Inscrierea in invatamantul prescolar 2021 - procedura operationala

de Laura Galescu la 19 Mai. 2021
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Inscrierea in invatamantul prescolar 2021 - procedura operationala19Mai.2021

Va prezentam procedura operationala pentru inscrierea in invatamantul prescolar, 2021-2022.

 
SCOPUL PROCEDURII OPERATIONALE
 
Prezenta procedura stabileste modul in care se organizeaza si se desfasoara reinscrierea/inscrierea
prescolarilor, pentru anul scolar 2021-2022, de catre toate unitatile de invatamant preuniversitar
prescolar sau cu grupe de nivel prescolar, din Municipiul Bucuresti.

DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERATIONALE
 
Prezenta procedura se aplica in toate unitatile de invatamant preuniversitar prescolar sau cu grupe
de nivel prescolar din Municipiul Bucuresti si va fi dusa la indeplinire de catre directorii unitatilor de
invatamant si de comisiile de reinscriere/inscriere din cadrul acestora constituite conform art. 72 din
Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar,
aprobat prin OMEC nr. 5447/31.08.2020, cu modificarile si completarile ulterioare. Prevederile
procedurii urmaresc asigurarea bunei organizari si desfasurari a reinscrierii/inscrierii prescolarilor in
anul scolar 2021-2022 in unitatile de invatamant preuniversitar de nivel prescolar.
 
 
DOCUMENTE DE REFERINTA (REGLEMENTARI) APLICABILE ACTIVITATI
PROCEDURATE
 
Prezenta procedura a fost intocmita in baza urmatoarelor documente legislative si urmareste
aplicarea prevederilor cuprinse in acestea:
 
- Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar,
aprobat prin OMEC nr. 5447/31.08.2020;
- Adresa Ministerului Educatiei nr. 28269/27.04.2021;
- Procedura informatica a Ministerului Educatiei privind inscrierea in invatamantul prescolar
pentru anul scolar 2021-2022, nr. 405/DGI/07.05.2021.

DEFINITII SI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZATI IN PROCEDURA OPERATIONALA
 
Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie urmati, a metodelor de
lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii, cu privire la
aspectul procedural.
Revizia in
cadrul unei
editii
Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau altele asemenea, dupa caz, a uneia
sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii operationale, actiuni care au
fost aprobate si difuzate
Solicitare de
inscriere
Cererea in care parintii vor completa, in ordinea descrescatoare a preferintelor,
maximum trei optiuni pentru unitati de invatamant prescolar sau cu grupe de nivel
prescolar la care mai exista locuri disponibile.
Locuri
disponibile
Locurile libere de la toate unitatile de invatamant prescolar sau cu grupe de nivel
prescolar din Municipiul Bucuresti, afisate la fiecare unitate de invatamant in
conformitate cu capacitatea acesteia cuprinsa in planul de scolarizare aprobat de
I.S.M.B./M.E., in conformitate cu prevederile art. 63 alin. (1) lit. b) din Legea
Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
Criterii
generale de
departajare
Criteriile mentionate in Nota ME nr. 28269/27.04.2021, privind Cadrul normativ
pentru desfasurarea procesului instructiv-educativ in anul scolar 2021-2022
Documente
justificative
Documente atasate de parinti la cererea-tip de inscriere, care demonstreaza criteriile
generale sau specifice de departajare si declaratie-acord a ambilor parinti (custodie
comuna/custodie unica - document justificativ)/tutore/reprezentant legal privind
inscrierea la unitatea de invatamant (anexa la prezenta procedura)
 
DESCRIEREA PROCEDURII OPERATIONALE

8.1 Generalitati
 
Cadrul normativ pentru desfasurarea procesului instructiv-educativ, pentru anul scolar 2021-
2022, in invatamantul prescolar, este asigurat de Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare.
incrierea in gradinitele de stat se face fara perceperea unei taxe de reinscriere/inscriere.
in procesul de inscriere a copiilor, este interzisa orice forma de discriminare.
Pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu varste intre 3 si 6 ani in invatamantul prescolar, se
deruleaza, succesiv, urmatoarele etape:
- reinscrierea copiilor care frecventeaza unitatea de invatamant prescolar in anul scolar in
curs si urmeaza sa o frecventeze si in viitorul an scolar;
- inscrierea copiilor nou veniti.
Conditii preliminare:
- Existenta Planului de scolarizare pentru nivelul prescolar, anul scolar 2021-2022, aprobat
de ISMB;
- Existenta locurilor disponibile la unitatea de invatamant unde se doreste realizarea
inscrierii copilului;
- inscrierile se vor efectua intr-un spatiu unde exista calculator, imprimanta, acces la
internet, cu pastrarea conditiilor specifice de distantare fizica.

