Hrana, rechizite si cazare acordate gratuit pentru copiii cu CES (cerinte educative speciale)

de Ana-Maria Tudor la 16 Mai. 2017
7 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Hrana, rechizite si cazare acordate gratuit pentru copiii cu CES (cerinte educative speciale)16Mai.2017

Ministerul Educatiei Nationale a pus in dezbatere publica Hotararea privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale inmatriculati in sistemul de invatamant preuniversitar pentru anul 2017. Aceasta hotarare stabileste modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu CES, constand in asigurarea alocatiei zilnice de hrana, a rechizitelor scolare, a imbracamintei si a incaltamintei.

Aveti mai jos Hotararea HG CES pregtatita de Ministeruil Invatamantului
 
HOTARARE
 
privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale inmatriculati in sistemul de invatamant preuniversitar
 
in temeiul art. 108 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 48 alin. (3) si al art. 51 alin.(2)
 
din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
 
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
 
Art.1 Prezenta hotarare stabileste modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale (CES) inmatriculati in sistemul de invatamant preuniversitar, constand in asigurarea alocatiei zilnice de hrana, a rechizitelor scolare, a cazarmamentului, a imbracamintei si a incaltamintei in cuantum egal cu cel pentru copiii aflati in sistemul de protectie a copilului, precum si de gazduire gratuita in internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerinte educationale speciale din cadrul directiilor generale judetene/a municipiului Bucuresti de asistenta sociala si protectia copilului.
 
Art.2 (1) in intelesul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
 
a) certificatul de orientare scolara si profesionala reprezinta documentul/actul oficial eliberat de catre centrele judetene de resurse si asistenta educationala/Centrul de Resurse si Asistenta Educationala al
Municipiului Bucuresti (CJRAE/CMBRAE) conform prevederilor legale in vigoare. 
Acesta cuprinde diagnosticul/deficienta, gradul acestuia/acesteia, in functie de care copiii cu CES sunt orientati in invatamantul de masa sau in invatamantul special.
 
b) prin sintagma „copii cu CES” se intelege copiii/elevii/tinerii cu CES inmatriculati in sistemul de invatamant preuniversitar.
 
(2) Beneficiarii sunt copiii inmatriculati in sistemul de invatamant preuniversitar, dupa cum urmeaza:
 
a) copiii cu CES integrati in invatamantul de masa, care urmeaza curriculumul invatamantului de masa;
b) copiii cu CES integrati in clase/grupe speciale organizate in invatamantul de masa;
c) copiii cu CES din invatamantul special;
d) copiii cu CES care necesita perioade de spitalizare mai mari de 4 saptamani pentru care se
organizeaza, dupa caz, grupe sau clase in cadrul unitatii sanitare in care acestia sunt internati;
e) copiii cu CES care, din motive medicale sau din cauza unei dizabilitati, sunt nedeplasabili, pentru care se organizeaza scolarizare la domiciliu, pe o perioada determinata
 
Art.3 (1) Copiii cu CES beneficiaza de alocatie zilnica de hrana si de alocatie pentru rechizite scolare, cazarmament, imbracaminte si incaltaminte.
 
(2) Alocatia zilnica de hrana se acorda lunar, in functie de numarul de zile de scolarizare si de prezenta scolara, indiferent de numarul de ore de curs pe zi la care participa copilul, cu respectarea termenului de valabilitate a certificatului de orientare scolara si profesionala.
 
(3) Alocatia zilnica de hrana nu se acorda pentru zilele in care copiii cu CES au absentat nemotivat, zilele de sambata, duminica, sarbatorile legale si nici in perioada vacantelor scolare.
 
(4) Fac exceptie de la conditia de acordare a alocatiei de hrana, in functie de prezenta scolara, copiii cu CES scolarizati la domiciliu si/sau internati in unitatile sanitare.
 
Art.4 (1) Prin exceptie de la prevederile art. 3 alin.(1), drepturile nu se acorda in perioada in care copiii cu CES beneficiaza de aceleasi drepturi acordate ca urmarea stabilirii unei masuri de protectie speciala, conform prevederilor legale in vigoare;
 
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 3 alin. (2), drepturile nu se acorda in situatia in care copiii cu CES scolarizati in invatamantul special beneficiaza de masa, asigurata de catre unitatea de invatamant sau de catre unitati ale sistemului de protectie speciala din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, conform prevederilor legale in vigoare.
 
