Examenul de Definitivat: instructiuni pentru profesori de la Ministerul Educatiei

de Laura Galescu la 15 Iul. 2020
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Examenul de Definitivat: instructiuni pentru profesori de la Ministerul Educatiei15Iul.2020

Ministerul Educatiei a anuntat detalii despre modul de desfasurare a examenului de Definitivat 2020, care va avea loc pe 22 iulie.

Va pregatiti pentru Definitivat sau Titularizare 2020? Portal Invatamant va recomanda culegerile cu teste, rezolvari si explicatii de AICI ...click pentru detalii si comenzi >>


Definitivat 2020


Va prezentam, mai jos, anuntul integral de la Ministerul Educatiei in legatura cu examenul de Definitivat 2020:

Examenul national de definitivare in invatamant – sesiunea 2020

(Extrase din  Procedura MEN nr. 3337/DGiP /06.07.2020 privind secretizarea și securizarea lucrarilor scrise din cadrul examenului național de definitivare in invațamant – sesiunea 2020 si OMEN nr.5211/02.10.2018 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de  definitivare in invatamant)
 
IN ATENTIA CANDIDATILOR
 
    ART. 22
 
    (3) Accesul candidatilor in centrul de examen la proba scrisa se face in intervalul 8,00 - 8,45, pe baza actului de identitate valabil - carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate - ori, in lipsa acestuia, pe baza pasaportului in termen de valabilitate.
    (4) Candidatii si asistentii supraveghetori nu pot avea asupra lor, in sala de examen, obiecte sau materiale din urmatoarele categorii: genti, posete, ziare, reviste, carti, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediaza/faciliteaza comunicarea la distanta, alte obiecte/materiale a caror utilizare afecteaza desfasurarea examenului in conditii de legalitate, echitate si obiectivitate.

Materialele si/sau obiectele nepermise vor fi depuse in sala de depozitare a obiectelor personale, inainte de intrarea in sala de examen.
 
  (5) Candidatii care introduc in sala de examen materiale nepermise, din categoria acelora mentionate la alin. (4) sau compatibile cu acelea, chiar daca nu le utilizeaza in momentul in care sunt depistati, sunt eliminati din examen pentru tentativa de frauda, prin decizie motivata a presedintelui comisiei de examen, situatie in care asistentii supraveghetori sau membrii comisiei de examen incheie un proces-verbal.
    (6) Candidatii sunt informati de catre asistentii supraveghetori responsabili de sali, la intrarea in sala de examen, cu privire la prevederile metodologice referitoare la desfasurarea probei scrise si semneaza procese-verbale care sa ateste informarea.
   
  ART. 25
 
    (2) Presedintele comisiei de examen, impreuna cu secretarul comisiei, distribuie in salile de examen plicurile secretizate cu subiecte, astfel incat, la ora 10,00, acestea sa poata fi desfacute, in prezenta candidatilor.
    (3) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate parasi sala decat daca preda lucrarea si semneaza de predare. Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine examenul in sesiunea respectiva.
    (4) Dupa inmanarea subiectelor candidatilor, 2 membri desemnati ai comisiei de examen verifica daca toti candidatii au primit subiectul corespunzator specializarii/disciplinei de examen.
 
  ART. 26
 
    (1) Pentru redactarea lucrarilor se foloseste cerneala sau pix de culoare albastra; desenele/graficele se executa cu creion negru.
    (2) Candidatii pot avea, in sala de examen, dictionare - pentru disciplinele latina sau greaca veche - si planuri de conturi - pentru disciplinele economice.
 
ART. 27
 
    (2) Nerespectarea prevederilor procedurii specifice privind secretizarea si securizarea lucrarilor scrise, referitoare la inscrierea numelui candidatilor sau a altor nume proprii care nu au legatura cu cerintele subiectului, precum si la existenta oricaror altor semne distinctive pe foile de examen determina anularea lucrarilor scrise. Candidatii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rand din pasajul gresit cu o linie orizontala, iar schemele/desenele, cu o linie oblica.
 
    (3) Candidatii care, in timpul desfasurarii probei scrise, sunt surprinsi copiind, primind sau transmitand solutii cu privire la subiecte sunt eliminati din examen, incheindu-se un proces-verbal in acest sens de catre asistentii supraveghetori sau de catre membrii comisiei de examen. Aceeasi masura se aplica si pentru orice alta tentativa de frauda.
 
