Reguli pentru admiterea la liceu in 2020. Calculul mediei si fisa pentru repartizarea computerizata 2020-2021

de Laura Galescu la 22 Mai. 2020
4 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Reguli pentru admiterea la liceu in 2020. Calculul mediei si fisa pentru repartizarea computerizata 2020-202122Mai.2020

Evaluarea Nationala si admiterea la liceu se apropie! Regulile si fisa de inscriere pentru admiterea la liceu din anul scolar 2020-2021 a fost publicata.

Va prezentam integral regulile procesului de admitere la liceu 2020-2021:
 
 
ADMITEREA in invatamantul liceal pentru anul scolar 2020-2021 
 
In baza art. 2 din OMEN nr. 4948/2019, prevederile din Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invaČ›amantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, aprobata prin OMECTS nr. 4802/2010, se vor aplica in mod corespunzator, cu respectarea Calendarului admiterii in invaČ›amantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021. 
 
Dispozitii generale 
 
Art. 2. (1) Absolventii clasei a VlII-a participa la Evaluarea Nationala, examen national care reprezinta modalitatea de evaluare sumativa a competentelor dobandite pe parcursul invatamantului gimnazial. (2) Media generala obtinuta la Evaluarea Nationala constituie unul dintre criteriile pentru admiterea in invatamantul liceal de stat. 
 
Art. 3. (1) Conform legii, invatamantul obligatoriu este invatamant de zi. in mod exceptional, pentru persoanele care depasesc cu mai mult de doi ani varsta corespunzatoare clasei, invatamantul se poate organiza si in alte forme de invatamant, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei Naționale.
(2) Numarul de locuri care se aloca pentru clasa a IX-a de liceu, la invatamantul de zi, este cel putin egal cu numarul absolventilor invatamantului gimnazial din promotia anului 2020. (3) Absolventii clasei a VIII-a din promotia 2020, indiferent de varsta, precum si cei din promotiile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020-2021, se inscriu in invatamantul liceal, la cursuri de zi. (4) Absolventii invatamantului gimnazial din promotiile anterioare, care implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020-2021 se pot inscrie in invatamantul liceal doar la cursuri serale sau cu frecventa redusa, in perioada prevazuta de calendarul admiterii. 
 
Art. 4. (1) Inscrierea in clasa a IX-a, in liceele de stat se face fara examen, pe baza mediei de admitere. 
(2) Media de admitere pe baza careia se realizeaza inscrierea in clasa a IX-a de liceu a absolventilor invatamantului gimnazial se calculeaza ca medie ponderata intre media generala la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere. 
(3) Calculul mediei de admitere se face astfel:
 
MA= 0,2 × ABS + 0,8 × EN 
 
unde: 
 
