ţóÂ

Pretransfer - noutati si precizari pentru 2022

De Bianca Tila
la 23 Mar. 2022
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Pretransfer - noutati si precizari pentru 202223Mar.2022

Noutati si precizari catre cadrele didactice asupra pretransferului in 2022. Ministrul Educatiei aduce informatii despre pretransfer intre unitatile de invatamant, pretransfer prin schimb de posturi si modifdicarea repartizarii. Intreaga procedura o puteti citi mai jos.

Ref.
 
A. Pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant sau pretransferul la cerere, dupa caz, pentru apropiere de domiciliu, al personalului didactic de predare titular, al cadrelor didatice debutante, prevazute la art. 21 alin. (4, 6) din Metodologie, inscrise la examenul national pentru obtinerea definitivarii in invatamant, sesiunea 2022;
 
B. Pretransferul prin schimb de posturi, prin consimtamantul scris al personalului didactic de predare titular si al cadrelor didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4, 6) din Metodologie, inscrise la examenul national pentru obtinerea definitivarii in invatamant, sesiunea 2022;
 
C. Modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/ catedrei, carora nu li se poate constitui norma didactica de predare completa conform deciziilor de repartizare pe post/catedra sesiunea 2022;
 
D. Modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei prin schimb de posturi/catedre prin consimtamant scris sesiunea 2022.
 
Cadrul juridic:
 
Aceasta etapa de mobilitate a personalului didactic de predare se desfasoara in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. j), alin. (4-7), art. 5 alin. (1-3, 5, 6), art. 21 alin. (4, 6), art. 54-62, art. 106 alin. (2, 3) si art. 107 alin. (I) Iit. b) din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2022-2023, aprobata prin OME nr. 5578/10.11.2021, numita in continuare Metodologie.
 
Perioada in care se desfasoara aceasta etapa, 22 martie 12 aprilie 2022, este stabilita conform prevederilor Pct. I alin. (7) din Calendarul mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantui preuniversitar pentru anul scolar 2022-2023, Anexa nr. 19 la Metodologie.
 
Cine poate sa participe la etapa de pretransfer:
 
La etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant sau prin schimb de posturi pot sa participe:
 
a) cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar de stat;
 
b) cadrele didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) si (6), din Invatamantu1 preuniversitar de stat, respectiv din Invatamantul particular acreditat care se incadreaza in prevederilor art. 252 alin. (7) lit. c) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si prezentei Metodologii, inscrise la examenul national pentru obtinerea definitivarii in invatamant, sesiunea 2022;
 
c) cadrele didactice care au devenit titulare in unitati de invatamant preuniversitar particulare acreditate in baza concursului national sau a concursului organizat la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat/grupurilor de unitati de invatamant preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante;
 
d) cadrele didactice care au devenit titulare transferate/pretransferate din invatamantul preuniversitar de stat in unitati de invatamant preuniversitar particular acreditate/autorizate, prin transfer pentru restrangere de activitate/pretransfer; 
 
e) cadrele didactice titulare in unitati de invatarnant preuniversitar particular acreditate in baza concursului organizat la nivelul unitatilor de invatamant, conform Metodologiilor de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5656/20041, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv prin OMECTS nr. 5625/2012 si care au obtinut nota/media de repartizare cel putin 7 (sapte), conform art. 64 alin. (8) din Metodologie, la un concurs national in ultimii 6 ani;
 
f) cadrele didactice titulare transferate din Invalamantul preuniversitar de stat conform OUG nr. 2611997 privind protectia copilului aflat in dificultate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 108/19982, care functioneaza in structurile specializate din subordinea directiilor generale pentru asistenta sociala si protectia copilului.
 
A.1. Pretransferul consimtit
 
La cererea personalului didactic titular/debutant, in conformitate cu prevederile art. 54 alin. (1) din Metodologie, pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant se poate face:
 
a) in aceeasi localitate;
b) in localitatea de domiciliu;
c) pentru apropiere de domiciliu;
d) pentru reintregirea familiei;
e) in vederea schimbarii locului de munca ori a felului muncii determinata de starea de sanatate, la propunerea medicului de medicina a muncii, in conformitate cu prevederile art. 189 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicata, Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Precizari:
 
1. pretransferul consimtit se poate face numai cu acordul de principiu al unitatii de invatamant primitoare;
2. pretransferul consimtit se poate face si din mediul rural in mediul urban in conditiile art. 5 alin. (6) din Metodologie;
3. candidatii nu trebuie sa obtina acordul de principiu al unitatii din care se pretransfera, acest acord se considera obtinut de drept prin efectul legii;
4. cadrele didactice care au fost transferate pentru reducere de activitate in sesiunea 2022, pot participa si la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant;
5. cadrul didactic titular/angajat in unitati de invatarnant aflate in localitatea de domiciliu, poate participa la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant numai in aceeasi localitate;
6. cadru didactic din invatamantul preuniversitar se poate inscrie la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant numai intr-un singur judet;
7. pretransferul consimtit se face pe posturi didactice publicate vacante precum si pe cele care se pot vacanta pe parcursul acestei etape;
8. in etapa de pretransfer consimtit, cadrele didactice pot ocupa posturi didactice vacante, indiferent de viabilitatea acestora;
9. datele personale din cererile de inscriere ale candidatilor la etapa de pretransfer consimtit se inregistreaza in sistemul informatizat al ministerului educatiei;
10. candidatii pot solicita pentru pretransferul consimtit posturi in concordanta cu actul de numire/transfer/repartizare precum si posturi intr-o alta functie didactica, potrivit specializarilor dobandite prin studii finalizate;
11. cadrele didactice titulare/angajate intr-o singura unitate de invatamnant si pe o singura disciplina nu pot solicita pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar pe o catedra in componenta careia intra si ore din propria norma didactica de predare,
12. cadrele didactice titulare/angajate in doua sau mai multe unitati de invatamant/specializari pot solicita pretransferul pe o catedra in componenta careia intra si orele din propria norma didactica de predare;
13. in etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar nu pot fi ocupate posturile prevazute in art. 56 alin. (2) din Metodologie.
 
