Gradatiile de merit in 2018 - Ministerul Invatamantului a anuntat Metodologia si Criteriile

de Gavrila Cristina la 02 Mai. 2018
1 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Gradatiile de merit in 2018 - Ministerul Invatamantului a anuntat Metodologia si Criteriile02Mai.2018

Ministerul Invatamantului a anuntat Metodologia si Criteriile pentru Gradatiile de merit in 2018. "Proiectul Metodologiei si criteriilor privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat in sesiunea 2018" a fost publicat de catre Minister, avand ca termen limita pentru trimiterea sugestiilor si propunerilor data de joi, 3.05.2018.

Gasiti mai jos proiectul integral privind metodologiei si criteriilor privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat in 2018.
 
Atasat aveti si Graficul desfasurarii concursului pentru acordarea gradatiilor de merit - sesiunea 2018.
 
 
PROIECT
 
METODOLOGIA SI CRITERIILE privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat in sesiunea 2018
 
CAPITOLUL I
 
Dispozitii generale
 
 ART. 1
(1) Prezenta metodologie reglementeaza procedura si criteriile de acordare a gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat, sesiunea 2018.
 
 (2) Gradatia de merit se acorda personalului didactic definit la art. 88 alin. (2) din
Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(3) Prin unitati/institutii de invatamant, in sensul prezentei metodologii, se au in
vedere unitatile si institutiile de invatamant preuniversitar de stat, inclusiv unitatile conexe si inspectoratele scolare, cu personalitate juridica.
 
 ART. 2
 
 (1) Numarul maxim de gradatii care pot fi acordate se calculeaza astfel: din numarul rezultat prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare si a 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de indrumare si control existente in luna martie 2018 la nivelul inspectoratului scolar se scade numarul de gradatii acordate personalului didactic aflate in plata la 1 septembrie 2018, avand in vedere ca gradatia de merit se acorda pe o perioada efectiva de 5 ani, fara a fi luate in calcul perioadele de suspendare a platii gradatiei de merit din motive neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervarii postului didactic/catedrei in baza prevederilor art. 255 alin. (1) - (6) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, cu incadrarea in numarul maxim de gradatii de merit aprobate la momentul revenirii pe post.
 
(2) Procentul de 16% se aplica, separat, fiecarei categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, indrumare si control/didactic auxiliar).
 
 (3) In situatia in care personalului didactic i se modifica locul sau felul muncii cu pastrarea calitatii de personal didactic calificat, la nivelul aceluiasi judet/al municipiului Bucuresti, acesta isi pastreaza gradatia de merit.
 
(4) Personalul didactic beneficiar al gradatiei de merit, detasat in alt judet/municipiul Bucuresti, isi pastreaza gradatia de merit, in conditiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
 (5) Cadrele didactice beneficiare ale gradatiei de merit pretransferate/transferate in alt judet/municipiul Bucuresti isi pastreaza gradatia de merit, cu incadrarea in numarul maxim de gradatii de merit aprobate pentru anul respectiv la nivelul judetului/municipiului Bucuresti in care s-au pretransferat/transferat.
 
(6) La solicitarea unitatii/institutiei de invatamant in care cadrul didactic beneficiar al gradatiei de merit s-a pretransferat prin schimb de posturi pe baza consimtamantului scris in alt judet/municipiul Bucuresti in timpul anului scolar, inspectoratul scolar ii acorda gradatie de merit, cu incadrarea in numarul maxim de gradatii, cu respectarea prevederilor alin. (1).
 
(7) Candidatul care, ulterior obtinerii gradatiei de merit in alt judet decat cel in care este titular, revine la postul pe care este titular sau se detaseaza in alt judet, isi pastreaza gradatia de merit, cu incadrarea in numarul maxim de gradatii de merit pentru anul respectiv la nivelul judetului/municipiului Bucuresti in care a revenit sau s-a detasat.
 
(8) In situatia in care cadrele didactice, mentionate la alin.(5), (6) si (7), beneficiare ale gradatiei de merit, nu se incadreaza in numarul maxim de gradatii de merit aprobate pentru anul respectiv la nivelul judetului/municipiului Bucuresti in care s-au pretransferat/transferat acordarea gradatiei de merit se suspenda pana la data de 1 septembrie a primului an scolar in care se respecta conditia incadrarii in numarul maxim de gradatii de merit aprobate pentru anul respectiv la nivelul judetului/municipiului Bucuresti in care persoana respectiva s-a pretransferat/transferat, data la care acordarea gradatiei de merit se reia, pana la implinirea celor 5 ani de plata efectiva.
 
(9) Personalul didactic auxiliar, beneficiar al gradatiei de merit, avand norma de baza constituita din fractii de post corespunzatoare unor functii didactice auxiliare diferite, beneficiaza de gradatia de merit calculate la intreaga norma de baza.
 
ART. 3
 
(1) Gradatia de merit se atribuie incepand cu data de 1 septembrie 2018 si reprezinta o crestere cu 25% a salariului de baza detinut.
 
(2) Gradatia de merit se calculeaza raportat la norma didactica de baza conform
actului de numire/transfer/repartizare.
 
ART. 4
 
(1) Personalul didactic din invatamant care beneficiaza de gradatie de merit pana la 31 august 2018 poate participa la un nou concurs.
 
(2) Personalul didactic pensionat nu mai beneficiaza de gradatie de merit de la
incetarea, in vederea pensionarii, a contractului individual de munca.
 
(3) Personalul didactic titular mentinut in activitate, in functia didactica, peste varsta de pensionare, raportata la data de 1 septembrie 2018, in conditiile prevazute la art. 284 alin. (6) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de gradatie de merit pana la incheierea perioadei de acordare a gradatiei de merit, dar nu mai mult de incheierea perioadei de mentinere ca titular in invatamantul preuniversitar.
 
