prevederile art. 247, art. 248, art. 262 si art. 263 alin. (1)-(10) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, de conditiile prevazute in prezenta Metodologie si de principiile fundamentale prevazute la art. 3 din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Detasarea personalului didactic titular se realizeaza pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate in unitati de invatamant, in aceeasi functie didactica sau intr-o alta functie didactica, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii, potrivit specializarilor dobandite prin studii in concordanta cu Centralizatorul si prevederile art. 15 alin. (2) si art. 4 alin. (9).
 
(17) Cadrul didactic titular intr-o unitate de invatamant preuniversitar, care a dobandit prin studii doua sau mai multe specializari, poate solicita, prin detasare, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e)/rezervat(e) sau trecerea intr-o alta functie didactica, in concordanta cu specializarile dobandite prin studii, conform Centralizatorului, in aceeasi unitate de invatamant sau in alte unitati de invatamant.

(18) Decizia de repartizare prin detasare in interesul invatamantului sau la cerere se emite de catre inspectorul scolar general al inspectoratului scolar in a carui raza teritoriala isi are sediul unitatea de invatamant la care cadrul didactic se detaseaza. in cazul detasarii in interesul invatamantului sau la cerere de pe un post didactic/catedra vacant (a)/rezervat(a) dintr-un judet in altul, un exemplar al deciziei de repartizare prin detasare se comunica unitatii de invatamant la care cadrul didactic se detaseaza, iar un alt exemplar al deciziei se comunica inspectoratului scolar pe raza caruia isi are sediul unitatea de invatamant la care cadrul didactic detasat este titular, care are obligatia de a-l transmite unitatii de invatamant la care cadrul didactic detasat este titular. in cazul detasarii la cerere de pe un post didactic/catedra vacant(a)/rezervat(a) in cadrul aceluiasi judet/municipiului Bucuresti, un exemplar al deciziei de repartizare prin detasare se comunica unitatii de invatamant la care cadrul didactic este titular, iar un alt exemplar al deciziei se comunica unitatii de invatamant la care cadrul didactic se detaseaza.

In baza deciziei de repartizare prin detasare in interesul invatamantului sau la cerere, unitatea de invatamant la care cadrul didactic este titular dispune suspendarea contractului individual de munca, potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectand, in acelasi timp prevederile art. 4 alin. (1) lit. e) din Hotararea de Guvern nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile ulterioare, iar unitatea de invatamant primitoare emite decizie de incadrare prin detasare la cerere, fara a se incheia un alt contract individual de munca pentru cadrul didactic detasat.
 
(19) In situatii temeinic justificate, in baza hotararii consiliului de administratie al unitatii de invatamant in care un cadru didactic este detasat, conducerea respectivei unitati de invatamant poate solicita inspectoratului scolar incetarea detasarii si revenirea cadrului didactic pe postul/catedra de la unitatea de invatamant la care este titular.

Calendarul mobilitatii personalului didactic de predare pentru anul scolar 2018-2019:
14) Detasarea la cerere:
a) depunerea si inregistrarea cererilor, la secretariatele unitatilor de invatamant, de catre cadrele didactice titulare care solicita continuitate pentru detasare la cerere in anul scolar 2018-2019;
Perioada: 3-12 aprilie 2018
b) comunicarea, de catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, inspectoratului scolar si cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind continuitatea pentru detasare la cerere in anul scolar 2018-2019 ;
Termen: 2 mai 2018
c) inregistrarea, la inspectoratele scolare, a dosarelor de inscriere, insotite de documentele solicitate in acestea, pentru continuitate la detasarea la cerere, respectiv detasare la cerere prin concurs sau concurs specific;
Perioadele: 20 aprilie-3 mai 2018; 2-4 mai 2018 pentru continuitate la detasarea la cerere

