Detasare in interesul invatamantului in anul scolar 2023-2024: Acord pentru detasare si Adeverinta structura post

De Portal Invatamant
la 04 Apr. 2023 Exclusiv
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Detasare in interesul invatamantului in anul scolar 2023-2024: Acord pentru detasare si Adeverinta structura post04Apr.2023

Posturile didactice/ catedrele ramase vacante/ rezervate dupa derularea etapelor de mobilitate anterioare se ocupa de cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar prin detasare in interesul invatamantului.

Detasarea in interesul invatamantului a personalului didactic de predare titular in invatamantul preuniversitar se realizeaza in baza cererii scrise formulate de unitatea de invatamant primitoare, pe un post didactic/o catedra vacant(a)/rezervat(a) existent(a) sau care se poate vacanta ulterior la unitatea de invatamant primitoare pana la data de 16 august 2023, cu acordul scris al persoanelor solicitate, conform anexei nr. 14 din Metodologie, cu avizul consiliului/ consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant la care cadrul didactic este titular.
 

Detasare in interesul invatamantului 2023

 
Personalul didactic de predare titular in invatamant preuniversitar solicitat pentru detasare depune un acord la unitatea de invatamant primitoare, insotit de actele certificate pentru conformitate cu originalul de catre directorul unititii de invatamant in care cadrul didactic solicitat pentru detagare si-a desfasurat activitatea, insotit de o copie a documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra si de avizul consiliului/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant la care cadrul didactic este titular.

Prindeti ofertele la culegerile de pregatire pentru Titularizare si Definitivat si invatati eficient pentru examenele din vara ...click AICI pentru detalii si comenzi<<< 
 
Profesorii din centre si cabinete de asistenta psihopedagogica/profesorii logopezi din cabinetele interscolare se adreseaza CJRAE in cadrul caruia este normat postul didactic respectiv.
 
Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar, solicitate pentru detasare in interesul invatamantului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesita atestate/avize suplimentare, trebuie sa posede atestatele/avizele necesare, la data depunerii acordului pentru detasare in interesul invatamantului la inspectoratul scolar si la unitatea de invatamant primitoare, conform Calendarului.
 
Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar, solicitate pentru detasare in interesul invatamantului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesita proba practica/orala, trebuie sa promoveze aceste probe conform prevederilor art. 4 alin.(4)-(6) si alin. (8) din Metodologie.
 
Detasarea in interesul invatamantului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se dispune prin decizie a inspectorului scolar general, dupa aprobarea in consiliul de administratie al unitatii de invatamant primitoare/ CJRAE, cu avizul consiliului/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant la care cadrul didactic este titular.
 
Detasarea in interesul invatamantului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se poate realiza pentru o perioada de cel mult 5 (cinci) ani scolari consecutivi.
 
Persoana indreptatita are dreptul de a contesta hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant primitoare, printr-o cerere scrisa, adresata conducerii unitatii de invatamant, in termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestatia se solutioneaza conform prevederilor art. 4 alin. (20) din Metodologie.
 
Un cadru didactic titular poate beneficia de detasare in interesul invatamantului si de detasare la cerere pentru o perioada de cel mult 10 (zece) ani scolari consecutivi.
 
Cadrul didactic titular intr-o unitate de invatamant preuniversitar, care a dobandit prin studii doua sau mai multe specializari, poate solicita, prin detasare in interesul invatamantului, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e) /rezervat(e) sau trecerea intr-o alta functie didactica, in concordanta cu specializirile dobandite prin studii, conform Centralizatorului, in aceeasi unitate de invatamant sau in alte unitati de invatamant, in conditiile prevazute de Metodologie. Detasarea cadrelor didactice titulare poate fi solutionata pe catedre in componenta carora intra si ore din propria norma.
 
Decizia de repartizare prin detasare in interesul invagamantului se emite de catre inspectorul scolar general al inspectoratului scolar in a carui raza teritoriala isi are sediul unitatea de invatamant la care cadrul didactic se detaseaza.
 
In cazul detasarii in interesul invatamantului de pe un post didactic/catedra vacant (a)/rezervat(a) dintr-un judet in altul, un exemplar al deciziei de repartizare prin detasare se comunica unitatii de invatamant la care cadrul didactic se detaseaza, iar un alt exemplar al deciziei se comunica inspectoratului scolar pe raza caruia isi are sediul unitatea de invatamant la carecadrul didactic detasat este titular, care are obligatia de a-l transmite unitatii de invatamant la care cadrul didactic detasat este titular.
 
 

Detas​area in interesul invatamantului in acelasi judet
 

In cazul detasarii in interesul invatamantului de pe un post didactic/catedra vacant(d)/rezervat(d) in cadrul aceluiasi judet, un exemplar al deciziei de repartizare prin detasare se comunica unitatii de invatamant la care cadrul didactic este titular, iar un alt exemplar al deciziei se comunica unitatii de invatamant la care cadrul didactic se detaseaza.
 
