Metodologia pentru functionarea creselor a aparut in Monitorul Oficial. Cresele cu program prelungit raman deschise pe perioada vacantelor scolare

De Portal Invatamant
la 05 Mai. 2022
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Metodologia pentru functionarea creselor a aparut in Monitorul Oficial. Cresele cu program prelungit raman deschise pe perioada vacantelor scolare05Mai.2022

Metodologia privind organizarea si functionarea creselor a fost publicata in Monitorul Oficial. Documentul prevede o serie de modificari atat pentru parinti, cat si pentru educatorii puericultori, dupa ce cresele si celelalte unitati de educatie timpurie anteprescolara au intrat sub autoritatea Ministerului Educatiei.

Potrivit noilor reguli, cresele vor fi mai aglomerate ca pana acum, dupa cresterea numarului de copii intr-o grupa, de la o medie de 7 copii, cum era pana acum, la 12 copii. Astfel, in grupa mica vor fi 7 copii in medie, dar nu mai putin de 5 si nu mai mult de 9. In grupa mijlocie vor fi 12 copii, dar nu mai putin de 8 si nu mai mult de 15. In grupa mare vor fi 12 copii, dar nu mai putin de 8 si nu mai mult de 20.  Pana acum, recomandarile erau de maxim 7 copii in grupa mica, respectiv maxim 9 copii in grupele mijlocie si mare.
 
Aceeasi Metodologie prevede un timp mai scurt pentru parintii care vor sa isi asiste copiii la cresa, pentru acomodare, de la 15 zile lucratoare, cum era in trecut, la 10 zile lucratoare.

METODOLOGIE de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. — (1) Serviciile de educatie timpurie anteprescolara sunt servicii integrate de educatie, ingrijire si supraveghere oferite copiilor anteprescolari, pe timpul zilei, in urmatoarele tipuri de unitati/institutii, denumite in continuare unitati de educatie timpurie anteprescolara, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare si de prezenta metodologie:
 
a) crese arondate unei unitati de invatamant prescolar cu personalitate juridica, cu program prelungit;
 
b) crese arondate unei unitati de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica care are in componenta nivel prescolar, inclusiv cresele confesionale care solicita arondarea prin decizie a inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti;
 
c) crese nearondate unei unitati de invatamant, pentru care autoritatile administratiei publice locale au calitatea de persoana juridica fondatoare si care devin unitati de invatamant cu personalitate juridica si sunt coordonate metodologic de inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti;
 
d) centre de zi cu grupe de anteprescolari; acestea nu au statutul de unitati de invatamant.
 
(2) Cresa este un serviciu public sau privat care are misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de educatie, ingrijire si supraveghere a copiilor cu varste cuprinse intre 0 si 3 ani.
 
(3) Unitatile de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica in care se organizeaza grupe de educatie timpurie anteprescolara sau cele care au arondata o cresa fac parte din sistemul de invatamant preuniversitar, reglementat de Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(4) Centrul de zi face parte din categoria serviciilor sociale fara cazare oferite de furnizorii de servicii sociale acreditati, publici si privati, care are misiunea de a asigura mentinerea, refacerea si dezvoltarea capacitatilor copilului si ale parintilor sai pentru depasirea situatiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa, prin asigurarea, pe timpul zilei, atat a unor activitati de ingrijire, educatie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, orientare scolara si profesionala etc. pentru copii, cat si a unor activitati de sprijin, consiliere, educare etc. pentru parinti sau reprezentantii legali, precum si pentru alte persoane care au in ingrijire copii.
 
(5) Centrele de zi in care sunt inscrisi copii anteprescolari fac parte din sistemul national de servicii sociale reglementat de Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, prin furnizarea de servicii de ingrijire si supraveghere. Acestea pot asigura, conform prevederilor din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si servicii de educatie pentru copiii anteprescolari, beneficiind, in baza unui parteneriat, de consilierea inspectoratelor scolare.
 
Art. 2. — (1) Finalitatile educatiei timpurii au in vedere o abordare holistica, vizand cele cinci domenii ale dezvoltarii copilului:
 
a) dezvoltarea fizica, sanatate si igiena personala;
b) dezvoltarea socioemotionala;
c) dezvoltarea cognitiva si cunoasterea lumii;
d) dezvoltarea limbajului, a comunicarii si a premiselor citirii si scrierii;
e) capacitati si atitudini in invatare.
 
(2) Finalitatile educatiei timpurii vizeaza o serie de aspecte care se constituie in premise ale competentelor-cheie formate, dezvoltate si diversificate pe traseul scolarizarii ulterioare:
 
a) dezvoltarea libera, integrala si armonioasa a personalitatii copilului, in functie de ritmul propriu si de nevoile sale, sprijinind formarea autonoma si creativa a acestuia;
b) dezvoltarea capacitatii de a interactiona cu alti copii, cu adultii si cu mediul pentru a dobandi cunostinte, deprinderi, atitudini si conduite noi;
c) incurajarea explorarilor, exercitiilor, incercarilor si experimentarilor, ca experiente autonome de invatare;
d) descoperirea de catre fiecare copil a propriei identitati,
a autonomiei si dezvoltarea unei imagini de sine pozitive;
e) sprijinirea copilului in achizitionarea de cunostinte, capacitati, deprinderi si atitudini necesare la intrarea in ciclul scolar urmator si pe tot parcursul vietii.
 
Art. 3. — Anteprescolarii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, particular si confesional acreditate beneficiaza de costul standard per anteprescolar stabilit anual, conform prevederilor art. 9 alin. (2) si (4) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
 
CAPITOLUL II
 
Organizarea si functionarea unitatilor de educatie timpurie anteprescolara
 
SECTIUNEA 1
 
Infiintarea si acreditarea unitatilor de educatie timpurie anteprescolara
 
ART.4
 
(1) Unitatile de educatie timpurie anteprescolara pot fi infiintate si organizate in sistem public si privat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(2) In localitatile in care exista cerere pentru forma de invatamant in limba materna a unei minoritati nationale, in unitatea de educatie timpurie anteprescolara pot functiona sectii in limba minoritatii respective.
(3) Unitatile de educatie timpurie anteprescolara publice si private prevazute la art.1 alin.(3) si la art.6, alin.(1) si (6) se supun, dupa caz, procesului de autorizare, respectiv acreditare de catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (ARACIP), in baza Metodologiei de evaluare institutionala in vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii periodice a furnizorilor de educatie timpurie si a standardelor de referinta si indicatorilor de performanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar, elaborate de catre Ministerul Educatiei si Ministerul Sanatatii.
 
ART. 5
 
(1) Unitatile de educatie timpurie anteprescolara private se organizeaza cu respectarea legislatiei in vigoare si a acelorasi criterii, standarde si indicatori de performanta ca si unitatile de invatamant publice. Acestea dispun de autonomie organizatorica si economico-financiara, in conformitate cu reglementarile legale referitoare la organizarea si functionarea sistemului de invatamant particular si confesional.
 
ART.6
 
(1) Cresele deja infiintate pentru care nu se solicita arondarea la o unitate de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica, cu grupe de nivel prescolar, devin unitati de invatamant cu personalitate juridica, cu respectarea prevederilor art.27, alin.(1^1), (1^3) si (4^1) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste unitati de invatamant vor avea denumirea conform prevederilor din OM nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitar si pot functiona fara incadrarea in limitele privind efectivele de copii/elevi stabilite la art.19, alin.(1) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(2) Pentru cresele prevazute la alin. (1), autoritatile publice locale au calitatea de ordonator principal de credite si asigura posturile necesare functionarii acestora.
 
(3) Ministerul Educatiei, prin inspectoratele scolare, asigura finantarea cheltuielilor de personal, pentru cresele prevazute la alin.(1), in limita costului standard per anteprescolar, proportional cu numarul de anteprescolari. Inspectoratele scolare efectueaza lunar deschideri de credite bugetare catre cresele cu personalitate juridica, pe baza solicitarilor fundamentate ale acestora, in limita sumelor calculate in baza costului standard per anteprescolar.
 