    ART. 28
 
    (1) Candidatul care se retrage din proprie initiativa poate solicita anularea lucrarii, pe baza unei declaratii, preda lucrarea si foaia cu subiecte si paraseste sala dupa cel putin o ora, dar nu la mai mult de 3 ore de la deschiderea plicului cu subiecte. In acest caz, lucrarea scrisa nu este evaluata, iar in statistici candidatul respectiv se considera retras, cu dreptul de a se inscrie in sesiunea imediat urmatoare, conform prevederilor legale.
    (2) In cazuri exceptionale, daca un candidat solicita parasirea temporara a salii, el este insotit de unul dintre asistentii supraveghetori pana la inapoierea in sala de examen, fara a beneficia de prelungirea timpului alocat rezolvarii subiectelor.
ART. 29
    (1) Sigilarea lucrarilor scrise se efectueaza cu etichete albe, dupa care se aplica stampila de examen si semnatura presedintelui comisiei de examen. 
    (2) Etichetele continand codurile de bare se aplica numai in spatiile rezervate. Procedura specifica privind secretizarea si securizarea lucrarilor scrise utilizand etichete cu cod de bare se stabileste de catre Ministerul Educatiei Nationale si se comunica inspectoratelor scolare. Comisia de examen, supraveghetorii si candidatii au obligatia sa respecte prevederile procedurii aprobate.
(3) Pentru stampila de examen se utilizeaza numai tus albastru.
(4) Dupa incheierea lucrarii, candidatii numeroteaza foile de examen in spatiul rezervat, cu cifre arabe, indicand pagina curenta si numarul total de pagini scrise, de exemplu: 3/5 pentru pagina a treia din totalul de 5 pagini scrise. Se vor numerota toate paginile pe care candidatul a scris, inclusiv prima pagina si paginile incomplete. 
(5) Presedintele comisiei de examen poate anula lucrarile scrise pe care se regasesc semne distinctive sau daca se constata nerespectarea:
    a) modului de secretizare a lucrarii scrise;
    b) modului de redactare a lucrarii scrise, inclusiv modul de corectare, de catre candidati, a eventualelor greseli;
    c) modului de completare a denumirii disciplinei de examen pe foaia tipizata (transcrisa intocmai de catre candidati de pe foaia cu subiecte pe prima pagina a lucrarii scrise, in spatiul rezervat, cu majuscule);
    d) modului de numerotare a paginilor in spatiul rezervat.
 
ART. 30
 
    (1) La finalizarea lucrarii, candidatii predau responsabilului de sala lucrarile si semneaza in borderoul de predare, mentionand numarul de pagini scrise in borderou si pe teza, in spatiul rezervat. Spatiile libere ale intregii lucrari se anuleaza de catre unul dintre asistentii supraveghetori cu linie franta in forma literei "Z", in fata candidatului. Pana la predarea ultimei lucrari, in sala raman cel putin 2  candidati.
    (2) Ciornele si foaia cu subiecte se predau separat responsabilului de sala, odata cu lucrarea; ciornele nu sunt luate in considerare in evaluarea lucrarii si la eventualele contestatii.
    (3) Supraveghetorii de sala predau comisiei de examen lucrarile candidatilor, borderourile de predare a lucrarilor, tipizatele anulate si cele nefolosite, tabelele de prezenta, ciornele, foile cu subiecte, precum si toate materialele din mapa salii de examen ramase nefolosite.

ART. 31
 
    Baremele de corectare pentru fiecare disciplina de examen vor fi postate pe site-ul Centrului National de Evaluare si Examinare, conform unei proceduri specifice.

ART. 32
 
Rezultatele probei scrise se afiseaza la sediul centrului de examen si se publica pe site-ul www.definitivat.edu.ro, la data prevazuta in calendar. (29.07.2020)
    (1) Candidatii care, din motive obiective, nu pot sustine toate probele etapei eliminatorii sau care sunt declarati absenti sau retrasi la sustinerea probei scrise nu sunt considerati nepromovati, au dreptul de a se inscrie la examen in sesiunea urmatoare, iar sesiunea respectiva nu este luata in considerare intre cele 3 sesiuni fara taxa prevazute de lege.
    (2) Candidatii prezenti la proba scrisa, ale caror lucrari au fost anulate, dar care nu se afla sub incidenta prevederilor art. 22 alin. (5) sau ale art. 27 alin. (3), au dreptul de a se inscrie la examen in sesiunea urmatoare, dar sesiunea in care lucrarea a fost anulata este luata in considerare intre cele 3 sesiuni fara taxa prevazute de lege.
    (3) Candidatii eliminati pentru frauda sau tentativa de frauda pierd dreptul de inscriere la examen in sesiunea imediat urmatoare, iar sesiunea in care au fost eliminati din examen este luata in considerare intre cele 3 sesiuni fara taxa, prevazute de lege.
 
