Inspectiile pentru Definitivat 2021 si Grade didactice. Procedura de organizare si desfasurare a inspectiilor in sistem online, anuntata de Inspectorat

De Laura Galescu
la 28 Oct. 2020
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Inspectiile pentru Definitivat 2021 si Grade didactice. Procedura de organizare si desfasurare a inspectiilor in sistem online, anuntata de Inspectorat28Oct.2020

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB) a anuntat procedura de organizare si desfasurare a inspectiilor in sistem online, pentru Definitivat 2021 si pentru Gradele didactice. De asemenea, gasiti un model de declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care va trebui atasata la dosar.

Inspectii pentru Definitivat 2021 si pentru Gradele didactice

 

Procedura operationala privind organizarea se desfasurarea in sistem online a inspectiilor de specialitate pentru definitivat si grade didactice in anul scolar 2020-2021


 
4. SCOPUL PROCEDURII OPERAtIONALE
 
Prezenta procedura reglementeaza modul de organizare si desfasurare in sistem online a
inspectiilor scolare de specialitate in cadrul examenului national pentru definitivare in invatamantul
preuniversitar, precum si in cadrul examenelor de acordare a gradelor didactice sau a echivalarii
titlului stiintific de doctor cu gradul didactic, in contextul necesitatii respectarii normelor de igiena
sanitara stabilite de autoritatile de resort si a reglementarilor generale si sectoriale din Uniunea
Europeana, precum si in situatia restrangerii sau suspendarii activitatilor didactice care impun
limitarea prezentei fizice a elevilor in unitatile de invatamant pe durata pandemiei de SARS-CovV-2.
 
5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERATIONALE
 
Prezenta procedura se aplica la nivelul unitatilor de invatamant de stat si particulare din
Municipiul Bucuresti in care Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti realizeaza inspectii scolare
de specialitate prin intermediul inspectorilor scolari care coordoneaza fiecare disciplina si a cadrelor
didactice care constituie corpul de metodisti ai Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti, in anul
scolar 2020-2021.
 
Procedura va fi pusa in aplicare in cazul in care inspectia scolara nu poate fi efectuata prin
prezenta fizica in sala de clasa a tuturor factorilor implicati in desfasurarea inspectiei, precum si prin
adaptarea la scenariul in care functioneaza unitatea de invatamant la momentul desfasurarii inspectiei
si in functie de situatia epidemiologica la nivelul Municipiului Bucuresti.
 
DOCUMENTE DE REFERINTA (REGLEMENTARI) APLICABILE ACTIVITATII PROCEDURATE 
 
- Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare
 
- Metodologia formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar,
aprobata prin O.M.E.C.T.S. nr. 5561/2011, cu modificarile si completarile ulterioare
 
- O.M.E.N. nr. 5434/17.09.2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si
desfasurare a examenului national pentru definitivare in invatamantul preuniversitar
 
- O.M.E.N. nr. S5S8/14.09.2020 privind aprobarea Calendarului de organizare si desfasurare a
examenului national de definitivare in invatamant in anul scolar 2020 - 2021
 
- O.M-E.N. nr. 4303/2020 din 21 mai 2020 pentru modificarea si completarea Metodologiei
privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar, aprobata prin
Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.561/2011
 
— Regulamentul - cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar,
aprobat prin O.M.E.N nr. 5447 /31.08.2020
 
—  Regulamentul-cadru de organizare si functionare a inspectoratelor scolare, aprobat prin
O.M.E.C.T.S. nr. 5530/2011, cu modificarile si completarile ulterioare
 
- Regulamentul de inspectie a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C.T-S.
nr. 5547/2011
 
- O.M.E.N. nr. 5487/1494/2020 privind aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul
unitatilor /institutiilor de invatamant, in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea
imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2
 
- O.M.EN. nr. S545/11.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfasurarea
activitatilor didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului, precum si pentru
prelucrarea datelor cu caracter personal
 
- ORDONANTA DE URGENTA nr. 141 din 19 august 2020 privind instituirea unor masuri
pentru buna functionare a sistemului de invatamant si pentru modificarea si completarea Legii
educatiei nationale nr. 1/2011
 
- Adresa M.E.C. nr. 35921/DGIP/14.10.2020 - Precizari privind organizarea si desfasurarea
activitatii de inspectie scolara in anul scolar 2020-2021
 

 
Inspectiile scolare de specialitate in cadrul examenului national pentru definitivare in
invatamantul preuniversitar (IS1 si IS2), precum si in cadrul examenelor de acordare a gradelor didactice
sau a echivalarii titlului stiintific de doctor cu gradul didactic I (IC1, IC2, IS) sunt planificate in
concordanta cu inscrierile realizate in anul scolar in curs si in anii scolari anteriori si tinandu-se cont de
inspectiile pentru obtinerea gradelor didactice planificate, dar nerealizate in anul scolar 2019-2020, din
cauza suspendarii cursurilor.
 
