Declaratie de interese profesori: Procedura intra in vigoare de la 1 februarie 2024. Ce risca dascalii care nu declara meditatiile

De Portal Invatamant
la 19 Ian. 2024
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Declaratie de interese profesori: Procedura intra in vigoare de la 1 februarie 2024. Ce risca dascalii care nu declara meditatiile19Ian.2024

Procedura pentru completarea declaratiilor de interese de catre profesori a fost publicata in Monitorul Oficial. Documentul descrie etapele ce trebuie parcurse la nivelul unitatii de invatamant preuniversitar in vederea completarii, depunerii, inregistrarii, transmiterii, rectificarii si publicarii declaratiilor de interese de catre personalul didactic de predare. Prevederile procedurii intra in vigoare de la 1 februarie 2024.

Conform documentului, profesorii declara in scris, pe propria raspundere, sub sanctiunile prevazute de Codul penal pentru falsul in declaratii, ca nu desfasoara activitati de pregatire suplimentara contra cost pentru elevii de la clasa/clasele la care este incadrat in anul scolar in curs.
 
Declaratiile de interese trebuie completate de personalul didactic de predare pana la data de 31 decembrie a fiecarui an. In cazul profesorilor angajati ulterior datei de 31 decembrie, declaratia se depune in termen de 5 zile de la angajare. 

Nedepunerea declaratiilor de interese in termenele prevazute de procedura, precum si nedeclararea activitatilor de pregatire suplimentara (meditatii) pentru elevii de la clasa/clasele la care este incadrat personalul didactic de predare, constituie abatere disciplinara.
 
 
...Modele de Teste rezolvate pentru Titularizare si Definitivat gasiti AICI  (pentru Educatori, pentru Invatatori, la Matematica, la Romana, Engleza, Sport, Istorie, Geografie, Biologie etc samd)
 

Profesorii, obligati sa depuna anual, la scoala, declaratii de interese in care vor mentiona si meditatiile

 


Iata ce cuprinde Procedura pentru completarea declaratiilor de interese de catre personalul didactic de predare, publicata in Monitorul Oficial

 
Art. 1. — (1) Prezenta procedura descrie etapele ce trebuie parcurse la nivelul unitatii de invatamant preuniversitar in vederea completarii, depunerii, inregistrarii, transmiterii, rectificarii si publicarii declaratiilor de interese de catre personalul didactic de predare si ofera asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii.
 
(2) Prin aplicarea prezentei proceduri se asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului, si se asigura suportul necesar pentru ca inspectia scolara/auditul si/sau alte organisme abilitate in actiunile de inspectie/auditare si/sau control sa dispuna luarea deciziilor.
 
(3) In conformitate cu prevederile Legii invatamantului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificarile si completarile ulterioare, procedura se aplica personalului didactic de predare din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar.
 
Art. 2. — (1) In intelesul prezentei proceduri, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) declaratie de interese — documentul scris, redactat pe propria raspundere, prin depunerea caruia cadrul didactic de predare confirma ca asigura echitate si obiectivitate in activitatea de predare-invatare-evaluare si ca nu desfasoara activitati de pregatire suplimentara contra cost pentru elevii de la clasa/clasele la care este incadrat in anul scolar in curs;
b) meditatii — activitatile de pregatire suplimentara contra cost pentru elevii de la clasa/clasele la care este incadrat personalul didactic de predare;
c) responsabil pentru declaratiile de interese — persoana responsabila cu asigurarea implementarii la nivelul unitatii de invatamant a prevederilor prezentei proceduri privind declaratiile de interese.
 
(2) In cuprinsul prezentei proceduri, urmatorii termeni se abreviaza astfel:
a) Ministerul Educatiei — ME;
b) Inspectoratul scolar judetean/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti — ISJ/ISMB.
 
Art. 3. — La nivelul fiecarei unitati de invatamant, prin decizia directorului, se desemneaza o persoana responsabila pentru declaratiile de interese.
 
