Se schimba Statutul Elevului si ROFUIP. Ministerul Educatiei anunta normele de aplicare a Legii Antibullying

De Laura Galescu
la 28 Ian. 2020
3 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Se schimba Statutul Elevului si ROFUIP. Ministerul Educatiei anunta normele de aplicare a Legii Antibullying28Ian.2020

Ministerul Educatiei a pus in dezbatere publica un proiect de aplicare a Legii Antibullying, care stabileste sase forme de bullying si tipurile de interventie pentru fiecare situatie in parte.

 
Va prezentam integral proiectul normelor de aplicare pus in dezbatere publica de ministerul Educatiei: 
 
 
H O T A R A R E 
 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 221/2019, pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 privind violenta psihologica-bullying 
 
In temeiul art.108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art.7, alin.( 1^1), art.56^1 si ale pct. 6^1 din Legea nr. 221/2019, pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 
 
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. 
 
Articol unic. Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 221/2019, pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011, privind violenta psihologica-bullying, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 
 
PRIM-MINISTRU, LUDOVIC ORBAN 
 
 
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 221/2019, pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011, privind violenta psihologica-bullying 
 
Art. 1 Prezentele norme metodologice reglementeaza modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 221/2019, pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011, privind violenta psihologica-bullying si sunt elaborate in temeiul art. III, din Legea nr. 221/2019, pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011. 
 
Art. 2 
 
(1) Bullyingul reprezinta comportamentul abuziv, realizat in mod repetat si cu intentie directa sau indirecta, care duce la prejudicierea fizica si/sau psihica a victimei/victimelor, prin umilire, ranire, persecutie, intimidare sau alte fapte. Acest tip de comportament se manifesta prin forme diverse, putand fi verbal, emotional/ nonverbal, fizic, relational inclusiv sexual, deposedare de lucruri si electronic (cyberbullying).
 
(2) Ca urmare a modificarilor aduse Legii educatiei nationale nr.1/2011, in conformitate cu art. III, din Legea nr. 221/2019, in categoria actiunilor definitorii pentru fenomenul violentei manifestate in mediul scolar sunt incluse si actiunile privind violenta psihologica-bullying.
 
(3) in sensul prezentului act normativ, tipurile actiunilor precizate la alin. (2) sunt: 
 
3.1 Bullying elev - elev; 
3.2 Bullying elev - profesor;
3.3 Bullying profesor - elev;
3.4 Bullying parinte - elev, in spatiul scolii;
3.5 Bullying parinte - profesor, in spatiul scolii;
3.6 Bullying profesor - parinte, in spatiul scolii, identificate in rapoartele si cercetarile in domeniu, care au stat la baza modificarilor aduse Legii educatiei nationale nr.1/2011, in conformitate cu art. III, din Legea nr. 221/2019.
 
(4) Pentru asigurarea corelarii cadrului normativ in vigoare in sistemul educational din Romania cu reglementarile actuale europene si nationale cu privire la actiunile de tip bullying, in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentelor norme metodologice, se vor revizui, modifica si completa urmatoarele documente de legislatie specifica, subsecvente domeniului mentionat:
 
a) OMEN nr. 1409/2007, privind aprobarea Strategiei pentru reducerea fenomenului de violenta in unitatile de invatamant preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare; 
b) OMENCS nr. 5079/ 2016, privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare; 
c) OMENCS nr. 4742/ 2016, privind aprobarea Statutului elevului;
d) OMEN nr. 4831/2018 privind aprobarea Codului-cadru de etica al personalului didactic din invatamantul preuniversitar;
e) Legea privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant (Legea nr. 35/2007 completata si modificata prin Legea nr. 29/2010). 
 
Art.3 
 
(1) Tipurile de actiuni din categoria bullying sunt descrise in anexa nr. 1 a prezentelor norme metodologice.
 
(2) Tipurile de interventie ce pot fi realizate in sistemul educational preuniversitar pentru prevenirea si combaterea bullyingului sunt descrise in anexa nr. 2 a prezentelor norme metodologice. (3) Procedura operationala privind prevenirea, identificarea si combaterea bullyingului este descrisa in anexa nr. 3 a prezentelor norme metodologice.
 