CAPITOLUL II
 
Inscrierea la concursul pentru acordarea gradatiei de merit
 
ART. 5
 
(1) La concursul pentru acordarea gradatiei de merit poate participa:
 
a) personalul didactic de predare, de conducere, de indrumare si control din invatamantul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata, cu o vechime in invatamantul preuniversitar de cel putin 5 ani, cu calificativul "Foarte bine" in fiecare an scolar din perioada evaluata, care nu a primit nicio sanctiune disciplinara/penala in perioada pentru care se realizeaza evaluarea si a dovedit performante deosebite in:
(i) inovarea didactica, in pregatirea prescolarilor sau a elevilor, in pregatirea elevilor distinsi la competitiile scolare recunoscute de MEN/ISJ/ISMB, etapa sector/judeteana si a municipiului Bucuresti, interjudeteana, etapa nationala si internationala, in perioada 1 septembrie 2012 - 31 august 2017;
(ii) prevenirea si combaterea abandonului scolar si a parasirii timpurii a scolii, in integrarea copiilor cu cerinte educationale speciale si/sau tulburari de invatare in invatamantul de masa, in progresele scolare ale elevilor in risc de abandon scolar, in initierea si managementul unor proiecte scolare care au condus la consolidarea culturii scolare centrate pe progres, cooperare si incluziune;
 
b) personalul didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata, cu o vechime in invatamantul preuniversitar de cel putin 5 ani, cu performante in activitate, in perioada 1 septembrie 2012 - 31 august 2017, si calificativul "Foarte bine" in fiecare an scolar din perioada evaluata si care nu a primit nicio sanctiune disciplinara/penala in perioada pentru care se realizeaza evaluarea.
 
(2) Cadrele didactice care, in perioada 1 septembrie 2012 - 31 august 2017, au indeplinit si functii de conducere, de indrumare si control pot participa la concursul de acordare a gradatiei de merit fie ca personal didactic de conducere, de indrumare si control, fie ca personal didactic de predare, iar evaluarea se realizeaza conform grilei specifice optiunii exprimate in scris la depunerea dosarului. Cadrele didactice care opteaza pentru evaluare ca personal didactic de conducere, de indrumare si control depun toate calificativele primite in urma evaluarii activitatii din perioada 1 septembrie 2012 - 31 august 2017.
 
(3) Personalul didactic prevazut la alin. (1) care, in perioada 1 septembrie 2012 - 31 august 2017, a avut contractul de munca suspendat este evaluat doar pentru perioada in care si-a desfasurat activitatea, din intervalul 1 septembrie 2012 - 31 august 2017, precum si pentru o perioada corespunzatoare duratei suspendarii, anterioara intervalului mai sus mentionat, astfel incat sa se asigure evaluarea efectiva pe o perioada de 5 ani. In acest caz, perioada evaluata din afara intervalului 1 septembrie 2012 – 31 august 2017 se stabileste astfel incat sa nu fi fost luata in considerare la acordarea unei alte gradatii de merit. In cazul in care nu se pot constitui in acest mod cei cinci ani necesari evaluarii, personalul respectiv este evaluat doar pentru perioada in care si-a desfasurat activitatea, din intervalul 1 septembrie 2012 – 31 august 2017.
 
(4) Personalul didactic incadrat pe doua sau mai multe specializari/functii pe perioada evaluarii poate participa la concursul de acordare a gradatiei de merit la oricare dintre discipline/functii, exprimandu-si optiunea in scris odata cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desfasurat activitate metodica si stiintifica pe doua sau mai multe specializari sunt evaluate pentru intreaga activitate.
 
CAPITOLUL III
 
Criterii pentru acordarea gradatiei de merit
 
 ART. 6
 
(1) Pentru acordarea gradatiei de merit, inspectoratul scolar evalueaza activitatea candidatilor inscrisi, inclusa in fisa de (auto)evaluare, sustinuta prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2012 –31.08.2017, sau pentru perioadele corespunzatoare conform art. 5 alin. (3).
 
(2) Fisa in baza careia se realizeaza (auto)evaluarea se elaboreaza tinandu-se seama de criteriile generale care trebuie indeplinite de candidat.
 
(3) Fisele de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare si pentru personalul de conducere, de indrumare si control din invatamantul sportiv integrat si suplimentar, precum si din palatele si cluburile copiilor se elaboreaza de catre Ministerul Educatiei Nationale, cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, semnatare ale contractului colectiv de munca la acest nivel. Avand in vedere specificul activitatii personalului didactic de predare si al celui de conducere, de indrumare si control din invatamantul sportiv integrat si suplimentar, precum si din palatele si cluburile copiilor, fisa de (auto)evaluare pentru aceasta categorie de personal se elaboreaza cu respectarea doar a criteriilor generale pe care candidatul trebuie sa le indeplineasca.
 
(4) Fisele de (auto)evaluare pentru celelalte discipline/domenii se elaboreaza de
catre inspectoratele scolare, cu consultarea organizatiilor sindicale afiliate federatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, semnatare ale contractului colectiv de munca la acest nivel, cu respectarea criteriilor generale si a recomandarilor din prezenta Metodologie.
 
(5) Criteriile generale pe care candidatul trebuie sa le indeplineasca sunt:
 
1. Criteriul activitatilor complexe cu valoare instructiv-educativa, pentru personalul didactic de predare - maximum 77 puncte, iar pentru personalul didactic de conducere, indrumare si control - maximum 30 puncte:
 
a) rezultate deosebite obtinute in pregatirea prescolarilor, materializate in progresul copiilor pe domenii de dezvoltare, inregistrate in Fisa de apreciere a progresului copilului prescolar inainte de intrarea in clasa pregatitoare, ca o confirmare a parcurgerii coerente si cu consecventa a Curriculumului pentru educatie timpurie in 5 vigoare si a atingerii obiectivelor/elementelor de competenta mentionate in acesta, respectiv, rezultate deosebite obtinute in pregatirea elevilor materializate in progresul elevilor la clasa sau in rezultate ale elevilor la clasa, la testari si examene nationale de sfarsit de ciclu/rezultate obtinute cu clasa si individual la disciplinele de specialitate din invatamantul tehnologic si vocational, pe baza datelor statistice de la nivelul unitatii de invatamant, ca o confirmare a atingerii obiectivelor/competentelor specifice impuse de curriculumul scolar in vigoare – maximum 6 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 1 punct pentru personalul didactic de conducere, indrumare si control;
 