 
Extrase din  Procedura MEC  nr. 3337DGiP/06.07.2020
 
Art.5

(2) in ziua desfasurarii probei scris, fiecare responsabil de sala primeste, sub semnatura,de la presedintele comisiei de examen:
 
    • tabelul nominal cu candidatii repartizati in sala respectiva;
    • extrasul din aplicatia informatica a fisei de inscriere pentru fiecare candidat din sala respectiva;
    • autocolantul cu etichete in vederea securizarii lucrarii scrise de catre fiecare candidat;
    • foile tipizate. conform modelului trimis prin Nota MEC nr. 29785/ 20.05.2020 si ciornele stampilate, corespunzator numarului candidatilor din sala;
    • etichete albe, fara inscrisuri, de dimensiune 7x2.5 cm, destinate secretizarii lucrarii scrise. 
 
Art.6
 
 (1) in intervalul orar 9.00-9.45 , responsabilii de sala efectueaza instructajul candidaților cu privire la:
a) modul de redactare a lucrarii scrise:  cu cerneala sau pix de culoare albastra iar  desenele/graficele se executa cu creion negru;
b) modul de corectare,  de catre candidati, a eventualelor greseli: se taie fiecare rand din pasajul gresit cu o linie orizontala, iar schemele/ desenele, cu o linie oblica;
c) modul de completare a disciplinei de examen pe foaia tipizata: denumirea disciplinei de examen va fi transcrisa intocmai, cu majuscule de catre candidați de pe foaia cu subiecte pe prima pagina a lucrarii scrise, in spațiul rezervat;
d)modul in care se sigileaza cu etichete albe lucrarea scrisa și modul cum se utilizeaza setul de 10 etichete autocolante cu cod de bare, numerotate;
e)modul in care  se realizeaza numerotarea paginilor scrise, in spatiul rezervat, preimprimat pe foaia de examen;
f) conditiile in care candidatii se pot retrage de la proba scrisa;
g) situatiile in care candidatii pot fi eliminati;
h) situatiile in care lucrarile scrise fi anulate.

(2)Fiecare candidat semneaza extrasul din aplicatia informatica al fisei sale de inscriere, confirmand faptul ca datele din fisa sunt corecte si complete. in cazul in care candidatul semnaleaza o inadvertenta, responsabilul de sala informeaza presedintele comisiei de examen, care transmite Comisiei nationale modificarile solicitate de candidat in fisa de inscriere, dupa verificarea oportunitatii si legalitatii acestora. nu este permisa schimbarea disciplinei pentru care candidatul a optat atunci cand s-a inscris la examen 

Art.7

(1) Secretizarea lucrarilor scrise se efectueaza cu etichete albe, de catre candidati, in prezenta responsabilului de sala, dupa care, ulterior, se aplica stampila de examen, si semnatura presedintelui comisiei de examen. Pentru stampila se utilizeaza numai tus albastru inchis.
 (2)in vederea secretizarii lucrarilor scrise pentru examen, se desfasoara urmatoarele activitati:
    a) Responsabilul de sala distribuie fiecarui candidat, odata cu prima foaie de examen tipizata, etichetele albe destinate secretizarii datelor de identificare si autocolantul cu etichete.
    b) Responsabilul de sala si asistenții supraveghetori instruiesc candidatii asupra aspectelor privind secretizarea lucrarilor scrise, prin lecturarea si prin distribuirea anexei nr. 3 la prezenta procedura.
    c) Candidatii completeaza spatiul dedicat datelor personale pe prima pagina  a foii tipizate . Spatiul dedicat datelor personale va fi completat pe toate foile de examen tipizate scrise, in cazul in care candidatul utilizeaza mai multe foi tipizate. 
    d) inainte de secretizare , asistentii supraveghetori verifica datele de identificare ale fiecarui candidat,  completate in spatiul dedicat care se sigileaza.
    e) Candidatii sigileaza spatiul conținand datele de identificare folosind numai etichetele destinate acestui scop, numai dupa ce toti asistentii-supraveghetori au semnat in spatiul dedicat.
    f) Presedintele comisiei aplica stampila rotunda cu inscrisul „DEFINITIVAT” și semneaza pe toate foile de examen tipizate scrise, pe coltul care a fost  sigilat, respectand modelul-tip transmis la nivel național.
    g) Candidatii aplica eticheta autocolanta cu cod de bare nr. 1 pe prima pagina a primei foi de examen tipizate si sigilate, numai in spatiul marcat cu mențiunea „Cod de bare”.
    h) incepand cu a doua foaie de examen tipizata solicitata, candidatii aplica consecutiv cate o eticheta autocolanta cu cod de bare, in ordine crescatoare, in chenarul cu mențiunea „Cod de bare” aflat pe foaie de examen tipizata si secretizata.
    i) Aplicarea etichetelor autocolante cu cod de bare se face doar pe foile tipizate de examen scrise, care contin raspunsurile candidatilor și care nu au fost anulate.
    j) Etichetele autocolante cu cod de bare se utilizeaza doar in spatiul marcat cu  mențiunea „Cod de bare”.

