Ligia Deca modifica Legile Educatiei: Proiect de OUG cu reguli stricte pentru instalarea camerelor audio-video in scoli

De Ana Ghiarasim
la 29 Mai. 2024 Exclusiv
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ligia Deca modifica Legile Educatiei: Proiect de OUG cu reguli stricte pentru instalarea camerelor audio-video in scoli29Mai.2024

Ministerul Educatiei intentioneaza sa modifice Legea invatamantului preuniversitar 198/2023, in sensul reglementarii clare a conditiilor in care se ia decizia cu privire la instalarea camerelor audio-video in unitatile de invatamant. In urma cu aproape doua luni, Ligia Deca anunta, intr-o conferinta de presa, ca va da scolilor libertatea sa decida instalarea sistemelor de supraveghere audio-video fara consimtamantul cadrelor didactice ori al parintilor elevilor din unitatea de invatamant, in scopul investigarii cazurilor de violenta.

In acest sens a initiat un proiect de OUG (forma actuala), publicat pe site-ul Consiliului Economic si Social, prin care articolul 66 din Legea 198/2023 urmeaza sa fie modificat, astfel incat sa fie instituite garantii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, dar si garantii pentru respectarea dreptului la siguranta, drept fundamental si absolut. 

...vezi AICI forma initiala a proiectului de OUG<<
 
"Avand in vedere ca se impune realizarea unui echilibru intre cele doua drepturi ale persoanei, dreptul la siguranta si dreptul la protectia datelor, cunoscand ca dreptul la siguranta este un drept fundamental, absolut, in timp ce dreptul la protectia datelor nu este un drept absolut (punctul 4 din preambulul RGPD) propunem modificarea Art.66 si completarea lui inclusiv cu prevederi care sa reglementeze supravegherea audio video a concursurilor /examenelor nationale", se arata in expunerea de motive a proiectului de OUG.
 
Totodata, Ministerul Educatiei subliniaza faptul ca, "efectele faptelor de violenta verbala, fizica, psihologica - bullying, indiferent de subiectul de drept implicat, se produc in timp, nu sunt de regula reclamate de persoanele vatamate si au un impact negativ asupra dezvoltarii armonioase a beneficiarului direct", prin urmare "este imperios a se lua toate masurile pentru asigurarea mediului educational sigur si sanatos, punand interesul superior al elevilor inaintea altor considerente".
 
Neluarea masurilor propuse prin prezentul act normativ, respectiv supravegherea audio-video a procesului educational poate afecta in mod direct atingerea potentialului de dezvoltare al fiecarui beneficiar primar al educatiei, atat din punct de vedere cognitiv, socioemotional, profesional, civic, se mai arata in proiectul de OUG.
 

Cum va fi modificat Articolul 66 din Legea invatamantului preuniversitar nr.198/2023

 
Art. 66
(1) Unitatea de invatamant preuniversitar poate decide, cu acordul majoriter al reprezentantilor legali/al parintilor, respectiv al elevilor majori, cu privire la instalarea unui sistem de supraveghere audio-video in vederea asigurarii pazei si protectiei persoanelor, bunurilor si valorilor, precum si in scopul prevenirti actelor de violenta fizica si/sau psihica care pot aparea in spatiul scolar.
 
(2) In situatii exceptionale, atunci cand exista un risc crescut de violenta in spatiul scolar, fiind inregistrat un numar semnificativ de sesizari privind savarsirea unor fapte de violenta, in vederea asigurarii pazei si protectiei persoanelor, bunurilor si valorilor, precum si in scopul prevenirii actelor de violenta fizica si/sau psihica, poate fi efectuata doar cu informarea persoanelor vizate, mentionate la alin. (1).
 
(3) Decizia de instalare si/sau de punere in functionare a sistemelor de supraveghere audio-video, in cazurile prevazute la alin.(1) si (2) se ia de catre consiliul de administratie, cu aprobarea directorului, pentru o perioada de maximum 1 an calendaristic, cu posibilitatea prelungirii perioadei, in situatia in care circumstantele care au stat la baza luarii deciziei se mentin. Decizia se ia in baza consultarii prealabile a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar, precum si a personalului administrativ si cu informarea persoanelor vizate.
 
(4) Sistemele de supraveghere audio-video pot fi instalate in spatiul scolar, dupa cum urmeaza: in salile de clasa, in exteriorul cladirilor, pe holuri, in salile de mese, in salile de festivitati, pe holurile caminelor sau internatelor, precum si in salile de sport, cu exceptia vestiarelor si a grupurilor sanitare.
 
