

Ocupare functii de conducere scoli particulare 2021-2022 - documente necesare, model acord detasare/numire, cadru legal

De Laura Galescu
la 05 Aug. 2021
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ocupare functii de conducere scoli particulare 2021-2022 - documente necesare, model acord detasare/numire, cadru legal05Aug.2021

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a publicat informatiile si documentele necesare pentru ocuparea functiilor de conducere in scolile particulare, in anul scolar 2021-2022.

 
Catre, 
 
Conducerile unitatilor de invatamant preuniversitar particulare din Municipiul Bucuresti
 
 
in vederea ocuparii functiilor de conducere vacante din unitatile de invatamant preuniversitar particulare din municipiul Bucuresti, in conformitate cu prevederile art. 85 alin. (4) din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2021-2022, aprobata prin OMEC nr. 5991/2020, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele ale Calendarului mobilitatii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2021-2022, conducerile unitatilor de invatamant au obligatia de a desfasura activitatile si de a depune la ISMB, sectoarele 1-6  (in functie de sectorul pe raza caruia se afla unitatea de invatamant) urmatoarele:
 
    I. Pentru functiile de director si director adjunct ocupate conform prevederilor art. 2541 alin. (3), lit. (a),  „prin numirea in functia de conducere de catre conducerea persoanei juridice finantatoare, la propunerea consiliului de administratie al unitatii de invatamant particular, a unui cadru didactic din cadrul unitatii de invatamant respective sau a unui cadru didactic pensionat” actul de numire se aduce la cunostinta inspectoratului scolar pe raza caruia isi desfasoara activitatea unitatea scolara.
 
    1. Consiliul de administratie al unitatii de invatamant propune (prin hotarare) un cadru didactic din unitatea de invatamant respectiva, un cadru didactic pensionat pentru ocuparea functiei de conducere respective (director sau director adjunct);
    2. Consiliul Director al Fundatiei/Asociatiei/Societatii, in baza propunerii consiliului de administratie al unitatii de invatamant, hotaraste numirea cadrului didactic pentru ocuparea functiei de conducere;
    3. Persoana juridica finantatoare emite decizia de numire a cadrului didactic in functia de conducere respectiva;
    4. Persoana juridica finantatoare comunica ISMB sector 1-6  (in functie de sectorul pe raza caruia se afla unitatea de invatamant) decizia de numire (vezi modelul propus de ISMB), insotita de urmatoarele documente:
        a. Adresa de inaintare a deciziei de numire (catre ISMB prin care anunta numirea in functia de conducere a cadrului didactic, la propunerea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, in care se precizeaza adresa de corespondenta/e-mail) – original (Anexa 1).
        b. Ordinul de ministru privind autorizarea/acreditarea unitatii de invatamant – copie.
        c. Procesul-verbal al consiliului de administratie al unitatii in care s-a hotarat propunerea cadrului didactic pentru ocuparea functiei de conducere - copie.
        d. Hotararea Consiliului Director al Fundatiei/Asociatiei/Societatii, privind numirea cadrului didactic pentru ocuparea functiei de conducere – copie.
        e. CV-ul cadrului didactic propus - copie.
        f. Documentul care atesta statutul de angajat al unitatii de invatamant (decizia de numire pe post) sau, dupa caz, decizia de pensionare a persoanei numite in functia de conducere - copie.
        g. Acte de studii (diploma bacalaureat, licenta, masterat, doctorat, dupa caz) - copie.
        h. Grade didactice (gradul definitiv, gradul II, gradul I) - copie.
        i. Copie BI/CI.
    5. Inspectoratul scolar informeaza persoana juridica finantatoare despre eventualele nereguli constatate, prin adresa scrisa, transmisa pe adresa de corespondenta/e-mail precizata in adresa de inaintare de la pct. 4.a.
 
