ţóÂ

Constituirea ofertei si alegerea curriculumului la decizia scolii - procedura operationala, modele de fise

De Laura Galescu
la 16 Dec. 2021
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Constituirea ofertei si alegerea curriculumului la decizia scolii - procedura operationala, modele de fise16Dec.2021

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a anuntat procedura pentru constituirea ofertei si alegerea curriculumului la decizia scolii.


SCOPUL PROCEDURII OPERATIONALE
 
Prezenta procedura:
 
(1) reglementeaza regimul curriculumului la decizia scolii in unitatile de invatamant din Municipiul
Bucuresti;
(2) stabileste procedurile de constituire a ofertei si de alegere a curriculumului la decizia scolii,
de elaborare si de avizare a programelor corespunzatoare, de monitorizare si evaluare a implementarii
acestuia in unitatile de invatamant din Municipiul Bucuresti, conform unor cerinte unitare si eficiente,
prin raportare la obiectivele specifice si la legislatia in vigoare;
(3) stabileste modul de realizare a activitatii, documentatia necesara derularii procesului de selectie a
curriculum-lui la decizia scolii, comisiile si persoanele implicate;
(4) sprijina auditul si/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe director,
in procesul de luare a deciziei.

 
DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERATIONALE
 
Prezenta procedura se aplica tuturor activitatilor conexe constituirii ofertei si alegerii curriculumului
la decizia scolii la nivelul unitatii de invatamant, elaborarii si avizarii programelor corespunzatoare,
monitorizarii si evaluarii implementarii acestuia in unitatile de invatamant din Municipiul Bucuresti.
Prevederile procedurii se aplica in unitatile de invatamant de stat si particular din Municipiul
Bucuresti in procesul constituirii ofertei si alegerii curriculumului la decizia scolii la nivelul unitatii de
invatamant, elaborarii si avizarii programelor corespunzatoare, in anul scolar premergator
implementarii ofertei de CDs a scolii, precum si in realizarea monitorizarii si evaluarii implementarii
acesteia pe durata anului scolar pentru care a fost aprobata.
 
DOCUMENTE DE REFERINTA (REGLEMENTARI) APLICABILE ACTIVITATII PROCEDURATE

Constituirea ofertei si alegerea curriculumului la decizia scolii, elaborarea si avizarea programelor
corespunzatoare, monitorizarea si evaluarea implementarii acestuia in unitatile de invatamant din
Municipiul Bucuresti se fac respectand:
 
a) Legislatie primara
− Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare
− Regulamentul - cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar,
aprobat prin O.M.E.C. nr. 5447/31.08.2020, cu modificarile si completarile ulterioare
− Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea
Codului controlului intern managerial al entitatilor publice
b) Legislatie secundara
− Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005, privind asigurarea calitatii educatiei
− H.G. nr. 21/18.01.2007 pentru aprobarea standardelor de autorizare de functionare provizorie a
unitatilor de invatamant preuniversitar
− H.G. nr. 1534/25.11.2008 - Privind aprobarea standardelor de referinta si a indicatorilor de
performanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar
c) Alte documente legislative:
− O.M.E.C. nr. 3.238/05.02.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind dezvoltarea
curriculumului la decizia scolii
− Metodologia - cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de
invatamant preuniversitar, aprobata prin O.M.E. nr. 5154/30.08.2021
− Nota M.E.C. nr. 24676/25.01.2021 referitoare la studiul limbilor moderne in regim intensiv si
bilingv
− Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul
preuniversitar in anul scolar 2022-2023, anexa la O.M.E. nr. 5578/10.11.2021
− Metodologia privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de
stat, evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular,
precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant
preuniversitar pentru anul scolar 2022-2023, aprobata prin O.M.E. nr. 5511/28.10.2021
− Ordinele, instructiunile, normele, metodologiile si alte documente emise de M.E. si alte
ministere, cu referire la problema

Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala
 
1. Procedura
operationala
Prezentarea formalizata, in scris, a tututor pasilor ce trebuie urmati, a
metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea
realizarii activitatii, cu privire la aspectul procesual
2. Editie a unei proceduri
operationale
Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri operationale,
aprobata si difuzata
3. Revizia in cadrul unei editii
Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau altele asemenea,
dupa caz, a uneia sau mai multor componente ale unei editii a
procedurii operationale, actiuni care au fost aprobate si difuzate

4. Curriculumul la decizia scolii (CDs*) si curriculumul in dezvoltare locala
Curriculumul la decizia scolii (CDs) reprezinta oferta educationala
propusa de scoala, in concordanta cu nevoile si interesele de invatare
ale elevilor, cu specificul scolii si cu nevoile comunitatii locale, si se
constituie atat din pachete disciplinare optionale ofertate la nivel 
(CDL**) national, regional si local, cat si din pachete disciplinare optionale
ofertate la nivelul unitatii de invatamant
Curriculumul in dezvoltare locala (CDL), specific invatamantului
profesional si tehnic, constituie oferta educationala la nivel local,
elaborata de unitatea de invatamant in parteneriat cu operatorii
economici/autoritatile administratiei publice locale, pentru adaptarea
formarii profesionale a elevilor la nevoile locale ale pietei muncii.

