Fisa de (auto)evaluare directori de scoli. Procedura si Calendar evaluare activitate manageriala a directorilor pentru anul scolar 2020-2021

De Laura Galescu
la 19 Iul. 2021
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Fisa de (auto)evaluare directori de scoli. Procedura si Calendar evaluare activitate manageriala a directorilor pentru anul scolar 2020-202119Iul.2021

Fisa de (auto)evaluare pentru directorii de scoli a fost publicata de catre Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti. A fost anuntat, de asemenea, procedura de sistem pentru evaluarea activitatii manageriale desfasurate de directorii si directorii adjuncti din unitatile de invatamant preuniversitar particular in anul scolar 2020-2021.


Asa arata fisa de autoevaluare directori 2020-2021:

- click aici pentru descarcare model de fisa - 
 
 
PROCEDURA DE SISTEM PENTRU EVALUAREA ACTIVITATII MANAGERIALE DESFASURATE DE DIRECTORII SI DIRECTORII ADJUNCTI DIN UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR PARTICULAR DIN MUNICIPIUL BUCURESTI IN ANUL SCOLAR 2020-2021
 
SCOPUL PROCEDURII DE SISTEM
 
Prezenta procedura vizeaza evaluarea anuala a activitatii manageriale desfasurate de
directorii si directorii adjuncti din unitatile de invatamant preuniversitar particular din Municipiul
Bucuresti in anul scolar 2020 - 2021.
 
DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII DE SISTEM
 
Unitatile de invatamant preuniversitar particular

DOCUMENTE DE REFERINTA (REGLEMENTARI) APLICABILE ACTIVITATII PROCEDURATE
 
 Legea Educatiei Nationale Nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare
 Metodologia privind evaluarea anuala a activitatii manageriale desfasurate de directorii si
directorii adjuncti din unitatile de invatamant preuniversitar, aprobata prin O.M.E.N. Nr.
3623/11.04.2017,
 Regulamentul - cadru de organizare si functionare a inspectoratelor scolare, aprobat prin
O.M.E.C.T.S. Nr. 5530/05.10.2011, cu modificarile si completarile ulterioare
 Regulamentul de inspectie a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C.
Nr. 6106/03.12.2020
 Regulamentul cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. Nr. 5447/31.08.2020, cu modificarile si completarile
ulterioare
 Metodologia - cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din
unitatile de invatamant preuniversitar, aprobata prin O.M.E.N. Nr. 4619/22.09.2014, cu
modificarile si completarile ulterioare
 Legea Nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. Nr. 75/2005, privind asigurarea calitatii
educatiei
 Ordinul secretarului de stat al Guvernului Nr. 600/2018 din 20 aprilie 2018 privind
aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice
 O.M.E.C.T.S. Nr. 5561/2011 privind aprobarea Metodologiei formarii continue a cadrelor
didactice din invatamantul preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare
 O.M.E.N.C.s. Nr. 3844/14.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul
actelor de studii si al documentelor scolare, cu modificarile si completarile ulterioare
 O.M.E.C. Nr. 4267/18.05.2020 si O.M.S. Nr. 841/19.05.2020 pentru stabilirea unor masuri
de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2 in unitatile/institutiile de
invatamant, institutiile publice si toate structurile aflate in subordonarea sau coordonarea
Ministerului Educatiei si Cercetarii
 Ordin comun al Ministerului Educatiei – Ministerului Sanatatii Nr. 3235/04.02.2021,
pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de
invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul
SARS-CoV-2
 O.M.E.N. Nr. 5545/10.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind desfasurarea
activitatilor didactice prin intermendiul tehnologiei si al internetului, precum si pentru
prelucrarea datelor cu caracter personal
 OMEC Nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul
unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea
imbolnavirilor cu virisul SARS-CoV-2
 O.M.E.C. nr. 4135/21.04.2020 de aprobare a Instructiunii privind asigurarea continuitatii
procesului de invatare la nivelul sistemului de invatamant preuniversitar
 
Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura de sistem
 
Abrevierea | Termenul abreviat
 
1. SCIM Standarde de Control Intern Managerial
2. ISMB Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti
3. ISG Inspector scolar General
4. ISGA Inspector scolar General Adjunct
5. DPiPAE Departamentul pentru invatamant particular si alternative
educationale 6. SCIM Standarde de Control Intern Managerial
 
Descrierea procedurii de sistem
 
GENERALITATI
 
Prezenta procedura de evaluare anuala a activitatii manageriale desfasurate de directorii si
directorii adjuncti din unitatile de invatamant preuniversitar particular reglementeaza modalitatea de
evaluare a activitatii manageriale desfasurate de persoanele care ocupa functia de director si director
adjunct in unitatile de invatamant preuniversitar particular.
 