Art. 4 
 
(1) Nivelurile la care se realizeaza interventia in sistemul educational preuniversitar pentru prevenirea si combaterea bullyingului sunt: unitatea de invatamant, inspectoratul scolar, centrul de resurse si de asistenta educationala-CJRAE/CMBRAE, casa corpului didactic- CCD, si Ministerul Educatiei si Cercetarii.
 
(2) Interventia multidisciplinara in situatiile de bullying se realizeaza interinstitutional, prin actiunea in cooperare a institutiilor abilitate – unitate de invatamant, directie generala de asistenta sociala si protectia copilului, politie, etc..
 
(3) Membrii echipei multidisciplinare specializate, familia si cadrele didactice contribuie la integrarea copilului victima - martor sau agresor- in unitatea de invatamant, respectand, in toate interventiile, interesul superior al copilului.
 
(4) Sesizarea situatiilor de bullying la nivelul unitatii de invatamant se face catre: conducerea unitatii de invatamant, cadre didactice, consilier scolar, linia europeana de asistenta pentru copii 116 111, alte entitati cu responsabilitati in domeniu.
 
(5) Potrivit fiecarui nivel de interventie, se reglementeaza actiuni specifice, precizate in procedura descrisa in anexa nr. 3 a prezentelor norme metodologice.
 
Art. 5 
 
(1) Fiecare prescolar/elev are dreptul de a beneficia de un mediu sigur in unitatea de invatamant. Acest drept este garantat legal si este asigurat atat la nivel curricular (prin setul de competente, activitati de invatare si continuturi care urmaresc sa sustina respectarea persoanei, nediscriminarea, motivarea pentru invatare si asigurarea starii de bine a prescolarului/elevului in unitatea de invatamant), cat si la nivelul organizarii si desfasurarii procesului educational in unitatea de invatamant (consiliere educationala si asistenta psihopedagogica, paza incintei scolii).
 
(2) Fiecare cadru didactic are dreptul de a participa la activitati de formare in domeniul prevenirii, identificarii si combaterii bullyingului, ca forma a violentei manifestate in mediul scolar. Acest drept este garantat legal si este asigurat prin programe de dezvoltare profesionala furnizate de casele corpului didactic, prin programe finantate din fonduri structurale, prin programe de tip Erasmus+ si e-Twinning, prin programe de conversie profesionala, furnizate de universitati, precum si prin alte tipuri de activitati de formare continua.
 
Art. 6 
 
(1) Inspectoratul scolar este responsabil de asigurarea accesului cadrelor didactice la activitati de formare continua, legal prevazute, in domeniul prevenirii, identificarii si combaterii bullyingului, ca forma a violentei manifestate in mediul scolar, precum si de monitorizarea la nivel judetean a programelor/activitatilor de asigurare a unui mediu scolar sigur.
 
(2) Unitatile de invatamant raspund, in mod direct, de asigurarea desfasurarii procesului educational intr-un mediu sigur.
 
(3) in vederea crearii/ mentinerii unui mediu sigur in scoala, unitatile de invatamant vor analiza desfasurarea procesului educational, vor identifica eventualele probleme si situatii de risc si vor face propuneri cu privire la tipurile de preventie si interventie necesare, pe care, dupa aprobarea 4 in consiliile de administratie, le vor transmite inspectoratelor scolare, in scopul avizarii si monitorizarii, in conformitate cu procedura prevazuta in anexa nr. 3 a prezentelor norme metodologice.
 
(4) Principiile care trebuie respectate in analiza unui caz cu suspiciune de bullying, semnalat/declarat la nivelul unitatii de invatamant, si in luarea deciziei de confirmare/infirmare drept caz de bullying, se regasesc in anexa nr. 4 a prezentelor norme metodologice.
 
Art. 7 
 
(1) In situatia in care, la nivelul unitatii de invatamant in care au fost inregistrate situatii de tip bullying, nu este incadrat niciun profesor consilier scolar (profesor in centre si cabinete de asistenta psihopedagogica), conducerea unitatii de invatamant va notifica inspectoratul scolar cu privire la aceasta problema si va propune o solutie de rezolvare, cu implicarea tuturor factorilor decizionali de la nivelul UAT pe raza careia functioneaza.
 