    II. Pentru functiile de director si director adjunct ocupate conform prevederilor art. 2541 alin. (3), lit. (b), „prin detasarea in interesul invatamantului a cadrelor didactice titulare in invatamantul preuniversitar de stat sau a cadrelor didactice titulare in alte unitati de invatamant particular, la propunerea conducerii persoanei juridice finantatoare si cu acordul scris al persoanelor solicitate, prin decizie a inspectorului scolar general”
 
    1. Consiliul Director al Fundatiei/Asociatiei/Societatii, hotaraste:
        a.  ocuparea functiei de director/director adjunct prin detasarea unui cadru didactic titular;
        b. cadrul didactic care va fi propus spre detasare prin decizie a inspectorului scolar general;
 
    2. Cadrul didactic titular propus, completeaza acordul de detasare (vezi modelul ISMB);
 
    3. Persoana juridica finantatoare comunica ISMB sector 1-6  (in functie de sectorul pe raza caruia se afla unitatea de invatamant) urmatoarele documente:
        a. Ordin MEN de infiintare (autorizare, acreditare) – copie;
        b. Propunerea conducerii persoanei juridice finantatoare privind detaČ™area cadrului didactic titular in functia de conducere in care se precizeaza adresa de corespondenta/e-mail) – original (Anexa 2);
        c. Hotararea Consiliului Director al Fundatiei/Asociatiei/Societatii, privind propunerea detaČ™arii cadrului didactic pentru ocuparea functiei de conducere – copie.
        d. Acordul cadrului didactic propus privind detaČ™area in functia de conducere – original (Anexa 3).
        e. CV-ul cadrului didactic propus – original, semnat pe fiecare pagina.
        f. Decizie numire pe post (titularizare) a cadrului didactic propus - copie.
        g. in cazul cadrelor didactice titulare in unitati de invatamant preuniversitar particulare, adeverinta care sa ateste indeplinirea prevederilor art. 2 alin. (2) Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2020-2021, aprobata prin OMEC nr. 5259/2019, cu modificarile si completarile ulterioare („Statutul de cadru didactic titular in sistemul de invatamant preuniversitar este dovedit prin documentele de numire/transferare/repartizare pe post/catedra - ordine de ministru, decizii ale inspectorului scolar general, dispozitii de repartizare - emise de institutiile abilitate in acest sens: Ministerul Educatiei Č™i Cercetarii, inspectorate scolare, comisii nationale de repartizare si prin contractul individual de munca pe perioada nedeterminata.”) - copie.
        h. Acte de studii (diploma bacalaureat, licenta, masterat, doctorat, dupa caz) - copie.
        i. Grade didactice (gradul definitiv, gradul II, gradul I) - copie.
        j. Copie BI/CI.
        k. Adeverinta corpul de experti (unde este cazul) - copie.
        l. Adeverinta de vechime in invatamant - original.
 
    4. Inspectoratul scolar analizeaza documentele si, dupa caz:
        a. Emite decizia de detasare in interesul invatamantului pentru ocuparea functiei de conducere. Decizia va fi preluata de reprezentantul unitatii de invatamant de la ISMB - sector 1-6, la care au fost depuse documentele.
 
    6. Informeaza persoana juridica finantatoare despre eventualele nereguli constatate, prin adresa scrisa, transmisa pe adresa de corespondenta/e-mail precizata in adresa de la pct. 3.b.
 
Documentele mentionate atat la I cat si la II vor fi transmise la ISMB - sector 1-6 pana la data de 20 august 2021.
 
 
PREVEDERI LEGALE REFERITOARE LA OCUPAREA FUNCTIILOR DE CONDUCERE DIN UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR PARTICULARE
 
 
Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile și completarile ulterioare
 
ART. 2541 
 (1) Personalul didactic titular in invatamantul preuniversitar poate fi detasat in interesul invatamantului, cu acordul sau, pentru ocuparea unor posturi din unitati/institutii de invatamant si unitati conexe, la solicitarea acestuia, precum si pentru asigurarea pe perioada determinata de cel mult un an scolar a conducerii unitatilor de invatamant, unitatilor conexe ale invatamantului preuniversitar, inspectoratelor scolare si caselor corpului didactic si a functiilor de indrumare si de control in inspectoratele scolare. Detasarea in interesul invatamantului se realizeaza conform metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social si aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
 
 (3) Asigurarea conducerii unei unitati de invatamant preuniversitar particular, pana la organizarea concursului, dar nu mai mult de sfarsitul anului scolar, se poate realiza de cadre didactice care se disting prin calitati profesionale, manageriale si morale, dupa cum urmeaza:
    a) prin numirea in functia de conducere de catre conducerea persoanei juridice finantatoare, la propunerea consiliului de administratie al unitatii de invatamant particular, a unui cadru didactic din cadrul unitatii de invatamant respective sau a unui cadru didactic pensionat; actul de numire se aduce la cunostinta inspectoratului scolar pe raza caruia isi desfasoara activitatea unitatea scolara;
    b) prin detasarea in interesul invatamantului a cadrelor didactice titulare in invatamantul preuniversitar de stat sau a cadrelor didactice titulare in alte unitati de invatamant particular, la propunerea conducerii persoanei juridice finantatoare si cu acordul scris al persoanelor solicitate, prin decizie a inspectorului scolar general.
 
