Programul "A doua sansa" 2022-2023. Noile metodologii pentru invatamant primar si invatamant secundar

de Laura Galescu la 21 Feb. 2022
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Programul "A doua sansa" 2022-2023. Noile metodologii pentru invatamant primar si invatamant secundar21Feb.2022

Vedeti mai jos noile metodologii privind organizarea Programului "A doua sansa" (invatamant primar si invatamant secundar), aprobate prin ordinul de ministru 3.062/25.01.2022 si publicate in Monitorul Oficial.

    • Metodologia privind organizarea Programului "A doua sansa" -  invatamant primar se aplica incepand cu anul scolar 2022 - 2023.
    • Metodologia privind organizarea Programului "A doua sansa" - invatamant secundar se aplica incepand cu anul scolar 2023 - 2024.

METODOLOGIE
privind organizarea Programului "A doua sansa" — invatamant primar
 
 
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
 
Art. 1. — Programul „A doua sansa” — invatamant primar are ca scop sprijinirea copiilor, tinerilor sau adultilor pentru recuperarea invatamantului primar, fiind adresat persoanelor care depasesc cu 4 ani varsta corespunzatoare clasei si care, din diferite motive, nu au absolvit acest nivel de invatamant pana la varsta de 14 ani.
 
Art. 2. — Elevii care frecventeaza cursurile Programului „A doua sansa” sunt denumiti in continuare cursanti.
 
Art. 3. — (1) Unitatile de invatamant interesate pot infiinta clase in Programul „A doua sansa” — invatamant primar cu avizul  inspectoratelor scolare judetene, respectiv al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.
 
(2) Clasele din Programul „A doua sansa” — invatamant primar se pot constitui cu un numar minim de 10 cursanti si un
numar maxim de 16 cursanti. Situatiile exceptionale care nu se incadreaza in aceste prevederi se aproba de catre inspectoratul
scolar, cu respectarea prevederilor legale. Pe parcursul duratei standard a programului este permisa functionarea claselor sub sau peste efectivul prevazut la constituirea lor, in scopul asigurarii continuitatii programului de pregatire individualizat al elevilor.
 
(3) In cadrul Programului „A doua sansa' — invatamant primar clasele pot fi constituite pe nivel de studiu sau in regim simultan.
 
Art. 4. — (1) In functie de nevoile locale, Programul „A doua sansa” — invatamant primar se poate desfasura in limba minoritatilor nationale sau poate include studiul limbii materne,
 
in conditiile in care exista minimum 10 solicitari in acest sens, consemnate in cererile de inscriere ale candidatilor, iar unitatea de invatamant poate asigura resursele necesare.
 
(2) Prin Programul „A doua sansa” — invatamant primar se pot organiza formatiuni de studiu pentru scolarizarea minorilor si
tinerilor din centrele de reeducare, a persoanelor din penitenciarele pentru minori si tineri, precum si a persoanelor din penitenciarele pentru adulti.
 
(3) Prin Programul „A doua sansa” — invatamant primar se pot scolariza si straini minori, tineri si adulti care au dobandit protectie internationala sau un drept de sedere in Romania, precum si cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si cetateni ai Confederatiei Elvetiene.
 
Art. 5. — (1) Cursurile pot fi planificate intr-un orar flexibil — dimineata, dupa-amiaza sau seara, sambata sau duminica, inclusiv in timpul vacantelor scolare, conform deciziei luate de consiliul de administratie al fiecarei unitati de invatamant, dupa consultarea cursantilor inscrisi in program.
 
(2) Durata standard a Programului „A doua sansa” — invatamant primar este de 2 ani. Durata scolarizarii se poate
micsora sau se poate mari pentru fiecare cursant in parte, in functie de competentele fiecaruia, conform prevederilor
prezentei metodologii.
 
Art. 6. — (1) In fiecare unitate de invatamant in care functioneaza Programul „A doua sansa” — invatamant primar, consiliul de administratie numeste un coordonator al Programului „A doua sansa' atat pentru invatamantul primar, cat si pentru invatamantul secundar inferior.
 
(2) Coordonatorul Programului „A doua sansa” — invatamant primar de la nivelul fiecarei unitati de invatamant are urmatoarele atributii:
 
a) participa la activitati de formare care au ca subiect programele de tip „A doua sansa";
 
b) informeaza comunitatea locala in legatura cu beneficiile programului si cu modul de organizare a acestuia (impreuna cu mediatorul scolar sau consilierul scolar sau prin intermediul echipelor comunitare integrate);
 
c) se implica in organizarea activitatii comisiei de inscriere si a comisiei de evaluare;
 
d) monitorizeaza intern desfasurarea programului;
 
e) ofera sprijin cursantilor in rezolvarea situatiilor care vizeaza relatia cu unitatea de invatamant.
 
(3) Activitatea  coordonatorului Programului „A doua sansa” — invatamant primar de la nivelul unitatii de invatamant va fi coordonata si monitorizata de catre coordonatorul Programului „A doua sansa” — invatamant primar de la nivelul inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, denumit in continuare coordonator judetean. In vederea organizarii, monitorizarii si sustinerii implementarii programului, coordonatorul judetean colaboreaza cu persoanele abilitate de la nivel judetean, precum: inspectorul pentru invatamantul in
limba minoritatilor nationale, inspectorul pentru invatamant profesional si tehnic, inspectorul pentru invatamant special, alti inspectori, metodisti, formatori, directori ai casei corpului didactic.
 
CAPITOLUL II
inscrierea in Programul „A doua sansa” —
invatamant primar
 
Art. 7. — (1) in Programul „A doua sansa” — invatamant primar se pot inscrie persoane care au depasit cu cel putin 4 ani varsta de scolarizare corespunzatoare clasei si care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
 
a) nu au parcurs nicio clasa din invatamantul primar;
 
b) au abandonat scoala pe parcursul invatamantului primar.
 
(2) Inscrierea cursantilor se face la unitatile de invatamant care organizeaza Programul „A doua sansa” — invatamant primar, pe baza dosarelor de inscriere.
 
(3) Pentru persoanele care solicita inscrierea in Programul „A doua sansa” — invatamant primar la nivelul I (corespunzator clasei pregatitoare si clasei 1), inscrierea se face prin completarea cererii si prin depunerea actelor solicitate.
 
(4) Persoanele care declara ca la intrarea in program poseda deja achizitii peste nivelul I de studiu, necertificate prin documente, pot solicita unitatilor de invatamant inscrierea intr-un nivel superior. Acordul in acest sens va fi dat de catre comisia de evaluare, in urma rezultatelor evaluarii initiale, realizate conform art. 13.
 
(5) Persoanele care opteaza pentru studierea limbii materne sau studierea in limba materna consemneaza optiunea in cererea de inscriere.
 
Art. 8.— (1)La nivelul unitatilor de invatamant organizatoare ale Programului „A doua sansa” — invatamant primar, directorul constituie o comisie de inscriere in program, avizata de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, alcatuita din:
 
a) presedinte — directorul sau directorul adjunct al unitatii de invatamant;
 
b) secretar — secretarul unitatii de invatamant;
 
c) membri — 1—2 cadre didactice care sunt incadrate la clase din Programul „A doua sansa” — invatamant primar, coordonatorul Programului „A doua sansa” — invatamant primar de la nivelul unitatii de invatamant si, in functie de resursele umane existente, un consilier scolar, un mediator scolar sau un informatician.
 
(2) Atributiile comisiei de inscriere in cadrul Programului „A doua sansa” — invatamant primar sunt urmatoarele:
 
a) prezinta la nivelul comunitatii locale, prin mijloace de informare variate, Programul „A doua sansa” — invatamant primar si conditiile de organizare (numarul de locuri disponibile, documentele necesare inscrierii, planificarea activitatilor);
 
b) ofera informatii posibililor cursanti cu privire la obiectivele si structura Programului „A doua sansa” — invatamant primar, la posibilitatea continuarii studiilor dupa finalizarea programului pentru invatamantul primar, precum si referitoare la drepturile si obligatiile cursantilor;
 
c) centralizeaza cererile de inscriere;
 
d) verifica dosarele participantilor;
 
e) colaboreaza cu comisia de evaluare, a carei structura este prevazuta la art. 14, pentru planificarea, organizarea si desfasurarea procesului de evaluare a achizitiilor anterior dobandite in mediul formal sau informal;
 
f) constituie clasele de cursanti, dupa incheierea procesului de evaluare;
 
g) analizeaza cererile de inscriere in program a persoanelor aflate in situatii deosebite (persoane cu cerinte educationale speciale, persoane aflate in detentie sau in centre de reeducare) si propune solutii pentru includerea acestora in program;
 
n) verifica declaratiile si documentele de studii ale minorilor si tinerilor din centrele de reeducare sau din penitenciarele pentru minori si tineri si ale adultilor din penitenciare care doresc sa participe la Programul „A doua sansa” — invatamant primar;
 
i) stabileste modalitati de derulare a programului, in regim de zi/seral, intensiv sau comasat, pe clase sau simultan, in functie de optiunile cursantilor si de resursele unitatii de invatamant alocate organizarii Programului „A doua sansa” — invatamant primar.
 
(3) Activitatea desfasurata de cadrele didactice care fac parte din comisia de inscriere si din comisia de evaluare este retribuita in regim de plata cu ora.
 
