ţóÂ

A aparut Ordinul Ministerului Educatiei pentru Invatamantul online - va exista o "monitorizare a activitatii online a cadrelor didactice"

De Laura Galescu
la 22 Apr. 2020
20 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

A aparut Ordinul Ministerului Educatiei pentru Invatamantul online - va exista o "monitorizare a activitatii online a cadrelor didactice"22Apr.2020

Ministerul Educatiei a emis ordinul de ministru cu instructiunile pentru desfasurarea cursurilor din invatamantul preuniversitar in mediul online.

Conform acestui ordin, prezenta online la cursuri a elevilor si a cadrelor didactice va fi monitorizata de unitatile de invatamant.
 
Ordinul ofera un ghid cu instructiuni si stabileste responsabilitatile inspectoratelor scolare, ale unitatilor de invatamant preuniversitar, ale profesorilor, elevilor si parintilor.  
 
 
Va prezentam mai jos ordinul integral pentru Invatamantul online:
 
ORDIN
de aprobare a Instructiunii privind asigurarea continuitatii procesului de invatare la nivelul sistemului de invatamant preuniversitar
 
Avand in vedere:
 
- prevederile art. 94, alin. (2) lit. c) si lit.e) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare,
- prevederile art. 1 din Hotararea Comitetului national pentru Situatii Speciale de
Urgenta nr. 6/2020,
- prevederile art. 49 din Anexa 1 la Decretul nr. 195/2020, privind instituirea starii de
urgenta pe teritoriul Romaniei si ale Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 19/2020,
- prevederile Decretului nr. 240/2020, privind prelungirea starii de urgenta pe intreg
teritoriul Romaniei, instituita prin Decretul nr.195/2020,
- in temeiul prevederilor art. 6 lit. d) si art. 15 alin. (3) din H.G. nr. 24/2020 privind
organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,

MINISTRUL EDUCATIEI SI CERCETARII
emite prezentul ordin:

Art. 1 Se aproba Instructiunea privind asigurarea continuitatii procesului de invatare la
nivelul sistemului de invatamant preuniversitar prevazuta in Anexa, care face parte din
prezentul ordin.

Art. 2 Directia Generala invatamant Preuniversitar, Centrul National de Politici si Evaluare
in Educatie, Directia Minoritati, Directia Tehnologia Informatiei si Comunicatiei,
Inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti si unitatile de
invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1.
 
 

Anexa la OMEC nr. 4135 / 21.04.2020
 
INSTRUCTIUNE
pentru crearea si / sau intarirea capacitatii sistemului de invatamant preuniversitar
prin invatare on-line
 
Sectiunea 1 - Dispozitii generale
 
Art. 1 (1) Prezenta Instructiune reglementeaza masurile la nivelul Ministerului Educatiei
si Cercetarii, al inspectoratelor scolare si al unitatilor de invatamant preuniversitar in
vederea continuarii procesului de invatare la nivelul sistemului de invatamant
preuniversitar.
(2) Masurile prevazute de prezenta instructiune au scopul de a asigura desfasurarea
procesului de invatare on-line.
 
Sectiunea 2 - Masuri la nivelul Ministerului Educatiei si Cercetarii si al institutiilor
centrale din subordine / in coordonare
 
Art. 2. Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin Directia Generala invatamant
Preuniversitar (DGIP), elaboreaza si adopta Planul national de interventie educationala
pentru situatia suspendarii cursurilor din invatamantul preuniversitar.
Art. 3. (1) Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin Centrul National de Politici si Evaluare
in Educatie  (CNPEE), operationalizeaza portalul Digital pe educred.ro
(https://diaital.educred.ro), ca totalitate a platformelor de e-learning si a resurselor
de invatare on-line asigurate si, dupa caz, validate si recomandate de Ministerul
Educatiei si Cercetarii.
(2) Portalul Digital pe educred.ro va contine o sectiune cu tutoriale si alte materiale de
invatare, destinata formarii si sustinerii cadrelor didactice, in vederea proiectarii,
realizarii, evaluarii activitatilor de invatare on-line si gestionarii activitatilor elevilor pe
platforme de invatare on-line.
(3) Ministerul Educatiei si Cercetarii dezvolta instrumente pentru toti actorii din
sistemul de invatamant: prescolari, elevi, cadre didactice, directori ai unitatilor de
invatamant, inspectori scolari, consilieri scolari, parinti/reprezentanti legali etc., in
vederea monitorizarii, sustinerii si imbunatatirii accesului la invatare.
 
(4) Informatiile relevante pentru monitorizarea, sustinerea si imbunatatirea accesului
la invatare vor fi completate in SIIIR de unitatile de invatamant, in conformitate cu
solicitarile Ministerului Educatiei si Cercetarii.
 
