Detasarea la cerere in anul scolar 2023-2024. Model Cerere de detasare la cerere prin concurs specific

de Portal Invatamant la 04 Apr. 2023 Exclusiv
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Detasarea la cerere in anul scolar 2023-2024. Model Cerere de detasare la cerere prin concurs specific04Apr.2023

Detasarea la cerere prin concurs specific a personalului didactic de predare se dispune anual, prin decizie a inspectorului scolar general. Un cadru didactic poate beneficia de detasare la cerere prin concurs specific pe o perioada de cel mult 5 (cinci) ani scolari consecutivi.

La etapa de detasare la cerere pot sa participe urmatoarele categorii de personal didactic:
 
a. Cadrele didactice titulare din invatamantul preuniversitar de stat si particular;
b. Cadrele didactice debutante din invatamantul  preuniversitar de stat si particular, prevazute la art, 21 alin. (4) si (6), inscrise la examenul national pentru obtinerea definitivarii in invatamant, care promoveaza acest examen.

Prindeti ofertele la culegerile de pregatire pentru Titularizare si Definitivat si invatati eficient pentru examenele din vara ...click AICI pentru detalii si comenzi<<< 
 

Detasare la cerere pentru anul scolar 2023-2024 - conditii generale

 
In functie de cerintele postului didactic solicitat si de caracteristicile postului didactic pe care sunt titulari sau angajati ca debutanti, in conditiile art. 21 alin. (4, 6) din Metodologie, candidatii pentru etapa de detasare la cerere trebuie, la data depunerii dosarului:
- sa detina avizele si atestatele prevazute la art. 4 alin. (2) din Metodologie;
- sa solicite sustinerea probelor orale de cunoastere a limbii in care se face predarea, dupa caz, in conditiile prevazute la art. 4 alin. (4-5) din Metodologie; 
- sa solicite sustinerea probelor practice in profilul postului, in conditiile prevazute la art. 4 alin. (6, 9, 11) din Metodologie; 
 
In cadrul etapei de detasare la cerere se pot ocupa:
a. Posturile vacante sau rezervate, existente in lista publica a posturilor didactice din aplicatia informatica a ministerului educatiei.
b. Posturile rezervate care sunt eliberate in timpul sedintei de repartizare de catre alti candidati care se detaseaza la cerere;
c. Fractiuni de norma cu pastrarea unei fractiuni din catedra la care candidatul este titular. 
 
Atentie! Pentru detasarea la cerere nu se sustin inspectii speciale la clasa.
 
Detasarea la cerere a personalului didactic se dispune anual, prin decizie a inspectorului scolar general. Un cadru didactic titular poate beneficia de detasare la cerere pe posturi didactice/catedre pe o perioada de cel mult 5 (cinci) ani scolari consecutivi. 
 
Un cadru didactic titular poate beneficia de detasare la cerere si detasare in interesul invatamantului pe posturi didactice/catedre cel mult 10 (zece) ani scolari consecutiv.
 
Cadrul didactic titular intr-o unitate de invatamant preuniversitar, care a dobandit prin studii doua sau mai multe specializari, poate solicita, prin detasare la cerere, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e)/rezervat(e) sau trecerea intr-o alta functie didactica, in concordanta cu specializarile dobandite prin studii, conform Centralizatorului, in aceeasi unitate de invatamant sau in alte unitati de invatamant, in conditiile prevazute de Metodologie.
 
Profesorii titulari pe alte catedre, cu specializdri in profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, pot ocupa prin detasare la cerere catedre de educatie tehnologica. 
 

Detasarea la cerere - prin continuitate

 
Pot beneficia de continuitate pentru detasare la cerere, in anul scolar 2023-2024, cadrele didactice titulare care:
- au participat la concursul national, sesiunea 2022 sau sesiunea 2021 si au obtinut la acest concurs nota minimum 5.00, in specialitatea postului solicitat;
 
- sunt incadrate in anul scolar curent, 2022-2023, pe un post corespunzator specialitatii probei la care au obtinut minimum nota 5.00 la concursul national, sesiunea 2022 sau sesiunea 2021;
 
- au obtinut acordul de principiu pentru continuitate in anul scolar 2023-2024, din partea consiliului de administrate al unitatii de invatamant la care sunt detasati la cerere in anul scolar curent, 2022-2023;
 
- au obtinut calificativul "Foarte bine" pentru anul scolar 2022-2023;
 
- mai au cel putin jumatate de norma didactica de predare in specialitatea postului, constituita in unitatile de invatamant la care sunt detasate la cerere in anul scolar 2022-2023.
 