8.2 Criteriile specifice
 
Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de invatamant
prescolar sau cu grupe de prescolari, sunt aprobate de Consiliul de Administratie al acesteia si
avizate de catre un consilier juridic al Inspectoratului scolar al Municipiului Bucuresti, pana la
data de 21 mai 2021.
 
8.3 Modul de lucru
 
La nivelul fiecarei unitati de invatamant prescolar sau cu grupe de nivel prescolar, se
constituie comisia pentru reinscrierea/inscrierea prescolarilor, pe baza deciziei emise de directorul
unitatii de invatamant.
Pentru asigurarea transparentei procesului de reinscriere/inscriere, conducerile unitatilor de
invatamant vor afisa, la loc vizibil si pe site-ul unitatii (in masura in care exista), urmatoarele
informatii:
• capacitatea institutiei (numar de copii pentru care a fost proiectata);
• numarul de locuri aprobat prin planul de scolarizare pentru anul scolar 2021-2022 (pe
grupe de varsta: mica, mijlocie, mare), avandu-se in vedere efectivele formatiunilor de
studiu, astfel cum sunt prevazute la art. 63 alin. (1) lit.b) din Legea educatiei nationale nr.
1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
• orarul reinscrierilor/inscrierilor, stabilit de conducerea unitatii de invatamant;
• perioadele programate pentru validarea cererilor in vederea reinscrierii/inscrierii
prescolarilor;
• criteriile generale si criteriile specifice pentru inscrierea copiilor;
• numarul de copii reinscrisi/inscrisi zilnic (in perioada stabilita) din totalul disponibil.
Totodata unitatile de invatamant particular cu nivel prescolar vor afisa si informatii privind
statutul gradinitei, respectiv autorizata sa functioneze provizoriu sau acreditata de ARACIP.
Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de invatamant prescolar
sau cu grupe de nivel prescolar si sunt aprobate de Consiliul de administratie al acesteia.
Avizarea de catre consilierul juridic al ISMB a criteriilor specifice de departajare se va face
in perioada 19-21 mai 2021. Documentele vor fi transmise la oficiul juridic al ISMB prin
inspectorii scolari pentru invatamant prescolar.

I. REINSCRIEREA COPIILOR CARE FRECVENTEAZA GRADINITA IN ANUL
SCOLAR 2020-2021 SI URMEAZA SA O FRECVENTEZE SI IN ANUL SCOLAR
2021-2022
 
REiNSCRIEREA copiilor care frecventeaza gradinita in anul scolar 2020-2021 si
urmeaza sa o frecventeze in anul scolar 2021-2022 va avea loc in perioada 17.05.2021-
28.05.2021, ora 12.00.
 
- Orarul reinscrierilor va fi stabilit de catre conducerea unitatii de invatamant si va fi afisat,
la loc vizibil, in fiecare unitate, pentru informarea parintilor si a publicului interesat,
inclusiv pe site-ul acesteia, daca exista.
- Completarea dosarului: cerere de reinscriere; aviz ISMB pentru copiii pentru care s-a
solicitat amanarea inscrierii la clasa pregatitoare, in anul scolar 2021-2022, din
motive medicale; declaratie-acord de reinscriere la unitate semnata de ambii
parinti/tutore/reprezentant legal (Anexa 4).
- Reinscrierile se pot efectua si prin fax, posta electronica si telefonic.
- Un copil va fi reinscris la grupa corespunzatoare varstei, dar nu poate fi reinscris la un
tip/formatiune de studiu inferior celui la care este asociat.
 
- Reinscrierea se face cu prioritate pentru copiii din grupa mare.
- 28 mai 2021- Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti confirma finalizarea etapei
de reinscriere
- 28 mai 2021 afisarea listelor nominale ale copiilor reinscrisi si a locurilor ramase libere,
dupa validarea reinscrierilor in SIIIR.
 
II. INSCRIEREA COPIILOR NOU VENITI
 
Ocuparea locurilor libere, dupa finalizarea etapei de reinscriere, se va face in ordinea
descrescatoare a grupelor de varsta, respectiv: grupa mare (copii, de regula, de 5 ani, impliniti la
31.08.2021), grupa mijlocie (copii, de regula, de 4 ani, impliniti la 31.08.2021) si grupa mica
(copii, de regula, de 3 ani, impliniti la 31.08.2021). Prin exceptie, conform art 1 alin. (1.1) din
Legea nr. 185/2020 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, in
etapa de ajustari vor putea fi inscrisi in invatamantul prescolar si copiii cu varsta de
minimum 2 ani, in limita locurilor disponibile si dupa cuprinderea cu prioritate a
solicitarilor pentru grupa mare, respectiv a celor pentru copiii care implinesc varsta de 3
ani la 31.08.2021.
 
