Atentie, profesori: completarea normei didactice cu ore din alte discipline. Prevederile legii

de Gavrila Cristina la 25 Mar. 2022
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Atentie, profesori: completarea normei didactice cu ore din alte discipline. Prevederile legii25Mar.2022

Completarea normei didactice in aceeasi unitate de invatamant ii pune pe profesori in dificultatate. CAND si, mai ales, CUM pot profesorii sa-si completeze norma didactica in aceeasi unitate de invatamant cu ore din alte discipline? Prevederile legii in vigoare sunt cat se poate de clare. Norma didactica a profesorilor din invatamantul gimnazial nu se poate constitui conform prevederilor alin. (1) si art. 262 alin. (3), aceasta poate fi constituita din 2/3 din ore de la specializarea sau specializarile de baza. De aasemenea, completata cu 1/3 din ore de la disciplinele stabilite in mod expres prin lege ori prin adaugarea de ore conform prevederilor de mai jos. Foarte important este si urmatorul paragraf: in invatamantul gimnazial din mediul rural norma didactica se poate constitui din 1/2 din ore de la specialitatea sau specialitatile de baza si completata cu 1/2 din ore de la disciplinele stabilite la alin. (2) ori prin adaugare de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c).

Completarea normei didactice in aceeasi unitate de invatamant - prevederi legale
 
Prevederi legale
 
Referitoare la completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare a cadrelor didactice, la nivelul unitatii de invatamant, cu ore din alte discipline. Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare
 
ART. 245
 
(6) Personalul didactic, precum si personalul de conducere, de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar este obligat sa participe periodic la programe de formare continua, astfel incat sa acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovarii examenului de definitivare in invatamant, minimum 90 de credite profesionale transferabile.
 
ART. 263
 
(9) Prin exceptie, daca norma didactica a profesorilor din invatamantul gimnazial nu se poate constitui conform prevederilor alin. (1) si art. 262 alin. (3), aceasta poate fi constituita din 2/3 din ore de la specializarea sau specializarile de baza si completata cu 1/3 din ore de la disciplinele stabilite la alin. (2) ori prin adaugarea de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c). in invatamantul gimnazial din mediul rural norma didactica se poate constitui din 1/2 din ore de la specialitatea sau specialitatile de baza si completata cu 1/2 din ore de la disciplinele stabilite la alin. (2) ori prin adaugare de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c).

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2018-2019, aprobata prin OMEN nr. 5485/2017:
 
Art. 4 (4) Cadrele didactice titulare care solicita intregirea normei didactice, completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare, transferul pentru restrangere de activitate, pretransferul consimtit intre unitati de invatamant, detasarea in interesul invatamantului sau detasarea la cerere prin concurs specific pe un post didactic/catedra in unitati de invatamant avand clase speciale de limbi straine cu program intensiv si/sau bilingv, clase/grupe de hipoacuzici si surzi, clase/grupe de elevi cu deficienti de vedere, precum si in unitati de invatamant avand clase cu profil sportiv sau artistic (corepetitie, muzica, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectura si design), pe catedre de informatica, de tehnologia informatiei si comunicarii, de informatica-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic si servicii), de instruire practica sau de activitati de pre-profesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi scolare sportive sau din palatele si cluburile copiilor, sustin o proba practica/orala eliminatorie, in profilul postului didactic solicitat. 
 
Fac exceptie cadrele didactice titular transferate/pretransferare/detasate de pe posturi didactice/catedre similare, precum si cadrele didactice care beneficiaza de continuitate pe post/catedra prin completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare sau prin detasare la cerere, conform prezentei Metodologii.
 
(5) Cadrele didactice titulare care solicita completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare, transferul pentru restrangere de activitate, pretransferul consimtit intre unitati de invatamant, detasarea in interesul invatamantului sau detasarea la cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare in limbile minoritatilor nationale sustin o proba orala eliminatorie de cunoastere a limbii minoritatii in care urmeaza sa se faca predarea. Fac exceptie cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, cadrele didactice titulare care au finalizat cu diploma studii universitare cu specializarea in limba minoritatii in care urmeaza sa se faca predarea, precum si cadrele didactice titulare care au efectuat studiile in limba minoritatii in care urmeaza sa se faca predarea, respectiv cadrele didactice care beneficiaza de continuitate pe post/catedra prin completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare sau prin detasare la cerere, conform prezentei Metodologii.
 
Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoastere a limbii minoritatii se consemneaza prin "admis" sau "respins". La aceste probe nu se admit contestatii, hotararea comisiei de organizare si desfasurare a probelor practice/orale ramanand definitiva. Probele orale in profilul postului se desfasoara conform anexei nr. 6. 
 
(6) Cadrele didactice titulare care au efectuat studiile in alte state sau in Romania in limbile minoritatilor nationale si care solicita completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare pe perioada determinata sau nedeterminata, transferul pentru restrangere de activitate, pretransferul consimtit intre unitati de invatamant, detasarea in interesul invatamantului sau detasarea la cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare in limba romana sustin o proba orala eliminatorie de cunoastere a limbii romane. Fac exceptie cadrele didactice titulare transferate/pretransferate/detasate de pe posturi didactice/catedre similare, cadrele didactice titulare pe a caror diploma studii este inscrisa specializarea „Limba romana” sau „Limba si literatura romana”, precum si cadrele didactice titulare care au efectuat studiile in alte tari in limba romana. Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoastere a limbii romane se consemneaza prin „admis” sau „respins”. La aceste probe nu se admit contestatii, hotararea comisiei de organizare si desfasurare a probelor practice/orale ramanand definitiva. Probele orale in profilul postului se desfasoara conform anexei nr. 6.
 
(7) Cadrele didactice titulare care solicita intregirea normei didactice de predare-invatareevaluare, completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare pe perioada nedeterminata, transferul pentru restrangere de activitate sau pretransferul consimtit intre unitati de invatamant pe catedre constituite si din discipline care nu sunt inscrise in documentul de numire/transfer/repartizare sustin inspectii speciale la clasa la disciplinele solicitate care nu se regasesc in documentul de numire/transfer/repartizare, conform anexei nr. 4, cu exceptia posturilor didactice/catedrelor pentru care se sustin probe practice prevazute la alin. (4).
 
(8) Evaluarea inspectiei speciale la clasa/probei practice/orale, prevazuta la alin. (4)-(7), se realizeaza de catre o comisie, numita prin decizia inspectorului scolar general, formata din: presedinte - inspector scolar general adjunct/inspector scolar; membri - cate doi profesori care au dobandit gradul didactic I sau II/inspectori scolari/metodisti ai inspectoratului scolar/responsabili ai comisiilor metodice cu specializari in profilul postului; secretari – 1-7 inspectori scolari si directorii unitatilor de invatamant in care se organizeaza inspectii speciale la clasa/probe practice/orale. Rezultatul inspectiei speciale la clasa/probei practice eliminatorii in profilul postului, prevazuta la alin. (4)-(7), se consemneaza prin note de la 10 la 1 conform anexelor nr. 4-12. La aceste probe nu se admit contestatii, nota stabilita de comisia de organizare si desfasurare a inspectiilor speciale la clasa/probelor practice/orale ramanand definitiva. Inspectoratul scolar elibereaza adeverinte cadrelor didactice evaluate, semnate de inspectorul scolar general si de presedintele comisiei, in care se consemneaza rezultatele obtinute la inspectiile speciale la clasa/probele practice/orale.
 
(9) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice pe perioada determinata/detasare, probele practice in profilul postului se considera promovate in situatia in care cadrele didactice titulare participante obtin cel putin nota 5 (cinci). La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin intregirea normei didactice/completarea normei didactice pe perioada nedeterminata/transfer pentru solutionarea restrangerii de activitate/pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant/repartizare in baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, probele practice/inspectiile speciale la clasa in profilul postului se considera promovate in situatia in care cadrele didactice participante obtin cel putin nota 7 (sapte).
 
(10) Rezultatele inspectiilor speciale la clasa/probelor practice/orale eliminatorii in profilul postului promovate de cadrele didactice titulare in etapele de completare a normei didactice de predare-invatare-evaluare, transfer pentru restrangere de activitate, pretransfer consimtit intre
unitati de invatamant, detasare in interesul invatamantului sau detasare la cerere prin concurs specific raman valabile si in etapele ulterioare ale mobilitatii personalului didactic din invatamantul preuniversitar, precum si pentru mobilitatile personalului didactic titular care se desfasoara pe parcursul anului scolar 2018-2019.
 