Planificarea inspectiilor se realizeaza respectandu-se urmatoarele etape:
 
- Centralizarea, de catre inspectorul scolar pentru dezvoltarea resursei umane, a listelor cadrelor
didactice inscrise la definitivat si grade didactice pe discipline si tipuri de inspectii
- Transmiterea listelor catre inspectorii scolari care coordoneaza fiecare disciplina, in vederea
programarii inspectiilor, conform machetelor date
- Planificarea inspectiilor (ziua, luna, anul), cu precizarea persoanei care le realizeaza (inspectorul
scolar /profesorul metodist I.S.M.B.
- Realizarea planificarii centralizate la nivelul I.S.M.B. a inspectiilor pentru examenul de definitivat si
pentru obtinerea gradelor didactice
- Postarea pe site-ul ISMB a planificarilor realizate

Termen: conform calendarelor si termenelor prevazute in metodologiile specifice
Responsabil: inspectorii scolari care coordoneaza fiecare disciplina si inspectorul pentru
dezvoltarea resursei umane

9.2. INFORMAREA CU PRIVIRE LA PLANIFICAREA INSPECTIILOR SCOLARE DE SPECIALITATE IN
CADRUL EXAMENULUI NATIONAL PENTRU DEFINITIVARE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR,
PRECUM SI IN CADRUL EXAMENELOR DE ACORDARE A GRADELOR DIDACTICE SAU A
ECHIVALARII TITLULUI STIINTIFIC DE DOCTOR CU GRADUL DIDACTIC I
 
- Informarea metodistilor - de catre inspectorii scolari care coordoneaza fiecare disciplina
- Informarea candidatilor - prin postarea pe site-ul I.S.M.B
Termen: la momentul postarii pe site-ul I.S.M.B.
Responsabil: inspectorii care coordoneaza fiecare disciplina si inspectorul pentru dezvoltarea
resursei umane
 
8.3. PREGATIREA SUSTINERII INSPECTIILOR SCOLARE DE SPECIALITATE IN CADRUL
EXAMENULUI NATIONAL PENTRU DEFINITIVARE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR,
PRECUM SI IN CADRUL EXAMENELOR DE ACORDARE A GRADELOR DIDACTICE SAU A
ECHIVALARII TITLULUI STIINTIFIC DE DOCTOR CU GRADUL DIDACTIC I
 
In derularea in sistem online a inspectiilor scolare de specialitate in cadrul examenului national
pentru definitivare in invatamantul preuniversitar, in cadrul examenelor de acordare a gradelor
didactice sau a echivalarii titlului stiintific de doctor cu gradul didactic I, nu se admit modificari ale
programarii initiale decat in cazuri deosebite. Efectuarea inspectiilor se realizeaza in conformitate cu
orarul unitatii de invatamant, in functie de scenariul in care functioneaza aceasta, cu respectarea
anumitor etape.
 
1. Inspectorul scolar/profesorul metodist I.S.M.B./membrii comisiei tine/tin legatura cu cadrul
didactic inspectat candidatul, in vederea stabilirii conditiilor pentru derularea inspectiei.
 
2. Cadrul didactic inspectat/candidatul informeaza din timp conducerea unitatii de invatamant
cu privire la data stabilita in vederea sustinerii inspectiei si aduce la cunostinta
directorului /directorului adjunct daca s-a convenit, cu membrii comisiei, ca aceasta sa se
desfasoare in sistem online.
 
3. Directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant in care este incadrat cadrul didactic
inspectat/candidatul transmite inspectorului scolar/profesorului  metodist/tuturor
membrilor comisiei, cu 3 zile inainte de data programata pentru desfasurarea inspectiei, pe
adresa electronica, cu solicitarea confirmarii de primire, toate informatiile necesare pentru
accesul la platforma/aplicatia informatica utilizata de unitatea scolara in procesul de
invatamant, inclusiv link-ul de conectare pentru activitatea de online meeting. In situatia in
care unitatea de invatamant functioneaza in scenariul verde sau galben-hibrid,
conducerea unitatii de invatamant va preciza, in acelasi mesaj electronic, faptul ca sala de
clasa destinata inspectiei dispune de logistica necesara organizarii si desfasurarii in sistem
online a activitatilor didactice inspectate.
 