In baza deciziei de repartizare prin detasare in interesul invatamantului, unitatea de invatamant la care cadrul didactic este titular dispune suspendarea contractului individual de munca, potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completirile ulterioare, respectand, in acelasi timp, prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Hotararea de Guvern nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile ulterioare, iar unitatea de invatamant primitoare emite decizie de incadrare prin detasare la cerere, fara a se incheia un alt contract individual de munca pentru cadrul didactic detasat.
 
In situatii temeinic justificate, in baza hotararii consiliului de administratie al unitatii de invatamant la care un cadru didactic este detasat, conducerea respectivei unitati de invatamant poate solicita inspectoratului scolar incetarea detasarii si revenirea cadrului didactic pe postul/catedra de la unitatea de invatamant la care este titular.

Prindeti ofertele la culegerile de pregatire pentru Titularizare si Definitivat si invatati eficient pentru examenele din vara ...click AICI pentru detalii si comenzi<<< 
 
 

Etape detasare in interesul invatamantului 

 
a. Reactualizarea si publicarea listei posturilor didactice / catedrelor neocupate pentru anul scolar 2023-2024;
 
b. Unitatea de invatamant primitoare formuleaza adresa prin care solicita detasarea in interesul invatamantului
 
c. Unitatea in care candidatul este titular elibereaza acordul de detasare (plecare din unitate);
 
d. Titularul care a fost solicitat pentru detasare in interesul invatamantului depune dosarul cu Acordul-tip la unitatea de invatamant primitoare;
 
e. Daca este cazul, titularul solicita la ISJ participarea la probe practice in profilul postului sau probe orale pentru limba de predare;
 
f. Consiliul de administratie al unitatii de invatamant primitoare aproba/respinge detasarea in interesul invatamantului.
 
g Titularul are dreptul de a contesta hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant primitoare, printr-o cerere scrisa, adresata conducerii unitatii de invatamant, in termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestatia se solutioneaza conform prevederilor art. 4 alin. (20) din Metodologie;
 
h. Dosarul candidatului este inregistrat la ISJ in vederea introducerii datelor in aplicatia informatica a ME;
 
i. Se creeaza fise de ocupari prin introducerea datelor candidatilor in aplicatia informatica a Ministerului Educatiei.
 
j. Se ocupa posturile didactice in aplicatia informatica a ME;
 
k) ISJ emite decizia pentru detasare in interesul invatamantului.
 
 

Tipuri de detasare in interesul invatamantului

 
        a. Detasare in interesul invatamantului;
        b. Detasare in interesul invatamantului in primul an dupa titularizare.
 

Calendar detasarea in interesul invatamantului 2023


4 mai 2023 - Afisarea la ISJ si publicarea pe site a listei actualizate a posturilor didactice/catedrelor.
 
8-17 mai 2023 - Inregistrarea acordurilor pentru detasare in interesul invatamantului la unitatile de invatamant. Dosarul candidatului contine documentele prevazute in Acordul - tip (Anexa nr. 14 la Metodologie).
 
24 mai - 6 iunie 2023 - Organizarea si desfasurarea probelor practice/orale in profilul postului, dupa caz.
 
Pana in 8 iunie 2023 - Discutarea si solutionarea propunerilor pentru detasare in interesul invatamantului in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant.
 
Pana in data de 12 iunie 2023 - Transmiterea la inspectoratul scolar a dosarelor cadrelor didactice titulare pentru care s-a propus detasarea in interesul invatamantului, insotite de acordul acestora (ISJ preia datele din dosarele candidatilor in vederea generarii fiselor de ocupare a posturilor in aplicatia informatica a Ministerului Educatiei). 
 
Pana in data de 9 iunie 2023 - Directorul unitatii primitoare completeaza electronic in aplicatia ISJ datele cadrelor didactice pentru care s-a propus detasarea in interesul invatamantului. Transmiterea la inspectoratul scolar a listei semnate si stampilate, impreuna cu acordurile acestora.
 
Pana la 16 august 2023
a. numirea, prin detasare in interesul invatamantului, in functiile de conducere, indrumare si control neocupate prin concurs;
 
b. ocuparea posturilor didactice, ramase vacante/rezervate, de catre cadrele didactice care beneficiaza de prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata conform prevederilor art. 63 din Metodologie, precum si de catre cadrele didactice titulare pentru care s-a propus detasarea in interesul invatamantului in anul scolar 2023-2024 si reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;
 
c. inregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare, a caror reducere de activitate nu a fost solutionata prin transfer/completare de norma didactica de predare, a cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei ramase cu norma didactica incompleta din etapele anterioare, pentru completarea normei didactice de predare, conform prevederilor Metodologiei, precum si a cadrelor didactice si candidatilor prevazuti la art. 53 alin. (5) si art. 89 alin. (2) din Metodologie; 
 
NOTA!
 