In situatia in care intr-o unitate de invatamant numarul cererilor de inscriere a copiilor in
invatamantul prescolar, primite de la parinti, este mai mare decat numarul de locuri libere, vor fi
aplicate, succesiv, criterii de departajare generale si criterii de departajare specifice, cu
respectarea numarului maxim de copii la grupa stabilit de art. 63 alin. (1) lit.b) din Legea
educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
La inceperea anului scolar, unitatile de invatamant incheie cu parintii, tutorii sau
reprezentantii legali un Contract educational, ce include drepturile si obligatiile reciproce ale
partilor, prevazute de Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu completarile si modificarile
ulterioare, de ROFUIP si de Regulamentul de organizare si functionare al unitatii de invatamant
in cauza.
 
ETAPA I DE INSCRIERE: 31.052021 – 24.06.2021
 
1. Colectarea cererilor de inscriere 31.05 – 11.06.2021
in perioada 31.05.2021– 11.06.2021, parintii copiilor vor inregistra solicitarile de inscriere in
unitatile de invatamant prescolar sau cu grupe de prescolari, care au locuri disponibile pentru
anul scolar 2021-2022.
Se primesc, cu prioritate, toate solicitarile pentru grupa mare, indiferent de locurile
disponibile
• Solicitarea de inscriere va fi insotita de documente justificative, care sa demonstreze
criteriile generale si criteriile de departajare specifice elaborate de catre unitatile de
invatamant prescolar sau cu grupe de prescolari.
• Documente necesare inscrierii, depuse de parinte/tutore /reprezentantul legal la unitatea de
invatamant:
- Cerere de inscriere - generata de SIIIR;
- Copie certificat de nastere copil;
- Copie C.I. parinte/tutore/reprezentant legal;
- Hotarari judecatoresti (daca este cazul);
- Declaratia-acord de inscriere la unitatea solicitata (conform celor 3 optiuni) semnata de
ambii parinti/tutore/reprezentant legal (Anexa 4);
- Fisa medicala, completata potrivit reglementarilor in vigoare, eliberata de medicul de
familie (se poate depune si la momentul inceperii anului scolar);
- Avizul ISMB pentru copiii pentru care s-a solicitat amanarea inscrierii la clasa
pregatitoare, in anul scolar 2021-2022, din motive medicale;
- Documentele care dovedesc indeplinirea criteriilor de departajare generale sau specifice
ale celor trei unitati de invatamant pentru care au optat .
• Toate informatiile, declarate in cererea de solicitare a inscrierii, precum si documentele
anexate vor fi verificate de membrii comisiei de reinscriere/inscriere a unitatii de
invatamant. Cererea va fi introdusa in aplicatia informatica SIIIR, iar dupa validarea datelor
inregistrate se va tipari o cerere-tip electronica. Parintele/tutorele/reprezentantul legal
verifica daca datele inregistrate sunt corecte si semneaza pentru validare.
• Parintele/tutorele/reprezentantul legal completeaza/isi exprima maximum trei optiuni
pentru unitati de invatamant in care exista locuri disponibile.
• Parintii pot comunica unitatii de invatamant si prin fax, posta electronica sau telefonic,
datele necesare (date privind solicitantul, date privind copilul si date privind optiunile
exprimate), pentru a fi introduse in aplicatia informatica specifica. in acest caz, etapa de
validare a fiselor si de completare a dosarelor cu documentele necesare se va desfasura la
momentul comunicarii de catre unitatea de invatamant, pe zile si pe intervale orare, in
ordinea in care cererile au fost introduse in aplicatie, cu respectarea tuturor masurilor de
protectie. Comunicarea va fi afisata la sediul unitatii de invatamant, la loc vizibil si va fi
postata pe site-ul acesteia (daca exista).
• ISMB confirma finalizarea colectarii cererilor aferente etapei I de inscriere pana cel tarziu la
11 iunie ora 12.00.

2. Procesarea cererilor de inscriere 14.06.2021 – 24.06.2021
 
Dupa inchiderea perioadei de colectare a cererilor de inscriere, toate unitatile de
invatamant prescolar sau cu grupe de prescolari vor analiza dosarele/cererile depuse, astfel:
• Faza I – evaluarea cererilor de inscriere de la unitatile de invatamant exprimate ca
prima optiune – termen limita 17 iunie, ora 14.00;
• Faza II – evaluarea cererilor de inscriere de la unitatile de invatamant exprimate ca a
doua optiune – termen limita 23 iunie, ora 14.00;
• Faza III – evaluarea cererilor de inscriere de la unitatile de invatamant exprimate ca a
treia optiune – termen limita 24 iunie ora 14.00.
Dupa analizarea cererilor conform primei optiuni exprimate, presedintii/membrii
comisiilor de reinscriere/inscriere de la nivelul unitatilor de invatamant cu grupe de prescolari
directioneaza dosarele nesolutionate catre unitatile de invatamant prescolar sau cu grupe de
prescolari, aflate pe a doua pozitie din optiunile exprimate.
 
