Examenul de Titularizare 2022: precizari de la Ministerul Educatiei despre PROCEDURA DE INSCRIERE si LISTA FINALA a posturilor

De Portal Invatamant
la 29 Apr. 2022
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Examenul de Titularizare 2022: precizari de la Ministerul Educatiei despre PROCEDURA DE INSCRIERE si LISTA FINALA a posturilor29Apr.2022

Ministerul Educatiei vine cu noi precizari in legatura cu procedura de inscriere la examenul de Titularizare 2022, respectiv despre datele pe care trebuie sa le contina lista finala a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar.

Va reamintim ca inscrierile pentru Examenul de Titularizare 2022 au loc in perioada 9-17 mai 2022, potrivit calendarului oficial publicat pe site-ul Ministerului Educatiei.

Gasiti mai jos precizarile facute de Ministerul Educatiei in legatura cu procedura de inscriere la examenul de Titularizare 2022.
 
 
Pentru mai multe detalii despre Titularizare 2022 - 2023 consultati AICI noul Calendar Titularizare 2022-2023: ANEXA NR. 19 la Metodologie. 
 


Organizarea si desfasurarea concursului national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar, sesiunea 2022.
 
 
I. Accesul la modulul posturilor in aplicatia informatica dedicata pentru mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar va fi permis pana la data de 6 mai 2022, ora 16.30. In aceasta perioada, in aplicatie, trebuie efectuate urmatoarele operatiuni:
 
- verificarea corectitudinii tuturor ocuparilor efectuate in etapele anterioare ale rnobilitatii personatului didactic: completarea normei didactice, transfer ca urmare a restrangerii de activitate, modificarea contractutul individual de munca pe durata determinata de un an in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/ catedrei, pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant si prin schimb de posturi, modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei, prelungirea duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2022 - 2023, pentru catedre didactice angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata, care au dobandit cel putin definitivarea in invatamant, in baza mediei de repartizare de minimum 7 (sapte) obtinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate in invatamantul preuniversitar, conform prevederilor art. 63 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2022-2023, aprobata prin Ordinul ministrului Educatiei nr. 5578/2021, denumita in continuare Metodologie;
 
- adaugarea tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate (complete si incomplete) aparute pana la data de 6 mai 2022;
 
- marcarea cu atentie a posturilor didactice/catedrelor vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata;
 
- verificarea cu atentie a listei posturilor vacante/rezervate pentru concurs (avize, atestate, corelatia dintre disciplina postului si probele practice/orale, numarul de ore etc.).
 
II. 1. Concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedretor vacante/rezervate se organizeaza pentru toate unitatile de invatamant preuniversitar cu respectarea prevederilor Metodotogiei.
 
Va reamintim ca aveti obligatia de a comunica tuturor unitatilor de invatamant, inclusiv unitatilor de invatamant particular, prevederile Metodologlei si Calendarului privind organizarea si desfasurarea concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate.
 
2. Lista finala a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate pentru concurs, inclusiv pentru unitatile de invatamant particular se publica la data de 6 mai 2022 pe pagina web a inspectoratelor scolare si la avizierele inspectoratelor scolare.
 
La publicarea posturilor didactice/catedrelor vacante pe perioada nedeterminata se va tine seama de prevederile art. 8 (15), 24 (7), 31 (2), 33 (13) si din Metodologie.
 
Toate posturite didactice/catedrele vacante/rezervate se publica in concordanta cu prevederile Centralizatorului privind disciplinele din invatamant preuniversitar, domeniile si specializarile absolventilor invatamantului liceal pedagogic, postliceal si superior, probele de concurs valabile pentru incadrarea personatului didactic din invatamantul preuniversitar, precum si disciplinele pentru examenul national de definitivare in invatamant 2022, aprobat prin Ordinul ministrului Educatiei nr. 5852/2021, denumit in continuare Centralizator cu respectarea prevederilor Metodologiei.
 
Posturile vacante/rezervate de profesor in cabinete de asistenta psihopedagogica se publica la unitatile de invatamant in care sunt normate.
 
3. In perioada de inscriere a candidatilor la concursul national, sesiunea 2022, de verificare si inregistrare a datelor in aplicatie, comisia judeteana/ a municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului are obligatia de a configura o adresa de e-mail dedicata concursului national, sesiunea 2022, care sa fie publica, la care candidatii sa aiba posibilitatea de a transmite dosarele/ cererile de inscriere, contestatiile si alte solicitari privind organizarea si desfasurarea concursului si de la care candidatii sa primeasca raspuns la cererile si soticitariLe formulate.