b) initierea si/sau aplicarea la grupa/clasa a unor metode, procedee si tehnici de abordare a predarii-invatarii-evaluarii inovative, preluate din cercetarea educationala de profil, promovate in cadrul unor proiecte cu finantare externa (inclusiv schimburi de experienta sau mobilitati), a unor proiecte la nivel judetean (in parteneriat cu institutii de invatamant superior de profil sau organizatii neguvernamentale cu experienta relevanta in domeniu) si/sau promovate de Ministerul Educatiei Nationale la nivel national, prin scrisorile metodice – maximum 6 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 1 punct pentru personalul didactic de conducere, indrumare si control;
 
c) performante dovedite in pregatirea prescolarilor si elevilor distinsi la olimpiade scolare si/sau concursuri de profil corelat cu disciplina predata, materializate prin obtinerea premiilor I, II, III, mentiunilor/premiilor si mentiunilor speciale la etapa judeteana si a municipiului Bucuresti/interjudeteana/nationala/internationala, incluse in programul de activitati si in calendarul inspectoratului scolar/Ministerului Educatiei Nationale si/sau pregatirea loturilor olimpice de elevi – maximum 20 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 4 puncte pentru personalul didactic de conducere, indrumare si control;
 
d) rezultatele deosebite obtinute in centrele de excelenta, in Centrele de Resurse pentru Educatie si Dezvoltare, in centrele multifunctionale pentru educatie timpurie, certificate de inspectorul de specialitate/organizatia coordonatoare si/sau rezultate deosebite obtinute cu prescolarii sau elevii cu cerinte educationale speciale si/sau tulburari de invatare, certificate de directorul unitatii de invatamant/inspectorul de specialitate sau directorul Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala/Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala – maximum 4 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 3 puncte pentru personalul didactic de conducere, indrumare si control;
 
e) participarea, in calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele si concursurile de profil, etapele pe sector, judetene, interjudetene, nationale si internationale incluse in programul de activitati si in calendarul inspectoratului scolar/Ministerului Educatiei Nationale – maximum 8 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 1 punct pentru personalul didactic de conducere, indrumare si control;
 
f) rezultate deosebite obtinute in pregatirea prescolarilor/elevilor din categorii dezavantajate (prescolarii sau elevii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa, copii din familii monoparentale, copii in plasament, copii din comunitati sarace, comunitati izolate, parinti plecati in strainatate, copii scolarizati la domiciliu sau in spital, copii cu HIV etc.) – maximum 12 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 2 puncte personalul didactic de conducere, indrumare si control;
 
g) implicare in activitatea de tratare diferentiata a prescolarilor/elevilor din grupele/clasele cu regim simultan/alternative educationale si/sau in implementarea programelor sociale (ex.: Rechizite scolare, Tichet social, Masa calda, Programul pentru scoli etc.) – maximum 2 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 1 punct pentru personalul didactic de conducere, indrumare si control;
 
h) implementarea unor proiecte educationale inovatoare, recunoscute si aprobate la nivel local/judetean/interjudetean/national/international (ex.de domenii: educatie parentala, educatie ecologica, educatie pentru sanatate, educatie financiara, educatie emotionala, educatie incluziva, educatie remediala – inclusiv prin elaborarea si operationalizarea planurilor individualizate de invatare, educatie interculturala, invatare cooperativa, educatie pentru miscare etc.) si/sau implicarea in implementarea programului “scoala dupa scoala” ca activitate in norma didactica, respectiv a programului "A doua sansa" – maximum 3 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 1 punct pentru personalul didactic de conducere, indrumare si control;
 
i) participarea, in calitate de autor/coautor, la elaborarea de manuale scolare aprobate de Ministerul Educatiei Nationale sau la conceperea unor resurse educationale deschise/auxiliare curriculare pentru disciplinele de studiu, oferite gratuit pentru a asigura accesul elevilor, profesorilor si parintilor la materiale educationale de calitate – maximum 16 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 16 puncte pentru personalul didactic de conducere, indrumare si control:
 
i.1) cate 14 puncte/numar de autori pentru personalul didactic de predare/8 puncte/numar de autori pentru personalul didactic de conducere, indrumare si control pentru fiecare manual scolar elaborat in calitate de autor/coautor;
 
i.2) cate 8 puncte/numar de autori pentru personalul didactic de predare/4 puncte/numar de autori pentru personalul didactic de conducere, indrumare si control pentru fiecare auxiliar curricular la elaborarea caruia a participat;
 
i.3) cate 4 puncte/numar de autori pentru personalul didactic de predare/2 puncte/numar de autori pentru personalul didactic de conducere, indrumare si control pentru fiecare resursa educationala publicata in format electronic pe platforme educationale destinate elevilor la elaborarea careia a participat; cate 1 punct/numar de autori pentru fiecare actualizare a materialului care a presupus o modificare cu cel putin 25% a continutului.
 
 
2. Criteriul privind performante deosebite in inovarea didactica/manageriala, pentru personalul didactic de predare - maximum 14 puncte, iar pentru personalul didactic de conducere, indrumare si control - maximum 30 puncte:
 
a) elaborarea/participare la elaborarea de programe scolare (inclusiv cele pentru discipline optionale noi), regulamente, metodologii, proceduri, studii/cercetari in domeniu (nivel national si judetean) – maximum 2 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 8 puncte pentru personalul didactic de conducere, indrumare si control;
 
b) elaborarea/participare la elaborarea de indrumatoare/ghiduri metodice, suporturi de curs avizate de inspectoratul scolar sau de Ministerul Educatiei Nationale, articole in reviste/publicatii de specialiate, inregistrate cu ISBN/ISSN – maximum 2 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 5 puncte pentru personalul didactic de conducere, indrumare si control;
 
