Tichetele educationale de 500 de lei pot fi distribuite elevilor. Procedura prin care parintii primesc cardurile la scoala, in Monitorul Oficial

De Portal Invatamant
la 11 Ian. 2024
13 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Tichetele educationale de 500 de lei pot fi distribuite elevilor. Procedura prin care parintii primesc cardurile la scoala, in Monitorul Oficial11Ian.2024

Scolile trebuie sa distribuie tichetele sociale pentru sprijin educational, in valoare de 500 de lei, in cel mult 5 zile lucratoare de la primirea plicurilor de la Inspectoratul scolar judetean/ Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti.

Precizarea apare in Procedura specifica de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educational publicata in Monitorul Oficial.
 
Documentul stabileste regulile de distribuire a tichetelor educationale de 500 de lei, pentru rechizite si imbracaminte. Peste 400.000 de elevi si prescolari din familii cu venituri mici vor primi tichetele educationale, in anul scolar 2023-2024. Tichetele sociale pentru sprijin educational sunt in valoare de 500 lei/copil si se acorda intr-o transa unica, in urmatorii patru ani scolari. 

„In cel mai scurt timp, cardurile vor putea fi ridicate de parinti si folosite pentru cumpararea de rechizite si imbracaminte pentru scoala”, a spus Marcel Ciolacu, joi, in sedinta de Guvern.

Cine beneficiaza de tichete educationale

 
Au dreptul la aceste masuri de sprijin educational:
 
a) copiii dezavantajati din invatamantul de stat prescolar inscrisi in invatamantul de stat care indeplinesc conditiile, in luna iulie a fiecarui an, pentru obtinerea sprijinului educational acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015, republicata;
 
b) copiii dezavantajati din invatamantul de stat primar inscrisi in invatamantul de stat primar care intrunesc criteriile de venit stabilite in Programul national de rechizite scolare, conform Ordonantei Guvernului nr. 33/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt in intretinerea familiilor al caror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat in luna iulie a fiecarui an, este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe tara;
 
c) copiii dezavantajati din invatamantul de stat gimnazial inscrisi in invatamantul de stat gimnazial, care intrunesc criteriile de venit stabilite in Programul national de rechizite scolare, conform Ordonantei Guvernului nr. 33/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt in intretinerea familiilor al caror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat in luna iulie a fiecarui an, este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe tara.
 

Unde pot fi folosite tichetele educationale

 
Cu tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educational se pot achizitiona rechizite necesare frecventarii scolii – articole de papetarie, caiete, stilouri, articole pentru pictura, ghiozdane si alte articole necesare in scoli si gradinite, precum si articole de vestimentatie necesare frecventarii scolii si gradinitei. 
 
Acestea pot fi achizitionate de la unitati care comercializeaza materiale scolare si imbracaminte, care se afla pe lista unitatii emitente a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educational, unitati autorizate potrivit Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile ulterioare.
 

Procedura prin care tichetele educationale ajung la beneficiari

 
Iata Procedura specifica de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educational, Procedura specifica de returnare a acestora catre beneficiar — Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, precum si mecanismul de implementare aferent:
 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 
Art. 1. — (1) Ministerul Educatiei, prin institutiile aflate in subordinea/coordonarea/sub autoritatea sa, asigura si transmite, printr-un canal securizat prin intermediul Sistemului Informatic Integrat al Invatamantului din Romania, denumit in continuare S.I.I.I.R., catre aplicatia informatica prevazuta la art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2023 privind unele masuri pentru sustinerea prescolarilor si elevilor dezavantajati care beneficiaza de sprijin educational pe baza de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile si luarea unor masuri in domeniul educatiei, cu modificarile ulterioare, pentru anul scolar 2023—2024 pana la data de 1 noiembrie 2023, iar pentru anii scolari aferenti perioadei 2024—2027 in termen de 30 de zile calendaristice de la data inceperii cursurilor anului scolar pentru care se acorda sprijinul, baza de date cu prescolarii si elevii din invatamantul de stat primar si gimnazial care contine numele si prenumele, adresa de domiciliu, codul numeric personal ale acestora, unitatea de invatamant din care provin, nivelul de scolarizare si datele de identificare ale titularului cererii, ale reprezentantului legal sau reprezentantilor legali, tutorelui/tutorilor, dupa caz, numele si prenumele si datele de identificare ale fratilor si surorilor.
 
