Oficial: absolventii de postliceale NU mai dau examenul de certificare. Notele se echivaleaza, proiectul il sustin online

De Laura Galescu
la 12 Iun. 2020
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Oficial: absolventii de postliceale NU mai dau examenul de certificare. Notele se echivaleaza, proiectul il sustin online12Iun.2020

Absolventii invatamantului postliceal nu mai sustin in acest an examenul de certificare. Proba practica, dar si cea scrisa, se echivaleaza cu mediile din anii de studiu, prevede un Ordin de Ministru publicat deja in Monitorul Oficial.

Examen final postliceala 2020


Va prezentam integral ordinul de ministru, care detaliaza modul in care vor fi echivalate notele:
 
ORDIN
privind modificarea si completarea Metodologiei de organizare si desfasurare
a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului postliceal,
aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale si al ministrului delegat
 
pentru invatamant superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica nr. 5.005/2014
 
Avand in vedere:
 
- Hotararea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia
pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobata cu modificari si completari prin Hotararea
Parlamentului Romaniei nr. 5/2020, cu modificarile si completanile ulterioare;
 
- Ordinul ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului sanatatii nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor masuri de
prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS-Cov-2 in unitatile/institutiile de invatamant, institutiile publice si toate structurile
aflate in subordonarea sau coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii;
 
- prevederile art. 1 din Hotararea Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta nr. 6/2020;
 
- masurile cu privire la reluarea activitatii in sistemul de educatie dupa incetarea starii de urgenta nr. 545/DGIP/2020,
 
in temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului
Educatiei si Cercetarii,
 
ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.
 
Art. 1. — Metodologia de organizare si desfasurare a
examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor
invatamantului postliceal, aprobata prin Ordinul ministrului
educatiei nationale si al ministrului delegat pentru invatamant
superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica
nr. 5.005/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 943 din 23 decembrie 2014, cu modificarile
ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
 
1. Dupa articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151,
cu urmatorul cuprins:
 
„Art. 151. - Prin derogare de la dispozitiile art. 15, in
sesiunile din anul scolar 2019-2020, componenta comisiilor de
examinare din centrele de examen, constituite in fier.re
unitate/institutie de invatamant acreditata, este urmatoare:
 
a) presedinte - directorul/directorul adjunct al unitatii/
institutiei de invatamant desemnate centru de examen, de
regula cadru didactic de specialitate;
 
b) vicepresedinte - reprezentantul operatorului economic
pentru una dintre calificarile profesionale certificat - sau, in lipsa
acestuia, un reprezentant al comitetului local de dezvoltare a
parteneriatului social pentru formarea profesionala (CLDPS) sau
un reprezentant al AJOFM/ANOFM, dupa ce, in cazul in care
nu este posibila prezenta persoanelor amintite, pozitia de
vicepresedinte va fi ocupata de directorul adjunct/responsabilul
ariei curriculare «Tehnologii»;
 
c) membrii examinatori: un cadru didactic de specialitate care
a indrumat realizarea proiectului; examenul de certificare
si un evaluator extern; in cazul in care nu poate fi asigurata
prezenta in comisie a unui evaluator extern, acesta va fi inlocuit
cu un cadru didactic de specialitate din alta unitate/institutie de
invatamant;
 
d) secretar: secretarul unitatii/institutiei de invatamant in care
se organizeaza centrul de examen sau un cadru didactic de
specialitate cu competente digitale din respectiva unitate/
institutie de invatamant.”
 
2. Dupa articolul 22 se introduce un nou articol,
articolul 221, cu urmatorul cuprins:
 
„Art. 221. — Prin derogare de la prevederile art. 22, pentru
sesiunile din anul scolar 2019—2020, examenul de certificare a
absolventilor invatamantului postliceal consta in realizarea si
sustinerea unui proiect. Proba practica si proba scrisa se
echivaleaza.”
 
