Detasare in interesul invatamantului in anul scolar 2022-2023: Acord pentru detasare si Adeverinta structura post

de Portal Invatamant la 09 Aug. 2022 Exclusiv
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Detasare in interesul invatamantului in anul scolar 2022-2023: Acord pentru detasare si Adeverinta structura post09Aug.2022

Posturile didactice/ catedrele ramase vacante/ rezervate dupa derularea etapelor de mobilitate anterioare se ocupa de cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar prin detasare in interesul invatamantului.

Detasarea in interesul invatamantului a personalului didactic de predare titular in invatamantul preuniversitar se realizeaza in baza cererii scrise formulate de unitatea de invatamant primitoare, pe un post didactic/o catedra vacant(a)/rezervat(a) existent(a) sau care se poate vacanta ulterior la unitatea de invatamant primitoare pana la data de 17 august 2022, cu acordul scris al persoanelor solicitate, conform anexei nr. 14 din Metodologie, cu avizul consiliului/ consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant la care cadrul didactic este titular, se arata intr-un anunt postat de Inspectoratul Scolar Judetean Ilfov.
 

Acte necesare detasare in interesul invatamantului 2022

 
Personalul didactic de predare titular in invatamantul preuniversitar solicitat pentru detasare depune un acord la unitatea de invatamant primitoare, insotit de actele certificate pentru conformitate cu originalul de catre directorul unitatii de invatamant in care cadrul didactic solicitat pentru detasare si-a desfasurat activitatea, insotit de o copie a documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra si de avizul consiliului/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant la care cadrul didactic este titular.
 
Profesorii din centre si cabinete de asistenta psihopedagogica/ profesorii logopezi din cabinetele interscolare se adreseaza CJRAE in cadrul caruia este normat postul didactic respectiv.
 
Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar, solicitate pentru detasare in interesul invatamantului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesita atestate/avize suplimentare, trebuie sa posede atestatele/avizele necesare, la data depunerii acordului pentru detasare in interesul invatamantului la inspectoratul scolar si la unitatea de invatamant primitoare, conform Calendarului.
 
Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar, solicitate pentru detasare in interesul invatamantului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesita proba practica/orala, trebuie sa promoveze aceste probe conform prevederilor art. 4 alin.(4)-(6) si alin. (8) din Metodologie.
 
Detasarea in interesul invatamantului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se dispune prin decizie a inspectorului scolar general, dupa aprobarea in consiliul de administratie al unitatii de invatamant primitoare/ CJRAE, cu avizul consiliului/ consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant la care cadrul didactic este titular.
 

Cat dureaza detasarea in interesul invatamantului 

 
Detasarea in interesul invatamantului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se poate realiza pentru o perioada de cel mult 5 (cinci) ani scolari consecutivi.
 
Persoana indreptatita are dreptul de a contesta hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant primitoare, printr-o cerere scrisa, adresata conducerii unitatii de invatamant, in termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestatia se solutioneaza conform prevederilor art. 4 alin. (20) din Metodologie.
 
Un cadru didactic titular poate beneficia de detasare in interesul invatamantului si de detasare la cerere pentru o perioada de cel mult 10 (zece) ani scolari consecutivi.
 
Cadrul didactic titular intr-o unitate de invatamant preuniversitar, care a dobandit prin studii doua sau mai multe specializari, poate solicita, prin detasare in interesul invatamantului, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e)/rezervat(e) sau trecerea intr-o alta functie didactica, in concordanta cu specializarile dobandite prin studii, conform Centralizatorului, in aceeasi unitate de invatamant sau in alte unitati de invatamant, in conditiile prevazute de Metodologie.
 
Detasarea cadrelor didactice titulare poate fi solutionata pe catedre in componenta carora intra si ore din propria norma.
 
Decizia de repartizare prin detasare in interesul invatamantului se emite de catre inspectorul scolar general al inspectoratului scolar in a carui raza teritoriala isi are sediul unitatea de invatamant la care cadrul didactic se detaseaza.
 
In cazul detasarii in interesul invatamantului de pe un post didactic/catedra vacant (a)/rezervat(a) dintr-un judet in altul, un exemplar al deciziei de repartizare prin detasare se comunica unitatii de invatamant la care cadrul didactic se detaseaza, iar un alt exemplar al deciziei se comunica inspectoratului scolar pe raza caruia isi are sediul unitatea de invatamant la care cadrul didactic detasat este titular, care are obligatia de a-l transmite unitatii de invatamant la care cadrul didactic detasat este titular.
 

