Plata cu ora 2024-2025. Cadrele didactice titulare pot fi incadrate in regim de plata cu ora pana la o jumatate de norma didactica de predare

De Portal Invatamant
la 17 Ian. 2024
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Plata cu ora 2024-2025. Cadrele didactice titulare pot fi incadrate in regim de plata cu ora pana la o jumatate de norma didactica de predare17Ian.2024

Normele metodologice privind incadrarea in regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar au fost publicate in Monitorul Oficial. Documentul cuprinde si structura proiectului/planului de incadrare a personalului didactic de predare din unitatile de invatamant preuniversitar.

Conform actului normativ, proiectul de incadrare contine toate posturile didactice de predare/catedrele ocupate, rezervate si vacante complete si incomplete, care rezulta pe baza numarului de grupe/clase aprobat a functiona in noul an scolar, a planurilor cadru de invatamant in vigoare, prin raportare la norma didactica, stabilita conform art. 207 alin. (4) din Legea invatamantului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
 
a) posturile didactice de predare/catedrele ocupate cu personal didactic de predare titular, angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata;
 
b) posturile didactice de predare/catedrele ocupate cu personal didactic de predare debutant prevazut la art. 3 alin. (8), angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata;
 
c) posturile didactice de predare/catedrele ocupate cu personal didactic de predare angajat pe durata viabilitatii postului didactic/catedrei;
 
d) posturile didactice de predare/catedrele rezervate complete si incomplete, in baza prevederilor art. 184, art. 221 alin. (1) si art. 227 alin. (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare;
 
e) posturile didactice de predare/catedrele vacante complete si incomplete
 
In Normele metodologice se arata ca personalul didactic de predare care desfasoara activitate de mentorat poate fi remunerat in regim de plata cu ora, echivalent a cel mult 4 ore pe saptamana.
 
De asemenea, cadrele didactice titulare si cadrele didactice de predare calificate angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata pot fi incadrate in regim de plata cu ora pana la o jumatate de norma didactica de predare.
 
In schimb, personal didactic de predare pensionat poate fi incadrat in regim de plata cu ora pana la numarul maxim de ore pe saptamana pentru o norma didactica de predare.
 
 

Normele metodologice privind intocmirea proiectului de incadrare, respectiv a planului de incadrare a personalului didactic de predare din unitatile de invatamant preuniversitar si incadrarea in regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar

 

CAPITOLUL I

Structura proiectului de incadrare, respectiv a planului de incadrare a personalului didactic de predare din unitatile de invatamant preuniversitar

 
Art. 1. — (1) La nivelul fiecarei unitati de invatamant cu personalitate juridica, de regula, in perioada stabilita princalendarul mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educatiei, se intocmeste proiectul de incadrare a personalului didactic de predare pentru anul scolar urmator, denumit in continuare proiect de incadrare, si se avizeaza de catre inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, denumite in continuare ISJ/ISMB.
 
(2) Proiectul de incadrare, intocmit de director cu respectarea prezentelor norme metodologice, analizat in consiliul profesoral al unitatii de invatamant si aprobat de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant, este prezentat de directorul unitatii de invatamant comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, constituite la nivelul ISJ/ISMB, prin decizie a inspectorului scolar general. Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate analizeaza, actualizeaza si corecteaza, dupa caz, in colaborare cu unitatile de invatamant, proiectul de incadrare in vederea avizarii.
 
(3) Proiectul de incadrare poate fi modificat, cu avizul ISJ/ISMB, pana la finalul lunii august, la solicitarea cadrelor didactice, dupa derularea etapelor de pretransfer, detasare in interesul invatamantului sau detasare la cerere, in situatia in care, dupa aceste etape, se elibereaza un post didactic de predare/o catedra dintr-o structura sau din unitatea de invatamant cu personalitate juridica, precum si dupa finalizarea etapelor de inscriere la clasa pregatitoare sau la grupele de nivel prescolar si/sau anteprescolar.
 
