Organizarea invatamantului dual in 2016, supusa dezbaterii publice

de Ion Andreea la 18 Aug. 2016
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Organizarea invatamantului dual in 2016, supusa dezbaterii publice18Aug.2016

Proiectul de metodologie supus dezbaterii publice reglementeaza organizarea si functionarea invatamantului profesional de tip dual, de stat, pentru nivelul 3 din Cadrul National al Calificarilor, in conditiile legii.

Metodologia va fi pilotata in anul scolar 2016-2017 la solicitarea operatorilor economici interesati, intr-o serie de unitati de invatamant stabilite in urma dialogului dintre scoli si operatorii economici.

Conceptul propus prevede, printre altele, implicarea integrala a agentului economic in procesul de formare profesionala a elevilor, dar si in deciziile luate in consiliul de administratie al scolii, precum si acordarea de stimulente financiare elevilor sub forma „bursei profesionale”.

Prezenta metodologie reglementeaza organizarea si functionarea invatamantului profesional de tip dual, de stat, pentru nivelul 3 din Cadrul National al Calificarilor, in conditiile legii.
(2) Metodologia se va pilota la solicitarea a operatorilor economici interesati, in unitatile de invatamant cu care acestia au incheiat contracte cadru pentru formarea profesionala a elevilor prin invatamantul profesional, incepand cu anul scolar 2016-2017.
(3) Lista unitatilor de invatamant si a operatorilor economici parteneri care vor participa la exercitiul de pilotare va fi aprobata prin ordin al ministrului educatiei, nationale si cercetarii stiintifice.
(4) Pe baza experientei castigate in exercitiul de pilotare, invatamantul profesional de tip dual va fi revizuit si extins la nivel national.

Art. 2. (1) Invatamantul profesional de tip dual, de stat, pentru nivelul 3 din Cadrul National al Calificarilor, reglementat prin prezenta metodologie, denumit in continuare invatamant profesional de tip dual, reprezinta o forma de organizare a invatamantului profesional, avand urmatoarele caracteristici principale:

a) este organizat la initiativa operatorilor economici interesati in calitate de potentiali angajatori;
b) asigura oportunitati sporite de educatie si formare profesionala de calitate, in relatie cu un potential loc de munca, prin pregatirea practica organizata la operatorii economici;
c) elevii beneficiaza de sustinere financiara din partea operatorului economic, acordata pe baza unui set de criterii clare, stipulate in contractele individuale de practica, prin care se incurajeaza o atitudine responsabila fata de munca si formare profesionala, pe langa bursa profesionala acordata de stat, in conformitate cu prevederile legale;
d) promoveaza o mai buna guvernanta a procesului de educatie si formare profesionala, printr-un management participativ care faciliteaza implicarea operatorilor economici in mecanismele decizionale la nivelul scolii.
(2) Denumirea generica de operatori economici, utilizata in prezenta metodologie, include agenti economici / institutii publice / alte organizatii partenere in formarea profesionala.

(3) Invatamantul profesional de tip dual este o forma de organizare a invatamantului profesional distincta de invatamantul profesional in sistem dual, reglementat de OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, prevazut sa se desfasoare dupa invatamantul obligatoriu, pe baza de contract de munca.
Art. 3. Invatamantul profesional de tip dual, reglementat prin prezenta metodologie, are urmatoarele obiective:
a) formarea competentelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificari profesionale de nivel 3 al Cadrului National al Calificarilor, corespunzator nivelului de referinta 3 al Cadrului European al Calificarilor;
b) dezvoltarea si diversificarea competentelor cheie necesare in scopul integrarii socio - profesionale si progresului in viitoarea cariera;
c) facilitarea integrarii socio - profesionale a absolventilor invatamantului profesional in concordanta cu aspiratiile profesionale si cu necesitatile pietei muncii;
d) implicarea sporita a angajatorilor direct intesati in asigurarea fortei de munca calificate, in functie de nevoile proprii;
e) cresterea motivatiei tinerilor pentru munca si a interesului pentru invatare, printr-o abordare integrata a educatei si formarii profesionale, in scoala si la un potential loc de munca, cu posibilitatea de continuare a studiilor, in functie de interesele profesionale si potentialul individual de dezvoltare;
f) cresterea relevantei si calitatii formarii profesionale, prin asigurarea accesului elevilor la resurse tehnologice actuale si dobandirea unei experiente timpurii in relatie cu un potential loc de munca, oferite in cadrul practicii organizate in raspunderea principala a operatorilor economici direct interesati in angajarea absolventilor;
g) cresterea coerentei abordarii in parteneriat a problematicii complexe a actelor de guvernanta a procesului de educatie si formare profesionala, prin posibilitatea implicarii operatorilor economici in mecanismele decizionale la nivelul scolii.