ART. 284
 (8) Personalul didactic de predare titular din invatamantul preuniversitar mentinut ca titular in functia didactica pana la 3 ani peste varsta standard de pensionare, prevazuta de legislatia privind sistemul public de pensii, in conditiile alin. (6) sau reincadrat in functia de personal didactic, in conditiile alin. (7), poate fi numit prin detasare in interesul invatamantului in functii vacante de conducere sau de indrumare si control, neocupate prin concurs, in conditiile legii.
 
 
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2021-2022, aprobata prin OMEC nr. 5991/2020, cu modificarile si completarile ulterioare
 
Art. 85 alin. (4) Asigurarea conducerii unei unitati de invatamant preuniversitar particular, pana la organizarea concursului, dar nu tarziu de sfarsitul anului scolar, se realizeaza conform art. 2541 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
 
 
Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile Č™i completarile ulterioare:
 
ART. 41
    (3) Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente:
    a) durata contractului;
    b) locul muncii;
    c) felul muncii;
    d) conditiile de munca;
    e) salariul;
    f) timpul de munca si timpul de odihna.
 
    ART. 45
    Detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia. in mod exceptional, prin detasare se poate modifica si felul muncii, dar numai cu consimtamantul scris al salariatului.
 
    ART. 46
    (1) Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult un an.
    (2) in mod exceptional, perioada detasarii poate fi prelungita pentru motive obiective ce impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detasarea, cu acordul ambelor parti, din 6 in 6 luni.
    (3) Salariatul poate refuza detasarea dispusa de angajatorul sau numai in mod exceptional si pentru motive personale temeinice.
    (4) Salariatul detasat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de detasare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil.
 
    ART. 47
  (1) Drepturile cuvenite salariatului detasat se acorda de angajatorul la care s-a dispus detasarea.
    (2) Pe durata detasarii salariatul beneficiaza de drepturile care ii sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detasarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detasat.
    (3) Angajatorul care detaseaza are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detasarea sa isi indeplineasca integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat.
    (4) Daca angajatorul la care s-a dispus detasarea nu isi indeplineste integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat, acestea vor fi indeplinite de angajatorul care a dispus detasarea.
    (5) in cazul in care exista divergenta intre cei doi angajatori sau niciunul dintre ei nu isi indeplineste obligatiile potrivit prevederilor alin. (1) si (2), salariatul detasat are dreptul de a reveni la locul sau de munca de la angajatorul care l-a detasat, de a se indrepta impotriva oricaruia dintre cei doi angajatori si de a cere executarea silita a obligatiilor neindeplinite.
 
  ART. 48
    Angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii, fara consimtamantul salariatului, si in cazul unor situatii de forta majora, cu titlu de sanctiune disciplinara sau ca masura de protectie a salariatului, in cazurile si in conditiile prevazute de prezentul cod.
 
PREVEDERI LEGALE REFERITOARE LA OCUPAREA FUNCTIILOR DE CONDUCERE DIN UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR PARTICULARE
 
 
Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile Si completarile ulterioare
 
ART. 2541 
 (1) Personalul didactic titular in invatamantul preuniversitar poate fi detasat in interesul invatamantului, cu acordul sau, pentru ocuparea unor posturi din unitati/institutii de invatamant si unitati conexe, la solicitarea acestuia, precum si pentru asigurarea pe perioada determinata de cel mult un an scolar a conducerii unitatilor de invatamant, unitatilor conexe ale invatamantului preuniversitar, inspectoratelor scolare si caselor corpului didactic si a functiilor de indrumare si de control in inspectoratele scolare. Detasarea in interesul invatamantului se realizeaza conform metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social si aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
 