MA = media de admitere; 
ABS = media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 
EN = media generala obtinuta la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a 
*) CandidaČ›ii care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna si au susČ›inut evaluarea naČ›ionala la Limba si literatura materna respectiva pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea naČ›ionala fara a lua in calcul rezultatul la proba Limba si literatura materna. in acest sens, parinČ›ii sau reprezentanČ›ii legali ai acestor candidaČ›i completeaza si semneaza o declaraČ›ie conform modelului prevazut in Anexa 3**) la ordin, care insoČ›este fisa de inscriere in vederea repartizarii computerizate si o depune la secretariatul unitaČ›ii de invaČ›amant de provenienČ›a in perioada prevazuta in calendar. Acesti candidaČ›i nu pot firepartizaČ›i computerizat in invaČ›amantul liceal sau profesional in clase cu predare in limbile minoritaČ›ilor naČ›ionale. 
(4) Pentru absolventii din promotiile de pana in anul 2009 inclusiv, in media de admitere, media generala obtinuta la Evaluarea Nationala se va inlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru absolventii de pana in anul 2003 inclusiv, cu media la testele nationale, pentru absolventii din promotiile 2004-2007, ori cu media la tezele cu subiect unic sustinute in clasa a VIII-a, pentru absolventii din promotiile 2008 si 2009. 
(5) Pentru absolventii din promotiile 2008 si 2009, media generala la tezele cu subiect unic se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele obtinute la tezele cu subiect unic sustinute in clasa a VIII-a. Nota la fiecare din tezele cu subiect unic sustinute in clasa a VIII-a, care se ia in calculul mediei generale la tezele cu subiect unic, se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele acordate de cei doi profesori evaluatori. 
(6) Media generala la Evaluarea Nationala se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele obtinute la probele incluse in Evaluarea Nationala. 
(7) Media generala la Evaluarea Nationala va fi calculata, indiferent daca una sau mai multe dintre notele obtinute la evaluarea nationala sunt inferioare notei 5. 
(8) Media de admitere se calculeaza, indiferent daca media generala la Evaluarea Nationala din clasa a VIII-a este inferioara notei 5. 
(9) Media generala de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a si media de admitere se calculeaza cu doua zecimale, fara rotunjire. 
(10) Exceptie de la prevederile alin. (1) fac liceele/clasele pentru care se sustin probe de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv, pentru care se sustin probe de verificare a cunostintelor de limba moderna si clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale, pentru care se sustin probe de verificare a cunostintelor la limba materna. Pentru aceste clase, admiterea se face in conformitate cu prevederile prezentei metodologii. 
(11) Prevederile prezentei metodologii, se aplica in mod corespunzator pentru absolventii invatamantului gimnazial de pana in anul 2009 inclusiv, inlocuind, dupa caz, sintagma „Evaluarea Nationala" cu sintagma „examenul de capacitate”, pentru absolventii gimnaziului de pana in anul 2003 inclusiv, cu sintagma „testele nationale”, pentru absolventii din perioada 2004-2007, respectiv cu sintagma „tezele cu subiect unic sustinute in clasa a VIII-a”, pentru absolventii din promotiile 2008 si 2009. 
(12) Pentru absolventii gimnaziului de pana in 2007 inclusiv, care au sustinut de mai multe ori examenul de capacitate/testele nationale, in calculul mediei de admitere se ia in considerare cea mai mare din mediile generale obtinute la prezentarile succesive la examenul de capacitate/testele nationale. Media generala mentionata anterior se calculeaza, chiar daca este inferioara notei 5. 
 
Art. 5. 
 
(1) inscrierea in clasa a IX-a, la invatamantul de zi, a absolventilor de gimnaziu (cu exceptia celor care candideaza pentru licee/clase pentru care se sustin probe de aptitudini, a celor care solicita inscrierea in invatamantul special si a celor care candideaza pe locurile speciale pentru romi, pentru care se aplica prevederile specifice mentionate in prezenta metodologie) se face prin repartizare computerizata, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, in baza optiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv si in limita locurilor aprobate, prin planul de scolarizare, pentru unitatile scolare finantate de la bugetul de stat. 
(2) in cazul in care doi candidati au medii de admitere egale, acestia vor fi departajati folosind, in ordine, urmatoarele criterii: a) media generala obtinuta la Evaluarea Nationala din clasa a VIII-a; b) media generala de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a; c) nota obtinuta la proba de limba si literatura romana din cadrul Evaluarii Nationale; d) nota obtinuta la proba de matematica din cadrul Evaluarii Nationale; e) nota obtinuta la proba de limba materna din cadrul Evaluarii Nationale, respectiv nota de la proba de verificare a cunostintelor de limba materna, sustinuta conform prevederilor art. 10, in cazul candidatilor care solicita inscrierea la unitati de invatamant cu predare in limba minoritatilor nationale. 
(4) in cazul in care, la o unitate de invatamant, pe ultimul loc, exista candidati cu optiunea exprimata pentru acea unitate scolara si care au mediile de admitere, precum si toate mediile mentionate la alin. (2), lit. a), b), c), d) si e) egale, atunci toti acesti candidati sunt declarati admisi la optiunea solicitata. 
 
Art. 6. 
 