(4) Responsabilitatea fundamentarii si utilizarii sumelor alocate conform alin.(3) revine ordonatorului de credite al cresei cu personalitate juridica.
 
(5) Autoritatile administratiei publice locale pot contribui, din bugetele proprii, la finantarea creselor prevazute la alin.(1).
 
(6) Centrele de zi care au cel putin o grupa de copii anteprescolari, dar nu mai mult de jumatate dintre beneficiari de varsta anteprescolara, functioneaza in continuare cu denumirea de centru de zi. Daca numarul anteprescolarilor depaseste jumatate din numarul total al beneficiarilor centrului de zi, autoritatile publice locale fac demersuri pentru infiintarea unei crese.
 
(7) Autoritatile publice locale, cu avizul conform al inspectoratului scolar, includ in reteaua scolara unitatile publice si private de educatie timpurie anteprescolara.
 
SECTIUNEA a 2-a
 
Organizarea unitatilor de educatie timpurie anteprescolara. Structura anului scolar
 
ART. 7
 
(1) Activitatea unitatilor publice si private de educatie timpurie anteprescolara se organizeaza in baza prevederilor prezentei metodologii si a regulamentului propriu de organizare si functionare.
 
(2) Regulamentul propriu de organizare si functionare stabileste normele cu caracter de obligativitate pentru intregul personal didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic din unitatea respectiva, pentru parintii/reprezentantii legali ai copiilor, precum si norme pe domenii de activitate, particularizand aspectele specifice educatiei anteprescolare.
 
(3) In cazul unitatilor de educatie timpurie anteprescolara, prevazute la art.1, alin. (3) si la art.6, alin.(1) regulamentul propriu de organizare si functionare este aprobat de consiliul de administratie al acestora, iar pentru centrele de zi prevazute la art.6, alin.(6) acesta este aprobat de catre autoritatea administratiei publice locale in subordinea careia functioneaza.
 
(4) In cazul unitatilor private de educatie timpurie regulamentul propriu de organizare si functionare este aprobat de consiliul de administratie al furnizorului privat de educatie timpurie. 
 
(5) Personalul isi desfasoara activitatea in conformitate cu Proiectul de dezvoltare institutionala (PDI) al unitatii de educatie timpurie anteprescolara, stabilit si aprobat de catre consiliul de administratie.
 
(6) Proiectul de dezvoltare institutionala (PDI) al unitatii de educatie timpurie anteprescolara cuprinde misiunea, scopul, obiectivele si activitatile specifice.
 

Program si impartirea pe grupe de varsta a copiilor la cresa

 
ART.8
 
(1) Activitatea de educatie anteprescolara se organizeaza pe grupe de varsta si tipuri de program, in conformitate cu prevederile legale generale referitoare la organizarea sistemului de invatamant preuniversitar.
 
(2) Programul de functionare al unitatilor de educatie timpurie anteprescolara urmareste acoperirea nevoilor copiilor si a parintilor acestora si poate fi flexibil.
 
(3) Tipurile de program din unitatile de educatie timpurie anteprescolara sunt:
 
a) program normal, 5 ore pe zi;
b) program prelungit, 10 ore pe zi.
 
(4) La nivelul aceleiasi unitati de educatie timpurie anteprescolara pot functiona si grupe cu program normal si grupe cu program prelungit.
 
(5) In unitatile de educatie timpurie anteprescolara se recomanda urmatoarea modalitate de organizare a efectivelor de copii:
a) grupa mica - copii de la 0 la 12 luni;
b) grupa mijlocie– copii de la 13 la 24 luni;
c) grupa mare - copii de la 25 la 36 luni.
 
(6) In cazul in care numarul total al copiilor este sub minimul prevazut la art.10, pentru fiecare grupa de varsta sau in cazul fratilor de varste diferite se pot constitui si grupe eterogene.
 
ART.9
 
(1) Tipurile de servicii pe care le ofera unitatile de educatie timpurie anteprescolara sunt:
 
a) servicii de educatie timpurie, realizate in baza unui curriculum national, centrat pe dezvoltarea fizica, cognitiva, emotionala si sociala a copiilor, respectiv pe remedierea timpurie a unor dificultati de adaptabilitate la mediul educational, de invatare sau pe remedierea eventualelor deficiente in dezvoltare. In cazul unitatilor prevazute la art.1, alin.(3) si la art.6, alin.(1) acestea sunt incluse in pachetul de baza;
b) servicii de ingrijire, protectie si nutritie a copiilor;
c) servicii de supraveghere a starii de sanatate a copilului;
d) servicii complementare pentru copil si familie, respectiv servicii de informare si consiliere, de educatie parentala, servicii de terapie logopedica, servicii de asistenta psihopedagogica oferite de centrele judetene de resurse si asistenta educationala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse sau servicii tip: centru de joaca, ludoteca etc.
 
(2) Serviciile de educatie timpurie pentru unitatile de educatie timpurie prevazute la art.6, alin.(1) sunt coordonate metodologic de catre inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti (ISJ/ISMB), prin desemnarea unei unitati de invatamant prescolar care va coordona si monitoriza planificarea, organizarea si desfasurarea activitatilor cu copiii, in acord cu prevederile curriculumului specific, in baza unui plan operational anual aprobat de ISJ/ISMB. 
 
(3) Serviciile de educatie timpurie pentru unitatile de educatie timpurie prevazute la art.6, alin.(6) pot fi oferite, in baza unui parteneriat incheiat cu inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti, care desemneaza o unitate de invatamant prescolar pentru coordonare metodologica cu privire la planificarea, organizarea si desfasurarea activitatilor cu copiii, in acord cu prevederile curriculumului specific.
 
(4) Serviciile prevazute la alin. (1) se ofera in baza unui contract educational incheiat intre parinte/reprezentantul legal al copilului si conducerea unitatii, prin care se stabilesc drepturile si obligatiile partilor.
 
(5) Modelul-cadru al contractului educational, mentionat la art.11, alin. (2), lit.e) se aproba prin ordin al ministrului educatiei.
 
ART. 10
 
Conform grupelor de varsta, numarul copiilor la grupa de anteprescolari din unitatile prevazute la art.1, alin.(3) si la art.6, alin.(1) este:
 
a) in medie 7 copii, dar nu mai putin de 5 si nu mai mult de 9, la grupa mica;
b) in medie 12 copii, dar nu mai putin de 8 si nu mai mult de 15, la grupa mijlocie;
c) in medie 12 copii, dar nu mai putin de 8 si nu mai mult de 20, la grupa mare.
 
ART. 11
 
(1) La nivelul unitatii de educatie timpurie anteprescolara exista urmatoarele documente de evidenta:
 
a) registru de evidenta/prezenta a copiilor;
b) registru de evidenta a meniurilor pe grupe de varsta a copiilor, pentru programul prelungit;
c) registru de evidenta a starii de sanatate a copiilor;
d) dosar personal pentru fiecare copil.
(2) Dosarul personal al copilului cuprinde cel putin urmatoarele documente:
a) documentele prevazute la art. 16 alin. (1);
b) evaluarile realizate de echipa multidisciplinara din centrul judetean de resurse si asistenta educationala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala;
c) planul de servicii, in situatia copilului expus riscului de separare de familie;
d)copie a dispozitiei primarului privind sustinerea din bugetul local al unitatii administrativteritoriale a contributiei ce revine parintilor/reprezentantilor legali, acolo unde este cazul;
e) contractul educational incheiat intre parintele/reprezentantul legal al copilului si conducerea unitatii.
 

Structura anului scolar pentru unitatile de educatie timpurie anteprescolara
 

ART. 12
 
(1) Structura anului scolar pentru unitatile de educatie timpurie anteprescolara prevazute la art. 1, alin.(3) si art.6, alin.(1) este aceeasi cu cea stabilita pentru invatamantul prescolar.
 
(2) In situatii cu totul exceptionale, inspectoratele scolare pot aproba suspendarea cursurilor, conform prevederilor in vigoare.
 
(3) Suspendarea cursurilor nu trebuie sa impiedice realizarea planului de invatamant, a prevederilor programei scolare specifice si pregatirea corespunzatoare a copiilor.
 
