Calendar Competente BAC 2023. Procedura pentru proba de competente digitale

De Portal Invatamant
la 31 Mai. 2023
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Calendar Competente BAC 2023. Procedura pentru proba de competente digitale31Mai.2023

Proba de competente digitale a examenului de Bacalaureat 2023 este programata intre 14 si 16 iunie, conform calendarului publicat de Ministerul Educatiei. Va reamintim, examenul de Bacalaureat incepe luni, 12 iunie, cu proba de competente lingvistice de comunicare orala la limba romana.

Mai jos va prezentam cum se desfasoara si cum se noteaza proba de evaluare a competentelor digitale.
 
 

Procedura Proba competente digitale Bacalaureat 2023


Art. 1 Prezenta procedura reglementeaza organizarea si desfasurarea Probei D, de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului national de bacalaureat - 2023, in conformitate cu Metodologia privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat - 2011, aprobata prin OMECTS nr. 4799/31.08.2010, valabila si pentru examenul national de bacalaureat - 2023, conform prevederilor OME nr. 5.242/31.08.2022, privind organizarea si desfasurarea examenului national de bacalaureat - 2023, denumita in continuare Metodologie.
 
Art. 2 In sensul prezentei proceduri, se definesc urmatorii termeni:
a) pachet cu fisiere de lucru - director care contine produse software (subdirectoare si fisiere) cu rol de suport pentru rezolvarea cerintelor specifice variantei de subiecte; pachetul contine un subdirector cu numele examen.
 
b) rezerva offline - arhiva cu pagini web accesibile offline.
 
c) varianta de subiecte - cerinte/sarcini de lucru asociate pachetului cu fisiere din ziua de examen respectiva; varianta de subiecte este compusa din doua fise de lucru, A si B, care cuprind sarcinile propuse candidatilor spre rezolvare, in urmatoarele conditii:
fisa A - cu conexiune functionala la Internet;
fisa B - dupa intreruperea conexiunii la Internet.
 
d) versiuni de software - versiuni ale unor sisteme de operare, respectiv ale unor aplicatii de birotica ce permit evaluarea competentelor digitale, conform programei de bacalaureat corespunzatoare. In Cererea de inscriere a candidatilor sunt precizate si marcate ca atare unele versiuni de software recomandate de Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie (CNPEE).

Art. 3 - (1) Proba de evaluare a competentelor digitale este, preponderent, o proba de natura practica.
 
(2) Proba se desfasoara in perioada mentionata in Calendarul examenului de bacalaureat national 2023, dupa un grafic stabilit la nivelul fiecarei unitati de invatamant in care se organizeaza examene; examenele se sustin in zilele programate, in intervalul orar 13.00 - 14.30.
 
(3) In fiecare dintre zilele alocate probei, CNPEE furnizeaza unitatilor de invatamant in care se organizeaza proba cate o varianta de subiecte, cate un barem de evaluare si de notare, cate o rezerva offline si cate un pachet cu fisiere de lucru care urmeaza sa fie prelucrate in conformitate cu cerintele din subiecte. Fisierele de lucru sunt furnizate in unul sau mai multe
formate, corespunzatoare versiunilor de software recomandate.
 
(4) CNPEE garanteaza posibilitatea rezolvarii tuturor cerintelor din subiecte prin utilizarea versiunilor de software recomandate.

(5) Transmiterea variantelor de subiecte, a baremelor de evaluare si de notare, a rezervelor offiine si a pachetelor cu fisiere de lucru se face de catre CNPEE.

 
Art. 4 In vederea organizarii probei de evaluare a competentelor digitale Comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii specifice:
 
a) transmite unitatilor de invatamant in care se organizeaza proba toate informatiile necesare pentru desfasurarea acesteia, preluarea pachetelor cu fisiere de lucru, a variantelor de subiecte si a baremelor de evaluare si de notare; 
 
b) avizeaza lista versiunilor de software utilizate in cadrul probei si repartizarea numerica a candidatilor pe zile de examen la fiecare unitate de invatamant la care se sustine proba, avand in vedere utilizarea la maximum a laboratoarelor, incepand cu prima zi a perioadei alocate probei;
 
c) comunica la CNPEE, cu cel putin trei zile inaintea perioadei alocate probei, urmatoarele informatii: versiunile de software utilizate, zilele in care se desfasoara proba si, pentru fiecare zi, numarul de candidati la nivelul intregului judet/municipiu Bucuresti;
 
d) comunica la CNPEE, in fiecare zi in care se desfasoara proba, eventualele solicitari de acces la rezerva offline, primite de la comisiile de evaluare a competentelor lingvistice si digitale;
 
e) comunica la CNPEE, in primele doua zile lucratoare dupa incheierea perioadei alocate probei, datele centralizate la nivelul judetului/municipiului Bucuresti referitoare la fiecare dintre eventualele adaptari ale cerintelor de natura practica din subiecte realizate in cadrul probei: numarul variantei, cerinta adaptata, baremul de evaluare si de notare a acesteia, versiunea de software pentru care s-a realizat adaptarea si motivatia acestei adaptari. 
 