Art.5 Drepturile se acorda pe baza de cerere scrisa, depusa de catre parintele/reprezentantul legal al copilului cu CES, insotita de urmatoarele documente, in copie:
 
a) certificatul de nastere al beneficiarului;
b) actul de identitate al beneficiarului, dupa caz;
c) actul de identitate al parintelui sau, dupa caz, al reprezentantului legal;
d) certificatul de orientare scolara si profesionala eliberat de CJRAE/CMBRAE;
e) declaratie pe propria raspundere a parintelui/reprezentantului legal al copilului cu CES conform careia acesta nu beneficiaza de aceleasi drepturi acordate ca urmare a stabilirii unei masuri de protectie speciala, prevazuta in anexa nr.3;
f) declaratii pe propria raspundere a parintelui/reprezentantului legal al copilului cu CES conform careia alocatiile prevazute la art. 3 alin. (1) vor fi folosite doar in acest scop, prevazute in anexa nr.4.a si anexa nr.4.b.
 
Art.6 (1) Cererea impreuna cu documentele prevazute la art. 5 se depune la unitatea de invatamant la care este inmatriculat copilul cu CES, in perioada 1-30 septembrie a fiecarui an scolar.
 
(2) Pentru copiii care sunt orientati scolar si profesional ulterior acestei date, cererea poate fi depusa si ulterior, dupa eliberarea certificatului de orientare scolara si profesionala, pana la data de 15 a fiecarei luni, urmand ca drepturile sa fie acordate incepand cu luna/transa imediat urmatoare, dupa caz.
 
(3) in termen de 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului prevazut la alin. (1), unitatile de invatamant inainteaza, in format letric si in format electronic editabil, ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, in cazul unitatilor de invatamant de masa, respectiv judetene, in cazul unitatilor de invatamant special, situatia nominala a beneficiarilor pe grupe de varsta si a zilelor de scolarizare, prevazuta in anexa nr. 1. Lunar, pana la data de 20 a fiecarei luni, unitatile de invatamant inainteaza ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, respectiv judetene, lista nominala a noilor beneficiari pentru care au fost inregistrate cereri conform prevederilor alin.(2).
 
(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, respectiv judetene, in termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului prevazut la alin.(3), centralizeaza solicitarile unitatilor de invatamant preuniversitar, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2, si transmit situatia, in format
letric si in format electronic editabil, Administratiilor judetene ale finantelor publice, in vederea fundamentarii si repartizarii bugetului aferent.
 
(5) in termen de 5 zile lucratoare de la primirea situatiei centralizatoare prevazuta la alin.(4), prin decizie a directorului directiei generale regionale a finantelor publice/sefului administratiei judetene a
finantelor publice, se repartizeaza pe unitati administrativ-teritoriale sumele stabilite, cu incadrarea in sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocate judetului/sectorului municipiului Bucuresti cu
aceasta destinatie si le comunica acestora.
 
(6) Sumele primite potrivit alin. (5) se reflecta in bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, la partea de venituri, cu ajutorul indicatorului "Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si municipiului Bucuresti", iar la partea de cheltuieli, in bugetele unitatilor de 
invatamant, la titlul 57 "Asistenta sociala", articolul 57.02 "Ajutoare sociale", alineatul 57.02.01
"Ajutoare sociale in numerar" pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinte educationale speciale integrati in unitatile de invatamant de masa de stat, respectiv in bugetul local, la titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.63 "Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat" pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinte educationale speciale integrati in unitatile de invatamant de masa, particular sau confesional acreditat.
 
(7) in vederea asigurarii fondurilor necesare, unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contribui la finantarea acestor cheltuieli cu sume din veniturile proprii ale acestora sau din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale.
 
(8) Sumele necesare asigurarii drepturilor copiilor cu CES se cuprind in bugetele unitatilor de invatamant preuniversitar de catre unitatile administrativ teritoriale, respectiv consiliile judetene, dupa caz.
 
(9) Sumele acordate potrivit dispozitiilor alin. (6) unitatilor de invatamant preuniversitar, ramase neutilizate la sfarsitul exercitiului bugetar, se restituie bugetului local, respectiv judetean, din care au fost primite.
 