 (3) Asigurarea conducerii unei unitati de invatamant preuniversitar particular, pana la organizarea concursului, dar nu mai mult de sfarsitul anului scolar, se poate realiza de cadre didactice care se disting prin calitati profesionale, manageriale si morale, dupa cum urmeaza:
    a) prin numirea in functia de conducere de catre conducerea persoanei juridice finantatoare, la propunerea consiliului de administratie al unitatii de invatamant particular, a unui cadru didactic din cadrul unitatii de invatamant respective sau a unui cadru didactic pensionat; actul de numire se aduce la cunostinta inspectoratului scolar pe raza caruia isi desfasoara activitatea unitatea scolara;
    b) prin detasarea in interesul invatamantului a cadrelor didactice titulare in invatamantul preuniversitar de stat sau a cadrelor didactice titulare in alte unitati de invatamant particular, la propunerea conducerii persoanei juridice finantatoare si cu acordul scris al persoanelor solicitate, prin decizie a inspectorului scolar general.
 
ART. 284
 (8) Personalul didactic de predare titular din invatamantul preuniversitar mentinut ca titular in functia didactica pana la 3 ani peste varsta standard de pensionare, prevazuta de legislatia privind sistemul public de pensii, in conditiile alin. (6) sau reincadrat in functia de personal didactic, in conditiile alin. (7), poate fi numit prin detasare in interesul invatamantului in functii vacante de conducere sau de indrumare si control, neocupate prin concurs, in conditiile legii.
 
 
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2021-2022, aprobata prin OMEC nr. 5991/2020, cu modificarile și completarile ulterioare
 
Art. 85 alin. (4) Asigurarea conducerii unei unitati de invatamant preuniversitar particular, pana la organizarea concursului, dar nu tarziu de sfarșitul anului scolar, se realizeaza conform art. 2541 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
 
 
Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile Č™i completarile ulterioare:
 
ART. 41
    (3) Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente:
    a) durata contractului;
    b) locul muncii;
    c) felul muncii;
    d) conditiile de munca;
    e) salariul;
    f) timpul de munca si timpul de odihna.
 
    ART. 45
    Detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia. in mod exceptional, prin detasare se poate modifica si felul muncii, dar numai cu consimtamantul scris al salariatului.
 
    ART. 46
    (1) Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult un an.
    (2) in mod exceptional, perioada detasarii poate fi prelungita pentru motive obiective ce impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detasarea, cu acordul ambelor parti, din 6 in 6 luni.
    (3) Salariatul poate refuza detasarea dispusa de angajatorul sau numai in mod exceptional si pentru motive personale temeinice.
    (4) Salariatul detasat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de detasare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil.
 
    ART. 47
  (1) Drepturile cuvenite salariatului detasat se acorda de angajatorul la care s-a dispus detasarea.
    (2) Pe durata detasarii salariatul beneficiaza de drepturile care ii sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detasarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detasat.
    (3) Angajatorul care detaseaza are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detasarea sa isi indeplineasca integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat.
    (4) Daca angajatorul la care s-a dispus detasarea nu isi indeplineste integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat, acestea vor fi indeplinite de angajatorul care a dispus detasarea.
    (5) in cazul in care exista divergenta intre cei doi angajatori sau niciunul dintre ei nu isi indeplineste obligatiile potrivit prevederilor alin. (1) si (2), salariatul detasat are dreptul de a reveni la locul sau de munca de la angajatorul care l-a detasat, de a se indrepta impotriva oricaruia dintre cei doi angajatori si de a cere executarea silita a obligatiilor neindeplinite.
 
  ART. 48
    Angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii, fara consimtamantul salariatului, si in cazul unor situatii de forta majora, cu titlu de sanctiune disciplinara sau ca masura de protectie a salariatului, in cazurile si in conditiile prevazute de prezentul cod.
 
