Completarea normei didactice 2022-2023: cand se depun cererile, model de cerere, legislatie

de Laura Galescu la 10 Ian. 2022
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Completarea normei didactice 2022-2023: cand se depun cererile, model de cerere, legislatie10Ian.2022

Consultati calendarul pentru completarea normei didactice 2022-2023 si descarcati modelele de cereri.

Completarea normei didactice 2022-2023


- click mai jos pentru descarcare modele de cereri -
 

 

Calendar completare de norma in anul scolar 2022-2023:

 
3) Constituirea posturilor didactice/catedrelor, incadrarea personalul didactic, solutionarea cererilor de intregire/completare a normei didactice de predare la nivelul unitatilor de invatamant a personalului didactic care beneficiaza de aceste drepturi, conform prevederilor Metodologiei si solutionarea cererilor cadrelor didactice titulare prevazute la art. 27 an. (1) si (2) din Metodologie;
 
a) elaborarea ofertei scolii si stabilirea disciplinelor optionale pentru anul scolar urmator;
 
b) constituirea tuturor posturilor didactice catedrelor la nivelul unitatilor de invatamant/consortiilor scolare, ca urmare a aplicarii planurilor-cadru de invatamant, a aprobarii proiectelor planurilor de scolarizare si a ofertei educationale;
 
c) depunerea cererilor de catre cadrele didactice titulare prevazute la art 27 alm. (1) si (2) din Metodologie si a cererilor de intregire/completare a normei didactice de predare la secretariatele unitatilor de invatamant;

Pana la 20 ianuarie 2022
 
d) intregirea normei didactice de predare pentru personalul didactic de predare titular in doua sau mai multe unitati de invatamant ori pe doua sau mai multe spectalizari si completarea normei didactice de predare pe perioada nedeterminata/determinata a personalului didactic de predare titular la nivelul unitati/unitatilor de invatamant in care este titular/consortiului scolar sau in unitati de invatamant din aceeasi localitate si comunicarea cadrelor didactice si inspectoratelor scolare, a acordului/acordului de principiu/refuzului cadrelor didactice titulare pentru intregirea/completarea normei didactice de predare;
 
Perioada: 20-21 ianuarie 2022
 
e) depunerea si inregistrarea contestatiilor la inspectoratele scolare;
 
Zilele: 21 si 25 ianuarie 2022
 
f) analizarea contestatiilor privind solutionarea cererilor de intregire/completare a normei didactice de predare de catre consiliul de administrare al inspectoratului scolar si stabilirea listei finale a cadrelor didactice titulare pentru care se acorda intregirea/ completarea normei didactice de predare;
 
Termen: 26 ianuarie 2022
 
g) completarea normei didactice de predare pe perioada determinata pentru cadrele didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) si (6) din Metodologie la nivelul unitati/unitatilor de invatamant/consortiului scolar sau in unitati de invatamant din aceeasi localitate, carora li se poate constitui cel putin o jumatate de norma didactica de predare in baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/ catedra;
 
Perioada: 20-27 ianuarie 2022
 
h) analizarea cererilor cadrelor didactice titulare prevazute la art. 27 alin. (1) si (2) dn Metodologie in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant si comunicarea, la inspectoratele scolare, a acordului/acordului de principiu/refuzului cadrelor didactice titulare pentru transfer;

Termen: 27 ianuarie 2022
 
i) constiturea normei didactice de predare, intregirea normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului catedrei in doua sau mai multe unitati de invatamant ori pe doua sau mai multe specializari si comunicarea, la inspectoratele scolare, a acorduluiacordului de prncipnvrefuzului cadrelor ddactice angajate pe durata de viabilitate a postului/ catedrei pentru intregirea normei didactice, urmata de completarea normei didactice de predare pe perioada determinata, la nivelul unitatilor de invatamant in care sunt angajate, pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului catedrei, carora li se poate constitui cel putin o jumatate de norma didactica de predare in baza documentelor de repartizare pe post/catedra;
 