(2) Cadrele didactice din unitatile de invatamant in care au fost inregistrate situatii de tip bullying vor fi incluse, cu prioritate, in programe de formare continua in domeniul prevenirii si combaterii bullyingului, ca forma a violentei manifestate in mediul scolar, finantate de la bugetul de stat, potrivit art. 111 (e) din Legea educatiei nationale, nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, prin casele corpului didactic, sau din alte surse, inclusiv proiecte cu finantare externa, potrivit prevederilor legale in vigoare.
 
(3) Elevii implicati in actiuni de tip bullying, ca victime, ca agresori sau ca martori, pot beneficia de programe de interventie /consiliere, finantate de la bugetul de stat, prin UAT pe raza caruia functioneaza unitatea de invatamant, sau prin programe/proiecte cu finantare externa, in conformitate cu precizarile strategiilor nationale sectoriale din domeniul educatiei.
 
(4) Parintii elevilor implicati in actiuni de tip bullying, ca victime, ca agresori sau ca martori, vor beneficia de programe de interventie /consiliere, finantate prin programe/proiecte cu finantare externa accesate de UAT, pe raza caruia functioneaza unitatea de invatamant, in conformitate cu precizarile strategiilor nationale sectoriale din domeniul educatiei.
 
(5) Parintii elevilor din clasele/ grupele din unitatile de invatamant in care au fost inregistrate actiuni de tip bullying vor fi inclusi, cu prioritate, in programe de informare si constientizare in domeniul identificarii si combaterii bullyingului, ca forma a violentei manifestate in mediul scolar, in conformitate cu precizarile strategiilor nationale sectoriale din domeniul educatiei.
 
Art.8 
 
(1) Sumele necesare organizarii programelor de formare, programelor de consiliere sau a programelor de informare/ constientizare prevazute la art. 8, provenind din bugetul de stat, se reflecta in bugetele locale ale unitatilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale, la partea de venituri, cu ajutorul indicatorului 11.02.02, ”Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti”.
 
(2) La partea de cheltuieli a bugetelor locale, din punct de vedere al clasificatiei functionale a indicatorilor bugetelor locale, creditele bugetare destinate finantarii cheltuielilor determinate de implementarea programelor si proiectelor prevazute la art. 8, sunt prevazute la capitolul 65.02 ”invatamant”, subcapitolul 65.02.11 ”Servicii auxiliare pentru educatie”,paragraful 65.02.11.30 ”Alte servicii auxiliare”, in bugetul propriu al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pe codul de identificare fiscala al acesteia. Din punctul de vedere al clasificatiei economice a 5 indicatorilor, creditele bugetare destinate finantarii cheltuielilor determinate de implementarea programelor si proiectelor prevazute la art. 8, se regasesc la titlul 57 ”Asistenta sociala”, articolul 57.02 ”Ajutoare sociale”, alineatul 57.02.05 ”Consiliere scolara”.
 
(3) Sumele acordate unitatilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale potrivit reglementarilor legale cu privire la serviciile integrate de asistenta sociala la nivelul UAT, ramase neutilizate la sfarsitul exercitiului bugetar, se regularizeaza cu bugetul de stat.
 
Art. 9 
 
La nivel national, monitorizarea programelor de asigurare a unui mediu scolar sigur este realizata de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin directiile responsabile de organizarea si desfasurarea procesului educational la nivelul invatamantului preuniversitar. 
 
Art. 10 
 
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentele norme metodologice. 
 
Anexa nr. 1 Tipurile de actiuni din categoria bullyingului, ca forma a violentei, manifestate in mediul scolar (in sensul prezentului act normativ) 
 
3.1 Bullying elev-elev;
3.2 Bullying elev-profesor;
3.3 Bullying profesor-elev;
3.4 Bullying parinte-elev, in spatiul scolii;
3.5 Bullying parinte-profesor, in spatiul scolii;
3.6 Bullying profesor - parinte, in spatiul scolii;
 

 
Anexa nr. 3 - 
 
Procedura operationala privind interventia in cazul unei situatii de violenta psihologica – bullying manifestate la nivelul unitatii de invatamant Prezenta procedura operationalizeaza interventia in cazul sesizarii, semnalarii sau manifestarii unei situatii de bullying la nivelul unitatii de invatamant, stabilind: etape de interventie, responsabilitati, rezultate. 
 