(1) Pentru liceul teoretic si vocational, repartizarea candidatilor se efectueaza pe filiere, profiluri si specializari, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere/mediilor finale de admitere si in functie de optiuni. 
(2) in cazul filierei tehnologice, repartizarea candidatilor se face pe domenii, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si in functie de optiuni. Repartizarea pe calificari profesionale se va face in urmatorii ani de studiu, potrivit structurii curriculare aprobate si conform reglementarilor in vigoare. Unitatea de invatamant si inspectoratul scolar au obligatia de a afisa, pana la data de 11 mai 2020, oferta de scolarizare/oferta de formare profesionala concretizata in profiluri, domenii si calificari profesionale. in baza OMEN nr. 4948/2019, probele de aptitudini organizate pentru admiterea in anul scolar 2020-2021 in liceele vocaČ›ionale se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare si structura probelor de aptitudini pentru admiterea in liceele vocaČ›ionale, prevazute in anexa nr. 3 la OMEN nr. 4432/2014, cu modificarile ulterioare. in cazul in care, dupa afisarea listei candidaČ›ilor admisi la liceele/clasele la care s-au susČ›inut probe de aptitudini, exista candidaČ›i admisi care solicita, in scris, ca renunČ›a la locul obČ›inut pentru a participa la etapa de repartizare computerizata, pe locurile eliberate de acestia pot fi admisi alČ›i candidaČ›i care au susČ›inut proba respectiva de aptitudini, in ordinea rezultatelor obČ›inute la aceasta proba. 
 
Art. 8. 
(1) La profilurile artistic, sportiv, militar, teologic si la specializarea filologie de la liceul Waldorf, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. 
(2) Pentru profilul artistic-arte vizuale, profilul sportiv, precum si pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, media finala de admitere se calculeaza astfel: unde: APT = nota finala la probele de aptitudini; MA = media de admitere (calculata conform art. 4); MFA = media finala de admitere. (3) Pentru profilul artistic-muzica, coregrafie si teatru, media finala de admitere se calculeaza astfel: 
 
 
NT = nota obtinuta la testul grila de verificare a cunostintelor la disciplinele Limba si literatura romana si Matematica; MA = media de admitere (calculata conform art. 4); MFA = media finala de admitere. 
(6) Media finala de admitere, mentionata la alin. (2), (3), (4) si (5), se calculeaza cu doua zecimale, fara rotunjire. 
(7) La profilul pedagogic, aprecierea probelor de aptitudini se face pe baza de calificativ: admis sau respins. 
 
Art. 9. Candidatii respinsi la probele de aptitudini vor participa la repartizarea computerizata, putandu-se inscrie la alte filiere si profiluri din cadrul aceleiasi unitati de invatamant sau la alte unitati de invatamant. 
 
Art. 10. 
(1) Liceele care organizeaza clase cu predare in limbile minoritatilor nationale vor organiza o proba de verificare a cunostintelor de limba materna, pentru candidatii care nu au studiat in gimnaziu in limba materna respectiva. Proba se va organiza dupa o metodologie care va fi anuntata de catre fiecare inspectorat scolar, pana la data de 28 februarie 2020. 
(2) Aprecierea probei mentionate la alin. (1) se face cu note. in situatia in care candidatul a obtinut la proba cel putin nota 5, secretariatul scolii la care a fost sustinuta proba de verificare a cunostintelor de limba materna va trece nota obtinuta de candidat in anexa la fisa de inscriere a acestuia, la rubrica „nota obtinuta la limba si literatura materna la evaluarea nationala”; se va specifica si limba materna la care a fost sustinuta proba. Directorul unitatii de invatamant la care a fost sustinuta proba va confirma, prin semnatura si stampila, corectitudinea notei. Nu se vor face alte modificari ale anexei fisei de inscriere. 
(3) Nota obtinuta la proba de verificare a cunostintelor de limba materna nu va fi inclusa in calculul mediei de admitere, dar constituie criteriu de departajare conform art. 5, alin. (2). 
(4) in situatia in care candidatul a obtinut, la proba de verificare a cunostintelor de limba materna, o nota mai mica decat 5, se considera ca el nu a promovat proba respectiva, iar secretariatul unitatii de invatamant la care s-a desfasurat proba va elibera anexa fisei de inscriere, fara a completa rubrica „nota obtinuta la limba si literatura materna la evaluarea nationala” si fara a modifica in alt mod anexa fisei. in acest caz, candidatul nu va putea fi inscris la clase cu predare in limba materna respectiva. 
(5) Candidatii care au participat la proba de verificare a cunostintelor de limba materna, indiferent daca au promovato sau nu, isi vor completa fisa de optiuni la scolile gimnaziale de provenienta, in perioada prevazuta de calendarul admiterii. 
(6) Pe fisa de admitere a fiecarui candidat se pot afla note la cel mult doua limbi materne diferite la rubrica „nota obtinuta la limba si literatura materna la evaluarea nationala” (una dintre ele fiind, eventual, limba materna in care a studiat disciplinele la gimnaziu). 
(7) Candidatii la liceele/clasele cu predare in limba minoritatilor, care au studiat in limba materna si, deci, au sustinut Evaluarea Nationala la limba si literatura materna respectiva, nu mai trebuie sa sustina proba de verificare a cunostintelor de limba materna. Ei vor completa fisele cu optiuni in perioada specificata de calendar, la scolile de provenienta. scolile de provenienta a acestor candidati vor completa, in fisa de inscriere, notele obtinute de acestia la Evaluarea Nationala pentru proba de limba si literatura materna. 
(8) Nu vor putea fi inscrisi la clase cu predare in limbile minoritatilor nationale decat acei candidati care au studiat in limba materna si, deci, au sustinut Evaluarea Nationala la limba respectiva sau care au sustinut si promovat proba de verificare a cunostintelor de limba materna mentionata anterior. Pentru candidatii care nu indeplinesc conditia de mai sus, nu se iau in considerare optiunile pentru clase cu predare in limbile minoritatilor nationale, inscrise in fisa. 
 