Detasarea in interesul invatamantului in acelasi judet

 
In cazul detasarii in interesul invatamantului de pe un post didactic/catedra vacant(a)/rezervat(a) in cadrul aceluiasi judet, un exemplar al deciziei de repartizare prin detasare se comunica unitatii de invatamant la care cadrul didactic este titular, iar un alt exemplar al deciziei se comunica unitatii de invatamant la care cadrul didactic se detaseaza.
 
In baza deciziei de repartizare prin detasare in interesul invatamantului, unitatea de invatamant la care cadrul didactic este titular dispune suspendarea contractului individual de munca, potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectand, in acelasi timp, prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Hotararea de Guvern nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile ulterioare, iar unitatea de invatamant primitoare emite decizie de incadrare prin detasare la cerere, fara a se incheia un alt contract individual de munca pentru cadrul didactic detasat.
 
In situatii temeinic justificate, in baza hotararii consiliului de administratie al unitatii de invatamant in care un cadru didactic este detasat, conducerea respectivei unitati de invatamant poate solicita inspectoratului scolar incetarea detasarii si revenirea cadrului didactic pe postul/catedra de la unitatea de invatamant la care este titular.
 

Etape detasare in interesul invatamantului

 
a. Reactualizarea si publicarea listei posturilor didactice / catedrelor neocupate pentru anul scolar 2022-2023;

b. Unitatea de invatamant primitoare formuleaza adresa prin care solicita detasarea in interesul invatamantului;

c. Unitatea in care candidatul este titular elibereaza acordul de detasare (plecare din unitate);

d. Titularul care a fost solicitat pentru detasare in interesul invatamantului depune dosarul cu Acordul-tip la unitatea de invatamant primitoare;

e. Daca este cazul, titularul solicita la I.S.J. Ilfov participarea la probe practice in profilul postului sau probe orale pentru limba de predare;
       
f. Consiliul de administratie al unitatii de invatamant primitoare aproba/respinge detasarea in interesul invatamantului;
       
g. Titularul are dreptul de a contesta hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant primitoare, printr-o cerere scrisa, adresata conducerii unitatii de invatamant, in termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestatia se solutioneaza conform prevederilor art. 4 alin. (20) din Metodologie;
       
h. Dosarul candidatului este inregistrat la I.S.J. Ilfov in vederea introducerii datelor in aplicatia informatica a ME;
       
i. Se creeaza fise de ocupari prin introducerea datelor candidatilor in aplicatia informatica a ministerului educatiei;
       
j. Se ocupa posturile didactice in aplicatia informatica a ME;
       
k. I.S.J. emite decizia pentru detasare in interesul invatamantului.
 

Tipuri de detasare in interesul invatamantului

 
        a. Detasare in interesul invatamantului;
        b. Detasare in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate;
        c. Detasare in interesul invatamantului pentru ocuparea functiilor de conducere, indrumare si control;
        d. Detasare in interesul invatamantului in primul an dupa titularizare.
 
 

Detasarea in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate

 
Precizari privind detasarea in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate:
 
Cadrele didactice titulare detasate in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate raman in evidenta unitatilor de invatamant de la care au fost detasate, pana la solutionarea restrangerii de activitate a acestora prin transfer.
 
Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar, a caror restrangere de activitate nu a fost solutionata, se detaseaza in interesul invatamantului pentru restrangere de activitate nesolutionata pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, in sedinta de repartizare organizata de comisia judeteana de mobilitate, in perioada prevazuta in Calendar.
 
In situatia in care, la unitatea de invatamant de la care un cadru didactic a fost detasat in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate, se vacanteaza un post didactic sau o catedra in specialitatea cadrului didactic aflat in restrangere de activitate nesolutionata, in concordanta cu documentul de titularizare, cadrul didactic respectiv revine ca titular pe postul didactic vacantat.
 
Personalul didactic de predare titular pretransferat in etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, sesiunea 2022, va fi detasat in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate, in situatia in care, dupa etapa de pretransfer sau pana la data de 1 septembrie 2022, se constata ca postul didactic/catedra pe care s-a pretransferat a fost redus.
 