In aceasta etapa, consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant /CMBRAE/CJRAE pot emite acorduri de principiu de continuitate pentru detasare la cerere pentru posturile didactice/catedrele care se pot vacanta ulterior cadrelor didactice care se incadreaza in prevederile mentionate anterior. 
 
Persoana indreptatita are dreptul de a contesta hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant primitoare, printr-o cerere scrisa, adresata conducerii unitatii de invatamant, in termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestatia se solutioneaza conform prevederilor art. 4 alin. (20).
 
Daca in etapa de continuitate pentru detasare la cerere un post didactic/o catedra este solicitat(a) de mai multe cadre didactice se aplica criteriile de departajare prevazute la art. 4 alin. (17).
 
Nu beneficiaza de continuitate la detasare la cerere titularii care au fost detasati la cerere in anul scolar care au fost detasati in interesul invatamantului in anul scolar 2022-2023.
 
Procedura in vederea obtinerii continuitatii pentru detasare la cerere este urmatoarea:

a) cadrele didactice solicitante se adreseaza, in scris, consiliului/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant pana la data previzuta in Calendar; profesorii din centre si cabinete de asistenta psihopedagogica /profesorii logopezi din cabinetele interscolare se adreseaza, in scris, consiliului de administratie al CJRAE, in cadrul caruia este normat postul didactic respectiv;
 
b) acordul de principiu sau refuzul consiliului/consililor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant/CJRAE pentru continuitate este comunicat inspectoratului scolar si cadrelor didactice solicitante pana la data prevazuta in Calendar;
 
c) consiliul/consiliile de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant/ CJRAE comunica, in scris, cadrelor didactice solicitante acordul de principiu si, dupa caz, motivele refuzului continuitatii;
 
d) pentru a beneficia de continuitate, cadrele didactice titulare care participa si la concursul national, sesiunea 2023, trebuie sa obtina minimum nota 5 (cinci) la proba scrisa, la disciplina corespunzatoare postului didactic/catedrei solicitat(e) pentru continuitate;
 
e) cadrele didactice care beneficiaza de continuitate, in anul scolar 2023-2024, isi actualizeaza dosarul personal la inspectoratul scolar, conform Calendarului. 

Calendar detasare la cerere prin continuitate 2023 - 2024

 
3-6 aprilie 2023 - Depunerea si inregistrarea cererilor/dosarelor, la secretariatele unitatilor de invatamant, de catre cadrele didactice titulare care solicita continuitate pentru detasare la cerere in anul scolar 2023-2024.
 
Pana in 20 aprilie 2023 - Discutarea si analizarea de catre consiliile de administrate ale unitatilor de invatamant a cererilor depuse de catre cadrele didactice titulare care solicita continuitate pentru detasare la cerere.
 
- Comunicarea, de catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, inspectoratului scolar si cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind continuitatea pentru detasare la cerere.
 
8-17 mai 2023 - Inregistrarea, la centrele de inscriere organizate de inspectoratul scolar, a dosarelor de inscriere, insotite de documentele solicitate in acestea, pentru:
 
a. continuitate la detasarea la cerere;
b. detasare la cerere prin concurs;
c. detasare la cerere prin concurs specific (punctaj);
d. detasarea la cerere in primul an dupa titularizare.
 
09-18 mai 2023 - Verificarea si avizarea dosarelor de inscriere ale candidatilor de catre comisia judeteana de mobilitate.
 
17 august 2023 - Solutionarea in sedinta de repartizare, conform ordinii prevazute in Metodologie, a solicitarilor pentru detasare la cerere prin continuitate.
 
21 august 2023 - Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a solutionarii detasarilor la cerere.
 
24-28 august 2023 - Inspectoratul Scolar Judetean emite si comunica deciziile pentru detasarile la cerere aprobate. 
 
