ţóÂ

Concurs directori 2021. Procedura pentru organizarea si desfasurarea probei de interviu

De Laura Galescu
la 12 Nov. 2021
1 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Concurs directori 2021. Procedura pentru organizarea si desfasurarea probei de interviu12Nov.2021

Va prezentam procedura pentru organizarea si desfasurarea probei de interviu din cadrul concursului pentru directori scolari 2021.

Concurs directori 2021, proba de interviuScopul procedurii
 
Scopul specific al prezentei proceduri este de a stabili modul de realizare a activitatilor specifice privind organizarea si desfasurarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Bucuresti, sesiunea 2021, in conformitate cu prevederile Legii Nr. 1/2011-Legea Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare si a OME nr. 4597/06.08.2021 de aprobare a Metodologie privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea:
 
> Stabileste modul de realizare a activitatilor stipulate in documentele legislative amintite anterior, compartimentele si persoanele implicate.
> Asigura existenta documentatiei necesare derularii activitatii.
> Asigura derularea activitatii procedurate, in conformitate cu normele legale in materie.
> Sprijina auditul/alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe manager in exercitarea procesului decizional.
 
Domeniul de aplicare a procedurii
 
> Dispozitiile prezentei proceduri se aplica in toate etapele de organizare si desfasurare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Bucuresti, sesiunea 2021.
 
> Dispozitiile prezentei proceduri se aplica tuturor persoanelor care au atributii privind organizarea si desfasurarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul
Bucuresti, sesiunea 2021, si anume:
 
a) membrii comisiei ISMB de organizare a concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, sesiunea 2021;
 
b) membrii comisiilor de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, sesiunea 2021;
 
c) candidatii la concursul pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, sesiunea 2021
 
d) observatorii desemnati in conformitate cu prevederile legale.

 
Documente de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate

> Legislatie primara
 
- Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
- Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
 
> Legislatie secundara
 
- OME nr. 4597/06.08.2021 de aprobare a Metodologie privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
- Procedura ME nr. 34362/25.10.2021 privind organizarea, desfasurarea si evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat.
 
> Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice
 
- Regulamentul intern al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti nr. 21938/18.09.2015;
 
- Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Inspectoratelor scolare, aprobat prin OMECTS nr. 5530/05.10.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
 
DESCRIEREA PROCEDURII FORMALIZATE
 
1. GENERALITATI
 
1.1. Dispozitiile prezentei proceduri se aplica tuturor persoanelor care au atributii privind organizarea si desfasurarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Bucuresti, sesiunea 2021.
 
1.2. Organizarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Bucuresti, sesiunea 2021, este asigurata de catre Comisia municipiului Bucuresti de organizare a concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Bucuresti, sesiunea 2021, numita prin decizie a inspectorului scolar general.
 
1.3. Evaluarea probei de interviu este realizata de catre Comisia de evaluare a probei de interviu stabilita, pentru fiecare unitate de invatamant, prin decizie a inspectorului scolar general.
 
1.4. Prezenta procedura va fi comunicata prin afisare pe site-ul Inspectoratului scolar al Municipiului Bucuresti, www.ismb.edu.ro.

 
2. DOCUMENTE UTILIZATE

2.1. Lista si provenienta documentelor utilizate
 
— Deciziile comisiilor de organizare, si ale comisiilor de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Bucuresti, sesiunea 2021
— Procese verbale
—  Borderouri, liste
— Declaratie de incompatibilitate
— Cerere de retragere din concurs
— Cerere de contestatie a rezultatelor

2.2. Circuitul documentelor
 
— Circuitul documentelor este descris in capitolul Modul de lucru (4)

3.  RESURSE NECESARE
 
3.1. Resurse materiale
 
— Tehnica de calcul (PC, laptop)
— Copiator, imprimanta, telefon, fax
— Rechizite, hartie imprimanta
 
3.2. Resurse umane
 
a) membrii comisiilor de organizare si desfasurare a probei scrise, de evaluare a lucrarilor scrise si de solutionare a contestatiilor rezultatelor la proba scrisa din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Bucuresti, sesiunea 2021;
b) Profesori supraveghetori;
c) monitori audio-video;
d) observatori.
 