Art. 4. (1) Invatamantul profesional de tip dual este organizat dupa clasa a VIII-a, ca parte a invatamantului secundar superior.
(2) Invatamantul profesional de tip dual este organizat ca invatamant cu frecventa, cursuri de zi.
(3) Invatamantul profesional de tip dual, reglementat prin prezenta metodologie, poate fi desfasurat si in limbile minoritatilor nationale.
(4) Pot opta pentru inscrierea in invatamantul profesional de tip dual si elevii din invatamantul special care finalizeaza invatamantul secundar inferior, cu respectarea reglementarilor in vigoare.
(5) Invatamantul profesional de tip dual se finalizeaza cu examen de certificare a calificarii profesionale.

Art. 5. (1) Efectivul de elevi al unei formatiuni de studiu pentru invatamantul profesional de tip dual este cuprins intre 15 si 30 elevi.
(2) O formatiune de studiu se poate organiza cu elevi de la una sau maximum 2 calificari profesionale din acelasi domeniu de pregatire profesionala.
(3) In cazuri exceptionale, si numai cu aprobarea ministerului educatiei, o formatiune de studiu se poate organiza si pentru 2 calificari profesionale din domenii de pregatire profesionala diferite.

Art. 6. (1) Elevii din invatamantul profesional de tip dual, beneficiaza de sustinere financiara, in conformitate cu prevederile legale, prin ”Bursa Profesionala”, aprobata prin HG nr. 1062/2012 privind modalitatea de subventionare de catre stat a costurilor pentru elevii care frecventeaza invatamantul profesional.
(2) Distinct de sprijinul financiar acordat conform alin. (1), elevii din invatamantul profesional de tip dual beneficiaza si de sustinere financiara acordata de operatorul economic, partener de practica, care va include, cel putin: bursa, cheltuieli cu examinarile de medicina a muncii si analize medicale obligatorii, asigurare de risc, echipamente de lucru si de protectie, conform cerintelor si riscurilor la locul de munca.
(3) Operatorii economici, parteneri de practica pot acorda elevilor din invatamantul profesional de tip dual si alte forme de sustinere si stimulente financiare (de exemplu: cheltuieli de transport, masa, cazare), in conditiile legii si in conformitate cu prevederile contractului cadru pentru formarea profesionala a elevilor prin
invatamantul profesional.
(4) Operatorii economici, parteneri de practica pot contribui financiar pentru dotarea si functionarea unitatii de invatamant si pentru stimularea pregatirii profesionale a resurselor umane.
(5) Pentru cheltuielile mentionate la alin. (2), (3), (4), operatorii economici pot beneficia de facilitati fiscale potrivit prevederilor legale.

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA INVATAMANTULUI PROFESIONAL
DE TIP DUAL

Art. 7. (1) Invatamantul profesional de tip dual se poate organiza numai in
unitatile de invatamant profesional si tehnic acreditate sau autorizate sa furnizeze
formare profesionala initiala pentru calificarile de nivel 2 specificate in
Nomenclatorul calificarilor profesionale pentru care se asigura pregatire prin
invatamantul preuniversitar precum si durata de scolarizare aprobat prin Hotarare
a Guvernului, in vigoare la data prezentului ordin, in conditiile legii. Calificarile de
nivel 2 specificate in Nomenclatorul calificarilor profesionale pentru care se
asigura pregatire prin invatamantul preuniversitar precum si durata de scolarizare
aprobat prin Hotarare a Guvernului, in vigoare la data prezentului ordin,
corespund nivelului 3 al Cadrului National al Calificarilor (CNC), aprobat prin HG
nr. 918/2013.