Ce trebuie sa faca participantii la etapa de pretransfer consimtit:
 
- candidatii intocmesc un dosar pe baza cererii-tip, adresate inspectorului scolar general, conform anexei nr. 14 la Metodologie, in perioadele prevazute in Calendar si il depun la inspectoratul scolar in a carui raza teritoriala isi are sediul unitatea de invatamant 1a care se solicita pretransferul; candidatii, care solicita pretransferul consimtit in unitati de invatamant din alte judete, anexeaza 1a cererea de inscriere adeverinta eliberata de inspectoratul scolar, in a carui raza teritoriala este titular/angajat, din care sa rezulte ca a fost luata in evidenta cererea de pretransfer in alt judet a solicitantului;
 
- candidatii intocmesc un alt dosar pe baza cererii-tip, adresate directorului, conform anexei nr. 14 1a Metodologie, in perioadele prevazute in Calendar si il depun la secretariatul unitatii/unitatilor de invatamant la care solicita pretransferul consimtit in vederea obtinerii acordului de principiu;
 
- dupa afisarea punctajelor la inspectoratul scolar, candidatii pot sa depuna, in scris, la inspectoratul scolar contestatii care se solutioneaza conform prevederilor art. 4 alin. (20);
 
- candidatii sustin inspectia speciala la clasa, proba practica sau proba orala in profilul postului didactic solicitat (daca este cazul);
 
- candidatii fac dovada domiciliului (nu a resedintei) pana la data depunerii dosarelor la inspectoratul scolar, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverinta de identitate;
 
- cadrul didactic care nu poate participa la sedinta de repartizare pentru solutionarea cererilor de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant are dreptul sa desemneze, prin procura notariala in original, un imputernicit care sa ii reprezinte interesele.
 
Atributiile comisiei de mobilitate constituita la nivelul unitatii de invatamant:
 
Comisia de mobilitate, se constituie la nivelul unitatii de invatamant la care se solicita pretransferul, conform prevederi1or art. 31 alin. (8) din Metodologie si are urmatoarele atributii in etapa de pretransfer consimtit:
 
- verifica dosarele candidatilor si indeplinirea tuturor conditiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, in situatia in care unitatea de invatamant a stabilit astfel de conditii, avizate de inspectoratul scolar;
 
- descarca de pe site-ul I.S.J./Resurse umane punctajele finale ale candidatilor care au depus dosare de pretransfer la inspectoratul scolar si le foloseste pentru ierarhizarea candidatilor care au depus dosare in unitatea respectiva pentru solicitarea acordului de principiu pentru pretransfer consimtit;
 
- in situatia in care doua sau mai multe cadre didactice indeplinesc toate conditiile specifice si solicita acelasi post didactic/catedra vacant(a), precum si in situatia in care unitatea de invatamant nu a stabilit conditii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante si doua sau mai multe cadre didactice solicita acelasi post didactic/catedra vacant(a), comisia realizeaza ierarhizarea acestor cadre didactice conform criteriilor prevazute la art. 57 alin. (5), pentru fiecare criteriu, in ordinea descrescatoare a punctajelor finale stabilite la nivelul inspectoratului scolar;
 
- departajarea se face prin punctaj aplicat in cadrul fiecarui criteriu prevazut in art. 57 alin. (5)
numai pentru candidatii care indeplinesc toate conditiile specifice stabilitate de unitate si avizate de inspectoratul scolar;
 
- in situatia punctajelor egale, pentru acelasi criteriu, departajarea se realizeaza in baza criteriilor socio-umanitare dovedite prin documente justificative;
 
- la verificarea dosarelor candidatilor, comisia constituita la nivelul unitatii de Invatamant trebuie sa
tina seama daca solicitantul:
 
- indeplineste conditiile pentru pretransfer prevazute de Metodologie; o indeplineste cerintele de studii conform Centralizatorului;
- in situatiile in care este cazul, detine avizele si atestatele necesare ocuparii postului didactic solicitat;
- a promovat inspectia speciala Ia clasa, proba practica sau proba orala in profilul postului didactic solicitat (daca este cazul).
Contestatiile la acordurile de principiu pentru pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant, emise de directorii unitatilor de invatamant, se adreseaza, in scris, comisiei judetene de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar.
 