Nota. In mod exceptional, cadrele didactice care nu au depus cereri de inscriere pentru detasare la cerere, in perioada 20 aprilie-3 mai 2018, mai pot depune cereri de inscriere pentru detasare la cerere, prin concurs specific, pana la data de 6 august 2018.
d) verificarea si avizarea dosarelor de catre comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul
preuniversitar si consilierul juridic al inspectoratului scolar;
Perioada: 23 aprilie-4 mai 2018
e) afisarea punctajelor la inspectoratele scolare;
Perioada: 7-8 mai 2018
f) depunerea contestatiilor la punctaje la inspectoratele scolare;
Perioada: 8-9 mai 2018
g) solutionarea contestatiilor
Termen: 10 mai 2018
h) organizarea si desfasurarea probelor practice/orale in profilul postului;
Perioada: 10 mai-29 iunie 2018
i) repartizarea, in sedinta de repartizare, a cadrelor didactice titulare, in ordine, prin:
(i) detasare la cerere prin continuitate;
(ii) detasare la cerere in ordinea descrescatoare a mediilor;
Termen: 20 august 2018
(iii) detasare la cerere prin concurs specific in ordinea descrescatoare a punctajelor;
(iv) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a solutionarii
detasarilor la cerere.
Termen: 21 august 2018
 
 
Detasare profesori in interesul invatamantului
 
Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare
 
Articolul 2541
 
 (1) Personalul didactic titular in invatamantul preuniversitar poate fi detasat in interesul invatamantului, cu acordul sau, pentru ocuparea unor posturi din unitati/institutii de invatamant si unitati conexe, la solicitarea acestuia, precum si pentru asigurarea pe perioada determinata de cel mult un an scolar a conducerii unitatilor de invatamant, unitatilor conexe ale invatamantului preuniversitar, inspectoratelor scolare si caselor corpului didactic si a functiilor de indrumare si de control in inspectoratele scolare. Detasarea in interesul invatamantului se realizeaza conform metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social si aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2018-2019, aprobata prin OMEN nr. 5485/2017:
 
Art. 4 (4) Cadrele didactice titulare care solicita intregirea normei didactice, completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare, transferul pentru restrangere de activitate, pretransferul consimtit intre unitati de invatamant, detasarea in interesul invatamantului sau detasarea la cerere prin concurs specific pe un post didactic/catedra in unitati de invatamant avand clase speciale de limbi straine cu program intensiv si/sau bilingv, clase/grupe de hipoacuzici si surzi, clase/grupe de elevi cu deficienti de vedere, precum si in unitati de invatamant avand clase cu profil sportiv sau artistic (corepetitie, muzica, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectura si design), pe catedre de informatica, de tehnologia informatiei si comunicarii, de informatica-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic si servicii), de instruire practica sau de activitati de pre-profesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi scolare sportive sau din palatele si cluburile copiilor, sustin o proba practica/orala eliminatorie, in profilul postului didactic solicitat. Fac exceptie cadrele didactice titulare transferate/pretransferare/detasate de pe posturi didactice/catedre similare, precum si cadrele didactice care beneficiaza de continuitate pe post/catedra prin completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare sau prin detasare la cerere, conform prezentei Metodologii.

(5) Cadrele didactice titulare care solicita completarea normei didactice de predare-invatareevaluare, transferul pentru restrangere de activitate, pretransferul consimtit intre unitati de invatamant, detasarea in interesul invatamantului sau detasarea la cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare in limbile minoritatilor nationale sustin o proba orala eliminatorie de cunoastere a limbii minoritatii in care urmeaza sa se faca predarea. Fac exceptie cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, cadrele didactice titulare care au finalizat cu diploma studii universitare cu specializarea in limba minoritatii in care urmeaza sa se faca predarea, precum si cadrele didactice titulare care au efectuat studiile in limba minoritatii in care urmeaza
sa se faca predarea, respectiv cadrele didactice care beneficiaza de continuitate pe post/catedra prin completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare sau prin detasare la cerere, conform prezentei Metodologii.
 
Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoastere a limbii minoritatii se consemneaza prin "admis” sau "respins”. La aceste probe nu se admit contestatii, hotararea comisiei de organizare si desfasurare a probelor practice/orale ramanand definitiva. Probele orale in profilul postului se desfasoara conform anexei nr. 6.
 