ART. 13
 
(1) Planul de scolarizare pentru unitatile publice de educatie timpurie anteprescolara prevazute la art. 1, alin.(3) si la art.6, alin.(1) se stabileste anual de catre inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si se inainteaza Ministerului Educatiei in vederea aprobarii cifrelor de scolarizare pentru unitatile de invatamant preuniversitar.
 
(2) Planul de scolarizare pentru unitatile de educatie timpurie anteprescolara private se stabileste de catre persoana fizica sau juridica initiatoare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare si se avizeaza de catre inspectoratul scolar.
 
(3) Planul de scolarizare prevazut la alin. (1) si (2) este adus la cunostinta parintilor/reprezentantilor legali prin afisare la avizier sau prin postare pe site-ul unitatii respective.
 

Cresele cu program prelungit raman deschise inclusiv in timpul vacantelor scolare

 
ART. 14
 
(1) Unitatile de educatie timpurie anteprescolara cu program prelungit functioneaza pe tot parcursul anului, inclusiv in timpul vacantelor scolare, perioada in care se organizeaza activitati educationale recreative.
 
(2) Unitatile de educatie timpurie anteprescolara, indiferent de tipul de program al acestora isi pot suspenda temporar activitatea, cu acordul inspectoratului scolar si cu informarea parintilor, cel mult 30 de zile pe an, pentru curatenie, reparatii sau dezinsectie.
 
(3) In perioada vacantelor scolare se poate restrange activitatea unitatii de educatie timpurie anteprescolara, in functie de situatia cererilor primite din partea parintilor, cu respectarea planificarii concediilor de odihna ale cadrelor didactice.
 
SECTIUNEA a 3-a
 
Inscrierea, transferul, scoaterea din evidenta a copiilor in/din unitatile de educatie timpurie anteprescolara
 
ART. 15
 
(1) Inscrierea copiilor in unitatile de educatie timpurie anteprescolara prevazute la art. 1, alin.(3) si la art.6, alin.(1) se face conform precizarilor si calendarului specific transmise anual de Ministerul Educatiei, a criteriilor specifice stabilite de consiliul de administratie sau, dupa caz, de autoritatea publica locala. In situatii deosebite, copiii anteprescolari pot fi inscrisi in unitatile de educatie timpurie anteprescolara in timpul anului scolar, cu respectarea prevederilor in vigoare.
 
(2) Conditiile si criteriile generale pentru inscrierea copiilor in unitatile de educatie timpurie anteprescolara sunt stabilite, anual, de catre Ministerul Educatiei.
 
(3) La inscrierea copiilor in unitatile publice de educatie timpurie anteprescolara nu se percep taxe de inscriere.
 
(4) Este interzis refuzul inscrierii copiilor in unitatile de educatie timpurie anteprescolara pe criterii discriminatorii bazate pe: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, dizabilitate ori apartenenta la o categorie defavorizata.
 

Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa

 
ART. 16
 
(1) Actele necesare inscrierii copiilor in unitatile de educatie timpurie anteprescolara prevazute la art. 1, alin.(3) si la art.6, alin.(1) sunt:
 
a) cerere de inscriere;
b) copie de pe certificatul de nastere al copilului;
c) copie de pe actele de identitate ale parintilor/reprezentantilor legali si, dupa caz, copie a hotararii/sentintei de plasament sau a sentintei de incredintare in vederea adoptiei;
d) adeverinta de angajat pentru fiecare dintre parinti/reprezentantii legali, pentru tipul de program prelungit;
 
(2) Pentru copiii inscrisi in unitatile de educatie timpurie anteprescolara prevazute la art.6, alin. (6) se elimina documentul mentionat la alin.(1), pct.d) si se completeaza cu:
a) adeverinta medicala, eliberata de medicul de familie, care sa ateste starea de sanatate a copilului;
b) fisa de imunizari, intocmita conform prevederilor elaborate de Ministerul Sanatatii, cu privire la intrarea copilului in colectivitate.
 
(3) Cererea de inscriere se depune conform calendarului prevazut la art.15 (1) si va fi completata de avizul epidemiologic, eliberat de medicul de familie al copilului cu 24 - 48 de ore inainte de a incepe frecventarea unitatii.
 
(4) Avizul epidemiologic prevazut la alin. (3) se prezinta si in cazul absentei copilului din unitate pentru o perioada mai mare de 3 zile.
 
(5) Datele personale extrase din actele cuprinse in dosarul de inscriere se consemneaza in Registrul de evidenta a copiilor.
 
(6) Registrul prevazut la alin (5) cuprinde: numele si prenumele copilului, data nasterii, domiciliul, data intrarii copilului in unitate si o rubrica de observatii, unde se va scrie data transferului copilului si unitatea unde a fost transferat sau data retragerii copilului din evidentele unitatii si motivul acesteia.
 
(7) Prelucrarea datelor cu caracter personal in procesul de inscriere/transfer/scoatere din evidenta a copiilor se realizeaza in conformitate cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), precum si a dispozitiilor nationale in domeniul protectiei datelor.
 

Perioada de acomodare la cresa, restransa la 10 zile
 

ART. 17
 
Dupa inscriere, parintele/reprezentantul legal, in urma discutiei cu personalul didactic, poate beneficia de un program special de acompaniere a copilului in timpul programului unitatii, pe o perioada de maximum 10 zile lucratoare.
 
ART. 18
 
Transferul copilului de la o unitate care ofera servicii de educatie timpurie anteprescolara la alta se face la cererea parintilor sau a reprezentantului legal, cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii de invatamant la care se solicita transferul si cu avizul consultativ al consiliului de administratie al unitatii de invatamant de la care se transfera, in limita locurilor aprobate prin planul de scolarizare.
 
ART. 19
 
Scoaterea copilului din evidenta unitatii care ofera servicii de educatie timpurie anteprescolara se face in urmatoarele situatii:
 
a) in cazul unor afectiuni cronice, la recomandarea medicului;
b) in cazul in care copilul absenteaza 4 saptamani consecutiv, fara motivare;
c) la cererea parintelui sau a reprezentantului legal al copilului.
 
SECTIUNEA a 4-a
 
Asigurarea mediului educational adecvat in unitatile de educatie timpurie anteprescolara
 
ART. 20
 
Unitatile de educatie timpurie anteprescolara mentionate la art.1, alin.(3) si cele de la art.6, alin.(1) si (6) respecta prevederile legale in vigoare referitoare la spatiul aferent salilor de grupa, la terenurile destinate jocurilor si activitatilor in aer liber, la mobilierul si instalatiile necesare asigurarii conditiilor de functionare, la conditiile igienico-sanitare, in conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sanatatii pentru unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea tinerilor, precum si la conditiile de siguranta care ii privesc pe copii.
 
ART. 21
 
(1) In unitatile de educatie timpurie anteprescolara, mediul fizic trebuie sa stimuleze dezvoltarea si invatarea activa a copiilor, sa creeze ocazii de explorare si descoperire si sa vina in intampinarea nevoilor individuale ale acestora.
 
(2) Spatiul trebuie organizat in asa fel incat sa asigure sanatatea si protectia copiilor.
 
ART. 22
 
(1) Spatiul din unitatile de educatie timpurie anteprescolara va fi amenajat primitor si atractiv si va fi organizat astfel incat sa existe: sali de grupa si spatii in aer liber, incaperi pentru primire (vestiare), spatii pentru servirea mesei, spatii de somn si, eventual, camera/centru de resurse pentru parinti.
 
(2) Spatiul pentru intalniri cu parintii sau cu persoane din afara unitatii va fi amenajat in asa fel incat sa incurajeze si sa promoveze comunicarea si valorile familiei si ale comunitatii, precum si pentru a stimula implicarea acestora in programul stabilit.
 
(3) Spatiul pentru desfasurarea activitatilor in aer liber va asigura dezvoltarea, invatarea activa a copilului si promovarea starii de sanatate, fara risc de accidente.
 
ART. 23
 
(1) Incaperea pentru primirea copiilor din unitatile de educatie timpurie anteprescolara, respectiv vestiarul va fi iluminat si ventilat natural, dimensionat astfel incat sa se evite aglomeratia la orele de primire/plecare si va fi dotat cu mobilier functional, adaptat varstei copiilor si usor de igienizat.
 