 

Detasarea la cerere pe baza notei obtinute la concursul national 

 
Posturile didactice/catedrele ramase vacante/rezervate dupa solutionara continuitatilor pentru detasare la cerere, precum si posturile didactice/ catedrele care devin rezervate in cadrul etapei de detasare la cerere, se ocupa de cadrele didactice titulare, precum si de catre cadrele didactice debutante din invatamantul preuniversitar de stat si particular, prevazute la art. 21 alin. (4) si (6), care au promovat examenul national pentru obtinerea definitivarii in invatamant, sesiunea 2023, participante la concursul national, sesiunea 2023, care au obtinut cel putin media de repartizare sau nota 5,00 (cinci), dupa caz, prin detasare la cerere, in ordinea descrescatoare a mediilor sau notelor. 
 
Detasarea la cerere pe baza notei obinute la concursul national, sesiunea 2023, se realizeaza in baza cererii scrise existente la dosarul de inscriere al cadrul didactic interesat. 
 
Dosarul cuprinde documentele prevazute in cererea tip, acte certificate pentru conformitate cu originalul, conform anexei nr. 14 1a Metodologie.
 
Inscrierea se face la centrele de inscriere organizate de inspectoratul scolar pentru concursul national de ocupare a posturilor didactice, sesiunea 2023.
 
Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, prin detasare la cerere, se realizeaza in sedinta de repartizare, organizata la nivel judetean, in perioada prevazuta in Calendar, in ordine, de catre: 
 
a) cadrele didactice din invatamantul preuniversitar prevazute la alin. (5) care au participat la concursul national, sesiunea 2023, si au obtinut cel putin media sau nota 5 (cinci), dupa caz, ramase nerepartizate si care solicita detasare la cerere, in ordinea descrescatoare a mediilor sau notelor obtinute la concurs, dupa caz, cu exceptia cadrelor didactice repartizate in baza rezultatelor obtinute la concursul national, sesiunea 2023, conform prevederilor art. 74 alin. (3);
 
b) cadrele didactice din invatamantul preuniversitar prevazute la alin. (5), inclusiv cadrele didactice titulare transferate in baza rezultatelor obtinute la concursul national, sesiunea 2023, care solicita detasare la cerere, la propunerea medicului de medicina a muncii privind schimbarea locului de munca sau a felului muncii, determinata de starea de sanatate a acestora in conformitate cu prevederile art. 189 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicata, Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute in urma aplicarii criteriilor si punctajelor prevazute in anexa nr. 2, dupa repartizarea candidatilor prevazuti la art. 4 alin. (1) lit. g;
 
c) cadrele didactice din invatamantul preuniversitar prevazute la alin. (5), inclusiv cadrele didactice titulare transferate in baza rezultatelor obtinute la concursul national, sesiunea 2023, care solicita detasare la cerere prin concurs specific, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute in urma aplicarii criteriilor si punctajelor prevazute in anexa nr. 2, dupa repartizarea candidatilor prevazuti la art. 4 alin. (1) lit. q).
 
In cazul mediilor egale obtinute la concurs, ordinea de prioritate este cea prevazuta in art. 86 alin. (9-10). 
 
Cadrul didactic care nu poate participa la sedinta de repartizare prin detasare la cerere are dreptul sa desemneze, prin procura notariala in original, un imputernicit care sa ii reprezinte interesele. 
 

Calendar detasare la cerere pe baza notei obtinute la concursul national 2023 - 2024

 
- 8-17 mai 2023 - inregistrarea, la Inspectoratul scolar, a dosarelor de inscriere, insotite de documentele solicitate in acestea, pentru:
- continuitate la detasarea la cerere;
- detasare la cerere prin concurs;
- detasare la cerere prin concurs specific (punctaj);
- detasarea la cerere in primul an dupd titularizare.
 
- 09-18 mai 2023 - Verificarea si avizarea dosarelor de inscriere ale candidatilor de catre comisia judeteana de mobilitate. 
 
- 24 mai - 30 iunie 2023 - organizarea si desfasurarea probelor practice/orale in profilul postului.
 