(2) Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) deruleaza procedurile necesare pentru contractarea serviciilor privind emiterea,livrarea si asigurarea functionalitatii tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educational cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare privind achizitiile publice, pentru toti beneficiarii finali eligibili. Baza de date cu beneficiarii de sprijin educational este accesata de catre Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, prin intermediul aplicatiei informatice dezvoltate de Serviciul de Telecomunicatii Speciale.
 
(3) Unitatea emitenta, autorizata de Ministerul Finantelor, asigura livrarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educational, impreuna cu informatiile necesare privind lista unitatilor afiliate, catreinspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, conform listelor finale ale destinatarilor finali eligibili comunicate de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, in calitate de beneficiar.
 
(4) Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, in calitate de beneficiar, monitorizeaza distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educational de la unitatea emitenta catre inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti.
 
(5) Fiecare suport electronic nominal pentru tichete sociale pentru sprijin educational va fi livrat intr-un plic colector pe care se afla imprimata sigla Guvernului Romaniei si a Uniunii Europene, impreuna cu mentiunea „Tichet social pentru sprijin educational”, „Proiect cofinantat prin Programul Incluziune si Demnitate Sociala 2021—2027” si pe care sunt indicate numele si prenumele beneficiarului, numele si prenumele reprezentantului legal/tutore, denumirea si adresa unitatii de invatamant. Plicul colector contine si un plic cu codul PIN, sigilat separat. Emitentul pune la dispozitia inspectoratelor scolare judetene/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti lista unitatilor afiliate care accepta tichete sociale pentru sprijin educational, din judetul de resedinta al beneficiarului.
 
Art. 2. — (1) Fiecare tichet social pe suport electronic pentru sprijin educational este valabil numai daca are inscris numarul sub care a fost inseriat de catre unitatea emitenta si va contine urmatoarele informatii inscrise pe suportul electronic sau stocate intr-un alt mod in acesta:
a) numele si adresa emitentului si datele sale de identificare;
b) perioada de valabilitate a suportului electronic;
c) numele, prenumele si codul numeric personal al destinatarului final eligibil si ale unui reprezentant legal/tutore;
d) interdictia de a fi utilizat pentru alte scopuri decat cel pentru care a fost emis.
 
(2) Tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educational se utilizeaza in anul scolar in care se acorda, in intervalul anilor scolari 2023—2027, fara a se intelege ca aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.
 
(3) Sumele ramase neutilizate aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educational se returneaza beneficiarului — MIPE de catre unitatea emitenta, in termen de 30 de zile de la data expirarii duratelor de valabilitate ale acestora.
 

CAPITOLUL II

Distribuirea/Returnarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educational

 
Art. 3. — (1) Inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti receptioneaza cantitativ plicurile expediate de emitent.
 
(2) Receptia se face in baza listei suporturilor electronice pentru tichete sociale pentru sprijin educational emise/expediate transmisa de catre emitent.
 
(3) Dupa finalizarea receptiei, membrii comisiei de receptie intocmesc un proces-verbal de receptie, conform modelului prevazut in anexa nr. 1.
 
(4) In cazul in care sunt receptionate plicuri desigilate, inspectoratul scolar judetean/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti intocmeste un proces-verbal de constatare, conform modelului prevazut in anexa nr. 2.
 
(5) Dupa finalizarea receptiei plicurilor cu suporturi electronice pentru tichetele sociale pentru sprijin educational, inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti predau/preda unitatilor de invatamant, in termen de cel mult 5 zile lucratoare, suporturile electronice emise pentru beneficiarii finali eligibili din fiecare unitate de invatamant de stat. Modelul de proces-verbal de predare/primire a suporturilor electronice pentru tichete sociale pentru sprijin educational in vederea distributiei catre beneficiarii finali este prevazut in anexa nr. 3.
 