Dosarele nesolutionate conform optiunii 2 vor fi directionate catre unitatea de invatamant
care reprezinta optiunea 3.
 
Dosarele nesolutionate conform optiunii 3 se vor reintoarce la unitatea de invatamant la
care a fost depus dosarul. 
 
Presedintii/membrii comisiilor de reinscriere/inscriere de la nivelul unitatilor de
invatamant prescolar sau cu grupe de prescolari preiau dosarele directionate pe baza Procesuluiverbal (Anexele 1 - 3).
Copiii respinsi dupa cele trei faze ale Etapei I vor putea fi inscrisi pe locurile
ramase libere pentru Etapa a II-a.
 
In data de 25 iunie 2021, unitatile de invatamant prescolar sau cu grupe de prescolari
vor afisa lista finala a copiilor inscrisi, pentru anul scolar 2021 – 2022, prima etapa, dupa
validarea inscrierilor in SIIIR, lista copiilor respinsi si locurile ramase libere.
Unitatile de invatamant prescolar sau cu grupe de prescolari, care nu mai au locuri
disponibile dupa prima etapa, nu pot primi cereri- tip de inscriere pentru etapa a doua.

ETAPA A II-A DE INSCRIERE: 28.06.2021 – 16.07.2021
 
1. Colectare cereri de inscriere 28.06.2021 – 02.07.2021
In perioada 28.06.2021 – 02.07.2021, parintii/ tutorii /reprezentantii legali ai copiilor care
nu au fost cuprinsi intr-o unitate de invatamant prescolar sau cu grupe de prescolari in prima
etapa de inscriere sau care nu au participat la aceasta etapa solicita inscrierea la o unitate de
invatamant cu nivel prescolar care are locuri libere. Se fac 3 optiuni, in ordinea descrescatoare a
preferintelor.
• Solicitarea se face la unitatea aflata pe prima pozitie din cele 3 optiuni exprimate pentru
etapa a II-a.
• Solicitarea de inscriere se va realiza si prin fax, posta electronica sau telefonic in intervalul
orar afisat de unitatea de invatamant. Vor fi furnizate date privind: solicitantul, copilul,
optiunile privind unitatile la care se doreste inscrierea (maximum 3), motivul incadrarii in
criteriile generale sau specifice de departajare.
• Completarea dosarului cu documentele mentionate in prezenta procedura pentru etapa I de
inscriere, precum si validarea cererii tip de inscriere, pentru solicitarile facute telefonic,
prin fax sau posta electronica, se va realiza conform unei programari (zi, interval orar)
comunicate de catre unitatea de invatamant, cu respectarea tuturor masurilor de protectie.
• Validarea cererii-tip de inscriere se face la unitatea de invatamant aflata pe prima pozitie din
cele trei optiuni exprimate, in prezenta parintelui/ tutorelui/reprezentantului legal si a cel
putin unui membru din comisia de inscriere.
• Toate informatiile, declarate in cererea de solicitare a inscrierii, documentele anexate vor fi
verificate de membrii comisiei de inscriere a unitatii de invatamant. Cererea va fi introdusa in
aplicatia informatica SIIIR, iar dupa validarea datelor inregistrate se va tipari o cerere-tip
electronica. Parintele/tutorele/reprezentantul legal verifica atent corectitudinea datelor
inregistrate si semneaza pentru validare.
• Parintele/tutorele/reprezentantul legal completeaza/isi exprima maximum trei optiuni pentru
unitati de invatamant in care exista locuri disponibile.
• ISMB confirma finalizarea colectarii cererilor, aferente etapei a II-a de inscriere, pana cel
tarziu la 02 iulie ora 12.00.
 