Art. 9. — (1) Anul de studiu in Programul „A doua sansa” — invatamant primar poate incepe in luna septembrie sau octombrie; un candidat se poate inscrie si ulterior, in clase deja constituite, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii cu privire la perioada minima de frecventa obligatorie.
 
(2) Prin exceptie de la prevederile mentionate la alin. (1), pentru proiectele cu finantare europeana, anul de studiu in Programul „A doua sansa” — invatamant primar poate incepe si in alte perioade, in functie de contractul de finantare, cu aprobarea inspectoratelor scolare judetene, respectiv a Inspectoratului scolar al Municipiului Bucuresti si cu informarea Ministerului Educatiei.
 
(3) Inscrierea in program se face pe baza de cerere, in care se completeaza, dupa caz, numarul de clase promovate, depusa la secretariatul unitatii de invatamant organizatoare, insotita de urmatoarele documente:
 
a) copia buletinului/cartii de identitate, autentificata ca fiind conforma cu originalul de catre persoana desemnata in acest sens de catre unitatea de invatamant;
 
b) copia certificatului de nastere, autentificata ca fiind conforma cu originalul de catre persoana desemnata in acest sens de catre unitatea de invatamant;
 
c) copia certificatului de casatorie (daca este cazul), autentificata ca fiind conforma cu originalul de catre persoana desemnata in acest sens de catre unitatea de invatamant;
 
d) foaie matricola sau adeverinte care atesta parcurgerea anumitor clase sau alte documente care atesta abilitati — competente compatibile cu cele precizate in programele scolare din Programul „A doua sansa” — invatamantul primar;
 
e) documente care sprijina definirea unui program individualizat, inclusiv pentru prelungirea duratei standard a programului sau pentru acordarea de sprijin suplimentar;
 
f) documente care atesta competentele dobandite anterior in context formal, nonformal si informal, dupa caz: certificat de competente lingvistice si/sau de competente digitale, adeverinta de serviciu etc.
 
(4) Inscrierea in Programul „A doua sansa” — invatamant primar se poate face si pentru persoanele care nu au documente de identitate, cu conditia depunerii acestora pana la finalizarea nivelului IV de studiu. Unitatea de invatamant solicita sprijinul autoritatilor locale sau al politiei in vederea obtinerii documentelor de identitate pentru persoanele respeciive.
 
(5) Pentru cursanttii care la momentul intrarii in program au parcurs una sau mai multe clase corespunzatoare invatamantului primar, nivelul de studiu la care sunt inscrisi se stabileste de catre comisia de evaluare de la nivelul unitatii de invatamant.
 
CAPITOLUL III
Organizarea procesului de invatamant in cadrul
Programului „A doua sansa” — invatamant primar
 
Art. 10. — (1) Programul „A doua sansa” — invatamant primar este organizat pe patru niveluri, care corespund anilor de
studiu din invatamantul primar de masa, astfel: nivelul I (clasa pregatitoare si clasa I; acest nivel debuteaza cu o perioada de acomodare de 2 saptamani); nivelul II (clasa a l-a); nivelul III (clasa a Ill-a) ┼či nivelul IV (clasa a IV-a).
 
(2) Fiecare nivel de studiu poate fi organizat cu frecventa in regim de zi sau seral, precum si intensiv sau comasat, pe o perioada de 16 saptamani. Participantii inscri┼či in program care nu au frecventat nicio clasa din ciclul primar pot sa finalizeze acest ciclu in 2 ani scolari.
 
(3) Numarul de ore pentru organizarea programului in regim intensiv sau comasat are ca referinta numarul de saptamani precizat la alin. (2) si numarul de ore din Planul-cadru pentru Programul „A doua sansa” — invatamant primar.
 
Art. 11. — (1) In Programul „A doua sansa” — invatamant primar, planul-cadru este structurat pe module, care reprezinta disciplinele de studiu corespunzatoare fiecarui nivel.
 
(2) Fiecare nivel de studiu include module obligatorii si module optionale, potrivit Planului-cadru pentru Programul „A doua sansa” — invatamant primar.
 
Art. 12. — (1) Activitatile didactice specifice unui modul se pot desfasura fata in fata sau online.
 
(2) Activitatile didactice se pot desfasura fata in fata, in limita a cel putin 75% din numarul de ore alocate fiecarui modul.
 
(3) Activitatile didactice pot fi desfasurate si online, in limita a cel mult 25% din numarul de ore alocate fiecarui modul, in situatia in care sunt indeplinite conditiile de utilizare a tehnologiei si a internetului de catre toti cursanttii. Desfasurarea online a activitatilor didactice se realizeaza in urma hotararii consiliului de administratie al unitatii de invatamant, situatie in care consiliul de administratie hotaraste si procedura de
monitorizare a modului de organizare si desfasurare a activitatilor desfasurate online.
 
(4) Frecventarea modulelor este obligatorie in limita a cel putin 70% din numarul de ore alocate fiecarui modul, cel putin 50% din numarul de ore alocate fiecarui modul fiind desfasurate cu prezenta fizica.
 
(5) Activitatile care presupun evaluarea competentelor cursantilor nu pot fi desfasurate online.
 
(6) Absentele de la cursuri se inregistreaza in catalog. Motivarea absentelor se poate face in baza urmatoarelor documente: scutire medicala, invoire scrisa din partea cadrului didactic, eliberata in baza solicitarii cursantului, adeverinta de la locul de munca, dupa caz.
 
(7) Pregatirea pentru educatia de baza se realizeaza prin aplicarea unui curriculum specific, modular, care acopera oferta disciplinelor din curriculumul national, adaptata si specificului educatiei adultilor.
 
(8) Caracteristicile curriculumului din Programul „A doua sansa” — invatamant primar, elaborat pentru educatia de baza, sunt: orientarea spre nevoile de invatare si de cunoastere ale cursantilor; caracterul practic-aplicativ; stabilirea continuturilor prin corelarea competentelor cu nevoile cursantilor; proiectarea unor parcursuri de invatare personalizate, adaptate la particularitatile de varsta ale cursantilor;  valorizarea
competentelor dobandite anterior de catre acestia in contexte formale, nonformale si informale; transferul si mobilizarea, prin competente, a cunostintelor si a abilitatilor in contexte noi; posibilitatea diminuarii perioadei de studiu.
 
(9) Un cursant poate beneficia de un program de pregatire individualizat, stabilit de unitatea de invatamant, inclusiv prin scutirea de la frecventarea unora dintre modulele/orele prevazute in planul-cadru de invatamant, in urmatoarele situatii:
 
a) cursantului i se echivaleaza un modul al educatiei de baza in sesiunea de evaluare initiala, programata inaintea inceperii modulului;
 
b) cursantul prezinta unitatii de invatamant un certificat de competente lingvistice sau/si de competente digitale eliberat(e) de un centru autorizat; in aceasta situatie, cursantul poate fi scutit de frecventarea modulelor limbii moderne pentru care si-a certificat competentele, respectiv a orelor de Tehnologia informatiei si comunicarii, dupa caz.
 
CAPITOLUL IV
Evaluarea in Programul „A doua sansa” —
invatamant primar
 
Art. 13. — (1) La inscrierea in program se organizeaza evaluarea initiala, care ii vizeaza exclusiv pe candidatii care solicita inscrierea la alt nivel de studiu decat nivelul I.
 
(2) Anterior evaluarii initiale, candidatul participa la un interviu prin care acesta se autoevalueaza si precizeaza nivelul la care doreste sa fie (re)inscris. In autoevaluare se va tine cont de numarul de clase din invatamantul primar finalizate si/sau de competentele personale.
 
(3) Evaluarea initiala consta in sustinerea unor probe scrise si orale sau practice.
 
(4) Pentru cuprinderea candidatului la nivelul Il de studiu, respectiv nivelul III de studiu, evaluarea initiala vizeaza achizitii fundamentale corespunzatoare disciplinelor Limba si literatura romana si Matematica, pentru invatamantul in limba romana, respectiv Limba materna, Limba si literatura romana si Matematica, pentru invatamantul in limbile minoritatilor nationale.
 
(5) Pentru cuprinderea candidatului la nivelul IV de studiu sau pentru incheierea studiilor corespunzatoare invatamantului primar, evaluarea initiala vizeaza toate disciplinele corespunzatoare acestui nivel, prevazute in Planul-cadru pentru Programul „A doua sansa” — invatamant primar.
 
(6) Un cursant cuprins, in urma evaluarii initiale, la nivelul III sau IV de studiu are responsabilitatea de a studia individual sau de a participa la orele de curs organizate pentru nivelurile anterioare de studiu, in scopul recuperarii modulelor de limba moderna corespunzatoare acestor niveluri.
 
(7) Probele de evaluare initiala sunt realizate pe baza competentelor specifice din Programul „A doua sansa” — invatamant primar pentru fiecare nivel de studiu. Probele de evaluare sunt elaborate de catre membrii comisiei de evaluare.
 
(8) Rezultatele evaluarii initiale se inregistreaza intr-un proces-verbal, care se ataseaza ca anexa la registrul matricol pentru Programul „A doua sansa' — invatamant primar. Registrul matricol si procesele-verbale atasate sunt arhivate de catre unitatea de invatamant.
 