(6) Stadiul repartizarii tichetelor sociale catre beneficiarii finali se actualizeaza de unitatile de invatamant in interfata S.I.I.I.R. si se transmite automat in aplicatia informatica prevazuta la art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2023, cu modificarile ulterioare.
 
(7) In termen de 5 zile lucratoare de la primirea plicurilor de la inspectoratul scolar judetean/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, unitatile de invatamant de stat distribuie beneficiarilor finali eligibili suporturile electronice pentru tichete sociale pentru sprijin educational si transmit inspectoratelor scolare judetene/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti listele de distributie (format scanat pdf si format editabil Excel). Modelul Listei de distributie a suporturilor electronice catre destinatarii finali este prezentat in anexa nr. 4.
 
(8) In aplicatia informatica prevazuta la art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2023, cu modificarile ulterioare, se va implementa functionalitatea de export pentru cardurile distribuite beneficiarilor finali.
 
(9) In termen de 3 zile lucratoare, dupa primirea listelor de distributie de la unitatile de invatamant de stat, inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti verifica, centralizeaza si transmit/transmite, catre Directia generala implementare POAD din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, listele de distributie a suporturilor electronice pentru tichete sociale pentru sprijin educational, documente format pdf. si Excel.
 
(10) Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, pe baza contractului de achizitie publica incheiat, transfera catre unitatea emitenta contravaloarea nominala a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educational distribuite beneficiarilor finali si achita costul emiterii si livrarii suportului electronic.
 
(11) Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene vireaza unitatii emitente sumele aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educational astfel:

a) valoarea nominala — intr-un cont distinct disponibil cu afectatiune speciala deschis la Trezoreria Statului, cont din care unitatea emitenta vireaza sumele incasate in conturile deschise in acest scop la institutii de credit, conform art. 9 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2023, cu modificarile ulterioare;

b) costul aferent emiterii si livrarii suportului electronic — in contul deschis la Trezoreria Statului prevazut la art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Art. 4. — (1) Plicul care contine tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educational trebuie deschis numai de parintele/reprezentantul legal/tutorele al carui nume se regaseste pe plicul colector.
 
(2) La punctele de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educational, unitatile de invatamant expun, la loc vizibil, cel putin un afis in format A3 (297 mm x 420 mm)sau mai mare, cuprinzand informatii despre program, Fondul european de dezvoltare regionala si Fondul social european Plus, sprijinul financiar al Uniunii Europene, emblema Guvernului Romaniei, emblema Uniunii Europene si titlul proiectului, fara a stigmatiza destinatarii finali eligibili.
 
(3) Reprezentantii unitatilor de invatamant de stat care distribuie tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educational atentioneaza beneficiarii finali cu privire la faptul ca acestea trebuie sa fie folosite numai pentru achizitionarea de produse pentru sprijin educational, asa cum acestea sunt definite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2023, cu modificarile ulterioare, respectiv rechizite, vestimentatie si alte articole necesare pentru frecventarea scolii.
 
Art. 5. — (1) Plicurile care nu au putut fi distribuite parintelui /reprezentantului legal/tutorelui pe numele caruia a fost emis suportul electronic sunt pastrate intacte la unitatea de invatamant si sunt returnate inspectoratului scolar judetean/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, lafinalul anului scolar.
 
(2) Unitatea de invatamant realizeaza demersurile de inmanare a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educational ramase nedistribuite catre beneficiarul final, cel putin o data pe luna.
 
(3) Unitatile de invatamant transmit, in termen de 3 zile de la finalul anului scolar, inspectoratelor scolare judetene/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, odata cu plicurile nedistribuite pentru anul scolar in curs, lista destinatarilor finali eligibili carora nu le-au putut fi distribuite tichetele sociale pe suport electronic (in format pdf si editabil in format Excel) — conform modelului prevazut in anexa nr. 5.
 