2. Procesarea cererilor de inscriere 02.07.2021 - 16.07.2021
 
Dupa inchiderea perioadei de colectare a cererilor de inscriere, toate unitatile de 
invatamant prescolar sau cu grupe de prescolari vor analiza dosarele/cererile depuse astfel,
similar Etapei I:
• Faza I – evaluarea cererilor de inscriere de la unitatile de invatamant,
exprimate ca prima optiune – termen limita: 08 iulie ora 14.00;
• Faza II – evaluarea cererilor de inscriere de la unitatile de invatamant,
exprimate ca a doua optiune – termen limita: 14 iulie ora 14.00;
• Faza III – evaluarea cererilor de inscriere de la unitatile de invatamant,
exprimate ca a treia optiune – termen limita: 16 iulie ora 14.00.
Dupa analizarea cererilor conform primei optiuni exprimate, presedintii/membrii
comisiilor de reinscriere/inscriere de la nivelul unitatilor de invatamant prescolar sau cu grupe de
prescolari directioneaza dosarele nesolutionate catre unitatile de invatamant aflate pe a doua
pozitie din optiunile exprimate.
Dosarele nesolutionate conform optiunii 2 vor fi directionate catre unitatea de invatamant
care reprezinta optiunea 3.
Dosarele nesolutionate conform optiunii 3 se vor reintoarce la unitatea de invatamant la
care a fost depus dosarul.
Presedintii/membrii comisiilor de reinscriere/inscriere de la nivelul unitatilor de
invatamant preiau aceste dosare pe baza Procesului-verbal (Anexele 1 - 3).
Copiii respinsi in etapa a II-a vor putea fi inscrisi pe locurile ramase libere pentru Etapa
de ajustari.
 In data de 16 iulie 2021, unitatile de invatamant vor afisa listele finale ale copiilor
inscrisi pentru anul scolar 2021-2022, etapa a II-a, dupa validarea inscrierilor in SIIIR, lista
copiilor respinsi si locurile ramase libere.
*Unitatile de invatamant care nu mai au locuri disponibile dupa a doua etapa nu
pot primi cereri-tip de inscriere pentru etapa de ajustari.
 
ETAPA DE AJUSTARI: 02.08.2021 – 31.08.2021
 
Etapa de ajustari, desfasurata conform Procedurii informatice privind inscrierea in
invatamantul prescolar pentru anul scolar 2021-2022, nr.405/DGI/07.05.2021, presupune
introducerea cererilor de inscriere si admiterea lor pe locurile ramase libere.
Unitatile de invatamant vor introduce si vor valida, pe locurile libere, cererile depuse.
Acestea se vor admite dupa validare.
Numai in cadrul acestei etape, dupa cuprinderea tuturor copiilor care implinesc
varsta de 3 ani la data de 31.08.2021 si dupa cuprinderea solicitarilor pentru grupa mare,
vor putea fi inscrisi, in limita locurilor disponibile, si copii cu varsta cuprinsa intre 2 si 3
ani.
 
ISMB va monitoriza/indruma activitatea comisiilor de reinscriere/inscriere din unitatile
de invatamant prescolar sau cu grupe de prescolari de stat si se va asigura ca intreaga procedura
se desfasoara cu respectarea prevederilor in vigoare si cu incadrarea in termenele stabilite,
respectiv pana la data de 31.08.2021, ora 14.00.
 
 
CALENDARUL INSCRIERII IN INVATAMANTUL PRESCOLAR
pentru anul scolar 2021 – 2022
 
 PREGATIREA INSCRIERII IN INVATAMANTUL PRESCOLAR
13 mai – 16 mai
2021
Afisarea la fiecare unitate de invatamant, inclusiv pe site-ul acesteia,
daca exista:
• Adresa ME, nr. 28269/27.04.2021, referitoare la cuprinderea copiilor cu
varste intre 3 si 6 ani in invatamantul prescolar, in anul scolar 2021–2022;
• Capacitatea institutiei (numar de copii pentru care a fost proiectata);
• Numarul de locuri aprobat prin planul de scolarizare pentru anul scolar
2021-2022 (pe grupe de varsta: mica, mijlocie, mare);
• Orarul transmiterii cererilor de reinscriere stabilit de conducerea unitatii de
invatamant.
Se urmareste:
Prelucrarea adreselor oficiale privind reinscrierea/inscrierea copiilor pentru
anul scolar 2021-2022 in Consiliul Profesoral.
Constituirea comisiei de reinscrierea/inscrierea a copiilor pentru anul scolar
2021–2022 in Consiliul Profesoral.
Validarea Comisiei de re/inscriere a copiilor pentru anul scolar 2021–2022 in
Consiliul de Administratie.
 