c) realizarea/participare la realizarea de softuri educationale in specialitate, platforme de e-learning pentru sustinerea progresului scolar, avizate de Ministerul Educatiei Nationale – maximum 1 punct pentru personalul didactic de predare/maximum 2 puncte pentru personalul didactic de conducere, indrumare si control;
 
d) activitatea de mentorat, de formator in formarea continua a personalului din invatamant, activitatea sustinuta in cadrul cercurilor pedagogice in vederea promovarii accesului la o educatie de calitate pentru toti (se puncteaza programele de formare si mentorat care raspund cerintei) – maximum 3 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 2 puncte pentru personalul didactic de conducere, indrumare si control;
 
e) activitate in cadrul comisiilor de etica, comisii paritare/de dialog social, comisii de evaluare si asigurare a calitatii in educatie, comisii de sanatate si securitate in munca, activitate in organismele de conducere ale organizatiilor sindicale afiliate federatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar (doar pentru cadrele didactice care nu beneficiaza de degrevare de la norma de predare pentru aceasta activitate), precum si in cadrul asociatiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel
local/judetean/national/international – maximum 2 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 2 puncte pentru personalul didactic de conducere, indrumare si
control;
 
f) activitate de metodist, membru in consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului scolar, coordonator de cerc pedagogic, certificata, dupa caz, de inspectorul de specialitate si de inspectorul scolar general sau de director– maximum 1 punct pentru personalul didactic de predare/maximum 2 puncte pentru personalul didactic de conducere, indrumare si control;
 
g) activitate desfasurata, la solicitarea Ministerului Educatiei Nationale, in cadrul Comisiei Nationale de Specialitate, a unor comisii tehnice/grupuri de lucru pentru elaborarea unor acte normative/administrative, in calitate de reprezentant desemnat de catre comisiile nationale de organizare si desfasurare a examenelor nationale, activitatea de evaluator de manuale scolare/auxiliare didactice/mijloace de invatamant/resurse educationale deschise/portofolii pentru Corpul National de Experti in Management Educational – maximum 2 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 2 puncte pentru personalul didactic de conducere, indrumare si control;
 
h) participarea cu comunicari la simpozioane, conferinte zonale, judetene, nationale si/sau internationale, cursuri de perfectionare in domeniu sau in management educational, dovedite prin documente oficiale ale manifestarii si care demonstreaza performantele deosebite ale cadrului didactic in inovarea didactica – maximum 1 punct pentru personalul didactic de predare/maximum 7 puncte pentru personalul didactic de conducere, indrumare si control;
 
3. Criteriul privind activitatile extracurriculare si implicarea in proiecte (inclusiv proiecte cu finantare europeana nerambursabila: Erasmus+, POSDRU, POCU, Transfrontaliere, Banca Mondiala si altele similare )/programe de formare profesionala pentru personalul didactic de predare - maximum 14 puncte, iar pentru personalul didactic de conducere, indrumare si control - maximum 10 puncte:
 
a) initierea/participarea la proiecte/programe de formare profesionala - maximum 6
puncte, iar pentru personalul didactic de conducere, indrumare si control - maximum 3
puncte, astfel:
 
a.1.) maximum 6 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 3 puncte pentru personalul didactic de conducere, indrumare si control care initiaza proiecte/programe de formare profesionala;
 
a.2.) maximum 2 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 1 punct pentru personalul didactic de conducere, indrumare si control care participa in proiecte/programe de formare profesionala;
 
b) initierea/participarea la proiecte zonale, judetene, nationale sau internationale care vizeaza domeniul activitatilor extrascolare si care sunt relevante din perspectiva prevenirii si combaterii abandonului scolar si a parasirii timpurii a scolii sau pentru dezvoltarea personala a prescolarilor/elevilor profesionala - maximum 4 puncte, iar pentru personalul didactic de conducere, indrumare si control - maximum 3 puncte, astfel:
 
b.1.) maximum 4 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 3 puncte pentru personalul didactic de conducere, indrumare si control care initiaza proiecte din aceasta categorie;
 
b.2) maximum 2 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 1 punct
pentru personalul didactic de conducere, indrumare si control care participa in proiecte din aceasta categorie;
 
c) participarea la activitati de voluntariat, inclusiv participarea la activitatile din cadrul Strategiei nationale de actiune comunitara, indrumarea de formatiuni/ansambluri de elevi cu activitati in domeniul artistic/programare/modelare/robotica, perfomante dovedite in pregatirea elevilor la 
9 concursuri cultural-artistice, tehnico-stiintifice si sportive etc. – maximum 2 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 2 puncte pentru personalul didactic de conducere, indrumare si control;
 
d) initierea/organizarea/participarea la schimburi de experienta cu alte unitati de invatamant, retele sau proiecte interscolare – maximum 2 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 2 puncte pentru personalul didactic de conducere, indrumare si control;
 
4. Criteriul privind contributia la dezvoltarea institutionala, pentru personalul didactic de predare - maximum 5 puncte, iar pentru personalul didactic de conducere, indrumare si control - maximum 40 puncte:
 
a) atragerea de fonduri europene in cadrul unor proiecte cu finantare europeana nerambursabila (Erasmus+, PosDru, POCU, Transfrontaliere, Banca Mondiala si altele
similare), de alte finantari extrabugetare pentru unitatea de invatamant, centre de documentare si informare, laboratoare etc., avand ca efect cresterea calitatii activitatii institutionale si a procesului de predare-invatare-evaluare, incadrarea in bugetul alocat calculat conform formulei de finantare – maximum 2 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 20 puncte pentru personalul didactic de conducere, indrumare si control;
 
b) existenta unui progres semnificativ in privinta dotarii spatiilor unitatii de invatamant, a mijloacelor de invatamant si a altor resurse educationale, conform nevoilor comunitatii scolare (beneficiari ai educatiei, cadre didactice si personal administrativ) si tintelor de dezvoltare stabilite prin proiectul de dezvoltare institutionala – maximum 1 punct pentru personalul didactic de predare/maximum 10 puncte pentru personalul didactic de conducere, indrumare si control;
 
c) participare si implicare in activitatea comisiilor si consiliilor la nivel de
unitate/institutie/local/judetean/national, precum si/sau in realizarea de parteneriate institutionale in concordanta cu nevoile comunitatii scolare si cu tintele stabilite, cu efecte pozitive in domeniul incluziunii sociale si dezvoltarii durabile, inclusiv in calitate de observator – maximum 2 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 10 puncte pentru personalul didactic de conducere, indrumare si control.
 