Art. 4. — Prezenta procedura se comunica unitatilor de invatamant de catre ISJ/ISMB, conform modelului prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta procedura, in termen de 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
Art. 5. — (1) Personalul didactic de predare declara in scris, pe propria raspundere, sub sanctiunile prevazute de Codul penal pentru falsul in declaratii, ca nu desfasoara activitati de pregatire suplimentara contra cost pentru elevii de la clasa/clasele la care este incadrat in anul scolar in curs.
 
(2) Declaratia de interese cuprinde norma didactica si activitatile de predare la clasa/clasele la care personalul didactic de predare este incadrat in anul scolar in curs, conform modelului standard prevazut in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta procedura.
 
(3) Pana la data de 31 decembrie a fiecarui an, personalului didactic de predare ii revine obligatia sa completeze declaratia de interese.
 
(4) Personalul didactic de predare angajat ulterior datei de 31 decembrie completeaza si depune declaratia de interese in termen de 5 zile de la angajare.
 
(5) Pentru declararea intereselor, datele se completeaza cu informatiile valabile la data completarii declaratiei.
 
(6) Formularul privind declaratia de interese este pus la dispozitia personalului didactic de predare, in format electronic, pe pagina de internet a unitatii de invatamant preuniversitar sau, la cerere, in format letric, de catre responsabilul pentru declaratiile de interese.
 
Art. 6. — (1) Responsabilul pentru declaratiile de interese si directorul unitatii de invatamant au obligatia verificarii concordantei informatiilor specificate in declaratiile de interese, de catre persoanele care au obligatia de a le completa, cu informatiile transmise compartimentului resurse umane din cadrul ISJ/ISMB prin proiectul si planul de incadrare.
 
(2) Cadrul didactic incadrat in doua sau mai multe unitati de invatamant completeaza o singura declaratie de interese, conform modelului standard prevazut in anexa nr. 2, si depune cate un exemplar completat la fiecare unitate de invatamant.
 
Art. 7. — (1) Dupa emiterea deciziilor de repartizare pe post, ISJ/ISMB comunica unitatilor de invatamant preuniversitar obligativitatea de a monitoriza depunerea declaratiei de interese de catre personalul didactic de predare astfel repartizat.
 
(2) Responsabilul pentru declaratiile de interese de la nivelul unitatii de invatamant informeaza personalul didactic de predare in ceea ce priveste termenele si conditiile in care se completeaza declaratiile de interese, precum si cu privire la actualizarea declaratiei in situatia in care, pe parcursul anului scolar, apar modificari in incadrare care necesita actualizarea declaratiei.
 
(3) Informarea personalului cu privire la obligativitatea completarii/actualizarii declaratiilor de interese, la termenelelimita de depunere a acestora, se realizeaza prin nota de informare, conform modelului prevazut in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezenta procedura. Nota de informare se transmite prin e-mail sau personal cu semnare pentru luare la cunostinta.
 
Art. 8. — (1) Personalul didactic de predare depune personal declaratiile de interese la persoana desemnata ca responsabil pentru declaratiile de interese.
 
(2) Pe perioada detasarii, personalul didactic de predare depune declaratia de interese la unitatea de invatamant preuniversitar la care a fost detasat.
 
Art. 9. — (1) In momentul primirii declaratiei de interese, din partea persoanelor care au obligatia completarii lor, responsabilul le inregistreaza in Registrul declaratiilor de interese, atribuind cate un numar de ordine din registru, conform anexei nr. 4 care face parte integranta din prezenta procedura.
 
(2) Registrul declaratiilor de interese se intocmeste in forma scrisa si electronica.
 
(3) La data inregistrarii declaratiei in Registrul declaratiilor de interese, responsabilul elibereaza deponentului o dovada de primire, intocmita conform anexei nr. 5 care face parte integranta din prezenta procedura.
 
(4) Responsabilul primeste declaratiile, le scaneaza si le salveaza in folderul „personal-didactic-de-predare/declaratiiinterese/an/luna_unitatea-de-invatamant” cu denumirea „nume_prenume” pentru fiecare deponent.
 