Petioada: 20-27 ianuarie 2022
 
j) depunerea si inregistrarea contestatiilor la inspectoratele scolare;
 
Perioada: 27-28 ianuarie 2022
 
k) analizarea contestatiilor in consiliul de administratie al inspectoratului scolar si stabilirea listei finale a cadrelor didactice titulare prevazute la art. 27 alin. (1) si (2) din Metodologie pentru care se acorda transferul si a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru care se acorda intregirea/ completarea normei didactice de predare;
 
Termen: 31 ianuarie 2022
 
l) organizarea inspectiilor speciale la clasa probelor practice/orale de profil, afisarea rezultatelor la sediul inspectoratului scolar si pe pagina web a inspectoratului scolar;
 
Perioada: 21-28 ianuarie 2022
 
m) analiza, corectarea si avizarea proiectului de incadrare si a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de catre inspectoratul scolar;
 
Perioada: 31 ianuarie-18 februarie 2022
 
n) emiterea si comunicarea deciziilor de transfer intregire de norma didactica de predare.

Perioada: 18-25 februarie 2022
 
 

Metodologie - completare de norma 2022-2023

 
c) dovada acumularii in ultimul ciclu complet de 5 (cinci) ani lucrati efectiv in functii didactice de predare sau in functii de conducere in
unitati de invatamant ori in functii de conducere sau de indrumare si control in inspectoratele scolare, de la data promovarii examenului de
definitivare in invatamant, fara a lua in calcul perioadele de suspendare a contractului individual de munca, a minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare sau indeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la art. 82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5561/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru personalul didactic de predare titular care a dobandit definitivarea in invatamant, cu o vechime la catedra mai mare de 5 (cinci) ani.

(7) Catedrele complete si cele incomplete solicitate pentru intregirea normei didactice de predare, pe care nu s-au solutionat intregirile de
norma didactica a personalului didactic de predare titular, pot fi ocupate pe perioada nedeterminata in etapele ulterioare ale mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, numai in conditiile in care cadrele didactice titulare indreptatite au refuzat intregirea normei didactice timp de 2 (doi) ani scolari consecutivi.

Sectiunea a 3-a
Stabilirea cadrelor didactice care intra in reducere de activitate.
 
Completarea normei didactice de predare pe perioada nedeterminata/determinata pentru personalul didactic de predare titular si pe
perioada determinata pentru cadrele didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) si (6) la nivelul unitatii/unitatilor de
invatamant/consortiului scolar sau in unitati de invatamant din aceeasi localitate