5. Consultarea pentru stabilirea curriculumului la decizia scolii
Reprezinta un proces prin care elevii si parintii sau reprezentantii
legali ai elevilor sunt implicati atat in propunerea, cat si in alegerea
curriculumului la decizia scolii, prin exprimarea unor optiuni.

6. Schema orara Reprezinta documentul care specifica toate disciplinele studiate la
nivelul unei clase, inclusiv curriculumul la decizia scolii, si alocarile
orare corespunzatoare.
 
Tabel sintetic CDs
 
Definitie: este acel tip de optional care are ca scop
realizarea unui parcurs suplimentar pentru dezvoltarea
competentelor specifice prevazute de programa scolara a
unei discipline de trunchi comun, prin noi activitati de
invatare.
Caracteristici:
– nu necesita denumire si programa noua;
– se pastreaza aceleasi competente specifice si aceleasi
continuturi din programa scolara de trunchi comun;
– se elaboreaza un document, anexa la programa scolara
de trunchi comun, care cuprinde:
• justificarea propunerii acestui tip de optional, pe baza
unei analize de nevoi realizate la nivelul clasei respective;
• lista de noi activitati de invatare pentru dobandirea
competentelor specifice prevazute de programa de
trunchi comun.
Nu necesita rubrica noua
in catalog;
calificativele/notele si
absentele se trec in
rubrica disciplinei de
trunchi comun.
Optional ca
noua disciplina
PREG.-
XII/XIII
Definitie: este acel tip de optional care introduce o
disciplina noua fata de cele incluse in trunchiul comun sau
in curriculum diferentiat sau introduce noi domenii/teme
corespunzatoare unei discipline din trunchiul comun sau
din curriculum diferentiat ori le dezvolta pe cele
existente.
Caracteristici:
– necesita denumire si programa scolara noua;
–programa scolara se elaboreaza respectand structura
programelor de trunchi comun.
Necesita rubrica noua in
catalog.
Optional
integrat
PREG.-
XII/XIII
Definitie: este acel tip de optional structurat din
perspectiva domeniilor de cunoastere, in jurul unei teme
integratoare pentru o anumita arie curriculara sau pentru
mai multe arii curriculare.
Caracteristici:
Necesita rubrica noua in
catalog.
 
– necesita denumire si programa scolara noua;
– programa scolara se elaboreaza respectand structura
programelor de trunchi comun.

Abrevieri ale termenilor

1 CP Consiliul profesoral
2. CA Consiliul de administratie
3. CDL Curriculumul in dezvoltare locala
4. TC Trunchi comun
5. CD Curriculum diferentiat
6. CDs Curriculum la decizia scolii
7. CEAC Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii
8. CRP Consiliul Reprezentativ al Parintilor
9. RCOFUIP Regulamentul - cadru de organizare si functionare a unitatilor de
invatamant preuniversitar
 