Art. 5 Atributiile specifice ale comisiei de evaluare a competentelor lingvistice si digitale, in vederea organizarii probei de evaluare a competentelor digitale in care se utilizeaza numai versiuni de software recomandate de CNPEE, sunt:
 
1) pentru perioada premergatoare probei de evaluare a competentelor digitale:
 
a) colecteaza pentru candidatii inscrisi optiunile acestora pentru versiunea sistemului de operare, precum si pentru versiunea aplicatiilor de birotica ce vor fi utilizate in cadrul probei, alese numai dintre versiunile de software utilizate in laboratoarele de informatica din unitatea de invatamant in care se organizeaza proba;
 
b) asigura un numar suficient de calculatoare pentru a fi puse la dispozitia candidatilor, inclusiv calculatoare de rezerva. Dotarea calculatoarelor trebuie sa permita evaluarea competentelor din programa de bacalaureat de evaluare a competentelor digitale: sa dispuna de principalele periferice (monitor, tastatura, mouse), sa fie conectate la reteaua Internet; csa aiba un sistem de operare, un driver de imprimanta· instalat, aplicatiile de birotica si accesoriile prevazute prin programa, cu precizarile de la subpunctul a). 
Fiecare candidat trebuie sa aiba drepturi depline de lucru pe Spatiul de lucru (Desktop) si drepturi de citire pe intregul sistem de fisiere si directoare;
 
c) intocmeste, pe baza datelor colectate si in functie de dotarea laboratoarelor, listele de repartizare alfabetica a candidatilor, pe zile consecutive, incepand cu prima zi a perioadei alocate probei, precizata in Calendarul examenului de bacalaureat, se va avea in vedere incarcarea zilnica, la nivel maxim, a laboratoarelor in care se poate sustine proba;
 
d) transmite spre avizare Comisiei de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti lista versiunilor de software utilizate in cadrul probei si repartizarea numerica a candidatilor, pentru fiecare zi de examen;
 
e) desemneaza membrii comisiei care asigura, in fiecare zi a probei, verificarea conditiilor tehnice impuse calculatoarelor la care se sustine proba;
 
f) asigura etichetarea, cu numere distincte de cel mult 3 cifre fiecare, a calculatoarelor din toate salile in care se sustine proba;
 
g) stabileste un model de redenumire a directorului examen, preluat de la candidati, astfel incat acesta sa contina si numarul de pe eticheta calculatorului de la care a fost colectat.
 
2) pentru fiecare zi in care se desfasoara proba de evaluare a competentelor digitale:
a) preia de la CNPEE pachetul cu fisiere de lucru necesare desfasurarii probei, conform Procedurii privind transferul/preluarea pachetelor cu fisiere de lucru, a variantelor de subiecte si a baremelor de evaluare si de notare;
 
b) asigura, prin membrii desemnati, verificarea echipamentelor utilizate si functionalitatea pachetului cu fisiere de lucru, inainte de distribuirea acestuia la statiile de lucru;
 
c) asigura copierea, in fiecare calculator la care se desfasoara proba, pe Spatiul de lucru (Desktop), inainte de accesul candidatilor in salile de examen, a directorului examen continut de pachetul cu fisiere de lucru, precum si a arhivei care contine rezerva offline;
 
d) intocmeste dosarul salii de examen; modelul de proces verbal de predare/primire trebuie sa permita iqregistrarea datelor privind docume.ntele de examen (lucrari scrise si directoare examen redenumite); 
 
e) permite accesul candidatilor in sali la ora 12.30 , repartizandu-i la calculatoare conform listei afisate;
 
f) asigura, prin asistentii din fiecare sala, un scurt instructaj candidatilor cu privire la modalitatea de desfasurare a probei; fiecare candidat verifica existenta pe Spatiul de lucru (Desktop) a directorului examen cu produsele software furnizate si a arhivei cu rezerva offline si semneaza de luare la cunostinta;
 
