Calendarul echivalarii studiilor pentru profesori, pe baza ECTS/SECT: 9 martie 2023, termenul-limita pentru depunerea dosarelor

de Portal Invatamant la 07 Mar. 2023
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Calendarul echivalarii studiilor pentru profesori, pe baza ECTS/SECT: 9 martie 2023, termenul-limita pentru depunerea dosarelor07Mar.2023

Cadrele didactice care solicita echivalarea studiilor pe baza ECTS/SECT au la dispozitie doar cateva zile pentru a-si depune la inspectoratele scolare dosarele cu documentele justificative. Potrivit Calendarului publicat in Monitorul Oficial, termenul-limita pentru depunerea dosarelor de echivalare, sesiunea 2022—2023, este de 9 martie 2023.

Potrivit ordinului de ministru, "in vederea echivalarii pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, conform Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.553/2011, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Metodologie, sesiunea 2022—2023, dosarele cu documentele justificative ale cadrelor didactice pentru care se aplica acest sistem de echivalare se depun la inspectoratele scolare"

...Modele de Teste rezolvate pentru Titularizare si Definitivat gasiti AICI 
(pentru Educatori, pentru Invatatori, la Matematica, la Romana, Engleza, Sport, Istorie, Geografie, Biologie etc samd)
 
Inspectorul scolar responsabil cu dezvoltarea resurselor umane verifica indeplinirea cumulativa a conditiilor de echivalare prevazute la art. 3 din Metodologie, pentru categoriile de cadre didactice prevazute la art. 1 din aceeasi metodologie, intocmeste situatia centralizata, pe specializari, a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea si formuleaza observatii cu privire la dosarele verificate.
 

Calendar Echivalarea invatamantului universitar de 3 ani cu ciclul I de studii universitare de licenta, sesiunea 2022-2023

 
1. Depunerea si inregistrarea la inspectoratul scolar a dosarelor cuprinzand documentele justificative in vederea echivalarii pe baza ECTS /SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta; verificarea indeplinirii conditiilor cumulative prevazute la art. 3 din Metodologie
Termen: pana la 9 martie 2023
 
2. Afisarea listei cuprinzand cadrele didactice care indeplinesc/nu indeplinesc conditiile de echivalare pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, cu precizarea motivului neindeplinirii conditiilor de echivalare si, dupa caz, a termenului de completare a dosarului
Termen: pana la 10 martie 2023
 
3. Completarea dosarelor cadrelor didactice care nu au dosarele complete cu documentele necesare in vederea echivalarii pe baza ECTS /SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta; afisarea listelor finale
Termen: pana la 16 martie 2023
 
4. Transmiterea la Ministerul Educatiei a situatiei statistice centralizate finale a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta si care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute de Metodologie in vederea echivalarii, pe specializarile pentru care se solicita echivalarea, cu precizarea specializarii absolvite si a incadrarii actuale
Termen: pana la 17 martie 2023
 
5. Centralizarea la nivelul Ministerului Educatiei a situatiilor statistice transmise de inspectoratele scolare; stabilirea institutiilor de invatamant superior care asigura formarea initiala si continua a personalului didactic pentru aplicarea procedurii de echivalare; informarea de catre Ministerul Educatiei a institutiilor de invatamant desemnate si comunicarea catre inspectoratele scolare a institutiilor de invatamant desemnate
Termen: pana la 31 martie 2023
 
6. Transmiterea dosarelor complete, insotite de observatiile inspectorului responsabil cu dezvoltarea resurselor umane, pe specializari, catre institutiile de invatamant superior stabilite de Ministerul Educatiei, pentru evaluare, echivalare si eliberarea atestatelor de echivalare 
Termen: pana la 7 aprilie 2023
 
7. Evaluarea dosarelor la nivelul structurilor universitare stabilite de Ministerul Educatiei pentru evaluare, echivalare si eliberarea atestatelor de echivalare
Perioada: aprilie—iulie 2023
 
8. Eliberarea atestatelor de echivalare valabile pentru ocuparea de functii didactice de profesor in invatamantul prescolar, primar, gimnazial, profesional, liceal clasele a IX-a si a X-a, in palatele si cluburile
copiilor si elevilor, precum si a functiei didactice de profesor de instruire practica in invatamantul preuniversitar
Termen: pana la 31 august 2023
 

Cadrele didactice care pot solicita echivalarea studiilor in baza ECTS/SECT

 
Conform Art. 1 din Metodologia din 7 octombrie 2011 privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, categoriile de cadre didactice incadrate in invatamantul preuniversitar care isi pot echivala invatamantul universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, in vederea ocuparii unei functii didactice, in specialitate, in invatamantul preuniversitar, sunt:
 
a) absolventii liceelor pedagogice, ai scolilor postliceale pedagogice sau ai scolilor echivalente care au absolvit cu diploma si studii universitare de scurta durata sau colegii universitare de institutori, incadrati in invatamantul prescolar si primar;
 
b) absolventii invatamantului superior care au finalizat un curs specific in domeniul psihopedagogie si metodic, incadrati in invatamantul prescolar si primar;
 
c) absolventii colegiilor universitare de institutori cu diploma de absolvire;
 
d) absolventii colegiilor universitare de institutori cu diploma de absolvire, care au finalizat cu diploma de absolvire si invatamantul universitar de scurta durata;
 
e) absolventii invatamantului universitar de scurta durata cu diploma de absolvire.
 