(2) Incaperea va avea acces direct la un grup sanitar (dotat/echipat cu cel putin o chiuveta) si va contine cuiere la inaltimea copiilor, dulapuri pentru pastrarea imbracamintei copiilor, banci de dimensiuni adecvate.
 
ART. 24
 
(1) Spatiul salii de grupa din unitatile de educatie timpurie anteprescolara mentionate la art.1, alin.(3) si la art.6, alin.(1) si (6)va fi impartit in cel putin doua zone: zona pentru joc liber, unde se pot desfasura activitati mai zgomotoase, si zona pentru activitate/invatare, unde se vor desfasura activitatile care necesita liniste si concentrare.
 
(2) In afara celor doua zone, in sala de grupa trebuie sa existe si cel putin doua centre de interes, dotate cu materiale si jucarii specifice activitatilor pe care copiii le vor desfasura. Acestea pot fi infiintate si amenajate in functie de nevoile si interesele copiilor si de continutul educativ parcurs cu acestia la un moment dat, asa cum prevede Curriculumul pentru educatia timpurie, aprobat prin ordinul ministrului educatiei.
 
(3) In zona pentru activitate trebuie sa existe si un spatiu linistit si confortabil pentru odihna.
 
ART. 25
 
Microclimatul unitatilor de educatie timpurie anteprescolara va fi realizat in conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sanatatii pentru unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea tinerilor.
 
ART. 26
 
Mobilierul utilizat in unitatile de educatie timpurie anteprescolara trebuie sa fie adecvat varstei, sa ofere copilului o ambianta familiala, sigura, confortabila, sa contribuie la crearea unui climat educational favorabil si sa permita modularea, dupa necesitatile grupei. 
 
ART. 27
 
Jucariile, materialele si echipamentele utilizate in unitatile de educatie timpurie vor fi adecvate varstei si nivelului de dezvoltare ale copiilor, vor asigura stimularea lor si le vor oferi ocazia sa isi exprime optiunile si sa isi dezvolte creativitatea.
 

Educatia anteprescolara. Organizare si tipuri de activitati


 
CAPITOLUL III
 
Continutul educativ al activitatii de educatie timpurie anteprescolara
 
ART. 28
 
(1) Educatia timpurie anteprescolara se realizeaza pe baza Curriculumului pentru educatia timpurie, aprobat prin ordinul ministrului Educatiei.
 
(2) Domeniile de dezvoltare ale copilului vizate de curriculumul specific varstei anteprescolare, sunt: dezvoltarea fizica, sanatatea, igiena personala, dezvoltarea socio-emotionala, dezvoltarea cognitiva, dezvoltarea limbajului si a comunicarii, dezvoltarea capacitatilor si atitudinilor in invatare. Identificarea de catre cadrul didactic a potentialului copilului, dar si a dificultatilor de adaptabilitate la mediul educational, a dificultatilor de invatare sau de depistare a eventualelor deficiente/dizabilitati sunt esentiale pentru realizarea unei educatii adaptate particularitatilor bio-psiho-individuale cu scopul asigurarii accesului facil atat la servicii de recuperare, compensare, reabilitare cat si la cea mai adecvata forma de integrare scolara.
 
(3) Educatia in perioada copilariei timpurii are in vedere dezvoltarea generala a copilului, care urmeaza sa ii asigure acestuia un start bun in viata.
 
ART. 29
 
In unitatile in care se ofera servicii de educatie timpurie anteprescolara, strategiile personalizate aplicate in demersul didactic valorizeaza copilul si sprijina o invatarea diferentiata si individualizata, potrivit ritmului si nevoilor proprii, in vederea unei dezvoltari optime. 
 
ART. 30
 
(1) In activitatea educationala care se deruleaza in unitatile in care se ofera servicii de educatie timpurie anteprescolara se respecta dreptul copilului la joc ca forma de activitate, metoda, procedeu si mijloc de realizare a demersurilor educationale la varste timpurii, precum si ca metoda de stimulare a capacitatii si creativitatii copilului, ca un drept al acestuia si ca o deschidere spre libertatea de a alege, potrivit nevoilor proprii.
 
(2) Categoriile/tipurile de activitati de invatare prezente in planul de invatamant pentru nivelulanteprescolar sunt:
a) activitati tematice;
b) rutine si tranzitii;
c) jocuri si activitati liber-alese.
 
(3) Numarul de ore pentru activitati zilnice, precum si numarul de activitati dintr-o saptamana desfasurate cu copiii anteprescolari variaza in functie de tipul de program ales de parinti (program normal – 5 ore sau program prelungit – 10 ore) si in functie de intervalul de varsta al copiilor. Acesta este prevazut in planul de invatamant, care se regaseste in Curriculumul pentru educatia timpurie, aprobat prin ordinul ministrului educatiei.
 
(4) Durata activitatilor poate varia, in functie de particularitatile copiilor si, implicit, de interesul manifestat de grupul de copii/copil pentru acestea, de continutul activitatilor, precum si in functie de maniera de desfasurare. Este necesar ca, cel putin pentru copiii cu varste sub 2 ani, indiferent de durata recomandata in planul de invatamant pentru desfasurarea unei activitati, cadrul didactic sa astepte reactia fiecarui copil si, in functie de aceasta reactie, sa decida asupra duratei si modului de desfasurare a activitatii.
 
(5) Conform prevederilor in vigoare, activitatile desfasurate cu copiii anteprescolari vor fi alternate cu pauze. Pauzele pot fi alocate jocului liber, jocurilor de miscare, exercitiilor fizice, unei tranzitii, unei rutine.
 
ART. 31
 
Activitatile educationale destinate copiilor anteprescolari se desfasoara pe baza unei planificari care vizeaza proiectarea tuturor activitatilor in care sunt implicati copiii, respectand programul zilnic stabilit de Curriculumul pentru educatia timpurie si metodologia specifica de aplicare a acestuia, aprobate prin ordinul ministrului educatiei.
 
ART.32
 
(1) Scopul evaluarii progresului copiilor anteprescolari in unitatile care ofera servicii de educatie timpurie este acela de a orienta si de a optimiza dezvoltarea si invatarea copilului sub 3 ani.
 
(2) Evaluarea progresului copiilor anteprescolari se face pe baza standardelor nationale specifice din Reperele fundamentale in invatarea si dezvoltarea copilului de la nastere la 7 ani, aprobate prin ordin al ministrului educatiei. Evaluarea progresului se face utilizandu-se Fisa de apreciere a progresului individual al copilului inainte de intrarea in invatamantul prescolar, care se regaseste in Curriculumul pentru educatia timpurie, elaborat si aprobat de Ministerul Educatiei.
 
(3) Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala, denumit in continuareCJRAE, si, respectiv, Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala, denumit in continuare CMBRAE, constituie echipe multidisciplinare de interventie timpurie, menite sa realizeze evaluarea copiilor, monitorizarea, depistarea si asistenta precoce corespunzatoare a celor cu cerinte educationale speciale sau cu risc in dezvoltarea competentelor personale. In componenta echipelor multidisciplinare de interventie timpurie vor fi cuprinse si cadrele didactice din unitatile care ofera servicii de educatie timpurie anteprescolara.
 
(4) Echipa multidisciplinara de interventie timpurie va evalua anual toti copiii din unitatea in care se ofera servicii de educatie anteprescolara, pentru a depista eventualele dificultati/deficiente in dezvoltarea competentelor personale ale acestora.
 
 
CAPITOLUL IV
 
Resursa umana angajata in unitatile de educatie timpurie anteprescolara
 
ART. 33
 
(1) Structura orientativa a personalului din unitatile de educatie timpurie anteprescolara este formata din:
 
a) personal de conducere: director; in cazul unitatilor prevazute la art.1, alin (3) acesta este directorul unitatii de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica;
b) personal didactic de predare: educator-puericultor;
c) personal didactic auxiliar: administrator financiar, administrator de patrimoniu, infirmiera si, dupa caz, secretar;
d) personal nedidactic: asistent medical si, dupa caz, medic, bucatar, ajutor de bucatar (in cazul unitatilor cu program prelungit), ingrijitoare;
 
(2) Structura personalului din unitatile de educatie timpurie anteprescolara este stabilita in conformitate cu prevederile legale in vigoare pentru fiecare tip de serviciu in parte, cu obligativitatea respectarii prevederilor prezentei metodologii.
 