PREVEDERI LEGALE REFERITOARE LA OCUPAREA FUNCTIILOR DE CONDUCERE DIN UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR PARTICULARE
 
 
Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile și completarile ulterioare
 
ART. 2541 
 (1) Personalul didactic titular in invatamantul preuniversitar poate fi detasat in interesul invatamantului, cu acordul sau, pentru ocuparea unor posturi din unitati/institutii de invatamant si unitati conexe, la solicitarea acestuia, precum si pentru asigurarea pe perioada determinata de cel mult un an scolar a conducerii unitatilor de invatamant, unitatilor conexe ale invatamantului preuniversitar, inspectoratelor scolare si caselor corpului didactic si a functiilor de indrumare si de control in inspectoratele scolare. Detasarea in interesul invatamantului se realizeaza conform metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social si aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
 
 (3) Asigurarea conducerii unei unitati de invatamant preuniversitar particular, pana la organizarea concursului, dar nu mai mult de sfarsitul anului scolar, se poate realiza de cadre didactice care se disting prin calitati profesionale, manageriale si morale, dupa cum urmeaza:
    a) prin numirea in functia de conducere de catre conducerea persoanei juridice finantatoare, la propunerea consiliului de administratie al unitatii de invatamant particular, a unui cadru didactic din cadrul unitatii de invatamant respective sau a unui cadru didactic pensionat; actul de numire se aduce la cunostinta inspectoratului scolar pe raza caruia isi desfasoara activitatea unitatea scolara;
    b) prin detasarea in interesul invatamantului a cadrelor didactice titulare in invatamantul preuniversitar de stat sau a cadrelor didactice titulare in alte unitati de invatamant particular, la propunerea conducerii persoanei juridice finantatoare si cu acordul scris al persoanelor solicitate, prin decizie a inspectorului scolar general.
 
ART. 284
 (8) Personalul didactic de predare titular din invatamantul preuniversitar mentinut ca titular in functia didactica pana la 3 ani peste varsta standard de pensionare, prevazuta de legislatia privind sistemul public de pensii, in conditiile alin. (6) sau reincadrat in functia de personal didactic, in conditiile alin. (7), poate fi numit prin detasare in interesul invatamantului in functii vacante de conducere sau de indrumare si control, neocupate prin concurs, in conditiile legii.
 
 
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2021-2022, aprobata prin OMEC nr. 5991/2020, cu modificarile și completarile ulterioare
 
Art. 85 alin. (4) Asigurarea conducerii unei unitati de invatamant preuniversitar particular, pana la organizarea concursului, dar nu tarziu de sfarșitul anului scolar, se realizeaza conform art. 2541 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile Č™i completarile ulterioare:
ART. 41
    (3) Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente:
    a) durata contractului;
    b) locul muncii;
    c) felul muncii;
    d) conditiile de munca;
    e) salariul;
    f) timpul de munca si timpul de odihna.
 
    ART. 45
    Detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia. in mod exceptional, prin detasare se poate modifica si felul muncii, dar numai cu consimtamantul scris al salariatului.
 
    ART. 46
    (1) Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult un an.
    (2) in mod exceptional, perioada detasarii poate fi prelungita pentru motive obiective ce impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detasarea, cu acordul ambelor parti, din 6 in 6 luni.
    (3) Salariatul poate refuza detasarea dispusa de angajatorul sau numai in mod exceptional si pentru motive personale temeinice.
    (4) Salariatul detasat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de detasare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil.
 
    ART. 47
  (1) Drepturile cuvenite salariatului detasat se acorda de angajatorul la care s-a dispus detasarea.
    (2) Pe durata detasarii salariatul beneficiaza de drepturile care ii sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detasarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detasat.
    (3) Angajatorul care detaseaza are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detasarea sa isi indeplineasca integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat.
    (4) Daca angajatorul la care s-a dispus detasarea nu isi indeplineste integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat, acestea vor fi indeplinite de angajatorul care a dispus detasarea.
    (5) in cazul in care exista divergenta intre cei doi angajatori sau niciunul dintre ei nu isi indeplineste obligatiile potrivit prevederilor alin. (1) si (2), salariatul detasat are dreptul de a reveni la locul sau de munca de la angajatorul care l-a detasat, de a se indrepta impotriva oricaruia dintre cei doi angajatori si de a cere executarea silita a obligatiilor neindeplinite.
 
  ART. 48
    Angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii, fara consimtamantul salariatului, si in cazul unor situatii de forta majora, cu titlu de sanctiune disciplinara sau ca masura de protectie a salariatului, in cazurile si in conditiile prevazute de prezentul cod.
 