Teste Rezolvate + Metodica pentru examenul de Titularizare 2022!
...vezi AICI lista completa a testelor <<  

 
 
Referitor inscrierea candidatilor precizam:
 
- inscrierea candidatilor, verificarea dosarelor de inscriere si inregistrarea datelor de inscriere in aplicatie (inclusiv pentru absolventii promotiei 2022) se va realiza pana la data de 23 mai 2022;
 
- absolventii promotiei 2022 si absolventii 2022 ai programelor de pregatire psihopedagogica oferite de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic au obligatia de a prezenta adeverinta de absolvire a studiilor/ programelor de pregatire psihopedagogica in perioada 6-8 iuile 2022;
 
- in mod exceptional, in situatia in care absolventii promotiei 2022 sau absolventii 2022 ai programelor de pregatire psihopedagogica nu prezinta adeverinta de absolvire in perioada 6-8 iulie 2022, acestia vor fi primiti la proba scrisa din data de 13 iulie 2022, doar in conditille prezentarii adeverintei de absolvire a studiilor/ programelor de pregatire psihopedagogica;

- verificarea atenta a Centralizatorului inainte de inregistrarea datelor in aplicatie;
 
- pana la data de 23 mai 2022, ora 16, in toate inspectoratete scolare/ centrele de inscriere a candidatilor, datele de inscriere ale candidatilor se inregistreaza in aplicatie, indiferent de optiunile candidatilor: angajare prin concurs pe perioada nedeterminata, transfer prin concurs, detasare la cerere prin concurs/concurs specifi/ continuitate, angajare prin concurs pe perioada determinata, repartizare in baza rezultatelor obtinute la concursurile de titularizare din anii anteriori. 
 
In perioada de inscriere si inregistrare a datelor in aplicatie, presedintele comisiei judetene/ a municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului si inspectorii scolari pentru managementul resurselor umane au obligatia de a consilia candidatii cu privire la disciplinele de concurs la care se pot inscrie, in functie de sturii, disciplina de concurs si proba orala sustinuta, dupa verificarea atenta a Centralizatatorului. 
 
Pentru candidatii care solicita atat inscriere pentru concurs, cat si inscriere pentru repartizare in baza rezultatelor din anii anteriori sau detasare la cerere prin concurs specific, precizam urmatoarele:
 
- candidatul trebuie sa depuna doua cereri de inscriere (una pentru concurs si una pentru repartizare in baza rezultatelor din anii anteriori sau pentru detasare la cerere prin concurs specific) si un singur dosar in care anexeaza documentele prevazute in cele 2 cereri;
 
- in aplicatie se vor crea doua fise, una pentru concurs si alta de ocupare pentru etapete de repartizare in baza rezultatelor din anii anteriori sau de ocupare pentru detasare la cerere prin concurs specific.
 
In aplicatie, fisa de ocupari poate fi generata dupa inregistrarea fisei de concurs, din meniul „Fise inscriere concurs (se setecteaza fisa de concurs si se apasa butonul "Genereaza fisa pentru ocupari").
 
In cazul in care sunt candidati care solicita inscrierea doar pentru repartizare in baza rezultatelor din anii anteriori sau pentru detasare la cerere prin concurs specific, acestia depun o singura cerere pentru repartizare in baza rezultatelor din anii anteriori sau pentru detasare la cerere prin concurs specific, iar in aplicatie se va crea o singura fisa de ocupari.
 
Pana la data de 23 mai 2022, ora 16, inspectorii scolari pentru managementul resursetor umane si informaticienii din comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului au obligatia de a verifica:
 
- daca in aplicatie au fost inregistrate fisele tuturor candidatilor care au depus dosare in perioada de inscriere, indiferent de optiunite acestora: angajare prin concurs pe perioada nedeterminata, transfer prin concurs, detasare la cerere prin concurs/ concurs specific/ continuitate, angajare prin concurs pe perioada determinata, repartizare in baza rezultatelor obtinute la concursurile de titularizare din anii anteriori;
 
- daca in toate fisele candidatilor ale caror specializari se regasesc in anexa nr. 16 ta Metodologie a fost marcat atestatul de educatie speciala;
 
- daca in toate fisele candidatilor care solicita participarea la concurs la disciptina „Religie" a fost marcat corespunzator avizul de culte;
 
- daca in fisele candidatilor au fost marcate corect datele privind pregatirea psihopedagogica, gradele didactice, precum si toate avizele si atestatele, conform documentelor depuse de acestia la dosar in perioada de inscriere: atestat de educatie speciala; avizul de culte; avizul seminarului teologic pentru judetul de inscriere; avizul de alternativa educationala; avize mititar, justitie, interne; avizul IGP/ARR; avizul liceului pedagogic; avize ale unitatilor de invatamant particular in acord cu posturile didactice /catedrele vacante publicate pentru concurs; in situatia in care sunt candidati care detin doua sau mai multe avize de acelasi tip (alternativa educationala, militar, culte) in aplicatie, unul dintre acestea va fi marcat in campul principal, iar celelalte vor fi mentionate obligatoriu in campul "detalii" din fisa de inscriere la concurs;
 
- daca in fisele candidatilor au fost inregistrate corect nivelul studiitor, forma de invatamant si anul de inceput al studiitor, respectiv anul de finalizare a studiilor.
 