Etapa 1. Raportarea situatiei de bullying 
 
1. O situatie de bullying poate sa implice diferiti actori scolari, in rol de agresor, de victima, respectiv de martor: elevi, cadre didactice, parinti, alte categorii de personal al scolii, persoane din afara scolii.
 
2. Raportarea unei situatii de bullying poate fi realizata de catre diferite persoane, implicate direct in caz sau martore la acesta, atat cu asumarea identitatii, cat si anonim.
 
3. Sesizarea/raportarea unei situatii de bullying poate fi realizata catre conducerea unitatii de invatamant sau catre alti actori scolari sau structuri cu rol in acest domeniu (ex. invatator/diriginte, consilierul scolar, cadrul didactic de serviciu pe scoala, membri ai Comisiei pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar, linia europeana de asistenta pentru copii 116 111, alte entitati cu responsabilitati in domeniu ). 
 
Etapa 2. Investigarea situatiei de bullying raportate 
 
1 Situatia de bullying raportata va fi investigata pentru a se stabili: masura in care se identifica un comportament de bullying real (despre ce?), actorii implicati (cine?), formele de manifestare (cum?), contextul de manifestare (unde si cand?), cauze generatoare (de ce?), solutii posibile de rezolvare (pentru ce?). 
 
2. Echipa care va investiga o situatie de bullying va include, dupa caz: diriginte/invatator/educatoare la clasa asociata cu situatia de bullying, consilierul scolar, directorul/directorul adjunct (al) scolii, 1-2 membri ai Comisiei pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar, reprezentant al politiei.
3. Atitudinea echipei care investigheaza situatia de bullying trebuie sa fie una de mediere, calma, constructiva, de sustinere, cu rol de identificare a tuturor aspectelor cazului, si nu de sanctionare. Toate demersurile de investigare vor fi realizate cu respectarea drepturilor tuturor celor direct implicati in situatia analizata. Persoanele care nu sunt implicate direct (elevi, profesori, parinti etc.) pot oferi informatii utile, cu respectarea drepturilor si a confidentialitatii.
 
4. Metodele de investigare a situatiei de bullying variaza, de la caz la caz: discutii de grup cu colectivul de prescolari/elevi in cadrul caruia s-a manifestat situatia de bullying, interviuri individuale cu cei direct implicati in caz si/sau cu martori, observarea unor contexte de manifestare.
 
5. Discutiile si interviurile sunt organizate in spatiul scolar, in clasa sau in afara acesteia, in functie de situatie.
 
6. Dovezile care pot fi colectate in demersul de investigare a unei situatii de bullying (rapoarte, inregistrari etc.) trebuie sa fie pastrate in conformitate cu legislatia in vigoare privind protectia datelor cu caracter personal.
 
Etapa 3. Interventii pentru rezolvarea situatiei de bullying raportate

3.1. Situatie de bullying in care sunt implicati elevi 
 
1. Cadrul didactic (invatator/diriginte) va organiza, cu sprijinul consilierului scolar, discutii cu colectivul de elevi, cu rol de constientizare a efectelor negative a acestui comportament si de promovare a unui climat scolar pozitiv, constructiv, sentimentului de solidaritate intre elevi, cu scopul de a face intolerabil comportamentul abuziv.
 
2. Cadrul didactic (invatator/diriginte) va purta discutii cu elevii direct implicati in situatia de bullying. Acestora li se va explica clar modul in care situatia de bullying a incalcat regulile unui climat scolar sanatos si a adus prejudicii starii de bine a elevilor in mediul scolar.
 
3. Vor fi contactati parintii acestora (atat cei ai elevului victima, cat si cei ai elevului agresor) si vor fi invitati la o discutie, pentru a analiza situatia si pentru a realiza, de comun acord, un plan de consiliere psihopedagogica pentru copii.
 
4. Consilierul scolar va elabora si aplica masuri de consiliere individuala a elevilor direct implicati in situatia de bullying.
 
5. in vederea solutionarii situatiei de bullying, la nivelul unitatii de invatamant, dupa caz, sunt implicati membrii Comisiei pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar.
 
6. Daca situatia de bullying este grava, conducerea unitatii de invatamant va anunta alte institutii/entitati cu atributii si responsabilitati in domeniu : Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Politia (in cazul in care s-a produs o infractiune).
 
