Calendar complet pentru admiterea la liceu 2016

de Ion Andreea la 28 Ian. 2016 Exclusiv
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Calendar complet pentru admiterea la liceu 201628Ian.2016

Admiterea absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul profesional de stat pentru anul scolar 2016-2017 se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.136/2014 privind organizarea, functionarea, admiterea si calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani.

Media de admitere, pe baza careia se realizeaza inscrierea in clasa a IX-a de liceu a absolventilor invatamantului gimnazial, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, si media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% in calculul mediei de admitere.

Calendar complet pentru admiterea la liceu 2016


31 ianuarie 2016 - Elaborarea planului de masuri judetean/al municipiului Bucuresti pentru pregatirea si organizarea admiterii
1 martie 2016 - Anuntarea, de catre inspectoratele scolare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunostintelor de limba materna Transmiterea de catre Comisia Nationala de Admitere a modelului fisei de inscriere in clasa a IX-a si a anexei acesteia, pentru elevii care doresc sa participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
28 aprilie2016 - Afisareaofertei de scolarizare/ofertei de formare profesionala, concretizata in profiluri, domenii si calificari profesionale, pentru invatamantul liceal, filiera tehnologica Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de invatamant liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializari/domenii de pregatire, limba de predare Crearea bazei de date la nivelul fiecarei unitati de invatamant gimnazial si la nivel judetean, cuprinzand datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a Tiparirea brosurii care cuprinde informatiile despre admitere
9 mai 2016- Transmiterea in unitatile de invatamant gimnazial a brosurilor cuprinzand informatiile legate de admitere Transmiterea de catre inspectorate la scolile gimnaziale a listei centrelor de inscriere, precum si a scolilor arondate fiecarui centru Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a graficului sedintelor de completare a optiunilor de catre absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora
17 mai 2016 - Transmiterea la Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice a brosurilor de admitere ale fiecarui judet, in versiune electronica si tiparita
11 - 31 mai2016 - Sedinte de instruire cu parintii si elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere si a planului de scolarizare
22 iunie 2016 - Transmiterea de catre fiecare unitate de invatamant gimnazial catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a bazei de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a, precum si a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati
24 iunie 2016 - Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre Comisia nationala de admitere a bazei de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a
7 iulie2016 - Transmiterea de catre Comisia nationala de admitere catre comisiile judetene a bazei de date cu mediile de admitere si a ierarhiei judetene
8 iulie 2016 - Afisarea in fiecare unitate de invatamant gimnazial, a listei candidatilor, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere Completarea de catre secretariatele scolilor a fiselor de inscriere cu numele/codul unitatii de invatamant gimnazial, cu datele personale ale absolventilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele si mediile obtinute la evaluarea nationala din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere Anuntarea ierarhiei la nivel judetean/al municipiului Bucuresti a absolventilor claselor a VIII-a.
11 iulie 2016 - Eliberarea fiselor de inscriere pentru candidatii care solicita sa participe la admitere in alt judet

Probele de aptitudini

19-20 mai 2016 - Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de aptitudini
23-24 mai 2016 - Inscrierea pentru probele de aptitudini
25-28 mai 2016 - Desfasurarea probelor de aptitudini
30 mai 2016 - Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini Depunerea contestatiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru
31 mai 2016 - Afisarea rezultatelor finale, in urma contestatiilor la probele de aptitudini Transmiterea, in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana/ a municipiului Bucuresti a listei candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini
24 iunie 2016 - Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/ a municipiului Bucuresti catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati Actualizarea de catre comisiile din unitatile de invatamant liceal vocational a listelor candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidatilor corigenti, repetenti, amanati sau exmatriculati
7 iulie 2016 - Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/ a municipiului Bucuresti catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judetene cuprinzand mediile de admitere
8 iulie 2016 - Validarea de catre comisia de admitere judeteana/ a municipiului Bucuresti a listei candidatilor admisi la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini si afisarea listei in unitatea de invatamant liceal respectiva
11 iulie 2016 - Ridicarea de la liceele vocationale a fiselor de inscriere de catre candidatii care nu au fost admisi la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini Transmiterea, in format electronic, catre Centrul National de Admitere a listei candidatilor declarati admisi, in fiecare judet, la clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini

Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

19-20 mai 2016 - Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
23-24 mai 2016 - Inscrierea candidatilor pentru probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
25-28 mai 2016 - Desfasurarea probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
30 mai 2016 - Afisarea rezultatelor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
Depunerea contestatiilor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, acolo unde metodologia permite acest lucru
31 mai 2016 - Afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna Transmiterea catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
1-2 iunie 2016 - Ridicarea anexelor fiselor de inscriere de la unitatile la care candidatii au sustinut probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
7 iunie 2016 - Depunerea de catre candidatii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna a anexelor fiselor de inscriere la unitatile de invatamant gimnazial absolvite
8 iunie 2016 - Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/ a municipiului Bucuresti, in format electronic, catre Centrul National de Admitere a listei candidatilor care au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si a rezultatelor acestora la probe

Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi si a candidatilor pentru invatamantul special

13 mai 2016 - Afisarea locurilor speciale pentru candidatii romi
24 iunie 2016 - Data limita pentru primirea cererilor de inscriere a candidatilor pe locurile speciale pentru romi
11 - 13 iulie 2016 - Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru romi
14 - 16 iulie 2016 - Inscrierea si repartizarea candidatilor pentru invatamantul special

Prima etapa de admitere in invatamantul liceal de stat pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2016-2017

8 – 12 iulie 2016 - Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a Completarea fiselor de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a proveniti din alte judete, la centrul special desemnat din judetul pentru care solicita inscrierea
8 - 12 iulie 2016 - Introducerea in baza de date computerizata a datelor din fisele de inscriere
9 – 13 iulie 2016 - Verificarea de catre parinti si candidati a fiselor editate de calculator, corectarea greselilor in baza de date computerizata si listarea fiselor corectate din calculator
14 iulie 2016 - Termenul-limita pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul judetean de admitere/al municipiului Bucuresti, precum si a listei absolventilor care nu participa la repartizarea computerizata Predarea de catre comisia din centrul de inscriere a fiselor de optiuni originale la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti
15 iulie 2016 - Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judetene/al municipiului Bucuresti la Centrul National de Admitere
16 - 17 iulie 2015 - Verificarea si corectarea bazelor de date de catre Comisia Nationala de Admitere si comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, transmiterea modificarilor la comisia nationala
18 iulie 2016 - Corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor
19 iulie 2016 - Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la datainceperii cursurilor anului scolar 2016 - 2017
20 iulie 2016 - Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a listelor cu absolventii repartizati proveniti din scolile respective si a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamantul liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti
20 iulie 2016 - Afisarea de catre fiecare unitate din invatamantul liceal a listei candidatilor repartizati in acea unitate
21 iulie - 29 iulie 2016 - Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati

A doua etapa de admitere in invatamantul liceal de stat pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2016 - 2017

20 iulie 2016 - Inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
21 - 22 iulie 2016 - Sustinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna ori de limba materna
23 iulie 2016 - Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini si la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si rezolvarea eventualelor contestatii
20 - 25 iulie 2016 - Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fise de optiuni de catre cei ramasi nerepartizati dupa prima etapa a admiterii
25 iulie 2016 - Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care au fost respinsi la liceele/clasele care organizeaza probe de aptitudini Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care au sustinut probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau de limba materna
20 - 26 iulie 2016 - Introducerea datelor in calculator, verificarea fiselor listate si corectarea eventualelor erori
27 iulie 2016 - Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti si la Centrul National de Admitere
28 iulie 2016 - Repartizarea computerizata a candidatilor din a doua etapa a admiterii
28 iulie 2016 - Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial/in centrul special de inscriere a listelor cu absolventii proveniti din scolile respective/din alte judete, repartizati in a doua etapa si a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamantul liceal de stat Afisarea de catre fiecare unitate de invatamant liceal de stat a listei candidatilor repartizati in acea unitate in a doua etapa
28 -29 iulie 2016 - Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care au fost repartizati candidatii din etapa a doua
29 iulie 2016 - Transmiterea de catre unitatile de invatamantul liceal de stat a situatiei locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in cele doua etape ale admiterii
1 – 4 august 2016 - Rezolvarea de catre comisia judeteana de admitere a situatiilor speciale ivite dupa cele doua etape de repartizare computerizata, a repartizarii candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen si a candidatilor care nu au participat la primele doua repartizari computerizate.

A treia etapa de admitere in invatamantul liceal de stat, pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la datainceperii cursurilor anului scolar 2016 - 2017

1 august 2016 - Afisarea locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna
29 august 2016 - Inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
30 - 31 august 2016 - Desfasurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
1 – 2 septembrie 2016 - Repartizarea absolventilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizati in etapele anterioare, care nu s-au inscris in perioada prevazuta de metodologie sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapelor anterioare
5 septembrie 2016 - Transmiterea catre Centrul National de Admitere a rezultatelor repartizarii

Admiterea la Academia de Politie - TESTE rezolvate

Admiterea la Academia de Politie nu tine de noroc!


Inca putin pana la examenul de admitere la Academia de Politie!
  •  te sperie concurenta masiva sau putinul timp ramas pana la examen?
  •  esti deja la a doua incercare sau poate a treia?
  •  esti constient ca doar parcurgerea lectiilor din programa nu este suficienta?
 ... inseamna ca-ti dai seama ca ai nevoie de o strategie clara de pregatire. Iti punem la dispozitie acum NOUL: Kit admitere Academia de Politie

...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

admitere liceu admitere liceu 2016 medie liceu 2016


x

Lasa un raspuns
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitNoile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//