Profesorii se vor putea titulariza pe jumatate de norma, in anul scolar 2024-2025, la una sau mai multe scoli

De Portal Invatamant
la 15 Nov. 2023
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Profesorii se vor putea titulariza pe jumatate de norma, in anul scolar 2024-2025, la una sau mai multe scoli15Nov.2023

In anul scolar 2024-2025, profesorii se vor putea titulariza pe jumatate de norma de predare, conform dispozitiilor art. 207 alin. (4) din Legea invatamantului preuniversitar nr. 198/2023, la nivelul uneia sau mai multor unitati de invatamant preuniversitar.

Prevederea apare in proiectul cu Normele metodologice privind intocmirea proiectului de incadrare, respectiv a planului de incadrare a personalului didactic de predare din unitatile de invatamant preuniversitar si incadrarea in regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, pus in consultare publica de Ministerul Educatiei, pe edu.ro.

Incepeti pregatirea pentru Titularizare si Definitivat 2024! Portal Invatamant va recomanda culegerile cu exercitii rezolvate de AICI ...click pentru detalii si comenzi culegeri de pregatire >>
 
Extras din document:
"Art. 3 (1) Constituirea posturilor didactice de predare/catedrelor si incadrarea personalului didactic de predare intr-o unitate de invatamant cu personalitate juridica, inclusiv in structurile arondate unitatii se realizeaza pe baza prevederilor legale, respectiv a normativelor in vigoare privind constituirea formatiunilor de studiu, a proiectelor planurilor de scolarizare propuse de unitatile de invatamant dupa aprobarea acestora de inspectoratele scolare si a planurilor-cadru de invatamant in vigoare aprobate prin ordin al ministrului educatiei, in concordanta cu prevederile art. 207 din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, pentru un interval de timp de 40 de ore pe saptamana.
 
(2) Numarul de ore pe saptamana aferente planurilor-cadru de invatamant pentru respectivul an scolar, stabilite intre limite minime si maxime, se hotaraste de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, astfel incat sa se asigure incadrarea in bugetul alocat.
 
(3) Din numarul total de ore pe saptamana calculate pe baza numarului de grupe/clase si a planurilor-cadru in vigoare, prin raportare la prevederile art. 207 alin. (4) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, se constituie, in ordine:
a) posturi didactice de predare/catedre complete pe discipline de studiu din ore la o singura disciplina;
b) catedre complete din ore la doua sau mai multe discipline; c) catedre incomplete din ore la o singura disciplina;
d) catedre incomplete din ore la doua sau mai multe discipline.
 
(4) Pe posturile didactice de predare/catedrele constituite se incadreaza cadrele didactice titulare, in conformitate cu documentele de numire/transfer/repartizare si celelalte prevederi legale privind incadrarea personalului didactic titular in invatamantul preuniversitar.
 
(5) In etapa de incadrare a personalului didactic de predare titular, cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar, care beneficiaza de rezervarea postului didactic de predare/catedrei in baza prevederilor art. 184 alin. (1) si (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, pot fi incadrate pe posturile didactice/catedrele pe care sunt titulare si care au fost rezervate, la cerere, doar in regim de plata cu ora, pana la cel mult jumatate din numarul de ore pe saptamana dintr-o norma didactica de predare. Numarul de ore pentru incadrarea in regim de plata cu ora a personalului didactic titular numit in functii de conducere, de indrumare si control in invatamantul preuniversitar se stabileste de consiliul de administratie al ISJ/ISMB.
 
(6) Dupa aplicarea procedurilor prevazute la alin. (1)-(5), se stabilesc:
 
a) posturile didactice de predare/catedrele complete si incomplete care vor avea statutul rezervat in baza prevederilor art. 184, art. 221 alin. (1) si art. 227 alin. (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare;
 
b) posturile didactice de predare/catedrele rezultate in urma reducerii normei didactice de predare cu 2 ore saptamanal, la cerere, a personalului didactic titular cu o vechime in invatamant de peste 15 de ani si cu gradul didactic I, conform art. 207 alin. (11) si (12) din Legea nr. 198/2023, respectiv cu 4 ore saptamanal pentru cadrele didactice care au dobandit gradul didactic I sau titlul de profesor emerit si care desfasoara activitate de mentorat, conform art. 207 alin. (4) lit. e) si g) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare.
 
(7) La grupele/clasele din invatamantul prescolar/primar cu predare in limbile minoritatilor nationale, in situatia in care numarul efectiv de ore pe saptamana de predare-invatare-evaluare pe care educatoarea /invatatorul /institutorul/profesorul pentru invatamant prescolar/primar le desfasoara efectiv cu elevii in clasa depaseste numarul minim de ore pe saptamana, prevazut in planurile-cadru de invatamant de la clasele cu predare in limba romana, inclusiv cele optionale, in conformitate cu prevederile art. 208 alin. (5) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, respectivele ore sunt normate in posturi vacante corespunzatoare gradului didactic si vechimii in invatamant cu cele ale cadrului didactic care efectueaza orele la clasa si se atribuie in regim de plata cu ora, pe baza de contract individual de munca in regim de plata cu ora, separat de cel incheiat pentru functia de baza.
 