Art. 4. (1) CNPEE, pe baza datelor preluate din SIIIR elaboreaza si publica, semestrial,
analize privind accesul unitatilor de invatamant, al cadrelor didactice si al elevilor la
resurse pentru invatarea on-line, precum si referitoare la pregatirea cadrelor didactice
pentru utilizarea platformelor de e-learning si a resurselor de invatare on-line asigurate
si, dupa caz, validate si recomandate de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
(2) Analizele vor evidentia pentru fiecare unitate de invatamant si pentru fiecare
structura subordonata:
a) dotarea cu terminale de tip desktop, laptop, tableta functionale.
b) conectarea la internet.
c) gradul de acces al unitatilor de invatamant la platforme de invatare, instrumente si
resurse necesare desfasurarii activitatilor de invatare on-line;
d) numarul si procentajul cadrelor didactice, care dispun de terminale de tip desktop,
laptop, tableta si telefon inteligent, conectate la internet, in folosinta exclusiva si/sau
partajata cu alti membri ai familiei;
e) numarul si procentajul elevilor, care dispun de terminale de tip desktop, laptop,
tableta si telefon inteligent, conectate la internet, in folosinta exclusiva si/sau
partajata cu alti membri ai familiei;
f) aspecte privind calitatea procesului didactic on-line prin valorificarea rezultatelor din
instrumentele de feedback.
 
Art. 5. (1) Ministerul Educatiei si Cercetarii va face demersurile necesare pentru
introducerea in curriculumul programelor de formare psihopedagogica initiala, a
disciplinelor de pregatire didactica si practica de specialitate (obligatorii) pentru
dezvoltarea competentelor de integrare a tehnologiei in procesul de predare-invatare-
evaluare.
(2) incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei instructiuni, Casele Corpului Didactic
vor elabora programe de formare continua destinate personalului didactic, iar Comisia
Specializata de Acreditare (CSA) din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii, va
acredita, cu prioritate, programe pentru dezvoltarea competentelor de integrare a
tehnologiei in procesul de predare-invatare-evaluare, pentru cadrele didactice.
 
Art. 6. (1) Ministerul Educatiei si Cercetarii poate decide, in cazuri justificate (de
exemplu, suspendarea cursurilor ca urmare a instituirii, pe teritoriul Romaniei, a starii
de urgenta) si pe baza unor instructiuni emise in prealabil, ca evaluarea la anumite
discipline/module poate fi realizata si on-line.
 
(2) Ministerul Educatiei si Cercetarii elaboreaza si disemineaza, prin expertii Centrului
National de Politici in Evaluare si Examinare (CNPEE), pe toata perioada suspendarii
cursurilor, resurse de antrenament de tip test si bareme de evaluare si de notare
necesare pregatirii individuale pentru sustinerea Evaluarii Nationale a elevilor de clasa
a VIil-a si a Examenului National de Bacalaureat.
(3) Ministerul Educatiei si Cercetarii actualizeaza actele normative care reglementeaza
fisa postului cadrelor didactice si evaluarea acestora, incluzand atributii specifice si
indicatori de performanta, referitori la proiectarea, realizarea si evaluarea activitatilor
de invatare on-line.
 
Sectiunea 3 - Masuri la nivelul inspectoratelor scolare
 
Art. 7. Inspectoratele scolare judetene/ al municipiului Bucuresti realizeaza
urmatoarele activitati:
a) elaboreaza Planul judetean / al Municipiului Bucuresti de interventie educationala
pentru situatia suspendarii cursurilor prin adaptare la specificul regional si local in
concordanta cu Planul national prevazut la Art. 2;
b) monitorizeaza organizarea si desfasurarea activitatilor suport pentru invatarea on-
line in unitatile de invatamant din subordine;
c) monitorizeaza completarea in SIIIR de catre unitatile de invatamant, a informatiilor
relevante pentru sustinerea si imbunatatirea accesului la invatare al beneficiarilor
sistemului de educatie analizeaza aceste date cu scopul actualizarii periodice a planului
prevazute la lit. a);
d) colaboreaza cu autoritatile administratiei publice judetene si locale in vederea
asigurarii echipamentelor informatice si a conectarii la Internet a unitatilor de
invatamant;
e) asigura, monitorizeaza, analizeaza si pune in aplicare impreuna cu unitatile de
invatamant, cu casele corpului didactic si cu furnizorii programelor de formare continua
acreditate, pregatirea personalului didactic din invatamantul preuniversitar;
f) indruma prin inspectorii scolari de specialitate / profesorii metodisti, cadrele
didactice in:
- proiectarea activitatilor de predare-invatare-evaluare on-line;
- elaborarea unor exemple de resurse educationale;
g) organizeaza sesiuni on-line cu cadrele didactice pentru transferul de bune practici in
invatarea on-line; 
 
c) particip─â împreun─â cu celelalte cadre didactice ╚Öi conducerea unit─â┼úii de înv─â┼ú─âmânt,
la stabilirea platformelor, aplicaţiilor și resurselor educaţionale deschise care se
recomand─â a fi utilizate în activitatea desf─â╚Öurat─â;
 
d) transmite elevilor de la clasa pe care o coordoneaz─â programul stabilit la nivelul
unit─â╚Ťii de înv─â╚Ť─âmânt, precum ╚Öi alte informa╚Ťii relevante pentru facilitarea înv─â╚Ť─ârii
on-line;
 
e) men┼úine leg─âtura cu cadrele didactice de specialitate în ceea ce prive╚Öte participarea
la activit─â╚Ťile de înv─â┼úare on-line a elevilor din clasa pe care o coordoneaz─â;
 
f) oferă consiliere elevilor clasei pentru participarea acestora la activităţilor suport
pentru înv─â┼úarea on-line;
 