ART. 7
 
(1) Punctajul se aplica in mod unitar pentru toate functiile didactice respectandu-se
criteriile/subcriteriile si punctajele maxime, acolo unde acestea sunt mentionate la art. 6.(2) in baza punctajelor, stabilite in mod unitar, se elaboreaza cate o grila de evaluare specifica fiecarei categorii de candidati:
 
 a) educatori/institutori/profesori pentru invatamantul prescolar;
 b) invatatori/institutori/profesori pentru invatamantul primar;
 c) profesori;
 d) maistri-instructori/profesori pentru instruire practica;
 e) cadre didactice din invatamantul vocational, din cluburile sportive scolare,
palatele si cluburile copiilor si elevilor;
 f) cadre didactice din invatamantul special;
 g) personal de conducere, indrumare si control;
 h) personal didactic auxiliar; se elaboreaza grile de evaluare distincte pentru fiecare functie didactica auxiliara prevazuta in Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
 (3) Inspectoratele scolare pot elabora si aplica proceduri specifice privind
organizarea si desfasurarea activitatilor din etapele concursului, cu respectarea stricta a prevederilor prezentei metodologii.
 
(4) Defalcarea punctajului maxim si elaborarea grilei specifice de evaluare sunt de competenta comisiei paritare de la nivelul inspectoratului scolar. in cadrul criteriilor si punctajelor maxime prevazute la art. 6 si la alin. (1), comisia paritara poate stabili si alte activitati (de exemplu: activitatea dovedita in calitate de coordonator al claselor bilingve, activitatea dovedita in calitate de profesor de discipline nonlingvistice sau profesor documentarist in liceele cu sectii bilingve francophone, activitatea sindicala).
 
(5) Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea gradatiei de merit, altele decat cele din fisa postului, sunt stabilite in fisa de (auto)evaluare a activitatii pentru gradatie de merit, elaborata de comisia paritara de la nivelul inspectoratului scolar.
 
(6) Comisia paritara de la nivelul inspectoratului scolar stabileste numarul gradatiilor de merit pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, indrumare si control/didactic auxiliar), precum si pe discipline/domenii, raportat la numarul total de gradatii, conform art. 2 alin. (1), si poate hotari un punctaj minim de acordare a gradatiei de merit pentru fiecare categorie de personal, nu mai mic de 65 de puncte.
 
(7) Numarul de locuri repartizate pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, indrumare si control/didactic auxiliar) si discipline/domenii, se aproba de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar, in baza hotararii comisiei paritare. Consiliul de administratie aproba punctajele candidatilor pentru fiecare categorie de personal (didactic de predare/didactic de conducere, indrumare si control/didactic auxiliar) si discipline/domenii in ordinea descrescatoare a punctajului, si hotaraste rezultatul concursului, cu conditia respectarii proportiei numarului de locuri pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, indrumare si control/didactic auxiliar) si discipline/domenii.
 
(8) Responsabilitatea privind calculul numarului de locuri pentru acordarea
gradatiei de merit si incadrarea in numarul de locuri revine inspectoratului scolar.
 
CAPITOLUL IV
 
Procedura de acordare a gradatiei de merit
 
ART. 8
11
 
(1) Inspectorul scolar general numeste, prin decizie, comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit, in urmatoarea componenta:
 
a) presedinte - un inspector scolar general adjunct/directorul casei corpului didactic/directorul centrului judetean de resurse si asistenta educationala/Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala;
 
b) secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare;
 
c) membri - inspectori scolari sau metodisti selectati din corpul de metodisti ai inspectoratului scolar, reprezentanti ai personalului didactic auxiliar din unitati de invatamant.
 
(2) Pentru Palatul National al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit, numita prin ordin de serviciu, are urmatoarea componenta:
 
a) presedinte - un inspector din Directia Generala Educatie Timpurie, invatamant Primar si Gimnazial din cadrul Ministerului Educatiei Nationale;
 
b) secretar - un inspector din Directia Generala Educatie Timpurie, invatamant Primar si Gimnazial din cadrul Ministerului Educatiei Nationale;
 
c) membri - inspectori scolari din cadrul Inspectoratului scolar al Municipiului Bucuresti, reprezentanti ai personalului didactic auxiliar din unitati de invatamant.
 
(3) in situatiile in care nu se pot aplica prevederile alin. (1) lit. a), inspectoratul scolar propune Ministerului Educatiei Nationale o alta persoana pentru functia de presedinte al comisiei. In baza avizului Ministerului Educatiei Nationale, inspectorul scolar general emite decizia de numire a comisiei de evaluare.
 
(4) Reprezentantii organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar din judet/municipiul Bucuresti participa in calitate de observatori la toate lucrarile comisiei de evaluare, au drept de acces la toate documentele comisiei si au dreptul sa solicite consemnarea in procesul-verbal a propriilor observatii. Neparticiparea observatorilor, desi au fost convocati cu 72 de ore inainte de evaluare, nu viciaza procedura.
 
ART. 9
 
(1) Candidatul intocmeste si depune dosarul intocmit in vederea participarii la concursul pentru obtinerea gradatiei de merit la conducerea unitatii/institutiei de invatamant, in care este titular/detasat/angajat la data depunerii dosarului.  Candidatii care isi desfasoara activitatea in doua sau mai multe unitati/institutii de invatamant depun documentele la conducerea uneia dintre aceste unitati de invatamant.
 