Cadrele didactice titulare a caror restrangere de activitate nu a fost solutionata in etapele prevazute de Calendar pot fi detasate in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunzatoare, fiind salarizate ca personal didactic de predare fara studii corespunzatoare postului, cu acordul scris al cadrelor didactice in cauza.
 
Conform prevederilor art. 48 din Metodologie restrangerile de activitate ale cadrelor didactice titulare ramase nesolutionate prin transfer sau prin detasare in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate, precum si completarile de norma didactica de predare ramase nesolutionate, se solutioneaza pe perioada nedeterminata sau determinata, in conditiile Metodologiei, la inceputul si la finalul sedintelor de repartizare ulterioare prevazute in Calendar.
 
Conform prevederilor art. 17 alin. (8) din Metodologie, cadrele didactice titulare in invatamantul special pe posturi de profesor itinerant/de sprijin care, pana la data solutionarii restrangerilor de activitate conform Calendarului, nu fac dovada finalizarii cu diploma a programelor de studii prevazute la art. 17 alin. (7) din Metodologie, intra in restrangere de activitate fiind transferate pe posturi didactice/catedre in specialitate, in concordanta cu Centralizatorul.

In situatia in care, dupa derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, conform Calendarului, posturile didactice ale acestora nu se ocupa cu personal didactic de predare calificat, conform Centralizatorului, cadrele didactice respective raman, cu acordul acestora, incadrate prin detasare in interesul invatamantului pentru restrangere nesolutionata pe posturile respective.
 
In etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, cadrele didactice titulare in invatamantul special pe posturi de profesor itinerant/de sprijin care nu fac dovada finalizarii cu diploma a programelor de studii prevazute la art. 17 alin. (7) pot ocupa numai posturi didactice/catedre in specialitate, in concordanta cu Centralizatorul.
 

Calendar detasarea in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate:


a. 9-17 mai 2022 – mai pot depune dosare de inscriere si cadrele didactice a caror reducere de activitate a aparut in perioada martie-mai 2022.
       
b. 24 mai-3 iunie 2022 - pot participa la probele practice/orale si cadrele didactice titulare ramase cu reducerea de activitate nesolutionata sau a caror reducere de activitate a aparut in perioada martie-mai 2022;
       
c. 24 mai-3 iunie 2022 - cadrele didactice titulare solicitate pentru detasare in interesul invatamantului pot participa la probele practice/orale.
       
d. 16 august 2022 - inregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare, a caror reducere de activitate nu a fost solutionata prin transfer/completare de norma didactica de predare, a cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei ramase cu norma didactica incompleta din etapele anterioare, pentru completarea normei didactice de predare, conform prevederilor Metodologiei, precum si a cadrelor didactice si candidatilor prevazuti la art. 53 alin. (5) si art. 89 alin. (2) din Metodologie.
       
e. 17 august 2022 - organizarea si desfasurarea probelor practice/orale in profilul postului.
       
f. 18 august 2022 - solutionarea in sedinta de repartizare, conform ordinii prevazute in Metodologie,a cererilor cadrelor didactice titulare aflate in restrangere de activitate prin transfer sau detasare in interesul invatamantului pentru restrangere nesolutionata.
       
g. 19-26 august 2022 - emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.
 
 

Detasarea in interesul invatamantului pentru ocuparea functiile de conducere, indrumare si control

 
Precizari importante pentru cadrele didactice:
Conform prevederilor art. 85 din Metodologie, in cazul functiilor de conducere din unitatile de invatamant preuniversitar de stat detasarea in interesul invatamantului se realizeaza prin decizia inspectorului scolar general, pana la organizarea concursului, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar, cu respectarea prevederilor legale.
 
In cazul unei functii de conducere din unitatile de invatamant preuniversitar de stat temporar vacante, conducerea unitatii de invatamant este asigurata, pana la revenirea persoanei numite prin concurs, de un cadru didactic titular, numit prin detasare sau prin delegare de atributii, cu respectarea prevederilor legale.
 
In cazul functiilor de indrumare si control din inspectoratele scolare, detasarea in interesul invatamantului se face la propunerea inspectorului scolar general, cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar si avizul Ministerului Educatiei, in baza acordului scris al persoanelor solicitate, pana la organizarea concursului, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar.
Functiile de indrumare si control din inspectoratele scolare, temporar vacante, se ocupa, pana la revenirea persoanelor numite prin concurs, de cadre didactice titulare, numite prin detasare sau prin delegare de atributii, cu respectarea prevederilor legale.
 