- 17 august 2023 - solutionarea in sedinta de repartizare, conform ordinii prevazute in Metodologie, a solicitarilor pentru detasare la cerere pe baza notei obtinute la concursul national. 
 
- 21 august 2023 - Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a solutionarii detasarilor la cerere.
 
- 24-28 august 2023 - ISJ emite si comunica deciziile pentru detasarile la cerere aprobate. 


Prindeti ofertele la culegerile de pregatire pentru Titularizare si Definitivat si invatati eficient pentru examenele din vara ...click AICI pentru detalii si comenzi<<< 
 
 

Detasarea la cerere prin concurs specific (punctaj) 

 
Detasarea la cerere prin concurs specific a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar prevazut la art. 86 alin. (6-8) din Metodologie se realizeaza in baza cererii scrise formulate de cadrul didactic interesat, existente la dosarul inregistrat la centrele de inscriere pentru concursul national stabilite de inspectoratul scolar. Dosarul contine actele certificate pentru conformitate cu originalul, prevazute in cererea tip, conform Anexei nr. 14 la Metodologie.
 
Concursul specific pentru detasare la cerere consta in evaluarea activitatii profesionale, didactice si stiintifice a cadrului didactic, in baza documentelor justificative anexate la cererea de inscriere, existente in dosar la data depunerii acestuia. Candidatul face autoevaluarea pe baza Fisei de evaluare pentru ierarhizarea candidatilor participanti la etapele de mobilitate a personalului didactic pentru anul scolar 2023-2024, avizata de Consiliul de administratie al ISJ. 
 
Comisia judeteana de mobilitate face evaluarea si acordarea punctajului final rezultat prin aplicarea criteriilor si punctajelor prevazute in anexa nr. 2 din Metodologie, pe baza Fisei de evaluare si a documentelor existente la dosarul candidatului, la data inregistrarii acestuia.
 
Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, prin detasare la cerere prin concurs specific, se realizeaza in sedinta de repartizare, organizata la nivel judetean, in perioada prezavuta in Calendar, in ordinea prevazuta la art. 86 alin. (8) din Metodologie.
 
In cazul punctajelor finale egale, obtinute in urma evaludrii ficute de comisia judefeand de mobilitate, ordinea de prioritate este cea previzuta in art. 86 alin. (9-10) din Metodologie.
 
Cadrul didactic care nu poate participa la sedinta de repartizare prin detasare la cerere prin concurs specific are dreptul sa desemneze, prin procura notariala in original, un imputernicit care sa ii reprezinte interesele.
 
Detasarea la cerere prin concurs specific a personalului didactic de predare se dispune anual, prin decizie a inspectorului scolar general. O persoana poate beneficia de detasare la cerere prin concurs specific pe posturi didactice /catedre pe o perioada de cel mult 5 (cinci) ani scolari consecutivi. 
 

Calendar detasare la cerere prin concurs specific (punctaj) 2023 - 2024

 
8-17 mai 2023 - Inregistrarea, la centrele de inscriere organizate de inspectoratul scolar, a dosarelor de inscriere, nsotite de documentele solicitate in acestea, pentru:
- continuitate la detasarea la cerere;
- detasare la cerere prin concurs; 
- detasare la cerere prin concurs specific (punctaj);
- detasarea la cerere in primul an dupa titularizare.
 
Nota! In mod exceptional, cadrele didactice care nu au depus cereri de inscriere pentru detasare la cerere, in perioada 8- 17 mai 2023, mai pot depune cereri de inscriere pentru detasare la cerere, prin concurs specific, in perioada 24-25 august 2023 si pot sustine probe practice/orale, daca este cazul, in data de 28 august 2023.
 
9-18 mai 2023 - Verificarea si avizarea dosarelor de inscriere ale candidatilor de catre comisia judeteana de mobilitate.
 
23 mai 2023 - afisarea punctajelor la inspectoratul scolar.
 
23-24 mai 2023 - depunerea la inspectoratul scolar a contestatiilor referitoare la punctaje.
 
25 mai 2025 - solutionarea contestatiilor referitoare la punctaje.
 
24 mai - 30 iunie 2023 - organizarea si desfasurarea probelor practice/orale in profilul postului.
 