Descrierea procedurii operationale

1 Generalitati
2 Responsabilitati si termene
3 Resurse necesare
4 Modul de lucru

GENERALITATI
 
(1) La nivelul unitatii de invatamant, constituirea ofertei si alegerea curriculumului la decizia scolii,
elaborarea si avizarea programelor corespunzatoare, monitorizarea si evaluarea implementarii
acestuia se realizeaza in conformitate cu Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia
scolii, aprobata prin O.M.E.C. nr. 3.238/05.02.2021.
(2) Conform Art. 14, alin. (1) din Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia scolii,
aprobata prin O.M.E.C. nr. 3.238/05.02.2021, „Alegerea optionalelor si a numarului acestora - in cazul
claselor care au o plaja orara alocata pentru CDs - de catre elevi/parinti/reprezentanti legali se
realizeaza pentru fiecare an scolar”.
(3) Potrivit Art. 5 din Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia scolii, aprobata prin
O.M.E.C. nr. 3.238/05.02.2021, numarul de ore pe saptamana alocat pentru CDs este stabilit prin planulcadru de invatamant pentru fiecare nivel de invatamant si clasa, dupa caz, in functie de filiera, profil,
specializare/calificare, si respectarea acestuia este obligatorie pentru toate unitatile de invatamant
carora li se aplica acel plan-cadru.
(4) Potrivit Art. 11, alin. (1) din Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia scolii,
aprobata prin O.M.E.C. nr. 3.238/05.02.2021, „Cadrele didactice propun optionale, tinand cont de analiza
nevoilor si de oportunitatile identificate, precum si de preferintele exprimate de elevi, parinti/
reprezentanti legali, comunitate locala”.
(5) Art. 15, alin. (5) din Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia scolii, aprobata prin
O.M.E.C. nr. 3.238/05.02.2021 precizeaza: „in vederea respectarii optiunilor exprimate de elevi/parinti,
stabilirea listei de optionale va lua in calcul inclusiv posibilitatea de organizare a unui bloc orar pentru
CDS, care sa permita participarea la un optional comun a elevilor din clase diferite, de la acelasi nivel de
studiu”.
(6) Conform Art. 11, alin. (2) din Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia scolii,
aprobata prin O.M.E.C. nr. 3.238/05.02.2021, „Optionalele pentru clasele de inceput ale unui nivel de
invatamant - in cazul in care unitatea de invatamant nu a scolarizat elevi la nivelul de invatamant
anterior - se propun de catre cadrele didactice, pe baza experientei de implementare a optionalelor
organizate in anii scolari anteriori, pentru acest nivel de clase”.
(7) Art. 14, la alin. (2) si (3) din Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia scolii,
aprobata prin O.M.E.C. nr. 3.238/05.02.2021, dispune: „Parintii/Reprezentantii legali ai elevilor sau,
dupa caz, elevii claselor de inceput de nivel de invatamant (clasa pregatitoare sau clasele a V-a si a IX-a, in
cazul in care inscrierea se face intr-o alta unitate de invatamant) completeaza si semneaza fisa pentru
exprimarea optiunilor odata cu depunerea dosarului de inscriere. Daca intr-un anumit an scolar,
elevul/parintele alege un optional proiectat pe durata mai multor ani scolari, acesta are dreptul sa isi
schimbe optiunea in anul scolar urmator”.
(8) Conform Art. 21, alin. 4, litera (b) din Regulamentul - cadru de organizare si functionare a
unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. 5447/31.08.2020, cu modificarile si
completarile ulterioare, directorul unitatii de invatamant „coordoneaza activitatea de elaborare a ofertei
educationale a unitatii de invatamant si o propune spre aprobare consiliului de administratie; prin
exceptie, in unitatile de invatamant preuniversitar care scolarizeaza elevi exclusiv in invatamant
profesional si tehnic cu o pondere majoritara a invatamantului dual, directorul aproba curriculumul in
dezvoltare locala cu obligativitatea consultarii, in prealabil, a reprezentantilor operatorilor economici
implicati in instruirea practica si pregatirea de specialitate a elevilor in calificarea respectiva”.
(9) in conformitate cu prevederile Art. 55, alin. i) din Regulamentul - cadru de organizare si functionare
a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. 5447/31.08.2020, cu modificarile si
completarile ulterioare, CP „avizeaza oferta de curriculum la decizia scolii pentru anul scolar urmator si o
propune spre aprobare consiliului de administratie; prin exceptie, in unitatile de invatamant
preuniversitar cu personalitate juridica care scolarizeaza elevi in invatamant profesional si tehnic cu o
pondere majoritara a invatamantului dual consiliul profesoral avizeaza curriculumul in dezvoltare locala
(CDL) si il propune spre aprobare directorului”.
(10) Conform Art. 173, alin. a) din Regulamentul - cadru de organizare si functionare a unitatilor de
invatamant preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. 5447/31.08.2020, cu modificarile si completarile
ulterioare, consiliul reprezentativ al parintilor „propune unitatilor de invatamant discipline si domenii
care sa se studieze prin curriculumul la decizia scolii, inclusiv din oferta nationala”.

RESPONSABILITATI SI TERMENE
 
(1) Luand in considerare prevederile Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia scolii,
aprobata prin O.M.E.C. nr. 3.238/05.02.2021, s-au stabilit urmatoarele termene pentru elaborarea si
aprobarea/avizarea programelor scolare pentru disciplinele/domeniile de studiu optionale si,
respectiv, pentru modulele de pregatire din invatamantul preuniversitar, ofertate la nivelul unitatilor
de invatamant din Municipiul Bucuresti in anul scolar 2022-2023:
 
1. Consultarea directa a elevilor si
parintilor/reprezentantilor legali ai acestora, vizand
propunerea si alegerea curriculumului la decizia scolii,
precum si numarul de ore de CDs pentru care opteaza
invatatori/profesori
pentru invatamantul
primar/profesori
diriginti
SeptembrieOctombrie
 