(2) Dosarul cuprinde urmatoarele documente, numerotate pe fiecare pagina si
consemnate in opis:
 
a) opisul dosarului, in doua exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnatura sa si a conducerii unitatii/institutiei de invatamant, in care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente;
 
b) cererea-tip, elaborata de inspectoratul scolar, in care candidatul isi precizeaza
optiunea;
 
c) adeverinta/adeverinte cu calificativele din anii scolari evaluati;
 
d) adeverinta de vechime;
 
e) fisa de (auto)evaluare pentru gradatie de merit elaborata de inspectoratul scolar la categoria de personal didactic la care candideaza, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare;
 
f) raportul de activitate pentru perioada evaluata, ce trebuie sa respecte ordinea criteriilor/subcriteriilor din fisa de (auto)evaluare si sa contina trimiteri explicite la documentele justificative din dosar;
 
g) declaratia pe propria raspundere prin care se confirma ca documentele depuse la
dosar apartin candidatului si ca prin acestea sunt certificate activitatile desfasurate, conform anexei nr. 4;
 
h) documentele justificative, grupate pe criteriile si subcriteriile din fisa de (auto)evaluare pentru gradatie de merit, elaborata de inspectoratul scolar la categoria de personal didactic la care candideaza, certificate "conform cu originalul" de catre conducerea unitatii/institutiei de invatamant la care candidatul depune dosarul. Inspectoratul scolar poate sa stabileasca, prin procedura proprie, ca documentele justificative sa fie prezentate doar in format electronic, scanate.
 
(3) Candidatul are obligatia sa respecte ordinea criteriilor si subcriteriilor din fisa de (auto)evaluare la indosarierea documentelor justificative si paginatia din opisul intocmit in numerotarea paginilor. Documentele justificative depuse la dosar care nu respecta conditia mai sus mentionata nu vor fi luate in considerare in vederea evaluarii si punctarii. In cazul in care in dosarele candidatilor exista documente justificative eronate/false, dosarul nu se evalueaza. Un document justificativ poate fi evaluat si punctat numai o data, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu din fisa de (auto)evaluare. Dupa depunerea dosarului de inscriere la concurs nu se mai admite completarea acestuia cu alte documente.
 
(4) Candidatul isi prezinta raportul de activitate in plenul consiliului profesoral/consiliului de administratie. Consiliul profesoral al unitatii/institutiei de invatamant, respectiv consiliul de administratie acolo unde nu exista consiliu profesoral conform legii, pe baza dezbaterilor asupra modului in care raportul reflecta realizarile candidatului potrivit fisei de evaluare si documentelor doveditoare, formuleaza o apreciere sintetica asupra rezultatelor candidatului, consemnata in procesul-verbal de sedinta.
 
(5) Directorul/delegatul desemnat de conducerea unitatii/institutiei de invatamant depune la registratura inspectoratului scolar dosarul candidatului, incluzand, pe langa documentele enumerate la alin. (2), o copie a procesului-verbal din cadrul consiliului profesoral/consiliului de administratie in care s-au formulat aprecieri sintetice asupra rezultatelor, certificata"conform cu originalul". Pentru personalul didactic de conducere, indrumare si control care participa la concursul pentru acordarea gradatiei de merit, certificarea documentelor se face de catre conducerea inspectoratului scolar.
 
 
(6) Ministerul Educatiei Nationale poate sa stabileasca o procedura de incarcare electronica pe platforma informatica dedicata a dosarului de inscriere la concursul pentru obtinerea gradatiei de merit.
 
(7) Consiliul consultativ al disciplinei verifica existenta documentelor enumerate la
alin. (2), respectarea prevederilor alin. (3). in urma consultarii consiliului consultativ al disciplinei, consemnata in procesul-verbal al sedintei, inspectorul scolar care coordoneaza disciplina intocmeste un raport motivat referitor la activitatea candidatului in specialitate, acordand punctajul ca suma a punctelor pentru fiecare criteriu din fisa de (auto)evaluare pentru gradatie de merit. Membrii consiliului consultativ isi asuma, prin semnatura, in procesul-verbal al sedintei si in raportul motivat, evaluarea dosarelor. Modelul raportului motivat este prevazut in anexa nr. 3. Inspectorul scolar care coordoneaza disciplina completeaza punctajul pentru fiecare criteriu/subcriteriu in fisa de (auto)evaluare a candidatului, asumat prin semnatura.
 
(8) Comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit primeste documentatia de la inspectorul scolar care coordoneaza disciplina, pe care o examineaza, intocmeste raportul motivat si stabileste punctaje pe criterii/subcriterii si punctajul final, pe care le consemneaza in fisa de (auto)evaluare pentru gradatie de merit. Presedintele comisiei de evaluare isi asuma prin semnatura raportul motivat si punctajul stabilit. Comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit intocmeste lista cuprinzand candidatii in ordinea descrescatoare a punctajelor, pe posturi si discipline. Lista astfel intocmita, asumata de toti membrii comisiei, este inregistrata si prezentata in consiliul de administratie al inspectoratului scolar.
 
(9) In consiliul de administratie al inspectoratului scolar, presedintele comisiei de
evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit prezinta rezultatele evaluarii dosarelor candidatilor participanti la concursul de acordare a gradatiilor de merit.
 
(10) Consiliul de administratie al inspectoratului scolar aproba lista cu rezultatele candidatilor participanti la concurs, in ordinea descrescatoare a punctajului acordat. Lista se afiseaza la sediul inspectoratului scolar, conform graficului prevazut in anexa nr. 1. in cazul Palatului National al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit din cadrul Ministerului Educatiei Nationale aproba lista cu rezultatele candidatilor participanti la concurs si o afiseaza la sediul Ministerului Educatiei Nationale conform graficului prevazut in anexa nr. 1.
 
(11) Pentru personalul didactic auxiliar, procedura de acordare a gradatiei de merit se stabileste la nivelul inspectoratului scolar de catre comisia paritara si se aproba in consiliul de administratie al inspectoratului scolar.
 