Asigurarea conducerii unei unitati de invatamant preuniversitar particular, pana la organizarea concursului, dar nu tarziu de sfarsitul anului scolar, se realizeaza conform art. 2541 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Obligatia de predare pentru personalul didactic detasat in functii de conducere din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, respectiv in functii de indrumare si control din inspectoratele scolare, se stabileste in consiliul de administratie al inspectoratului scolar, cu respectarea stricta a Normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4865/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si se precizeaza in decizia de detasare in interesul invatamantului.
 

Calendar detasare in interesul invatamantului pentru ocuparea functiilor de conducere, indrumare si control:

 
a. Pana in 16 august 2022 - numirea, prin detasare in interesul invatamantului, in functiile de conducere, indrumare si control neocupate prin concurs;
   
b. 19-26 august 2022 - emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.
 
 

Detasarea in interesul invatamantului in primul an dupa titularizare

 
Precizari importante pentru cadrele didactice:
Cadrele didactice numite cu statut de titular in baza rezultatelor obtinute la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante in unitatile de invatamant preuniversitar, sesiunea 2022:
- care s-au prezentat la postul didactic/catedra pe care au fost repartizate;
- pentru care s-au incheiat contracte individuale de munca pe perioada nedeterminata,
pot beneficia de detasare in interesul invatamantului, in primul an dupa repartizare, pe parcursul anului scolar 2022-2023:
- in baza hotararii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului scolar;
cu avizul Ministerului Educatiei.
 
Candidatii fac dovada angajarii ca titulari pe baza unui contract incheiat pe perioada nedeterminata anexand la dosar extrasul REVISAL eliberat de unitatea de invatamant si certificat de catre directorul unitatii.
 

Procedura detasare candidatii care au dobandit statutul de titular in 2022

 
Procedura conform careia se poate face detasarea in interesul invatamantului pentru candidatii care au dobandit statutul de titular urmare repartizarii pe baza rezultatelor obtinute la concursul national, sesiunea 2022, este urmatoarea:
 
    a. Unitatea de invatamant primitoare formuleaza adresa prin care solicita detasarea in interesul invatamantului;
    b. Unitatea in care candidatul este titular elibereaza acordul de detasare (plecare din unitate);
  c. Titularul care a fost solicitat pentru detasare in interesul invatamantului depune dosarul cu Acordul-tip la unitatea de invatamant primitoare;
    d. Daca este cazul, titularul solicita la I.S.J. Ilfov participarea la probe practice in profilul postului sau probe orale pentru limba de predare;
    e. Consiliul de administratie al unitatii de invatamant primitoare aproba/respinge detasarea in interesul invatamantului;
    f. Dosarul candidatului este inregistrat la I.S.J. Ilfov in vederea introducerii datelor in aplicatia informatica a ME;
    g. Se creeaza fise de ocupari prin introducerea datelor candidatilor in aplicatia informatica a ministerului educatiei;
    h. Se analizeaza in comisia paritara sindicate – ISJ Ilfov, solicitarile de detasare in interesul invatamantului in primul an dupa titularizare;
    i. Se comunica Ministerului Educatiei hotararea comisiei paritare si se solicita avizul pentru detasare in interesul invatamantului;
    j. Se ocupa posturile didactice in aplicatia informatica a ME;
    k. I.S.J. Ilfov emite decizia pentru detasare in interesul invatamantului.
 
Ocuparea posturilor didactice pe parcursul anului scolar 2022-2023 se face in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit.x) si prevederile art. 104 alin. (3) din Metodologie.
 
Detasarea cadrelor didactice titulare poate fi solutionata pe catedre in componenta carora intra si ore din propria norma.
 


Acord pentru detasare in interesul invatamantului in anul scolar 2022-2023


 

Adeverinta privind structura postului didactic pentru anul scolar 2022-2023


 

Definitivat - Sfaturi pentru Nota 10

Teste Rezolvate + Metodologie pentru examenul de Definitivat


DEFINITIVAT - modele de Teste. ATENTIE la modificarile aparute in legislatie si metodologie:
  • teste rezolvate + explicatiile detaliate
  • metodica pentru punctaj maxim
  • exemple utile si ghiduri practice

...Vezi AICI lista completa <<


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

detasare in interesul invatamantuluicatedra vacantapersonal didactic


x

Lasa un raspuns
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitNoile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//