ART. 34
 
In situatia functionarii unitatilor de educatie timpurie anteprescolara cu program prelungit, mentionate la art.1, alin.(3) si la art.6, alin.(1), personalul didactic de predare se normeaza pe ture, conform prevederilor in vigoare.
 
ART. 35
 
(1) Asigurarea personalului didactic de predare din unitatile publice de educatie timpurie anteprescolara se realizeaza cu respectarea standardelor de calitate si a legislatiei in vigoare, de catre inspectoratul scolar in colaborare cu:
 
a) unitatea de invatamant preuniversitar, cu personalitate juridica, care are arondata o cresa;
b)autoritatile administratiei publice locale, in cazul creselor nearondate unei unitati de invatamant, pentru care autoritatile publice locale au calitatea de persoana juridica fondatoare si in cazul centrelor de zi.
 
(2) Asigurarea personalului didactic de predare din unitatile private de educatie timpurie anteprescolara autorizate sau, dupa caz, acreditate se realizeaza cu respectarea standardelor de calitate si a legislatiei in vigoare, de catre fondator/persoana juridica fondatoare.
 
(3) Asigurarea personalului didactic auxiliar si nedidactic din unitatile publice si private in care se ofera servicii de educatie anteprescolara este in responsabilitatea angajatorului.
 
(4) In cazul in care unitatea de educatie timpurie anteprescolara functioneaza intr-o comunitate dezavantajata, segregata teritorial sau deserveste o astfel de comunitate, va fi incurajata angajarea personalului nedidactic din randul persoanelor cu domiciliul/rezidenta in acea zona si, implicit, a persoanelor apartinand unui grup dezavantajat.
 
ART. 36
 
(1) Personalul nedidactic si didactic auxiliar al unitatii de educatie anteprescolara trebuie sa parcurga un modul specific de formare profesionala privind educatia timpurie, cu o durata de cel putin 30 de ore, o data la 5 ani.
 
(2) Modulul trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele teme:
 
a) principiile educatiei timpurii;
b) abordarea globala a copilului si munca in echipa;
c) educarea si sustinerea familiilor pentru dezvoltarea competentelor parentale.
(3) Formarea profesionala prevazuta la alin.(1) se realizeaza de liceele pedagogice, prin casele corpului didactic.
 
ART. 37
 
(1) Conducerea unitatilor de educatie timpurie anteprescolara prevazute la art.1, alin.(3) si la art.6, alin.(1) se asigura de catre director si de catre consiliul de administratie. 
 
(2) Consiliul de Administratie (CA) al unitatii de educatie timpurie anteprescolara prevazute la art.6, alin.(1) este format din 7 membri, in urmatoarea componenta:
 
- 2 cadre didactice , dintre care unul este directorul
- primarul/reprezentant al primarului
- 1 reprezentant al consiliului local
- 2 reprezentanti ai parintilor sau 1 reprezentant al parintilor si 1 reprezentant al gradinitei desemnate a avea rol de coordonare metodologica. Directorul este presedintele CA.
 
(3) In componenta CA al unitatilor de educatie timpurie anteprescolara prevazute la art.1, alin.(3) unul dintre reprezentantii parintilor va reprezenta parintii copiilor inscrisi pe  nivel anteprescolar.
 
(4) Coordonarea activitatii de educatie timpurie antreprescolara desfasurata in unitatile prevazute la art.6, alin.(6) se asigura de catre director/sef/coordonator de centru de zi in colaborare cu CA al unitatii de invatamant prescolar cu personalitate juridica careia i-a fost atribuita, de catre inspectoratul scolar, coordonarea metodologica.
 
ART. 38
 
(1) Directorul unitatilor de educatie timpurie anteprescolara mentionate la art.1, alin.(3) raspunde de organizarea si coordonarea activitatii personalului, de relatia cu parintii/reprezentantul legal, de activitatea metodica si de perfectionare, de pastrarea si gestionarea patrimoniului unitatii respective.
 
(2) Directorul sau, dupa caz, coordonatorul/seful de centru de zi asigura coordonarea tuturor activitatilor din cadrul unitatii de educatie timpurie anteprescolara prevazuta la art.6, alin.(1) si (6). Serviciile educationale se asigura doar pe baza coordonarii realizate de gradinita desemnata de catre inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti (ISJ/ISMB), in baza unei proceduri comune, elaborate in parteneriat cu autoritatile publice locale.
 
(3) Directorul sau, dupa caz, coordonatorul/seful de centru al unitatilor de educatie timpurie anteprescolara mentionate la art.1, alin.(3) si la art.6, alin.(1) si (6) indeplineste orice alte atributii stabilite prin actele normative in vigoare sau prin hotarare a autoritatilor ori persoanelor juridice care au infiintat sau finanteaza unitatea.
 
(4) Directorul sau, dupa caz, coordonatorul/seful de centru al unitatilor de educatie timpurie anteprescolara mentionate la art.1, alin.(3) si la art.6, alin.(1) si (6) reprezinta unitatea in relatia cu inspectoratul scolar, cu autoritatea administratiei publice locale, cu parintii/reprezentantii legali ai copiilor si cu alti factori interesati in educatia copiilor anteprescolari si indeplineste atributiile prevazute in legislatia in vigoare.
 
ART. 39
 
(1) In cazul unitatilor de invatamant de educatie timpurie anteprescolara din sistemul public si privat prevazute la art.1, alin.(3), precum si a celor prevazute la art.6, alin.(1), functia de director se ocupa conform prevederilor legale in vigoare.
 
(2) Pentru unitatile de educatie timpurie anteprescolara mentionate la art.6, alin.(1), numirea in functia de director se face prin decizie a inspectorului scolar general emisa cu avizul conform al primarului.
 
ART. 40
 
Consiliul profesoral se subordoneaza consiliului de administratie si colaboreaza cu acesta, sprijinindu-l in luarea si aplicarea deciziilor referitoare la educatia anteprescolara in unitatile de educatie timpurie anteprescolara.
 

Atributii si drepturi ale Educatorului-puericultor


 
ART. 41
 
1) Educatorul-puericultor din unitatile de educatie timpurie anteprescolara are, in principal, urmatoarele atributii:
 
a) realizeaza, conform Curriculumului pentru educatia timpurie elaborat si aprobat de Ministerul Educatiei activitati de ingrijire si de stimulare psihomotorie a copiilor in vederea cresterii gradului de independenta; activitati care vizeaza dezvoltarea comportamentului socioafectiv; activitati care vizeaza formarea si perfectionarea comportamentului verbal; activitati care urmaresc cresterea receptivitatii generale la stimuli in vederea dezvoltarii cognitive, a dezvoltarii capacitatilor si a atitudinilor in invatare;
 
b) inregistreaza progresele realizate de copil in caietul de observatii si in Fisa de apreciere a progresului copilului inainte de intrarea in invatamantul prescolar;
 
c) colaboreaza activ cu parintii/reprezentantii legali ai copiilor care frecventeaza programul unitatii de educatie timpurie si deruleaza programe de informare si formare a acestora, in vederea dezvoltarii competentelor parentale.
 
(2) Activitatea educatorului puericultor din unitatile prevazute la art.6, alin.(1) si (6) este coordonata metodologic de consiliul profesoral din cadrul unitatii de invatamant prescolar desemnate de catre inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti.
 
ART. 42
 
Educatorul-puericultor are obligatia de a comunica in scris parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor, prin orice mijloace de comunicare, semestrial sau ori de cate ori este necesar, cel putin urmatoarele informatii, cu avizul directorului/coordonatorului/sefului de centru de zi:
 
a) progresele realizate de copii pe cele 5 domenii de dezvoltare;
b) starea emotionala si afectiva a copiilor;
c) dificultati/deficiente identificate;
d) orice alte elemente care necesita luarea unor masuri sau a caror cunoastere de catre parinti/reprezentanti legali este necesara pentru dezvoltarea armonioasa, optima a copiilor.