Art. 25 (1) Cadrul didactic titular/debutant prevazut la art. 21 alin. (4) si (6)/angajat pe perioada viabilitatii postului didactic/catedrei pentru
care nu se poate constitui norma didactica completa de predare in specialitate, in conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedra, dar pentru care se poate constitui cel putin jumatate de norma didactica de predare-invatare-evaluare in baza actului de
numire/transfer/repartizare pe post/catedra sau pentru care se poate constitui cel putin jumatate de norma didactica de predare in specialitate, din disciplinele prevazute in documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedra, la nivelul consortiului scolar din care face parte unitatea de invatamant, se afla in situatia de completare a normei didactice de predare.
(2) Cadrul didactic titular/debutant prevazut la art. 21 alin. (4) si (6)/angajat pe perioada viabilitatii postului didactic/catedrei pentru care nu
se poate constitui cel putin jumatate de norma didactica de predare in specialitate, in conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe
post/catedra sau pentru care postul/norma didactica de predare nu se mai incadreaza in sistemul de normare privind efectivele de prescolari si elevi prevazute de lege, luand in considerare si reducerea normei didactice de predare pentru personalul didactic de predare in conditiile art. 262 alin. (4) si (5) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se afla in situatia de restrangere de activitate.
(3) In cazul aparitiei situatiilor de reducere de activitate a personalului didactic de predare la nivelul unei unitati de invatamant, de completare
a normei didactice sau de restrangere de activitate, in etapa de constituire a normei didactice de predare si incadrare a personalului didactic de predare titular, a cadrelor didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) si (6)/angajate pe perioada viabilitatii postului didactic/catedrei, situatii care vizeaza doua sau mai multe cadre didactice titulare/angajate la aceeasi specialitate, se renunta, in ordine, la:
a) activitatea prestata de personalul didactic de predare care solicita plecarea din unitate pe motivul reducerii activitatii; in cazul in care
doua sau mai multe persoane de aceeasi specialitate solicita plecarea din unitatea de invatamant, pleaca persoana care intruneste punctajul cel mai mare/media cea mare in urma evaluarii;
b) activitatea prestata de personalul didactic de predare care a obtinut calificativul nesatisfacator sau satisfacator la ultima evaluare anuala;
c) activitatea prestata de personalul didactic de predare sanctionat disciplinar in anul scolar curent sau in ultimii 2 (doi) ani scolari incheiati;
d) activitatea prestata de personalul didactic de predare ale carui specializari dobandite prin studii nu sunt in concordanta cu postul didactic
ocupat/catedra ocupata, conform Centralizatorului;
e) activitatea prestata de cadrele didactice titulare, femei, care indeplinesc conditiile legale de pensionare, luand in calcul limita de varsta
si stagiul de cotizare si opteaza pentru pensionare incepand cu data de 1 septembrie 2022, la solicitarea acestora;
f) activitatea prestata de personalul didactic de predare titular care implineste varsta de 65 de ani pana la data de 1 septembrie 2022;
g) activitatea prestata de personalul didactic de predare angajat cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei;
h) activitatea prestata de cadrele didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) care nu sunt inscrise la examenul national de definitivare
in invatamant;
i) activitatea prestata de cadrele didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) si (6) care sunt inscrise la examenul national de definitivare
in invatamant, sesiunea 2022;
j) activitatea prestata de personalul didactic de predare ale carui studii nu sunt in concordanta cu nivelul cel mai inalt al unitatii de
invatamant corespunzator postului didactic ocupat;
k) activitatea prestata de personalul didactic de predare care nu este numit/transferat/repartizat pe nivelul cel mai inalt al unitatii de
invatamant corespunzator postului didactic ocupat, conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra;
l) in situatia reducerii numarului de ore la catedrele din invatamantul special, activitatea prestata de cadrele didactice care nu au finalizat
studii universitare sau studii postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate de Ministerul Educatiei - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu una din specializarile: psihopedagogie speciala, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie sociala, pedagogie speciala, psihosociologie, filosofie-istorie (absolventi ai promotiilor 1978-1994) - in concordanta cu Centralizatorul ori studii universitare de masterat/master in domeniile psihologie sau stiintele educatiei, in concordanta cu Centralizatorul pentru invatamantul special;
m) activitatea prestata de personalul didactic de predare care nu detine avizele si atestatele necesare ocuparii postului didactic, conform
prezentei Metodologii;