g) asigura, prin asistentii din fiecare sala, comunicarea datelor care trebuie completate de fiecare candidat in zona securizata si in coltul din stanga sus al foii de examen (numarul aflat pe eticheta calculatorului la care a fost repartizat precum si clasa din care face parte candidatul, daca el este din promotia curenta);
 
h) asigura, prin asistentii din fiecare sala, inregistrarea corecta, de catre fiecare candidat, a datelor precizate mai sus;
 
i) preia de la CNPEE, conform Procedurii privind transferul/preluarea pachetelor cu fisiere de lucru, a variantelor de subiecte si a baremelor de evaluare si de notare, varianta de subiecte din ziua respectiva si asigura multiplicarea acesteia intr-un numar de exemplare corespunzator numarului candidatilor care sustin proba in unitatea de invatamant in acea zi;
 
j) decide, prin presedintele comisiei, utilizarea rezervei offline furnizate de CNPEE, numai in situatia in care nu se poate asigura local conexiunea la Internet, si transmite Comisiei de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti solicitarea de acces la continutul arhivei, inainte de inceperea probei;
 
k) asigura, pentru fiecare sala de examen, cate doua pachete cu fisele de lucru ale variantelor de subiecte, astfel: un pachet cu fisa A de lucru si un alt pachet cu fisa B de lucru; pachetele cu fisele de lucru se introduc in plicuri separate pe care se scrie fisa A si numarul salii de examen, respectiv, fisa B si numarul salii de examen, apoi plicurile se sigileaza;
 
I) asigura distribuirea in salile de examen a plicurilor cu fisele de lucru;
 
m) asigura dezarhivarea rezervei offline utilizand credentialele de acces furnizate de CNPEE, numai in situatia precizata la subpunctul j), si indica tuturor candidatilor rezolvarea sarcinilor de lucru care solicita navigarea pe Internet prin accesarea offline a paginilor web transmise;
 
n) asigura, prin asistentii din fiecare sala, distribuirea catre candidati a variantei de subiecte astfel: 
- pentru prima parte a probei, cand fiecare calculator are conexiune functionala la Internet, se desigileaza plicul cu fisa A, care se distribuie candidatilor spre rezolvare la ora 13.00;
 
- pentru a doua parte a probei, dupa intreruperea conexiunii la Internet, se
desigileaza plicul cu fisa 8, care se distribuie candidatilor spre rezolvare.
Deconectarea calculatoarelor de la reteaua Internet se face prin intreruperea
switch-urilor de retea sau prin deconectarea serverului central;
 
o) asigura, prin presedinte, aplicarea stampilei unitatii de invatamant peste coltul inchis si lipit al lucrarii scrise;
 
p) colecteaza, prin asistentii din fiecare sala, de la fiecare candidat, dupa rezolvarea sarcinilor prevazute in cele doua fise:
- foaia de examen;
- directorul examen cu produsele software prelucrate sau obtinute conform cerintelor din subiect; inainte de preluare, asistentii redenumesc fiecare director examen, conform modelului stabilit. 
 
Foaia de examen si directorul examen, redenumit, sunt documente de examen.
 
Candidatii semneaza in procesul verbal de predare a documentelor de examen, precizand dimensiunea totala pe disc, in octeti (bytes), a directorului examen, redenumit.
 
q) preia de la CNPEE baremul de evaluare si de notare, conform Procedurii privind transferul/preluarea pachetelor cu fisiere de lucru, a variantelor de subiecte si a baremelor de evaluare si de notare;
 
r) distribuie profesorilor evaluatori documentele de examen mentionate mai sus si asigura toate conditiile necesare evaluarii competentelor digitale ale candidatilor.
 
 
Art. 6 Atributiile specifice ale comisiei de evaluare a competentelor lingvistice si digitale, in vederea organizarii probei de evaluare a competentelor digitale in care se utilizeaza si alte versiuni de software decat cele recomandate de CNPEE, sunt:
1) pentru perioada premergatoare probei de evaluare a competentelor digitale, indeplineste atributiile specifice precizate la art. 5, punctul 1), la care se adauga:
 
a) desemneaza membrii comisiei care asigura, in fiecare zi a probei, analizarea compatibilitatii formatului fisierelor de lucru cu versiunile de software utilizate in cadrul probei si eventual salvarea acestor fisiere intr-un format corespunzator;
 
b) desemneaza membrii comisiei care asigura, in fiecare zi a probei, analizarea si eventual adaptarea la versiunile de software utilizate in cadrul probei a cerintelor de natura practica din varianta de subiecte, precum si a baremului de evaluare si de notare corespunzator acestora;
 
c) desemneaza membrii comisiei care asigura, in fiecare zi a probei, traducerea cerintelor adaptate mentionate la subpunctul b) pentru acei candidati care primesc variante de subiecte traduse in limbile minoritatilor nationale.
 