 

Asistenta medicala la cresa: in toate cresele trebuie sa existe un cabinet medical


 
ART. 43
 
(1) In cadrul creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara se organizeaza si functioneaza un cabinet medical deservit de un asistent medical si, dupa caz, de un medic care, in exercitarea profesiei si a atributiilor de serviciu, colaboreaza cu conducerea cresei, cu personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic al unitatii, precum si cu alti specialisti (psiholog, asistent social, in baza unor parteneriate) si cu parintii anteprescolarilor.
 
(2) Medicul din unitatile de educatie timpurie anteprescolara are urmatoarele atributii: 
 
a) semnaleaza, in scris, directorului unitatii de educatie timpurie anteprescolara, nevoile de amenajare si dotare a cabinetului medical, intocmind referate de necesitate;
b) controleaza respectarea conditiilor de igiena din spatiile de invatamant, de cazare si alimentatie din unitatea de educatie timpurie anteprescolara si informeaza conducerea daca se constata deficiente;
c) instruieste personalul intregul personal al unitatii de educatie timpurie anteprescolara privind aplicarea si respectarea normelor de igiena si sanatate publica, in conformitate cu normele in vigoare;
d) urmareste modul de respectare a normelor de igiena a procesului instructiv-educativ;
e) verifica periodic starea de igiena a blocului alimentar, igiena echipamentului, precum si starea de sanatate a personalului blocului alimentar;
f) verifica meniurile care vor fi pregatite in saptamana urmatoare in unitatea de educatie timpurie anteprescolara, propune modificari in cazul meniurilor neconforme si vizeaza meniurile care respecta legislatia in vigoare, pe grupe de varsta;
g) supravegheaza efectuarea anchetelor alimentare periodice si le vizeaza in vederea respectarii unei alimentatii sanatoase, facand recomandarile necesare de remediere a meniurilor in functie de rezultatele anchetelor alimentare;
h) depisteaza si declara bolile infecto-contagioase, conform reglementarilor in vigoare, izoleaza suspectii si informeaza conducerea unitatii de educatie timpurie anteprescolara si DSP judetean/al municipiului Bucuresti, in vederea instituirii masurilor antiepidemice;
i) examineaza, in cadrul examenului medical de bilant al starii de sanatate, anual, toti anteprescolarii din unitatea de educatie timpurie anteprescolara, pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizica si neuropsihica, precum si pentru depistarea precoce a unor eventuale afectiuni;
j) acorda, la nevoie, primul ajutor prespitalicesc anteprescolarilor din unitatea de educatie timpurie anteprescolara, in limitele competentelor profesionale si dotarilor;
k) examineaza, trateaza si supravegheaza medical anteprescolarii cu afectiuni acute din unitatea de educatie timpurie anteprescolara, pana la preluarea lor de catre familie/reprezentantul legal/serviciul de ambulanta;
l) initiaza, coordoneaza si efectueaza, in colaborare cu directorul unitatii de educatie timpurie anteprescolara, activitati de educatie pentru sanatate.
 
(3) Asistentul medical din unitatile de educatie timpurie anteprescolara are, in principal, urmatoarele atributii:
 
a) efectueaza, zilnic, triajul epidemiologic al copiilor, examinand tegumentele, mucoasele si scalpul si consemneaza triajul intr-un registru special destinat; colaboreaza permanent cu medicul in realizarea triajului;
b) depisteaza si izoleaza orice suspiciune/boala infecto-contagioasa, informand medicul despre
aceasta;
c) intocmeste, zilnic, evidenta copiilor absenti din motive medicale, urmarind ca revenirea acestora in colectivitate sa fie conditionata de prezentarea avizului epidemiologic favorabil, eliberat de medicul de familie/medicul curant, pentru absente ce depasesc 3 zile consecutive;
d) supravegheaza modul in care se respecta normele de igiena individuala a anteprescolarilor din unitatea de educatie timpurie anteprescolara in timpul programului si la servirea mesei;
e) controleaza, zilnic, respectarea normelor de igiena din unitatea de educatie timpurie anteprescolara (sali de grupa, bucatarie si anexe, bloc alimentar, sala/sali de mese, dormitoare,
spalatorie – calcatorie, grupuri sanitare, curte etc.), consemnand in caietul/fisa special destinat/-a toate constatarile facute; deficientele constatate sunt aduse in mod operativ la cunostinta medicului si, dupa caz, a directorului unitatii de educatie timpurie anteprescolara;
f) instruieste personalul administrativ si de ingrijire din spatiile de invatamant, cazare si de alimentatie cu privire la sarcinile ce ii revin in asigurarea starii de igiena in spatiile respective;
g) participa la intocmirea meniurilor saptamanale si la efectuarea periodica a anchetelor alimentare privind alimentatia anteprescolarilor;
h) controleaza si consemneaza igiena individuala a personalului blocului alimentar/cantinei si starea de sanatate a acestuia;
i) asista la scoaterea alimentelor din magazie si controleaza calitatile organoleptice ale acestora, semnand foaia de alimentatie privind calitatea alimentelor;
j) urmareste aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgenta, materiale sanitare si instrumentar medical, sub supravegherea medicului;
k) supravegheaza starea de sanatate si de igiena individuala a copiilor, iar in situatii de urgenta anunta, dupa caz, medicul colectivitatii, serviciul de ambulanta, conducerea unitatii de educatie timpurie anteprescolara, precum si familia/reprezentantul legal al copilului, conform protocolului pentru situatii de urgenta;
l) efectueaza tratamente curente anteprescolarilor, strict la indicatia medicului, cu acordul parintelui/reprezentantului legal. Supravegheaza anteprescolarii izolati in izolator si efectueaza strict tratamentul de urgenta indicat acestora de catre medic, pana la preluarea de catre familie/serviciul de ambulanta;
m) participa alaturi de medicul colectivitatii la examinarea medicala de bilant a starii de sanatate a anteprescoloarilor, efectuand somatometria si fiziometria, cu consemnarea rezultatelor in fisele medicale ale acestora;
n) monitorizeaza anteprescolarii cu afectiuni cronice, sub supravegherea medicului;
o) intocmeste fisele medicale ale anteprescolarilor pe baza documentelor prezentate de parintii/reprezentantii legali ai acestora la inscriere;
p) completeaza, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare si anuale privind activitatea cabinetului medical scolar;
q) efectueaza, sub indrumarea medicului colectivitatii, activitati de promovare a sanatatii cu copiii, parintii si cu personalul din unitatea de educatie timpurie anteprescolara.
 
(4) In cazul in care, la nivelul cabinetului medical al unitatii de educatie timpurie anteprescolara nu exista medic angajat, activitatea asistentului medical este coordonata metodologic de un medic desemnat de unitatea administrativ-teritoriala in care functioneaza unitatea.
 
(5) Dotarea minima cu medicamente si materiale sanitare a cabinetului medical dintr-o unitate de educatie timpurie anteprescolara se aproba prin ordin comun al ministrului sanatatii si ministrului educatiei.
 
(6) In cazul unitatilor de educatie timpurie anteprescolara de stat, fondurile necesare pentru achizitionarea medicamentelor si materialelor sanitare prevazute la alin.(5) sunt asigurate de autoritatea publica locala.
 
ART. 44
 
(1) Unitatile in care se ofera servicii de educatie timpurie anteprescolara colaboreaza cu serviciul public de asistenta sociala din cadrul autoritatii administratiei publice locale, in situatia in care au inscrisi copii cu risc de separare de familie.
 
(2) Pentru asigurarea ingrijirilor medicale in caz de urgenta, unitatile in care se ofera servicii de
educatie timpurie anteprescolara solicita servicii de urgenta teritoriale.
 
(3) In vederea evaluarii potentialului copilului si stimularii dezvoltarii optime a acestuia, unitatea in care se ofera servicii de educatie timpurie anteprescolara colaboreaza cu psihologi, mentori, metodisti ai inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti, precum si cu alti specialisti, in baza unor protocoale de colaborare.
 