n) in situatia reducerii numarului de grupe/clase sau de ore la clasele/grupele din unitatile de invatamant in care se scolarizeaza alternative
educationale, activitatea prestata de personalul didactic de predare care nu detine documentele care atesta parcurgerea modulelor de pedagogie specifice alternativelor educationale care se scolarizeaza in unitatea de invatamant respectiva, eliberate de federatiile, asociatiile, centrele care organizeaza alternative educationale in Romania;
o) in situatia reducerii numarului de ore la clasele/grupele cu predare intensiva/bilingva sau in limbile minoritatilor nationale, activitatea
prestata de personalul didactic de predare care nu a absolvit studiile in limba in care se face predarea la aceste clase/grupe;
p) activitatea prestata de personalul didactic de predare titular numit/transferat/repartizat in doua sau mai multe unitati de invatamant
preuniversitar, in cazul in care la nivelul uneia dintre unitati de invatamant se constata diminuarea numarului de ore.
q) activitatea prestata de personalul didactic de predare titular care a dobandit definitivarea in invatamant, cu o vechime la catedra mai
mare de 5 (cinci) ani, care nu face dovada acumularii in ultimul ciclu complet de 5 (cinci) ani lucrati efectiv in functii didactice de predare sau in functii de conducere in unitati de invatamant ori in functii de conducere sau de indrumare si control in inspectoratele scolare calculat de la data promovarii examenului de definitivare in invatamant, fara a lua in calcul perioadele de suspendare a contractului individual de munca, a minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare sau a uneia dintre conditiile prevazute la art. 82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5561/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In cazul aparitiei situatiilor de reducere de activitate a personalului didactic de predare la nivelul unei unitati de invatamant, de completare
a normei didactice de predare sau de restrangere de activitate, pe parcursul anului scolar, situatii care vizeaza doua sau mai multe cadre didactice titulare/angajate la aceeasi specialitate, se renunta, in ordine, la:
a) activitatea prestata de:
(i) personalul didactic de predare fara studii corespunzatoare postului;
(ii) personalul didactic de predare pensionat, asociat, calificat angajat pe perioada determinata, titular incadrat in regim de plata cu ora;
(iii) personalul didactic de predare in baza unui contract individual de munca pe perioada determinata;
(iv) personalul didactic de predare titular detasat la cerere;
(v) personalul didactic de predare titular detasat in interesul invatamantului;
b) activitatea prestata de personalul didactic de predare prevazut la alin. (3).
(5) Daca reducerea de activitate, care vizeaza doua sau mai multe persoane titulare/angajate de aceeasi specialitate la nivelul unei unitati de
invatamant, nu se solutioneaza prin aplicarea prevederilor alin. (3) sau (4), dupa caz si nici luand in considerare cererile de reducere a normei didactice de predare a personalului didactic de predare in conditiile art. 262 alin. (4) si (5) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, desemnarea cadrelor didactice care intra in reducere de activitate se realizeaza in perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor si de incadrare a personalului didactic de predare titular, prin organizarea unui concurs sau prin evaluare obiectiva conform criteriilor prevazute in anexa nr. 2. Hotararea privind modalitatea de evaluare se stabileste de consiliul de administratie al unitatii de invatamant.
In unitatile de invatamant in care se inregistreaza reduceri de activitate la catedrele constituite din discipline informatice (informatica,
tehnologia informatiei si a comunicatiilor, tehnologii asistate de calculator, tehnologia informatiei si a comunicatiilor si utilizarea tehnicii de calcul, elemente de statistica si informatica medicala), iar cadrele didactice titulare/angajate pe aceste catedre indeplinesc conditiile de ocupare a tuturor acestor catedre, pentru stabilirea cadrelor didactice care intra in reducere de activitate, evaluarea se realizeaza global la nivelul tuturor catedrelor constituite din discipline informatice, dupa aplicarea prevederilor alin. (3) sau (4), dupa caz.
(6) in cazul in care desemnarea cadrului didactic aflat in reducere de activitate se face prin concurs, acesta este organizat de o comisie
stabilita si aprobata de consiliul de administratie al unitatii de invatamant. Comisia este alcatuita din presedinte, care este directorul unitatii de invatamant, daca nu se afla in situatia de reducere de activitate, sau un alt cadru didactic titular, membru al consiliului de administratie, in situatia in care directorul este vizat de reducere, si doi membri evaluatori, unul dintre ei fiind reprezentantul inspectoratului, celalalt un profesor titular cu gradul didactic I, de la alta unitate de invatamant, avand specializarea corespunzatoare disciplinei la care este reducerea si un secretar, cadru didactic titular, membru al consiliului de administratie. Evaluarea consta intr-o inspectie speciala la clasa si lucrare scrisa din programa de concurs specifica disciplinei. Evaluarea pentru fiecare proba se face prin note de la 10 la 1, acordate de cei doi evaluatori. Nota fiecarei probe se stabileste ca medie aritmetica a notelor acordate de cei doi evaluatori. Rezultatul final se obtine ca medie aritmetica a celor doua note. Concursul se anunta in maximum 48 de ore de la aprobarea proiectului de incadrare cu personal didactic de predare de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant.