Incepand cu data de 16 august 2023, prioritate la ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate, in toate etapele si sedintele de repartizare, precum si dupa inceperea cursurilor au, in ordine, cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesolutionata, cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicita completarea normei didactice de predare si cadrele didactice care beneficiaza de prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata conform prevederilor art.63 din Metodologie.
 
16 august 2023 - Organizarea si desfasurarea probelor practice/orale in profilul postului 
 
17 august 2023 - Solutionarea in sedinta de repartizare, conform prevederilor Metodologiei, in ordine, a:
(i) cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioada nedeterminata/determinata a cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioada determinata cadrelor didactice debutante prevazute laart. 21 alin. (4) si (6) din Metodologie;
 
(ii) cererilor cadrelor didactice titulare aflate in restrangere de activitate prin transfer sau detasare in interesul invatamantului pentru restrangere nesolutionata;
 
(iii) cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioada determinata a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei si a cadrelor didactice prevazute la art. 53 alin. (5) din Metodologie;
 
(iv) cererilor cadrelor didactice care beneficiaza de prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata conform prevederilor art. 63 din Metodologie;
 
18-25 august 2023 - Inspectoratul Scolar Judetean emite si comunica deciziile pentru detasarea in interesul invatamantului.

Prindeti ofertele la culegerile de pregatire pentru Titularizare si Definitivat si invatati eficient pentru examenele din vara ...click AICI pentru detalii si comenzi<<< 

 

Detasarea in interesul invatamantului in primul an dupa titularizare 2023 - 2024
 

Cadrele didactice numite cu statut de titular in baza rezultatelor obtinute la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante in unitatile de invatamant preuniversitar, sesiunea 2023:
* care s-au prezentat la postul didactic/catedra pe care au fost repartizate;
* pentru care s-au incheiat contracte individuale de munca pe perioada nedeterminata, pot beneficia de detasare in interesul invatamantului in primul an dupa repartizare, pe parcursul anului scolar 2023-2024:
* in baza hotararii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului scolar;
* cu avizul Ministerului Educatiei. 
 
Candidatii fac dovada angajarii ca titulari pe baza unui contract incheiat pe perioada nedeterminata anexand la dosar extrasul REVISAL eliberat de unitatea de invatamant si certificat de catre directorul unitatii. 
 
Procedura conform careia se poate face detasarea in interesul invatamantului pentru candidatii care au dobandit statutul de titular urmare repartizarii pe baza rezultatelor obtinute la concursul national, sesiunea 2023, este urmatoarea:
 
a. Unitatea de invatamant primitoare formuleaza adresa prin care solicita detasarea in interesul invatamantului 
 
b. Unitatea in care candidatul este titular elibereaza acordul de detasare (plecare din unitate);
 
c. Titularul care a fost solicitat pentru detasare in interesul invatamantului depune dosarul cu Acordul-tip la unitatea de invatamant primitoare;
 
d. Daca este cazul, titularul solicita la ISJ participarea la probe practice in profilul postului sau probe orale pentru limba de predare;
 
e. Consiliul de administratie al unitatii de invatamant primitoare aproba/respinge detasarea in interesul invatamantului;
 
f. Dosarul candidatului este inregistrat la ISJ in vederea introducerii datelor in aplicatia informatica a ME;
 
g. Se creeaza fise de ocupari prin introducerea datelor candidailor in aplicatia informatica a ministerului Educatiei
 
h. Se analizeaza in comisia paritara sindicate - ISJ solicitarile de detasare in interesul invatamantului in primul an dupa titularizare;
 
i. Se comunici Ministerului Educatiei hotararea comisiei paritare si se solicita avizul pentru detasare in interesul invatamantului;
 
j. Se ocupa posturile didactice in aplicatia informatica a ME;

k. ISJ emite decizia pentru detasare in interesul invatamantului.
 
Detasarea cadrelor didactice titulare poate fi solutionata pe catedre in componenta carora intra si ore din propria norma. 
 

Acord pentru detasare in interesul invatamantului in anul scolar 2022-2023Atentie: Acest browser nu suporta fisiere PDF.
Click aici pentru a descarca fisierul pdf.


 


Adeverinta privind structura postului didactic pentru anul scolar 2022-2023Atentie: Acest browser nu suporta fisiere PDF.
Click aici pentru a descarca fisierul pdf.

Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

detasare in interesul invatamantuluicatedra vacantapersonal didactic


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//