(4) Inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti centralizeaza/actualizeaza la nivel de judet/municipiul Bucuresti listele destinatarilor finali eligibili carora nu le-au putut fi distribuite pana la finalul anului scolar suporturile electronice pentru tichete sociale pentru sprijin educational. Suporturile electronice pentru tichetele sociale pentru sprijin educational ramase nedistribuite sunt returnate Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene nu mai tarziu de data de 15 iulie a fiecarui an scolar in curs.
 
(5) In termen de 3 zile inspectoratele scolare judetene/ Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti centralizeaza/ actualizeaza la nivel de judet/Municipiul Bucuresti si transmit/ transmite Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene situatia centralizatoare — plicuri/suporturi electronice pentru tichete sociale pentru sprijin educational predate catre unitatile de invatamant din judet, prevazuta in anexa nr. 6.

...Vezi AICI noile Culegeri cu TESTE REZOLVATE pentru Evaluarea Nationala
 <<< Pregatire de NOTA 10 la Matematica si Limba Romana >>>
 

CAPITOLUL III

Mecanism de implementare

 
Art. 6. — (1) Lista cu beneficiarii finali se actualizeaza lunar sau ori de cate ori este nevoie, in cursul anului scolar in care se acorda sprijinul, si este disponibila in aplicatia informatica. Lista actualizata este pusa la dispozitia Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene in cadrul aplicatiei dezvoltate de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale, in vederea virarii catre unitatea emitenta a sumelor aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educational astfel:

a) valoarea nominala — intr-un cont distinct disponibil cu afectatiune speciala deschis la Trezoreria Statului, cont din care unitatea emitenta vireaza sumele incasate in conturile prevazute la art. 9 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2023, cu modificarile ulterioare, deschise la institutii de credit;

b) costul aferent emiterii si livrarii suportului electronic — in contul deschis la Trezoreria Statului prevazut la art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(2) Inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti centralizeaza lunar actualizarile la listele de distributie a suporturilor electronice pentru tichetele sociale pentru sprijin educational la nivelul judetului/municipiului Bucuresti si le transmit/transmite Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei de referinta.
 
(3) Unitatile de invatamant introduc in interfata S.I.I.I.R. si transmit automat informatiile actualizate catre aplicatia informatica prevazuta la art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2023, cu modificarile ulterioare, cel mai tarziu in ultima zi a fiecarei luni, actualizari la listele initiale cu destinatarii finali, posesori de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational care au devenit neeligibili ca urmare a unor situatii exceptionale.
 
(4) Ministerul Educatiei transmite catre Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, pana cel mai tarziu in data de 5 a fiecarei luni, listele centralizate cu destinatarii finali deveniti neeligibili, atat in format editabil, excel, cat si in format pdf. Listele centralizate vor fi exportate din aplicatia informatica prevazuta la art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2023, cu modificarile ulterioare.
 
(5) In vederea solutionarii petitiilor, inadvertentelor adresate de catre solicitanti Ministerului Educatiei, se utilizeaza aplicatia informatica pusa la dispozitie de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale.
 
Art. 7. — (1) In colaborare cu inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene planifica si realizeaza misiuni de control in legatura cu eligibilitateapersoanelor care se regasesc pe lista destinatarilor finali eligibili si cu modul de utilizare a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educational. In cazul in care personalul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene identifica faptul ca tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educational nu au fost utilizate in scopul prevazut la art. 4 alin. (3), se dispune restrictionarea utilizarii acestora.
 
(2) Datele personale ale destinatarilor finali sunt colectate, stocate si gestionate cu respectarea dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
 
Art. 8. — Masurile auxiliare pentru acordarea de tichetesociale pe suport electronic vor fi puse in aplicare de catreMinisterul Educatiei, in conformitate cu art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2023, cu modificarile ulterioare. In termen de maximum 30 de zile inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti transmit/transmite Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene Sinteza privind desfasurarea masurilor auxiliare pentru acordarea de tichete socialepe suport electronic pentru sprijin educational, prevazuta in anexa nr. 7.
 