(7) Evaluarea obiectiva este realizata de catre o comisie stabilita si aprobata de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant
avand urmatoarea componenta: presedinte-directorul unitatii de invatamant, daca nu se afla in situatia de reducere, sau un alt cadru didactic titular, membru al consiliului de administratie din unitatea de invatamant, in situatia in care directorul este vizat de reducere de activitate, si doi membricadre didactice titulare de alta specialitate din unitatea de invatamant sau cadre didactice titulare de aceeasi specialitate din alte unitati de invatamant.
Evaluarea obiectiva se realizeaza in perioada prevazuta in Calendar si se finalizeaza cu punctajul atribuit conform criteriilor prevazute in anexa nr. 2. Daca rezultatul evaluarii obiective nu conduce la departajare, se aplica, in ordine, criteriile prevazute in Nota de la punctul V din anexa nr. 2, in baza documentelor justificative.
(8) in cazuri exceptionale, in care atat directorul unitatii de invatamant, cat si toate celelalte cadre didactice care fac parte din consiliul de
administratie al unitatii de invatamant sunt vizati de reducere de activitate, presedintele comisiei prevazute la alin. (6) sau alin. (7) poate fi un
inspector scolar, numit prin decizie a inspectorului scolar general.
Art. 26 (1) Cadrele didactice titulare care in perioada stabilirii si solutionarii reducerilor de activitate se incadreaza in prevederile art. 255
alin. (1)-(6) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare nu sunt afectate de completarea normei didactice de predare sau de restrangere de activitate, in situatia in care la aceeasi catedra sunt mai multe cadre didactice titulare de aceeasi specialitate, decat la solicitarea scrisa/cu acordul persoanelor in cauza, exceptand situatia prevazuta la art. 19 alin. (2) lit. e).
(2) Personalul didactic de predare titular aflat sub incidenta prevederilor din Contractul colectiv de munca unic la nivel de sector de activitate
invatamant preuniversitar privind situatiile in care cadrele didactice nu fac obiectul restrangerii de activitate nu este afectat de restrangere de
activitate, daca la aceeasi catedra sunt mai multe cadre didactice titulare de aceeasi specialitate, decat la solicitarea scrisa/cu acordul persoanelor in cauza, exceptand situatia prevazuta la art. 19 alin. (2) lit. e).
(3) De prevederile alin. (1) nu beneficiaza personalul de conducere din unitatile de invatamant si unitatile conexe, precum si personalul de
conducere si de indrumare si control din inspectoratele scolare numit in functie, prin delegare de atributii sau detasare in interesul invatamantului, pana la organizarea concursului.
(4) In situatia in care intr-o unitate de invatamant, la o anumita specialitate, reducerea de activitate vizeaza doar doua cadre didactice titulare, dintre care una se incadreaza in prevederile art. 255 alin. (1)-(6) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si nu si-a dat acordul in vederea participarii la evaluare, celalalt cadru didactic poate ramane, la cerere, detasat in interesul invatamantului pe postul/catedra rezervat(a) a cadrului didactic care beneficiaza de prevederile art. 255 alin. (1)-(6) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, urmand ca evaluarea obiectiva sa se realizeze dupa revenirea cadrului didactic respectiv la post/catedra.
(5) In situatia reducerii de activitate la nivelul unei unitati de invatamant, daca un cadru didactic titular, care nu beneficiaza de prevederile
alin. (1), refuza sa participe la evaluarea activitatii stabilita in consiliul de administratie al unitatii de invatamant, atunci, in vederea desemnarii
cadrului didactic aflat in reducere de activitate conform prevederilor art. 25, se procedeaza dupa cum urmeaza:
a) comisia de organizare a concursului ii atribuie acestuia, din oficiu, media 1 (unu), in situatia in care desemnarea cadrului didactic aflat in
reducere de activitate se realizeaza prin concurs;
b) comisia prevazuta la art. 25 alin. (7) stabileste, in perioada evaluarii, pentru respectivul cadru didactic, punctajul conform criteriilor
prevazute in anexa nr. 2, in baza documentelor existente in unitatea de invatamant, in situatia in care desemnarea cadrului didactic aflat in reducere de activitate se realizeaza prin evaluare obiectiva.
(6) Cadrele didactice titulare/debutante prevazute la art. 21 alin. (4) si (6) desemnate pentru completarea normei didactice de predare, pot