9) asigură comunicarea cu părinţii elevilor;
 
h) colectează feedback-ul de la elevi și părinţi, cadrele didactice de la clasă, cu privire
la organizarea ╚Öi desf─â╚Öurarea activit─â╚Ťii suport pentru înv─â┼úarea on-line ╚Öi îl transmit
conducerii unit─â┼úii de înv─â┼ú─âmânt;
 
i) intervine în solu╚Ťionarea unor situa╚Ťii specifice cu privire la desf─â╚Öurarea activit─â┼úii,
în care sunt implica┼úi elevii / profesorii clasei.

Sectiunea 4 - Masuri la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar
 
Art. 8. Conducerea unitatii de invatamant desfasoara urmatoarele activitati de
facilitare a invatarii on-line:
 
a) aplica planul de actiune al ISJ / ISMB prevazut la art. 7, lit. a);
b) informeaza, prin intermediul cadrelor didactice, elevii si parintii acestora, cu privire
la perioada suspendarii cursurilor in unitatea de invatamant si la modalitatea de
organizare a activitatii suport pentru invatarea on-line in aceasta perioada, inclusiv cu
privire la drepturile si obligatiile acestora;
c) realizeaza completarea in SIIIR a informatiilor relevante pentru sustinerea si
imbunatatirea accesului la invatare al beneficiarilor sistemului de educatie;
d) asigura accesul cadrelor didactice si elevilor la platforme educationale, prin
inregistrarea unitatii de invatamant (daca este cazul);
e) colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale si cu inspectoratul scolar,
pentru completarea dotarii cu echipamente informatice si pentru conectarea la
internet, in functie de nevoile identificate;
f) analizeaza nevoile de dezvoltare a competentelor digitale ale cadrelor didactice si le
desemneaza pe cele care trebuie sa participe la programe de formare;
g) stabileste, impreuna cu cadrele didactice si profesorii diriginti, platformele,
aplicatiile si resursele educationale deschise care se recomanda a fi utilizate in
activitatea desfasurata;
h) realizeaza, impreuna cu profesorii diriginti si cadrele didactice, un program
saptamanal care include activitatile de invatare on-line pentru fiecare disciplina de
studiu, avand in vedere o durata echilibrata a acestora;
i) stabileste modalitatea de monitorizare a realizarii activitatilor on-line de catre
cadrele didactice;
j) identifica si aplica modalitati de sustinere a activitatii pentru posibile cazuri speciale,
inclusiv pentru elevii cu cerinte educationale speciale (CES);
k) aplica mecanismele de colectare a feedback-ului de la elevi, parinti, cadre didactice,
alte categorii de personal implicat in organizarea si desfasurarea activitatii suport
pentru invatarea on-line, in scopul luarii masurilor care sa conduca la imbunatatirea
accesului, participarii si a calitatii activitatii;
|) actualizeaza fi┼čele posturilor cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar, cu
atributii referitoare la activitatile de invatare on-line.