3.3. Resurse financiare si informationale
 
— Acte normative in vigoare
— Baza de date privind candidatii
— Documentele continute in mapa centrului de concurs
—  Paginina web a ISMB.

4.  MODUL DE LUCRU
 
Organizarea si desfasurarea probei de interviu
 
4.1. La nivelul municipiului Bucuresti, proba de interviu se va desfasura in 6 centre de interviu organizate la:
 
— Colegiul National “I.L. Caragiale”, sector 1, pentru candidatii care au facut optiuni pentru functii de director si director adjunct la unitati de invatamant din sectorul 1, precum si pentru cei care au facut optiuni pentru unitati de invatamant special;
 
— Liceul Teoretic “Traian”, sector 2, pentru candidatii care facut optiuni pentru functii de director si director adjunct la unitati de invatamant din sectorul 2;
 
— Scoala Gimnaziala Nr. 195, sector 3, pentru candidatii care facut optiuni pentru functii de director si director adjunct la unitati de invatamant din sectorul 3;
 
— Colegiul National “Ion Creanga”, sector 4, pentru candidatii care facut optiuni pentru functii de director si director adjunct la unitati de invatamant din sectorul 4;
 
— Colegiul National "Gheorghe Lazar”, sector 5, pentru candidatii care facut optiuni pentru functii de director si director adjunct la unitati de invatamant din sectorul 5;
 
— Liceul tehnologic „Sf. Antim Ivireanu”, sector 6, pentru candidatii care facut optiuni pentru functii de director si director adjunct la unitati de invatamant din sectorul 6, precum si pentru cei care au facut optiuni pentru cluburile copiilor si cluburile sportive scolare.
 
4.2. Comisia municipiului Bucuresti de organizare a concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat ia toate masurile necesare pentru organizarea probei de interviu in conditii optime.
 
4.3. Comisiile de evaluare a probei de interviu pentru fiecare unitate de invatamant se constituie prin decizie a inspectorului scolar general, fiind aprobate in consiliul de administratie al ISMB in data de 10.11.2021.
 
4.4. Graficul de desfasurare a probei de interviu se afiseaza pe site-ul ISMB in date de 12.11.2021. Planificarea candidatilor care au optat pentru aceeasi functie de director sau director adjunct se face in ordine alfabetica, cu exceptia situatiilor in care aranjarea alfabetica nu permite unui candidat sa participe la un alt interviu planificat la aceeasi data si ora pentru o alta functie de director sau director adjunct.
 
4.5. Orice modificare, din motive obiective, a programului de desfasurare a unei probe de interviu este adusa la cunostinta candidatilor, observatorilor si membrilor comisiei de evaluare a interviului, in scris/ prin corespondenta electronica, cu cel putin 24 de ore inainte, de catre
presedintele comisiei de organizare sau de catre un membru desemnat de acesta. Daca termenul de 24 de ore nu poate fi respectat din motive exceptionale, secretarul probei de interviu intocmeste un proces-verbal in care precizeaza motivele din cauza carora proba nu se poate desfasura. Procesul-verbal se semneaza de catre membrii comisiei de concurs si de observatorii prezenti. Proba este reprogramata de catre comisia de organizare, cu anuntarea celor implicati.
 
4.6. Pentru candidatii care au optat pentru ocuparea functiilor de director si/sau director adjunct din mai multe unitati de invatamant, respectarea programarii probei de interviu si prezentarea la acestea, conform graficului stabilit, sunt in responsabilitatea candidatului. Neprezentarea candidatului la data si ora planificata pentru proba de interviu atrage dupa sine pierderea dreptului de a sustine proba de interviu pentru respectiva functie de conducere, fiind consemnat ca NEPREZENTAT.
 