7. In vederea solutionarii situatiei de bullying, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) care a primit sesizarea are urmatoarele atributii:
 
– Se informeaza cu privire la situatia sesizata, cu sprijinul actorilor scolari de la nivelul unitatii de invatamant.
– Propune introducerea elevului victima / elevului agresor intr-un program de consiliere, cu acordul parintilor acestora.
– Daca parintii nu comunica cu reprezentantii DGASPC, atunci se face ancheta in teren, la locuinta acestora prin Serviciul abuzuri din structura DGASPC.
– Reprezentantii DGASPC au rol de mediere a relatiei scoala - parinti, acolo unde este necesara aceasta mediere. Cazul este monitorizat in temeiul prevederilor Legii nr. 272/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
8. In vederea solutionarii situatiei de bullying, sectia/structura de politie care a primit sesizarea are urmatoarele atributii:
 
– Realizeaza activitati de informare preventiva la nivelul unitatii de invatamant, pentru a preveni extinderea unor fapte similare.
– Propune si aplica masuri ameliorative, mai ales in cazurile in care situatiile de bullying implica si persoane din afara scolii sau se manifesta in afara scolii.
– in cazul in care interventia este realizata de Politia de Proximitate, aceasta actioneaza conform prevederilor Codului Penal si ale Codului de Procedura Penala, coroborate cu alte dispozitii relevante.
– Pentru minorul cu varsta mai mica de 14 ani, structurile de politie anunta obligatoriu DGASPC. 9. Parintii elevilor direct implicati in situatia de bullying vor beneficia, dupa caz, de activitati de consiliere organizate de consilierul scolar. De asemenea, parintii copilului care savarseste fapte penale si nu raspunde penal au obligatia de a participa la sedintele de consiliere efectuate de catre DGASPC, in baza unui program personalizat de consiliere psihologica (art. 73 alin 4 din Legea nr. 272/2004 republicata).
 
3.2. Situatie de bullying in care sunt implicate cadre didactice

Directorul unitatii de invatamant convoaca Comisa de disciplina, care, in urma analizei cazului, va propune o solutie de rezolvare, ce va fi supusa dezbaterii, la nivelul Consiliului profesoral, si, dupa dezbaterea din Consiliul profesoral, va fi supusa aprobarii Consiliului de administratie al unitatii de invatamant. 
 
Anexa nr. 4 
 
Principiile care trebuie respectate in analiza unui caz cu suspiciune de bullying, semnalat/declarat la nivelul unitatii de invatamant, si in luarea deciziei de confirmare/infirmare drept caz de bullying 
 
Principiul 1. BULLYNGUL - PROBLEMA RELATIONALA 
 
Bullyingul - problema in relatia agresor-victima, ca manifestare de putere, care are ca finalitati intimidarea victimei si/sau o satisfactie de moment; Problemele relationale necesita solutii relationale; Relationare inseamna solutii pentru toti cei implicati in bullying; Relatiile pozitive ale copiilor depind de cele pozitive cu adultii; Promovarea relatiilor pozitive in intreaga scoala, imbunatatirea climatului scolar si promovarea unui mediu de invatare favorabil; Implementarea strategiilor de educare, prevenire si combaterea intimidarii si a comportamentelor de tip bullying; Dezvoltarea de solutii pozitive pentru prevenirea si abordarea bullyingului. 
 
Principiul 2. CONSTRUIREA UNUI CLIMAT SCOLAR SIGUR SI ECHILIBRAT 
 
Respectarea interesului superior al copilului in toate actiunile si deciziile care il privesc pe acesta; Munca in echipa multidisciplinara, in retea interinstitutionala si in parteneriat cu familia; Asigurarea si facilitarea accesului la servicii de sprijin si de specialitate pentru toti copiii din familiile celor implicati in situatii de bullying (victime, martori, fratii victimei); Nediscriminarea, conform caruia fiecarui copil trebuie sa i se asigure respectarea tuturor drepturilor, fara deosebire, rasa, culoare, sex, limba, religie etc. 
 