In data de 23 mai 2022 se publica la avizier si pe pagina web a inspectoratelor scolare: 

-  situatia dosarelor de inscriere ale candidatilor respinse si motivele pentru care au fost respinse;
-  lista candidatitor inscrisi la concursul national si graficul privind sustinerea probelor practice/orale si a inspectiilor speciale la clasa;
-  lista cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postutui/ catedrei inscrisae la concursul national care solicita repartizarea pe perioada nedeterminata pe postul didactic/ catedra pe care sunt angajate si lista posturilor didactice/ catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice;
-  datele de inscriere ale catedrelor didactice titulare care solicita detasare la cerere prin concurs specific si punctajele obtinute de acestea dupa evaluarea dosarelor de inscriere.
 
Referitor la avizele care trebuie anexate la cererile de inscriere, pentru concurs si urmatoarele etape ale mobilitatii personalului didactic, indiferent de statutul candidatilor care se inscriu la aceste etape (cadre didactice titulare, pensionate sau angajate pe perioada determinata, angajati din alte domenii de activitate), precizam ca in avizele/avizele speciale emise de cultele recunoscute oficial de stat, avizele emise de conducerile unitatilor de invatamant particular, avizele pentru liceu pedagogic, avizele Ministerului Apararii Nationale, avizele Ministerului Afacerilor lnterne sau avizele Ministerului Justitiei trebuie sa se mentioneze faptul ca au fost emise in vederea ocuparii de posturi didactice/ catedre in cadrul etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2022-2023.
 
Mentionam ca, pentru detasarea cadrelor didactice titulare, la cerere, prin concurs/ concurs specific, nu este necesar avizul pentru detasare de la unitatea/unitatile de invatamant la care cadrul didactic este titular. 
 
Presedintele comisiei judetene/ a municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului si inspectorii scolari pentru managementul resurselor umane au obligatia de a consilia conducerile unitatilor de invatamant particular in vederea emiterii avizelor candidatilor in perioada de inscriere.
 
Studiile absolvite la institutiile de invatamant superior din Romania incepute anterior anului 2005 si efectuate pe durata normala a acestora sunt:
    • studii universitare de scurta durata (superioare de scurta durata: 3-4 ani);
    • studii universitare de tunga durata (superioare de tunga durata: 4-6 ani).

Incepand cu anul 2005, absolventii invatamantului superior care s-au inscris la studii universitare in Romania au efectuat studiile universitare in sistem Bologna, respectiv:
• studii universitare de licenta;
• studii universitare de masterat/master;
• studii universitare integrate de licenta si masterat/ master (pentru domeniile medicina, medicina veterinara, farmacie si arhitectura).
 
Prin exceptie pot fi identificati candidati care au inceput studiile superioare anterior anului 2005 cu nivelul studiilor "STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA" in urmatoarele cazuri:
 
- absolventi care au efectuat studiile universitare universitare in alte tari;
- absolventi care au inceput studiile in Romania, anterior anului 2005, au intrerupt studiile si apoi le-au finalizat incepand cu anul 2008. 
 
Pentru candidatii ale caror studii nu se regasesc in Centralizator sau ale caror studii nu sunt concordanta stricta cu Centralizatorul este necesar sa transmiteti la Ministerul Educatiei documentele de studii ale acestora pentru a se analiza posibititatea de a primi acceptul de participare la concurs in baza prevederilor art. 2 alin. (3) si (4) din OME 5852/2021 pentru aprobarea Centralizatorului.
 
Responsabilitatea verificarii si inregistrarii corecte a datetor pentru candidatii inscrisi la concurs in aplicatia informatica revine membrilor comisiei judetene/ municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului. 
 
Membrii comisiei judetene/ municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului si consilierul juridic al inspectoratului scolar au obligatia de a verifica legalitatea documentelor anexate la cererea de inscriere la concurs.
 
Pana la data de 30 mai 2022:
- inspectoratete scolare trebuie sa stabileasca centrele de concurs in care se desfasoara proba scrisa, sa arondeze in aplicatie candidatii ta centrele de concurs si sa comunice, in scris, Directiei Generale Management Resurse Umane si Retea Scolara centrele de concurs, prin e-mail la adresa titularizare.med@gmail.com si prin fax la numarul 021/314.54.20.
 