CAPITOLUL V
 
Relatia cu parintii si comunitatea
 
ART. 45
 
(1) Valorile si misiunea unitatii de educatie timpurie anteprescolara, programul de functionare, informatiile cu privire la categoriile de personal si atributiile acestora, drepturile si obligatiile parintilor/reprezentantilor legali vor fi aduse la cunostinta acestora de catre conducerea unitatii, in momentul depunerii dosarului de inscriere, precum si la incheierea contractului educational.
 
(2) Parintilor/reprezentantilor legali li se vor pune la dispozitie numele si numerele de telefon ale persoanelor responsabile din unitatea respectiva, precum si regulamentul propriu de organizare si functionare al acesteia.
 

Drepturile si obligatiile parintilor/ reprezentantilor legali ai copiilor

 
ART. 46
 
(1) Parintii/reprezentantii legali ai copilului au dreptul la:
 
a) consiliere si sprijin din partea personalului unitatii de educatie timpurie anteprescolara pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta in ceea ce priveste educatia copilului, dezvoltarea psihologica a acestuia, precum si pentru probleme de ordin medical si/sau social;
 
b) primirea oricaror informatii necesare dezvoltarii armonioase a copilului, pe care personalul le poate furniza, in functie de evolutia copilului.
 
(2) Parintii/reprezentantii legali ai copilului au urmatoarele obligatii:
 
a) sa comunice reprezentantilor unitatii in care se ofera servicii de educatie timpurie anteprescolara orice informatii cu privire la starea de sanatate a copilului, precum si informatii necesare dezvoltarii armonioase, optime a copilului;
 
b) sa respecte regulamentul propriu de organizare si functionare al unitatii de educatie timpurie
anteprescolara;
 
c) sa achite, dupa caz, contributia lunara de hrana pentru copilul/copiii inscris/inscrisi in unitatea in care se ofera servicii de educatie timpurie anteprescolara, potrivit prevederilor prezentei metodologii.
 
ART. 47
 
(1) Unitatile de educatie timpurie anteprescolara sunt obligate sa dezvolte, in cadrul strategiilor proprii de creare a unor comunitati de invatare, o retea de suport profesional, putand apela ori de cate ori au nevoie la servicii specializate, cum ar fi: serviciile de consiliere psihologica si sociala, servicii specializate de educatie, de sanatate, protectie etc.
 
(2) Urmatoarele institutii publice sau private pot face parte din reteaua de suport profesional a unitatilor de educatie timpurie anteprescolara:
 
a) inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti;
b) centrul judetean de resurse si asistenta educationala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala;
c) Casa Corpului Didactic;
d) Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului;
e) Directia de Sanatate Publica;
f) Agentia judeteana de plati si inspectie sociala;
g) inspectoratul judetean de politie/Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti;
h) inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean/al municipiului Bucuresti;
i) serviciul public de asistenta sociala;
j) autoritati ale administratiei publice locale;
k) institutii de cult;
l) organisme private acreditate sa desfasoare activitati in domeniul protectiei copilului;
m) alte institutii publice sau private acreditate de Ministerul Educatiei, de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si de Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse.
 
ART. 48
 
(1) In vederea formarii unor retele de sprijin comunitar pentru unitatile de educatie timpurie anteprescolara, parte a comunitatilor de invatare create, conducerea si personalul pot reflecta la orientarea interventiei acestor retele catre:
 
a) indrumarea si consilierea parintilor;
b)derularea unor cursuri de educatie parentala sau alte cursuri solicitate de parintii/reprezentantii legali ai copiilor;
c) elaborarea unor materiale suport (brosuri, carti, studii, postere, pliante etc.) pentru informarea parintilor/reprezentantilor legali si a altor membri ai comunitatii asupra dezvoltarii copilului si a cerintelor educationale ale acestuia;
d) consilierea parintilor/reprezentantului legal in vederea identificarii de solutii la problemele identificate in cazul copiilor cu cerinte educationale speciale.
 
(2) Serviciile prevazute la alin. (1) pot fi oferite de catre unitatile de educatie timpurie anteprescolara, independent, in cazul in care au centre de resurse pentru parinti, centrele de resurse pentru educatie si dezvoltare, centre de resurse si perfectionare, centrele de documentare si informare ori, in parteneriat cu institutiile mentionate la art.47, alin.(2), cu respectarea prevederilor legale.
 
(3) Orice persoana care lucreaza in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, precum si parintii/reprezentantii legali pot identifica potentiali parteneri comunitari, institutii publice/private sau persoane care sa contribuie la cresterea calitatii ingrijirii copiilor in cadrul unitatii de educatie anteprescolara si, eventual, sa devina persoane de sprijin pentru perioadele de criza ale unora dintre familii.
 
ART. 49
 
(1) Unitatile de educatie timpurie anteprescolara vor incuraja, dupa caz, si participarea voluntarilor la activitatile desfasurate in unitate, tinandu-se cont de corespondenta dintre competentele personalului si activitatile prestate.
 
(2) Voluntarii care doresc sa participe la activitatile din unitatile de educatie timpurie anteprescolara vor solicita acest lucru, in scris, directorului/coordonatorului/sefului de centru,urmand ca in contractul de voluntariat incheiat conform prevederilor legale in vigoare sa se precizeze rolul, programul, limitele de competenta stabilite si agreate de comun acord.

(3) Voluntarii beneficiaza de o formare de minimum 8 ore, care intra in responsabilitatea conducerii unitatii de educatie timpurie anteprescolara, inainte de a-si incepe activitatea si prezinta:
a) documente de identitate;
b) un certificat medical din care sa rezulte ca acesta este apt din punct de vedere medical pentru a desfasura activitati cu copiii si ca nu se afla in evidenta cu boli transmisibile;
b) dovada ca nu a fost condamnat penal definitiv pentru infractiuni contra persoanei savarsite cu intentie in imprejurari legate de exercitarea profesiei, pana la intervenirea unei situatii care inlatura consecintele condamnarii.
 
CAPITOLUL VI
 
Monitorizarea activitatii din unitatile de educatie timpurie anteprescolara
 
ART. 50
 
(1) Controlul respectarii reglementarilor din standardele nationale de evaluare a progresului copiilor anteprescolari se realizeaza prin inspectie scolara realizata de Ministerul Educatiei si de inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
 
(2) Independent de inspectia scolara, se pot derula misiuni de control ale reprezentantilor institutiilor/departamentelor care au atributii de control la nivel central si/sau judetean/local.
 
ART. 51
 
Inspectoratul Scolar Judetean/al municipiului Bucuresti indeplineste urmatoarele atributii specifice privind activitatea unitatilor de educatie timpurie anteprescolara:
 
a) asigura incadrarea cu personal didactic de predare pe baza metodologiei specifice elaborate
si aprobate de Ministerul Educatiei;
b) formarea continua a personalului didactic;
c) realizeaza indrumarea metodologica a educatorilor-puericultori cu privire la organizarea si desfasurarea activitatilor de educatie anteprescolara;
d) asigura servicii specializate pentru copiii cu cerinte educationale speciale;
e) monitorizeaza activitatea desfasurata de personalul didactic din unitatile de educatie timpurie anteprescolara;
f) monitorizeaza aplicarea standardelor specifice din domeniul educatiei pentru nivelul anteprescolar;
g) monitorizeaza, prin inspectie scolara, aplicarea curriculumului national specific si a Reperelor fundamentale in invatarea si dezvoltarea copilului de la nastere la 7 ani, elaborate si aprobate prin ordin al ministrului educatiei, pentru segmentul de varsta anteprescolar.
 
ART. 52
 
(1) Directia de sanatate publica judeteana/a municipiului Bucuresti indeplineste urmatoarele atributii specifice, in ceea ce priveste monitorizarea activitatii din unitatile de educatie timpurie anteprescolara:
 
a) efectueaza investigatiile medicale si epidemiologice, identifica si coordoneaza masurile necesare pentru limitarea focarelor de boala transmisibila in colectivitatile de copii anteprescolari;
b) supravegheaza acordarea asistentei medicale profilactice in colectivitatile de copii anteprescolari si participa la monitorizarea medicala a dezvoltarii fizice, psihomotorii si a starii de sanatate a acestora;
c) indruma personalul medico-sanitar din cadrul cabinetului medical privind masurile necesare pentru supravegherea starii de sanatate a colectivitatilor de copii anteprescolari.
 