Potrivit aceluiasi articol din Metodologie, acest sistem de echivalare se aplica pentru cadrele didactice incadrate in invatamantul preuniversitar prevazute mai sus, care nu sunt inmatriculate la programe de studii universitare si forme de invatamant acreditate/autorizate sa functioneze provizoriu, pentru dobandirea licentei, in cadrul ciclului I de studii universitare de licenta, in specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), in concordanta cu Centralizatorul privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, in vigoare.

...Modele de Teste rezolvate pentru Titularizare si Definitivat gasiti AICI 
(pentru Educatori, pentru Invatatori, la Matematica, la Romana, Engleza, Sport, Istorie, Geografie, Biologie etc samd)Conditiile de echivalare a studiilor pentru profesori


Potrivit Art. 3 din Metodologie, alin (1), se echivaleaza pe baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS/SECT) invatamantul realizat prin colegiul de institutori cu durata de 3 ani in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate/autorizate sa functioneze provizoriu, cu examenul de finalizare a studiilor sustinut la institutii de invatamant superior acreditate, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru institutorii incadrati in invatamantul prescolar, prescolar special, primar, primar special si gimnazial special, in vederea ocuparii functiilor didactice de profesor in invatamantul prescolar, profesor in invatamantul primar, profesor itinerant si de sprijin, profesor-educator.
 
(2) In vederea echivalarii studiilor pentru ocuparea functiilor didactice de profesor in invatamantul prescolar, profesor in invatamantul primar,profesor itinerant si de sprijin sau profesor-educator, cadrele  didactice prevazute la alin. (1) trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele cerinte la data solicitarii echivalarii:
 
a)sunt titulare sau incadrate prin suplinire in invatamantul preuniversitar;
 
b)nu au fost sanctionate disciplinar si au obtinut calificativul "Foarte bine" in ultimii 5 ani scolari incheiati, respectiv calificativul partial "Foarte bine" in anul scolar in care solicita echivalarea;
 
c)detin avizele si atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitarii, conform metodologiei privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar;
 
d)au obtinut definitivarea in invatamant;
 
e)au obtinut gradul didactic II;
 
f)au obtinut gradul didactic I;
 
g)au o vechime la catedra de minimum 10 ani;
 
h)au obtinut minimum 90 de credite profesionale transferabile in ultimii 5 ani, pe baza participarii la programe de perfectionare acreditate de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
 
(3) Pentru absolventii liceelor pedagogice, ai scolilor postliceale pedagogice sau ai scolilor echivalente care au absolvit cu diploma si studii universitare de scurta durata, incadrati in invatamantul prescolar si primar, precum si pentru absolventii invatamantului superior care au finalizat un curs specific in domeniul psihopedagogie si metodic, incadrati in invatamantul prescolar si primar, se echivaleaza pe baza ECTS/SECT invatamantul superior absolvit in cadrul institutiilor de invatamant acreditate/autorizate sa functioneze provizoriu, cu examenul de finalizare a studiilor sustinut la institutii de invatamant superior acreditate, cu ciclul I de studii universitare de licenta, in vederea ocuparii functiilor didactice de profesor in invatamantul prescolar, profesor in invatamantul primar, profesor itinerant si de sprijin, profesor-educator, care indeplinesc cumulativ, la data solicitarii echivalarii, cerintele prevazute la alin. (2).
 
(4)Se echivaleaza pe baza ECTS/SECT invatamantul realizat prin colegiul de institutori cu durata de 3 ani, in cadrul institutiilor de invatamant acreditate/autorizate sa functioneze provizoriu, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru absolventii colegiilor universitare de institutori incadrati in invatamantul gimnazial sau in palatele si cluburile copiilor si elevilor, in vederea ocuparii functiei didactice de profesor in invatamantul gimnazial.
 
(5) In vederea echivalarii studiilor pentru ocuparea functiei didactice de profesor in invatamantul gimnazial, cadrele didactice prevazute la alin. (4) trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele cerinte la data solicitarii echivalarii:
 
a)sunt titulare pe posturi didactice/catedre din invatamantul gimnazial sau din palatele si cluburile copiilor si elevilor;
 
b)nu au fost sanctionate disciplinar si au obtinut calificativul "Foarte bine" in ultimii 5 ani scolari incheiati, respectiv calificativul partial "Foarte bine" in anul scolar in care solicita echivalarea;
 
c)detin avizele si atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitarii, conform metodologiei privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar;
 
d)au obtinut definitivarea in invatamant;
 
e)au obtinut gradul didactic II;
 
f)au obtinut gradul didactic I;
 
g)au o vechime la catedra de minimum 10 ani;
 
h)au obtinut minimum 90 de credite profesionale transferabile in ultimii 5 ani, pe baza participarii la programe de perfectionare acreditate de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
 
(6)Se echivaleaza pe baza ECTS/SECT invatamantul universitar de scurta durata realizat prin colegiul cu durata de 3 ani, in cadrul institutiilor de invatamant acreditate/autorizate sa functioneze provizoriu, cu examenul de finalizare a studiilor sustinut la institutii de invatamant superior acreditate, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru maistrii-instructori incadrati in invatamantul gimnazial special si scolile de arte si meserii din invatamantul special, in invatamantul liceal si postliceal, la anul de completare, precum si in palatele si cluburile copiilor si elevilor, in vederea ocuparii functiei didactice de profesor de instruire practica.
 
