Abateri disciplinare profesori si sanctiuni: de la avertisment, la reducerea salariului si desfacerea contractului de munca

De Portal Invatamant
la 05 Dec. 2023
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Abateri disciplinare profesori si sanctiuni: de la avertisment, la reducerea salariului si desfacerea contractului de munca05Dec.2023

Profesorii, educatorii, invatatorii, personalul didactic auxiliar si personalul cu functii de conducere /control pot fi sanctionati disciplinar conform Legii invatamantului preuniversitar nr. 198/2023.

De exemplu, faptele de violenta fizica si/sau verbala indreptate impotriva elevilor sau a colegilor din cancelarie sunt considerate abateri disciplinare si pot duce inclusiv la desfacerea contractului individual de munca pentru profesorii vizati. 
 
Iata ce sanctiuni disciplinare se aplica profesorilor, in raport cu gravitatea abaterilor, precum si ce trebuie sa cuprinda decizia de sanctionare disciplinara a cadrului didactic.
 
Extras din Legea invatamantului preuniversitar nr. 198/2023:
 

Raspunderea disciplinara a personalului didactic

 
Art. 209. — (1) Personalul didactic are obligatia sa isi exercite profesia respectand atat principiile si valorile consacrate in prezenta lege, cat si cadrul legal general, precum si interesul superior al copilului.
 
(2) Reprezinta abateri disciplinare ale personalului didactic de predare si se sanctioneaza potrivit art. 210, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiune:
a) faptele de violenta fizica si/sau verbala indreptate impotriva elevilor sau a colegilor;
b) orice fapte sau atitudini care pot pune in pericol sanatatea
si integritatea fizica sau psihica a anteprescolarilor/prescolarilor/ elevilor;
c) manifestarea convingerilor politice si prozelitismul religios in spatiul scolar;
d) activitatea de desfasurare a meditatiilor cu elevii de la propria clasa;
e) incalcarea dispozitiilor legii, a obligatiilor din prezentul titlu, a normelor statutului profesiei, deciziilor obligatorii ale organelor profesiei la nivel national sau ale unitatii de invatamant al carei angajat este sau in cadrul careia presteaza activitati de predare-invatare-evaluare cu anteprescolarii/prescolarii/elevii;
f) fapte de natura sa aduca atingere imaginii, demnitatii sau drepturilor copiilor/elevilor si familiilor acestora ori sa prejudicieze onoarea si/sau prestigiul unitatii/institutiei, interesul invatamantului.
 
(3) Abaterile disciplinare prevazute la alin. (2) lit. a) si b) pot fi sanctionate numai dupa solicitarea unui raport de specialitate realizat de specialisti din cadrul DGASPC la solicitarea scrisa a unitatii de invatamant.
 
(4) Cercetarea disciplinara a personalului didactic auxiliar se realizeaza conform prevederilor Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(5) In cazul in care cadrul didactic este cercetat pentru una din faptele prevazute la alin. (2) lit. a) si b), pe perioada desfasurarii cercetarii disciplinare, acesta nu va desfasura activitati didactice cu beneficiarii primari, cu pastrarea corespunzatoare a drepturilor salariale.
 

Sanctiunile disciplinare care se aplica profesorilor, in raport cu gravitatea abaterilor

 
Art. 210. — (1) Sanctiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic de predare, in raport cu gravitatea abaterilor, sunt:
a) avertisment scris;
b) reducerea salariului de baza, cumulat, cand este cazul, cu indemnizatia de conducere, de indrumare si control, cu pana la 15%, pe o perioada de 1—6 luni;
c) suspendarea, pe o perioada de pana la 3 ani, a dreptului de inscriere la un concurs pentru obtinerea gradatiei de merit, pentru ocuparea unei functii de conducere, de indrumare si de control ori a unei functii didactice superioare;
d) suspendarea, pe o perioada de pana la 3 ani, a dreptului de a face parte din comisiile de organizare si desfasurare a examenelor nationale;
e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
 
(2) Pentru abaterile disciplinare prevazute la art. 209 alin. (2) lit. a) si b) se pot aplica cumulat sanctiunile disciplinare prevazute la alin. (1) lit. b)—d) sau cea prevazuta la alin. (1) lit. e). Pentru celelalte abateri se poate aplica sanctiunea prevazuta la alin. (1) lit. e) ori una sau mai multe cumulate dintre sanctiunile prevazute la alin. (1).
 
(3) In functie de gravitatea abaterii disciplinare, la aplicarea sanctiunilor prevazute la lit. b)—e) se dispune si masura retragerii decoratiilor, ordinelor, medaliilor, titlurilor primite de cadrul didactic in conformitate cu prevederile art. 218.
 

Cum pot fi sesizate abaterile disciplinare ale cadrelor didactice

 
Art. 211. — (1) Orice persoana poate sesiza in scris, cu privire la savarsirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinara, prin inregistrarea sesizarii la secretariatul unitatii de invatamant, pentru faptele savarsite de personalul didactic angajat, prevazute de prezenta lege ca abateri disciplinare.
 