2) pentru fiecare zi in care se desfasoara proba de evaluare a competentelor digitale, are atributiile specifice precizate la art. 5, punctul 2), la care se adauga:
a) asigura, prin membrii desemnati, analizarea compatibilitatii formatului fisierelor de lucru preluate cu versiunile de software utilizate in cadrul probei si, numai daca este strict necesar, salvarea fisierelor de lucru intr-un format corespunzator acestor versiuni;
 
b) asigura, prin membrii desemnati, analizarea posibilitatii rezolvarii tuturor cerintelor de natura practica din subiecte cu versiunile de software utilizate in timpul probei si, numai daca este strict necesar, adaptarea lor, precum si a baremului de evaluare si de notare corespunzator lor, la aceste versiuni, prin modificari minimale, in cadrul aceleiasi competente evaluate, astfel incat toate cerintele sa poata fi rezolvate integral in aceste conditii;
 
c) decide, prin presedintele comisiei, numai in situatia in care sunt necesare adaptarile mentionate la subpunctele a) si b), utilizarea in cadrul probei a fisierelor de lucru salvate in formatul corespunzator si/sau a cerintelor adaptate si/sau a baremului de evaluare si de notare adaptat corespunzator lor in locul celor preluate de la CNPEE; cerintele adaptate, baremul de evaluare si de notare a cerintelor adaptate, versiunea de software pentru care s-a realizat adaptarea, precum si motivatia adaptarii vor fi precizate in raportul final al zilei si in cel al probei si vor fi comunicate Comisiei de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti;
 
d) asigura, numai in situatia prevazuta la subpunctul c), prin membrii desemnati, traducerea cerintelor adaptate pentru candidatii care primesc si variante de subiecte traduse in limbile minoritatilor nationale;
 
e) asigura, numai in situatia prevazuta la subpunctul c), multiplicarea cerintelor adaptate tiparite intr-un numar de exemplare corespunzator numarului candidatilor care utilizeaza versiunile de software pentru care s-a decis adaptarea;
 
f) asigura, numai in situatia prevazuta la subpunctul c), pentru fiecare sala de examen in care se utilizeaza versiuni de software pentru care s-au decis adaptari, cate un pachet cu cerintele adaptate tiparite, precum si a traducerii acestora in limbile minoritatilor nationale, dupa caz, care se introduce intr-un plic pe care se scrie Adaptare si numarul salii de examen, apoi plicul se sigileaza;
 
g) asigura, numai in situatia prevazuta la sub punctul c), distribuirea in salile de examen in care se utilizeaza versiuni de software pentru care s-au decis adaptari a plicurilor cu cerinte adaptate;
 
h) asigura, prin asistentii din fiecare sala, numai in situatia prevazuta la subpunctul c}, distribuirea catre candidati · a ·cerintelor adaptate si indica acestora modalitatea de integrare a cerintelor adaptate in varianta de subiecte.
 
Art. 7 - (1) Pentru fiecare zi de examen, timpul de lucru efectiv este de 90 de minute, din momentul in care toti candidatii din sala au primit subiectele:
- pentru rezolvarea fisei A se aloca 15 minute, dar in situatii exceptionale (de exemplu intreruperi temporare ale accesului la Internet) durata se poate prelungi pana la 30 de minute, caz in care se prelungeste corespunzator si timpul total alocat probei, cu aceeasi durata.
- pentru rezolvarea fisei B se aloca 75 de minute.
 
Se recomanda respectarea cu strictele a orei 13.00 pentru distribuirea subiectelor si 13.15 pentru intreruperea conexiunii Internet. Daca, din motive obiective, se intarzie cu mai mult de 30 de minute unul dintre termenele orare specificate, acest lucru este consemnat in raportul final al zilei si in cel al probei.
 
(2) Documentele de examen sunt colectate de la candidati cel tarziu la incheierea timpului alocat si cel mai devreme dupa 30 de minute de la inceperea probei.
 
Art. 8 - (1) Evaluarea competentelor digitale se face conform baremului transmis de CNPEE, pe baza raspunsurilor furnizate de fiecare candidat pe foaia de examen, precum si a produselor software obtinute de acesta conform cerintelor din subiecte, cu precizarile de la art. 6, punctul 2). subpunctul c).
 