solicita, la cerere, in perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor si de incadrare a personalului didactic de predare, completarea normei didactice de predare la nivelul unitatilor de invatamant/consortiilor scolare sau in unitati de invatamant din aceeasi localitate, dupa cum urmeaza:
a) cu ore in specialitate vacante/rezervate existente la alta/alte discipline in unitatea/unitatile de invatamant/consortiul scolar in care sunt
titulare/angajate sau in unitati de invatamant din aceeasi localitate pe care cadrele didactice au dreptul sa le predea conform studiilor finalizate cu diploma, in concordanta cu prevederile prezentei Metodologii si prevederile Centralizatorului;
b) cu alte ore vacante/rezervate existente la alta/alte discipline in unitatea/unitatile de invatamant/consortiul scolar in care sunt
titulare/angajate sau in unitati de invatamant din aceeasi localitate din aceeasi arie curriculara, altele decat cele corespunzatoare
specializarii/specializarilor de pe diploma/diplome, cuprinse in planurile de invatamant, pana la 1/3 de norma, cu mentinerea drepturilor salariale, in invatamantul gimnazial din mediul urban, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) cu alte ore vacante/rezervate existente la alta/alte discipline in unitatea/unitatile de invatamant/consortiul scolar in care sunt
titulare/angajate sau in unitati de invatamant din aceeasi localitate din aceeasi arie curriculara, altele decat cele corespunzatoare
specializarii/specializarilor de pe diploma/diplome, cuprinse in planurile de invatamant, pana la 1/2 de norma, cu mentinerea drepturilor salariale, in invatamantul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) cu alte ore vacante/rezervate existente la alta/alte discipline in unitatea/unitatile de invatamant/consortiul scolar in care sunt
titulare/angajate, decat cele corespunzatoare specializarii/specializarilor de pe diploma/diplome, cuprinse in planurile de invatamant, pana la 1/2 de norma, cu mentinerea drepturilor salariale, in invatamantul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) cu ore pentru pregatirea remediala sau pentru pregatirea de performanta pana la 3 ore saptamanal;
f) prin adaugarea de ore din activitati de educatie, complementare procesului de invatamant: mentorat, scoala dupa scoala, invatare pe tot
parcursul vietii, in unitatea/unitatile de invatamant/consortiul scolar in care sunt titulare sau in unitati de invatamant din aceeasi localitate, conform art. 263 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Cererile de completare a normei didactice de predare se analizeaza de catre consiliul/consiliile de administratie al/ale unitatii/unitatilor
de invatamant la care cadrele didactice solicita completarea normei didactice de predare. Dupa analizarea cererilor formulate de cadrele didactice in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, directorii unitatilor de invatamant inainteaza inspectoratului scolar lista cadrelor didactice titulare pentru care s-a aprobat completarea normei didactice de predare, precum si lista cuprinzand cadrele didactice ale caror cereri au fost respinse, la care se anexeaza copii ale documentelor de numire/transfer/repartizare si ale actelor de studii, in vederea analizarii si emiterii deciziilor de completare a normei didactice de predare.
(8) In mediul rural, completarea normei didactice de predare pentru cadrele didactice titulare, conform specializarii/specializarilor inscrise
pe diploma/diplomele de studii, in concordanta cu Centralizatorul, cu acordul cadrului didactic, se poate realiza pe durata unui an scolar ori pe durata nedeterminata. in mediul urban pot beneficia de completarea normei didactice de predare pe perioada nedeterminata, conform
specializarii/specializarilor inscrise pe diploma/diplomele de studii, in concordanta cu Centralizatorul, cadrele didactice titulare care urmeaza sa-si completeze norma didactica cu ore in unitatile de invatamant in care au functionat prin completarea normei didactice neintrerupt in ultimii 3 (trei) ani scolari, daca orele respective sunt vacante si se certifica viabilitatea acestora pentru o durata de cel putin 2 (doi) ani scolari. Cadrele didactice pentru care se propune completarea normei didactice de predare pe perioada nedeterminata, in conditiile prezentei Metodologii, participa la sedinta de repartizare organizata de inspectoratul scolar pentru solutionarea completarilor de norma didactica de predare, in vederea consemnarii optiunii acestora in procesul-verbal.
(9) Dupa emiterea deciziei inspectorului scolar general de completare a normei didactice de predare pe perioada determinata,
directorul/directorii unitatii/unitatilor de invatamant la care cadrul didactic este titular/angajat incheie cu acesta actul aditional la contractul individual de munca, iar dupa emiterea deciziei de completare a normei didactice de predare pe perioada nedeterminata, directorul/directorii unitatii/unitatilor de invatamant la care cadrul didactic titular si-a completat norma didactica de predare incheie cu acesta contractul individual de munca pe perioada nedeterminata.
 