(6) Cadrele didactice titulare care au efectuat studiile in alte state sau in Romania in limbile minoritatilor nationale si care solicita completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare pe perioada determinata sau nedeterminata, transferul pentru restrangere de activitate, pretransferul consimtit intre unitati de invatamant, detasarea in interesul invatamantului sau detasarea la cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare in limba romana sustin o proba orala eliminatorie de cunoastere a limbii romane. Fac exceptie cadrele didactice titulare transferate/pretransferate/detasate de pe posturi didactice/catedre similare, cadrele didactice titulare pe a caror diploma studii este inscrisa specializarea "Limba romana” sau "Limba si literatura romana”, precum si cadrele didactice titulare care au efectuat studiile in alte tari in limba romana. Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoastere a limbii romane se consemneaza prin "admis” sau "respins”. La aceste probe nu se admit contestatii, hotararea comisiei de organizare si desfasurare a probelor practice/orale ramanand definitiva. Probele orale in profilul postului se desfasoara conform anexei nr. 6.
 
(9) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice pe perioada determinata/detasare, probele practice in profilul postului se considera promovate in situatia in care cadrele didactice titulare participante obtin cel putin nota 5 (cinci). La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin intregirea normei didactice/completarea normei didactice pe perioada nedeterminata/transfer pentru solutionarea restrangerii de activitate/pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant/repartizare in baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, probele practice/inspectiile speciale la clasa in profilul postului se considera promovate in situatia in care cadrele didactice participante obtin cel putin
nota 7 (sapte).

(10) Rezultatele inspectiilor speciale la clasa/probelor practice/orale eliminatorii in profilul postului promovate de cadrele didactice titulare in etapele de completare a normei didactice de predare-invatareevaluare, transfer pentru restrangere de activitate, pretransfer consimtit intre unitati de invatamant, detasare in interesul invatamantului sau detasare la cerere prin concurs specific raman valabile si in etapele ulterioare ale mobilitatii personalului didactic din invatamantul preuniversitar, precum si pentru mobilitatile personalului didactic titular care se desfasoara pe parcursul anului scolar 2018-2019.
(...)
Art. 5 (1) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice pe perioada determinata/nedeterminata/transfer pentru solutionarea restrangerii de activitate/pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant/detasare, organizate in baza prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si prezentei Metodologii, pot participa:
a) cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar de stat;
b) cadrele didactice titulare in unitati de invatamant preuniversitar particulare acreditate in baza concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante in invatamantul preuniversitar de stat sau a concursului organizat la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat/grupurilor de unitati de invatamant preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante;
c) cadrele didactice titulare transferate/pretransferate din invatamantul preuniversitar de stat, in unitati de invatamant preuniversitar particular acreditate/autorizate, prin transfer pentru restrangere de activitate/pretransfer;
d) cadrele didactice titulare in unitati de invatamant preuniversitar particular acreditate in baza concursului organizat conform Metodologiilor de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5656/2004, respectiv prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5625/2012 si care au obtinut media de repartizare cel putin 7 (sapte) la un concurs national unic de titularizare in invatamantul preuniversitar de stat in ultimii 6 (sase) ani;
e) cadrele didactice titulare transferate din invatamantul preuniversitar de stat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 108/1998, care functioneaza in structurile specializate din subordinea directiilor generale pentru asistenta sociala si protectia copilului.
 
(8) Cadrele didactice titulare in unitati de invatamant preuniversitar particular acreditate titularizate in baza concursului organizat conform Metodologiilor de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5656/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5625/2012, cu modificarile si completarile ulterioare si care nu au participat la un concurs national unic de titularizare in invatamantul preuniversitar de stat in ultimii 6 (sase) ani sau care au participat si nu au obtinut nota/media de cel putin 7 (sapte) la un concurs national unic de titularizare in invatamantul preuniversitar de stat in ultimii 6 (sase) ani, precum si cadrele didactice titulare in unitati de invatamant preuniversitar particular autorizate sa functioneze provizoriu in baza concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante in invatamantul preuniversitar de stat, a concursului organizat la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat/grupurilor de unitati de invatamant preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante sau in baza concursului organizat conform Metodologiilor de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5656/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5625/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, pot participa la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant sau prin schimb de posturi in vederea ocuparii de posturi didactice/catedre numai in invatamantul preuniversitar particular. 
 