(4) Proiectul de incadrare devine plan de incadrare a personalului didactic de predare in anul scolar urmator, dupa derularea tuturor etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare si aprobarea acestuia de catre ISJ/ISMB, pana la finalul lunii septembrie. Planul de incadrare aprobat poate fi modificat pe parcursul anului scolar, prin hotarare a consiliului de administratie al unitatii de invatamant, cu aprobarea ISJ/ISMB, in mod exceptional, daca structura personalului didactic de predare la nivelul unitatii de invatamant cu personalitate juridica sufera modificari.
 
Art. 2. — (1) Structura proiectului/planului de incadrare este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice. Proiectul de incadrare contine toate posturile didactice de predare/catedrele ocupate, rezervate si vacante complete si incomplete, care rezulta pe baza numarului de grupe/clase aprobat a functiona in noul an scolar, a planurilorcadru de invatamant in vigoare, prin raportare la norma didactica de predare-invatare evaluare, de instruire practica si de evaluare curenta a anteprescolarilor /prescolarilor si a elevilor in clasa, stabilita conform art. 207 alin. (4) din Legea invatamantului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare norma didactica de predare, dupa cum urmeaza:

a) posturile didactice de predare/catedrele ocupate cu personal didactic de predare titular, angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata;

b) posturile didactice de predare/catedrele ocupate cu personal didactic de predare debutant prevazut la art. 3 alin. (8), angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata;

c) posturile didactice de predare/catedrele ocupate cu personal didactic de predare angajat pe durata viabilitatii postului didactic/catedrei;

d) posturile didactice de predare/catedrele rezervate complete si incomplete, in baza prevederilor art. 184, art. 221 alin. (1) si art. 227 alin. (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare;

e) posturile didactice de predare/catedrele vacante complete si incomplete.
 
(2) In proiectul de incadrare se trec succesiv posturile didactice de predare/catedrele ocupate, rezervate si vacante si cel putin urmatoarele informatii:

a) pentru posturile didactice de predare/catedrele ocupate: numele si prenumele cadrului didactic, nivelul studiilor, specializarea, functia didactica, gradul didactic, vechimea in invatamant, disciplina/disciplinele predate, emitentul si numarul documentului de numire/transfer/repartizare, clasele/grupele, numarul total de ore de predare;

b) pentru posturile didactice de predare/catedrele neocupate, rezervate si vacante: disciplina/disciplinele principale de incadrare, clasele/grupele, numarul total de ore de predare, viabilitatea estimata in ani scolari, modalitatea de ocupare, motivul rezervarii pentru posturile/catedrele rezervate si functia didactica/functiile didactice conform legii;

c) rubrica „Alte activitati” se completeaza cu activitatile prevazute la art. 207 alin. (1) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, pentru un numar de ore egal cu diferenta dintre 40 de ore pe saptamana si numarul de ore de predare saptamanal, astfel:
(i) pentru posturile didactice de predare/catedrele ocupate cu contract individual de munca pe perioada determinata sau nedeterminata se face precizarea „Conform fisei postului”;
(ii) pentru posturile didactice de predare/catedrele vacante se specifica activitati prevazute la art. 207 alin. (1) lit. b)—f) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare;
(iii) pentru posturile didactice de predare/catedrele rezervate se specifica activitati prevazute la art. 207 alin. (1) lit. b)—f) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, sau activitati specifice participarii la procesul de monitorizare si evaluare a calitatii sistemului de invatamant.
 
(3) Consiliul de administratie al unitatii de invatamant propune pentru fiecare post didactic de predare/catedra rezervat(a) si vacant(a) din proiectul de incadrare, in functie de statutul postului/catedrei, viabilitatea si modalitatile de ocupare in etapele mobilitatii personalului didactic de predare: pe perioada nedeterminata, determinata sau pentru modificarea contractului individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, conform prevederilor legale in vigoare. Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate verifica oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate si poate solicita unitatilor de invatamant reanalizarea viabilitatii sau a modalitatilor de ocupare a acestora.
 