Art. 10. — (1) Ulterior inregistrarii declaratiei de interese si eliberarii dovezii de primire, responsabilul pentru declaratiile de interese are obligatia de a verifica, in termen de 10 zile, corectitudinea completarii acestora.
 
(2) Verificarea completarii rubricilor specifice declaratiei de interese de catre responsabilul pentru declaratiile de interese presupune verificarea formei in care s-au completat aceste rubrici, respectiv verificarea modului de completare a datelor.
 
(3) Responsabilitatea referitoare la continutul datelor completate si a corespondentei acestora cu realitatea apartine persoanei care are obligatia completarii declaratiei de interese.
 
Art. 11. — (1) In urma primirii si verificarii modului de completare a declaratiilor de interese, in cazul in care responsabilul pentru declaratiile de interese constata neconcordante intre cerintele legale de completare a declaratiilor de interese si completarea propriu-zisa a acestora, intocmeste o adresa de rectificare a declaratiilor de interese, potrivit anexei nr. 6 care face parte integranta din prezenta procedura, in termen de 10 zile de la primirea declaratiilor.
 
(2) Adresa de rectificare a declaratiilor de interese, semnata de catre responsabilul pentru declaratiile de interese, se transmite personalului didactic de predare care trebuie sa rectifice aceste documente, prin intermediul postei electronice sau la domiciliul acestuia, pe baza de scrisoare recomandata.

...Modele de Teste rezolvate pentru Titularizare si Definitivat gasiti AICI  (pentru Educatori, pentru Invatatori, la Matematica, la Romana, Engleza, Sport, Istorie, Geografie, Biologie etc samd)
 
Art. 12. — (1) Rectificarea declaratiilor de interese de catre personalul didactic de predare caruia i s-a transmis adresa de rectificare conform art. 11 alin. (2) se face in termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea adresei.
 
(2) Rectificarea presupune completarea unei noi declaratii de interese, avand in vedere aspectele semnalate in adresa de recomandare de rectificare.
 
(3) Personalul didactic de predare, care in urma adresei de rectificare completeaza o noua declaratie de interese, are obligatia depunerii documentului/documentelor la responsabilul pentru declaratiile de interese.
 
(4) Declaratiile rectificate pot fi insotite de documente justificative.
 
(5) Rectificarea declaratiei de interese poate fi initiata si de catre personalul didactic de predare, in termen de 40 de zile de la depunerea initiala.
 
Art. 13. — (1) Dupa expirarea termenului de depunere a declaratiilor de interese, responsabilul pentru declaratiile de interese intocmeste o adresa conform anexei nr. 7 care face parte integranta din prezenta procedura si o transmite pe e-mail sau in format letric personalului didactic de predare care avea obligatia completarii declaratiei de interese, prin care se solicita transmiterea punctului de vedere, in scris, cu privire la motivul nedepunerii sau depunerii cu intarziere a acesteia.
 
(2) Personalul didactic de predare care primeste adresa mentionata la alin. (1) are obligatia transmiterii unui raspuns justificat sau a depunerii declaratiei de interese in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii adresei.
 
Art. 14. — Responsabilul pentru declaratiile de interese intocmeste, pana la data de 1 februarie a anului in curs, lista cu personalul didactic de predare care nu a depus in termen si/sau care a depus cu intarziere declaratiile de interese, insotita de punctele de vedere primite din partea acestuia.
 
Art. 15. — (1) Primirea si inregistrarea declaratiilor de interese rectificate se realizeaza astfel:
a) declaratiile de interese rectificate se depun de catre persoanele carora li s-a recomandat rectificarea la responsabilul la care declaratiile au fost depuse initial; acestea pot fi insotite de documente justificative;
b) la data primirii declaratiilor rectificate, acestea se inregistreaza in Registrul declaratiilor de interese, completandu-se rubrica „Schimbari intervenite in declaratia de interese” cu mentiunea „da”;
c) mentiunea „da” se completeaza cu datele de identificare ale ultimei declaratii depuse conform dispozitiilor legale.
 