(10) Dupa solutionarea cererilor de completare de norma didactica la nivelul unitatilor de invatamant pentru cadrele didactice titulare, se
solutioneaza dupa aceeasi procedura prevazuta la alin. (6) si (7), cererile de completare a normei didactice pe perioada determinata de un an scolar depuse de cadrele didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) si (6) cu norma didactica incompleta, dar carora li se poate asigura cel putin jumatate de norma didactica de predare-invatare-evaluare conform deciziei de repartizare pe post/catedra.
(11) In situatia in care doua sau mai multe cadre didactice solicita completarea/intregirea normei didactice de predare-invatare-evaluare pe
aceeasi catedra, departajarea se realizeaza conform prevederilor art. 24 alin. (6).
(12) In situatia in care cererea de completare a normei didactice de predare-invatare-evaluare este respinsa de catre consiliul/consiliile de
administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant, persoana indreptatita are dreptul de a contesta hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, printr-o cerere scrisa, adresata inspectoratului scolar, in perioada prevazuta in Calendar. Contestatia se solutioneaza conform prevederilor art. 4 alin. (20). Cadrul didactic a carui cerere de completare a normei didactice de predare la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant a fost respinsa participa la sedinta de repartizare organizata la nivelul inspectoratului scolar.

Sectiunea a 4-a
 
Solutionarea cererilor de transfer, la nivelul unitatilor de invatamant, ale cadrelor didactice titulare detasate in interesul
invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate
 