Art. 9. — Anexele nr. 1 —7 fac parte integranta din prezenta procedura.


Atentie: Acest browser nu suporta fisiere PDF.
Click aici pentru a descarca fisierul pdf.


Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii
Ce NOUTATI sunt la Evaluarea Nationala?

Atentie la modificarile de la Evaluarea Nationala pentru clasa a II-a, a IV-a, a VI-a sau in clasa a VIII-a!

Important: Notele, Evaluarea Nationala, Mediile si Testele NU vor disparea

TREBUIE sa ii ajutam. Este obligatia noastra. Culegerile de Teste la Limba Romana si Matematica vin in ajutorul celor mici.

...Vezi AICI noile Teste rezolvate <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

tichete educationale 500 de leitichete educationaletichete pentru rechizite si imbracamintetichete sociale pentru sprijin educational


x
Lasa un raspunsComentarii [13 comentarii]Adauga comentariul tau
07Feb.2024

Rupa Florica 07 Feb. 2024 21:44:27

Mai vine transa a doua sa la anu
07Feb.2024

Liliana 07 Feb. 2024 14:18:53

Buna ziua,
Am primit cardul de pe 17 ianuarie si nu s-a &amp;amp;icirc;ncarcat nici azi ? Ce se intampla?
04Feb.2024

Crusitu Georgiana Manuela 04 Feb. 2024 10:37:54

Buna ziua eu am primit cardurile de pe data 6.ianuarie si nu mi sa incarcat nici acuma..oare de ce?
27Ian.2024

Dediu Constantin Emil 27 Ian. 2024 11:06:28

Buna ziua nu va suparati ma puteti ajuta cun indiciu am copii an plasament familiar am facut actele si nu mea venit tichetele la altii au venit mai vine vreo trasa ?
18Ian.2024

Ade 18 Ian. 2024 13:49:06

Buna ziua stie cineva cardurile qcelea de 500 de lei cand se dau si la cei de la gradinite eu am 2 fete una e la scoala si mia venit iar la cea mica nu desi pe aplicatie îmi apar 2 carduri pe numele meu diferite unde pot suna sa vad ce e cu cardurile de la cei d la gradinita
17Ian.2024

Beraru Alina 17 Ian. 2024 19:29:23

Am ridicat cardul dar nu este încarcat cu bani. Ce fac?
17Ian.2024

Ene Valentin 17 Ian. 2024 16:13:35

Ce pot face în cazul acesta
17Ian.2024

Ene Valentin 17 Ian. 2024 16:11:09

Ca pe noi nu ne-au anuntat nimeni ca trebuie sa facem alt dosar
17Ian.2024

Ene Valentin 17 Ian. 2024 16:08:25

Daca avem primele tipuri de carduri acestea nu mai sunt valabile
17Ian.2024

Daniela 17 Ian. 2024 15:56:17

Daca o persoana,care a bagat actele ptr bursa si tichete sociala si a luat pana ,nu de mult,iar acum sa angat si lucra,mai primeste toate astea,in continuare?
16Ian.2024

Serlau Florin Marian 16 Ian. 2024 20:56:01

Buna seara imi puteti spune, va rog frumos,cum pot afla cand se incarca cardurile electronice, daca abia ieri leam primit de la scoala?
16Ian.2024

Olteanu Eugenia 16 Ian. 2024 17:42:27

Buna seara daca mia murit sotul an noiembrie si am 2 nepoti an plasament nu se mai ancadreaza la cardurile educational de rechizite scolare haine ca le-au venit ca sant respinsi.
16Ian.2024

Olteanu Eugenia 16 Ian. 2024 17:39:15

Buna seara daca mia murit sotul an noiembrie si am 2 nepoti an plasament nu se mai &icirc;ncadreaza la cardurile educational de rechizite scolare haine
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//