(9) In cazul in care in urma evaluarii initiale se constata ca nivelul de pregatire a unui cursant este diferit pentru cele doua discipline la care a fost evaluat (de exemplu, la Limba si literatura romana demonstreaza competente corespunzatoare nivelului III, iar la Matematica dovedeste competente corespunzatoare nivelului Il), acesta va fi inscris pentru parcurgerea modulului de nivel inferior, avand posibilitatea de a urma modulul la care este evaluat ca avansat cu o alta clasa de cursanti, organizata pentru nivelul avansat.
 
(10) Pentru nivelul avansat de studiu, cursantul este inscris si in catalogul clasei pe care o frecventeaza. In catalog se mentioneaza modulele studiate, iar la rubrica „Mentiuni” se consemneaza numarul procesului-verbal incheiat de membrii comisiei de evaluare.
 
Art. 14. — Procesul de autoevaluare a cursantilor si evaluarea initiala sunt realizate de catre o comisie de evaluare, formata din:
 
a) directorul sau directorul adjunct al scolii;
 
b) coordonatorul Programului „A doua sansa” — invatamant primar de la nivelul unitatii de invatamant;
 
c) 2 invatatori sau profesori pentru invatamant primar;
 
d) 1 profesor pentru disciplina Limba moderna — prevazuta in Planul-cadru de invatamant pentru Programul „A doua sansa” — invatamant primar;
 
e) 1 profesor pentru limba materna, in cazul studierii limbii materne, alta decat limba romana.
 
Art. 15. — (1) Formele de evaluare a competentelor in cadrul parcursului Programului „A doua sansa” — invatamant primar sunt:
 
a) evaluare initiala care vizeaza plasarea cursantului la un nivel potrivit competentelor sale — este realizata de comisia de evaluare;
 
b) evaluare cu rol de diagnoza — este realizata de cadrul didactic la debutul fiecarui modul, cu scopul de a stabili programul de pregatire individualizat al cursantului;
 
c) evaluare curenta, formativa — se desfasoara pe parcursul fiecarui modul de studiu de catre cadrul didactic care preda modulul; se adreseaza tuturor cursantilor care parcurg si frecventeaza respectivul modul;
 
d) evaluare de modul, in situatia in care cursantul nu a promovat un modul; consta in evaluarea unui portofoliu tematic si intr-o proba de evaluare de modul in sesiuni special organizate.
 
(2) In cadrul Programului „A doua sansa” — invatamant primar — evaluarea curenta, formativa, se realizeaza prin calificative.
 
Art. 16. — Obtinerea calificativului final cel putin „Suficient', in urma evaluarii curente, presupune promovarea modulului.
Calificativul final este notat in catalog la rubrica „Medie.
 
Art. 17. — (1) Cursantii care nu promoveaza un modul se pot reinscrie pentru frecventarea modulului respectiv sau pot participa la o evaluare de modul in sesiunile special organizate.
 
(2) Sesiunile speciale de evaluare de modul sunt stabilite de catre consiliul de administratie al fiecarei unitati de invatamant.
 
Planificarea acestor evaluari de modul este adusa la cunostinta cursantilor cu cel putin doua saptamani inaintea desfasurarii acestora.
 
Art. 18. — Cursantii care nu promoveaza modulul in urma evaluarii de modul pot solicita sustinerea probei intr-o alta sesiune de evaluare organizata de unitatea de invatamant.
 
Art. 19. — Directorul unitatii de invatamant stabileste, prin decizie, in baza hotararii consiliului de administratie, componenta comisiilor de evaluare de modul si perioada de desfasurare.
 
Art. 20. — (1) Un modul este promovat daca la evaluarea de modul se obtine cel putin calificativul „Suficient'.
 
(2) Rezultatele evaluarilor de modul sunt consemnate in catalog la rubrica „Medie corigenta', precum si in registrul matricol.
 
(3) In termen de 7 zile de la incheierea sesiunii de evaluare, cadrul didactic care coordoneaza clasa are obligatia sa aduca la cunostinta cursantilor situatia scolara individuala.
 
CAPITOLUL V
Certificarea
 
Art. 21. — (1) in urma promovarii fiecarui modul se elibereaza o „adeverinta de promovare” a modulului.
 
(2) Promovarea unui nivel de studiu este conditionata de
promovarea tuturor modulelor prevazute pentru nivelul de studiu
respectiv. In urma promovarii fiecarui nivel se elibereaza o
„adeverinta de promovare a nivelului de studiu”.
 
(3) In urma promovarii tuturor nivelurilor corespunzatoare
invatamantului primar se elibereaza un „certificat de absolvire a
invatamantului primar.
 
(4) Portofoliul educational al cursantului de la Programul
„A doua sansa' — invatamant primar cuprinde: rezultatele
evaluarii initiale, adeverinte de promovare a modulelor,
adeverinte de promovare a nivelurilor de studiu, certificat de
absolvire a invatamantului obligatoriu de nivel primar, precum
si alte inscrisuri obtinute in urma evaluarii competentelor
dobandite sau a participarii la activitati de invatare in diferite
contexte, produse sau rezultate ale acestor activitati, in contexte
de invatare formale, nonformale si informale, in conformitate cu
legislatia in vigoare.
 
CAPITOLUL VI
incadrarea personalului didactic la clasele
 
din Programul „A doua sansa” — invatamant primar
 
Art. 22. — (1) Cadrele didactice incadrate la clasele din
Programul „A doua sansa” — invatamant primar se recomanda
sa fie:
 
a) cadre didactice calificate;
 
b) cadre didactice cel putin cu gradul didactic definitiv;
 
c) cadre didactice participante la programele de formare
continua organizate in cadrul Programului „A doua sansa” —
invatamant primar sau la alte programe de formare continua cu
relevanta pentru implementarea programului.
 
(2) Plata cadrelor didactice pentru clasele Programului
„A doua sansa” — invatamant primar se poate face pe post sau
in regim de plata cu ora.
 
(3) Crearea de posturi la nivelul unitatii de invatamant pentru
derularea Programului „A doua sansa” — invatamant primar se
face in urma unui studiu privind viabilitatea fiecarui post, cu
asumarea raspunderii de catre consiliul de administratie al
unitatii de invatamant si cu acordul scris al cadrului didactic
interesat.
 
CAPITOLUL VII
Dispozitii finale
 
Art. 23. — Absolventii nivelului IV de studiu al Programului
„A doua sansa” — invatamant primar au aceleasi drepturi cu
absolventii invatamantului primar de masa.
 
Art. 24. — (1) Transferul cursantilor de la o unitate scolara la
alta, la aceeasi forma de invatamant, respectiv „A doua sansa,
se poate face, de regula, la finalizarea celor 16 saptamani de
studiu, pe baza adeverintelor de promovare a modulelor, a
adeverintelor de promovare a nivelurilor de studiu sau a
certificatelor de absolvire a invatamantului obligatoriu de nivel
primar, in conditiile prevazute de Regulamentul de organizare
si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar si de
prezenta metodologie.
 
(2) In cazul persoanelor din centrele de reeducare, din
penitenciarele pentru minori si tineri si din penitenciarele pentru
adulti, transferul cursantilor din Programul „A doua sansa la o
alta unitate scolara, la aceeasi forma de invatamant, respectiv
„A doua sansa” — invatamant primar, se poate face pe parcursul
anului de studiu in momentul incheierii perioadei de privare de
libertate, in baza documentelor mentionate la alin. (1).
 
(3) Reintegrarea curantilor in invatamantul primar de masa
se poate face pe baza adeverintelor de promovare a nivelului
de studiu, la inceputul anului scolar, cu respectarea prevederilor
legale si ale prezentei metodologii.
 
(4) Absolventii Programului „A doua sansa” — invatamant
primar pot continua studiile in invatamantul secundar in cadrul
Programului „A doua sansa' sau pot fi integrati in invatamantul
gimnazial in invatamantul de masa.
 
Art. 25. — (1) In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1)
lit. e) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului
 
European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit in continuarea RGPD,
datele personale sunt pastrate intr-o forma care permite
identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu
depaseste perioada necesara indeplinirii scopului in care sunt
prelucrate datele.
 
(2) Unitatile de invatamant preuniversitar au obligatia de a
prelucra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile
specificate datele cu caracter personal in scopul realizarii
atributiilor, drepturilor si obligatiilor legale, precum si a sarcinilor
care servesc interesului public, respectiv in scopul inscrierii in
program, al incheierii situatiei scolare si al exercitarii dreptului
fundamental la educatie.
 
(3) Raportat la prevederile art. 5 din RGPD, in ipoteza in care
listele referitoare la inscrierea cursantilor in Programul „A doua
sansa” — invatamant primar sunt publice pe paginile de internet
ale institutiilor, inspectoratele scolare vor lua toate masurile
pentru eliminarea acestora de pe site-ul unitatilor de invatamant
in termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea etapelor de
inscriere.
 
(4) Listele in format letric raman afisate la avizierul unitatilor
de invatamant pana cel tarziu la data inceperii cursurilor.
 
METODOLOGIE
privind organizarea Programului „A doua sansa” — invatamant secundar
 
CAPITOLUL |
Dispozitii generale
 
Art. 1. — (1) Programul „A doua sansa' — invatamant
secundar se adreseaza persoanelor care au depasit cu cel putin
4 ani varsta de scolarizare corespunzatoare clasei in care
puteau fi inscrise in invatamantul de masa si care, din diferite
motive, nu au absolvit invatamantul secundar inferior
(gimnazial).
 