ART. 10
 
(1) Candidatii participanti la concursul de acordare a gradatiei de merit au dreptul de a contesta punctajul acordat, la inspectoratul scolar, in conformitate cu graficul prevazut in anexa nr. 1. Comisia de solutionare a contestatiilor, numita prin decizie a inspectorului scolar general, este formata din:
 
 
a) presedinte - inspectorul scolar general/directorul casei corpului didactic; pentru Palatul National al Copiilor - director pentru invatamant preuniversitar din cadrul
Ministerului Educatiei Nationale;
 
b) secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare/retea scolara; pentru Palatul National al Copiilor - un reprezentant al Directiei Generale Economica din cadrul Ministerului Educatiei Nationale;
 
c) membri - consilierul juridic al inspectoratului scolar, inspectori scolari/metodisti ai inspectoratului scolar, reprezentanti ai personalului didactic auxiliar din unitatile de invatamant, altii decat cei care au evaluat initial dosarele; pentru Palatul National al Copiilor - inspectori din cadrul Directiei Generale Educatie Timpurie,invatamant Primar si Gimnazial si un consilier juridic al Directiei Generale Juridic din Ministerul Educatiei Nationale, altii decat cei care au facut parte din comisia de evaluare a dosarelor.
 
(2) Situatiile exceptionale in care presedintele comisiei de solutionare a contestatiilor nu poate fi inspectorul scolar general/directorul casei corpului didactic se solutioneaza cu informarea si avizul Ministerului Educatiei Nationale.
 
(3) In perioada depunerii contestatiilor, comisia paritara de la nivelul inspectoratului scolar poate hotari, la nivel de principiu, ca gradatiile de merit ramase neutilizate ca urmare a numarului insuficient de solicitari la anumite categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, indrumare si control/didactic auxiliar) si discipline/domenii sa fie redistribuite pentru solutionarea eventualelor contestatii la alte categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, indrumare si control/didactic auxiliar) si discipline/domenii.
 
(4) Contestatiile se solutioneaza, prin reevaluarea dosarelor, in termen de 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a acestora. Punctajele rezultate in urma reevaluarii sunt consemnate in raportul motivat intocmit conform anexei nr. 3 si in fisa de (auto)evaluare pentru gradatie de merit si sunt asumate de catre presedintele comisiei de contestatii. La finalul lucrarilor, comisia de contestatii genereaza lista cuprinzand punctajele tuturor candidatilor, asumata de toti membrii comisiei, care va fi inregistrata si prezentata in consiliul de administratie al inspectoratului scolar.

Presedintele comisiei de solutionare a contestatiilor transmite raspunsul scris la contestatii, argumentat, din raportul motivat.
 
(5) Hotararea comisiei de contestatii este definitiva si poate fi contestata la instanta de contencios administrativ competenta, contestatia reprezentand plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(6) Reprezentantii organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar din judet/municipiul Bucuresti participa in calitate de observatori la toate lucrarile comisiei de contestatii, au drept de acces la toate documentele si au dreptul sa solicite consemnarea in procesul-verbal a propriilor observatii. Neparticiparea observatorilor, desi au fost convocati cu 48 de ore inainte de solutionarea contestatiilor, nu viciaza procedura.
 
(7) Dupa primirea listei cuprinzand punctajele acordate de comisia de contestatii, consiliul de administratie al inspectoratului scolar aproba lista finala cu rezultatele candidatilor participanti la concurs, in ordinea descrescatoare a punctajului acordat, inclusiv redistribuirea gradatiilor ramase neutilizate conform alin. (3), tinand cont de punctajele obtinute in urma evaluarii la contestatie.
 
ART. 11
 
Inspectorul scolar general inainteaza lista candidatilor validati Directiei Generale Educatie Timpurie, invatamant Primar si Gimnazial din cadrul Ministerului Educatiei Nationale pentru emiterea ordinului ministrului. Lista transmisa la Ministerul Educatiei Nationale, cu adresa de inaintare, contine anexele cuprinzand:
a) numarul total si modul de calcul al numarului de gradatii acordate la nivelul
judetului/municipiului Bucuresti/Palatului National al Copiilor, conform situatiei
prevazute in anexa nr. 5;
 
b) observatiile liderilor de sindicat desemnati de federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de munca unic la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, care au participat la procedura de acordare a gradatiei de merit, cu statut de observatori;
 
c) tabelul nominal si punctajul pentru candidatii aprobati, conform anexei nr. 2.
 
ART. 12
 
(1) Directia Generala Educatie Timpurie, invatamant Primar si Gimnazial din cadrul Ministerului Educatiei Nationale verifica incadrarea in numarul de locuri calculat si elaboreaza ordinul ministrului pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din unitatile/institutiile de invatamant care beneficiaza de gradatie de merit.
 
(2) in situatia constatarii neincadrarii in numarul de locuri calculat, conducerea Ministerului Educatiei Nationale poate stabili reluarea procedurii de acordare a gradatiei de merit de catre inspectoratul scolar sau reevaluarea dosarelor candidatilor inscrisi la concursul pentru acordarea gradatiei de merit din judetul respectiv sau din municipiul Bucuresti de catre comisii constituite la nivelul Ministerului Educatiei Nationale din inspectori, consilieri, experti din cadrul Ministerului Educatiei Nationale si din inspectori scolari, consilieri, experti din cadrul inspectoratelor scolare, cu participarea reprezentantilor organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de munca unic la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, cu statut de observatori. Aceste situatii nu intra sub incidenta perioadelor/termenelor prevazute in Graficul desfasurarii concursului pentru acordarea gradatiilor de merit - sesiunea 2018, prevazut in anexa nr. 1.
 
CAPITOLUL V
 
Dispozitii tranzitorii si finale
 
 
ART. 13
 
(1) Candidatii inscrisi la concursul de acordare a gradatiei de merit, sesiunea 2018, au obligatia de a completa o declaratie pe propria raspundere prin care sa confirme ca documentele depuse la dosar le apartin si ca prin acestea sunt certificate activitatile desfasurate, conform modelului prevazut in anexa nr. 4.
 
(2) Cadrele didactice si personalul didactic auxiliar care participa la concursul pentru acordarea gradatiei de merit nu pot face parte din nicio comisie implicata in concurs.
 