4.7. Un candidat poate solicita reprogramarea probei de interviu doar in situatia in care face dovada ca este spitalizat in ziua programata pentru proba de interviu sau se afla in carantina sau izolare in data respectiva, cu conditia prezentarii unui buletin de analize care atesta rezultatul pozitiv al analizei RT-PCR sau a unui raport medical sau a unei decizii de carantinare eliberate de DSP, care atesta plasarea in izolare/carantina pentru o perioada care include data programata pentru proba de interviu. Solicitarea trebuie trimisa catre ISMB cu cel putin 24 de ore inaintea orei la care este planificata proba de interviu.
 
4.8. in fiecare centru de interviu vor fi organizate sali in care se va desfasura proba de interviu, dotate cu sistem de monitorizare audio-video care sa surprinda cel putin frontal toti membrii comisiei, candidatul, observatorii, in timpul sustinerii probei, precum si toate actiunile si dialogurile candidatilor, membrilor comisiei si ale observatorilor in desfasurarea acestor activitati.
 
4.9. Salile in care se va desfasura proba de interviu vor fi dotate cu cate un calculator si o imprimanta care vor fi utilizate pentru evaluarea competentelor digitale.
 
4.10. in centre vor fi amenajate si sali in care candidatii si observatorii pot astepta inceperea probei si in care vor depozita obiectele personale pe durata desfasurarii probei.
 
4.11. Cu cel putin 48 de ore inaintea desfasurarii fiecarei probe de interviu, presedintele comisiei de evaluare contacteaza membrii comisiei de evaluare si se asigura ca acestia pot participa la activitatile care se vor desfasura in ziua probei de interviu. In situatia in care unul dintre membri nu poate participa la activitatile comisiei, din motive obiective, presedintele comisiei de evaluare anunta, telefonic si prin corespondenta electronica, presedintele comisiei de organizare, care va lua masuri de reprogramare a probei de interviu, fara a se depasi perioada stabilita prin metodologie. Solicitarile de reprogramare a probei vor fi trimise pe adresa de e-mail concursdirectori2021@ismb.ro.
 
4.12. Cu cel putin 48 de ore de inaintea desfasurarii fiecarei probe de interviu, presedintele comisiei de evaluare invita, prin corespondenta electronica, urmatoarele persoane:
 
— observatorii desemnati de organizatiile sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, care au membri in unitatea de invatamant;
 
— observatorul desemnat de federatiile reprezentative ale asociatiilor de parinti cu activitate relevanta la nivel national sau de Consiliul reprezentativ al parintilor din unitatea de invatamant, dupa caz;
 
— observatorul desemnat de structurile organizatorice ale elevilor reprezentative la nivel national, pentru unitatile de invatamant de nivel liceal si postliceal;
 
— observatorul desemnat de agentii economici parteneri, in cazul unitatilor care scolarizeaza in invatamantul profesional si tehnic.
 
Invitatiile se trimit de pe adresa de e-mail creata si gestionata in conformitate cu prevederile art. 4, lit. i) din Procedura ME nr. 34362/25.10.2021.
 
4.13. In situatia in care, din motive obiective, proba de interviu a fost reprogramata, presedintele comisiei de evaluare informeaza in acest sens candidatul/candidatii, membrii comisiei de evaluare si observatorii desemnati.
 
4.14. Daca se constata ca la data si ora programata pentru interviu unul dintre membrii comisiei de evaluare nu se prezinta, secretarul comisiei de evaluare intocmeste un proces verbal semnat de toti cei prezenti si se reiau pasii procedurali descrisi la punctul 4.11.
 
4.15. Comisia de evaluare se intruneste cu aproximativ o ora inaintea orei planificata pentru primul interviu si desfasoara urmatoarele activitati:
 
— selecteaza, din lista afisata pe site-ul ISMB, un numar 3-4 situatii problema, le particularizeaza la specificul unitatii de invatamant si elaboreaza biletele, pe care le numeroteaza de la 1 la n. Numarul de bilete elaborate trebuie sa fie mai mare cu cel putin 1 fata de numarul de candidati programati la comisia respectiva, dar nu poate fi mai mic de 4.
 
— la propunerea membrilor comisiei de evaluare, stabileste si redacteaza sarcinile de lucru pentru evaluarea competentelor digitale, cu respectarea prevederilor art. 12, lit. b) din Procedura ME nr. 34362/25.10.2021, le tipareste pe bilete si le numeroteaza de la 1 lan.