(2) Scopul programului este de a oferi sprijin persoanelor
mentionate la alin. (1) pentru completarea si finalizarea educatiei
de baza corespunzatoare invatamantului gimnazial sau
invatamantului obligatoriu, precum si pentru pregatirea in
vederea obtinerii unei calificari profesionale intr-un anumit
domeniu.
 
(3) In sensul prezentei metodologii, educatia de baza
acopera pregatirea corespunzatoare gimnaziului si ciclului
inferior al liceului, care vizeaza dezvoltarea, la nivelul cursantilor
din Programul „A doua sansa” — invatamant secundar, a unor
achizitii (cunostinte, abilitati, atitudini) semnificative din
perspectiva personala, sociala, ocupattionala si pentru invatarea
pe parcursul intregii vieti.
 
(4) Persoana inscrisa in Programul „A doua sansa —
invatamant secundar se numeste cursant si beneficiaza de toate
drepturile elevului din invatamantul obligatoriu.
 
Art. 2. — (1) In Programul „A doua sansa” — invatamant
secundar, cursantii au posibilitatea sa opteze, potrivit studiilor
urmate anterior inscrierii in program, pentru finalizarea unuia din
urmatoarele trasee educationale:
 
a) traseu educational fara obtinerea unei calificari
profesionale:
 
(i) traseul invatamant gimnazial (clasele V—VIII) — are
durata standard de 2 ani si se adreseaza
absolventilor de invatamant primar care nu au urmat
sau care nu au finalizat cursurile invatamantului
gimnazial;
 
(ii) traseul invatamant gimnazial si ciclul inferior al
liceului (clasele V—X) — are durata standard de
3 ani si se adreseaza absolventilor de invatamant
primar care nu au urmat sau care nu au finalizat
cursurile invatamantului gimnazial;
 
b) traseu educational cu obtinerea unei calificari
profesionale:
 
(i) traseul invatamant gimnazial (clasele V—VIII) cu
obtinerea unei calificari profesionale de nivel 2 — are
durata standard de 3 ani si se adreseaza
absolventilor de invatamant primar care nu au urmat
sau care nu au finalizat cursurile invatamantului
gimnazial;
 
(ii) traseul invatamant gimnazial si ciclul inferior al
liceului, filiera tehnologica (clasele V—X), in vederea
obtinerii unei calificari profesionale de nivel 3 — are
durata standard de 4 ani si se adreseaza
absolventilor de invatamant primar care nu au urmat
sau care nu au finalizat cursurile invatamantului
gimnazial.
 
(2) Durata standard de scolarizare, corespunzatoare fiecarui
traseu educational, se poate micsora pentru fiecare cursant in
parte, in functie de competentele demonstrate atat in domeniul
educatiei de baza, cat si in cel al pregatirii profesionale. In
conditiile in care cursantul nu reuseste sa achizitioneze si sa
demonstreze toate competentele necesare, in domeniul
educatiei de baza si/sau in domeniul pregatirii profesionale, el
poate beneficia de sprijin suplimentar, pe durata standard a
programului sau prin prelungirea acestuia. Situatiile in care se
recomanda micsorarea duratei standard de scolarizare sau
acordarea sprijinului suplimentar sunt descrise in anexa nr. 1
care face parte integranta din prezenta metodologie.
 
(3) Programul „A doua sansa” — invatamant secundar este
structurat in ani de studiu, echivalenti din punct de vedere
curricular cu clasele Vv—VIII din invatamantul gimnazial si, dupa
caz, cu clasele lX—X din ciclul inferior al invatamantului liceal.
 
Art. 3. — (1) Unitatea de invatamant care scolarizeaza
cursantii in cadrul Programului „A doua sansa” — invatamant
secundar trebuie sa fie acreditata sau autorizata sa functioneze
provizoriu pentru nivelul de invatamant si, respectiv, pentru
calificarea profesionala in care pregateste cursanti.
 
(2) In situatia in care unitatea de invatamant care initiaza
Programul „A doua sansa” — invatamant secundar nu dispune
de resursele necesare, pregatirea pentru obtinerea calificarii
profesionale se poate realiza in unitati de invatamant profesional
si tehnic dotate corespunzator, acreditate sau autorizate sa
functioneze provizoriu pentru calificarea profesionala respectiva,
si/sau la operatori economici, pe baza unor contracte de
parteneriat.
 
Art. 4. — Pregatirea pentru educatia de baza si pregatirea
profesionala pentru cursanttii inscrisi in Programul „A doua
sansa” — invatamant secundar se organizeaza avandu-se in
vedere urmatoarele principii:
 
a) asigurarea profilului de formare a absolventului la finalul
invatamantului gimnazial si, respectiv, secundar — ciclul inferior
al liceului;
 
b) asigurarea unui program de pregatire individualizat atat
pentru educatia de baza, cat si pentru pregatirea profesionala,
in functie de nevoile si interesele cursantilor;
 
c) recunoasterea competentelor dobandite anterior — pe cai
formale, nonformale si informale — in raport cu competentele
generale si specifice din programele scolare, pentru educatia de
baza si cu standardele de pregatire profesionala/standardele
ocupationale aprobate pentru calificarile profesionale scolarizate
in invatamantul profesional si tehnic, pentru pregatirea
profesionala. Procedura de evaluare si de recunoastere a
competentelor dobandite anterior si pe parcursul Programului
„A doua sansa” — invatamant secundar este prezentata in
anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta
metodologie;
 
d) certificarea competentelor profesionale dobandite, in baza
reglementarilor stabilite la nivel national, prin metodologie
specifica, de catre Ministerul Educatiei.
 
Art. 5. — (1) Programul de pregatire profesionala, pentru
traseele educationale cu obtinerea unei calificari profesionale,
se aplica incepand cu al doilea an de studiu din program, pentru
absolventii invatamantului primar care nu au urmat sau care nu
au finalizat cursurile invatamantului gimnazial.
 
(2) Pentru obtinerea calificarii profesionale de nivel 3 este
necesara si parcurgerea stagiului de pregatire practica de
720 de ore, dupa finalizarea traseului educational corespunzator
din cadrul Programului „A doua sansa” — invatamant secundar.
Cursantul isi va exprima, la inceputul ultimului an de studiu din
program, optiunea pentru parcurgerea stagiului de pregatire
practica.
 
(3) Oferta de pregatire profesionala cuprinde calificarile
profesionale prevazute in Registrul national al calificarilor
profesionale pentru nivelul de calificare corespunzator.
 
(4) Stagiul de pregatire practica poate fi organizat in una
dintre unitatile de invatamant profesional si tehnic care au
cuprinse in planul de scolarizare stagii de pregatire practica si se
poate derula in cadrul formatiunilor de studiu constituite din
absolventi ai ciclului inferior al liceului, filiera tehnologica sau in
cadrul formatiunilor de studiu constituite numai din absolventi ai
Programului „A doua sansa” — invatamant secundar.
 
Art. 6. — (1) Clasele din Programul „A doua sansa” —
invatamant secundar se pot constitui cu un numar minim de
10 cursanti ┼či un numar maxim de 16 cursanti. Situatiile
exceptionale care nu se incadreaza in aceste prevederi se
aproba de catre inspectoratul scolar, cu respectarea prevederilor
legale. Pe parcursul duratei standard a programului este
permisa functionarea claselor sub sau peste efectivul prevazut
la constituirea lor, in scopul asigurarii continuitatii programului
de pregatire individualizat al elevilor.
 
(2) Limba de predare in cadrul Programului „A doua sansa” —
invatamant secundar este limba romana. In functie de nevoile
 
locale, programul se poate desfasura si in limbile minoritatilor
nationale, in conditiile in care exista minimum 10 solicitari in
acest sens, consemnate in cererile de inscriere ale candidatilor,
si unitatea de invatamant poate asigura resursele necesare.
 
(3) In Programul „A doua sansa” — invatamant secundar se
pot organiza formatiuni de studiu pentru scolarizarea minorilor si
tinerilor din centrele de reeducare, a persoanelor din
penitenciarele pentru minori si tineri, precum si a persoanelor
din penitenciarele pentru adulti.
 
(4) Prin Programul „A doua sansa” — invatamant secundar
se pot scolariza si strainii minori, tineri si adulti care au dobandit
protectie internationala sau un drept de sedere in Romania,
precum si cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene,
Spatiului Economic European si cetateni ai Confederatiei
Elvetiene.
 
(5) In cadrul programului „A doua sansa” — invatamant
secundar, clasele pot fi constituite pe nivel de studiu sau in
regim simultan.
 
CAPITOLUL II
inscrierea in Programul „A doua sansa” —
invatamant secundar
 
Art. 7. — in Programul „A doua sansa” — invatamant
secundar se pot inscrie persoane care au depasit cu cel putin
4 ani varsta corespunzatoare clasei in care puteau fi inscrise in
invatamantul de masa si care se afla in una dintre urmatoarele
situatii:
 
— au absolvit invatamantul primar;
 
— au parcurs una sau mai multe clase corespunzatoare
invatamantului gimnazial (a V-a, a VI-a, a VIl-a).
 