2. Consultarea reprezentantilor comunitatii locale Conducerea unitatii
de invatamant
Octombrie
 
3. Elaborarea analizei de nevoi care vizeaza interesele de
invatare ale elevilor, oportunitatile educationale si
resursele unitatii de invatamant, specificul
socioeconomic si cultural local, analiza SWOT a
implementarii optionalelor in anul scolar anterior
pentru proiectarea ofertei de CDs pentru anul scolar
urmator Comisia pentru curriculum
Octombrie
 
4. Prezentarea analizei de nevoi in consiliul profesoral Comisia pentru
curriculum
Octombrie
 
5. Elaborarea propunerilor de optionale de catre cadrele
didactice, fiecare propunere cuprinzand: denumirea si
tipul optionalului, clasa, nivelul de invatamant la care
este propus, aria curriculara/ariile curriculare in cadrul
careia/carora este organizat/sunt organizate, durata de
desfasurare (un an sau mai multi ani scolari), precum si
argumentarea relevantei optionalului si o scurta
prezentare a elementelor de continut
Cadrele didactice OctombrieNoiembrie

6. Discutarea propunerilor de optionale in cadrul
colectivelor de cadre didactice care predau aceleasi
discipline scolare, din cadrul acelorasi arii curriculare/
domenii de pregatire/activitati educative/niveluri de
invatamant sau cu participarea tuturor cadrelor
didactice implicate in cazul optionalelor integrate;
inaintarea propunerilor catre comisia pentru curriculum
Cadrele didactice
implicate
OctombrieNoiembrie

7. Centralizarea propunerilor de optionale de catre comisia
pentru curriculum si elaborarea ofertei CDs a scolii, cu
asigurarea a cel putin n + 1 propuneri de optionale daca
numarul maxim de ore alocate in planul-cadru pentru
optionale la o clasa este n Comisia pentru curriculum
OctombrieNoiembrie

8. Dezbaterea si avizarea ofertei de CDs de catre consiliul
profesoral, forma finala rezultata urmand a fi propusa
spre aprobare CA
Comisia pentru
curriculum
CP
OctombrieNoiembrie
 
9. Aprobarea ofertei de CDs de catre consiliul de
administratie al unitatii de invatamant, insotita de
emiterea hotararii CA
 
CA Noiembrie
 
10. Prezentarea ofertei de CDs elevilor/parintilor/
reprezentantilor legali ai elevilor, in vederea exprimarii
optiunilor, prin: afisare pe site-ul si in incinta unitatii de
invatamant, discutii cu parintii/reprezentantii legali si
cadrele didactice care vor preda optionalul, informarea
elevilor si parintilor/reprezentantilor legali prin
intermediul postei electronice, precum si alte modalitati
de informare stabilite la nivelul unitatii de invatamant
Comisia pentru
curriculum
invatatori/profesori
pentru invatamantul
primar/profesori
diriginti
Noiembrie
 
11. Alegerea optionalelor si completarea fiselor pentru
exprimarea optiunilor de catre elevi/parinti/
reprezentanti legali (ANEXA 1)
invatatori/profesori
pentru invatamantul
primar/profesori
diriginti
NoiembrieDecembrie
 
12. Centralizarea optiunilor privind CDs, exprimate de
elevi/parinti/reprezentanti legali, la nivelul fiecarei
clase si transmiterea listei cu optiunile catre comisia
pentru curriculum
invatatori/profesori
pentru invatamantul
primar/profesori
diriginti
NoiembrieDecembrie
 
13. Prezentarea listelor cu optiuni pentru CDs in consiliul
profesoral, pentru definitivare, avizare si transmitere
catre consiliul de administratie a listei de optionale, in
baza criteriilor: (a) numarul si ordinea optiunilor
exprimate pentru un anumit titlu; (b) respectarea
prevederilor legale privitoare la numarul minim de elevi
intr-o formatiune de studiu
Comisia pentru
curriculum
CP
Decembrie
14. Aprobarea de catre CA a listei finale a optionalelor care
vor fi organizate in anul scolar urmator, insotita de
emiterea hotararii CA
CA IanuarieFebruarie
 
15. Informarea elevilor/parintilor/reprezentantilor legali ai
elevilor cu privire la optionalele aprobate pentru anul
scolar urmator, la clasa respectiva
invatatori/profesori
pentru invatamantul
primar/profesori
diriginti
Ianuarie
 