(5) Unitatea de invatamant isi asuma raspunderea cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), precum si ale Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Pariamentului European gi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce privegte prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), cu modificarile ulterioare, si in acest sens instituie garantii care se refera la:
a) respectarea modului de prelucrare a datelor cu caracter personal, a perioadei de stocare, precum si stergerea acestora dupa expirarea perioadei de stocare;
b) asigurarea securitatii si confidentialitatii inregistrarilor audio-video;
c) stabilirea conditiilor tehnice, astfel incat datele cu caracter personal sa nu fie diseminate in spatiul public;
d) stabilirea conditiilor in care se realizeaza accesul la inregistrari.
e) informarea persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 
(6) Unitatile de invatamant au urmatoarele obligatii:
a) de a folosi inregistrarile audio-video numai in scopul cercetarii cazurilor de violenta, fizica sau psihica, respectiv a cazurilor ce vizeaza protectia bunurilor si valorilor, sesizate, care se produc in spatiul scolar;
b) de a utiliza numai camere sau dispozitive de supraveghere configurate cu circuit inchis, care nu permit configurarea sau accesul din afara unitatii de invatamant; 
c) de a desemna o persoana cu atributii de monitorizare a functionarii sistemului de supraveghere audio-video, de regula un cadru didactic, precum si un responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, de regula directorul adjunct sau un membru din consiliul de administratie, dupa caz;
d) de a asigura stocarea si pastrarea, in conditii de siguranta si confidentialitate, a inregistrarilor audiovideo pentru o perioada de 30 de zile, cu exceptia cazurilor temeinic justificate cand aceasta perioada se prelungeste, pana la finalizarea cercetarilor privind sesizarile formulate, dupa care aceste informatii se sterg;
e) de a nu folosi inregistrarile audio-video in vederea evaluarii profesionale a cadrelor didactice sau in solutionarea contestatiilor privind evaluarea elevilor la orele de curs;
f) de a asigura functionarea corespunzatoare a sistemelor de supraveghere audio-video;
g) de a pune la dispozitia organelor de cercetare penala inregistrarile audio -video, daci exista o solicitare in acest sens.
 
(7) Unitatile de invatamant cu sistem de supraveghere audio-video garanteaza caracterul confidential si privat al inregistrarilor audio-video.
 
(8) Inregistrarile audio-video din incinta si din salile de clasa ale unitatilor de invatamant nu pot fi comercializate si nu pot fi facute publice. 
 
(9) Accesul la inregistrarile audio-video se face in baza unei cereri scrise, motivate, aprobata de directorul unitatii de invatamant, numai prin vizualizarea acestora, de catre urmatoarele categorii de persoane:
a) parintele, reprezentantul legal sau elevul major, personalul unitatii de invatamant;
b) reprezentatii DJIP/DMBIP, reprezentantii Ministerului Educatiei si reprezentantii DGASPC;
c) psihologul/consilierul scolar din unitatea de invatamant, cu acordul parintelui, al reprezentantului legal sau al elevului major.
 
(10) Cererea prevazuta la alin. (9) trebuie sa contina si perioada de timp corespunzatoare inregistrarilor care se solicita.
 
(11) Persoanele care au acces la inregistrarile audio-video din incinta sau din salile de clasa nu pot publica aceste materiale si nu le pot folosi ca mijloc pentru prejudicierea imaginii sau integritatii fizice sau psihice a beneficiarilor primari, parintilor, reprezentantilor legali sau personalului angajat in unitatile de invatamant. 
 
(12) Incalcarea normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, de catre angajatii unitatii de invatamant preuniversitar, constituie si abatere disciplinara si se sanctioneaza conform prevederilor prezentei legii.
 
(13) In invatamantul preuniversitar, sustinerea evaluarii nationale/ a admiterii la liceu, a examenelor nationale de catre elevi, respectiv a concursurilor/examenelor sustinute de catre cadrele didactice presupune:
a) supravegherea audio-video a probelor si a activitatilor specifice din cadrul evaluarii/examenelor nationale sustinute de absolventii claselor a VIII-a, respectiv a XII-a/ a XIII-a;
b) supravegherea audio-video a probelor si a activitatilor specifice din cadrul examenului national de definitivare in invatamant/licentiere respectiv a probelor si a activitatilor specifice concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, precum si ale concursului pentru ocuparea functiiior de conducere, indrumare si control din invatamantul preuniversitar.
 
(14) Unitatile administrativ teritoriale sau Ministerul Educatiei pot asigura fonduri pentru achizitionarea de sisteme de supraveghere audio-video de unitatile de invatamant preuniversitar.
 
(15) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului act nermativ, Ministerul Educatiei elaboreaza instructiuni privind monitorizarea audio-video care se efectueaza in cadrul unitatilor de invatamant. 
 