Art. 8. — (1) Inscrierea in program se face fara examen, pe
baza de cerere in care se completeaza clasele absolvite,
optiunea pentru traseul educational, optiunea pentru o calificare
profesionala dintre cele aprobate conform legislatiei in vigoare
si, dupa caz, optiunea pentru studierea programului in limba
materna.
 
(2) Cererea este depusa la secretariatul unitatii de
invatamant organizatoare si este insotita de dosarul de
inscriere.
 
(3) Dosarul de inscriere al persoanei care solicita inscrierea
in Programul „A doua sansa” — invatamant secundar pentru
invatamantul secundar contine:
 
a) copia buletinului/cartii de identitate, autentificata ca fiind
conforma cu originalul de catre persoana desemnata in acest
sens de catre unitatea de invatamant;
 
b) copia certificatului de nastere, autentificata ca fiind
conforma cu originalul de catre persoana desemnata in acest
sens de catre unitatea de invatamant;
 
c) copia certificatului de casatorie (daca este cazul),
autentificata ca fiind conforma cu originalul de catre persoana
desemnata in acest sens de catre unitatea de invatamant;
 
d) acte doveditoare privind absolvirea invatamantului primar
in invatamantul de masa sau in Programul „A doua sansa” —
invatamant secundar, precum si acte referitoare la intreg traseul
educational anterior (foaie matricola, certificate sau adeverinte
care atesta parcurgerea in invatamantul de masa sau in
Programul „A doua sansa” — invatamant secundar a anumitor
ani de studiu din invatamantul obligatoriu);
 
e) documente care atesta competentele dobandite anterior in
context formal, nonformal si informal, dupa caz: certificat de
competente lingvistice si/sau de competente digitale, adeverinta
de serviciu etc.;
 
f) documente care sprijina definirea unui program
individualizat, inclusiv pentru prelungirea duratei standard a
programului sau pentru acordarea de sprijin suplimentar.
 
(4) Inscrierea in Programul „A doua sansa” — invatamant
secundar se poate face in luna septembrie; un candidat se
poate inscrie si ulterior, in clase deja constituite, cu respectarea
prevederilor prezentei metodologii cu privire la perioada minima
de frecventa obligatorie.
 
(5) Pentru cursanttii care la momentul intrarii in program au
parcurs una sau mai multe clase corespunzatoare
invatamantului gimnazial, anul de studiu in care sunt inscri┼či se
stabileste de catre comisia de evaluare de la nivelul unitatii de
invatamant.
 
(6) Unitatile de invatamant colecteaza cererile celor care
solicita inscrierea in Programul „A doua sansa” — invatamant
secundar si le centralizeaza in functie de optiunea candidatilor
si, daca este cazul, pe domenii de pregatire de baza. Unitatea
de invatamant solicita inspectoratului scolar aprobarea de
infiintare a formatiunilor de studiu.
 
Art. 9. — (1) La nivelul unitatii de invatamant se constituie o
comisie de inscriere in Programul „A doua sansa” — invatamant
secundar, alcatuita din:
 
a) pre┼čedinte — directorul sau directorul adjunct al unitatii de
invatamant;
 
b) secretar — secretarul unitatii de invatamant;
 
c) membri — 1—2 cadre didactice care sunt incadrate la
clase din Programul „A doua sansa” — invatamant secundar,
coordonatorul Programului „A doua sansa” — invatamant
secundar de la nivelul unitatii de invatamant si, in functie de
resursele umane existente, un diriginte/consilier scolar, un
mediator scolar sau un informatician.
 
(2) Atributiile comisiei de inscriere in Programul „A doua
sansa” — invatamant secundar sunt urmatoarele:
 
a) anunta inceperea programului, conditiile de inscriere si
conditiile de organizare a acestuia, utilizand diferite modalitati
de prezentare a informatiilor catre grupul-tinta;
 
b) ofera sprijin si consultanta persoanelor care solicita
inscrierea in program, in ceea ce priveste traseul educational si
oferta de pregatire profesionala potrivite fiecarei solicitari;
 
c) comunica solicitantilor care doresc sa se inscrie in
program calificarile profesionale pentru care pot opta;
 
d) verifica documentele depuse la dosarele de inscriere ale
candidatilor;
 
e) analizeaza cazurile deosebite (de exemplu, persoane cu
cerinte educationale speciale) si propune solutii pentru
integrarea persoanelor in program;
 
f) centralizeaza cererile de inscriere si alcatuieste grupele pe
ani de studiu, in colaborare si cu comisia de evaluare;
 
9) colaboreaza cu comisia de evaluare pentru planificarea si
organizarea procesului de evaluare a candidatilor si de
recunoastere a competentelor dobandite anterior;
 
h) propune alternative de organizare flexibila a programului,
in conformitate cu cerintele educatiei adultilor si cu nevoile
participantilor la program;
 
i) asigura planificarea orelor corespunzatoare modulelor de
initiere si de indrumare pentru cursanti, la inceputul fiecarui an
de studiu;
 
j) organizeaza, dupa inscrierea in program, interviuri
individuale in care analizeaza nevoile si interesele cursantilor,
oferind sprijin si consultanta pentru stabilirea programului de
pregatire individualizat.
 
CAPITOLUL III
Organizarea si desfasurarea procesului de invatamant
in cadrul Programului „A doua sansa” —
invatamant secundar
 
Art. 10. — Planul-cadru de invatamant pentru Programul
„A doua ┼čansa” — invatamant secundar cuprinde discipline care
asigura educatia de baza, organizate in module de pregatire
generala si module de pregatire profesionala, si se stabileste
pentru fiecare traseu educational.
 
Art. 11. — (1) Pentru fiecare cursant, fiecare an de studiu se
desfasoara pe durata stabilita de unitatea de invatamant, in
functie de traseul educational pentru care a optat cursantul,
 
cu conditia respectarii numarului de ore si a prevederilor din
planul-cadru de invatamant pentru Programul „A doua sansa” —
invatamant secundar si a urmatoarei structuri:
 
a) 1 saptamana la inceputul fiecarui an de studiu, alocata
modulelor de initiere si de indrumare pentru cursanti;
 
b) 1 saptamana/an de studiu alocata sesiunilor de evaluare
a competentelor dobandite anterior si/sau pe parcursul
programului;
 
c) numarul de saptamani alocate studiului disciplinelor
organizate in module, inclusiv perioadelor de instruire practica
comasata, pentru traseul educational cu componenta de
pregatire profesionala, care sa asigure parcurgerea modulelor.
 
(2) Anul de studiu in Programul „A doua sansa” —
invatamant secundar poate incepe in luna septembrie sau
octombrie; un candidat se poate inscrie si ulterior in clase deja
constituite, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii cu
privire la perioada minima de frecventa obligatorie.
 
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru proiectele
cu finantare europeana, programul poate incepe cu serii noi de
cursanti si in alte perioade calendaristice, in functie de contractul
de finantare, cu aprobarea inspectoratelor scolare si cu
informarea Ministerului Educatiei.
 
Art. 12. — In alcatuirea schemei orare se recomanda sa nu
se depaseasca numarul de 5 ore pe zi pentru modulele
educatiei de baza, respectiv de 6 ore pe zi pentru modulele de
pregatire profesionala. Cursurile pot fi planificate intr-un orar
flexibil — dimineata, dupa-amiaza sau seara, sambata sau
duminica, inclusiv in timpul vacantelor scolare, conform deciziei
luate de consiliul de administratie al fiecarei unitati de
invatamant dupa consultarea cursantilor inscrisi in program.
 
Art. 13. — (1) Pregatirea pentru educatia de baza se
realizeaza prin aplicarea unui curriculum specific, modular, care
acopera oferta disciplinelor din curriculumul national, adaptata
specificului educatiei adultilor.
 
(2) Caracteristicile curriculumului din Programul „A doua
sansa” — invatamant secundar, elaborat pentru educatia de
baza, sunt: orientarea spre nevoile de invatare si de cunoastere
ale cursantilor; caracterul  practic-aplicativ; stabilirea
continuturilor prin corelarea competentelor cu nevoile
cursantilor; proiectarea unor  parcursuri de invatare
personalizate, adaptate la particularitatile de varsta ale
cursantilor; valorizarea competentelor dobandite anterior de
catre acestia, in contexte formale, nonformale si informale;
transferul si mobilizarea, prin competente, a cunostintelor si a
abilitatilor in contexte noi; posibilitatea diminuarii perioadei de
studiu.
 
(3) Pregatirea profesionala se realizeaza prin aplicarea
curriculumului pentru cultura de specialitate, pregatirea practica
si stagiile de pregatire practica/instruire din aria curriculara
Tehnologii, astfel:
 
a) pentru calificarile profesionale de nivel 3, conform Cadrului
national al calificarilor, se aplica programele scolare in vigoare
pentru ciclul inferior al invatamantului liceal, filiera tehnologica,
clasele a IX-a si a X-a, aprobate prin ordine ale ministrului
educatiei;
 
b) pentru calificarile profesionale de nivel 2, conform Cadrului
national al calificarilor, se aplica programele scolare specifice
scolii de arte si meserii, aprobate prin Ordinul ministrului
educatiei, cercetarii si tineretului nr. 3.451/2004, Ordinul
ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.947/2006 si Ordinul
ministrului educatiei, cercetarii ┼či tineretului nr. 1.847/2007*).
 