Evaluarea anuala a activitatii manageriale desfasurate de directorii si directorii adjuncti din
unitatile de invatamant particular se realizeaza de catre comisia de evaluare instituita la nivelul
fiecarei unitati de invatamant particular.
 
Evaluarea se declanseaza prin autoevaluare si se finalizeaza prin acordarea unui calificativ
anual sau pentru perioada aferenta exercitarii functiei de conducere. Pentru evaluarea activitatii
manageriale, perioada minima de ocupare a functiei de conducere este de 90 de zile calendaristice.
Daca o persoana a ocupat, pe parcursul unui an scolar, mai multe functii de conducere la nivelul
unei unitati de invatamant sau la mai multe unitati de invatamant, evaluarea se realizeaza distinct
pentru activitatea manageriala desfasurata in fiecare dintre functiile respective si pentru fiecare
unitate de invatamant in parte si se finalizeaza cu acordarea unui punctaj distinct pentru fiecare dintre
perioadele in care a ocupat functiile de conducere respective. Punctajul final se stabileste ca medie
ponderata cu doua zecimale fara rotunjire a punctajelor obtinute pentru fiecare activitate evaluata,
conform formulei:
 
 
DOCUMENTE UTILIZATE
 
1. Decizia de constituire a comisiei de evaluare a activitatii manageriale;
2. Fisa de (auto)evaluare director/director adjunct; Fisa de (auto)evaluare director/director adjunct
invatamant prescolar;
3. Raport argumentativ;
4. Proces-verbal incheiat la nivelul Comisiei pentru evaluare anuala a directorului/directorului adjunct.

MODUL DE LUCRU
 
Desfasurarea evaluarii
 
Evaluarea activitatii manageriale desfasurate de directorii si directorii adjuncti din unitatile de
invatamant particular este realizata de catre o comisie de evaluare numita de conducerea persoanei
juridice fondatoare, constituita din 2 membri, din care unul are calitatea de presedinte, 1
reprezentant al inspectoratului scolar si 1 secretar, care asista la activitatile comisiei, dar nu se
implica in evaluarea candidatilor organizata pe subcomisii, constituita la nivelul unitatii de invatamant
particular, prin decizie a persoanei juridice fondatoare in conformitate cu Art 11 (1) din Anexa la
OMEN nr. 3623/11.04.2017.
 
Evaluarea activitatii manageriale desfasurate de directorii si directorii adjuncti din unitatile de
invatamant particular se realizeaza in urmatoarele etape:
 Autoevaluarea activitatii manageriale este realizata de fiecare persoana care ocupa/a ocupat o
functie de conducere pe o perioada mai mare de 90 de zile, doar prin completarea Fisei de
(auto)evaluare si elaborarea raportului argumentativ sustinut de documente justificative prin care se
motiveaza punctajele inscrise in rubrica autoevaluare din fisa de (auto)evaluare. Fisele de
(auto)evaluare pot fi adaptate de persoana juridica fondatoare, conform specificului unitatii de
invatamant particular. Raportul argumentativ si Fisa de (auto)evaluare, in format letric, impreuna cu o
copie a fisei postului, se depun la registratura inspectoratului scolar prin departamentul pentru
invatamant particular si alternative educationale sau prin posta electronica la adresa
evaluaredirectorparticular@ismb.ro .
 Evaluarea de etapa a activitatii manageriale desfasurate de directorii si directorii adjuncti din
unitatile de invatamant particular se realizeaza conform calendarului de desfasurare a evaluarii,
calendar stabilit la punctul 9 din prezenta procedura. in aceasta etapa se intruneste Comisia de
evaluare anuala a activitatii manageriale din cadrul unitatii de invatamant particular in sistem de
videoconferinta. in cazul directorului adjunct, vor avea loc consultari si cu directorul unitatii de
invatamant.
 Stabilirea punctajelor si acordarea calificativului pentru activitatea manageriala desfasurata de
directorii si directorii adjuncti din unitatile de invatamant particular este realizata de comisia de
evaluare pe baza fiselor de (auto)evaluare si a rapoartelor argumentative sustinute de documente
justificative. Comisia de evaluare stabileste punctajele si calificativele aferente si le consemneaza in
procesul-verbal.
 
In procesul de evaluare pot fi luate in considerare si rezultate ale altor evaluari externe din
perioada analizata prin diferite tipuri de inspectie (inspectie scolara, evaluare institutionala, rapoarte
ale Corpului de Control al Ministrului Educatiei Nationale/Ministerului Educatiei si Cercetarii, note
informative etc.), daca acestea exista si sunt corelate cu atributiile din fisa postului.
 