4. In situatia in care unitatea de invatamant functioneaza in scenariul rosu, cadrelor didactice
inspectate care nu dispun de mijloace adecvate organizarii si desfasurarii inspectiei in
sistem online li se va asigura accesul la echipamentele unitatii de invatamant - fie prin
acordarea cu titlu de folosinta gratuita, pe perioada determinata, a unor echipamente si
servicii (conexiune la internet, suporturi de stocare etc), fie prin facilitarea organizarii
inspectiei in unitatea de invatamant, ca in situatiile de scenariu didactic hibrid.
 
5. In preziua desfasurarii inspectiei in sistem online, candidatul transmite, pe adresa de e-mail
a inspectorului  scolar/profesorului  metodist I.S.M.B./tuturor membrilor comisiei,
urmatoarele documente: planurile de lectie ale celor 4 activitati didactice proiectate;
planificarea calendaristica; proiectul unitatii de invatare; un memoriu de activitate care sa
cuprinda si informatii referitoare la activitatea educativa in scoala si in afara ei si la
activitatea de perfectionare - metodica si stiintifica; portofoliul profesional personal in
format pdf - pentru 1S2 din cadrul examenului national de definitivare in invatamant; alte
materiale pe care inspectorul/profesorul metodist I.S.M.B./membrii comisiei le considera
utile si necesare in evaluarea si furnizarea de feedback candidatului, in functie de specificul
fiecarei discipline.
 
6. In preziua desfasurarii inspectiei in sistem online, conducerea unitatii de invatamant
intocmeste si transmite, pe adresa electronica, inspectorului scolar/profesorului metodist
I.S.M.B./tuturor membrilor comisiei, de pe adresa electronica a scolii, un document care sa
contina aprecierea consiliului de administratie al scolii cu privire la activitatea didactica si la
conduita cadrului didactic inspectat in cadrul scolii si al comunitatii scolare, precum si
aprecieri cu privire la competentele psihorelationale (in raporturile cu elevii, cu parintii, cu
cadrele didactice si cu comunitatea locala). Documentul, semnat si parafat de
directorul /directorul adjunct al unitatii de invatamant, va fi denumit sub forma
 
apreciere _nume_prenume candidat.pdf.
 
7. In vederea derularii in sistem online a inspectiei, unitatea de invatamant asigura accesul pe
platforma a persoanei/persoanelor care sunt indreptatite sa participe la inspectie. In
situatia in care unitatea de invatamant functioneaza in scenariul galben-hibrid,
inspectorul /profesorul metodist I.S.M.B./membrii comisiei se va/se vor conecta respectand
acelasi algoritm cu grupa de elevi care invata in sistem online. In Situatia in care unitatea de
invatamant functioneaza in scenariul ROSU,  inspectorul/profesorul  metodist
I.S.M.B./membrii comisiei se va/se vor conecta respectand acelasi algoritm cu grupa de elevi
care invata in sistem online, prin afiliere la clasa/clasele virtuale la care se desfasoara
inspectia.
 
8. Orice modificare/eroare de conectare/alte situatii neprevazute care intervin in organizarea
si/sau desfasurarea inspectiei se va/se vor semnala de catre conducerea unitatii de
invatamant, care, impreuna cu inspectorul scolar/comisia care realizeaza inspectia,
identifica si adopta o solutie alternativa pentru finalizarea activitatii, fapt care se va
consemna in documentele de inspectie - proces verbal sau raport scris.
 
9. Cu o zi inainte de efectuarea inspectiei, inspectorul/profesorul metodist I.S.M.B./membrii
comisiei realizeaza o proba de conectare la platforma /aplicatie.
 
Termen: perioada cuprinsa intre programarea inspectiei si ziua desfasurarii acesteia
Responsabil: inspector scolar /profesor metodist, director unitate de invatamant, candidat/cadru

8.4  REALIZAREA IN SISTEM ONLINE A INSPECTIEI SCOLARE

8.4.1. Inspectii sustinute in cadrul examen nationali de definitivare in invatamant
 
Comisia este formata din inspectorul  scolar/profesorul  metodist ISMB si
directorul /directorul adjunct din unitatea de invatamant in care se desfasoara inspectia.
 