(4) Pregatirea profesionala se poate realiza si in calificari
profesionale de nivel 2 prevazute in Registrul national al
calificarilor profesionale, altele decat cele specifice scolii de arte
si meserii prevazute la alin. (3) lit. b), prin aplicarea
corespunzatoare a standardului ocupational aferent calificarii
profesionale.
 
(5) Programele scolare prevazute la alin. (3) se adapteaza de
catre fiecare unitate de invatamant, cu conditia respectarii
numarului de ore alocat culturii de specialitate in planul-cadru
de invatamant pentru Programul „A doua sansa” — invatamant
secundar.
 
(6) Stagiile de pregatire practica cu durata de 720 ore, pentru
dobandirea calificarii profesionale de nivel 3, se organizeaza
conform prevederilor metodologiei aprobate prin Ordinul
ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.730/2010
privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a
stagiilor de pregatire practica pentru dobandirea calificarii
profesionale de nivel 2 si cu aplicarea planurilor de invatamant
pentru pregatire practica aprobate prin Ordinul ministrului
educatiei nationale nr. 3.500/2018 privind aprobarea planurilor
de invatamant pentru cultura de specialitate, pregatirea practica
si stagiile de pregatire practica din aria curriculara Tehnologii
pentru clasele a XI-a ┼či a XII-a ciclul superior al liceului — filiera
tehnologica; pentru pregatirea practica din aria curriculara
Tehnologii ┼či stagiul de pregatire practica — curriculum in
dezvoltare locala CDL pentru clasa a Xl-a invatamant
profesional; pentru stagiile de pregatire practica de 720 ore
(dupa clasa a X-a ciclul inferior al liceului — filiera tehnologica)
si a programelor scolare pentru pregatirea practica in vederea
dobandirii unei calificari profesionale de nivel 3, aprobate prin
Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.501/2018 privind
aprobarea programelor scolare pentru cultura de specialitate,
pregatirea practica si stagiile de pregatire practica din aria
curriculara Tehnologii pentru clasele a Xl-a si a XIl-a ciclul
superior al liceului — filiera tehnologica; pentru pregatirea
practica din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a Xl-a
invatamant profesional; pentru stagiile de pregatire practica de
720 ore (dupa clasa a X-a ciclul inferior al liceului — filiera
tehnologica).
 
(7) In cadrul ariilor curriculare, disciplinele studiate sunt
organizate in module, fiecarui modul fiindu-i alocat un numar de
credite specifice programului. Intregului program ii sunt alocate
100 de credite, indiferent de traseul educational,
corespunzatoare educatiei de baza si pregatirii profesionale, cu
exceptia stagiului de pregatire practica cu durata de 720 de ore,
conform planului-cadru pentru Programul „A doua sansa” —
invatamant secundar corespunzator traseului educational. La
cele 100 de credite se adauga, dupa caz, creditele alocate
studiului Limbii si literaturii materne, in cazul in care programul
se desfasoara in una dintre limbile minoritatilor nationale.
 
Art. 14. — (1) Activitatile didactice specifice unui modul se
pot desfasura fata in fata sau online.
 
(2) Activitatile didactice se pot desfasura fata in fata, in limita
a cel putin 75% din numarul de ore alocate fiecarui modul.
 
(3) Activitatile didactice pot fi desfasurate si online, in limita
a cel mult 25% din numarul de ore alocate fiecarui modul, in
situatia in care sunt indeplinite conditiile de utilizare a
tehnologiei si a internetului de catre toti cursantii. Desfasurarea
online a activitatilor didactice se realizeaza in urma hotararii
consiliului de administratie al unitatii de invatamant, situatie in
care consiliul de administratie hotaraste si procedura de
monitorizare a modului de organizare si desfasurare a
activitatilor desfasurate online.
 
(4) Frecventarea modulelor este obligatorie in limita a cel
putin 70% din numarul de ore alocate fiecarui modul, cel putin
50% din numarul de ore alocate fiecarui modul fiind desfasurate
cu prezenta fizica. Absentele se inregistreaza in catalog.
 
(5) Activitatile care presupun evaluarea competentelor
cursantilor nu pot fi desfasurate online.
 
(6) Motivarea absentelor se face in baza unei scutiri
medicale obtinute in conditii legale, a unei invoiri scrise din
partea dirigintelui sau in baza unei adeverinte de la locul de
munca, pentru cursantii care lucreaza.
 
(7) Un cursant poate beneficia de un program de pregatire
individualizat stabilit de unitatea de invatamant, inclusiv prin
 
scutirea de la frecventarea unora dintre modulele/orele
prevazute in planul-cadru de invatamant, in urmatoarele situatii:
 
a) cursantului i se echivaleaza un modul al educatiei de baza
si/sau al pregatirii profesionale in sesiunea de evaluare initiala,
programata inaintea inceperii modulului;
 
b) cursantul demonstreaza o parte din competentele
profesionale, in sesiunea de evaluare initiala de modul
apartinand pregatirii profesionale; in aceasta situatie, cursantul
poate sa nu frecventeze orele care vizeaza competentele
respective din cadrul modulului de cultura de specialitate sau
poate sa opteze pentru un program de pregatire individualizat;
 
c) cursantul prezinta unitatii de invatamant un certificat de
competente lingvistice sau/si de competente digitale eliberate
de un centru autorizat; in aceasta situatie, cursantul poate fi
scutit de frecventarea modulelor limbii moderne pentru care si-a
certificat competentele, respectiv a orelor de Tehnologia
informatiei si comunicarii;
 
d) cursantul dovedeste ca lucreaza in domeniul
corespunzator pregatirii profesionale pentru care se pregateste
in cadrul Programului „A doua sansa” — invatamant secundar;
in aceasta situatie, orele de instruire practica comasata, precum
si orele de instruire practica din stagiile de practica pot fi
echivalate in baza unei adeverinte emise de operatorul
economic unde acesta este angajat, in care se vor preciza si
sarcinile pe care cursantul le are la locul de munca;
 
e) cursantul demonstreaza implicare si participare activa pe
parcursul unui modul din trunchiul comun, care are alocate si
ore de sprijin suplimentar, si dovedeste dobandirea
competentelor necesare promovarii modulului; in acest caz,
cadrele didactice care predau modulele ce au alocate si ore de
sprijin suplimentar apreciaza situatia si ii pot recomanda
cursantului modul de frecventare a orelor de sprijin suplimentar;
 
f) cursantul prezinta unitatii de invatamant un certificat de
calificare profesionala obtinut intr-un sistem de formare continua
si eliberat de un centru autorizat, pentru o calificare profesionala
de acelasi nivel sau de nivel inferior din domeniul corespunzator
pregatirii profesionale de baza si generale pentru care se
pregateste in cadrul Programului „A doua sansa” — invatamant
secundar; in aceasta situatie, cursantul poate sa nu frecventeze
orele care vizeaza competentele respective din cadrul modulului
de cultura de specialitate sau poate sa opteze pentru un
program de pregatire individualizat.
 
CAPITOLUL IV
 
Evaluarea in cadrul Programului „A doua ┼čansa” —
 
invatamant secundar
 
Art. 15. — Evaluarea in Programul „A doua sansa” —
invatamant secundar se face in scopul recunoasterii
competentelor dobandite anterior in contexte formale, informale,
nonformale si/sau a competentelor dobandite pe parcursul
programului, pe baza creditelor alocate atat pentru educatia de
baza, cat si pentru pregatirea profesionala, dupa caz.
 
Art. 16. — Evaluarea in cadrul Programului „A doua sansa” —
invatamant secundar are urmatoarele componente:
 
a) evaluarea ┼či recunoasterea competentelor dobandite
anterior in contexte formale, care consta in: recunoasterea si
echivalarea documentelor scolare care atesta parcurgerea unui
numar de clase din invatamantul obligatoriu de masa si/sau
recunoasterea unor competente digitale si/sau lingvistice, in
cazul educatiei de baza, respectiv recunoasterea certificatului
de calificare profesionala si/sau a adeverintei de experienta in
munca, in cazul pregatirii profesionale. Organizarea acestui
proces de evaluare se realizeaza de catre comisia de inscriere
in Programul „A doua sansa' — invatamant secundar din
unitatea de invatamant, ale carei componenta si atributii sunt
precizate in art. 9 alin. (1) si (2);
 
b) evaluarea si recunoasterea competentelor dobandite
anterior in contexte informale si nonformale, care consta in:
evaluarea si recunoasterea competentelor corespunzatoare
unui modul sau mai multor module, pentru educatia de baza,
 
respectiv evaluarea si recunoasterea competentelor
profesionale pentru una sau mai multe unitati de competenta din
standardul de pregatire profesionala/standardul ocupational,
pentru pregatirea profesionala. Organizarea acestui proces de
evaluare se realizeaza conform procedurii mentionate in anexa
nr. 2 si ii revine comisiei de evaluare de la nivelul fiecarei unitati
de invatamant, ale carei componenta si atributii sunt precizate
la pct. 1 din anexa nr. 2 sau, dupa caz, unui centru de evaluare
si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai
decat cele formale, conform precizarilor din anexa nr. 2;
 
c) evaluarea ┼či recunoasterea competentelor dobandite pe
parcursul programului. Evaluarea competentelor dobandite pe
parcursul programului este realizata de catre cadrul didactic
care a predat modulul respectiv.
 