(4) Viabilitatea posturilor didactice/catedrelor vacante se stabileste de consiliul de administratie al ISJ/ISMB, la propunerea consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant, in functie de planurile-cadru de invatamant in vigoare, de proiectele planurilor de scolarizare si de evolutia demografica la nivel local. Un post didactic/O catedra vacant(a) este viabil(a) in conditiile in care poate fi constituit(a) cel putin pe durata unui nivel de invatamant.
 

CAPITOLUL II

Modalitatea de intocmire a proiectului de incadrare, respectiv a planului de incadrare a personalului didactic de predare din unitatile de invatamant preuniversitar

 
Art. 3. — (1) Constituirea posturilor didactice de predare/ catedrelor si incadrarea personalului didactic de predare intr-o unitate de invatamant cu personalitate juridica, inclusiv in structurile arondate unitatii, se realizeaza pe baza prevederilor legale, respectiv a normativelor in vigoare privind constituirea formatiunilor de studiu, a proiectelor planurilor de scolarizare propuse de unitatile de invatamant dupa aprobarea acestora de ISJ/ISMB si a planurilor-cadru de invatamant in vigoare aprobate prin ordin al ministrului educatiei, in concordanta cu prevederile art. 207 din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, pentru un interval de timp de 40 de ore pe saptamana.
 
(2) Numarul de ore pe saptamana aferent planurilor-cadru de invatamant pentru respectivul an scolar, stabilit intre limite minime si maxime, se hotaraste de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, astfel incat sa se asigure incadrarea in bugetul alocat.
 
(3) Din numarul total de ore pe saptamana calculate pe baza numarului de grupe/clase si a planurilor-cadru in vigoare, prin raportare la prevederile art. 207 alin. (4) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, se constituie, in ordine:
a) posturi didactice de predare/catedre complete pe discipline de studiu din ore la o singura disciplina;
b) catedre complete din ore la doua sau mai multe discipline;
c) catedre incomplete din ore la o singura disciplina;
d) catedre incomplete din ore la doua sau mai multe discipline.
 
(4) Pe posturile didactice de predare/catedrele constituite se incadreaza cadrele didactice titulare, in conformitate cu documentele de numire/transfer/repartizare si celelalte prevederi legale privind incadrarea personalului didactic titular in invatamantul preuniversitar, si se asigura numarul de ore de predare pe saptamana pentru cadrele didactice numite in functii de conducere, indrumare si control, prin concurs, care isi desfasoara obligatia de predare in unitatea de invatamant in care sunt titulare.
 
(5) In etapa de incadrare a personalului didactic de predare titular, cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar, care beneficiaza de rezervarea postului didactic de predare/catedrei in baza prevederilor art. 184 alin. (1) si (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, pot fi incadrate pe posturile didactice/catedrele pe care sunt titulare si care au fost rezervate, la cerere, doar in regim de plata cu ora, pana la cel mult jumatate din numarul de ore pe saptamana dintr-o norma didactica de predare. Numarul de ore pentru incadrarea in regim de plata cu ora a personalului didactic titular numit in functii de conducere, de indrumare si control in invatamantul preuniversitar se stabileste de consiliul de administratie al ISJ/ISMB.
 
(6) Dupa aplicarea procedurilor prevazute la alin. (1)—(5), se stabilesc:

a) posturile didactice de predare/catedrele complete si incomplete care vor avea statutul rezervat in baza prevederilor art. 184, art. 221 alin. (1) si art. 227 alin. (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare;

b) posturile didactice de predare/catedrele rezultate in urma reducerii normei didactice de predare, fara diminuarea salariului, conform prevederilor legale in vigoare.
 
(7) Educatoarea/Invatatorul/Profesorul pentru educatie timpurie/Profesorul pentru invatamantul primar/Absolventul colegiului universitar de institutori de la grupele/clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale este remunerat, in regim de plata cu ora, pentru orele care depasesc numarul acestora prevazut in planurile-cadru de invatamant de la grupele/clasele cu predare in limba romana, in conformitate cu prevederile art. 208 alin. (5) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare. Aceste ore se atribuie cadrului didactic, corespunzator gradului didactic si vechimii in invatamant, pe baza de contract individual de munca in regim de plata cu ora, distinct de cel incheiat pentru functia de baza.
 