- CRITERIILE, conform prevederilor art. 57 alin. (5), de care trebuie sa tina seama comisia, in ordine, pe baza documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra al titularului/debutantului sunt:
 
a) cadrul didactic este titular in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) in localitatea in care solicita postul didactic/catedra vacant(a);
b) cadrul didactic este titular la o unitate de invatamant/unitati de invatamant din alta localitate in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) si are domiciliul in localitatea in care solicita postul didactic/catedra;
c) cadrul didactic este titular la o unitate de invatamant/unitati de invatamant din alta localitate in  specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) si are domiciliul intr-o localitate apropiata de localitatea in care solicita postul didactic/catedra;
d) cadrul didactic este titular in alta specialitate decat cea a postului/catedrei solicitate si are si domiciliul in aceeasi localitate in care solicita postul didactic/catedra vacant(a);
e) cadrul didactic este titular in alta specialitate decat cea a postului/catedrei solicitate in localitatea in care solicita postul didactickatedra vacant(a) si are domiciliul in alta localitate;
f) cadrul didactic este titular in alta specialitate decat cea a postului/catedrei solicitate la o unitate de invatamant/unitati de invatamant din alta localitate si are domicillul in localitatea in care solicita postul didactic/catedra;
 
cadrul didactic este titular in alta specialitate decat cea a postului/catedrei solicitate la o unitate de invatamant/unitati de invatamant din alta localitate si are domiciliul intr-o localitate apropiata de localitatea in care solicita postul didactic/catedra.
 
- Comisia inainteaza consiliului de administratie al unitatii de invatamant, prin raport scris, conform Anexei nr. 17 la Metodologie, lista cu ierarhizarea cadrelor didactice care solicita acordul de principiu pentru pretransfer consimtit (Fisier anexa: RAPORT COMISIE MOBILITATE PRE 2022.doex);
 
Consiliul de administratie al unitatii de invatamant stabileste lista finala a cadrelor didactice pentru care se emit acorduri de principiu pentru pretransferul consimtit intre unitati de invatamant si valideaza aceasta lista.
 
Directorul unitatii de invatamant emite acorduri de principiu pentru posturile didactice vacante publicate sau pentru posturile didacticekatedrele care se pot vacanta in etapa de pretransfer, precum si acorduri de principiu pentru cadrele didaetiee situate pe locurile 1, 2, 3, 4, 5 etc. In ordinea ierarhizarii, privind pretransferul consimtit al cadrelor didactice in unitatea de invatamant respectiva, in ipoteza ca celelalte cadre didactice situate pe locurile anterioare nu opteaza in sedinta de repartizare pentru solutionarea pretransferului in unitatea de invatamant respectiva (Fisier anexa: ACORD DIRECTOR PRE 2022.docx).
 
Directorii unitatilor de invatamant care au emis acorduri de principiu pentru pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant instiinteaza, in scris, inspectoratul scolar, conform modelului prevazut in Anexa nr. 17 (Fisier anexa: INSTIINTARE ISJ ACORD PRE 2022.docx);
 
Directorii unitatilor de invatamant in care comisia judeteana de mobilitate a consemnat in scris abateri de la prevederile Metodologiei, emit noi acorduri de principiu, conform hotararilor consiliilor de administratie din unitatile de invatamant respective, dupa reluarea procedurilor legale.
 
Atributiile comisiei judetene de mobilitate:
 
- verifica si avizeaza conditiile specifice de ocupare a posturilor didactice propuse de unitatile de invatamant in cadrul etapei de pretransfer consimtit;
- organizeaza inregistrarea la I.S.J. a dosarelor candidatilor pentru pretransfer consimtit;
- evalueaza dosarele candidatilor conform Fisei de evaluare judetene in conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la Metodologie;
- publica pe site-ul I.S.J. punctajele finale obtinute prin evaluarea facuta pe baza documentelor existente la dosarele candidatilor;
- primeste acordurile de principiu emise candidatilor de catre directorii unitatilor de invatamant si le analizeaza.;
- solutioneaza contestatille la acordurile de principiu pentru transferul consimtit intre unitatile de invatamant, emise de directorii unitatilor de invatamant;
- organizeaza probele practice, probele orale sau inspectiile speciale la clasa, dupa caz;
- organizeaza sedinta de repartizare pentru solutionarea cererilor de pretransfer consimtit;
situatia in care comisia judeteana de mobilitate constata abateri de la prevederile Metodologiei, intr-o unitate de invatamant, presedintele comisiei solicita in scris directorului unitatii de invatamant respective revenirea asupra situatiei, cu reluarea procedurilor legale, pentru corectarea erorilor constatate de inspectoratul scolar.
 
In cazul in care abaterile constatate de comisia judeteana de mobilitate nu sunt remediate corespunzator la nivelul unitatii de invatamant, atunci, comisia:
 
a) poate invalida acordurile de principiu emise de consiliul de administratie al unitatii de invatamant in care abaterile nu au fost remediate si poate respinge, in sedinta de repartizare, ca inadmisibile, solicitarile de pretransfer ale cadrelor didactice in cauza;
b) poate acorda, in sedinta de repartizare, pretransferul cadrului didactic care a primit refuzul consiliului de administratie al unitatii de invatamant in care abaterile nu au fost remediate, sub rezerva aprobarii acestuia in consiliul de administratie al inspectoratului scolar in perioada in care se solutioneaza contestatiile la hotararile adoptate in sedinta de repartizare pentru solutionarea cererilor de pretransfer.
 