Numarul de bilete elaborate trebuie sa fie mai mare cu cel putin 1 fata de numarul de candidati programatti la comisia respectiva, dar nu poate fi mai mic de 4.
 
— Stabileste ordinea etapelor din cadrul interviului;
 
— Stabileste momentul adresarii intrebarilor (dupa fiecare etapa sau la finalul probei).
 
4.16. Durata probei de interviu este de 60 de minute pentru fiecare candidat, structurata astfel:
 
a) etapa I - pentru sustinerea prezentarii candidatului si a strategiei de dezvoltare a unitatii de invatamant -maximum 25 minute;
 
b) etapa a Il-a - pentru pregatirea si prezentarea modalitatii de rezolvare a situatiei-problema - maximum 20 minute;
 
c) etapa a Ill-a - pentru rezolvarea sarcinii de lucru repartizata pentru evaluarea competentelor digitale - maximum 15 minute.
 
4.17. La inceputul etapei I, candidatul are obligatia de a pune la dispozitia comisie de evaluare cate un exemplar tiparit din strategia de dezvoltare a unitatii de invatamant pentru care candideaza.
 
4.18. Sarcina de lucru pentru evaluarea competentelor digitale trebuie conceputa astfel incat sa poata fi finalizata in timpul alocat rezolvarii acestei sarcini. La aceasta proba vor fi evaluate doar competentele digitale. La final, candidatul printeaza documentele elaborate conform sarcinii de lucru si la semneaza.
 
4.19. Candidatul nu poate depasi timpul alocat pentru fiecare etapa a interviului. Cu cel putin 3 minute inainte de expirarea timpului prevazut pentru fiecare etapa, presedintele comisiei de evaluare ii comunica candidatului ca trebuie sa finalizeze prezentarea /sarcina.
 
4.20. Pe durata prezentarii strategiei si a rezolvarii sarcinilor de lucru candidatii nu pot fi intrerupti.
 
4.21. La momentul stabilit, membrii comisiei de evaluare pot adresa intrebari candidatului. Intrebarile vor fi puse doar in legatura cu elementele prezentate in strategia de dezvoltare a unitatii sau pentru a clarifica unele aspecte cu privire la modul in care au fost rezolvate sarcinile de la etapele a Il-a si a III-a. Fiecare membru al comisiei poate adresa maximum o intrebare, la care candidatul trebuie sa raspunda in maximum 3 minute.
 
4.22. Toti candidatii care opteaza pentru aceeasi functie din cadrul unei unitati de invatamant vor avea de solutionat aceeasi situatie-problema (conform cerintei din biletul extras de primul candidat, conform ordinii alfabetice) si vor avea repartizate aceleasi sarcini de lucru pentru evaluarea competentelor digitale.
 
4.23. in cazul interviurilor organizate pentru mai multi candidati care au optat pentru aceeasi functie din cadrul unei unitati de invatamant, membrii comisiei de evaluare si observatorii au obligatia de a pastra, pe tot parcursul desfasurarii probelor, confidentialitatea asupra sarcinilor de lucru elaborate si extrase de primul candidat.
 
4.24. Accesul in sala a membrilor comisiei de evaluare, a candidatilor si a observatorilor se face pe baza documentului de identitate prezentat.
 
4.25. inainte de inceperea activitatilor comisiei, presedintele comisiei de evaluare se asigura ca toti participantii (membrii comisiei si observatorii) au completat si depus declaratia pe propria raspundere ca nu au in randul candidatilor sot, sotie, rude sau afini pana la gradul IV inclusiv, ori relatii conflictuale cu vreun candidat, conform Anexei nr. 1 la prezenta procedura.
 
4.26. Observatorii participa la activitatile comisiei de evaluare si raman in sala pe tot parcursul desfasurarii interviurilor pentru aceeasi functie din cadrul unei unitati de invatamant.
 
4.27. Atat membrii comisiei de evaluare cat si observatorii nu vor utiliza telefoanele sau alte echipamente electronice in timpul desfasurarii activitatilor comisiei.
 