(2) Prevederile alin.(1) se aplica pana la data intrarii in vigoare a Registrului
National al Calificarilor. De la data intrarii in vigoare a Registrului National al
Calificarilor, invatamantul profesional se poate organiza numai in unitatile de
invatamant profesional si tehnic acreditate sau autorizate sa furnizeze formare
profesionala initiala pentru calificarile de nivel 3 specificate in acesta.
(3) Invatamantul profesional de tip dual se poate organiza numai in parteneriat
cu operatorii economici autorizati pe baza unei metodologii specifice aprobate
prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice.
(4) Unitatile de invatamant, care organizeaza invatamant profesional de tip dual
trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) asigurarea resurselor materiale necesare desfasurarii pregatirii teoretice si
aplicatiilor practice derulate in cadrul scolii pentru dobandirea calificarii
profesionale, convenite prin contractul cadru;
b) asigurarea resursei umane calificate (profesori si maistri instructori), prin
personal didactic propriu sau personal didactic asociat.
(5) Operatorii economici, parteneri de practica trebuie sa indeplineasca,
cumulativ, urmatoarele conditii:
a) asigurarea resurselor materiale necesare pregatirii practice pentru
dobandirea calificarii profesionale;
b) asigurarea resurselor umane necesare pentru pregatirea practica a elevilor
in cadrul operatorilor economici.

Art. 8. (1) Consiliul de Administratie al unitatii de invatamant va include, in calitate
de membru, un reprezentant al operatorului economic, partener de practica, din
cota aferenta reprezentantilor parintilor din unitatea de invatamant respectiva.
(2) In cazul in care in invatamantul profesional de tip dual sunt implicati mai multi
operatori economici, acestia se organizeaza intr-un consiliu reprezentativ, care
desemneaza dintre membrii sai un singur reprezentant in Consiliul de
Administratie, din cota aferenta reprezentantilor parintilor din unitatea de
invatamant respectiva.

Art. 9. (1) Atributiile operatorului economic / Consiliului reprezentativ sunt:
a) avizeaza si transmite spre aprobare Consiliului de Administratie curriculumul de dezvoltare locala (CDL);
b) propune modificari ale regulamentului de organizare si functionare al unitatii de invatamant;
c) propune obiective si masuri pentru planul de investitii si monitorizarea derularii si evaluarea eficientei investitiilor;
d) propune atributii suplimentare personalului din unitatea de invatamant, prin fisele de post;
e) propune si implementeaza in colaborare cu unitatea de invatamant procedura de selectie / admitere a candidatilor inscrisi la invatamantul profesional de tip dual, in conformitate cu metodologia in vigoare;
f) participa activ la monitorizarea si asigurarea calitatii formarii profesionale pe baza indicatorilor de performanta stabiliti anual;
g) participa activ la monitorizarea progresului si performantelor elevilor pe baza procedurilor, criteriilor si indicatorilor adoptati in acest scop;
h) participa la evaluarea ofertei manageriale a candidatilor pentru pozitia de director / director adjunct al unitatii de invatamant, din perspectiva componentei care vizeaza invatamantul profesional de tip dual;
i) propune indicatori pentru criteriile din cadrul fisei de evaluare anuala a personalului implicat in invatamantul profesional de tip dual;
j) asigura conditiile si participa la organizarea si desfasurarea examenului de certificare a calificarii profesionale, in conformitate cu metodologia in vigoare;
k) propune si sprijina furnizarea programelor de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice;
l) isi asuma raspunderea publica pentru contributia lui la performantele invatamantului profesional de tip dual;
m) alte atributii convenite in contractul de colaborare si prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a unitatii de invatamant.
(2) Deciziile si avizele operatorului economic / Consiliului reprezentativ sunt transmise Consiliului de Administratie prin intermediul reprezentantului nominalizat.