In decizia de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, emisa de inspectorul scolar general, nu se precizeaza viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unitatilor de invatamant cu personalitate juridica se precizeaza numai in situatia in care regimul de mediu al acestora este diferit de regimul de mediu al unitatii de invatamant cu personalitate juridica.
 
Dupa solutionarea contestatillor, inspectorul scolar general emite decizia de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant cu precizarea unitatii/unitatilor de invatamant cu personalitate juridica, a postului didactic/catedrei, a nivelului de invatamant si a regimului de mediu.
 
Nota:
 
Personalui didactic de predare titular pretransferat in etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, sesiunea 2022, va fi detasat in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate, in situatia in care, dupa etapa de pretransfer sau pana la data de 1 septembrie 2022, se constata ca postul didactic/catedra pe care s-a pretransferat a fost redus(a) ca urmare a nerealizarii planului de scolarizare, a restructurarii retelei scolare sau a modificarii planurilor-cadru de invatamant, iar postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat a fost ocupat(a) pe perioada nedeterminata.
 
In situatia in care, dupa etapa de pretransfer sau pana la data de 1 septembrie 2022, se constata ca postul didactic/catedra pe care un cadru didactic s-a pretransferat a fost redus(a), iar postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat nu a fost ocupat(a) pe perioada nedeterminata, cadrul didactic respectiv revine la postul didactickatedra de pe care a fost pretransferat.
 
A.2. Pretransferul la cerere
 
In conformitate cu prevederile art. 60 din Metodologie, pe durata starii de alerta, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pana la eliminarea restrictiilor privind adunarile publice de catre autoritatile de resort, se suspenda aplicarea prevederilor privind pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant.
 
In aceste situatii, in conformitate cu prevederile art. 41 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2020, cadrele didactice titulare beneficiaza, la cerere, de pretransfer:
 
- in aceeasi localitate;
- in localitatea in care au domiciliul cadrele didactice;
- pentru apropiere de domiciliu;
- pentru reintregirea familiei;
- in vederea schimbarii locului de munca ori a felului muncii, determinata de starea de sanatate a
acestora, la propunerea medicului de medicina a muncii (art. 54 alin. (1)).
 
Candidatii depun, la inspectoratul scolar in a carui raza teritoriala isi are/au sediul unitatea/unitatile de invatamant la care se solicita pretransferul, in perioadele prevazute in Calendar, dosarul constituit pe baza cererii-tip.
 
Documentele anexate, in copie, la cererea de Inscriere trebuie sa fie autentificate de conducerea unitatii de invatamant la care cadrul didactic este titular/angajat sau detasat.
 
Cadrul didactic care solicita solutionarea cererii de pretransfer in unitati de invatamant din alte judete anexeaza la cererea de inscriere adeverinta eliberata de inspectoratul scolar in a carui raza teritoriala este titular/angajat, din care sa rezulte ca cererea de pretransfer in alt judet a solicitantului a fost luata in evidenta.
 
Un cadru didactic titular/angajat in invatamantul preuniversitar care se incadreaza in prevederile art. 54 alin. (1), se poate inscrie la etapa de pretransfer numai intr-un singur judet sau numai in municipiul Bucuresti.
 
Solutionarea dosarelor de pretransfer la cerere:
 
- se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (12), art. 54 alin. (2)-(4), art. 55 alin. (2) si (3), art. 56, art. 57 alin. (1), (2), (6), (7) si (8), art. 58 alin. (5)-(7) si art. 60 din Metodologie;
- se realizeaza in sedinta de repartizare organizata de membri ai cornisiei judetene de mobilitate a personalului didactic de predare din Invatamantul preuniversitar,1n perioada prevazuta de Calendar; la ierarhizarea cadrelor didactice, comisia judeteana de mobilitate trebuie sa tina seama daca solicitantul:
 
- indeplineste conditiile pentru pretransfer prevazute de Metodologie;
- indeplineste cerintele de studii, conform Centralizatorului;
- in situatiile in care este cazul, detine avizele, atestatele necesare ocuparii postului didactic solicitat;
- a promovat proba practica sau proba orala, dupa caz;
- se incadreaza, in ordine, intr-unul dintre criteriile prevazute la art. 57 alin. (5), pe baza documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra;
 
Cadrul didactic care nu poate participa la sedinta de repartizare pentru solutionarea cererilor de pretransfer are dreptul sa desemneze, prin procura notariala in original, un imputernicit care sa ii reprezinte interesele;
 
Optiunile cadrelor didactice din sedinta de repartizare sau ale imputernicitilor acestora in cadrul sedintei de repartizare se inregistreaza conform procedurii stabilite de inspectoratul scolar, contestatiile la hotararile comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului scolar, adoptate in sedinta de repartizare, se depun si se solutioneaza conform prevederilor art. 58 alin. (5) din Metodologie;
 
- deciziile de pretransfer se emit conform prevederilor art. 58 alin. (6) din Metodologie. 
 