4.28. Imediat dupa ce fiecare candidat a sustinut proba de interviu, se face evaluarea si completarea documentelor, in conformitate cu prevederile art. 16 din Procedura ME nr. 34362/25.10.2021.
 
4.29. Evaluarea si completarea borderourilor nu se face in prezenta candidatului.
 
4.30. Completarea borderourilor individuale de notare si a celui centralizator se face imediat dupa ce fiecare candidat a sustinut proba de interviu. Pentru situatiile in care, pentru ocuparea aceleiasi functii de conducere, s-au prezentat mai multi candidati se interzice membrilor
comisiei completarea borderourilor de notare dupa ce toti au sustinut proba.
 
4.31. Daca, in urma aplicarii metodei de calcul conform alin. (2)-(3) din art. 16 din Procedura ME nr. 34362 /25.10.2021, nu se poate constitui media, presedintele comisiei de evaluare a probei de interviu informeaza imediat presedintele comisiei de organizare si preda acestuia, in aceeasi zi, toata documentatia probei, constand in:
 
—  borderourile individuale de notare;
 
—  borderoul de notare centralizator;
 
— strategia de dezvoltare a unitatii de invatamant elaborata de candidat;
 
— biletul extras;
 
— sarcinile de lucru pentru evaluarea competentelor digitale;
 
— documentele printate de candidat si asumate de acesta prin semnatura;
 
— Suportul magnetic pe care sunt arhivate fisierele realizate de catre candidat, printscreen al email-ului transmis comisiei;
 
— biletele neextrase;
 
— procesul-verbal privind desfasurarea probei de interviu;
 
—  tabel centralizator cu rezultatele candidatului /candidatilor.
 
4.32. La finalul fiecari probe de interviu sustinute de un candidat, secretarul comisiei preia toate documentele /materialele mentionate la punctul 8.4.31 precum si cele 5 exemplare ale strategiei de dezvoltare a unitatii de invatamant.
 
4.33. Presedintele comisiei de organizare impreuna cu presedintii comisiilor de evaluare a probei de interviu asigura centralizarea zilnica a rezultatelor obtinute de candidati la proba de interviu.
 
4.34. Punctajele obtinute la proba de interviu se afiseaza la sediul si pe site-ul inspectoratului scolar dupa incheierea probei, in aceeasi zi. Exceptie fac situatiile in care nu s-a putut constitui media, caz in care punctajul va fi afisat dupa comunicarea masurilor dispuse de comisia
nationala .
 
4.35. Pentru candidatii care au solicitat in cererea de inscriere anonimizarea datelor cu caracter personal, rezultatele se afiseaza utilizandu-se un cod format din ultimele 7 cifre ale codului numeric personal (CNP) sau codul utilizat pentru afisarea rezultatelor la proba scrisa.
 
4.36. Rezultatul probei de evaluare a interviului se poate contesta in termen de maximum 48 de ore de la afisarea rezultatului.

 
DISPOZITII FINALE
 
4.37. Pe tot parcursul desfasurarii probei de interviu este interzis accesul persoanelor straine in perimetru salilor de interviu, cu exceptia delegatilor desemnati de ministerul educatiei pentru monitorizarea organizarii si desfasurarii probelor de concurs.
 
4.38. Presa are acces si poate realiza inregistrari /fotografii/preluari de imagine in timpul desfasurarii probei de interviu doar cu acordul persoanelor implicate in desfasurarea probei (candidatii si membrii comisiilor de evaluare).
 
4.39. Pentru respectarea masurilor de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV 2, purtarea mastii de protectie este obligatorie in toate spatiile inchise.
 

Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

concurs directori 2021directori de scolidirectori scolaridirectori scoliproba de interviu concurs directori


x

Lasa un raspuns
Comentarii [1 comentariu]Adauga comentariul tau

13Nov.2021

Lucrator In Educatie 13 Nov. 2021 03:44:35

Succes tuturor,cei mai buni,sinceri si corecti sa reuseasca!
La fel celor implicati in monitorizarea si evaluarea probei,ochii pe ei....
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//