(2) Fiecare examinator acorda un punctaj exprimat printr-un numar intreg cuprins intre O si 100. Punctajul final al fiecarui candidat se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor celor doi examinatori, rotunjita la cel mai apropiat intreg. In cazul unei fractiuni de 0,50 puncte, rotunjirea se face in favoarea candidatului, la numarul intreg imediat superior.
 
(3) In functie de punctajul final obtinut, se stabileste nivelul de competenta digitala a candidatului, dupa cum urmeaza:
a) 0-30 de puncte - utilizator incepator;
b) 31-55 de puncte - utilizator de nivel mediu;
c) 56-74 de puncte- utilizator avansat;
d) 75-100 de puncte - utilizator experimentat.
 
(4) Punctajele totale acordate de cei doi examinatori, punctajul final precum si nivelul de competenta digitala obtinute se scriu pe foaia de examen a fiecarui candidat.
 
(5) Candidatii care refuza sa rezolve subiectele propuse se considera ca nu au sustinut proba de evaluare a competentelor digitale.
 
Art. 9 Rezultatele obtinute de candidati sunt afisate dupa evaluarea tuturor candidatilor care au sustinut proba in aceeasi zi, in termen de cel mult doua zile lucratoare de la sustinerea probei.
 
Art. 10 Nivelul de competenta digitala obtinut este inscris atat in Certificatul de competenta digitala, cat si pe verso-ul Diplomei de bacalaureat.
 
Art. 11 Subiectele, pachetele de fisiere si baremele nu pot deveni publice. 
 

Calendar Bacalaureat 2023, sesiunea iunie-iulie

 
29 mai—2 iunie 2023 Inscrierea candidatilor la prima sesiune de examen
2 iunie 2023 Incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 
12—14 iunie 2023 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana — proba A
14—15 iunie 2023 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna — proba B
14—16 iunie 2023 Evaluarea competentelor digitale — proba D
19—21 iunie 2023 Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala — proba C
26 iunie 2023 Limba si literatura romana — proba E.a) — proba scrisa
27 iunie 2023 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisa
28 iunie 2023 Proba la alegere a profilului si specializarii — proba E.d) — proba scrisa
29 iunie 2023 Limba si literatura materna — proba E.b) — proba scrisa
 
3 iulie 2023 Afisarea rezultatelor la probele scrise pana la ora 12.00 si depunerea contestatiilor in intervalul orar 12.00—18.00
4—6 iulie 2023 Rezolvarea contestatiilor
 
7 iulie 2023 Afisarea rezultatelor finale
 

Calendar Bacalaureat 2023, sesiunea de toamna 

 
17—24 iulie 2023 Inscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidatilor care au promovat examenele de corigente
 
7—8 august 2023 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana — proba A
8 august 2023 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna — proba B
9 august 2023 Evaluarea competentelor digitale — proba D
10—11 august 2023 Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala — proba C
16 august 2023 Limba si literatura romana — proba E.a) — proba scrisa
17 august 2023 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisa
18 august 2023 Proba la alegere a profilului si specializarii — proba E.d) — proba scrisa
21 august 2023 Limba si literatura materna — proba E.b) — proba scrisa
 
25 august 2023 Afisarea rezultatelor la probele scrise pana la ora 12.00 si depunerea contestatiilor (orele 12.00—18.00)
26—28 august 2023 Rezolvarea contestatiilor
 
29 august 2023 Afisarea rezultatelor finale

 

  •  

Competente BAC 2023 - modele de subiectePrograma Bac 2023 


Ministerul Educatiei a anuntat programele valabile pentru Examenul de Bacalaureat 2023, care au ramas aceleasi cu cele din anul 2019, adica inainte de pandemie, cand din ele au fost exceptate anumite continuturi pentru 2020, 2021 si 2022.

Te-ai hotarat sa sustii examenul de Definitivare?

Examenul de DEFINITIVAT. Venit. Dat. Luat!


Iata SOLUTIA problemelor tale, culegerea UNICAT de:

Teste REZOLVATE de Limba si Literatura romana pentru reusita la examenul de DEFINITIVARE

Realizata de un colectiv de profesori coordonati de dna prof. Camelia Hreban, iti pune la dispozitie 15 teste rezolvate, conforme:

- subiectului elaborat de Centrul National de Evaluare si Examinare;
- programei specifice pentru examen.

 
Pregatiti-va din timp pentru examenul de Definitivare! ...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

competente digitale baccompetente digitale modelbacalaureatbacalaureat 2023bac 2023


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//