Art. 10. (1) Incepand cu anul scolar 2017-2018, invatamantul profesional de tip dual se organizeaza numai in unitatile de invatamant care anexeaza la propunerea privind planul de scolarizare, contracte-cadru incheiate cu operatorii economici, prin care se stabilesc obligatiile privind:
a) organizarea si desfasurarea procesului de formare pentru obtinerea calificarii profesionale a elevilor, precum si proiectarea curriculumului in dezvoltare locala;
b) asigurarea resurselor materiale si umane necesare pregatirii practice a elevilor din invatamantul profesional;
c) asigurarea resurselor materiale si umane necesare pentru organizarea si desfasurarea examenului de certificare a calificarii profesionale a elevilor.
(2) Contractele-cadru sunt acorduri generale incheiate de catre unitatile de invatamant cu operatorii economici parteneri cel putin pe durata programului de pregatire, care stau la baza contractelor individuale de pregatire practica a elevilor din invatamantul profesional de tip dual.

(3) Modelul contractului cadru incheiat intre unitatea de invatamant si operatorul economic, este prezentat in anexa nr. 4 la prezenta metodologie.

Art. 11. (1) Incepand cu anul scolar 2017-2018, cifra de scolarizare pentru invatamantul profesional de tip dual se stabileste anual pe baza solicitarilor operatorilor economici, corelate cu tendintele pietei muncii si nevoile de dezvoltare, conform documentelor de planificare, respectiv Planul Regional de Actiune pentru Invatamant (PRAI) la nivel regional si Planul Local de Actiune pentru Invatamant (PLAI) la nivel local.
(2) Cifra de scolarizare se stabileste la nivel judetean / al municipiului Bucuresti, cu respectarea prevederilor metodologiei de fundamentare a cifrei de scolarizare aprobata de ministrul educatiei nationale si cercetarii stiintifice.
(3) Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic (CNDIPT), prin reprezentantii sai in fiecare regiune, asigura asistenta metodologica inspectoratelor scolare si Comitetelor Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) in fundamentarea planului de scolarizare si stabilirea cifrei de scolarizare.

Art. 12. (1) Incepand cu anul scolar 2017-2018, lista unitatilor de invatamant care organizeaza invatamant profesional de tip dual se stabileste anual, pe baza propunerilor operatorilor economici si a unitatilor de invatamant.

(2) Proiectul planului de scolarizare pentru invatamantul profesional de tip dual si lista unitatilor de invatamant care organizeaza invatamant profesional sunt realizate la nivelul fiecarui judet / al municipiului Bucuresti, sunt avizate de catre CLDPS si de catre CNDIPT, prin reprezentantii sai la nivel regional. Proiectul planului de scolarizare pentru invatamantul profesional de tip dual si lista unitatilor de invatamant care organizeaza invatamant profesional sunt aprobate de catre inspectoratul scolar judetean / al municipiului Bucuresti.

(3) Lista unitatilor de invatamant profesional si proiectul planului de scolarizare se fundamenteaza numai cu respectarea urmatoarelor repere:
a) solicitarile operatorilor economici pentru invatamantul profesional de tip dual;
b) existenta contractelor-cadru, prevazute la art. 10 al prezentei metodologii, incheiate cu operatorii economici care dispun de dotari tehnologice si resurse, capabili sa asigure pregatirea practica a elevilor pentru calificarile solicitate;
c) prevederile PRAI si ale PLAI, distributia teritoriala a ofertei unitatilor de invatamant si directiile strategice de restructurare a retelei judetene / a municipiului Bucuresti, a unitatilor de invatamant profesional si tehnic;
d) accesibilitatea unitatilor de invatamant, stabilita prin analiza distributiei in teritoriu a retelei de invatamant profesional la nivel judetean / al municipiului Bucuresti, in raport cu infrastructura si cu reteaua de transport;
e) ponderea elevilor cu domiciliul in alte localitati / unitati teritorial - administrative din totalul populatiei scolare locale, care solicita sa se pregateasca pentru o anumita calificare, in raport cu posibilitatile de asigurare a transportului elevilor si/ sau a cazarii in internate scolare;
f) indeplinirea, conform standardelor de autorizare si acreditare, de catre unitatile de invatamant a prevederilor legale privind: spatiile de scolarizare, baza materiala, sanatatea si securitatea muncii, pregatirea personalului didactic;
g) indeplinirea, de catre operatorii economici a cerintelor privind resursele materiale si umane pentru pregatirea practica a elevilor;
h) alte repere, legate de specificul regional si local, stabilite de inspectoratul scolar judetean / al municipiului Bucuresti si avizate de CLDPS.