Art. 5 (1) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice pe perioada determinata/nedeterminata/transfer pentru solutionarea restrangerii de activitate/pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant/detasare, organizate in baza prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si prezentei Metodologii, pot participa: 
 
a) cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar de stat;
b) cadrele didactice titulare in unitati de invatamant preuniversitar particulare acreditate in baza concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante in invatamantul preuniversitar de stat sau a concursului organizat la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat/grupurilor de unitati de invatamant preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante;
c) cadrele didactice titulare transferate/pretransferate din invatamantul preuniversitar de stat, in unitati de invatamant preuniversitar particular acreditate/autorizate, prin transfer pentru restrangere de activitate/pretransfer;
d) cadrele didactice titulare in unitati de invatamant preuniversitar particular acreditate in baza concursului organizat conform Metodologiilor de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5656/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5625/2012 si care au obtinut media de repartizare cel putin 7 (sapte) la un concurs national unic de titularizare in invatamantul preuniversitar de stat in ultimii 6 (sase) ani;
e) cadrele didactice titulare transferate din invatamantul preuniversitar de stat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 108/1998, care functioneaza in structurile specializate din subordinea directiilor generale pentru asistenta sociala si protectia copilului.
 
Art. 25 (1) Cadrul didactic titular pentru care nu se poate constitui norma didactica completa de predare-invatare-evaluare in specialitate, in conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedra, dar pentru care se poate constitui cel putin jumatate de norma didactica de predare-invatare-evaluare in baza actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra sau pentru care se poate constitui cel putin jumatate de norma didactica de predareinvatare-evaluare in specialitate, din disciplinele prevazute in documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedra, la nivelul consortiului scolar din care face parte unitatea de invatamant, se afla in situatia de completare a normei didactice.
(...)
 
(3) in cazul aparitiei situatiilor de reducere de activitate a personalului didactic titular la nivelul unei unitati de invatamant, de completare a normei didactice sau de restrangere de activitate, situatii care vizeaza doua sau mai multe cadre didactice titulare la aceeasi specialitate, se renunta, in ordine, la:
 