16. Transmiterea catre inspectoratul scolar a listei de
optionale aprobate – Oferta de CDs a scolii, pe
clase/formatiuni de studiu, pentru anul scolar urmator
Conducerea unitatii
de invatamant
Ianuarie
 
17. Elaborarea de catre cadrele didactice a documentatiei
pentru optionalele selectate in oferta de CDs a scolii:
- proiectele programelor scolare, in cazul optionalelor ca
noua disciplina/nou domeniu de studiu (respectiv,
optional ca noua disciplina sau optional integrat);
- documentul anexa la programa scolara de TC, in cazul
optionalelor de aprofundare, cuprinzand justificarea
propunerii acestui tip de optional, pe baza unei analize de
nevoi realizate la nivelul clasei, si o lista de noi activitati
de invatare pentru dobandirea competentelor specifice
prevazute de programa de trunchi comun
Cadrele didactice
care au propus
optionalul
Ianuarie
 
18. Transmiterea catre inspectoratul scolar a proiectelor
programelor pentru optionale ca noua disciplina/nou
domeniu de studiu, respectiv optional integrat, in
vederea obtinerii avizului de specialitate
CA Aprilie
19. Avizarea de specialitate a proiectelor de programe de
optionale si, dupa caz, elaborarea de recomandari
Inspectoratul scolar,
prin inspectorii
scolari desemnati
Mai
20. Revizuirea programelor scolare care nu au primit avizul
de specialitate de la inspectoratul scolar sau care au
primit recomandari, inclusiv cu sprijin/consiliere de la
responsabilul comisiei pentru curriculum din unitatea
de invatamant sau de la inspectorul scolar care a
formulat recomandarile
Cadrul didactic
propunator
Responsabilul
comisiei pentru
curriculum
Inspectorul scolar
care a formulat
recomandarile
Mai
 
21. Reluarea procedurii de avizare pentru programele
revizuite, in urma recomandarilor sau a neacordarii
avizului de specialitate
Cadrul didactic
propunator
Responsabilul
comisiei pentru
curriculum
Inspectorul scolar
care a formulat
recomandarile
Mai
 
22. Aprobarea in CA a programelor scolare pentru optionale
ca noua disciplina/nou domeniu de studiu, respectiv
optional integrat, care au obtinut avizul de specialitate
din partea inspectoratului scolar, insotite de fisa de
avizare; emiterea hotararii CA
CA Mai
 
23. Elaborarea planificarii calendaristice si, dupa caz, a
materialelor-suport in vederea implementarii
optionalelor aprobate a se desfasura in anul scolar
urmator
Cadrele didactice
care au propus
optionalul aprobat
Iunie
(2) in vederea obtinerii avizului de specialitate din partea inspectoratului scolar, in speta, al
inspectorului scolar pentru fiecare disciplina, pentru programele scolare pentru optionalele incluse in
oferta unitatii de invatamant (respectiv, optional ca noua disciplina sau optional integrat), se intreprind
urmatorii pasi procedurali, conform termenelor:
Nr.
crt
Demersuri Termen
1. Scanarea, intr-un singur document - in format pdf, denumit
CDS_disciplina_denumirea unitatii de invatamant, de catre responsabilul de
comisiei pentru curriculum, a pieselor din portofoliului aferent fiecarui CDs de
la disciplina respectiva, si anume:
1. fisa de avizare a proiectului de programa pentru CDs, cu toate campurile
completate;
01-30 aprilie
 
2. proiectul de programa pentru CDs;
2. Transmiterea documentului PDF rezultat pentru fiecare disciplina care are
alocate ore din CDs, de pe adresa electronica a unitatii de invatamant, pe
adresa electronica a inspectorului/inspectorilor pentru disciplina respectiva
01-30 aprilie
3. Transmiterea fiselor de avizare a proiectului de programa pentru CDs, in
format pdf, de catre inspectorul pentru disciplina respectiva pentru
programele care au obtinut avizul de specialitate, pe adresa electronica a
unitatii de invatamant
02 - 31 mai
4. Printarea fiselor de avizare si depunerea lor la portofoliul cuprinzand oferta de
CDs a scolii, un exemplar inmanandu-se si profesorului propunator
02 - 31 mai
5. Refacerea/revizuirea, de catre autori, a programelor scolare care nu au primit
avizul de specialitate de la inspectoratul scolar sau care au primit recomandari;
reluarea pasilor procedurali mentionati la punctele 1-4, pana la obtinerea
avizului stiintific din partea inspectorului scolar
02 - 31 mai