(8) Posturile didactice de predare/Catedrele vacante ramase dupa incadrarea cadrelor didactice titulare se atribuie astfel:
 
a) cadrelor didactice debutante care nu au dobandit definitivarea in invatamant, repartizate incepand cu 1 septembrie 2012 pe posturi didactice /catedre vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata, si care nu au acumulat de la data angajarii o vechime efectiva la catedra mai mare de 6 ani, fara a lua in calcul perioadele de suspendare a contractului individual de munca si de rezervare a postului didactic/catedrei in baza prevederilor legale;
 
b) cadrelor didactice debutante repartizate pe posturi didactice de predare/catedre in baza prevederilor art. 253 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, sesiunea 2018, carora li se poate asigura cel putin jumatate de norma didactica de predare, conform deciziei de repartizare pe post/catedra.
 
(9) Prevederile de la alin. (8) lit. a) se aplica pana in anul scolar 2027—2028 inclusiv. Prevederile de la alin. (8) lit. b) se aplica doar pentru anul scolar 2024—2025.
 
(10) Contractele individuale de munca incheiate pe durata nedeterminata sau determinata, aferente posturilor didactice de predare/catedrelor ocupate, conform modelului prevazut in anexa la contractul colectiv de munca unic la nivel de sector de negociere colectiva invatamant preuniversitar, sunt insotite in mod obligatoriu de fisa postului, in care se precizeaza orele de predare si celelalte activitati prevazute la art. 207 alin. (1) si (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, dupa caz, pentru un interval de timp de 40 de ore pe saptamana. In cazul posturilor didactice de predare/catedrelor pentru care s-a aprobat degrevarea de norma didactica, potrivit art. 208 alin. (11) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, in locul orelor de predare degrevate si al unei parti din celelalte activitati prevazute la art. 207 alin. (1) si (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, dupa caz, sunt trecute activitati specifice, in conformitate cu definitia prevazuta la punctul 22 din anexa la Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, pana la completarea unui numar de 40 de ore pe saptamana.
 
Art. 4. — Daca in urma atribuirii unui numar minim de clase cu orele aferente unui cadru didactic titular, cadru didactic debutant prevazut la art. 3 alin. (8) sau cadru didactic angajat pe durata viabilitatii postului didactic /catedrei rezulta o depasire a normei didactice de predare stabilite conform art. 207 alin. (4) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, aceste ore se normeaza intr-un post didactic de predare vacant si se atribuie
aceluiasi cadru didactic, salarizandu-se in regim de plata cu ora, potrivit calificarii, gradului didactic si vechimii in invatamant ale acestuia.
 
Art. 5. — Din posturile didactice de predare/catedrele vacante/rezervate ramase dupa incadrarea personalului didactic de predare conform art. 3 si 4 se asigura rezervarea posturilor didactice de predare/catedrelor pentru cadrele didactice din alte state, in baza acordurilor bilaterale interguvernamentale si interministeriale in vigoare, incheiate de Romania cu respectivele state sau in baza unor acorduri interinstitutionale incheiate intre organizatii neguvernamentale din state in care limba moderna care face obiectul acordului este limba oficiala, care au avizul serviciilor cultural-educative ale ambasadelor si al ISJ/ISMB din judetele/municipiul Bucuresti pe raza carora se afla unitatile de invatamant cu program bilingv.
 
Art. 6. — (1) Solutionarea reducerilor de activitate la nivelul unitatii de invatamant si ocuparea posturilor didactice de predare /catedrelor vacante /rezervate se realizeaza in conformitate cu prevederile metodologice elaborate de Ministerul Educatiei.
 
(2) Completarea normei didactice de predare a unui cadru didactic titular cu ore din activitati prevazute la art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, dupa caz, se realizeaza doar in situatia in care acestuia nu i se poate asigura, la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, norma didactica de predare, conform prevederilor art. 208 alin. (1) si (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare.
 