B. Pretransferul prin schimb de posturi prin consimtamantul scris al cadrelor didactice
 
- este o forma de pretransfer care se desfasoara conform prevederilor art. 59 din Metodologie. Cadrele didactice titulare care se incadreaza in prevederile art. 54 alin. (1) pot fi pretransferate prin schimb de posturi in baza consimtamantului scris al cadrelor didactice.
- pretransferul personalului didactic de predare prin schimb de posturi/catedre pe baza consimtamantului scris al solicitantilor nu este conditionat de domiciliu.
 
Conditii generale pentru schimbul de posturi
 
- candidatul care participa la schimbul de posturi didactice/catedre prin consimtamant scris trebuie sa aiba, la data solicitarii schimbului, studiile necesare ocuparii postului didactic/catedrei pe care urmeaza sa se pretransfere, conform Centralizatorului;
 
In situatiile in care este cazul candidatul trebuie sa detina, la data solicitarii schimbului, avizele si atestatele necesare ocuparii postului didactic/catedrei pe care urmeaza sa se pretransfere;
 
Candidatul a sustinut inspectia speciala la clasa/proba practica/orala necesara ocuparii postului didactic/catedrei pe care urmeaza sa se pretransfere.
 
Pentru posturile didactice/catedrele care necesita inspectii speciale/probe practice/orale, cadrele didactice trebuie sa promoveze aceste probe cu nota minimum 7 (sapte)/calificativul „Admis", exceptand cadrele didactice titulare pretransferate de pe posturi didactice/catedre similare, conform prevederilor art. 4 alin. (4)-(7) din Metodologie;
 
- candidatii au inregistrat la inspectoratul scolar dosarele completate conform cererii-tip din anexa nr. 14.
cererile de pretransfer prin schimb de posturi didactice/catedre prin consimtamant scris se solutioneaza in sedinta de repartizare organizata de catre comisia judeteana de mobilitate, in perioada prevazuta de Calendar.
 
- pretransferul prin schimb de posturi didactice prin consimtamant scris intre cadrele didactice, in
conditiile art. 59 alin. (1)-(4), se poate realiza si pe parcursul anului scolar 2022-2023, conform art. 107 din Metodologie
 
Nu pot beneficia de pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimtamant scris:
 
- cadrele didactice titulare care beneficiaza de rezervarea postului didactic pe durata invaliditatii de gradul I sau II;
- cadrele didactice pensionate, care au avut calitatea de personal didactic de predare titular, reincadrate in functia de personal didactic de predare, cu conditia suspendarii pensiei pe durata reincadrarii;
- cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar care au varsta de 65 de ani sau care vor implini varsta de 65 de ani pana la data de 31 august 2022.
 
Pretransferul prin schimb de posturi interjudetean
 
- In vederea realizarii schimbului de posturi didactice/catedre prin consimtamant scris intre cadre didactice fitulare in judete diferite sau intr-un judet si municipiul Bucuresti, fiecare din cadrele didactice solicitante depun la ambele inspectorate scolare cereri-tip conform Anexei nr. 14 la Metodologie, insotite de documentele mentionate in cerere.
 
- Fiecare cadru didactic se prezinta in sedinta de repartizare organizata de inspectoratul scolar al judetului in care doreste sa se pretransfere, iar cererile de pretransfer prin schimb de posturi didactice/catedre in baza consimtarnantului se solutioneaza in sedinta de repartizare organizata de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate.
 
Nota
 
Pe durata starii de alerta, in contextul situatiei epiderniologice determinate de raspandirea coronavirusului SAR_S-CoV-2, pana la eliminarea restrictiilor privind adunarile publice de catre autoritatile de resort, se aplica prevederile art. 4 alin. (12).
 
C. Modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncil pe durata de viabilitate a postului carora nu li se poate constitui norma didactica de predare completa conform deciziilor de repartizare pe post catedra
 
Aceasta subetapa de mobilitate a personalului didactic angajat pe durata de viabilitate a postului se desfasoara conform prevederilor art. 61 din Metodologie.
 
Conditii:
 
- cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului carora nu li se poate constitui un post didactic complet/o norrna didac-tica completa pentru anul scolar 2022-2023, conform deciziilor de repartizare pe posticatedra, pot solicita modificarea repartizarii pe alte posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe durata de viabilitate a postuluikatedrei la nivel judetean;
- cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului au obtinut calificativul „Foarte bine" in
ultimii doi ani scolari incheiati si calificativul partial „Foarte bine" pentru anul scolar in curs;
- cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului nu au fost sanctionate disciplinar in ultimii 2 (doi) ani scolari incheiati si nici pe parcursul anului scolar in curs;
- au obtinut acordul de principiu al consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant in care cadrele didactice solicita noua repartizare.
- catedra vacanta, publicata pentru angajare pe durata de viabilitate a postului/catedrei, este constituita din ore la disciplina/disciplinele inscrise in decizia de repartizare, cu conditia ca angajatul sa pastreze in incadrare fractiunea de post didactic/norma didactica de predare in unitatea/unita-tile de invatamnant in care este deja angajat.
 