(7)In vederea echivalarii studiilor pentru ocuparea functiei didactice de profesor de instruire practica, cadrele didactice prevazute la alin. (6) trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele cerinte la data solicitarii echivalarii:
 
a)sunt titulare sau incadrate prin suplinire in invatamantul preuniversitar;
 
b)nu au fost sanctionate disciplinar si au obtinut calificativul "Foarte bine" in ultimii 5 ani scolari incheiati, respectiv calificativul partial "Foarte bine" in anul scolar in care solicita echivalarea;
 
c)detin avizele si atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitarii, conform metodologiei privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar;
 
d)detin atestatul de formare psihopedagogica;
 
e)au obtinut definitivarea in invatamant;
 
f)au obtinut gradul didactic II;
 
g)au obtinut gradul didactic I;
 
h)au o vechime la catedra de minimum 10 ani;
 
i)au obtinut minimum 90 de credite profesionale transferabile in ultimii 5 ani pe baza participarii la programe de perfectionare acreditate de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
 
(8)Se echivaleaza pe baza ECTS/SECT invatamantul universitar de scurta durata realizat prin colegiul cudurata de 3 ani, in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate/autorizate sa functioneze provizoriu, cu examenul de finalizare a studiilor sustinut la institutii de invatamant superior acreditate, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru antrenorii incadrati in palatele si cluburile copiilor si elevilor si cluburile sportive scolare, in vederea ocuparii functiei didactice de profesor antrenor.
 
(9)In vederea echivalarii studiilor pentru ocuparea functiei didactice de profesor antrenor, cadrele didactice prevazute la alin. (8) trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele cerinte la data solicitarii echivalarii:
 
a)sunt titulare sau incadrate prin suplinire in invatamantul preuniversitar;
 
b)nu au fost sanctionate disciplinar si au obtinut calificativul "Foarte bine" in ultimii 5 ani scolari incheiati,
respectiv calificativul partial "Foarte bine" in anul scolar in care solicita echivalarea;
 
c)detin avizele si atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitarii, conform metodologiei privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar;
 
d)detin atestatul de formare psihopedagogica;
 
e)au obtinut definitivarea in invatamant;
 
f)au o vechime la catedra de minimum 10 ani;
 
g)au obtinut minimum 90 de credite profesionale transferabile in ultimii 5 ani, pe baza participarii la programe de perfectionare acreditate de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
 
(10)Se echivaleaza pe baza ECTS/SECT invatamantul universitar de scurta durata realizat prin colegiul cu durata de 3 ani, in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate/autorizate sa functioneze provizoriu, cu examenul de finalizare a studiilor sustinut la institutii de invatamant superior acreditate, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru profesorii incadrati in invatamantul gimnazial, gimnazial special, scolile de arte si meserii din invatamantul special sau la anul de completare, precum si in palatele si cluburile copiilor si elevilor, in vederea ocuparii functiei didactice de profesor in invatamantul preuniversitar obligatoriu.
 
(11)In vederea echivalarii studiilor pentru ocuparea functiei didactice de profesor in invatamantul preuniversitar obligatoriu, cadrele didactice prevazute la alin. (10) trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele cerinte la data solicitarii echivalarii:
 
a)sunt titulare sau incadrate prin suplinire in invatamantul preuniversitar;
 
b)nu au fost sanctionate disciplinar si au obtinut calificativul "Foarte bine" in ultimii 5 ani scolari incheiati, respectiv calificativul partial "Foarte bine" in anul scolar in care solicita echivalarea;
 
c)detin avizele si atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitarii, conform metodologiei privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar;
 
d)au obtinut definitivarea in invatamant;
 
e)au obtinut gradul didactic II;
 
f)au obtinut gradul didactic I;
 
g)au o vechime la catedra de minimum 10 ani;
 
h)au obtinut minimum 90 de credite profesionale transferabile in ultimii 5 ani pe baza participarii la programe de perfectionare acreditate de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
 

Definitivat - Sfaturi pentru Nota 10

Teste Rezolvate + Metodologie pentru examenul de Definitivat


DEFINITIVAT - modele de Teste. ATENTIE la modificarile aparute in legislatie si metodologie:
  • teste rezolvate + explicatiile detaliate
  • metodica pentru punctaj maxim
  • exemple utile si ghiduri practice

...Vezi AICI lista completa <<


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

echivalare studiiprofesori echivalarecredite ects /sectcredite profesionale transferabile


x

Lasa un raspuns
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitNoile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//