(3) Absolventii cu diploma ai invatamantului superior cu specializarea in profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, titulari pe catedre de educatie tehnologica, pot ocupa in etapele de completare a normei didactice/pretransfer consimtit intre unitati de invatamant/transferare pentru restrangere de activitate/detasare in interesul invatamantului/detasare la cerere prin concurs specific catedre de educatie tehnologica sau catedre constituite din discipline pe care le pot preda conform specializarilor inscrise pe diplomele de licenta/absolvire prin studii, in concordanta cu Centralizatorul privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, denumit in continuare Centralizator, cu indeplinirea conditiilor de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (2) si (3) ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin.(1). Cadrele didactice titulare in invatamantul special, cu exceptia profesorilor itineranti/de sprijin care nu fac dovada frecventarii programelor de studii prevazute la art. 17 alin. (7), pot ocupa in etapele de completare a normei didactice/transferare pentru restrangere de activitate/pretransfer consimtit intre unitati de invatamant/detasare in interesul invatamantului/detasare la cerere prin concurs specific atat posturi didactice/catedre similare din invatamantul special conform documentului de numire/transfer/repartizare, cat si posturi didactice/catedre in concordanta cu prevederile Centralizatorului. Profesorii itineranti/de sprijin care nu fac dovada frecventarii programelor de studii prevazute la art. 17
alin. (7) pot ocupa in etapele de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar posturi didactice/catedre cu respectarea prevederilor Centralizatorului si prezentei Metodologii.
 
(4) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice pe perioada determinata, detasare in interesul invatamantului sau la cerere in invatamantul preuniversitar de stat, organizate in baza prevederilor prezentei Metodologii, pot participa si cadrele didactice titulare in unitati de invatamant preuniversitar particulare acreditate, in baza concursului organizat conform Metodologiilor de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5656/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5625/2012, in baza concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante in invatamantul preuniversitar de stat sau a concursului organizat la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat/grupurilor de unitati de invatamant preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante.
 
(5) Cadrele didactice titulare in unitati de invatamant preuniversitar particulare autorizate sa functioneze provizoriu in baza concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante in invatamantul preuniversitar de stat, a concursului organizat la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat/grupurilor de unitati de invatamant preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante sau a concursului organizat conform Metodologiilor de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5656/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5625/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, pot participa la etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice pe perioada determinata/nedeterminata, detasare in interesul invatamantului sau la cerere numai invatamantul preuniversitar particular, iar in situatia in care unitatea de invatamant particular se desfiinteaza pot fi detasate si in interesul invatamantului pentru restrangere nesolutionata in invatamantul preuniversitar de stat pe o perioada de cel mult 5 (cinci) ani consecutivi.
 
Art. 82 (1) Posturile didactice/catedrele ramase vacante/rezervate dupa derularea etapelor de mobilitate anterioare, precum si cele care devin rezervate in cadrul etapei de detasare in interesul invatamantului, se ocupa de cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar prevazute la art. 5 alin. (1)-(4), prin detasare in interesul invatamantului.
 
(2) Detasarea in interesul invatamantului a personalului didactic titular in invatamantul preuniversitar se realizeaza in baza cererii scrise formulate de unitatea de invatamant primitoare, pe postul didactic/catedra solicitat(a) de unitatea de invatamant primitoare si cu acordul scris al persoanelor solicitate, conform anexei nr. 14. Personalul didactic titular in invatamantul preuniversitar solicitat pentru detasare depune un acord la inspectoratul scolar si la unitatea de invatamant primitoare, insotit de actele certificate pentru conformitate cu originalul, de catre directorul unitatii de invatamant in care cadrul didactic solicitat pentru detasare si-a desfasurat activitatea. Profesorii consilieri in centre si cabinete de asistenta psihopedagogica/profesorii logopezi din cabinetele interscolare se adreseaza CMBRAE/CJRAE in cadrul caruia este normat postul didactic respectiv.
 
(3) Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar solicitate pentru detasare interesul invatamantului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesita atestate/avize suplimentare  trebuie sa posede atestatele/avizele necesare, la data depunerii acordului pentru detasare in interesul invatamantului la inspectoratul scolar si la unitatea de invatamant primitoare, conform Calendarului. Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar solicitate pentru detasare interesul invatamantului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesita proba practica/orala trebuie sa promoveze aceste probe conform prevederilor art. 4 alin. (4)-(6) si alin. (8).
 