- inspectoratele scolare trebuie sa transmita, in scris, Centrului National de Politici si Evaluare in Educatie si Directiei Generale Management Resurse Umane si Retea scolara, la adresele de e-mail: office@rocnee.eu, titularizare.med@gmail.com, disciplinele de concurs la care se solicita traducerea, specializarea si limba matema pentru care candidatii au optat, dupa ce aceste informatii au fost inregistrate corect si in aplicatte (din raportul dedicat, „Solicitari_traducerLsubiecte_concurs.xls" din meniul Rapoarte -› Statistici fise Inscriere).
 
In fiecare inspectorat scolar/ centru de inscriere, pe toata perioada inscrierii candidatilor la concurs si a validarii fiselor, se vor asigura:

- utilitati: alimentare cu energie etectrica, telefon, fax, conexiune la internet, calculatoare performante conectate la Internet cu acces la aplicatie (acces la serverul https://tit.edu.ro/tit/), la care sa fie instalate imprimante Laser compatibile;
- prezenta informaticienilor cu acces la aplicatie.
 
4. Comisia judeteana/ municipiul Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului intocmeste si afiseaza graficul desfasurarii probelor practice/orale si a inspectiilor la clasa pana la data de 23 mai 2022 (inclusiv pentru absolventii promotiei 2022). Probele practice/ orale si inspectiile speciale la clasa se organizeaza si se desfasoara in perioada 24 mai - 30 iunie 2022. In aceeasi perioada se solutioneaza si eventualele contestatii la aceste probe.
 
In etapele de mobilitate a personalului didactic de predare pentru anul scolar 2022-2023, care urmeaza sa se deruleze conform Calendarului mobilitatii:
 
- pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin completarea normei didactice de predare pe perioada nedeterminata, prin transfer pentru solutionarea restrangerii de activitate, prin pretransfer prin schimb de posturi, precum si la ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata, inspectiile speciale la clasa/ probele practice in profilul postului se considera promovate in situatia in care cadrele didactice/candidatii obtin cel putin nota 7 (sapte);
 
- pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate prin completarea normei didactice pe perioada determinata, prin detasare, precum si la ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate publicate pentru angajare pe perioada determinata, inspectiile speciale la clasa/ probele practice in profilul postului se considera promovate in situatia in care cadrele didactice/candidatii obtin cel putin nota 5 (cinci).
5. La data de 4 iulie 2022 se vor afisa la avizierul si pe pagina web a inspectoratelor scolare rezultatele la probele practice/orale si la inspectiile speciale la clasa, precum si lista centrelor de concurs pentru proba scrisa (unitatile de invatamant in care se va desfasura proba scrisa in data de 13 iulie 2022), cu precizarea disciplinelor concurs arondate fiecarui centru. In conditiile in care spatiul nu este suficient, in vecinatatea fiecarui centru de concurs vor fi pregatite inca 1-2 unitati de invatamant in care vor fi asigurate conditiile de desfasurare a probei scrise din data de 13 iulie.

La fiecare unitate de invatamant din cadrul centrelor de concurs in care se va desfasura proba scrisa in data de 13 iulie, se va asigura prezenta personalului medical, precum si a jandarmilor pentru pastrarea ordinii publice.
 
6. Pentru candidatii care nu prezinta documente privind mediile anilor de studii se va considera ca medie de departajare nota 5 (cinci). Pentru candidatii care nu prezinta documente privind media obtinuta la examenul de licenta/absolvire/bacalaureat se va considera ca medie de licenta/absolvire/bacalaureat nota 5 (cinci).
 
7. Comisiile implicate in organizarea si desfasurarea concursului isi desfasoara activitatea conform atributiilor stabilite in Metodologie, precum si potrivit procedurilor, dispozitiilor, notelor, precizarilor si recomandarilor transmise de conducerea Ministerului Educatiei si Comisia nationala de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din Invatamantul preuniversitar.
 
La organizarea si desfasurarea concursului nu pot participa persoanele care concureaza sau care au in randul candidatilor rude sau afini pana la gradul IV inclusiv. Membrii comisiilor implicate in organizarea si desfasurarea concursului semneaza, in acest sens, cate o declaratie pe proprie raspundere. Declaratiile se pastreaza la inspectoratul scolar.
 
8. Repartizarea candidatilor pe posturi didactice/ catedre vacante publicate pentru angaiare pe perioada nedeterrninata se realizeaza strict pe baza datelor existente aplicatie. 
 
III. Va transmitem, anexat, modelul fisei de inscriere la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate din invatamantul preuniversitar, sesiunea 2022, cu solicitarea de a fi postata pe site-ul inspectoratutui scolar.

MODEL FISA DE INSCRIERE TITULARIZARE 2022

 

Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

titularizare 2022examen titularizarecerere inscriere titularizarecalendar titularizare 2022


x
Lasa un raspunsTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//