DOCUMENTELE NECESARE OCUPARII FUNCTIILOR DE DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR PARTICULARE PRIN NUMIRE DE CATRE CONDUCEREA PERSOANEI JURIDICE FINANTATOARE
 
(cadrul didactic numit de conducerea persoanei juridice finantatoare este angajat pe post didactic de predare / catedra din unitatea de invatamant, avand contract individual de munca incheiat cu conducerea unitatii de invatamant sau este un cadru didactic pensionat, conform art. 2541 alin. (3) lit. ”a” din Legea nr. 1/2011, cu modificarile Č™i completarile ulterioare)
 
    1. Ordinul de ministru privind autorizarea/acreditarea unitatii de invatamant.
    2. Adresa de inaintare a deciziei de numire (catre ISMB prin care anunta numirea in functia de conducere a cadrului didactic, la propunerea consiliului de administratie al unitatii de invatamant)
    3. Decizia persoanei juridice finantatoare de numire a cadrului didactic in functia de conducere (1 exemplar)
    4. Procesul-verbal al Consiliului de Administratie al unitatii in care s-a hotarat propunerea cadrului didactic pentru ocuparea functiei de conducere.
    5. Hotararea Consiliului Director al Fundatiei/Asociatiei/Societatii, privind numirea cadrului didactic pentru ocuparea functiei de conducere
    6. CV-ul cadrului didactic propus.
    7. Documentul care atesta statutul de angajat al unitatii de invatamant (decizia de numire pe post) sau, dupa caz, decizia de pensionare a persoanei numite in functia de conducere.
    8. Acte de studii (diploma bacalaureat, licenta, masterat, doctorat, dupa caz).
    9. Grade didactice (gradul definitiv, gradul II, gradul I).
    10. Copie BI/CI.
 
NOTa: Adresa de inaintare și deciziile de numire vor fi transmise in original. Restul documentelor solicitate vor fi transmise in copie, avizate conform cu originalul.
 
 
DOCUMENTELE NECESARE OCUPARII FUNCTIILOR DE DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR PARTICULARE PRIN DETASARE
 
(cadrul didactic propus de conducerea persoanei juridice finantatoare este titular in invatamantul preuniversitar de stat sau in alte unitati de invatamant preuniversitar particulare, conform art. 2541 alin. (3) lit. ”b” din Legea nr. 1/2011, cu modificarile Č™i completarile ulterioare)
    11. Ordin MEN de infiintare (autorizare, acreditare)
    12. Propunerea conducerii persoanei juridice finantatoare privind detaČ™area cadrului didactic titular in functia de conducere.
    13. Procesul-verbal al Fundatiei/Asociatiei/Societatii, privind detaČ™area cadrului didactic pentru ocuparea functiei de conducere.
    14. Hotararea Consiliului Director al Fundatiei/Asociatiei/Societatii, privind detaČ™area cadrului didactic pentru ocuparea functiei de conducere.
    15. Acordul cadrului didactic propus privind detaČ™area in functia de conducere.
    16. CV-ul cadrului didactic propus.
    17. Decizie numire pe post (titularizare) a cadrului didactic propus.
    18. Adresa din partea Fundatiei/Asociatiei/Societatii din care rezulta indeplinirea conditiei prevazute de art.  2 alin. (2) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2021-2022, aprobata prin OMEC nr. 5991/2020, cu modificarile Č™i completarile ulterioare:  
”(2) Statutul de cadru didactic titular in sistemul de invatamant preuniversitar este dovedit prin documentele de numire/transferare/repartizare pe post/catedra - ordine de ministru, decizii ale inspectorului scolar general, dispozitii de repartizare - emise de institutiile abilitate in acest sens: Ministerul Educatiei Nationale, inspectorate scolare, comisii nationale de repartizare si prin contractul individual de munca pe perioada nedeterminata..”
    19. Acte de studii (diploma bacalaureat, licenta, masterat, doctorat, dupa caz).
    20. Grade didactice (gradul definitiv, gradul II, gradul I).
    21. Copie BI/CI.
    22. Adeverinta corpul de experti (unde este cazul).
    23. Adeverinta de vechime in invatamant, la data depunerii documentelor.
 
 


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

numire director scolarnumire director scoala particularadetasare director scoala particularadirector scoala particularascoala particularascoli particularedirector scoala privata


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//