(8) Posturile didactice de predare/catedrele vacante ramase dupa incadrarea cadrelor didactice titulare se atribuie astfel:
a) cadrelor didactice debutante care nu au dobandit definitivarea in invatamant, repartizate incepand cu 1 septembrie 2012 pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata si care nu au acumulat de la data angajarii o vechime efectiva la catedra mai mare de 6 ani, fara a lua in calcul perioadele de suspendare a contractului individual de munca si de rezervare a postului didactic/catedrei in baza prevederilor legale;
 
b) cadrelor didactice debutante repartizate pe posturi didactice de predare/catedre in baza prevederilor art. 253 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, sesiunea 2018, carora li se poate asigura cel putin jumatate de norma didactica de predare, conform deciziei de repartizare pe post/catedra.
 
(9) Prevederile de la alin. (8) lit. a) se aplica pana in anul scolar 2027-2028 inclusiv. Prevederile de la alin. (8) lit. b) se aplica doar pentru anul scolar 2024-2025.
 
(10) Contractele individuale de munca incheiate pe durata nedeterminata sau determinata, aferente posturilor didactice de predare/catedrelor ocupate, conform modelului prevazut in anexa la Contractul colectiv de munca unic la nivel de sector de negociere colectiva invatamant preuniversitar, sunt insotite in mod obligatoriu de fisa postului, in care se precizeaza orele de predare si celelalte activitati prevazute la art. 207 alin. (1) si (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, dupa caz, pentru un interval de timp de 40 de ore pe saptamana. In cazul posturilor didactice de predare/catedrelor pentru care s-a aprobat degrevarea de normă didactică, potrivit art. 208 alin. (11) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, în locul orelor de predare degrevate şi a unei părţi din celelalte activități prevăzute la art. 207 alin. (1) și (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, după caz, sunt trecute activităţi specifice, în conformitate cu definiția prevăzută la punctul 22 din anexa la Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, până la completarea unui număr de 40 de ore pe săptămână.
 
Art. 4 Daca in urma atribuirii unui numar minim de clase cu orele aferente unui cadru didactic titular, cadru didactic debutant prevazut la art. 3 alin. (8) sau cadru didactic angajat pe durata viabilitatii postului didactic/catedrei, rezulta o depasire a normei didactice de predare stabilita conform art. 207 alin. (4) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, aceste ore se normeaza intr-un post didactic de predare vacant si se atribuie aceluiasi cadru didactic, salarizandu-se in regim de plata cu ora, potrivit calificarii, gradului didactic si vechimii in invatamant ale acestuia.
 
Art. 5 (1) Din posturile didactice de predare/catedrele vacante/rezervate, ramase dupa incadrarea personalului didactic de predare conform art. 3 si 4, se asigura rezervarea posturilor didactice de predare/catedrelor pentru cadrele didactice din alte state, in baza acordurilor bilaterale interguvernamentale si interministeriale, in vigoare, incheiate de Romania cu respectivele state sau in baza unor acorduri interinstitutionale incheiate intre organizatii nonguvernamentale din state in care limba moderna care face obiectul acordului este limba oficiala, care au avizul serviciilor cultural - educative ale ambasadelor si al inspectoratelor scolare din judetele pe raza carora se afla unitatile de invatamant cu program bilingv.
 
(2) Solutionarea reducerilor de activitate la nivelul unitatii de invatamant si ocuparea posturilor didactice de predare/catedrele vacante/rezervate se realizeaza in conformitate cu prevederile metodologice elaborate de Ministerul Educatiei.
 
(3) Completarea normei didactice de predare a unui cadru didactic titular cuore din activitati prevazute la art. 207 alin. (1) lit. c) sau f) din Legea nr.  198/2023, cu modificarile ulterioare, dupa caz, se realizeaza doar in situatia in care acestuia nu i se poate asigura, la nivelul judetului/municipiului
Bucuresti, norma didactica de predare, conform prevederilor art. 208 alin. (1) si (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare.
 
(4) Dupa asigurarea normelor didactice de predare cadrelor didactice titulare si a celor debutante prevazute la art. 3 alin. (8), in baza documentelor de numire/transfer/repartizare, dupa solutionarea, la nivelul unitatilor, a intregirilor si a completarilor de norma didactica de predare pentru cadrele didactice titulare si a celor debutante prevazute la art. 3 alin. (8), se incadreaza dupa aceleasi proceduri cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, conform deciziilor de repartizare pe posturi didactice/catedre.
 
(5) Intregirea si completarea normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, la nivelul unitatilor de invatamant in care sunt angajate, precum si mentinerea in activitate a personalului didactic, ca titular, la cerere, in functia didactica, peste varsta de pensionare se realizeaza in conformitate cu prevederile metodologice elaborate de Ministerul Educatiei.
 
Art. 6 (1) Posturile vacante/rezervate ramase dupa finalizarea operatiunilor prevazute la art. 3-5 se gestioneaza la nivelul ISJ/ISMB in vederea ocuparii acestora in etapele mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, in conformitate cu prevederile metodologice elaborate de Ministerul Educatiei.
 
(2) In vederea ocuparii prin concurs national, consiliul de administratie al ISJ/ISMB poate constitui catedre vacante viabile, conform art. 2 alin. (4), din cel putin o jumatate de norma didactica de predare, potrivit dispozitiilor art. 207 alin. (4) din Legea nr. 128/2023, cu modificarile si completarile ulterioare, la nivelul uneia sau mai multor unitati de invatamant preuniversitar".
 
 

Norme metodologice plan de incadrare personal didacticAtentie: Acest browser nu suporta fisiere PDF.
Click aici pentru a descarca fisierul pdf.Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

titularizare pe jumatate de normaprofesor titulartitularizare 2024norma de bazanorma didacticaanul scolar 2024-2025


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//