Descrierea procesului de circuit al documentelor
 
- Inspectorul scolar/profesorul metodist I.S.M.B./membrii comisiei consulta documentele de
proiectare si planificare a celor 4 activitati didactice, memoriul de activitate, aprecierea
consiliului de administratie al scolii si aprecierile cu privire la competentele psihorelationale (in
raporturile cu elevii, cu parintii, cu cadrele didactice si cu comunitatea locala), asista la activitati
in sistemul online si completeaza Procesul-Verbal si cele 4 fise de evaluare a activitatii didactice.

Dupa incheierea asistentei, folosind platforma /aplicatia agreata anterior cu candidatul pentru
aceasta etapa a inspectiei, solicita acestuia sa se autoevalueze si ii furnizeaza feedback,
comunicandu-i nota acordata. Dupa completarea Procesului-Verbal si a celor 4 fise de evaluare a
activitatii didactice, inspectorul scolar profesorul metodist I.S.M.B. le semneaza si le transmite
scanate, intr-un singur document in format PDF, denumit sub forma nume_prenume
candidat_def.pdf, pe adresa de e-mail a unitatii de invatamant. Toate documentele se transmit
in ziua efectuarii inspectiei. Ulterior desfasurarii inspectiei, inspectorul scolar /profesorul
metodist asigura semnarea Procesului-Verbal in registrul de inspectii al scolii.
 
-  Directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant consulta documentele de proiectare si
planificare a celor 4 activitati didactice, asista la activitati in sistemul online si completeaza fisa
de evaluare a activitatii didactice. Dupa incheierea asistentei, folosind platforma /aplicatia
agreata anterior cu candidatul pentru aceasta etapa a inspectiei, furnizeaza feedback
candidatului, comunicandu-i nota acordata. La primirea variantei electronice scanate a
Procesului-Verbal si a fiselor de evaluare transmise de inspectorul scolar /profesorul metodist,
confirma primirea lor si printeaza cele 5 documente in 3 exemplare. Completeaza nota acordata
in Procesul-Verbal, pe care il semneaza si stampileaza. Semneaza, pentru conformitate, si
stampileaza fisele de evaluare a activitatii didactice completate de inspector/profesor metodist.
 
-  Directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant este responsabil pentru inregistrarea in
unitatea de invatamant a Procesului-Verbal de la inspectie si transcrierea acestuia in registrul
de inspectii scolare. Acesta semneaza in registru, pentru conformitate.
 
- Cele 5 fise de evaluare (cele 4 completate de inspectorul scolar/profesorul metodist si fisa de
evaluare completata de director/director adjunct), impreuna cu Procesul-Verbal, au urmatorul
regim: 1 exemplar se arhiveaza in unitatea de invatamant, ca anexa la registrul de inspectii
 
scolare, 1 exemplar se transmite de catre unitatea de invatamant candidatului si 1 exemplar se
transmite inspectorului /profesorului metodist.
 
-  Directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant transmite, pe adresa electronica,
inspectorului de specialitate /profesorului metodist Procesul-Verbal semnat si stampilat, in
format PDF, denumit sub forma nume_prenume candidat_def.pdf. De asemenea, scaneaza, intr-un
singur document, denumit fise de evaluare_nume_prenume candidat.pd, cele 5 fise de evaluare si
le transmite pe adresa de e-mail a inspectorului de specialitate profesorului metodist. Cele 2
documente (procesul verbal, respectiv fisele de evaluare a activitatii didactice) in format
PDF se transmit in termen de o zi de la efectuarea inspectiei.
 
- Grila de evaluare a portofoliului profesional personal, care se completeaza la cea de-a doua
inspectie speciala, urmeaza acelasi circuit cu cel al Procesului-Verbal. Candidatul semneaza
grila de evaluare a portofoliului profesional personal.
 
Atributii:
 
Inspector/profesor metodist:
 
- elaboreaza Procesul-Verbal si il semneaza:
 
- completeaza, pentru fiecare activitate, o fisa de evaluare a activitatii didactice si le semneaza;
 
-  Scaneaza P-V si cele 4 fise de evaluarea activitatii didactice si le transmite unitatii scolare, prin
e-mail;
 
- Semneaza in registrul de inspectii al scolii.
 