Art. 17. — (1) Formele de evaluare a competentelor
dobandite pe parcursul Programului „A doua sansa —
invatamant secundar sunt:
 
a) evaluare initiala — se desfasoara inainte de debutul unui
modul/modulelor corespunzatoare unui an de studiu; se
realizeaza in cadrul sesiunilor de evaluare, de catre comisia de
evaluare; se adreseaza acelor cursanti care considera ca detin
competentele necesare promovarii unui modul, fara a-l
parcurge, si solicita anticipat evaluare; consta in evaluarea unui
portofoliu tematic si intr-o proba de evaluare de modul;
 
b) evaluare cu rol de diagnoza — este realizata de cadrul
didactic la debutul fiecarui modul, cu scopul de a stabili
programul de pregatire individualizat al cursantului;
 
c) evaluare curenta, formativa — se desfasoara pe parcursul
fiecarui modul de studiu, de catre cadrul didactic care preda
modulul; se adreseaza tuturor cursantilor care parcurg si
frecventeaza respectivul modul;
 
d) evaluare finala de modul, pentru educatia de baza — se
desfasoara dupa incheierea procesului de predare-invatare al
unui modul; se realizeaza in cadrul sesiunilor de evaluare, de
catre cadrul didactic care a predat modulul sau, in situatii
speciale, de catre comisia de evaluare; se adreseaza tuturor
cursantilor inscrisi in program; consta in evaluarea unui
portofoliu tematic si intr-o proba de evaluare de modul.
 
(2) In cadrul sesiunilor de evaluare programate in cursul unui
an scolar, cursantii pot sustine evaluari la modulele
nepromovate, indiferent de numarul acestora.
 
Art. 18. — (1) Pentru educatia de baza, probele de evaluare
sunt elaborate pe baza standardelor de performanta pentru
modulele specifice fiecarei discipline, standarde specificate in
curriculumul prevazut in cadrul programului.
 
(2) Pentru pregatirea profesionala, probele de evaluare se
elaboreaza pe baza standardelor de pregatire profesionala/
standardelor ocupationale.
 
(3) Unitatea de invatamant pastreaza documentele
referitoare la evaluare pentru fiecare elev, respectand
prevederile legale.
 
CAPITOLUL V
incheierea situatiei scolare a elevilor in cadrul
 
Programului „A doua sansa” — invatamant secundar
 
Art. 19. — (1) Modalitatea de calcul al mediei unui modul si
procedura de alocare a creditelor sunt prezentate in anexa nr. 2.
 
(2) Media minima de promovare a unui modul este 5 (cinci).
 
(3) In situatia in care, in urma evaluarii initiale, cursantul
demonstreaza ca detine competentele aferente modulului
respectiv, acesta nu mai este obligat sa frecventeze modulul.
Media modulului, in acest caz, este media obtinuta in urma
evaluarii initiale.
 
(4) In urma promovarii unui modul se elibereaza, la cerere,
o adeverinta de promovare a modulului.
 
(5) Cursantii care au acumulat cel putin 75% din numarul
total de credite alocate prin planul-cadru unui an de studiu pot fi
inscrisi in anul de studiu urmator. Ei se vor putea prezenta la
oricare dintre sesiunile de evaluare ulterioare programate de
 
scoala pe durata standard a programului, in scopul de a fi
evaluati pentru modulele nepromovate.
 
(6) In situatia in care, pe durata desfasurarii programului in
scoala, un cursant nu a reusit sa promoveze integral programul,
acesta se poate inscrie ulterior pentru evaluarea modulelor
nepromovate fie la scoala unde a urmat programul, fie la alta
unitate scolara unde se desfasoara Programul „A doua
sansa” — invatamant secundar.
 
CAPITOLUL VI
Absolvirea Programului „A doua sansa” —
invatamant secundar
 
Art. 20. — (1) Se considera ca un cursant a absolvit
Programul „A doua sansa” — invatamant secundar daca a
promovat toate modulele si a acumulat numarul total de credite
din planul-cadru pentru intregul program, aferent traseului
educational pentru care a optat.
 
(2) Absolventii Programului „A doua sansa” — invatamant
secundar beneficiaza de toate drepturile absolventului de
invatamant gimnazial, respectiv de toate drepturile absolventului
de invatamant obligatoriu, in functie de traseul educational pe
care l-a parcurs.
 
Art. 21. — (1) Absolventii Programului „A doua sansa” —
invatamant secundar dobandesc diploma de absolvire a
invatamantului gimnazial si, dupa caz, certificatul de absolvire a
ciclului inferior al liceului, insotita/insotit de foaia matricola, parte
a portofoliului educational.
 
(2) Absolventii Programului „A doua sansa” — invatamant
secundar care urmeaza traseul educational cu componenta de
pregatire profesionala, care sustin si promoveaza examenul de
certificare a calificarii profesionale, dobandesc si urmatoarele
documente, dupa caz, in functie de traseul educational parcurs:
 
a) certificat de calificare de nivel 3, insotit de suplimentul
descriptiv Europass, dupa finalizarea stagiului de pregatire
practica de 720 de ore;
 
b) certificat de calificare de nivel 2, insotit de suplimentul
descriptiv Europass.
 
(3) Absolventii Programului „A doua sansa” — invatamant
secundar, mentionati la alin. (1) si (2), au dreptul la continuarea
studiilor in invatamantul secundar superior, in conformitate cu
prevederile legale, in functie de nivelul de studii finalizat.
 
(4) Absolventii Programului „A doua sansa” — invatamant
secundar care nu parcurg stagiile de pregatire practica cu durata
de 720 de ore sau nu promoveaza examenul de certificare a
calificarii profesionale beneficiaza de o recunoastere partiala a
pregatirii profesionale — pe baza adeverintelor de promovare a
modulelor insotite de lista competentelor profesionale dobandite —
care le permite continuarea studiilor in sistemul de formare
continua a adultilor.
 
(5) Metodologia de organizare si desfasurare a examenului
de certificare a calificarii profesionale la care participa
absolventii Programului „A doua sansa” — invatamant secundar
care urmeaza traseul educational cu componenta de pregatire
profesionala se stabileste prin ordin al ministrului educatiei.
 
CAPITOLUL VII
Dispozitii finale
 
Art. 22. — (1) Consiliul de administratie al fiecarei unitati de
invatamant in care se organizeaza si se desfasoara Programul
„A doua sansa' — invatamant secundar numeste un
coordonator al programului, de regula dintre cadrele didactice
care predau in cadrul programului, indiferent de numarul de
clase infiintate sau de nivelul acestora. Daca in unitatea
respectiva functioneaza si clase din Programul „A doua
sansa” — invatamant primar se numeste un singur coordonator
al Programului „A doua sansa.
 
(2) Atributiile coordonatorului Programului „A doua sansa”
de la nivelul fiecarei unitati de invatamant sunt urmatoarele:
 
a) monitorizarea interna a programului;
 
b) informarea comunitatii in legatura cu scopul si beneficiile
programului (realizata impreuna cu mediatorul scolar sau,
in lipsa acestuia, impreuna cu consilierul scolar);
 
c) coordonarea activitatii comisiei de inscriere si a comisiei
de evaluare de la nivelul unitatii de invatamant;
 
d) participarea la activitati de formare care vizeaza
programele de tip „A doua sansa”.
 
(3) Activitatea coordonatorului Programului „A doua sansa”
de la nivelul unitatii de invatamant va fi coordonata si
monitorizata de catre coordonatorul Programului „A doua sansa"
de la nivelul inspectoratelor scolare judetene/al municipiului
Bucuresti, denumit in continuare coordonator judetean. In
vederea organizarii, monitorizarii si sustinerii implementarii
programului, coordonatorul judetean colaboreaza cu persoanele
abilitate de la nivel judetean, precum: inspectorul pentru
invatamantul in limba minoritatilor nationale, inspectorul pentru
invatamant profesional si tehnic, inspectorul pentru invatamant
special, alti inspectori, metodisti, formatori, directori ai casei
corpului didactic.
 
Art. 23. — Cadrele didactice incadrate la clasele din
Programul „A doua sansa” — invatamant secundar inferior se
recomanda sa fie:
 
a) cadre didactice calificate;
 
b) cadre didactice cel putin cu gradul didactic definitiv;
 
c) cadre didactice participante la programele de formare
continua organizate in cadrul Programului „A doua sansa” —
invatamant secundar sau la alte programe de formare continua
cu relevanta pentru implementarea programului.
 
Art. 24. — (1) De regula, orele de curs din cadrul Programului
„A doua sansa” — invatamant secundar nu se includ in norma
didactica de baza a personalului didactic (titular sau suplinitor).
Plata acestor ore se realizeaza in regim de plata cu ora.
Includerea orelor in norma didactica se poate face, in cazuri
exceptionale, si cu acordul cadrului didactic respectiv, in scopul
completarii normei didactice.
 
(2) Activitatea desfasurata de cadrele didactice care fac parte
din comisiile de inscriere si din comisiile de evaluare este
retribuita in regim de plata cu ora.
 
(3) Clasele cuprinse in Programul „A doua sansa” —
invatamant secundar sunt coordonate de cate un profesor
diriginte, salarizat conform prevederilor legale in vigoare.
 