Persoanele care au ocupat o functie de conducere la nivelul unitatilor de invatamant pe o
perioada mai mare 90 de zile si care, la data evaluarii, nu mai detin aceasta functie, sunt
anuntate in scris, la adresa de domiciliu, de catre inspectoratul scolar, cu privire la demararea
procedurii de evaluare a activitatii manageriale, pentru perioada in care au ocupat functia de
conducere respectiva. Persoanele aflate in aceasta situatie vor solicita unitatilor de invatamant la
care au ocupat functia de conducere, pentru perioada pentru care se face evaluarea activitatii
manageriale, copii „conform cu originalul" ale documentelor pe care le considera necesare motivarii
punctajelor acordate in fisa de (auto)evaluare si elaborarii raportului argumentativ. Unitatile de
invatamant au obligatia eliberarii, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la inregistrarea cererii, a
copiilor „conforme cu originalul” dupa documentele solicitate.
 
Pentru persoanele care ocupa o functie de conducere in invatamantul preuniversitar sau
care au ocupat o functie de conducere la nivelul unitatilor de invatamant pe o perioada mai
mare 90 de zile si care, la data evaluarii, nu mai detin aceasta functie si care nu depun Raportul
argumentativ si Fisa de (auto)evaluare, in format letric, impreuna cu o copie a fisei postului, la
registratura inspectoratului scolar, prin departamentul de invatamant particular si alternative
educationale, evaluarea se realizeaza pe baza documentelor si a informatiilor rezultate din
consultarile din cadrul evaluarii de etapa.
 
Rezultatul evaluarii se concretizeaza in acordarea calificativului anual, astfel:
 85 -100 puncte: calificativul „foarte bine";
 70 - 84,99 puncte: calificativul „bine";
 60-69,99 puncte: calificativul „satisfacator”, situatie in care va avea loc monitorizareareevaluarea la un interval de 3-6 luni;
 sub 60 puncte: calificativul „nesatisfacator".

In situatia acordarii, la evaluarea anuala, a calificativului „nesatisfacator" unui director/director
adjunct numit prin decizie ISMB, acesta este eliberat din functie si ii inceteaza, de drept, contractul de
management educational incheiat cu inspectorul scolar general/Ministrul educatiei.
Persoana care a primit calificativul anual „nesatisfacator" nu va fi numita prin detasare in interesul
invatamantului in functia de director/director adjunct.
 
Pana la data de 30 septembrie 2021, unitatea de invatamant particular transmite directorilor si
directorilor adjuncti adresele de comunicare a calificativelor acordate pentru activitatea desfasurata in
anul scolar precedent, insotite de copii ale fiselor de evaluare.
 
Eventualele contestatii se adreseaza, in scris, consiliului de administratie al unitatii de invatamant
particular, in termen de 5 zile lucratoare de la comunicarea rezultatelor evaluarii.
 
Comisia de contestatii este formata din membrii consiliului de administratie si un alt inspector
scolar decat cel care a facut parte din comisia de evaluare, numit prin decizie ISMB.
 
Comisia de contestatii preia toata documentatia aferenta de la comisia de evaluare si reevalueaza
activitatea manageriala a contestatarilor. Punctajul acordat se consemneaza in Fisa de (auto)evaluare.
Punctajul final si calificativul se comunica in scris contestatarului, insotite de copia fisei de evaluare,
in termen de 3 zile lucratoare de la data emiterii hotararii consiliului de administratie.
 
Hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant particular este definitiva si poate fi
atacata numai la instanta de contencios administrativ, contestatia reprezentand plangerea prealabila
reglementata de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Calendarul de desfasurare a evaluarii activitatii manageriale a directorilor/directorilor
adjuncti din unitatile de invatamant de stat pentru anul scolar 2020-2021
 
Formulare
 
F01 – PS - FISA CADRU DE (AUTO)EVALUARE – DIRECTOR (model)
F02 – PS - FISA CADRU DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR ADJUNCT (model)
F03 – PS - FISA CADRU DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT - INVATAMANT
PRESCOLAR (model)
F04- PS – Decizie constituire Comisie pentru evaluarea anuala a activitatii manageriale a
directorului/directoruluji adjunct din invatamantul particular
F05- PS – Proces-verbal privind evaluarea anuala a activitatii manageriale a
directorului/directorului adjunct din invatamantul particular si acordarea punctajelor si
calficativului anual

Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

evaluare directoriautoevaluare directoricalendar evaluare directori 2021director de scoala


x
Lasa un raspunsTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//