(3) In cazul in care inspectorul scolar general adjunct/inspectorul scolar general candideaza in vederea obtinerii gradatiei de merit, acesta este inlocuit cu un alt inspector scolar, cu informarea Ministerului Educatiei Nationale.
 
(4) Membrii comisiilor de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit, respectiv ai comisiei de solutionare a contestatiilor nu pot avea in randul candidatilor rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv. Membrii comisiilor semneaza in acest sens cate o declaratie pe propria raspundere. Declaratiile sunt predate presedintiilor comisiilor implicate in concurs si se pastreaza la inspectoratul scolar.
 
ART. 14
 
(1) Personalul didactic militar/cu statut special din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridica din sistemul de aparare, informatii, ordine publica si securitate nationala beneficiaza de gradatie de merit conform reglementarilor proprii.
 
(2) Propunerile pentru acordarea gradatiei de merit personalului didactic civil din unitati militare de invatamant preuniversitar se evalueaza si se valideaza la nivelul inspectoratului scolar pe raza caruia aceste unitati isi desfasoara activitatea, excedand numarului de gradatii calculat conform art. 2 alin. (1). Inspectoratele scolare informeaza institutiile de invatamant preuniversitar asupra rezultatului concursului.
 
(3) Propunerile pentru acordarea gradatiei de merit personalului didactic civil din unitati militare de invatamant preuniversitar se centralizeaza de catre Ministerul Educatiei Nationale, care le transmite Ministerului Apararii Nationale.
 
ART. 15
 
Incepand cu sesiunea 2019, de acordare a gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat, pentru personalul didactic de predare, respectiv pentru personalul de conducere, indrumare si control care a depus, in calitate de autor/coautor un proiect de manual scolar conform prevederilor Ordinului ministerului educatiei nationale nr. 5645/2017, declarat Admis din punct de vedere al criteriilor de evaluare a calitatii stiintifice si didactice a continutului (art.10 din Ordinul ministerului educatiei nationale nr. 5645/2017) se acorda punctajul maxim – 16 puncte in cadrul criteriului mentionat la art. 6 alin. (5) pct. 1 lit. i).
 
ART. 16
 
Anexele nr. 1 – 5 fac parte integranta din prezenta metodologie.
 
 
ANEXA nr. 1 la metodologie
 
GRAFICUL desfasurarii concursului pentru acordarea gradatiilor de merit - sesiunea 2018
 
1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de catre comisia paritara de la nivelul inspectoratului scolar, stabilirea numarului gradatiilor de merit si a punctajului minim pe categorii de personal si pe discipline/domenii/niveluri de invatamant
 
Termen: 14 mai 2018
 
2. Comunicarea fiselor de evaluare, a numarului gradatiilor de merit si a punctajului minim pe categorii de personal si pe discipline/domenii/niveluride invatamant de catre  inspectoratul scolar, in teritoriu
 
Perioada: 15 - 18 mai 2018
 
3. Depunerea, de catre candidati, a dosarelor la secretariatul unitatii/institutiei de invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridica si realizarea aprecierii  sintetice asupra rezultatelor candidatului, in consiliul profesoral
 
Perioada: 21 mai – 12 iunie 2018
 
4. Depunerea dosarelor care contin documentele justificative privind activitatea
candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului scolar
 
Perioada: 12 - 15 iunie 2018
 
5. Analiza dosarelor de catre inspectorul scolar care coordoneaza disciplina, cu consultarea consiliului consultativ si elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului in specialitate
 
Perioada: 18 - 29 iunie2018
 
6. Verificarea dosarelor si acordarea punctajelor de catre comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit
 
Perioada: 2 – 13 iulie 2018
 
7. Aprobarea listei cuprinzand punctajele acordate in urma evaluarii, de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar
 
Perioada: 16 – 17 iulie 2018
 
8. Afisarea listei cuprinzand punctajele acordate in urma evaluarii la avizierul inspectoratului scolar
 
Termen: 18 iulie 2018
 
9. Depunerea contestatiilor asupra punctajului acordat si stabilirea numarului gradatiilor de merit ce pot fi redistribuite
18
 
Zilele: 19 – 23 iulie 2018
 
10. Solutionarea contestatiilor de catre comisia de contestatii
 
Perioada: 24 – 26 iulie 2018
 
11. Validarea rezultatelor finale ale concursului de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea acestora la inspectoratele scolare
 
Termen: 27 iulie 2018
 
12. inaintarea la Ministerul Educatiei Nationale a listelor cu personalul didactic din
unitatile de invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridica, validat in vederea acordarii gradatiei de merit
 
Termen: 30 iulie 2018
 
13. Emiterea ordinului ministrului educatiei nationale
 
Termen: 30 august 2018
 
NOTA: Personalul didactic de la Palatul National al Copiilor depune dosarele pentru concursul de acordare a gradatiei de merit la registratura Ministerului Educatiei Nationale, respectand graficul. ANEXA nr. 2 la metodologie

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Copilul tau se pregateste pentru examenul de limba engleza la un liceu bilingv?


Esti ingrijorat de performanta copilului tau?

Ofera-i acum solutia: Culegerea de Teste rezolvate pentru proba scrisa si orala!

Avantaje:

- siguranta unui antrenament conform cerintelor programei Ministerului Educatiei Nationale in vigoare;
- cunoasterea si intelegerea corecta a modului de rezolvare a testelor;
- reusita la examen prin exercitiul repetat;
- utilizarea eficienta a timpului de lucru.


...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

gradatii de merit 2018gradatie de meritgradatie de merit invatamant


x

Lasa un raspuns
Comentarii [1 comentariu]Adauga comentariul tau

04Mai.2018

Poldark 04 Mai. 2018 17:19:54

Sa se termine cu nenorocirile astea care au distrus calitatea invatamantului! Alergatorii dupa gradatii, colectionarii de diplome, ei, talentatii si cireasa de pe tort a scolilor...RENUNTATI LA GRADATIILE DE NEMERIT CARE AU IMPARTIT CANCELARIILE IN DOUA!
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitNoile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//