(4) Anexele proiectului planului de scolarizare, pentru elevii care vor incepescolarizarea in anul scolar 2017-2018, detaliate pe domenii de formare, calificari profesionale si unitati de invatamant, conform modelului prevazut in anexele nr. 1-3 la prezenta metodologie, completate de catre inspectoratele scolare, sunt transmise la ministerul educatiei nationale si cercetarii stiintifice (Directia Generala
de Management si Resurse Umane - DGMRU) si la CNDIPT, odata cu transmiterea anexelor Metodologiei de fundamentare a cifrei de scolarizare.
conditionata de indeplinirea cumulata a urmatoarelor conditii:
- sa fie absolvent al clasei a VIII-a;
- sa aiba un contract individual de pregatire practica incheiat cu un operator economic, partener de practica al unitatii de invatamant.
(2) In cazul in care unui elev i se reziliaza contractul individual de pregatire practica, unitatea de invatamant si, dupa caz, inspectoratul scolar vor identifica solutiile aplicabile pentru a-i asigura conditiile de finalizare a invatamantului obligatoriu in aceeasi sau in alta unitate de invatamant.

Art. 14. (1) Selectia si incadrarea cu personal didactic, in invatamantul profesional de tip dual, se face in functie de specializarea acestora, de prevederile planului-cadru, ale planului de invatamant, conform prevederilor legale.
(2) In invatamantul profesional de tip dual poate fi incadrat si personal didactic asociat, in conditiile legii. Selectia si incadrarea cu personal didactic asociat, in invatamantul profesional de tip dual, se face conform prevederilor legale.

Art. 15. Incepand cu anul scolar 2017-2018, admiterea elevilor in invatamantul profesional de tip dual este reglementata prin metodologie specifica aprobata prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice.
Art. 16. (1) Incepand cu anul scolar 2017-2018, inspectoratele scolare judetene / al municipiului Bucuresti publica lista cu unitatile de invatamant care organizeaza
invatamant profesional de tip dual si oferta educationala a acestora in brosura admiterii.

(2) Inspectoratele scolare judetene / al municipiului Bucuresti asigura coordonarea si monitorizarea activitatilor specifice de consiliere si orientare profesionala a elevilor din clasa a VII-a si a VIII-a, care vor include si prezentarea oportunitatilor de formare prin invatamantul profesional de tip dual.
(3) Inspectoratele scolare judetene / al municipiului Bucuresti realizeaza activitati specifice de prezentare si promovare a ofertei educationale a invatamantului profesional de tip dual, impreuna cu unitatile de invatamant si cu operatorii economici parteneri.

(4) Pentru promovarea ofertei educationale, inclusiv a invatamantului profesional de tip dual, inspectoratul scolar, in colaborare cu CLDPS si operatorii economici va realiza un plan de actiuni la nivel judetean, care va cuprinde:
a) organizarea actiunii „Saptamana meseriilor” in perioada dedicata activitatilor de consiliere si orientare profesionala a elevilor;
b) organizarea actiunii „Targul meseriilor” pentru prezentarea ofertei educationale la nivel regional / judetean / al municipiului Bucuresti;
c) promovarea invatamantului profesional de tip dual si a numarului de locuri disponibile in mijloacele locale de comunicare in masa;
d) alte actiuni de promovare.

(5) Inspectoratele scolare judetene / al municipiului Bucuresti prevad obligatoriu, in tematica de inspectie scolara, cel putin o activitate care vizeaza organizarea si functionarea invatamantului profesional de tip dual.

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Antrenament pentru Evaluare Nationala - 12 instrumente de pregatire


Cauti cea mai buna metoda de pregatire a copilului dvs. pentru Evaluarea Nationala?

Solutia: culegeri cu exercitii rezolvate!


Acestea si-au dovedit deja eficienta in anii trecuti si care au intrunit aprecierile unanime atat ale elevilor, cat si ale parintilor si profesorilor. Ele contin sute de exercitii pentru toate nivelurile si permit fixarea impecabila a informatiei la materiile de baza: limba romana si matematica.

Culegerile reprezinta solutia sigura pentru un succes spectaculos al copilului tau. Vei fi mandru, ca parinte, de realizarile si de potentialul lui!


...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

invatamant dual organizare invatamant dual


x

Lasa un raspuns
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitNoile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//