Art. 9. (1) Educatoarea / Profesorul pentru invatamant prescolar/ invatatorul de la
clasele pregatitoare, clasele I si clasele a Il-a / Profesorul pentru invatamant primar
de la clasele pregatitoare, clasele I si clasele a Il-a realizeaza, dupa caz, urmatoarele
activitati:
a) informeaza parintii prescolarilor / elevilor cu privire la perioada suspendarii cursurilor
in unitatea de invatamant si modalitatea de organizare a activitatii suport pentru
invatarea on-line, inclusiv cu privire la drepturile si obligatiile acestora;
b) coordoneaza activitatea grupei/ clasei si colaboreaza cu celelalte cadre didactice in
vederea asigurarii continuitatii participarii prescolarilor/ elevilor la activitatea de
invatare on-line;
c) participa impreuna cu celelalte cadre didactice si conducerea unitatii de invatamant,
la stabilirea platformelor, aplicatilor si resurselor educationale deschise care se
recomanda a fi utilizate in activitatea desfasurata;
d) transmite parintilor prescolarilor/ elevilor de la grupa / clasa pe care o coordoneaza
programul stabilit la nivelul unitatii de invatamant, precum si alte informatii relevante
pentru facilitarea invatarii on-line;
e) asigura comunicarea cu parintii pentru participarea prescolarilor/ elevilor la
activitatile suport pentru invatarea on-line;
f) colecteaza feedback-ul de la prescolari/elevi si parinti, cu privire la organizarea si
desfasurarea activitatii suport pentru invatarea on-line si il transmit conducerii unitatii
de invatamant;
9) intervine in solutionarea unor situatii specifice cu privire la desfasurarea activitatii,
in care sunt implicati prescolarii/elevii grupei/clasei.
(2) invatatorul de la clasele a Ill-a si clasele a IV-a / Profesorul pentru invatamant
primar de la clasele a Ili-a si clasele a IV-a / Profesorul diriginte realizeaza, dupa caz,
urmatoarele activitati:
a) informeaza elevii si parintii acestora cu privire la perioada suspendarii cursurilor in
unitatea de invatamant si modalitatea de organizare a activitatii suport pentru
invatarea on-line, inclusiv cu privire la drepturile si obligatiile acestora;
b) coordoneaza activitatea clasei si colaboreaza cu celelalte cadre didactice in vederea
asigurarii continuitatii participarii elevilor la activitatea de invatare on-line;
c) particip─â împreun─â cu celelalte cadre didactice ╚Öi conducerea unit─â┼úii de înv─â┼ú─âmânt,
la stabilirea platformelor, aplicaţiilor și resurselor educaţionale deschise care se
recomand─â a fi utilizate în activitatea desf─â╚Öurat─â;
d) transmite elevilor de la clasa pe care o coordoneaz─â programul stabilit la nivelul
unit─â╚Ťii de înv─â╚Ť─âmânt, precum ╚Öi alte informa╚Ťii relevante pentru facilitarea înv─â╚Ť─ârii
on-line;
e) men┼úine leg─âtura cu cadrele didactice de specialitate în ceea ce prive╚Öte participarea
la activit─â╚Ťile de înv─â┼úare on-line a elevilor din clasa pe care o coordoneaz─â;
f) oferă consiliere elevilor clasei pentru participarea acestora la activităţilor suport
pentru înv─â┼úarea on-line;
g) asigură comunicarea cu părinţii elevilor;
h) colectează feedback-ul de la elevi și părinţi, cadrele didactice de la clasă, cu privire
la organizarea ╚Öi desf─â╚Öurarea activit─â╚Ťii suport pentru înv─â┼úarea on-line ╚Öi îl transmit
conducerii unit─â┼úii de înv─â╚Ť─âmânt;
i) intervine în solu╚Ťionarea unor situa╚Ťii specifice cu privire la desf─â╚Öurarea activit─â┼úii,
în care sunt implica┼úi elevii / profesorii clasei.

Art.10. Cadrele didactice realizează următoarele activităţi:
 
a) colectează informaţii necesare accesului și participării elevilor la activitatea de
predare-înv─â╚Ťare-evaluare desf─â╚Öurat─â on-line;
b) proiecteaz─â activitatea suport pentru înv─â┼úarea on-line, din perspectiva principiilor
didactice ╚Öi a celor privind înv─â┼úarea on-line;
c) desf─â╚Öoar─â activitatea didactic─â în sistem on-line ╚Öi sunt responsabile de asigurarea
calit─â╚Ťii actului educa╚Ťional;
d) elaboreaz─â, adapteaz─â, selecteaz─â resurse educa╚Ťionale deschise, sesiuni de înv─â╚Ťare
pe platforme educa╚Ťionale, aplica┼úii, precum ╚Öi alte categorii de resurse ╚Öi mijloace care
pot fi utilizate, în procesul de înv─â┼úare on-line.
e) elaboreaz─â instrumente de evaluare aplicabile on-line, pentru înregistrarea
progresului elevilor;
f) ofer─â feedback constructiv permanent fiec─ârui elev, în urma particip─ârii la activit─â┼úile
desfășurate și a rezolvării sarcinilor de lucru;
g) raporteaz─â conducerii unit─â╚Ťii de înv─â┼ú─âmânt activitatea desf─â╚Öurat─â, ┼úinând seama
de modalităţile și termenele de raportare stabilite de către aceasta;
h) particip─â la activit─â╚Ťile de formare ╚Öi webinariile recomandate de c─âtre MEC, ISJ /
ISMB ╚Öi conducerea unit─â┼úii de înva╚Ťamânt.

Art. 11. (1) Parintele, tutorele legal instituit sau sustinatorul legal are obligatia de a
lua toate masurile necesare pentru a asigura accesul si participarea prescolarului/
elevului la activitatile de invatare on-line organizate de unitatea de invatamant.
(2) Parintele, tutorele legal instituit sau sustinatorul legal raspunde material pentru
distrugerea echipamentelor informatice si de comunicare in situatia in care acestea
apartin patrimoniului unitatii de invatamant.

Art. 12.(1) Prescolarul/ elevul are dreptul de a avea acces gratuit la portalurile,
platformele de invatare, bibliotecile virtuale si la alte resurse de invatare digitale, in
functie de nevoi.
(2) Elevul are obligatia de a participa la activitatile de invatare on-line stabilite de
unitatea de invatamant.
 
Sectiunea 5 - Dispozitii finale
 
Art. 13. Ministerul Educatiei si Cercetarii va actualiza legislatia subsecventa Legii
educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in
concordanta cu prevederile prezentei Instructiuni.
 
Art. 14. La reluarea activitatii de predare-invatare-evaluare in unitatile de invatamant,
activitatea suport pentru invatarea on-line poate fi valorificata de cadrul didactic prin
calificativ/nota cu acordul elevului sau cu acordul parintelui/tutorelui legal.
 