Principiul 3. ADAPTAREA INTERVENTIEI IN BULLYING, IN FUNCtIE DE NIVELUL DE DEZVOLTARE AL COPIILOR/ELEVILOR 
 
Intensitatea interventiilor in solutionarea situatiilor de bullying variaza in functie de persoanele implicate, de nevoile si de nivelul de dezvoltare ale acestora; Problemele de bullying apar atat in ganduri, cat si in interiorizarea comportamentelor; Educarea si dezvoltarea constientizarii cu privire la intimidare, importanta relatiilor sanatoase si constientizare de sine in relatiile cu ceilalti; Oferirea de suport si interventii de specialitate, bazate pe empatie, respect si rezilienta; Dezvoltarea constientizarii problemelor de intimidare la scoala; Respectarea confidentialitatii si a normelor deontologice profesionale, fara prejudicierea activitatii de semnalare a situatiilor de violenta sau a activitatii de instrumentare a cazurilor. 
 
Principiul 4. ABORDAREA SISTEMICA A INTERVENTIEI IN BULLYING 
 
Succesul interventiilor depinde de schimbarile ce pot fi initiate, integrat, in salile de clasa, in climatul scolar, grupurile de colegi, personalul scolar, administratie, parinti / tutori si comunitati; Adultii modeleaza si sprijina relatiile sanatoase pentru copii si adolecenti; 20 Colegii sunt cheia dinamicii si solutionarii situatiilor de bullying. Adultii, ca modele comportamentale pentru copii, trebuie sa constientizeze influenta propriului comportament - trebuie sa conduca prin exemplu si sa se abtina sa-si foloseasca puterea in mod agresiv. Adultii sunt responsabili pentru promovarea interactiunilor sigure, implicate si incluzive intre copii; Consolidarea atitudinilor care sunt incompatibile cu bullyingul, cu accent pe incluziune, acceptare si respect; Promovarea relatiilor de respect si comuniune scolara, bazate pe incurajarea incluziunii scolare. 
 
Principiul 5.LEADERSHIPUL - FUNDAMENT PENTRU SCHIMBAREA SISTEMELOR
 
Conducerea scolii sprijina programele de preventie si interventie; Sprijinul consililui profesoral este esential in furnizarea si sustinerea programelor anti-bullying cu accent pe echilibrul relational; Construirea responsabilitatii sociale si comunicarea deschisa, bazata pe incredere; Adultii sunt importanti in promovarea echilibrului relational. Adultii sunt responsabili pentru starea de bine a copiilor. 
 
Principiul 6. BULLYINGUL - PROBLEMA DE SANATATE PUBLICA 
 
Bullyingul constituie o problema de sanatate publica la nivel national. Dezvoltarea de solutii pozitive pentru prevenirea si abordarea bullyingului, precum: - managementul furiei si al stresului, managementul timpului, ajustarea la stres, controlul impulsurilor, relaxarea etc. - constiinta sociala, empatia, ascultarea, activarea si aprecierea individuala sau a diferitelor grupuri etc; - managementul conflictelor, rezistenta la influenta grupului de prieteni, lucrul in echipa, motivatie etc. 
 
Normele de aplicare ale legii bullyingului ar trebui aprobate în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a Legii 221/2019.
 Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

lege antibullyingbullyingviolenta in scoliviolenta gradiniteviolenta profesori


x

Lasa un raspuns
Comentarii [3 comentarii]Adauga comentariul tau

03Oct.2020

Lucrator In Educatie 03 Oct. 2020 15:02:43

Util,de citit atent si transmis in toate scolile,eventual prelucrat tuturor care activeaza in educatie,cu traducator...
29Ian.2020

Rus Raul 29 Ian. 2020 12:33:14

Articolul dumneavoastra este de folos noua cadrelor didactice.sper sa reusim sa-l valorificam in scoala in beneficiul nostru si al elevilor.multumesc.
28Ian.2020

Adrian 28 Ian. 2020 12:05:55

Actul normativ NU prevede care ar putea fi formele de Bullying antre director-personal didactic, personal didactic-director, director-personal didactic auxiliar, personal didactic-auxiliar-director, director-personal nedidactic, personal nedidactic-director.
Astfel s-ar putea evita situa?iile conflictuale prev?zute an OMEN nr. 4831/2018, dar care nu sunt puse an aplicare an nicio unitate de anv???mant ?i cu atat mai pu?in de c?tre ISJ/ISMB care ancalc? atribu?iile/obliga?iile conferite de art. 95 din Legea nr. 1/2011.
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//