REINSCRIEREA COPIILOR PRESCOLARI 17.05.2021 – 28.05.2021
17 mai-28 mai 2021
 
• Validarea in Consiliul de Administratie a criteriilor generale de departajare
pentru etapa de inscriere a copiilor nou veniti pe care gradinitele le aplica
atunci cand sunt mai multe solicitari decat numarul de locuri.
• Se desfasoara etapa de reinscriere a copiilor care frecventeaza gradinita in
anul scolar 2020–2021 si urmeaza sa o frecventeze in anul scolar 2021–
2022.
• Completarea dosarului: cerere de reinscriere, adeverinta/adeverinte de
salariat (pentru program prelungit/saptamanal).
Promovarea copiilor in aplicatia www.siiir.edu.ro pentru anul scolar 2021–
2022.
28 mai 2021- Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti confirma
finalizarea etapei de reinscriere
28 mai 2021 afisarea listelor nominale ale copiilor reinscrisi si a locurilor
ramase libere, dupa validarea reinscrierilor in SIIIR.
19-21 mai 2021
Criteriile de departajare specifice vor fi transmise, in doua exemplare, spre
analiza si acordarea avizului de legalitate, serviciului juridic din cadrul ISMB,
prin inspectorii scolari pentru management institutional.
 
28 mai 2021
Afisarea in fiecare unitate de invatamant a:
• orarului pentru primirea solicitarilor;
• documentelor necesare inscrierii;
• criteriilor generale si specifice de departajare a locurilor ramase libere.
 PRIMA ETAPA DE INSCRIERE in gradinita 31.05.2021 – 24.06.2021
31.05.2021–11.06.2021
 
Colectarea cererilor de inscriere:
• Solicitarea de inscriere se va realiza si prin fax, posta electronica sau
telefonic in intervalul orar afisat de unitatea de invatamant. Vor fi
furnizate date privind: solicitantul, copilul, optiunile privind unitatile la
care se doreste inscrierea (maximum 3), motivul incadrarii in criteriile
generale sau specifice de departajare.
• Completarea dosarului cu documentele necesare, precum si cu
documente justificative, care sa demonstreze criteriile generale si criteriile
specifice de departajare elaborate de catre unitatile de invatamant, precum
si validarea cererii tip de inscriere, pentru solicitarile facute telefonic, prin
fax sau posta electronica, se va realiza conform unei progrmari (zi,
interval orar) comunicata de catre unitatea de invatamant, cu respectarea
tuturor masurilor de protectie.
• Validarea cererii-tip de inscriere se face la unitatea de invatamant aflata
pe prima pozitie din cele trei optiuni exprimate, in prezenta parintelui/
tutorelui/reprezentantului legal si a cel putin unui membru din comisia de
inscriere.
• Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti confirma finalizarea
colectarii cererilor aferente etapei I de inscriere pana cel tarziu la 11 iunie
ora 12.00.
• Fiecare unitate va comunica solicitantilor data si ora pentru a fi prezenti in
vederea completarii dosarului si validarii cererii- tip de inscriere.
Solicitarea si validarea cererii tip nu presupune inscrierea.

Faza I
16 iunie 2021
Analizarea/evaluarea de catre Comisia de re/inscriere a copiilor in invatamantul
prescolar, a cererilor de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice -
optiunea 1
17 iunie 2021 -
ora 14.00
Dupa analizarea cererilor conform primei optiuni exprimate,
presedintii/membrii comisiilor de inscriere de la nivelul unitatior de
invatamant cu grupe de prescolari directioneaza dosarele nesolutionate catre
gradinitele/scolile cu grupe de prescolari, aflate pe a doua pozitie din optiunile
exprimate.
 
Faza II
22 iunie 2021
Analizarea/evaluarea de catre Comisia de re/inscriere a copiilor in
invatamantul prescolar, a cererilor de inscriere, cu ajutorul aplicatiei
informatice – optiunea 2
23 iunie 2021 -
ora 14.00
Dosarele nesolutionate conform optiunii 2 vor fi directionate catre unitatea de
invatamant care reprezinta optiunea 3.

Faza III
24 iunie 2021 -
ora 14.00
Analizarea/evaluarea de catre Comisia de re/inscriere a copiilor in invatamantul
prescolar, a cererilor de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice –
optiunea 3
Dosarele nesolutionate conform optiunii 3 se vor reintoarce la unitatea de
invatamant la care a fost depus dosarul.
25 iunie 2020
Ora 14
ISMB confirma finalizarea etapei I de inscriere.
Unitatile de invatamant vor afisa listele finale ale copiilor inscrisi pentru anul
scolar 2021-2022, prima etapa, dupa validarea inscrierilor in SIIIR, lista
copiilor respinsi si locurile ramase libere.