(3) Dupa asigurarea normelor didactice de predare ale cadrelor didactice titulare si ale celor debutante prevazute la art. 3 alin. (8), in baza documentelor de numire/transfer/ repartizare, dupa solutionarea, la nivelul unitatilor, a intregirilor si a completarilor de norma didactica de predare pentru cadrele didactice titulare si pentru cele debutante prevazute la art. 3 alin. (8), se incadreaza dupa aceleasi proceduri cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, conform deciziilor de repartizare pe posturi didactice/catedre.
 
(4) Incadrarea, intregirea si completarea normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, la nivelul unitatilor de invatamant in care sunt angajate, precum si mentinerea in activitate a personalului didactic, ca titular, la cerere, in functia didactica, peste varsta de pensionare se realizeaza in conformitate cu prevederile metodologice elaborate de Ministerul Educatiei.
 
Art. 7. — Dupa incadrarea personalului didactic de predare si solutionarea situatiilor potrivit prevederilor art. 6, in conformitate cu prevederile metodologice elaborate de Ministerul Educatiei, pentru cadrele didactice numite in functii de conducere, indrumare si control, prin concurs, in alte unitati de invatamant decat cele in care sunt titulare, in vederea efectuarii de catre acestea a obligatiei de predare, ISJ/ISMB asigura numarul de ore de predare pe saptamana in unitatea de invatamant in care sunt numite in functie sau in alte unitati de invatamant apropiate, daca la nivelul unitatilor respective exista catedre vacante incomplete in specialitate.
 
Art. 8. — (1) Posturile vacante/rezervate ramase dupa finalizarea operatiunilor prevazute la art. 3—6 se gestioneaza la nivelul ISJ/ISMB, in vederea ocuparii acestora in ordinea desfasurarii etapelor mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, cu respectarea prevederilor metodologice elaborate de Ministerul Educatiei.
 
(2) In vederea ocuparii prin concurs national, consiliul de administratie al ISJ/ISMB poate constitui catedre vacante viabile, conform art. 2 alin. (4), din cel putin o jumatate de norma didactica de predare, potrivit dispozitiilor art. 207 alin. (4) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, la nivelul uneia sau mai multor unitati de invatamant preuniversitar.
 

Plata cu ora in invatamant

 

CAPITOLUL III

Incadrarea in regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar

 
Art. 9. — (1) Posturile didactice de predare/Catedrele vacante si rezervate se ocupa in regim de plata cu ora cu:
a) personal didactic de predare titular;
b) personal didactic de predare angajat pe durata viabilitatii postului didactic/catedrei;
c) personal didactic de predare calificat angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata;
d) personal didactic de predare pensionat;
e) personal calificat, angajat cu functia de baza in alte domenii de activitate.
 
(2) Ocuparea in regim de plata cu ora a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante si rezervate se realizeaza in conformitate cu prevederile metodologice elaborate de Ministerul Educatiei.
 
(3) Personalul didactic de predare incadrat pe post, conform prevederilor art. 207 alin. (4) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, care desfasoara activitate de mentorat, poate fi remunerat in regim de plata cu ora, echivalent a cel mult 4 ore pe saptamana.
 
Art. 10. — (1) Incadrarea personalului didactic de predare prevazut la art. 9 se realizeaza cel mult pe durata desfasurarii cursurilor cu elevii/prescolarii sau pana la revenirea titularului la post/catedra in timpul anului scolar.
 
(2) Sarcinile specifice activitatii desfasurate in regim de plata cu ora de catre personalul didactic de predare sunt prevazute in contractul individual de munca incheiat cu directorul unitatii de invatamant pentru prestarea activitatilor didactice in regim de plata cu ora, distinct de cel aferent functiei de baza. In contractul incheiat pentru prestarea activitatilor didactice in regim de plata cu ora se precizeaza numarul de ore de predare-invatare-evaluare, precum si timpul de lucru, stabilit proportional cu numarul de ore de predare-invatare-evaluare, aferent sarcinilor specifice privind efectuarea de activitati prevazute la art. 207 alin. (1) sau (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, dupa caz.
 