Art. 27 (1) Pentru cadrele didactice titulare a caror restrangere de activitate, din cauza comasarii unor formatiuni de studiu, nerealizarii
planului de scolarizare propus, reorganizarii sau desfiintarii unor unitati de invatamant, a fost rezolvata, dupa etapa de solutionare a restrangerilor de activitate, prin detasare in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate pe perioada determinata de cel mult un an scolar, pe posturi didactice/catedre constituite din discipline conform documentului de numire/transfer/repartizare, in conditiile in care la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant exista post/catedra vacant(a), inspectoratul scolar emite decizii de transfer in unitatea/unitatile de invatamant in care au fost detasate, in specialitatea postului didactic/catedrei restrans(e), incepand cu data de 1 septembrie 2022, la solicitarea acestora, cu acordul consiliului/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant si cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar.
(2) Prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, in conditiile alin. (1), au cadrele didactice titulare la nivelul
localitatii/judetului/municipiului Bucuresti in care se regasesc posturile didactice/catedrele vacante. Cadrele didactice titulare aflate in situatia
prevazuta la alin. (1) se adreseaza, in scris, conducerii unitatii/unitatilor de invatamant in perioada stabilita in Calendar, care comunica
acordul/refuzul pentru transfer inspectoratului scolar, conform Calendarului. Profesorii din centre si cabinete de asistenta
psihopedagogica/profesorii logopezi din cabinetele interscolare se adreseaza, in scris, CMBRAE/CJRAE in cadrul caruia este normat postul
didactic respectiv. Consiliul/Consiliile de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant comunica in scris cadrelor didactice solicitante si
inspectoratului scolar motivele acordului/refuzului transferului. in perioada prevazuta de Calendar, situatiile transmise de unitatile de invatamant sunt analizate in consiliul de administratie al inspectoratului scolar, acesta stabilind lista finala a cadrelor didactice titulare pentru care se emit decizii de transfer in unitatea/unitatile de invatamant in care au fost detasate, in specialitatea postului/catedrei restrans(e), incepand cu data de 1 septembrie 2022.
(3) In situatia in care cererea este respinsa de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant, persoana indreptatita are dreptul de a
contesta hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, printr-o cerere scrisa, adresata inspectoratului scolar, in perioada prevazuta in Calendar. Contestatia se solutioneaza conform prevederilor art. 4 alin. (20).
(4) Cadrele didactice titulare, a caror restrangere de activitate nu a fost solutionata prin transfer in anii precedenti, nu fac obiectul restrangerii
de activitate la nivelul unitatii de invatamant la care sunt titulare si participa la etapa de transfer pentru restrangere de activitate, cu exceptia cadrelor didactice care au posibilitatea de a reveni in unitatile de invatamant de la care au fost detasate, conform prevederilor art. 23 alin. (2) si a cadrelor didactice pentru care s-au emis decizii de transfer in conditiile alin. (1) si (2).

Sectiunea a 5-a
 
Constituirea normei didactice de predare, intregirea si completarea normei didactice de
predare pe perioada determinata pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei,
la nivelul unitatilor de invatamant in care sunt angajate
 
Art. 28 (1) Dupa asigurarea normelor didactice de predare cadrelor didactice titulare si a celor debutante prevazute la art. 21 alin. (4) si (6)
in baza documentelor de numire/transfer/repartizare, conform art. 262 alin. (3)-(5) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si prezentei Metodologii, dupa solutionarea intregirilor si completarilor de norma didactica de predare la nivelul unitatilor de invatamant/consortiilor scolare/localitatilor, conform art. 24-26 si dupa solutionarea cererilor de transfer in unitatea/unitatile de invatamant, conform art. 27 alin. (1) si (2), se incadreaza dupa aceleasi proceduri cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, conform deciziilor de repartizare pe posturi didactice/catedre.
(2) Cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei in doua sau mai multe unitati de invatamant ori pe doua sau mai
multe specializari pot solicita in scris consiliului/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant intregirea normei didactice de
predare. Intregirea normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei se realizeaza doar pe catedre constituite din ore la disciplina/disciplinele inscrise in decizia de repartizare. Persoana indreptatita are dreptul de a contesta hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, printr-o cerere scrisa, adresata conducerii inspectoratului scolar, in perioada prevazuta in Calendar. Contestatia se solutioneaza conform prevederilor art. 4 alin. (20).
(3) In situatia in care doua sau mai multe cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei solicita intregirea normei
didactice de predare pe aceeasi catedra, departajarea se realizeaza conform prevederilor art. 24 alin. (6).


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

completare norma didacticanorma didactica 2022norma didactica profesorimiscare personal didactic 2022cerere completare normaadresa completare norma


x

Lasa un raspuns
26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana
Va oferim GRATUIT Raportul Special
26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana
Descarca GRATUIT
Raportul Special

26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana
Va oferim GRATUIT Raportul Special
26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x