Nu pot participa la aceasta etapa:
 
- cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care si-au completat norma didactica de predare;
- cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei carora li se reduce in intregime postul didactickatedra la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant in care sunt angajate;
Inregistrarea dosarelor
 
Cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei depun dosare completate pe baza cerintelor cererii-tip, conform Anexei nr. 14 la Metodologie, in perioadele prevazute in Calendar pentru etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de Invatamant, atat la unitatea/unitatile de invatarnant in care solicita modificarea repartizarii, cat si la inspectoratul scolar
 
Comisia judeteana de mobilitate:
 
- verifica dosarele depuse de cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au solicitat modificarea repartizarii;
- afiseaza la sediul inspectoratului scolar si obligatoriu pe pagina web a inspectoratului scolar, pentru fiecare cadru didactic angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei care a solicitat modificarea repartizarii, urmatoarele informatii:
 
- studiile;
- postul didactic/catedra pe care este angajat;
- localitatea de domiciliu;
- rezultatele obtinute la concursurile nationale de ocupare a posturilor didactice la care a participat; 
- gradul didactic;
- nota/media obtinuta la gradul didactic;
- media de departajare calculata conform anexei nr. 15;
- media obtinuta la examenul de licentaiabsolvire a studiilor, respectiv media obtinuta la examenul de bacalaureat pentru absolventii liceelor pedagogice;
- avizele si atestatele dobandite de cadrul didactic;
- calificativele obtinute in ultimii 2 (doi) ani scolari incheiati si calificativul partial obtinut in anul scolar in curs;
- sanctiunile disciplinare aplicate cadrului didactic in ultimii 2 (doi) ani scolari incheiati sau pe parcursul anului scolar in curs.
 
Comisiile de mobilitate ale unitatilor de invatamnant preiau aceste informatii privind situatia cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au solicitat modificarea repartizarii. 
 
Comisia de mobilitate din unitate:
 
- verifica dosarele de inscriere ale candidatilor pe baza prevederilor art. 61 alin. (5-9) din Metodologie;
- verifica documentele de studii, avizele si atestatele necesare pentru ocuparea posturilor didactice vacante solicitate;
- verifica indeplinirea conditiilor necesare pentru ocuparea posturilor didactice vacante, conform Metodologiei,
- verifica indeplinirea tuturor conditiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, in situatia 1n care unitatea de invatamant a stabilit astfel de avizate de inspectoratul scolar;
- face departajarea candidatilor conform prevederilor art. 61 alin. (7-8) din Metodologie;
- face propuneri pentru eliberarea acordului/refuzului catre consiliul de administra-tie al unitatii de
invatamant.
 
Consiliul de administratie al unitatii de Invatamant valideaza propunerile comisiei de mobilitate iar directorul emite acordurile de principiu sau refuzurile motivate, instiinteaza in scris candidatii si comisia judeteana de mobilitate a I.S.J. 
 
Cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei depun la I.S.J. acordurile de principiu pentru modificarea repartizarii obtinute de la unitatile de invatamant.
 
Cadrele didactice pentru care se respinge modificarea repartizarii raman angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei in unitatile de Invatamant in care au fost repartizate, in situatia in care li se poate constitui cel putin jumatate de norma didactica de predare conform deciziei de repartizare pe post/catedra, in conditiile in care, in etapele ulterioare ale mobilitatii personalului didactic de predare, pana la data inceperii cursurilor, acestea isi completeaza norma didactica de predare, conform Metodologiei.
 
Solutionarea cererilor privind modificarea repartizarii pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei se realizeaza, pe discipline, in sedinta de repartizare organizata de catre comisia judeteana de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, in perioada prevazuta de Calendar pentru etapa de pretransfer intre unitatile de invatamant, in baza acordurilor de principiu emise de conducerile unitatilor de invatamant, dupa solutionarea cererilor de pretransfer intre unitatile de invatamant, cu respectarea prevederilor Metodologiei.
 
Contestatiile:
 
Contestatiile la hotararile comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului scolar, adoptate in sedinta de repartizare, se depun la inspectoratul scolar in termenul prevazut de Calendar si se solutioneaza conform prevederilor art. 4 alin. (20) din Metodologie.
 
Deciziiie de repartizare:
 
- in baza deciziei privind modificarea repartizarii, emise de inspectorul scolar general, directorul unitatii de invatamant cu personalitate juridica in care a fost repartizat cadrul didactic incheie cu cadrul didactic respectiv, incepand cu data de 1 septembrie, contract individual de munca pe durata determinata de un an scolar, urmand ca, pe durata de viabilitate a postului/catedrei, anual, sa incheie cate un act la contractul individual de munca pe durata determinata de modificare a literei b) a capitolului C din contract eu mentiunea „Durata de viabilitate a postului didactic/catedrei".
 