Ce prevede acum Legea invatamantului preuniversitar nr.198/2023


In forma actuala a legii, daca parintii nu sunt de acord, in salile de clasa NU pot fi instalate camere de supraveghere audio-video, potrivit articolului 66, alin (4) din Legea invatamantului preuniversitar 198/2023. Acolo unde ele exista, scolile isi asuma raspunderea publica cu privire la respectarea si punerea in aplicare a prevederilor GDPR.

 
Art. 66. — (1) In urma consultarii cadrelor didactice, a parintilor sau elevilor majori, unitatea de invatamant preuniversitar poate decide instalarea unui sistem de supraveghere audio-video in vederea asigurarii pazei si protectiei persoanelor, bunurilor si valorilor.

(2) Unitatile de invatamant cu sistem de supraveghere audiovideo cuprind in contractul educational prevazut la art. 14 alin. (4) acordul sau, dupa caz, dezacordul scris al parintilor/reprezentantilor legali pentru supravegherea audiovideo a beneficiarilor primari.

(3) Unitatile de invatamant cu sistem de supraveghere audiovideo isi asuma raspunderea publica cu privire la respectarea si punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), precum si ale Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), cu modificarile ulterioare, in special in ceea ce priveste modul de stocare, prelucrare si utilizare a datelor cu caracter personal obtinute din inregistrarile camerelor de supraveghere audiovideo instalate in incinta unitatilor de invatamant.

(4) Nu vor fi instalate camere de supraveghere audio-video in salile de clasa in care majoritatea parintilor isi exprima dezacordul, in scris, in cadrul contractului educational.

(5) Prevederile alin. (4) nu se aplica in situatia instalarii camerelor audio-video in exteriorul cladirilor, pe holuri, in sali de mese si sali de festivitati.

(6) Unitatile de invatamant cu sistem de supraveghere audiovideo:
a) asigura functionarea corespunzatoare si continua a sistemelor de supraveghere audio-video pe toata durata desfasurarii activitatilor cu beneficiarii primari;
b) asigura angajarea personalului autorizat in ceea ce priveste modul de organizare si functionare a sistemului de supraveghere audio-video;
c) asigura pastrarea, in conditii de siguranta si confidentialitate, a inregistrarilor audio-video pentru o perioada de 30 de zile, dupa care aceste informatii se sterg sau, dupa caz, se arhiveaza.

(7) Unitatile de invatamant cu sistem de supraveghere audiovideo au obligatia de a permite accesul la inregistrari urmatoarelor categorii de persoane:
a) parintelui, tutorelui legal sau elevului major, in baza unei cereri motivate scrise, cu aprobarea directorului unitatii de invatamant;
b) directorului unitatii de invatamant, reprezentatilor DJIP/DMBIP si reprezentantilor Ministerului Educatiei;
c) psihologului/consilierului scolar din unitatea de invatamant, cu acordul parintelui, al tutorelui legal sau al elevului major, cu aprobarea directorului unitatii de invatamant;
d) personalului medical, daca este cazul.

(8) Punerea inregistrarilor audio-video la dispozitia persoanelor enumerate la alin. (7) lit. a) se face pe baza de cerere scrisa, justificata, adresata directorului unitatii de invatamant. Cererea trebuie sa cuprinda, pe langa justificare, si perioada de timp corespunzatoare inregistrarilor care se solicita.

(9) Punerea inregistrarilor audio-video la dispozitia persoanelor enumerate la alin. (7) lit. a) se realizeaza in maximum 2 zile de la momentul inregistrarii cererii.

(10) Unitatile de invatamant cu sistem de supraveghere audio-video garanteaza caracterul confidential si privat al inregistrarilor audio-video.

(11) Inregistrarile audio-video din incinta si din salile de clasa ale unitatilor de invatamant nu pot fi comercializate si nu pot fi facute publice.

(12) Persoanele enumerate la alin. (7) care intra in posesia inregistrarilor audio-video din incinta sau din salile de clasa nu pot publica aceste materiale si nu le pot folosi ca mijloc pentru prejudicierea imaginii sau integritatii fizice sau psihice a beneficiarilor primari, parintilor, tutorilor legali sau personalului angajat in unitatile de invatamant.

(13) Incalcarea dreptului la protectia datelor cu caracter personal se sanctioneaza conform legii.

(14) Ministerul Educatiei elaboreaza norme specifice privind instalarea camerelor de supraveghere audio-video si poate asigura achizitionarea de sisteme de supraveghere audio-video
 Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

supraveghere audio-video in claseministerul educatieicamere de supraveghere in scoliligia deca


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//