(4) Detasarea in interesul invatamantului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se dispune prin decizie a inspectorului scolar general, dupa aprobarea in consiliul de administratie al unitatii de invatamant primitoare/CJRAE/CMBRAE. Detasarea in interesul invatamantului pe posturi didactice/catedre se poate realiza pentru o perioada de cel mult 5 (cinci) ani scolari consecutivi. Persoana indreptatita are dreptul de a contesta hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant primitoare, printr-o cerere scrisa, adresata conducerii unitatii de invatamant, in termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestatia reprezinta plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si se solutioneaza de
catre consiliul de administratie al unitatii. Hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant/CJRAE/CMBRAE in urma contestatiei este definitiva si poate fi atacata numai prin procedurile contenciosului administrativ.

(5) Detasarea in interesul invatamantului a personalului didactic titular in invatamantul preuniversitar de stat in unitati de invatamant de pe langa ambasade/consulate sau in alte unitati de invatamant care nu sunt incluse in reteaua scolara a unitatilor de invatamant se dispune prin decizie a inspectorului scolar general, la solicitarea conducerii unitatii de invatamant primitoare, cu avizul Ministerului Educatiei Nationale.
 
(6) Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar a caror restrangere de activitate nu a fost solutionata se detaseaza in interesul invatamantului pentru restrangere de activitate nesolutionata pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, in sedinta de repartizare organizata de comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar constituita la nivelul inspectoratului scolar, in perioada prevazuta in Calendar.
 
Art. 83 (1) in cazul functiilor de conducere din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, detasarea in interesul invatamantului se realizeaza prin decizia inspectorului scolar general, pana la organizarea concursului, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar, cu respectarea prevederilor legale.
(2) In cazul functiilor de indrumare si control din inspectoratele scolare, detasarea in interesul invatamantului se face la propunerea inspectorului scolar general, cu avizul consiliului de administratie al inspectoratului scolar si al Ministerului Educatiei Nationale, in baza acordului scris al persoanelor solicitate, pana la organizarea concursului, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar.
 
(3) Detasarea in interesul invatamantului in functiile de indrumare si control din Ministerul Educatiei Nationale, precum si in functiile de conducere din inspectoratele scolare si casele corpului didactic se dispune prin ordin al ministrului educatiei nationale.
 
(4) Asigurarea conducerii unei unitati de invatamant preuniversitar particular, pana la organizarea concursului, dar nu tarziu de sfarsitul anului scolar, se realizeaza conform art. 2541 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(5) Obligatia de predare pentru personalul didactic detasat in functii de conducere din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, respectiv in functii de indrumare si control se stabileste in consiliul de administratie al inspectoratului scolar si se precizeaza in decizia de detasare in interesul invatamantului.
 
Art. 105 (1) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar isi desfasoara activitatea pe durata unui an calendaristic, in conformitate cu prevederile Calendarului, si este abilitata sa ia decizii si in afara perioadelor prevazute de acesta, pentru solutionarea tuturor situatiilor care pot sa apara: completare de norma pe perioada determinata, detasare la cerere pentru cadrele didactice participante la concursurile nationale organizate pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, conform prezentei Metodologii sau in baza punctajului, detasare in interesul invatamantului, schimb de posturi intre cadre didactice angajate pe perioada determinata, pretransfer prin schimb de posturi prin consimtamant scris, repartizarea cadrelor didactice care ocupa posturi didactice/catedre rezervate, ramase fara post/catedra ca urmare a revenirii titularului la post etc., cu exceptia transferarii pentru restrangere de activitate, pretransferarii, intregirilor de norma didactica si completarilor de norma pe perioada nedeterminata, cu informarea si avizul Ministerului Educatiei Nationale. Toate situatiile aparute, cu exceptia intregirilor de norma didactica, a completarilor de norma didactica pe perioada nedeterminata, a pretransferului consimtit intre unitatile de invatamant si a transferului pentru restrangere de activitate, in afara perioadelor prevazute in Calendar, se analizeaza in cadrul comisiilor paritare ce sunt constituite la nivelul inspectoratelor scolare. Pe parcursul anului scolar comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar este abilitata sa organizeze sedinte de repartizare pentru candidatii ramasi nerepartizati, sa monitorizeze concursurile/testarile organizate de unitatile de invatamant in vederea ocuparii posturilor didactice vacante/rezervate care apar pe parcursul anului scolar pe perioada determinata, sa refaca documentele de numire/transfer/repartizare pentru personalul didactic titular, ca urmare a restructurarii retelei scolare, a transformarii unor unitati de invatamant in unitati de alt nivel si a schimbarii denumirii unitatilor de invatamant pe parcursul anului scolar.
 