Pe durata starii de alerta:
 
In contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pana la eliminarea restrictiilor privind adunarile publice de catre autoritatile de resort, se aplica prevederile art. 30 alin. (5):
 
a) cererile-tip la unitatea/unitatile de Invatmant la care cadrele didactice solicita repartizarea se transmit prin posta electronica, unde se inregistreaza, iar numarul de inregistrare se comunica cadrului didactic prin posta electronica si prin afisare pe site-ul si la avizierul unitatilor de invatamant;
 
b) la cererile-tip care se transmit prin posta electronica la unitatile de invatamant/CJRAE se anexeaza, in copie, buletinul/cartea de identitate/adeverinta de identitate, documente doveditoare privind schimbarea numelui, daca este cazul;
 
c) conducerile unitatilor de invatamant comunica inspectoratului scolar adresa de posta electronica la care eadrele didactice transmit documentele;
 
d) adresele de posta electronica se fac publice prin afisarea pe site-ul si la avizierul inspectoratului scolar, precum si pe site-ul si la avizierul unitatilor de invatamant comisia de mobilitate de la nivelul unitatii de invatamant verifica, pe baza informatiilor afisate pe pagina web a inspectoratului scolar, indeplinirea conditiilor necesare pentru modificarea repartizarii de catre cadrele didactice care au transmis cereri si realizeaza departajarea candidatilor care solicita acelasi post didactic/aceeasi catedra vacanta, daca este cazul.
 
D. Modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postuluiicatedrei prin schimb de posturi/catedre prin consimtamant scris
 
Aceasta etapa de mobilitate a personalului didactic angajat pe durata de viabilitate a postului se desfasoara conform prevederilor art. 62 din Metodologie.
 
Pentru modificarea repartizarii pe alte posturi didactice/catedre pentru angajare pe durata de viabilitate a postului/catedrei la nivel judeteanlnivelul municipiului Bucuresti, prin schimb de posturi/catedre, se aplica prevederi similare celor prevazute la art. 59 alin. (2)-(7) din Metodologie.
 
Conditii generale:
 
Pot solicita modificarea repartizarii pe durata de viabilitate a postului/catedrei la nivel judetean prin schimb de posturiicatedre, in baza consimtamantului scris angajatii pe durata de viabilitate a postului care:
 
- Au obtinut calificativul „Foarte bine" in ultimii doi ani scolari incheiati si calificativul partial „Foarte bine" pentru anul scolar in curs;
- Nu au fost sanctionati disciplinar in ultimii 2 (doi) ani scolari incheiati si nici pe parcursul anului scolar in curs;
- Au acordul consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant in care cadrele didactice solicita repartizarea;
- Au la data solicitarii schimbului, studiile necesare ocuparii postului didactic/catedrei pe care urmeaza sa obtina repartizarea, conform Centralizatorului;
- Detin, in situatiile in care este cazul, la data solicitarii schimbului, avizele si atestatele necesare ocuparii postului didactic/catedrei pe care urmeaza sa obtina noua repartizare;
 
Fiecare dintre cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicita modificarea repartizarii prin schimb de posturi, inregistreaza la I.S.J. dosare intocmite pe baza cererii-tip, conform Anexei nr. 14 la Metodologie, insotite de documentele mentionate in cerere.
 
Acestea se solutioneaza in sedinta de repartizare, organizata de catre comisia judeteana de mobilitate a personalului didactic, in perioada prevazuta de Calendar sau pe parcursul anului scolar 2022-2023, conform art. 107, in conditiile Metodologiei.
 
Calendar:
 
- 18 martie 2022
Termenul pana la care unitatile de invatamant comunica la I.S.J, pentru avizare, condltille specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimtit / modificarea repartizarii (nu pot fi modificate conditiile specifice comunicate pentru etapa de transfer consimtit).
 
- 22 martie 2022
Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete; Afisarea la sediile unitatilor de invatamant a conditiilor specifice si a grilelor de evaluare aferente acestora (daca este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, avizate de inspectoratul scolar (unitatile de 'invatamant care nu au stabilit conditii specifice pentru etapa de transfer).
 
- 22-25 martie 2022
Inregistrarea dosarelor:
 
(A) cadrele didactice care solicita pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, pretransfer la cerere, pretransfer prin schimb de posturi;
(B) cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, carora nu li se poate constitui norma didactica de predare-invatare-evaluare completa, conform deciziilor de repartizare pe post/catedra si solicita modificarea repartizarii.
(C) cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicita schimb de posturi prin consimtamant scris cu alte cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postului.
 
- Comisia judeteana de mobilitate si consilierul juridic al I.S.J.verifica si avizeaza dosarele candidatilor;
- Comisia judeteana de mobilitate face evaluarea activitatii profesionale, didactice si stantifice a candidatilor pe baza documentelor existente la dosar si acorda punctajele pe baza Fisei de evaluare, aprobata in CA al I.S.J., publicata pe site la Mobilitatea personalului didactic.
 
- 28 martie 2022
- Afisarea la avizierul inspectoratului scolar si pe pagina web a inspectoratului scolar a Iistelor cu punctajele:
- (A) cadrelor didactice inscrise la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, cu precizarea de domiciliu si a unitatilor de invatamant la care sunt titulare cadrele didactice care au depus cereri;
- (B) listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postuluilcatedrei care au solicitat modificarea repartizarii, cu precizarea informatiilor prevazute in art. 61 din Metodologie. 28-29 martie 2022
- inregistrarea la inspectoratul scolar a contestatiilor referitoare la punctajele acordate cadrelor didactice inscrise la etapa de pretransfer consimtit.
 
- 30 martie 2022
- Solutionarea in Consiliul de administratie al I.S.J. Ilfov a contestatiiior referitoare la punctajele
acordate cadrelor didactice inscrise la etapa de pretransfer consimtit; Afisarea punctajelor finale la sediul inspectoratului scolar si pe pagina de web a I.S.J.
 