a) activitatea prestata de personalul didactic titular care solicita plecarea din unitate pe motivul reducerii activitatii; in cazul in care doua sau mai multe persoane de aceeasi specialitate solicita plecarea din unitatea de invatamant, pleaca persoana care intruneste punctajul cel mai mare/media cea mare in urma evaluarii;
b) activitatea prestata de personalul didactic titular care a obtinut calificativul nesatisfacator sau satisfacator la ultima evaluare anuala;
c) activitatea prestata de personalul didactic titular sanctionat disciplinar in anul scolar curent sau in ultimii doi ani scolari incheiati;
d) activitatea prestata de personalul didactic in regim de cumul/plata cu ora;
e) activitatea prestata de personalul didactic titular ale carui specializari dobandite prin studii nu sunt in concordanta cu postul didactic ocupat/catedra ocupata, conform Centralizatorului;
f) activitatea prestata de personalul didactic care indeplineste conditiile legale de pensionare, luand in calcul limita de varsta si stagiul de cotizare;
g) activitatea desfasurata de personalul didactic in baza unui contract individual de munca pe perioada determinata;
h) activitatea prestata de personalul didactic titular ale carui studii nu sunt in concordanta cu nivelul cel mai inalt al unitatii de invatamant corespunzator postului didactic ocupat; 
i) activitatea prestata de personalul didactic titular care nu este numit/transferat/repartizat pe nivelul cel mai inalt al unitatii de invatamant corespunzator postului didactic ocupat, conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra;
j) in situatia reducerii numarului de ore la catedrele din invatamantul special, activitatea prestata de cadrele didactice titulare care nu au finalizat studii universitare sau studii postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate de Ministerul Educatiei Nationale - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu una din specializarile: psihopedagogie speciala, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie sociala, pedagogie speciala, psihosociologie, filosofie-istorie (absolventi ai promotiilor 1978-1994) - in concordanta cu Centralizatorul ori studii universitare de masterat/master in domeniile psihologie sau stiintele educatiei, in concordanta cu Centralizatorul pentru invatamantul special;
k) activitatea prestata de personalul didactic titular care nu detine avizele si atestatele necesare ocuparii postului didactic, conform prezentei Metodologii;
l) in situatia reducerii numarului de ore la clasele/grupele cu predare intensiva/bilingva sau in limbile minoritatilor nationale, activitatea prestata de personalul didactic titular care nu a absolvit studiile in limba in care se face predarea la aceste clase/grupe;
m) activitatea prestata de personalul didactic titular numit/transferat/repartizat in doua sau mai multe unitati de invatamant preuniversitar, in cazul in care la nivelul uneia dintre unitati de invatamant se constata diminuarea numarului de ore.
n) activitatea prestata de personalul didactic titular care a dobandit definitivarea in invatamant, cu o vechime la catedra mai mare de 5 (cinci) ani, care nu face dovada acumularii in ultimii 5 (cinci) ani de la data promovarii examenului de definitivare in invatamant, a minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare sau a uneia dintre conditiile prevazute la art. 82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar, aprobata prin ordinal ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5561/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(4) Daca reducerea de activitate, care vizeaza doua sau mai multe persoane titulare de aceeasi specialitate la nivelul unei unitati de invatamant, nu se solutioneaza prin aplicarea prevederilor alin. (3) si nici luand in considerare si faptul ca personalul didactic cu o vechime in
invatamant de peste 25 de ani si cu gradul didactic I poate beneficia, la cerere, de reducerea normei didactice de predare-invatare-evaluare cu 2 ore saptamanal, desemnarea cadrelor didactice titulare pentru care se completeaza norma didactica se realizeaza prin evaluare obiectiva, de comisia prevazuta la art. 26 alin. (3), in perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor si de incadrare a personalului didactic titular, conform criteriilor prevazute in anexa nr. 2.
 
(5) Cadrele didactice titulare desemnate pentru completarea normei didactice de predareinvatare-evaluare, precum si cadrele didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) cu norma didactica de predare-invatare-evaluare incompleta, pot solicita, la cerere, in perioada de
constituire a posturilor didactice/catedrelor si de incadrare a personalului didactic titular, completarea normei, pentru un an scolar, la nivelul unitatilor de invatamant sau la nivelul consortiilor scolare, in situatia in care unitatile de invatamant fac parte din consortii scolare, dupa
cum urmeaza:
 
a) cu ore in specialitate vacante/rezervate existente la alta/alte discipline in unitatea/unitatile de invatamant/consortiul scolar in care sunt titulare, pe care cadrele didactice au dreptul sa le predea conform studiilor finalizate cu diploma, in concordanta cu prevederile prezentei Metodologii si prevederile Centralizatorului;
b) cu alte ore vacante/rezervate existente la alta/alte discipline in unitatea/unitatile de invatamant/consortiul scolar in care sunt titulare, din aceeasi arie curriculara, altele decat cele corespunzatoare specializarii/specializarilor de pe diploma/diplome, cuprinse in planurile de
invatamant, pana la 1/3 de norma, cu mentinerea drepturilor salariale, in invatamantul gimnazial din mediul urban, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare; 
c) cu alte ore vacante/rezervate existente la alta/alte discipline in unitatea/unitatile de invatamant/consortiul scolar in care sunt titulare, din aceeasi arie curriculara, altele decat cele corespunzatoare specializarii/specializarilor de pe diploma/diplome, cuprinse in planurile de invatamant, pana la 1/2 de norma, cu mentinerea drepturilor salariale, in invatamantul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
d) cu alte ore vacante/rezervate existente la alta/alte discipline in unitatea/unitatile de invatamant/consortiul scolar in care sunt titulare, decat cele corespunzatoare specializarii/specializarilor de pe diploma/diplome, cuprinse in planurile de invatamant, pana la 1/2 de norma, cu mentinerea drepturilor salariale, in invatamantul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
e) prin adaugarea de ore din activitati de educatie, complementare procesului de invatamant: mentorat, scoala dupa scoala, invatare pe tot parcursul vietii, in unitatea/unitatile de invatamant/consortiul scolar in care sunt titulare, conform art. 263 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(6) Cererile de completare a normei didactice de predare-invatare-evaluare se analizeaza de catre consiliul/consiliile de administratie ale unitatii/unitatilor de invatamant la care cadrele didactice sunt titulare/angajate. In baza aprobarii cererii, formulate de cadrul didactic, de catre consiliul/consiliile de administratie al unitatii/unitatilor de invatamant, directorul/directorii unitatii/unitatilor de invatamant se adreseaza inspectoratului scolar pentru emiterea deciziei de completare a normei didactice de predare-invatare-evaluare. In mediul rural, completarea normei didactice pentru cadrele didactice titulare, conform specializarii/specializarilor de pe diploma/diplome, cu acordul cadrului didactic, se poate realiza pe durata unui an scolar ori pe durata nedeterminata, in conditiile prezentei Metodologii, fapt consemnat in decizia de completare a normei didactice. 