A DOUA ETAPA DE INSCRIERE in gradinita 28 iunie – 16 iulie 2021
28 iunie - 02 iulie 2021
 
Colectarea cererilor de inscriere:
Parintii/ tutorii /reprezentantii legali ai copiilor care nu au fost cuprinsi intro unitate de invatamant in prima etapa de inscriere sau care nu au participat
la aceasta etapa, solicita inscrierea si prin fax, posta electronica sau telefonic la
o unitate de invatamant cu nivel prescolar care are locuri libere. Se fac 3
optiuni, in ordinea descrescatoare a preferintelor.
• Solicitarea se face la unitatea aflata pe prima pozitie din cele 3 optiuni
exprimate pentru etapa a II-a.
• Solicitarea de inscriere se va realiza si prin fax, posta electronica sau
telefonic in intervalul orar afisat de unitatea de invatamant. Vor fi
furnizate date privind: solicitantul, copilul, optiunile privind unitatile la cre
se doreste inscrierea (maximum 3), motivul incadrarii in criteriile generale
sau specifice de departajare.
• Completarea dosarului cu documentele mentionate in prezenta procedura
pentru etapa I de inscriere, precum si validarea cererii tip de inscriere,
pentru solicitarile facute telefonic, prin fax sau posta electronica, se va
realiza conform unei programari (zi, interval orar) comunicata de catre
unitatea de invatamant, cu respectarea tuturor masurilor de protectie.
• Validarea cererii-tip de inscriere se face la unitatea de invatamant aflata pe
prima pozitie din cele trei optiuni exprimate, in prezenta parintelui/
tutorelui/reprezentantului legal si a cel putin unui membru din comisia de
inscriere.
• Parintele/tutorele/reprezentantul legal completeaza/isi exprima maximum
trei optiuni pentru unitati de invatamant in care exista locuri disponibile.
• Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti confirma finalizarea 
colectarii cererilor, aferente etapei a II a de inscriere, pana cel tarziu la 02
iulie ora 12.00.
• Fiecare unitate va comunica solicitantilor data si ora pentru a fi prezenti in
vederea completarii dosarului si validarii cererii- tip de inscriere.
Solicitarea si validarea cererii tip nu presupune inscrierea.

Faza I
05 iulie - 07 iulie 2021
Analizarea/evaluarea de catre Comisia de reinscriere/inscriere a copiilor in
invatamantul prescolar, a cererilor de inscriere, cu ajutorul aplicatiei
informatice – optiunea 1
08 iulie 2020- ora
14.00
Dupa analizarea cererilor conform primei optiuni exprimate,
presedintii/membrii comisiilor de inscriere de la nivelul unitatilor de
invatamant prescolar sau cu grupe de prescolari directioneaza dosarele
nesolutionate catre gradinitele/scolile cu grupe de prescolari, aflate pe a doua
pozitie din optiunile exprimate.

Faza II
07-13 iulie 2021
Analizarea/evaluarea de catre Comisia de reinscriere/inscriere a copiilor in
invatamantul prescolar, a cererilor de inscriere, cu ajutorul aplicatiei
informatice – optiunea 2
14 iulie 2021 - ora
14.00
Dosarele nesolutionate conform optiunii 2 vor fi directionate catre unitatea de
invatamant care reprezinta optiunea 3.

Faza III
15 iulie 2021
Analizarea/evaluarea de catre Comisia de reinscriere/inscriere a copiilor in
invatamantul prescolar, a cererilor de inscriere, cu ajutorul aplicatiei
informatice – optiunea 3
Dosarele nesolutionate conform optiunii 3 se vor reintoarce la unitatea de
invatamant la care a fost depus dosarul.
16 iulie 2021
• Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti confirma finalizarea etapei
II de inscriere pana la ora 14.00.
Unitatile de invatamant vor afisa listele finale ale copiilor inscrisi/admisi
pentru anul scolar 2020-2021, etapa a II-a, dupa validarea inscrierilor in
SIIIR, lista copiilor respinsi si locurile ramase libere.

ETAPA DE AJUSTARI 02 august – 31 august 2021
02 august – 31
august 2021
Etapa de ajustari, desfasurata conform Procedurii informatice privind
inscrierea in invatamantul prescolar pentru anul scolar 2021-2022,
nr.405/DGI/07.05.2021, presupune introducerea cererilor de inscriere si
admiterea lor pe locurile ramase libere.
Unitatile de invatamant vor introduce si vor valida, pe locurile libere, cererile
depuse. Acestea se vor admite dupa validare.
 