RESURSE NECESARE
 
(1) Conducerea unitatii de invatamant
• consulta direct reprezentantii comunitatii locale in constituirea ofertei de CDs la nivelul unitatii de
invatamant;
• transmite inspectoratului scolar lista de optionale aprobate, pe clase/formatiuni de studiu, pentru
anul scolar urmator;
• are responsabilitatea sa verifice completarea corecta a cataloagelor si registrelor matricole cu
denumirile complete ale optionalelor pentru fiecare clasa;
• valorifica, in raportul general privind starea si calitatea invatamantului din unitatea scolara,
concluziile si recomandarile raportului comisiei pentru curriculum privind calitatea si eficienta
optionalelor desfasurate in unitatea de invatamant.
(2) Consiliul de administratie
• aproba oferta de CDs inaintata de CP si emite hotararea CA;
• aproba lista finala a optionalelor care vor fi organizate in anul scolar urmator si emite hotararea
CA;
• transmite inspectoratului scolar proiectele programelor de optional ca noua disciplina/nou
domeniu de studiu sau optional integrat care urmeaza sa fie implementate in anul scolar urmator,
in vederea obtinerii avizului de specialitate al inspectoratului scolar;
• aproba proiectele programelor de optionale care au primit avizul de specialitate din partea
inspectoratului scolar, insotite de fisa de avizare si emite hotararea CA.
(3) Consiliul profesoral
• dezbate analiza de nevoi;
• dezbate si avizeaza oferta de CDs, forma finala rezultata urmand a fi propusa spre aprobare CA;
• in urma prezentarii listelor cu optiunile pentru CDs ale elevilor si parintilor/reprezentantilor
legali ai acestora, definitiveaza, avizeaza si transmite catre consiliul de administratie lista de
optionale, in baza criteriilor: (a) numarul si ordinea optiunilor exprimate pentru un anumit titlu;
(b) respectarea prevederilor legale privitoare la numarul minim de elevi intr-o formatiune de
studiu.
 
(4) Comisia pentru curriculum
• elaboreaza, pornind de la raportul privind calitatea si eficienta optionalelor desfasurate in
unitatea de invatamant in anul scolar anterior, analiza de nevoi pentru proiectarea ofertei de CDs
din anul scolar urmator, document care vizeaza interesele de invatare ale elevilor, oportunitatile
educationale si resursele unitatii de invatamant, specificul socioeconomic si cultural local,
analiza SWOT a implementarii optionalelor in anul scolar anterior pentru proiectarea ofertei de
CDs pentru anul scolar urmator;
• prezinta analiza de nevoi in CP;
• centralizeaza propunerile de optionale propuse de colectivele de cadre didactice si elaboreaza
oferta CDs a scolii, cu asigurarea a cel putin n + 1 propuneri de optionale daca numarul maxim
de ore alocate in planul-cadru pentru optionale la o clasa este n;
• asigura dezbaterea si avizarea ofertei de CDs de catre consiliul profesoral;
• coordoneaza prezentarea ofertei de CDs elevilor/parintilor/reprezentantilor legali ai elevilor, in
vederea exprimarii optiunilor;
• asigura prezentarea listelor cu optiuni pentru CDs in consiliul profesoral, pentru definitivare,
avizare si transmitere catre consiliul de administratie a listei de optionale;
• asigura revizuirea programelor scolare care nu au primit avizul de specialitate de la
inspectoratul scolar sau care au primit recomandari, sprijinind/consiliind cadrul didactic
propunator, prin responsabilul comisiei;
• coordoneaza procesul de monitorizare si evaluare a implementarii CDs, ca parte a procesului de
monitorizare si evaluare a implementarii curriculumului in unitatea de invatamant;
• elaboreaza anual un document de analiza a calitatii si eficientei optionalelor implementate la
nivelul unitatii de invatamant, prin prelucrarea si interpretarea informatiilor obtinute din
procesul de monitorizare;
• intocmeste raportul privind calitatea si eficienta optionalelor desfasurate in unitatea de
invatamant si il prezinta in consiliul profesoral.
(5) Cadrele didactice de specialitate
• fac propuneri de optionale ce cuprind: denumirea si tipul optionalului, clasa, nivelul de
invatamant la care este propus, aria curriculara/ariile curriculare in cadrul careia/carora este
organizat/sunt organizate, durata de desfasurare (un an sau mai multi ani scolari), precum si
argumentarea relevantei optionalului si o scurta prezentare a elementelor de continut;
• analizeaza propunerile in cadrul colectivelor de cadre didactice care predau aceeasi disciplina
scolara, din cadrul acelorasi arii curriculare/domenii de pregatire/activitati educative/niveluri
de invatamant sau cu toate cadrele didactice implicate, in cazul optionalelor integrate;
• centralizeaza optionalele propuse si le inainteaza comisiei pentru curriculum;
• discuta cu elevii si parintii/reprezentantii legali ai acestora, prezentandu-le oferta de CDs;
• elaboreaza proiectele programelor scolare pentru optionalele ca noua disciplina/nou domeniu
de studiu sau optionale integrate selectate pentru a fi implementate in anul scolar urmator,
respectand structura programelor scolare pentru disciplinele din trunchiul comun din
planurile-cadru pentru invatamant primar, gimnazial, respectiv liceal;
• pentru optionalele de aprofundare selectate pentru a fi implementate in anul scolar urmator,
elaboreaza un document, anexa la programa scolara de trunchi comun, care cuprinde
justificarea propunerii acestui tip de optional, pe baza unei analize de nevoi realizate la nivelul
clasei respective, si o lista de noi activitati de invatare pentru dobandirea competentelor
specifice prevazute de programa de trunchi comun;
 