3. Dupa articolul 23 se introduce un nou articol,
articolul 231, cu urmatorul cuprins:
 
„Art. 231. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 23, pentru
sesiunile din anul scolar 2019-2020, proba practica a
examenului de certificare a calificarii profesionale se
echivaleaza prin calculul mediei aritmetice a mediilor modulelor
care contin instruire practica, pregatire practica sau invatamant
clinic din planurile de invatamant pentru anul I (calificari
profesionale cu durata studiilor de un an), anii I si II (calificari
profesionale cu durata studiilor de doi ani) sau I, II si III (calificari
profesionale cu durata studiilor de trei ani), dupa formula:
 
- pentru calificari profesionale cu durata studiilor de un an:
 
 
(2) Pe baza situatiei scolare a candidatilor, pusa la dispozitie
de catre secretariatul unitatii/institutiei de invatamant care
organizeaza examenul sau secretariatul unitatii/institutiei de
invatamant arondate, transmisa on-line, in format pdf (copie
dupa foaia matricola sau o adeverinta ce contine mediile
modulelor studiate), comisia de examinare realizeaza calculul
mediei pentru echivalarea probei practice care se consemneaza
in Fisa de echivalare a probei practice, conform anexei nr. 6.
 
(3) Daca media calculata conform formulei prevazute la
art. 231 alin. (1) este minimum 6 (sase), candidatul este declarat
«admis» pentru proba practica si are dreptul sa participe la
urmatoarea etapa a examenului de certificare.
 
(4) Daca media este strict mai mica decat 6 (sase),
candidatul este declarat «respins».”
 
4. Dupa articolul 24 se initroauce un nou articol,
articolul 241, cu urmatorul cuprins:
 
„Art. 241. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 24, pentru
sesiunile din anul scolar 2019-2020, proba scrisa a examenului
de certificare a calificarii profesionale se echivaleaza prin
calculul mediei aritmetice a mediilor tuturor modulelor din
planurile de invatamant pentru anul I (calificari profesionale cu
durata studiilor de un an), pentru anii I si II (calificari profesionale
cu durata studiilor de doi ani) sau I, II si III (calificari profesionale
cu durata studiilor de trei ani), dupa formula:
 
— pentru calificarile profesionale cu durata studiilor de un an:
 
 
(2) Pe baza situatiei scolare a candidatilor, pusa la dispozitie
de catre secretariatul unitatii/institutiei de invatamant care
organizeaza examenul sau secretariatul unitatii/institutiei e
invatamant arondate, transmisa on-line, in format pdf, copie
dupa foaia matricola sau o adeverinta ce contine mediile
modulelor studiate), comisia de examinare realizeaza calculul
mediei pentru echivalarea probei scrise care se consemneaza
in Fişa de echivalare a probei scrise, conform anexei nr. 7.
 
(3) Daca media calculata conform alin. (1) este minimum 5
(cinci), candidatul este declarat «admis» pentru proba scrisa si
are dreptul sa participe la urmatoarea proba a examenului de
certificare.”
 
5. La articolul 26, dupa alineatul (5) se introduce un nou
alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
 
„(6) Prin derogare de la prevederile alin. (5), pentru sesiunile
din anul scolar 2019-2020, depunerea proiectului in vederea
sustinerii examenului de certificare, in format pdf, se realizeaza
on-line, pe adresa de e-mail a unitatii/institutiei de invatamant,
urmand a fi arhivat in format digital si pastrat 3 (trei) ani. In cazul
in care elevii nu au mijloacele necesare transmiterii proiectului
in format pdf pe adresa de e-mail a unitatii/institutiei de
invatamant, acesta va fi depus, fizic, la secretariatul
unitatii/institutiei de invatamant.”
 
6. La articolul 27, dupa alineatul (1) se introduc patru noi
alineate, alineatele (11)—(14), cu urmatorul cuprins:
 
„(11) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru sesiunile
din anul scolar 2019-2020, sustinerea proiectului in cadrul
examenului de certificare a calificarii profesionale se face
on-line. In situatiile in care elevii nu detin calculatoare, laptopuri,
tablete, telefoane si/sau nu au conexiune la internet si nu este
posibila organizarea sustinerii on-line a proiectului,
unitatea/institutia de invatamant, centru de examen, va asigura
conditiile necesare destasurarii probei cu respectarea stricta a
masurilor de prevenire a imbolnavirii. Fiecare comisie de
examinare va realiza o programare orara riguroasa a
candidatilor care nu pot sustine examenul de cerlificare on-line.
Candidatii vor intra in sala de examen in ordinea afisata,
respectandu-se ora prevazuta.
 