(2) Pentru cercetarea imprejurarilor si faptelor reclamate la alin. (1), savarsite de personalul didactic de predare din unitatile de invatamant, se constituie o comisie de cercetare disciplinara formata din 3—5 membri, dintre care unul reprezinta federatia sindicala din care face parte persoana aflata in discutie sau este un reprezentant al salariatilor, iar ceilalti au functia cel putin egala cu a celui care a savarsit abaterea. In situatia in care la nivelul unitatii de invatamant nu exista suficienti salariati care au functia didactica cel putin egala cu a salariatului cercetat, comisia de cercetare se completeaza cu persoane care au cel putin aceeasi functie, desemnate de catre DJIP/DMBIP, la solicitarea conducerii unitatii de invatamant.
 
(3) Comisiile de cercetare disciplinara se constituie prin decizie a directorului unitatii de invatamant abilitate in solutionarea sesizarii, dupa aprobarea lor de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant preuniversitar, pentru personalul unitatii.
 
(4) Pentru personalul didactic de predare din unitatile de invatamant preuniversitar, propunerea de sanctionare se face de catre oricare membru al consiliului de administratie. Sanctiunile se aproba de cel putin 2/3 din numarul total al membrilor consiliului de administratie si sunt puse in aplicare si comunicate prin decizie a directorului unitatii de invatamant preuniversitar.
 
Art. 212. — (1) In cadrul cercetarii imprejurarilor si faptelor reclamate, se stabilesc urmarile acestora, imprejurarile in care au fost savarsite, existenta sau inexistenta vinovatiei, precum si orice alte date concludente. Audierea celui cercetat si verificarea apararii acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, desi a fost instiintat in scris cu minimum 48 de ore inainte, precum si de a da declaratii scrise se constata prin proces-verbal si nu impiedica finalizarea cercetarii. Cadrul didactic cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii si sa isi produca probe in aparare.
 
(2) Cercetarea faptei si comunicarea deciziei se fac in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii raportului de cercetare disciplinara, la registratura generala a unitatii de invatamant preuniversitar, fiindu-i adusa la cunostinta persoanei de catre conducatorul institutiei dupa aprobarea in consiliul de administratie al acesteia, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei. Persoanei nevinovate i se comunica in scris inexistenta faptelor pentru care a fost cercetata.
 
(3) Sanctiunea se stabileste, pe baza raportului comisiei de cercetare, si se comunica celui in cauza, prin decizie scrisa, de catre directorul unitatii de invatamant.
 
(4) Persoanele sanctionate incadrate in unitatile de invatamant au dreptul de a contesta, in termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectiva la Comisia Nationala pentru Inspectie Scolara de la nivelul ARACIIP.
 
(5) Normele privind componenta, organizarea, functionarea si atributiile Comisiei Nationale pentru Inspectie Scolara de la nivelul ARACIIP se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educatiei.
 
(6) Sub sanctiunea nulitatii absolute, decizia de sanctionare disciplinara cuprinde in mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca care au fost incalcate de catre salariat;
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de catre salariat in timpul cercetarii disciplinare;
d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea se aplica;
e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;
f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.
 
(7) Dreptul persoanei sanctionate de a se adresa instantelor judecatoresti este garantat.
 

Raspunderea disciplinara a personalului de conducere, de indrumare si control

 
Art. 213. — Fapta savarsita de personalul de conducere, de indrumare si control din invatamantul preuniversitar prin care se incalca dispozitiile legale, respectiv obligatiile din prezentul titlu si normele statutului profesiei, deciziile obligatorii ale organelor profesiei la nivel national sau ale unitatii de invatamant al carei angajat este sau in cadrul careia presteaza activitati de predare-invatare cu elevii si alte fapte de natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul unitatii/institutiei/interesului invatamantului sau ale beneficiarilor sistemului de invatamant constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza, in raport cu gravitatea abaterilor, dupa cum urmeaza:
a) observatie scrisa;
b) reducerea salariului cu pana la 15%, pe o perioada de 1—6 luni;
c) suspendarea, pe o perioada de pana la 3 ani, a dreptului de inscriere la un concurs pentru obtinerea gradatiei de merit, pentru ocuparea unei functii de conducere, de indrumare si de control;
d) suspendarea, pe o perioada de pana la 3 ani, a dreptului de a face parte din comisiile de organizare si desfasurare a examenelor nationale;
e) destituirea din functia de conducere, de indrumare si control din invatamant.
 