Unitatea scolara /Director/Director-adjunct:
 
- imprima Procesul-Verbal si cele 4 fise de evaluare primite prin e-mail, le semneaza si
stampileaza;
 
- desemneaza o persoana care inregistreaza Procesul-Verbal si asigura transcrierea acestuia in
registrul de inspectii;
 
- completeaza fisa de evaluarea activitatii didactice, o semneaza si o stampileaza;
 
- semneaza pentru conformitate, in registrul de inspectii, dupa transcrierea Procesului-Verbal;
 
-  arhiveaza documentele: P-V si fisele de evaluare a activitatii didactice:
 
- transmite, pe adresa de e-mail a inspectorului /profesorului metodist, Procesul-Verbal al
inspectiei si cele 5 fise de evaluare;
 
- transmite toate documentele de la inspectie, scanate, pe adresa de e-mail a candidatului.
 
8.4.2. Inspectii sustinute in cadrul examenelor pentru acordarea gradelor didactice (IC1, IC2 si 

IS-gradul didactic II)

 
Comisia este formata din inspector scolar/profesor metodist ISMB.
 
Descrierea procesului de circuit al documentelor:
 
- Inspectorul scolar/profesorul metodist I.S.M.B. consulta documentele de proiectare si
planificare a celor 4 activitati didactice, memoriul de activitate, aprecierea consiliului de
administratie al scolii si aprecierile cu privire la competentele psihorelationale (in raporturile
cu elevii, cu parintii, cu cadrele didactice si cu comunitatea locala), asista la activitati in sistemul
online si completeaza Raportul scris si cele 4 fise de evaluare a activitatii didactice. Dupa
incheierea asistentei, folosind platforma /aplicatia agreata anterior cu cadrul didactic inspectat
pentru aceasta etapa a inspectiei, solicita acestuia sa se autoevalueze si ii furnizeaza feedback,
comunicandu-i nota acordata /calificativul acordat.

Dupa completarea Raportului scris si a celor4 fise de evaluare a activitatii didactice, inspectorul
scolar/profesorul metodist I.S.M.B. 
semneaza si le transmite scanate, intr-un singur document in format PDF, denumit sub forma
nume_prenume candidat.pdf, pe adresa de e-mail a unitatii de invatamant. Toate documentele
se transmit in ziua efectuarii inspectiei. Ulterior desfasurarii inspectiei, inspectorul
scolar /profesorul metodist asigura semnarea Raportului scris in registrul de inspectii al scolii.
 
-  Directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant asista la activitati in sistemul online.
Dupa incheierea asistentei, folosind platforma/aplicatia agreata anterior cu cadrul didactic
inspectat pentru aceasta etapa a inspectiei, poate face aprecieri la adresa activitatilor didactice
asistate si a prestatiei cadrului didactic in comunitatea scolara. La primirea variantei electronice
scanate a Raportului scris si a fiselor de evaluare a activitatii didactice transmise de inspectorul
scolar/profesorul metodist, confirma primirea lor si printeaza cele 5 documente in 3 exemplare.
Semneaza Raportul scris si fisele de evaluare a activitatii didactice, pentru conformitate, si le
stampileaza. Asigura, de asemenea, semnarea fiselor de evaluare a activitatii didactice de catre
cadrul didactic inspectat.
 
-  Directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant este responsabil pentru inregistrarea in
unitatea de invatamant a Raportului scris de la inspectie si transcrierea acestuia in registrul de
inspectii scolare. Acesta semneaza in registru, pentru conformitate.
 
- Cele 4 fise de evaluare a activitatii didactice, impreuna cu Raportul scris, au urmatorul regim: 1
exemplar se arhiveaza in unitatea de invatamant, ca anexa la registrul de inspectii scolare, 1
exemplar se transmite de catre unitatea de invatamant cadrului didactic inspectat si 1 exemplar
se transmite inspectorului/profesorului metodist.
 
- Directorul unitatii de invatamant transmite, pe adresa de e-mail a inspectorului de
specialitate/profesorului metodist, Raportul scris, semnat si stampilat, in format PDF, denumit
sub forma nume prenume candidat.pdf. De asemenea, scaneaza, intr-un singur document,
denumit fise de evaluare_nume prenume candidat.pdf, cele 4 fise de evaluare a activitatii
didactice si le transmite pe adresa de e-mail a inspectorului de specialitate/profesorului
metodist. Cele 2 documente (procesul verbal, respectiv fisele de evaluare a activitatii
didactice) in format PDF se transmit in termen de o zi de la efectuarea inspectiei.
 