Art. 15. (1) Pentru prescolarii/elevii din medii dezavantajate, inspectoratele scolare si
unitatile de invatamant, cu sprijinul autoritatilor locale si al altor parteneri
educationali, iau masuri pentru asigurarea conditiilor necesare si a accesului la activitati
de invatare prin identificarea nevoilor si a solutiilor de dotare cu echipamente
informatice si conectare la internet.
(2) Unitatile de invatamant vor realiza planuri de recuperare si planuri remediale pentru
elevii care in perioada suspendarii cursurilor nu au putut participa, din motive obiective,
la activitatile de invatare on-line. Acestea vor fi aplicate imediat dupa reluarea
cursurilor.
 
Art. 16. In organizarea si desfasurarea activitatilor in mediul virtual se asigura
respectarea cerintelor privind protectia datelor cu caracter personal, conform
prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului
Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor
date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Pregatire pentru EVALUAREA NATIONALA - simplu si rapid


NOU: Academia.ro – platforma digitala interactiva pentru pregatirea personalizata in vederea succesului copilului la examenul de Evaluare Nationala.

 Site-ul contine 3 sectiuni cu Teste de Antrenament pentru:

 ->  Limba si Literatura romana (25 de teste, 450 de subiecte rezolvate si explicate)

 ->  Matematica (25 de teste, 300 de exercitii rezolvate si explicate)
 ->  Limba Engleza (30 de teste, 600 de subiecte rezolvate si explicate)

...Vezi AICI toate Testele <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

invatamant onlineordin invatamant onlinereguli invatamant onlinelectii online


x

Lasa un raspuns
Comentarii [20 comentarii]Adauga comentariul tau

03Mai.2020

Dan 03 Mai. 2020 01:14:31

Nu v? mai arunca?i cenu?? an cap degeaba. Cine a citit tot documentul e la curent cu faptul c? UAT-urile an colaborare cu ?coala ofer? doneaz? familiilor f?r? posibilit??i financiare sistemele informatice an urma unei cereri expres formulate de cel care are grij? de educa?ia copilului. Pe de alt? parte, costurile cu internetul sunt foarte mici ?i are toat? lumea interesat? parte de un internet de calitate an func?ie de interesul fiec?ruia iar cine n-are anseamn?, printre altele, c? nu este interesat de educa?ia odraslei proprii. ├Än alt? ordine de idei, am citit an comentarii cum foarte mul?i se dau cu cwrw de p?mant c? nu pot s?-?i lase progeniturile 6-8 ore s? se holbeze la calculator insistand pe rezultatele medicale ale abuzului de display; acestora le spun c? legea ai oblig? s? aib? grij? de copiii lor atunci cand sunt acas? copiii lor, s?-i urm?reasc? pentru ca abuzul s? nu aib? loc cand erau la ?coal? era altcineva responsabil de timpul lor liber, acum sunte?i voi, deci, lua?i-v? an serios rolul de p?rin?i responsabili. Cu alte cuvinte, dac? vrei s? ai un copil educat, la curent cu noile tehnologii ?i metode de anv??are, atunci tu, ca p?rinte, trebuie s?-i asiguri modalitatea ?i supravegherea, nu s? te plangi online c? nu se poate c? nu mai po?i merge la ?coal? s? te ÔÇ×scarpiniÔÇŁ de cadrele didactice pentru orice comportament dubios al copilului t?u. Cu ?i mai pu?ine cuvinte : ÔÇ×Dac? vrei, po?i!ÔÇŁ
02Mai.2020

Lucian 02 Mai. 2020 01:09:56

Este o lege abuziva,stimata cocoana ministru.Se vede clar ca nu aveti competente profesionale.Postul pe care il aveti,este pe criterii politice.Nu poti obbliga parintii sa cumpere echipament IT in contextul actual.Noi parintii ne uitam ce sa punem azi pe masa copiilor,nu avem de unde sa scoatem acesti bani.Este ca si cum ne-ai baga mana in buzunare si asta este o magarie.Dar,cocoana,tu esti obisnuita cu magariile,se pare.Maine poimaine iti zboara si tie scaunul de ministru,cum au zburat toti inaintea ta.O sa vina unu/una si mai proasta ca tine.Va bateti joc de invatamant si de scoala,va bateti joc cu nerusinare de noi parinti si de copiii nostri.Sa va fie rusine,cocoana ministru,ne-ati convins pe majoritatea parintilor,de imbecilitatea dumitale.Asemenea oameni,cumi esti d-ta cocoana,nu au ce cauta la conducerea unui minister,mai ales in invatamantul,pe care de 30 de ani l-au capusat numai "perle"ca matale,cocoana.Asta nu se poate numi invatamant,ci mai degraba,o tentativa de a arata lumii ca statul ar fi interesat sa ne educe copiii.Sa va fie rusine,cocoana,de data asta ne-ati aratat toata nesimtirea "din dotare"
26Apr.2020