Art.9
 
(1) Dupa incheierea lucrarii, candidatii numeroteaza foile de examen cu cifre arabe, in partea de jos a paginii, in coltul din dreapta, in spatiul preimprimat  in acest scop,  indicand pagina curenta si numarul total de pagini scrise, de exemplu: 3/5 pentru pagina a treia din totalul de 5 pagini scrise. Se vor numerota toate paginile pe care candidatul a scris, inclusiv prima pagina si  paginile incomplete. etichetele continand  codurile de bare se aplica numai  in spatiile rezervate.
(2) inscrierea numelui candidatului, a denumirii unei unitatii de invatamant  sau a altor nume proprii, reale sau imaginare , care nu sunt solicitate explicit in cerintele subiectului, in afara spatiului care se sigileaza ,  precum si orice alte semne distinctive pe foile de examen determina anularea lucrarilor scrise respective.
(3)Spatiile  nescrise sunt barate de catre  unul dintre asistentii  cu  o linie franta in forma literei "Z", in  prezenta candidatului.

Art.10

(1)  Completarea si semnarea borderoului de predare a lucrarilor scrise prezentat in anexa 2 se realizeaza de catre candidati conform art.30 din Metodologia cadru si conform prevederilor prezentei proceduri. in sala raman cel putin 2 candidati pana la predarea ultimei lucrari.
 (2) in vederea predarii lucrarilor scrise, candidatii completeaza in borderoul de predare a lucrarilor scrise:
    a) numarul paginilor scrise;
    b) numarul etichetelor autocolante cu cod de bare utilizate;
    c) numarul etichetelor autocolante cu cod de bare neutilizate;
    d) semneaza in dreptul datelor inscrise referitoare la numarul de pagini ale lucrarii si numarul de etichete autocolante utilizate/ neutilizate, confirmand ca a lipit pe fiecare foaie tipizata scrisa, neanulata, in ordine crescatoare, cate o eticheta autocolanta cu cod de bare și ca a primit și tratat subiectul corespunzator disciplinei de examen pentru care a validat fișa de inscriere la examenul  național de definitivare in invațamant-  sesiunea 2020

Art. 11

(1) La predarea lucrarii, supraveghetorii de sala verifica in prezenta candidatului daca:
a) au fost respectate prevederile precizate in instructajul candidatilor, mentionate la art.6;
b) au fost aplicate coduri de bare in ordine crescatoare pe foile tipizate ale lucrarii scrise;
c) toate foile tipizate sunt secretizate conform modelului – tip transmis la nivel national de Ministerul Educatiei si Cercetarii, precum si daca sunt stampilate si semnate de catre presedintele comisiei;
d) toate paginile scrise au fost numerotate conform prevederilor art.9, alin(1) ;
e) spatiile nescrise au fost barate conform prevederilor art.9, alin.(3);
f) pe lucrarea scrisa nu se gasesc semne distinctive;

Titularizare - Sfaturi pentru Nota 10

TITULARIZAREA pe postul de EDUCATOR


Ce trebuie sa stii ca sa treci cu brio TITULARIZAREA pe postul de EDUCATOR?

Atentie: doar 60% din candidati au reusit sa indeplineasca cerintele de titularizare pe post, probleme au creat:

  •     subiectele de gramatica a limbii romane
  •     redactarea eseurilor
  •     pedagogia prescolara cu notiuni legate de predarea didactica, invatarea in gradinita, educabilitatea si factorii dezvoltarii copiilor etc.
  •     metodica activitatilor instructiv-educative in gradinite
Pentru toate acestea, Kitul pentru Titularizare Educatori (doua lucrari) ofera solutii practice si punctuale cu ajutorul carora poti obtine punctaj maxim la examenul de tiltularizare.

...Vezi AICI lista completa <<


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

examen de definitivat 2020definitivat 2020reguli definitivat 2020definitivatdefinitivat 2019 2020definitivare in invatamant


x

Lasa un raspuns
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitNoile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//