Art. 214. — (1) Orice persoana poate sesiza in scris cu privire la savarsirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinara, prin inregistrarea sesizarii, dupa cum urmeaza:
a) la secretariatul DJIP/DMBIP, pentru fapte savarsite de personalul de conducere al unitatilor de invatamant si depersonalul de indrumare si control si de executie al DJIP/DMBIP, precum si pentru fapte savarsite de membrii comisiilor/consiliilor sau responsabilii numiti de DJIP/DMBIP;
b) la registratura Ministerului Educatiei, pentru fapte savarsite de personalul de conducere din cadrul DJIP/DMBIP, ARACIIP si CNFDCD;
c) la registratura ARACIIP, pentru fapte savarsite de personalul de conducere, de indrumare si control din cadrul birourilor judetene/biroului municipiului Bucuresti ale/al ARACIIP;
d) la registratura CNFDCD, pentru fapte savarsite de personalul de conducere de la nivelul CCD.
 
(2) Pentru cercetarea imprejurarilor si faptelor prevazute la art. 213, savarsite de personalul de conducere al unitatilor de invatamant preuniversitar, personalul de indrumare si control si personalul de conducere din cadrul DJIP/DMBIP, ARACIIP si CNFDCD, membrii comisiilor/consiliilor sau responsabilii numiti de DJIP/DMBIP, comisiile de cercetare disciplinara se constituie dupa cum urmeaza:
a) pentru personalul de conducere al DJIP/DMBIP, birourilor judetene/biroului municipiului Bucuresti ale/al ARACIIP, respectiv ale CNFDCD, comisii formate din 3—5 membri, dintre care un reprezentant al salariatilor, iar ceilalti au functia didactica cel putin egala cu a celui care a savarsit abaterea;
b) pentru personalul de conducere al unitatii de invatamant preuniversitar, comisii formate din 5—7 membri, persoane din cadrul DJIP/DMBIP, dintre care un reprezentant al salariatilor, iar ceilalti au functia didactica cel putin egala cu a celui care a savarsit abaterea. Participa cu statut de observator un reprezentant al elevilor si un reprezentant al parintilor;
c) pentru membrii comisiilor/consiliilor sau responsabilii numiti de DJIP/DMBIP, comisii formate din 5—7 membri: persoane din cadrul DJIP/DMBIP si un membru care reprezinta organizatia sindicala din care face parte persoana aflata in discutie sau este un reprezentant al personalului DJIP/DMBIP.
 
(3) Comisiile de cercetare disciplinara se constituie prin decizia/ordinul conducatorului institutiei abilitate in solutionarea sesizarii.
 
Art. 215. — (1) In cadrul cercetarii imprejurarilor si faptelor reclamate la art. 214 alin. (1) se stabilesc faptele si urmarile acestora, imprejurarile in care au fost savarsite, existenta sau inexistenta vinovatiei, precum si orice alte date concludente, cu aplicarea dispozitiilor art. 212.
 
(2) Cadrele didactice sanctionate cu desfacerea disciplinara a contractului individual de munca nu pot ocupa posturi didactice/catedre in invatamantul preuniversitar de stat pentru o perioada de 7 ani scolari.
 
(3) Pentru personalul de conducere din DJIP/DMBIP, ARACIIP, CNFDCD, propunerea de sanctionare se face de ministrul educatiei si se comunica prin ordin. Pentru personalul de conducere al unitatilor de invatamant, personalul de indrumare si control al DJIP/DMBIP, precum si pentru membrii comisiilor/consiliilor sau responsabilii numiti de DJIP/DMBIP, propunerea de sanctionare se face de oricare din membrii consiliului de administratie al DJIP/DMBIP si se comunica prin decizie a directorului DJIP/DMBIP.
 
(4) Sanctiunea se stabileste, pe baza raportului comisiei de cercetare, de autoritatea care a numit aceasta comisie si se comunica celui in cauza, prin decizie scrisa, dupa caz, de catre directorul unitatii de invatamant, directorul general sau de catre ministrul educatiei.
 
(5) Sub sanctiunea nulitatii absolute, decizia de sanctionare disciplinara cuprinde in mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca care au fost incalcate de catre salariat;
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de catre salariat in timpul cercetarii disciplinare;
d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea se aplica;
e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;
f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.
 
(6) Dreptul persoanei sanctionate de a se adresa instantelor judecatoresti este garantat.
 

Raspunderea patrimoniala

 
Art. 216. — Raspunderea patrimoniala a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar, precum si a celui de conducere, de indrumare si control din invatamantul preuniversitar se stabileste potrivit legislatiei muncii sau legislatiei aplicabile acestuia in cazul personalului din institutiile de aparare, ordine publica si securitate nationala. Decizia de imputare, precum si celelalte acte pentru recuperarea pagubelor si a prejudiciilor se intocmesc de conducerea unitatii sau a institutiei al carei salariat este cel in cauza, in afara de cazurile cand, prin lege, se dispune altfel.
 


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

sanctiunisanctiuni pentru personalul didacticsanctiuni profesorisanctiuni legea educatiei nationalesanctiune disciplinara


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//