• refac proiectul de programa in cazul proiectul programei unui optional care nu primeste avizul
de specialitate sau a primit avizul de specialitate cu recomandari.
(6) invatatorii/profesorii pentru invatamantul primar/profesorii diriginti
• consulta direct elevii si parintii/reprezentantii legali ai acestora, in vederea propunerii si
alegerii curriculumului la decizia scolii, precum si a numarului de ore de CDs pentru care
opteaza;
• prezinta oferta de CDs elevilor/parintilor/reprezentantilor legali ai elevilor, in vederea
exprimarii optiunilor;
• intreprind demersurile pentru alegerea optionalelor si completarea fiselor pentru exprimarea
optiunilor de catre elevi/parinti/reprezentanti legali;
• centralizeaza optiunile privind CDs, exprimate de elevi/parinti/reprezentanti legali, la nivelul
fiecarei clase si transmit lista cu optiunile catre comisia pentru curriculum;
• informeaza elevii/parintii/reprezentantii legali ai elevilor cu privire la optionalele aprobate
pentru anul scolar urmator, la clasa respectiva.

MODUL DE LUCRU
 
(1) in urma procesului de consultare directa a elevilor si parintilor/reprezentantilor legali ai acestora,
realizata de catre invatator/profesor pentru invatamantul primar/profesor diriginte, precum si a
reprezentantilor comunitatii locale de catre conducerea unitatii de invatamant, comisia pentru
curriculum realizeaza analiza de nevoi, document care se prezinta si se dezbate in CP al scolii.
(2) Pornind de la analiza de nevoi si de la preferintele exprimate de elevi, parinti/reprezentanti legali,
comunitate locala, cadrele didactice propun optionale care vor fi analizate in colectivele care predau
aceleasi discipline scolare, din cadrul acelorasi arii curriculare/domenii de pregatire/activitati
educative/niveluri de invatamant. in cazul optionalelor integrate, analiza se face cu participarea tuturor
cadrelor didactice implicate.
(3) Optionalele propuse de colectivele de cadre didactice se centralizeaza de catre comisia pentru
curriculum, realizandu-se oferta de CDs a scolii.
(4) Oferta de CDs a scolii este prezentata, dezbatuta si avizata de consiliul profesoral, iar forma finala
rezultata din aceasta dezbatere este propusa spre aprobare consiliului de administratie al unitatii de
invatamant.
(5) Comisia pentru curriculum a unitatii de invatamant coordoneaza prezentarea ofertei de CDs
parintilor/reprezentantilor legali si elevilor.
(6) Alegerea optionalelor si a numarului acestora de catre elevi/parinti/reprezentanti legali se face prin
completarea fisei pentru exprimarea optiunilor, asumate prin semnatura de catre unul dintre
parinti/reprezentantul legal, in cazul elevilor sub 14 ani, si de catre elevul care a implinit 14 ani, caz in
care parintele semneaza pentru luare la cunostinta.
(7) invatatorul/Profesorul pentru invatamantul primar/Profesorul diriginte centralizeaza optiunile
pentru CDs exprimate de catre elevi si parinti/reprezentantii legali ai acestora la nivelul fiecarei clase.
(8) Comisia pentru curriculum primeste optiunile pentru CDs de la invatatori/profesorii pentru
invatamantul primar/profesorii diriginti, le centralizeaza pentru fiecare nivel de clasa si prezinta
rezultatul consiliului profesoral.
(9) Situatia optiunilor pentru CDs este dezbatuta in Consiliul profesoral, care intocmeste si avizeaza lista
de optionale ce urmeaza a fi inaintata Consiliului de administratie pentru aprobare.
(10) in stabilirea listei de optionale, Consiliul profesoral va tine cont de criterii, precum:
a) numarul si ordinea optiunilor exprimate pentru un anumit titlu;
 