K C 26 Apr. 2020 10:18:16

Stimati antemergatori, problema nu e cu netul sau cu tableta sau telefonul, daca suntem sinceri am vazut la tara si la rromi telefoane mai tari decat am eu.Daca is pot procura pentru un "fesbuk" atunci o sa mearga si scoala online.
Problema este alta cine va avea grija de copiii nostrii cu aceste device in mana si cu toata lumea la picoare sa si invete si sa nu navigheze in alta parte?
Am ocazia sa am copii in invatamant online de 3 ani , stiu despre ce vorbesc.
Se poate realiza si cu device si internet mediu, problema vine la supravegherea copiilor.
Sa fim sincer care copil va sta 6-8 ore la calculator sa invete matematica , fizica , chimie , lb straine etc ?
Invatarea online este mult mai buna pentru copii in cazul in care are un indrumator/ supraveghetor .Dar in lipsa mai bine cea clasica trebuie lasata alegerea.
25Apr.2020

ROXANA 25 Apr. 2020 19:37:12

Doamna Ministru, nu va este ru?ine sa ne obliga?i sa le punem copiilor no?tri la dispozi?ie laptop, tableta, smartphone sau orice dispozitiv pe care sa lucreze online, cand poate sunt zile an care nu au ce manca! V-a?i gandit, oare, dac? noi, p?rin?ii suntem acas? pentru a le putea facilita accesul la net sau dac? ne permitem asa ceva! Pai, dac? stam acas? cu ce le asiguram ceea ce ne cere?i dvs? Dumneavoastr? ave?i cumva copii de varste mici ca s? vede?i ca la 6 sau 7 ani, sau chiar 3 ani nu sunt an stare sa deschid? laptopul sau orice alt dispozitiv de transmitere a informa?iei? ?i de cand doamna ministru un ordin de ministru are caracter normativ prin care ne poate pe noi, p?rin?ii obliga la ceva ce contravine Constitu?iei, prin care anv???mantul este obligatoriu ?i gratuit? Cred, an opinia mea, ?i cred ca nu doar a mea ca ar trebui sa le cere?i scuze p?rin?ilor ?i copiilor pe care i-a?i jignit ca nu au posibilitati materiale s?-?i permit? niciun fel de astfel de dispozitiv prin care sa se conecteze online, de?i isi dore?te sa anve?e ?i are acest drept?
24Apr.2020

Mihaela 24 Apr. 2020 21:07:31

Voi, astia din sistemul de educatie!
Lasati mandria prosteasca ca o sa inventati voi roata!
Apelati la specialisti din state unde sistemul de educatie si anvatamant functioneaza. Au venit speciali?ti din Finlanda si o sa mai vina daca ii chemati.
Daca vreti sa fiti mandrii, foarte bine, dar fiti destepti!
Copiati de la ei!
Furati!
Va promitem ca nu o sa va scadem nota, din contra o sa va aplaudam!
24Apr.2020

Mihaela 24 Apr. 2020 20:29:02

Am citit ordonan?a in antregime cu mult? aten?ie si interes. M? gandeam ca cei care se ocupa de educa?ie si anv???mant vor lua cu simtul responsabilit??ii ni?te m?suri ce vor veni in mod real in sprijinul tuturor copiilor. Dar ce sa vezi? Surpriza! Si ei la fel ca ceilal?i arunca pisica in ograda altora p?rin?i/copii. M? a?teptam ca in acest interval ei sa fi preg?tit deja logistica necesar? continu?rii cursurilor. Din nou m-am an?elat! Ministerul Educa?iei in prezenta ordonan?a spune ca la data intr?rii in vigoare a prezentei va elabora programe de formare continua destinate personalului didactic pana acum ce au f?cut?, mai spun ca vor colabora cu autorit??ile administra?iei publice in vederea asigur?rii echipamentelor informatice si a conect?rii la internet a unit??ilor de anv???mant Acum? In ce secol suntem?, spun ca vor andruma inspectorii, profesorii, etc pentru proiectarea activit??ilor de predare on-line, elaborarea unor exemple de resurse educa?ionale pe bune? Am senza?ia ca suntem la ni?te cursuri de recalificare, gestioneaz? ni?te raport?ri cu privire la organizarea si desf??urarea activit??ii suport pt. invatarea on-line conform formatului si termenelor stabilite de minister ave?i voi idee despre ce este vorba, ca eu nu ?tiu. Lista continua cu ce vor face ministerul, inspectoratele ?colare, ?colile si cadrele didactice. Nimic concret. Nu se ?tie anc? pe ce platforma, sub ce forma, in ce interval. Insa se ?tie clar ca P?RIN?II AU OBLIGA?IA DE A LUA TOATE M?SURILE NECESARE PENTRU A ASIGURA ACCESUL SI PARTICIPAREA ELEVULUI LA ACTIVIT??ILE DE ÎNV??ARE ON-LINE.
Pe noi p?rin?ii, nu ne-a antrebat nimeni dac? avem aceste resurse. Dac? avem telefon, laptop, calculator pentru fiecare copil. Nu ne-a antrebat dac? avem resursele financiare sa pl?tim facturile aferente utilit??ilor sau dac? ne permitem sa stam acas? pentru a le oferi copiilor telefonul sau laptop-ul.
Sunt mii de copiii care au mers la scoala f?r? pachet. Oare p?rin?ii lor vor putea sa respecte aceasta obligativitate?
Ciudat, in toat? ordonan?a nu am v?zut obliga?ii decat la p?rin?i si copii. Autorit??ile doar ne-au informat cu ce vor face dac? pot....
Toate m?surile pe care ei inten?ioneaz? sa le ia acum in stare de mare criza, ceilal?i europeni le-au luat cu mult, mult timp anainte.
Au fost si sunt foarte multi oameni care au propus ministerului reforma in anv???mant luand exemplul Finlandei, Lituaniei, etc. Nu au fost lua?i in seama nici anainte si nici acum.
R?spunsul autorit??ilor a fost ca exista programul ÔÇťPactul pentru educa?ieÔÇŁ. Se vede acum cat de bine este implementat acest program si cat de bine func?ioneaz?.
Dragi p?rin?i, dac? stam si a?tept?m ca ei sa fac? ceva bun pentru copiii, pentru viitor, vom a?tepta mult si bine. Acum au dat dovada anc? o data de ce sunt capabili.
Dac? ei ne obliga hai sa-i obligam si noi.
Lua?i atitudine, exprima?i-va!
Unde-s doi puterea creste!
24Apr.2020