(2) Nerespectarea normelor de igiena din cadrul unitatilor de educatie timpurie anteprescolara, precum si a normelor privind intocmirea meniurilor se constata si se sanctioneaza contraventional, conform legislatiei in vigoare, de catre personalul imputernicit de ministrul sanatatii din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si de cel din cadrul Inspectiei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sanatatii.
 
ART. 53
 
Serviciul public de asistenta sociala de la nivelul municipiului, orasului, comunei sau, dupa caz, sectorului municipiului Bucuresti indeplineste urmatoarele atributii specifice, in ceea ce priveste monitorizarea activitatii din unitatile de educatie timpurie anteprescolara:
 
a) fundamenteaza si propune spre aprobare primarului diminuarea procentului contributiei de hrana pentru parintii/reprezentantii legali care au in ingrijire copii aflati in risc de separare;
b) incheie parteneriate cu unitatile de educatie timpurie anteprescolara care solicita acest lucru si acorda sprijin in evaluarea cazurilor referite de catre unitatile de educatie timpurie anteprescolara sau, dupa caz, consiliere parentala;
c) realizeaza planul de servicii pentru copiii expusi riscului de separare de parintii lor identificati in unitatile de educatie timpurie anteprescolara;
d) colaboreaza cu Centrele Judetene de Resurse si Asistenta Educationala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala.
 

Contributia lunara platita de parinti pentru copiii inscrisi la cresa
 

 
CAPITOLUL VII
 
Finantarea unitatilor de educatie timpurie anteprescolara
 
ART. 54
 
Finantarea unitatilor acreditate/autorizate care ofera servicii de educatie timpurie anteprescolara se realizeaza din urmatoarele surse:
 
a) bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, pentru cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora;
b) sume defalcate din venituri ale bugetului de stat, prin bugetele locale, conform prevederilor art.104 din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) venituri proprii ale bugetelor locale;
d) donatii si sponsorizari;
e) alte surse legal constituite.
 
ART. 55
 
(1) Parintii/reprezentantii legali ai caror copii beneficiaza de servicii in cadrul unitatilor de educatie timpurie anteprescolara publice sunt obligati la plata unei contributii lunare de hrana.
 
Contributia lunara de hrana este astfel stabilita:
 
a) in baza unui proces-verbal in care beneficiarii isi asuma prin semnatura, de comun acord cu conducerea unitatii, cuantumul contributiei lunare de hrana, pentru unitatile prevazute la art.1, alin.(3) si cele prevazute la art.6, alin.(1) aflate in responsabilitatea inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti;
 
b) prin hotarare a consiliului local pentru unitatile prevazute la art.6, alin.(6) aflate in responsabilitatea autoritatii publice locale.
 
(2) Sunt scutiti de la plata contributiei lunare de hrana, sarcina fiind preluata de bugetul local, parintii/reprezentantii legali care au in ingrijire copii ce sunt expusi riscului de separare de familie si au aprobate planuri de servicii.
 
(3) Contributia poate fi achitata si prin tichete de cresa, tichete sociale si/sau cupoane sociale, potrivit legii.
 
ART. 56
 
(1) Contributia lunara de intretinere a copiilor inscrisi in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, suportata de parintii/reprezentantii legali ai acestora, se stabileste in functie de numarul efectiv de zile de prezenta a copilului la programul zilnic.
 
(2) Numarul de zile in care copiii au frecventat unitatea in care se ofera servicii de educatie timpurie anteprescolara este monitorizat prin registrul de prezenta completat de asistenta medicala in colaborare cu educatorul-puericultor.
 
(3) Contributia lunara a parintilor/reprezentantilor legali la suportarea cheltuielilor pentru copiii inscrisi in unitatea de educatie timpurie anteprescolara se realizeaza cu plata in avans pentru o luna calendaristica.
 
(4) Contributia lunara a parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor care au frecventat programul unitatii de educatie timpurie anteprescolara, pe o perioada de pana la 3 zile lucratoare, este reportata pentru luna urmatoare.
 

Toti angajatii creselor trebuie sa parcurga modul de formare profesionala pentru educatia timpurie


 
CAPITOLUL VIII
 
Dispozitii tranzitorii
 
ART. 57
 
In situatia in care copilul anteprescolar inscris in unitatile de educatie timpurie anteprescolara implineste varsta de 3 ani in timpul anului scolar, acesta poate frecventa programul unitatii pana la finalizarea anului scolar.
 
ART. 58
 
Personalul care ocupa functia de educator-puericultor in momentul preluarii creselor de stat ca structuri ale unitatilor de invatamant preuniversitar in anul scolar 2021-2022 beneficiaza de prevederile art.I, punctul 3 din Legea nr.17/2022 privind aprobarea Ordonantei de urgenta nr.100/2021 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si abrogarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale.
 
ART. 59
 
(1) In vederea asigurarii personalului didactic de predare necesar in cresele din cadrul sistemului de educatie, pentru ocuparea pe perioada determinata a functiei didactice de educator-puericultor se accepta si absolventi ai liceului pedagogic sau ai unei scoli echivalente, cu specializarea educatoare, care au urmat sau vor urma, pana la 1 septembrie 2025, cursuri de educatie timpurie in cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educatiei cu terti, absolventi cu diploma de licenta, specializarea pedagogia invatamantului prescolar si primar care au urmat sau vor urma, pana la 1 septembrie 2025, cursuri de educatie timpurie in cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educatiei cu terti, precum si absolventi ai programelor de masterat didactic cu specializarea educatie timpurie.
 
(2)Educatorii-puericultori din structura creselor pot ocupa, pana la data de 1 septembrie 2025, functia de educator-puericultor, cu conditia indeplinirii cerintelor specifice din Metodologia de recunoastere si atestare a competentelor profesionale pentru ocuparea functiei de educatorpuericultor, elaborata de Ministerul Educatiei.
 
(3) Personalul care a ocupat functia de director/coordonator de cresa pana la momentul arondarii cresei la o unitate de invatamant cu personalitate juridica poate opta, conform calificarii, pentru una dintre functiile prevazute la art 33.
 
ART. 60
 
Prin exceptie de la prevederile art. 10 din prezenta metodologie, in anul scolar 2021-2022 grupele de copii anteprescolari din crese functioneaza cu efectivele de copii deja constituite. 
 
CAPITOLUL IX
 
Dispozitii finale
 
ART. 61
 
Prevederile prezentei hotarari sunt aplicabile tuturor unitatilor de educatie timpurie anteprescolara, publice, private sau confesionale, precum si celor infiintate ca urmare a aplicarii Legii nr.17/2022 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.100/2021 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si abrogarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale.
 
ART. 62
 
Autoritatile administratiei publice locale, in colaborare cu inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, cu participarea parintilor, a operatorilor economici, a societatilor umanitare, a organizatiilor neguvernamentale si a altor persoane fizice sau juridice asigura conditiile necesare organizarii si functionarii unitatilor de educatie timpurie anteprescolara, inclusiv hrana, odihna, transportul, protectia vietii si sanatatii anteprescolarilor, cu respectarea legislatiei in vigoare si a drepturilor copilului.
 

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Ati inceput antrenamentul pentru Evaluarea Nationala la clasa a VIII-a?


Va doriti o pregatire eficienta si SUCCES deplin pentru copilul dvs. la Evaluarea Nationala?

Oferiti-i copilului dvs. suportul unei pregatiri conforme programei scolare in vigoare!

Culegerile ajuta acum elevul:

-> sa recapituleze/asimileze/lamureasca/fixeze notiunile de examen;
-> sa exerseze rezolvari similare celor de la examen;
-> sa capete incredere in fortele proprii;
-> sa atinga performante cu efect benefic pentru evolutia ulterioara.

...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

cresefunctionarea creselorreguli cresemetodologie creseeducatie timpurie anteprescolara


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//