- Cadrul didactic inspectat semneaza fisele de evaluare a activitatii didactice.
 
Atributii:
 
Inspector/profesor metodist:
 
- elaboreaza Raportul scris si il semneaza;
 
- completeaza, pentru fiecare activitate, o fisa de evaluare a activitatii didactice si le semneaza;
 
-  scaneaza Raportul scris si cele 4 fise de evaluare a activitatii didactice si le transmite unitatii
scolare, prin e-mail:
 
- Semneaza in registrul de inspectii al scolii.
 
Unitatea scolara /Director/Director-adjunct:
 
- imprima Raportul scris si cele 4 fise de evaluare a activitatii didactice primite prin e-mail, le
semneaza si stampileaza;
 
- asigura semnarea fiselor de evaluare a activitatii didactice de catre candidat;
 
- desemneaza o persoana care inregistreaza Raportul scris si asigura transcrierea acestuia in
registrul de inspectii;
 
- semneaza, pentru conformitate, in registrul de inspectii, dupa transcrierea Raportul scris;
 
-  arhiveaza documentele: Raportul scris si fisele de evaluare a activitatii didactice:
 
- transmite pe adresa de e-mail a inspectorului /profesorului metodist Raportul scris al inspectiei
si cele 4 fise de evaluare a activitatii didactice;
 
- transmite toate documentele de la inspectie, scanate, pe adresa de e-mail a cadrului didactic
inspectat.
 
Termen: conform planificarii stabilite
Responsabili: inspector scolar/profesor metodist, directorii unitatilor de invatamant,
candidat/cadru didactic inspectat
 
- Inspectorul scolar va incarca permanent pe platforma MIS a ISMB Procesul-Verbal/Raportul
scris de la inspectiile efectuate la definitivat, grade didactice si echivalarea titlului stiintific de
doctor cu gradul didactic I, in cel mult 7 zile de la data efectuarii acestora.
 
9. DISPOZITII FINALE
 
(1) Conducerea unitatii de invatamant asigura protectia datelor cu caracter personal pentru
persoanele implicate in derularea procesului de inspectie in sistem online (cadru didactic
inspectat, inspector scolar/ metodist I.S.M.B.). Organizarea si desfasurarea activitatilor de
inspectie scolara nu se inregistreaza ci se consemneaza in documentele de inspectie prevazute
de metodologiile/regulamentele specifice.
 
(2) Unitatea de invatamant, in calitate de operator de date cu caracter personal, are obligatia
de a institui o serie de masuri tehnice si organizatorice privind protejarea si pastrarea datelor
cu caracter personal care sa vizeze securitatea in mediul on-line.
 
(3) In cazul IS pentru gradul didactic I si pentru echivalarea titlului stiintific de doctor
cu gradul didactic 1, se aplica Procedura centrului universitar in care cadrul didactic isi
sustine examenul, conform Adresei MEC nr. 6584/DGIP/07.10.2020.
 
(4) Conducerea unitatii de invatamant asigura afisarea /difuzarea in spatii accesibile cadrelor
didactice a procedurii I.S.M.B. nr. 23419/27.10.2020, privind Organizarea si desfasurarea in
sistem online a inspectiilor de specialitate pentru definitivat si grade didactice in anul
scolar 2020-2021. Pana la data de 02.11.2020, se va proceda, de asemenea, la informarea
cadrelor didactice in sedinta consiliului profesoral al unitatii de invatamant, cu privire la
prezenta procedura.
 
(5) Procedura va fi difuzata inspectorilor scolari care coordoneaza fiecare disciplina si
compartimentelor implicate in coordonarea si desfasurarea actiunilor de efectuare a inspectiilor
de specialitate in sistem online, pentru anul scolar 2020-2021.
 
(6) Actuala procedura va fi revizuita in cazul in care apar modificari organizatorice sau alte
reglementari cu caracter general sau intern care sa intereseze prevederile acestei proceduri.
 
(7) Plata metodistilor se va face conform prevederilor legale in vigoare.
 


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

inspectii gradinspectii definitivat 2021inspectii onlineprocedura inspectii grade didacticeprocedura inspectii online


x
Lasa un raspunsTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//