Art. 25. — (1) Transferul unui cursant se poate realiza, la
cererea acestuia, de la o unitate de invatamant in care se
deruleaza Programul „A doua sansa” — invatamant secundar
la alta unitate de invatamant in care se deruleaza Programul
 
„A doua sansa” — invatamant secundar. Transferul se poate
realiza cu acordul celor doua unitati de invatamant in orice
moment al anului scolar, cu conditia ca unitatea de invatamant
la care cursantul se transfera sa poata oferi pregatirea
corespunzatoare atat in ceea ce priveste educatia de baza, cat
si in ceea ce priveste pregatirea profesionala.
 
(2) Transferul unui cursant se poate realiza la inceputul
anului scolar, la cererea acestuia, si de la o unitate de
invatamant in care se deruleaza Programul „A doua sansa” —
invatamant secundar la o unitate de invatamant de masa, pe
baza adeverintelor de promovare a nivelului de studiu, cu
respectarea prevederilor legale si ale prezentei metodologii.
Acest tip de transfer se poate realiza doar pentru cursantii care
au optat pentru traseul educational fara obtinerea unei calificari
profesionale, in baza urmatoarei echivalari a anilor de studiu din
program cu clasele din invatamantul de masa: anul | se
echivaleaza cu clasele Vv—VI, anul al II-lea se echivaleaza cu
clasele VIL—VIII si anul al III-lea se echivaleaza cu clasele IX—X.
 
Art. 26. — (1) In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1)
lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului
European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit in continuare
Regulamentul general privind protectia datelor — RGPD, datele
personale sunt pastrate intr-o forma care permite identificarea
persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada
necesara indeplinirii scopului in care sunt prelucrate datele.
 
(2) Unitatile de invatamant preuniversitar au obligatia de a
prelucra datele cu caracter personal in conditii de siguranta si
numai pentru scopurile specificate, in vederea realizarii
atributiilor, drepturilor si obligatiilor legale, precum si a sarcinilor
care servesc interesului public, respectiv in scopul inscrierii in
program, incheierii situatiei scolare si exercitarii sub autoritatea
statului roman a dreptului fundamental la educatie.
 
(3) Raportat la prevederile art. 5 din RGPD, in ipoteza in care
listele referitoare la inscrierea cursantilor in Programul „A doua
sansa” — invatamant secundar sunt publice pe paginile de
internet ale institutiilor, inspectoratele scolare vor lua toate
masurile pentru eliminarea acestora de pe site-ul unitatilor de
invatamant in termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea
etapelor de inscriere.
 
(4) Listele in format letric raman afisate la avizierul unitatilor
de invatamant pana cel tarziu la data inceperii cursurilor.
 
SITUAtIILE
in care se recomanda micsorarea duratei standard de scolarizare sau acordarea sprijinului suplimentar
in cadrul Programului „A doua sansa” — invatamant secundar
CAPITOLUL | b) indiferent de numarul de ani de studiu parcursi anterior in
Situatiile in care se recomanda micsorarea invatamantul gimnazial, cursantul apreciaza ca este pregatit
duratei standard de scolarizare pentru evaluarea unuia sau a mai multor module, fara
In unele situatii, experienta, competentele dobandite anterior parcurgerea acestora, si/sau i se recomanda aceasta in urma
partiala (prin frecventa) a unuia sau a mai multor module, 3 nitatii Aa in stam e
corespunzatoare pregatirii in domeniul educatiei de baza sau al C) cursantul prezinta unitati de invatamant un certificat de
pregatirii profesionale, ceea ce poate duce la reducerea duratei calificare profesionala, obtinut intr-un sistem de formare
standard de scolarizare, pentru fiecare cursant in parte. continua si eliberat de un centru de calificare autorizat, pentru o
„Reducerea duratei standard de scolarizare este posibila in ocupatie; in acest caz, cursantul poate beneficia de un program
situatii precum: NR | de pregatire individualizat, in care trebuie sa recupereze
a) cursantul detine o adeverinta de absolvire a claselor a V-a, competentele care nu apar pe certificatul sau, dar sunt inscrise
a Vl-a sau a VIl-a din invatamantul gimnazial; in acest caz, . p _ Ap p ┼× |
el poate solicita recunoasterea si echivalarea claselor parcurse in standardul de pregatire profesionala/standardul ocupational al
in invatamantul gimnazial; calificarii asociat, conform reglementarilor, acelei ocupatii.
 
CAPITOLUL II
Situatiile in care se recomanda
acordarea sprijinului suplimentar
 
1. Unii cursanti nu reusesc, pe parcursul duratei standard a
programului, sa dobandeasca competentele prevazute de
curriculum, fie din cauza unor dificultati de invatare, fie a
imposibilitatii de frecventare regulata a cursurilor.
 
2. Aceste categorii de cursanti au nevoie de sprijin
suplimentar, care se acorda in cazurile in care cursantul se afla
in cel putin una dintre situatiile urmatoare:
 
a) a inregistrat un numar de absente care nu ii permite
finalizarea modulului;
 
b) nu a participat la/nu a promovat evaluarea/evaluarile de
modul;
 
c) nu a dovedit competentele necesare pentru promovarea
examenului de certificare a calificarii profesionale;
 
d) rezultatele scolare evidentiaza nevoia de sprijin
suplimentar in invatare.
 
3. Recomandarea ca acesta sa urmeze o pregatire
suplimentara poate fi realizata de catre profesorul de la modulul
respectiv, daca acesta constata ca progresul realizat de catre
cursant nu este cel asteptat in raport cu tintele stabilite
(standardele de performanta si standardele de pregatire
profesionala/standardele ocupationale).
 
4. Sprijinul suplimentar poate viza unul sau mai multe module
si se realizeaza, de regula, pe durata standard a programului,
astfel:
 
a) prin orele de sprijin suplimentar, la dispozitia profesorului,
alocate modulelor din trunchiul comun;
 
b) prin participarea la activitatile de predare-invatare ale
modulului nepromovat, organizate cu alte grupe de studiu (daca
la nivelul unitatii de invatamant exista cel putin doua grupe
specifice unui an de studiu, fie care au inceput simultan, fie care
au inceput succesiv, in octombrie si in februarie);
 
c) pentru pregatirea profesionala, prin alegerea, in functie de
situatie, a uneia dintre urmatoarele optiuni:
 
(i) participarea la orele de curriculum in dezvoltare
locala (CDL) pentru modulele din aria curriculara
„Tehnologii”, propuse de unitatea de invatamant,
 
conform recomandarilor, in situatia in care este
necesara completarea numarului total de ore alocat
prin planul-cadru, cu un numar mai mic de 30 de ore;
 
(ii) desfasurarea activitatii la operatorul economic, in
cazul in care activitatea acestuia se deruleaza in cel
putin doua schimburi si cursantul, potrivit unui ritm
propriu de invatare, realizeaza instruirea practica
intr-un timp peste cel inclus in norma sa de munca.
In acest caz sunt necesare aprobarea din partea
operatorului economic si supravegherea cursantului
de catre un maistru-instructor de la locul de munca;
 
(iii) prelungirea duratei standard a programului, de regula
cu un semestru, cu durata de cel mult 6 luni.
 
5. Realizarea unei pregatiri suplimentare poate fi solicitata si
de catre cursant, fara a avea nevoie de recomandarea unui
cadru didactic, de exemplu in cazul cursantilor cu cerinte
educationale speciale sau al celor care solicita amanarea
parcurgerii unui modul din motive medicale. Solicitantul va
inainta in acest caz o cerere coordonatorului Programului
„A doua sansa” — invatamant secundar, in care va mentiona
titlurile modulelor pentru care doreste planificarea unei pregatiri
suplimentare.
 
6. Coordonatorul Programului „A doua sansa” — invatamant
secundar avizeaza cererea cursantului si o inainteaza, spre
aprobare, directorului unitatii de invatamant. Sprijinul
suplimentar va fi programat in acelasi interval de timp in care
se va desfasura stagiul de pregatire practica.
 
f. In functie de situatie se pot aplica unele dintre urmatoarele
optiuni:
 
a) replanificarea parcurgerii modulelor nepromovate sau
amanate, in cadrul programului de pregatire a altor grupe de
studiu de la nivelul unitatii de invatamant;
 
b) studiu individual si organizarea unor sedinte de consultatii
acordate de cadrele didactice care predau respectivele module;
 
c) planificarea unei sesiuni suplimentare de evaluare a
modulelor.
 
8. Situatiile care necesita prelungirea duratei standard a
programului se avizeaza de consiliul de administratie al unitatii
de invatamant si se aproba de catre inspectoratul scolar
judetean/al municipiului Bucuresti.

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Ati inceput antrenamentul pentru Evaluarea Nationala la clasa a VIII-a?


Va doriti o pregatire eficienta si SUCCES deplin pentru copilul dvs. la Evaluarea Nationala?

Oferiti-i copilului dvs. suportul unei pregatiri conforme programei scolare in vigoare!

Culegerile ajuta acum elevul:

-> sa recapituleze/asimileze/lamureasca/fixeze notiunile de examen;
-> sa exerseze rezolvari similare celor de la examen;
-> sa capete incredere in fortele proprii;
-> sa atinga performante cu efect benefic pentru evolutia ulterioara.

...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

a doua sansa 2022 2023a doua sansa 2022metodologie a doua sansa


x

Lasa un raspuns
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitPregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//