Ina 24 Apr. 2020 17:52:55

Se tot spune ca in mediu rural nu exista posibilitatea ca anv???mantul sa fie on line, dar sa stiti ca aceasta problema exista si in mediul urban.
Scoala este obligatorie, stim. Dar numai pentru cei cu posibilitati?
Este discriminare, sa va intre bine in cap!
Incalcati Constitutia, "dragi " parlamentari!
24Apr.2020

Ina 24 Apr. 2020 17:35:28

Ce visa?i noaptea pune?i an aplicare ziua? De cand pana cand ami impune statul sa cump?r pc pt copil ?i sa ma abonez la internet?
Bai zevzecilor, sunt oameni care au r?mas f?r? servici an aceasta perioada ?i voi ave?i preten?ia ca acestia sa-?i cump?re laptopuri??
Unde va crede?i?
Noi suntem nevoi?i sa cump?r?m cele necesare pt la ?coal? ca voi nu sunte?i an stare sa asigura?i scolile cu hartie, creta, etc.
24Apr.2020

Lucrator In Educatie 24 Apr. 2020 00:03:57

Majoritatea elevilor dispun de device-uri mediu si super performante,este un trend aparut in ultimii ani netul nelimitat in retea,problema nu este aici...
Daca toti poate gresesc,doar in preuniversitar folosesc si detin cont facebook,este o treaba usoara munca de privitor concentrat pe lectii predate online,live...
Schimbarea,adaptarea fortata la predarea digitala nu este dificila daca noi,cadrele didactice ne vom implica serios,totusi avem libertate deplina in a creea divertisment si a tine pasul cu tehnologia...
Sper ca valul de carcoteala nu este alimentat de apropierea alegerilor ,pentru nostalgici amintesc: suntem intr-o situatie greu de gestionat,PANDEMIE...suntem totusi formatori de opinie,sa cooperam pentru binele general....
23Apr.2020

Gabi 23 Apr. 2020 23:34:30

Mi se pare o mare aberatie acest ordin de ministru. In mediul rural. unde si asa situatia nu este roz, copiii au conditiile pe care le au, sunt rromi sau pur si simplu saraci, cum crede d-na ministru ca pot intra cadrele didactice online cu acei copii? Nu-i vorba ca nu vor cadrele didactice sa intre ci ca nu au cum. Am auzit azi la tv ca prin posta. Adica cum? Pun azi 25 de scrisori la posta si astept raspuns peste 2 saptamani? Mi se pare o bataie de joc. De ce nu ne baga in concediu de odihna si dupa revenirea la scoala, pana la 31 august sa fim in activitate. Asa ar fi cel mai corect pentru ca mai avem zile de concediu neefectuate si atunci totul ar fi ok.
23Apr.2020

Gigel 23 Apr. 2020 22:39:49

ABUZ si noaptea mintii...
23Apr.2020

Anca 23 Apr. 2020 16:11:25

Apropo Simona pai oare anv???tori, profesori de sunt platiti cu salariul de 100%..... Sa ne destupam noi p?rin?i min?ile acas?? Nu este suficient ca pe parcursul unui an ?colar p?rin?i a?i destupam min?ile asa cum spui tu prin a face teme ?i ce teme cu copii acas? ei sunt pl?ti?i pentru a da exemple din carte ?i noi de a face copilu acas? sa intaleaga antr-adev?r mai sunt ?i excep?ii de anv???tori, profesori foarte buni ?i corec?i cu meseria pe care o practica dar cum am spus foarte, foarte putini dintre ei sunt dedica?i meseriei pe care o fac ?i pentru aceia jos p?l?ria
23Apr.2020