17 august 2023 - Solutionarea in sedinta de repartizare, conform ordinii prevazute in Metodologie, a solicitarilor pentru detasare la cerere pe baza notei obtinute la concursul national.
 
21 august 2023 - Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a solutiondrii detasdrilor la cerere.
 
24-28 august 2023 - Inspectoratul Scolar Judetean emite si comunica deciziile pentru detasarile la cerere aprobate. 
 
 

Detasarea le cerere in primul an dupa titularizare

 
Cadrele didactice numite cu statut de titular in baza rezultatelor obtinute la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante in unitatile de invatamant preuniversitar, sesiunea 2023:
- care s-au prezentat la postul didactic/catedra pe care au fost repartizate;
- pentru care s-au incheiat contracte individuale de munca pe perioada nedeterminata
....pot beneficia de detasare la cerere, in baza punctajelor obtinute pe baza Fisei judetene de evaluare, conform Anexei nr. 2 la Metodologie, in primul an dupa repartizare, pe parcursul anului scolar 2023-2024:
- in baza hotararii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului scolar;
- cu avizul Ministerului Educatiei.
 
Dosarul candidatilor trebuie sa contin actele certificate pentru conformitate cu originalul, prevazute in cererea tip, pentru detasarea la cerere prin concurs specific, conform Anexei nr. 14 la Metodologie.
 
Candidatii trebuie sa faca dovada (extras REVISAL) incadrarii pe baza unui contract individual de munca incheiat pe perioada nedeterminata.
 
Concursul specific pentru detasare la cerere consta in evaluarea activitatii profesionale, didactice si stiintifice a cadrului didactic, in baza documentelor justificative anexate la cererea de inscriere, existente in dosar la data depunerii acestuia.
 
Candidatul face autoevaluarea pe baza Fisei de evaluare pentru ierarhizarea candidatilor participanti la etapele de mobilitate a personalului didactic pentru anul scolar 2023-2024, Anexa nr. 2 la Metodologie, avizata de Consiliul
de administrate al ISJ. 
 
Comisia judeteana de mobilitate face evaluarea si acordarea punctajului final rezultat prin aplicarea criteriilor si punctajelor prevazute in anexa nr. 2 din Metodologie, pe baza Fisei de evaluare si a documentelor existente la dosarul candidatului, la data inregistrarii acestuia.
 
Ocuparea posturilor didactice pe parcursul anului scolar 2023-2024 se face in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. x) si prevederile art. 104 alin. (3) din Metodologie. 
 
Detasarea cadrelor didactice titulare poate fi solutionata pe catedre in componenta carora intra si ore din propria norma.
 
Cadrele didactice numite cu statut de titular in baza rezultatelor abtinute la concursul national, sesiunea 2023, care s-au prezentat la postul didactic/catedra pe care au fost repartizate si pentru care s-au incheiat contracte individuale de munca pe perioada nedeterminata, pot beneficia si de detasare in interesul invatamantului in primul an dupa concurs, pe parcursul anului scolar 2023-2024, in baza hotararii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului scolar, cu avizul Ministerului Educatiei. 
 

Cerere-tip detasare prin concurs specific, pentru anul scolar 2023 - 2024Atentie: Acest browser nu suporta fisiere PDF.
Click aici pentru a descarca fisierul pdf.


Titularizare - Sfaturi pentru Nota 10

NOUTATI - Examenul de Titularizare pentru Educatoare


Atentie: examenul de Titularizare pentru educatori nu este floare la ureche, deci trebuie sa ne pregatim deja cu ajutorul Testelor Rezolvate

Iti punem acum la dispozitie cea mai recenta Culegere – lucrarea:
Teste Rezolvate pentru reusita la Examenul de Titularizare in invatamantul prescolar

Culegerea ofera in plus:

    • rezolvari complete si explicite ale subiectelor, pentru obtinerea notei maxime
    • explicatii si exemple

...Vezi AICI noile Teste <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

detasare la cereredetasare la cerere prin concurs specificdetasare profesoridetasare 2022detasare prin concursdetasare cadre didacticecalendar detasare la cerere


x

Lasa un raspuns
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitPregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//