Este oficial: Ordinul pentru ocuparea posturilor didactice in starea de alerta a fost publicat - textul integral

de Laura Galescu la 24 Sep. 2020
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Este oficial: Ordinul pentru ocuparea posturilor didactice in starea de alerta a fost publicat - textul integral24Sep.2020

Ordinul privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar de stat, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului a fost publicat in Monitorul Oficial.

Gasiti mai jos textul integral al ordinului pentru ocuparea posturilor didactice in starea de alerta:
 
ORDIN nr. 5.574 din 17 septembrie 2020
privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar de stat in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2
 
EMITENT: Ministerul Educatiei si Cercetarii
PUBLICAT iN: Monitorul Oficial nr. 860 din 21 septembrie 2020
 
Data intrarii in vigoare: 
21 Septembrie 2020
 
 
Istoric consolidari
    Avand in vedere:
  - prevederile art. 94 alin. (1) si alin. (2) lit. n) si art. 254 alin. (19) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
  – prevederile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare;
  – prevederile art. 42 alin. (1), art. 43 si 45 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri, incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 179/2020;
  – prevederile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare,
  in temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile ulterioare,
  ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.

 
  ART. 1
  (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin si pe durata starii de alerta, pana la eliminarea restrictiilor privind adunarile publice de catre autoritatile de resort, prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) din Metodologia de organizare si desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar de stat, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.959/2013, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Metodologie, concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar de stat constau in proba scrisa, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, conform prevederilor art. 42 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri, incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 179/2020.
  (2) Proba scrisa se sustine pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise, constituita la nivelul unitatii de invatamant/consortiului scolar/grupului de unitati de invatamant care s-au asociat temporar, in concordanta cu programele specifice pentru concurs in vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, si se evalueaza prin note de la 10 la 1. Comisiile de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise asigura, la cererea candidatilor, si traducerea subiectelor in limbile minoritatilor nationale.
  (3) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar de stat avand clase speciale de limbi straine cu program intensiv si/sau bilingv sau in unitati de invatamant avand clase/grupe cu predare in limbile minoritatilor sau in alta limba decat aceea in care candidatii si-au efectuat studiile, candidatii sustin si o proba orala de cunoastere a limbii in care urmeaza sa se faca predarea, evaluata prin calificative „Admis/Respins“, conform anexei la prezentul ordin.
  (4) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) candidatii care sustin proba scrisa specifica pentru ocuparea unui post de educatoare/invatator/profesor pentru invatamant prescolar/ profesor pentru invatamant primar.
  (5) La proba orala de cunoastere a limbii in care urmeaza sa se faca predarea, prevazuta la alin. (3), nu se admit contestatii, rezultatul stabilit de comisia de organizare si desfasurare a probei orale ramanand definitiv.
  (6) Unitatile de invatamant stabilesc proceduri specifice avizate de inspectoratul scolar, astfel incat, in conditiile alin. (1), proba orala de cunoastere a limbii din cadrul concursului, precum si interviul din cadrul testarii personalului fara studii corespunzatoare postului sa poata fi sustinute si in sistem online.
  (7) In conditiile prevazute la alin. (1), pentru angajare pe perioada determinata, candidatii trebuie sa obtina minimum nota 5 (cinci) la proba scrisa.

 
  ART. 2
 
  (1) Pe durata starii de alerta, pana la eliminarea restrictiilor privind adunarile publice de catre autoritatile de resort, la organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante in unitatile de invatamant de stat se suspenda aplicarea prevederilor art. 4 alin. (2) si (4) din Metodologie. Modelul cererii-tip pentru inscrierea la concurs, prevazut in anexa nr. 1 la Metodologie, tabelele nominale cuprinzand candidatii prezenti la concurs, cu rezultatele concursului, prevazute in anexa nr. 2 la Metodologie, si modelul contractului individual de munca, prevazut in anexa nr. 3 la Metodologie, se adapteaza, conform prevederilor prezentului ordin si prevederilor legale in vigoare, la nivelul inspectoratelor scolare si se comunica persoanelor interesate, inclusiv prin afisare pe pagina web a inspectoratelor scolare si a unitatilor de invatamant, daca este posibil.
  (2) Prevederile prezentului ordin se completeaza cu prevederile Metodologiei, in conditiile in care acestea nu contravin prezentului ordin.
  