In mediul urban pot beneficia de completarea normei didactice de predareinvatare-evaluare pe perioada nedeterminata, in conditiile prezentei Metodologii, cadrele didactice titulare care urmeaza sa-si completeze norma didactica cu ore in unitatile de invatamant in care au functionat prin completarea normei didactice neintrerupt in ultimii 3 ani scolari, daca orele respective sunt vacante si se certifica viabilitatea acestora. Cadrele didactice pentru care se propune completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare pe perioada nedeterminata, in conditiile prezentei Metodologii, participa la sedinta de repartizare organizata de inspectoratul scolar pentru solutionarea completarilor de norma, in vederea consemnarii optiunii acestora in procesul-verbal. 

Dupa emiterea deciziei inspectorului scolar general de completare a normei didactice, directorul/directorii unitatii/unitatilor de invatamant la care cadrul didactic este titular incheie cu acesta actul aditional la contractul individual de munca.
 
(7) In situatia in care cererea de completare a normei didactice de predare-invatare-evaluare este respinsa de catre consiliul/consiliile de administratie al unitatii/unitatilor de invatamant, persoana indreptatita are dreptul de a contesta hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, printr-o cerere scrisa, adresata conducerii unitatii de invatamant, in termen de 24 de ore de la comunicarea hotararii. Contestatia reprezinta plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si se solutioneaza de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant, in termen de 48 de ore de la inregistrarea acesteia. Hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant in contestatie este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ. 

Persoana nemultumita de raspunsul primit la contestatie are dreptul de a se adresa instantei de contencios administrative competente. Cadrul didactic a carui cerere de completare a normei a fost respinsa participa la sedinta de repartizare organizata la nivelul inspectoratului scolar.
 
Art. 26 (1) Daca reducerea de activitate, care vizeaza doua sau mai multe persoane titulare de aceeasi specialitate la nivelul unei unitati de invatamant, nu se solutioneaza prin aplicarea prevederilor art. 25 alin. (3), desemnarea cadrelor didactice titulare care intra in reducere de activitate se realizeaza in perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor si de incadrare a personalului didactic titular, prin organizarea unui concurs sau prin evaluare obiectiva conform criteriilor prevazute in anexa nr. 2. 
 
In unitatile de invatamant in care se inregistreaza reduceri de activitate la catedrele de informatica, de tehnologia informatiei si a comunicatiilor sau de tehnologii asistate de calculator, iar cadrele didactice titulare pe aceste catedre indeplinesc conditiile de ocupare atat a catedrelor de tehnologii asistate de calculator, de tehnologia informatiei si a comunicatiilor, cat si de informatica, pentru stabilirea cadrelor didactice care intra in reducere de activitate, evaluarea se realizeaza global la nivelul tuturor catedrelor de informatica, de tehnologia informatiei si a comunicatiilor si tehnologii asistate de calculator, dupa aplicarea prevederilor art. 25 alin. (3). Hotararea privind modalitatea de evaluare se stabileste in consiliul de administratie al unitatii de invatamant.
 