Anca 23 Apr. 2020 16:04:30

Doamne fere?te de asa ceva.... Mai oameni buni voi cand face?i legi aberante gandit oare Eeee va spun eu ca nu, nu gandi?i nici m?car cat o musca poate sunt p?rin?i care au cate 2,3 copi sau mai mul?i aceei p?rin?i se gandesc la ce sa le dea sa m?nance la copi nu se mai pune problema de a cump?ra altceva face?i legi gandite cu curu c?ci cu capul aceeste legi nu sunt gandite va bate?i joc de noi p?rin?i, copii ?i profesori este anv???mantul gratuit dar an Romania din p?cate nu mai anv???mant gratuit nu se face trist.......
23Apr.2020

Maria 23 Apr. 2020 10:32:17

Intr-o luma in continua digitalizare nu este rau ca si sistemul de invatamant sa se schimbe,dar nu de azi pe maine.doar a aparut ordinul si cadrelor didactice li se cere sa actioneze.Si-a pus cineva intrebarea Cu ce resurse?Calculatoare,internet,pregatire didactica,pregatirea elevilor,....In mediul rural sunt parinti care abia se semneaza,dar sa asigure copilului accesul pe o platforma educationala nici nu poate fi vorba.Prescolarii si elevii de ciclul primar ce pot face singuri,fara sprijinul unui adult? Deciziile MEC trebuieluate dupa analize mai in detaliu a tuturor situatiilor.
23Apr.2020

NEDELCU LILIANA 23 Apr. 2020 09:46:27

Va trebui sa ne adaptam din mers, cu toate schimbarile in toate domeniile, se poate, inceputul e mai greu, dar cu vointa si intelegere se va putea !!!
23Apr.2020

Simona 23 Apr. 2020 07:39:45

Întotdeauna altul este de vina. E mai mult decat clar. Vrei sa ai un copil preg?tit pentru restul vie?ii lui al sus?ii maxim posibil. Dac? ai bani si ii cumperi ultimul model de telefon, nu fi Nesim?it sa mai ceri. Este pana la urma interesul t?u personal sa ajungi sa ai un copil de?tept care sa ?tie sa fac? ?i altceva decat tiktok. ?i dac? e?ti corect fata de tine ?i copilul t?u, an perioada asta ?i dac? ai timp, mai stai ?i anva??-l ?i tu ca doar nu ai trecut ca rata prin ?coal?. Destupati-va min?ile oamenilor caci se spune ca : ,, Dumnezeu a?i da, dar nu a?i baga ?i an traista ''. O zi buna.
23Apr.2020

Alin 23 Apr. 2020 06:25:21

unde scrie,ca eu cu calculatoarele mele proprii trebuie sa fac invatamant online?????????????? ,ce ma obligi????? ,iaca ca nu vreau intai dotare ,avantaje la abonament sau spor de calculator si pe urma invatamant online ,cu telefoane si calculatoare depasite,incetinite nu se cheama invatamant ,este o mascarada dupa mintea unei idioate cica minstra ,ma intreb de unde dracului va scoate gen ANISIE TURCAN,ETC ca sunteti niste catastrofe,marionete care duce-ti tara la dezastru
22Apr.2020

I Dan 22 Apr. 2020 22:11:47

Treaba f?cut? an grab?, nu are cum s? produc? rezultate bune! Întai dot?rile minime pt to?i profesorii ?i elevii: desktop cu camer? web ?i display suficient de mare pt prof, chiar mai mare, deoarece trebuie afi?ate toate imaginile elevilor clasei ?i nu ancap 30 pe un ecran mai mic de 17 inch astfel ancat s? fie rezonabil vizibile, pan? la m?rirea, la necesitate ?i cu putere de iradiere mic? dac? nu, pl?te?te MEC pt bolile de ochi ?i psihice datorate statului timp de ore? + tablet? grafic? cu r?spuns rapid pe ecran touchscreen de minim 14 inch tot ca s? nu se pun? problema posibilelor boli de ochi ?i psihice, conectat? la calculator cu un soft compatibil cu func?ionarea online, f?r? de care interactivitatea este zero proful nu poate face scheme, desene etc ?i nu poate urm?ri ce au scris ?i reprezentat elevii. Apoi un soft adecvat transmiterii online cu interactivitate ceva antre softurile de supraveghere folosite de detectivi ?i a?a-numitele platforme educative ?i o viteza de date suficient? nu avem anc? ?i lumea este ampotriva net-ului performant.
Nu mai jigni?i lumea cu telefoane smart display-uri extrem de mici ?i tablete tot displayuri mici, dac? nu au cel pu?in 14 inch, c? vor orbi copiii ?i se vor amboln?vi grav!!!
Plus, trebuie fiecare utilizator dotat, nu pot face ore an acela?i timp mai mul?i copii ?i p?rin?i nevoi?i s? aib? job online.
Dac? ave?i alte viziuni despre lec?ii online, sunt din start defectuoase ?i nu vor aduce decat un nou val de neseriozitate an educa?ie. Nu v? mai juca?i cu educa?ia, c? deja este grav afectat? de 30 ani de reforme!!!
22Apr.2020

Andreea Mihalcea 22 Apr. 2020 21:27:54

Sa ii fie rusine dnei ministru.E picata din luna!
22Apr.2020

TUDOR DUMITRU 22 Apr. 2020 16:01:04

Cand a fost publicat in MO acest ordin?
Cand a aparut in spatiul public ?
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//