31 august 2021 -
ora 14.00
ISMB se va asigura ca toate cererile introduse in etapa de ajustari sunt valide si
admise la sfarsitul perioadei.
8.4 Resurse necesare
8.4.1. Resurse materiale: mobilier de birou, calculator, imprimanta, copiator, telefon,
materiale consumabile, spatiu de afisare/avizier, internet, program informatic pentru
inregistrarea cererilor, masti, manusi, materiale dezinfectante.
8.4.2 Resurse umane: inspectori scolari din invatamantul prescolar, inspectori scolari
pentru management institutional din sectoarele 1-6, directori ai unitatilor de invatamant,
membrii Comisiei de reinscriere/inscriere de la nivelul unitatii de invatamant.
8.4.3 Resurse financiare: cheltuieli cu materialele consumabile.
8.5 Responsabilitati si termene
 

Dispozitii finale
9.1. Procedura va fi difuzata in toate unitatile de invatamant prescolar sau cu grupe de
prescolari, directorilor si membrilor comisiilor si compartimentelor implicate in coordonarea si
desfasurarea activitatii de reinscriere/inscriere a copiilor din Municipiul Bucuresti.
9.2. Actuala procedura va fi revizuita, in cazul in care apar modificari organizatorice sau alte
reglementari cu caracter general sau intern, care fac obiectul acestei proceduri.
 
10. Anexe, inregistrari, arhivari
Anexele 1-4: Procese-verbale de predare-primire a dosarelor, declaratie-acord (paginile 16-19)
11. Cuprins

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale          Pagina
1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa
caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
1
2 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale 1
3 Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz,
revizia din cadrul editiei procedurii operationale
2
4 Scopul procedurii operationale 2
5 Domeniul de aplicare a procedurii operationale 2
6 Documentele de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate 3
7 Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala 3
8 Descrierea procedurii operationale 4-14
9 Dispozitii finale 15
10 Anexe 15, 16-
11 Cuprins 15
 
 
Anexa 1 - PV
Proces-verbal,
 
 incheiat astazi, .............................., cu prilejul predarii-primirii dosarelor
nesolutionate in faza I a etapei I/II de inscriere la unitatea
............................................................ catre unitatea
............................................................................................................................
 Au fost predate cererea tip si documentele justificative ale urmatorilor copii:
1.
2.
3.
4.
5.

 Am predat,                                                   Am primit,

Numele si prenumele                              Numele si prenumele
........................................................... ..........................................................
LS LS
*o copie a cererii tip de inscriere ramane la scoala/gradinita care preda dosarele
 
 
Anexa 2 - PV
Proces-verbal,
 
 incheiat astazi, .............................., cu prilejul predarii-primirii dosarelor
nesolutionate in faza II a etapei I/II de inscriere la unitatea ..................................................
catre unitatea..........................................................................
 Au fost predate cererea tip si documentele justificative ale urmatorilor copii:
1.
2.
3.
4.
5.
 Am predat,                                                         Am primit,
 
Numele si prenumele                                      Numele si prenumele
........................................................... ..........................................................
LS LS
 *o copie a cererii tip de inscriere ramane la scoala/gradinita care preda dosarele
Anexa 3 - PV
 
 
Proces-verbal,
 
 incheiat astazi, .............................., cu prilejul predarii-primirii dosarelor
nesolutionate faza III a etapei I/II inscriere la unitatea .......................................................
catre unitatea ............................................................................................................................
 Au fost predate cererea tip si documentele justificative ale urmatorilor copii:
1.
2.
3.
4.
5.
 Am predat, Am primit,
Numele si prenumele Numele si prenumele
........................................................... ..........................................................
LS LS
 *o copie a cererii tip de inscriere ramane la scoala/gradinita care preda dosarele
Anexa 4

 
DECLARATIE-ACORD
Subsemnata/ul,___________________________________________________________
_____________________________, cu domiciliul/resedinta in localitatea
_________________________________, judetul/sectorul_________________
str.___________________________________________________________, nr.______,
bl.__________, sc._______, ap._______, mama/tatal/tutore/reprezentant legal al
minorului/minorei
_______________________________________________________________________
____, nascut/a la data de ___________________,
declar ca
ā–” avem / ā–” nu avem custodie comuna asupra copilului.
ā–” Dovedesc ca am custodia exclusiva a copilului dovedita prin urmatorul document
_______________________________________________________________________
___________________________________________.
ā–”Declar ca ambii parinti suntem de acord cu reinscrierea/inscrierea copilului la
_______________________________________________________________________
__________________________________________.(unitatea de invatamant)
Cunosc ca falsul in declaratii este pedepsit de legea penala, conform prevederilor art. 292
din Codul Penal. De asemenea, declar ca sunt de acord ca datele mele personale si ale
fiului/fiicei mele sa fie prelucrate in vederea inscrierii in invatamantul primar, cu
respectarea prevederilorLegiinr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie
2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).


Declarant:
Numele si prenumele
Semnatura: _______________
Numele si prenumele
Semnatura: _______________
Data: ______________


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

incriere gradinita 2021procedura operationala inscriere invatamant prescolarinscriere invatamant prescolar


x

Lasa un raspuns
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitPregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//