(2) In cazul in care desemnarea cadrului didactic aflat in reducere de activitate se face prin concurs, acesta este organizat de o comisie stabilita si aprobata de consiliul de administratie al unitatii de invatamant. Comisia este alcatuita din presedinte, care este directorul unitatii de invatamant, daca nu se afla in situatia de reducere de activitate, sau un alt cadru didactic titular, membru al consiliului de administratie, in situatia in care directorul este vizat de reducere, doi membri evaluatori, unul dintre ei fiind reprezentantul inspectoratului, celalalt un profesor titular cu gradul didactic I, de la alta unitate de invatamant, avand specializarea corespunzatoare disciplinei la care este reducerea si un secretar, cadru didactic titular, membru al consiliului de administratie. Evaluarea consta intr-o inspectie speciala la clasa si lucrare scrisa din programa de concurs specifica disciplinei. 
 
Evaluarea pentru fiecare proba se face prin note de la 10 la 1, acordate de cei doi evaluatori. Nota fiecarei probe se stabileste ca medie aritmetica a notelor acordate de cei doi evaluatori. Rezultatul final se obtine ca medie aritmetica a celor doua note.
 
Concursul se anunta in maximum 48 de ore de la aprobarea proiectului de incadrare cu personal didactic de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant.
 
(3) Evaluarea obiectiva este realizata de catre o comisie stabilita si aprobata de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant avand urmatoarea componenta: presedinte-directorul unitatii daca nu se afla in situatia de reducere sau un alt cadru didactic titular, membru al consiliului de administratie din unitatea de invatamant, in situatia in care directorul este vizat de reducere de activitate, doi membri-cadre didactice titulare de alta specialitate din unitatea de invatamant sau cadre didactice titulare de aceeasi specialitate din alte unitati de invatamant.

Evaluarea obiectiva se realizeaza in perioada prevazuta in Calendar si se finalizeaza cu punctajul atribuit conform criteriilor prevazute in anexa nr. 2. 

Daca rezultatul evaluarii obiective nu conduce la departajare, se aplica, in ordine, criteriile social-umanitare prevazute in anexa nr. 2, pe baza documentelor justificative.
 
(4) In cazuri exceptionale in care atat directorul unitatii de invatamant, cat si toate celelalte cadre didactice care fac parte din consiliul de administratie al unitatii de invatamant sunt vizati de reducere de activitate, presedintele comisiei, prevazute la alin. (2) sau alin. (3) poate fi un inspector scolar, numit prin decizie a inspectorului scolar general.
 
Art. 27 (1) Cadrele didactice titulare care, in perioada stabilirii si solutionarii reducerilor de activitate, se incadreaza in prevederile art. 255 alin. (1)-(6) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt afectate de completarea normei didactice sau de restrangere de activitate, in situatia in care la aceeasi catedra sunt mai multe cadre didactice titulare, decat la solicitarea sau cu acordul persoanelor in cauza, exceptand situatia prevazuta la art. 19 alin. (2) lit. d).
 
(2) De prevederile alin. (1) nu beneficiaza personalul de conducere, indrumare si control numit in functie, prin delegare de atributii sau detasare in interesul invatamantului, pana la organizarea concursului.
 
(3) In situatia in care intr-o unitate de invatamant, la o anumita specialitate, reducerea de activitate vizeaza numai doua cadre didactice titulare, dintre care una se incadreaza in prevederile art. 255 alin. (1)-(6) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si care nu si-a dat acordul in vederea participarii la evaluare, celalalt cadru didactic poate ramane, la cerere, detasat in interesul invatamantului pe catedra rezervata a cadrului didactic care beneficiaza prevederile art. 255 alin. (1)-(6) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, urmand ca evaluarea obiectiva sa se realizeze la revenirea cadrului didactic pe postul didactic/catedra rezervat(a).

Calendarul vesel al profesorului 2023!

A aparut Calendarul vesel al profesorului 2023!


Umor de super calitate pe teme specifice invatamantului?

Da, se poate! A aparut Calendarul vesel al profesorului 2023!

- un calendar de birou cu 12 caricaturi absolut dementiale, care va fac sa radeti cu lacrimi!

Oferiti acest calendar cadou si veti face o impresie EXTRAORDINARA!


...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

completare norma didactica


x

Lasa un raspuns
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitNoile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//