(2) Ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar, dupa
derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar prevazute in
Calendar, in conditiile alin. (1), se realizeaza cu respectarea ordinii de repartizare prevazuta in prezenta
Metodologie.
 
(3) Candidatii repartizati conform alin. (1) si (2) au obligatia de a se prezenta la post/catedra in vederea incheierii contractului individual de munca/actului aditional la contractul individual de munca, in maximum 3 (trei) zile de la primirea deciziei de repartizare. in cazul neprezentarii la post in termen de maximum 3 (trei) zile se revoca repartizarea. Sunt exceptate situatiile de neprezentare la post din motive neimputabile candidatilor: motive medicale, calamitati naturale etc., care pot fi justificate cu documente.
 
(4) Cadrele didactice titulare a caror restrangere de activitate nu a fost solutionata in etapele prevazute de Calendar pot fi detasate in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunzatoare, fiind salarizate ca personal didactic fara studii corespunzatoare postului, cu acordul scris al cadrelor didactice in cauza.

Calendarul mobilitatii personalului didactic de predare pentru anul scolar 2018-2019:
 
12) Detasarea in interesul invatamantului:
a) inregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare, a caror restrangere de activitate nu a fost solutionata prin transfer, pentru cadrele didactice care solicita completarea normei didactice, precum si a acordurilor pentru detasare in interesul invatamantului, la inspectoratele scolare si la unitatile de invatamant;
Pana la: 6 august 2018
b) organizarea si desfasurarea probelor practice/orale in profilul postului;
Termen: 7 august 2018
c) numirea, prin detasare in interesul invatamantului, in functiile de conducere, indrumare si control
neocupate prin concurs;
Perioada: 6-14 august 2018
d) discutarea si solutionarea propunerilor pentru detasare in interesul invatamantului in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, transmiterea listei cadrelor didactice detasate in interesul invatamantului insotite de acordurile acestora la inspectoratele scolare pentru eliberarea deciziilor;
Termen: 16 august 2018
e) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a solutionarii, in ordine, a:
(i) cererilor de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant;
(ii) cererilor de reincadrare in anul scolar 2018-2019 a personalului didactic pensionat care a avut calitatea
de titular si care nu a depasit cu 3 ani varsta de pensionare, raportata la 1 septembrie 2018;
(iii) cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2018-2019, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata, conform prevederilor art. 81 din Metodologie;
(iv) detasarilor in interesul invatamantului.
Termen: 17 august 2018
f) emiterea si comunicarea deciziilor de detasare in interesul invatamantului.
Perioada: 18-30 august 2018

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Copilul tau sustine anul acesta examenul de limba engleza la un liceu bilingv?


Esti ingrijorat de performanta copilului tau?

Ofera-i acum solutia: Culegerea de Teste rezolvate pentru proba scrisa si orala!

Avantaje:

- siguranta unui antrenament conform cerintelor programei Ministerului Educatiei Nationale in vigoare;
- cunoasterea si intelegerea corecta a modului de rezolvare a testelor;
- reusita la examen prin exercitiul repetat;
- utilizarea eficienta a timpului de lucru.


...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

detasare profesoridetasare profesori 2018lege detasare profesori


x

Lasa un raspuns
Comentarii [1 comentariu]Adauga comentariul tau

28Iul.2021

Sf?t Adela 28 Iul. 2021 11:30:18

Cele 2 tipuri de deta?are se realizeaz? pe parcursul a 10 ani consecutivi. „Cel mult 5 ani consecutivi” anseamn? ?i DOAR 5 ani din cei 10? Am fost detasat? 5 ani consecutivi la cerere. A urmat 1 an an interesul anv???mantului. Urm?torii ani sunt obligatorii an interesul anv???mantului?
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana
Va oferim GRATUIT Raportul Special
26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x