(3) Personalul prevazut la art. 9 alin. (1) lit. a)—c) si e) poate fi incadrat in regim de plata cu ora pana la o jumatate de norma didactica de predare, iar personalul didactic prevazut la art. 9 alin. (1) lit. d) poate fi incadrat in regim de plata cu ora pana la numarul maxim de ore pe saptamana pentru o norma didactica de predare.
 
(4) In cazuri exceptionale, pentru disciplinele deficitare in personal didactic calificat, consiliul de administratie al unitatii de invatamant poate aproba, cu avizul ISJ/ISMB si cu asigurarea a minimum 12 ore de odihna intre doua perioade de lucru:

a) incadrarea in regim de plata cu ora a personalului prevazut la art. 9 alin. (1) lit. a)—c) si e) pana la numarul maxim de ore pe saptamana aferente unei norme didactice de predare;

b) incadrarea in regim de plata cu ora a personalului didactic de predare pensionat pana la numarul maxim de ore pe saptamana aferente a cel mult doua norme didactice de predare.
 
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), personalul didactic de predare incadrat pe post, conform prevederilor art. 207 alin. (4) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, poate fi incadrat si salarizat in regim de plata cu ora in baza contractului individual de munca incheiat pentru prestarea activitatilor didactice in regim de plata cu ora, distinct de cel aferent functiei de baza, in care se precizeaza numarul total de ore de predare-invatare-evaluare pe saptamana efectiv desfasurate la clasa/grupa, precum si durata timpului de lucru stabilit proportional cu numarul de ore de predare-invatareevaluare, cu asigurarea a minimum 12 ore de odihna intre doua perioade de lucru.
 
(6) Cadrele didactice titulare numite in functii de conducere, de indrumare si control in invatamantul preuniversitar pot fi incadrate, la cerere, doar in regim de plata cu ora, pana la cel mult 1/2 din numarul de ore pe saptamana dintr-o norma didactica de predare, conform hotararii consiliului de administratie al ISJ/ISMB.
 
Art. 11. — (1) La inceputul fiecarui an scolar se actualizeaza fisele posturilor pentru personalul didactic de predare si se elaboreaza fisele posturilor pentru personalul didactic de predare angajat in regim de plata cu ora.
 
(2) Plata orelor de predare-invatare-evaluare desfasurate cu elevii/prescolarii/anteprescolarii, aferente normei didactice de baza si activitatii de predare-invatare-evaluare desfasurate in regim de plata cu ora, se realizeaza in baza completarii si semnarii condicii de prezenta la unitatea de invatamant.
 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 
Art. 12. — Proiectul/Planul de incadrare a personalului didactic de predare a carui structura este prevazuta in anexa, intocmit in baza prezentelor norme metodologice, reprezinta documentul oficial al unitatii de invatamant in baza caruia se realizeaza mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar.
 
Art. 13. — (1) Numarul total de posturi didactice/catedre existente la nivelul judetului/municipiului Bucuresti se centralizeaza la nivelul ISJ/ISMB.
 
(2) In baza prezentelor norme metodologice, ISJ/ISMB poate elabora proceduri si machete pentru preluarea si centralizarea posturilor didactice/catedrelor normate la nivelul unitatilor de invatamant ocupate cu personal didactic de predare, precum si a celor vacante si rezervate care fac obiectul etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar.
 
Art. 14. — In cuprinsul prezentelor norme metodologice, incepand cu data reorganizarii institutiilor aflate in coordonarea/ subordonarea Ministerului Educatiei:

a) denumirea „inspectorat scolar judetean/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti”, respectiv „ISJ/ISMB”, se va citi „directia judeteana de invatamant preuniversitar/Directia Municipiului Bucuresti de Invatamant Preuniversitar”, respectiv „DJIP/DMBIP”;
 
b) denumirea „inspector scolar general” se va citi „director general”.Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

plata cu oraplata cu ora 2024-2025norme metodologice plata cu oraincadrare plata cu oraproiect de incadrareplata cu ora in invatamant


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//