(2) Verificarea declaratiilor de interese rectificate se realizeaza conform prevederilor art. 10.
 
Art. 16. — Declaratiile de interese sunt publice, responsabilul de la nivelul unitatii de invatamant avand obligatia de a le publica pe site-ul unitatii de invatamant, anonimizand datele cu caracter personal, cu exceptia numelui si prenumelui cadrului didactic, in termen de 10 zile lucratoare de la data implinirii termenului prevazut la art. 14, precum si de a le pastra in original si depozita corespunzator .
 
Art. 17. — Persoanele care au obligatia depunerii declaratiilor de interese:
a) iau la cunostinta cu privire la completarea declaratiilor de interese, conform prevederilor art. 5;
b) completeaza, pe propria raspundere, toate rubricile specifice declaratiei de interese, semneaza si dateaza documentul;
c) depun personal declaratia de interese la responsabilul pentru declaratiile de interese, in termenul legal;
d) rectifica declaratia de interese la recomandarea responsabilului privind implementarea prezentei proceduri, daca este cazul, si o depun in termenul legal;
e) transmit punctul de vedere, in scris, cu privire la motivul nedepunerii sau depunerii cu intarziere a declaratiei de interese, in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii adresei de la responsabilul pentru declaratiile de interese, daca este cazul.
 
Art. 18. — Responsabilul pentru declaratiile de interese are urmatoarele atributii:
a) comunica persoanelor care au obligatia sa completeze declaratiile de interese termenul necesar depunerii formularelor;
b) ofera consiliere si sprijin personalului didactic de predare in procesul de completare si depunere a declaratiilor de interese;
c) preia declaratiile de interese depuse de persoanele care au aceasta obligatie;
d) elibereaza dovada de primire angajatului care a depus declaratia de interese;
e) verifica declaratiile de interese din punctul de vedere al respectarii formatului acestui document si al modului de completare a tuturor rubricilor specifice;
f) intocmeste adresele de rectificare transmise personalului didactic de predare care nu a completat corespunzator declaratia de interese;
g) transmite cu adresa de inaintare, in format electronic, declaratiile de interese si Registrul declaratiilor de interese la ISJ/ISMB;
h) intocmeste, verifica si semneaza adresele de solicitare cu privire la nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiilor de interese;
i) intocmeste si verifica lista persoanelor care nu au depus sau care au depus cu intarziere declaratiile de interese;
j) inregistreaza declaratiile de interese depuse, precum si pecele rectificate in Registrul declaratiilor de interese, folosind un program electronic;
k) arhiveaza declaratiile de interese in conditii corespunzatoare.
 
Art. 19. — Directorii unitatilor de invatamant preuniversitar au obligatia de a se asigura ca:
a) personalul didactic de predare din subordine depune in termenele prevazute in prezenta procedura declaratiile de interese/declaratiile de interese rectificate la responsabilul pentru declaratiile de interese;
b) responsabilul pentru declaratiile de interese isi indeplineste atributiile conform prezentei proceduri.
 
Art. 20. — (1) Nedepunerea declaratiilor de interese in termenele prevazute de prezenta procedura, precum si nedeclararea activitatilor de pregatire suplimentara (meditatii) pentru elevii de la clasa/clasele la care este incadrat personalul didactic de predare sau declararea acestora cu trimitere la alte inscrisuri constituie abatere disciplinara.
 
(2) Nerespectarea obligatiilor legale, prevazute in prezenta procedura, de catre directorii unitatilor de invatamant si de catre persoanele responsabile cu implementarea prevederilor prezentei proceduri constituie abatere disciplinara.
 
Art. 21. — Ministerul Educatiei elaboreaza/actualizeaza permanent Ghidul pentru completarea declaratiilor de interese, care poate fi consultat pe pagina de internet a acestuia.

 
 

Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

declaratie de interese profesorideclaratie de interese invatamantmeditatii profesori


x
Lasa un raspunsTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//