(12) Pentru sesiunile din anul scolar 2019-2020, pentru
fiecare candidat se completeaza Fisa de evaluare a proiectului
si a sustinerii orale de catre fiecare evaluator din comisia de
examinare. Aprecierea se face prin acordarea unui punctaj,
pentru fiecare indicator.
 
(13) Pentru sesiunile din «ul scolar 2019—2020,
presedintele comisiei de examinare mediaza situatiile in care
apar diferente mai mari de 3 puncte la unul sau la ambele criterii
de evaluare din Fisa de evaluart. Hotararea presedintelui este
definitiva.
 
(14) Pentru sesiunile din anul scolar 2019—2020, punctajul
final, pentru fiecare candicat, se calculeaza de catre comisia de
examinare ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire,
a punctajelor totale acumulate de catre cei doi membri evaluatori
ai comisiei de examinare si se consemneaza in Fisa de evaluare
a proiectului si a sustinerii orale, iar apoi se stabileste calificativul
obtinut, conform anexei nr. 8.”
 
7. La articolul 49, dupa alineatul (2) se introduce un nou
alineat, aliniatul (3), cu urmatorul cuprins:
 
„(3) Pentru sesiunile din anul scolar 2019-2020, un candidat
se consider «neprezentat» daca nu a depus proiectul.”
 
8. La articolul 50, alineatul (1) se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
 
„Art. 50. — (1) Dupa incheierea tuturor probelor se comunica
rezultatul final al examenului prin afisare on-line si la avizierul
unitatii/institutiei de invatamant a listelor nominale finale, care
contin: numele, initiala/initialele tatalui si prenumele
candidatului, scoala de provenienta, rezultatul final. Eliminarea
se pe pagina de internet si de la avizierul unitatii/institutiei de
invatamant se realizeaza dupa implinirea unui termen de 30 de
zile de la data afişarii.”
 
9. La articolul 52, dupa alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
 
„(11) Pentru sesiunile din anul scolar 2019—2020,
prevederile alin. (1) nu se aplica in ceea ce priveste arhivarea
lucrarilor scrise.”
 
10. Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„Art. 58. - Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezenta
metodologie.”
 
11. Dupa anexa nr. 5 se introduc trei noi anexe,
anexele nr. 6-8, al caror cuprins este prevazut in anexele
nr. 1-3 care fac parte integranta din prezentul ordin.
 
Ant. II. - Peniru anul scolar 2019—2020 se suspenda
aplicarea prevederilor art. 13 lit. s), sI si t), art. 16(it. e), f),9),r)
si s), art. 28, art. 30—A40, art. 44, 45, 46, 47 si ale ari. 57 pct. 2
lit. b), c), d) si e) din Metodologia de organizare si desfasurare
a examenului de certificare a calificarii profesionale a
absolventilor invatamantului postliceal, aprobata prin Ordinul
ministrului educatiei nationale si al ministrului delegat pentru
invatamant superior, cercetare stiintifica si dezvoltare
tehnologica nr. 5.005/2014, cu modificarile ulterioare, precum si
cu modificarile si completarile aduse prin prezentul ordin.
 
Art. II. — Directia generala invatamant preuniversitar,
Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie, Directia
generala minoritati si relatia cu Parlamentul, Centrul National de
Dezvoltare a invatamantului Profesional si Tehnic,
inspectoratele scolare judetene/al municipiului ucuresii si
unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire
prevederile prezentului ordin.
 
Art. IV. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I.
Titularizare - Sfaturi pentru Nota 10
NOUTATI - Examenul de Titularizare pentru Educatoare

Atentie: examenul de Titularizare pentru educatori nu este floare la ureche, deci trebuie sa ne pregatim deja cu ajutorul Testelor Rezolvate

Iti punem acum la dispozitie cea mai recenta Culegere – lucrarea:
Teste Rezolvate pentru reusita la Examenul de Titularizare in invatamantul prescolar

Culegerea ofera in plus:

    • rezolvari complete si explicite ale subiectelor, pentru obtinerea notei maxime
    • explicatii si exemple

...Vezi AICI noile Teste <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

absolvire postlicealeinvatamant postlicealexamen certificare posticealaexamen postliceala 2020examen postliceala sanitaraexamen final scoala postlicealascoala postliceala


x
Lasa un raspunsTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//