Art.7 Finantarea drepturilor pentru copiii cu CES integrati in invatamantul de masa, care urmeaza curriculumul invatamantului de masa se asigura din bugetul local iar pentru cei din invatamantul special si pentru cei integrati in clase/grupe speciale organizate in invatamantul de masa din bugetul judetean/al sectoarelor municipiului Bucuresti, prin unitatile de in invatamant la care sunt inmatriculati copiii cu CES.
 
Art. 8 Cuantumul drepturilor este stabilit potrivit prevederilor lit. A din anexa la Hotararea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevazute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, publicata in Monitorul Oficial cu numarul 763 din data de 21 octombrie 2014.
 
Art.9 (1) in executie, unitatile de invatamant platesc beneficiarilor sumele aferente reprezentand alocatia zilnica de hrana in primele 10 zile lucratoare ale lunii pentru luna/lunile precedenta(e), in functie de numarul de zile de scolarizare si de prezenta scolara inregistrata in luna/lunile anterioara(e),
prin totalizarea numarului de zile in care copiii cu CES au fost prezenti la scoala sau au absentat motivat.
 
(2) Sumele aferente drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale, cu exceptia celor reprezentand alocatia zilnica de hrana, se platesc in doua transe: prima transa va fi acordata in perioada aprilie-iunie, aferenta semestrului I calendaristic, iar a doua transa in perioada octombrienoiembrie pentru al doilea semestru calendaristic.
 
Art. 10 Anexele nr. 1, 2, 3, 4.a si 4.b. fac parte integranta din prezenta hotarare. 
 
Art. 11 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, orice dispozitie contrara se abroga. 
 
PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Ati inceput antrenamentul pentru Evaluarea Nationala la clasa a VIII-a?


Va doriti o pregatire eficienta si SUCCES deplin pentru copilul dvs. la Evaluarea Nationala?

Oferiti-i copilului dvs. suportul unei pregatiri conforme programei scolare in vigoare!

Culegerile ajuta acum elevul:

-> sa recapituleze/asimileze/lamureasca/fixeze notiunile de examen;
-> sa exerseze rezolvari similare celor de la examen;
-> sa capete incredere in fortele proprii;
-> sa atinga performante cu efect benefic pentru evolutia ulterioara.

...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

hotarare ces copii cu ces


x

Lasa un raspuns
Comentarii [7 comentarii]Adauga comentariul tau

28Sep.2017

Ilie Maricel 28 Sep. 2017 07:54:21

Am un copil la școalã speciala și am fost obligat sa cunpar eu și haine și rechizite cand ele se dau grat5is de unde pot recupera banii
05Aug.2017

Musteata Maricica 05 Aug. 2017 09:32:43

Copii care au avut certificat eliberat de SEEC in 2012 nu beneficiaza,deoarece CJRAE sa infiintat in 2013 si nu au primit pentru anul scolar 2015-2016.Ce vina avem noi ca nu era infiintat aceasta institutie CJRAE cand trebuia sa mearga copilul la scoala,respectiv2012?
19Mai.2017

Camelia Krieb 19 Mai. 2017 10:24:23

Hotararea nu poate fi extinsa si pentru invatamantul universitar? Tinerii cu CES din invatamantul universitar au muncit din greu sa ajunga la o astfel de performanta ! Oare ei nu merita ????
17Mai.2017

Elena Stoiciu 17 Mai. 2017 23:34:45

Pentru ca nu toti copii trec prin greutatile prin care trec copii cu probleme ,nu va doresc sa treceti prin asa ceva doamna CORESCU ANAIS numai cati bani cheltuim cu terapiile nu mai punem si altele
17Mai.2017

Marius Paraschiv 17 Mai. 2017 10:29:58

Problema este ca degeaba se elibereaza aceste certificate copiilor cu c.e.s., pentru ca in scoala nu exista nici un profesor de sprijin pentru acesti copii. Nu inteleg de ce mai este prevazut in lege profesorul de sprijin daca trebuie sa ma duc in privat si trebuie sa dau o gramada de bani!?
17Mai.2017

Corescu Anais 17 Mai. 2017 07:55:21

Am trait s-o vãd și pe asta.Nu vreau sa par rãutãcioasã,dar de ce nu se dã o astfel de lege pentru toti elevii?
17Mai.2017

Iuliana Ciubuc 17 Mai. 2017 05:39:51

Excelenta masura luata pentru cei napastuiti de soarta! In sfarsit , cineva se gandeste si la ei. Felicitari d-lui prim-ministru , Sorin Grindeanu!
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana
Va oferim GRATUIT Raportul Special
26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x