b) respectarea prevederilor legale privitoare la numarul minim de elevi intr-o formatiune de studiu.
(11) Consiliul de administratie aproba lista finala a optionalelor care vor fi organizate in unitatea de
invatamant in anul scolar urmator.
(12) Elevii si parintii vor fi informati despre optionalele aprobate pentru clasa respectiva de catre
invatator/profesorul pentru invatamantul primar/profesorul diriginte.
(13) Conducerea scolii transmite inspectoratului scolar lista de optionale aprobate, pe clase/formatiuni
de studiu, pentru anul scolar urmator.
(14) Pentru optionalele ca noua disciplina/nou domeniu de studiu si optionalele integrate selectate
pentru a fi implementate in anul scolar urmator, cadrele didactice propunatoare elaboreaza proiectele
acestor programe scolare.
(15) Elaborarea proiectelor programelor pentru optionale trebuie sa respecte structura programelor
scolare pentru disciplinele din trunchiul comun din planurile-cadru pentru invatamant primar,
gimnazial, respectiv liceal.
(16) Pentru optionalele de aprofundare selectate pentru a fi implementate in anul scolar urmator,
cadrele didactice propunatoare elaboreaza un document, anexa la programa scolara de trunchi comun,
care cuprinde justificarea propunerii acestui tip de optional, pe baza unei analize de nevoi realizate la
nivelul clasei respective, si o lista de noi activitati de invatare pentru dobandirea competentelor
specifice prevazute de programa de trunchi comun.
(17) Consiliul de administratie al unitatii de invatamant transmite inspectoratului scolar proiectele
programelor de optional ca noua disciplina/nou domeniu de studiu si optionale integrate care urmeaza
sa fie implementate in anul scolar urmator, in vederea obtinerii avizului de specialitate al
inspectoratului scolar. Avizul poate include, dupa caz, si o serie de recomandari.
(18) Avizul de specialitate este dat de catre inspectorul scolar care coordoneaza disciplina/domeniul
respectiv, in urmatoarele conditii: intruneste „DA” la cele doua criterii eliminatorii si „DA“/„DA, cu
recomandari” la toate criteriile de calitate.
(19) in cazul in care proiectul programei unui optional nu primeste avizul de specialitate profesorul
propunator poate solicita si primi sprijin/consiliere de la responsabilul comisiei pentru curriculum din
unitatea de invatamant sau de la inspectorul scolar care a formulat recomandarile; procedura este
reluata pana la obtinerea avizului.
(20) in cazul in care proiectul programei unui optional a primit avizul de specialitate cu recomandari,
profesorul propunator reface proiectul de programa, potrivit recomandarilor primite; poate solicita si
primi sprijin/consiliere de la responsabilul comisiei pentru curriculum din unitatea de invatamant sau
de la inspectorul scolar care a formulat recomandarile.
(21) Proiectele programelor de optionale care au primit avizul de specialitate din partea
inspectoratului scolar, insotite de fisa de avizare, sunt aprobate in consiliul de administratie al unitatii
de invatamant.
(22) Pentru programele de optionale selectate din oferta nationala nu este necesar sa fie solicitat avizul
de specialitate al inspectoratului scolar.
(23) Dupa aprobarea programelor de optionale de catre consiliul de administratie al unitatii de
invatamant, profesorul care urmeaza sa desfasoare optionalul in anul scolar urmator elaboreaza
planificarea calendaristica si, dupa caz, diferite materiale-suport.
(24) Optionalele aprobate sunt incluse in schemele orare ale claselor.

 DISPOZITII FINALE
 
(1) Conducerile unitatilor de invatamant prelucreaza Procedura operationala I.S.M.B. privind
constituirea ofertei si alegerea curriculumului la decizia scolii la nivelul unitatii de invatamant,
elaborarea si avizarea programelor corespunzatoare, monitorizarea si evaluarea implementarii 
acestuia in unitatile de invatamant din Municipiul Bucuresti cu toate organismele si cadrele didactice
implicate.
(2) Procedura va fi difuzata membrilor comisiilor si compartimentelor implicate in coordonarea si
parcurgerea demersurilor de constituire a ofertei si de alegere a curriculumului la decizia scolii la
nivelul unitatii de invatamant, de elaborare si avizare a programelor corespunzatoare, de monitorizare
si evaluare a implementarii acestuia.
(3) Actuala procedura va fi revizuita in cazul in care apar modificari organizatorice sau alte reglementari
cu caracter general sau intern care sa intereseze prevederile acestei proceduri.

Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

procedura curriculum la decizia scoliiprocedura curriculum


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//