      ART. 3
 
  Unitatile de invatamant stabilesc proceduri specifice avizate de inspectoratul scolar, astfel incat la incetarea starii de alerta, probele practice/orale si inspectiile din cadrul concursului, precum si interviul din cadrul testarii personalului fara studii corespunzatoare postului sa poata fi sustinute si in sistem online.
 
  ART. 4
 
  (1) La inscrierea la concurs/testare, candidatii prezinta obligatoriu si cazierul judiciar. Nu pot participa la concurs/testare persoanele condamnate penal definitiv pentru infractiuni contra persoanei savarsite cu intentie in imprejurari legate de exercitarea profesiei, pana la intervenirea unei situatii care inlatura consecintele condamnarii.
  (2) inscrierea candidatilor la concurs/testare si inregistrarea contestatiilor la proba scrisa se pot realiza si electronic, conform procedurilor stabilite la nivelul unitatilor de invatamant avizate de inspectoratul scolar, pe care le comunica persoanelor interesate inclusiv prin afisare pe site-ul inspectoratului scolar. Prin procedurile stabilite sunt adaptate modalitatile de inscriere si de preluare si inregistrare a contestatiilor, in situatia in care aceste activitati se organizeaza si se desfasoara in sistem online.
  (3) Candidatii depun obligatoriu la unitatea de invatamant, la data prezentarii pentru incheierea noului contract individual de munca in baza rezultatelor obtinute la concurs/testare, certificatul de integritate comportamentala prevazut de Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, in situatia in care nu au prezentat acest document la inscrierea la concurs/testare.
 
  ART. 5
 
  Directia generala invatamant preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
 
  ART. 6
 
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
          Ministrul educatiei si cercetarii,
          Cristina Monica Anisie
  

       Bucuresti, 17 septembrie 2020.
  Nr. 5.574.
  ANEXA 1
 
  Proba orala de cunoastere a limbii in care urmeaza sa se faca predarea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitati de invatamant avand clase speciale de limbi straine cu program intensiv si/sau bilingv sau din unitati de invatamant avand clase/grupe cu predare in limbile minoritatilor sau in alta limba decat aceea in care candidatii si-au efectuat studiile
  I. Pentru predarea limbii moderne la clasele cu profil intensiv, bilingv sau a limbii materne, proba orala consta intr-un interviu in cadrul caruia se testeaza, in limba de predare pentru care se organizeaza aceasta proba, competentele de receptare si comunicare ale candidatului cel putin la nivelul C1 din Cadrul european comun de referinta pentru limbi (CECRL).
 
  II. Pentru predarea disciplinelor nonlingvistice din arii curriculare in alta limba decat aceea in care candidatii si-au efectuat studiile, proba orala consta intr-un interviu, in limba de circulatie internationala/limba moderna/limba materna/limba romana pentru care se organizeaza aceasta proba, care sa reflecte competentele de comunicare ale candidatului in limba respectiva cel putin la nivelul B2 din Cadrul european comun de referinta pentru limbi (CECRL), precum si capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate pentru disciplina care urmeaza sa fie predata in limba de circulatie internationala/limba moderna/limba materna/limba romana.
 
  III. Pentru predarea la invatamantul prescolar si primar in alta limba decat aceea in care candidatii si-au efectuat studiile, proba orala de cunoastere a limbii consta intr-un interviu, in limba romana/limba materna pentru care se organizeaza aceasta proba, care sa reflecte competentele de comunicare ale candidatului cel putin la nivelul B2 din Cadrul european comun de referinta pentru limbi (CECRL).
  
NOTA:
 
  Proba orala de cunoastere a limbii in care urmeaza sa se faca predarea se evalueaza prin calificative „Admis/Respins“.
 

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Agenda Cadrului Didactic 2023 - 2024


Ce este atat de special la aceasta Agenda Cadrului Didactic?

In primul rand, structura ei. Este conceputa exclusiv pentru necesitatile unui cadru didactic, astfel incat sa va ajute eficient in planificarea activitatii si sa nu ratati cumva vreun moment profesional important.

In al doilea rand, agenda este eleganta, atrage imediat atentia.

Si, in al treilea rand, ea aduce o inovatie simpatica: delimitarea celor 5 module de invatare ale anului scolar se face cu cate o caricatura savuroasa.


...Vezi AICI cum arata Agenda <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

ocupare posturi profesoriocupare posturi vacanteposturi vacante in invatamantposturi vacante in scoliposturi didactice


x

Lasa un raspuns
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitPregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//