- 23-30 martie 2022
Desfasurarea inspectiilor speciale la clasa, a probelor practice, a probelor orale de profil pentru pretransfer (daca este cazul, in functie de cerintele postului "infunctie de situatia epidemiologica);
 
Afisarea rezultatelor la sediul I.S.J. si pe pagina web a inspectoratului scolar.
 
- 28-30 martie 2022
- inregistrarea dosarelor de pretransfer la nivelul unitatilor de iinvatamant pentru obtinerea acordului de principiu.
 
- (A) cadrele didactice care solicita pretransfer Ia unitatile de invatamant care au publicat posturi didactice/catedre vacante pentru obtinerea acordului de principiu pentru pretransfer consim-tit, precum si la unitatile de invatamant la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer, pentru obtinerea acordului de principiu;
- (B) cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a post-ului/catedrei, carora nu li se poate constitui norma didactica de predare-invatare-evaluare completa, conform deciziilor de repartizare pe post/catedra si solicita modificarea repartizarii, in vederea ob-tinerii acordului de principiu.
- Dosarele se intocmesc pe baza cererii tip - Anexa 14, din Metodologie.
 
- 31 martie 2022
- Comisia de mobilitate constituita la nivelul unitatii inainteaza consiliului de administratie al unitatii de invatamant un Raport scris, intocmit conform Anexei nr. 17 la Metodologie, care contine lista cadrelor didactice ierarhizate in vederea emiterii acordului de principiu pentru pretransfer consimtit/modificarea repartizarii;
Consiliul de administratie al unitatii de invatamant analizeaza solicitarile depuse de cadrele didactice titulare si comunica hotararea cu privire la emiterea acordului de principiu pentru pretransfer consimtit.
- Directorul emite acordul de principiu pentru pretransfer consimtit /modificarea repartizarii sau refuzul motivat si il comunica in scris solicitantilor (Anexa nr. 17 la Metodologie),
- Directorul informeaza in scris inspectoratul scolar situatia solutionarii cererilor de obtinere a acordului de principiu pentru pretransfer consimtit/modificarea repartizarii (Anexa nr.17 la Metodologie);
- Cadrele didactice care solicita pretransferul consimtit/modificarea repartizarii anexeaza la dosarele inregistrate la I.S.J. acordurile de principiu, obtinute de la unitatile de invatamant.
 
- 31 martie 1 aprilie 2022
Candidatii depun la secretariatul I.S.J. contestatiile (adresate Comisiei judetene de mobilitate) cu privire la emiterea de catre unitatile de invatamant a acordului de principiu sau a refuzului pentru pretransfer consimtit/modificarea repartizarii.
 
- 4-6 aprilie 2022
- Solutionarea la nivelul Comisiei judetene de mobilitate a contestatiilor cu privire la emiterea de catre unitatile de Invatamant a acordului de principiu pentru pretransfer consimtit/modificarea repartuzarii;
- in situatia in care comisia judeteana de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar constata abateri de la prevederile Metodologiei, intr-o unitate de invatamant, presedintele comisiei judetene solicita in scris directorului unitatii de invatamant respective revenirea asupra situatiei si reluarea procedurilor legale pentru corectarea erorilor constatate de inspectoratul scolar.
 
Directorii acestor unitati de invatamant emit noi acorduri de principiu, conform hotararilor consiliilor de administratie din unitatile de invatamant respective, dupa reluarea procedurilor legale si le comunica inspectoratului scolar si eandidatilor care au formulat contestatii.
 
- 7-8 aprilie 2022
- Sedinta de repartizare, organizata de inspectoratul scolar solutioneaza, in urmatoarea ordine:
 
(i) cererile cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4, 6) din Metodologie, ramase cu norma didactica incompleta, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;
 
(ii) cererile cadrelor didactice titulare ramase cu restrangerea de activitate nesolutionata, prin transfer sau detasare in interesul invatamantului pentru restrangere de activitate nesolutionata;
(iii) cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei ramase cu norma didactica incompleta, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;
(iv) cererile de pretransfer consimtit /pretransfer la cerere intre unitatile de invatamant sau prin schimb de posturi;
(v) cererile privind modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei sau prin schimb de posturi.
 
- 7, 8 si 11 aprilie 2022
- inregistrarea contestatiilor la I.S.J cu privire la modul de solutionare in sedinta de repartizare a cererilor de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant /pretransfer la cerere/ schimb de posturi / modificarea repartizarii.
 
- 12 aprilie 2022
Solutionarea in CA al I.S.J. a contestattilor cu privire la modul de solutionare in sedinta de repartizare a cererilor de pretransfer consimtit intre unita-tile de invatamant / schimb de posturi / modificarea repartizarii.
 
- 12-20 aprilie 2022
Emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pentru pretransfer consimtit/pretransfer la cerere intre unitatile de invatamant, pretransfer prin schimb de posturi, modificarea repartizarii personalului didactic angajat pe durata de viabilitate a postului, cu respectarea prevederilor art. 5 alin (5) din Metodologie.

Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

pretransfer cadre didactice 2022pretransfer intre unitatile de invatamantpretransfer consimtitpretransfer prin schimb de posturi


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//