Art. 11. 
(1) Pentru liceele care organizeaza clase cu predare in regim bilingv a unei limbi moderne, comisia de admitere judeteana va organiza o proba de verificare a cunostintelor la limba moderna respectiva. Proba se va organiza in perioada mentionata in calendarul admiterii. 
(2) Evaluarea rezultatelor elevilor la proba mentionata la alin. (1) se face cu note. in situatia in care candidatul a obtinut la proba cel putin nota 6, secretariatul scolii la care a fost sustinuta proba de verificare a cunostintelor de limba moderna va trece nota obtinuta de candidat in anexa fisei de inscriere a acestuia, la rubrica „nota obtinuta la proba de limba moderna”. Se va indica si limba moderna la care s-a sustinut proba. Directorul unitatii de invatamant la care a fost sustinuta proba va confirma, prin semnatura si stampila, corectitudinea notei. Nu se vor face alte modificari ale anexei fisei de inscriere. 
(3) in situatia in care candidatul a obtinut la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna o nota mai mica decat 6, se considera ca el nu a promovat proba respectiva, iar secretariatul unitatii de invatamant la care s-a desfasurat proba va elibera anexa fisei de inscriere fara a completa rubrica „nota obtinuta la proba de limba moderna” si fara a modifica in alt mod fisa. in acest caz, candidatul nu va putea fi inscris la clase cu predare in regim bilingv a limbii moderne respective. 
(4) Candidatii care au participat la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna, indiferent daca au promovat sau nu aceasta proba, isi vor completa fisa de optiuni la scolile de provenienta, in perioada prevazuta de calendarul admiterii. 
(5) Nu vor putea fi inscrisi la clase cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv decat acei candidati care au sustinut si promovat proba de verificare a cunostintelor de limba moderna mentionata anterior. Pentru candidatii care nu indeplinesc conditia de mai sus, nu se iau in considerare optiunile pentru clase cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv, inscrise in fisa. 
(6) Nota obtinuta la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna nu va fi inclusa in calculul mediei de admitere. 
(7) in cazul in care, pe ultimul loc de la clasele cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv, exista candidati cu optiunea exprimata pentru clasa respectiva si care au mediile de admitere, precum si toate mediile mentionate la art. 5, alin. (2), lit. a), b), c), d) si e) egale, va fi declarat admis la clasa bilingva candidatul care a obtinut nota mai mare la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna. 
(8) Candidatii pot sustine proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru mai multe limbi moderne, in functie de programarea acestor teste de catre inspectoratul scolar. 
(9) Candidatii, care au sustinut si promovat proba de verificare a cunostintelor de limba moderna si nu au fost repartizati la clase bilingve, vor putea opta, in cadrul liceului la care au fost repartizati, pentru clasele cu predare intensiva a unei limbi moderne, fara a mai sustine alta proba de verificare a cunostintelor de limba. 
(10) Daca, dupa repartizarea la clasele cu predare in regim intensiv a unei limbi moderne a candidatilor care au sustinut proba de verificare a cunostintelor de limba moderna, mentionata la alin. (1), mai raman locuri libere, unitatile de invatamant organizeaza o noua proba de verificare a cunostintelor de limba. in conformitate cu OMEN nr. 4948/2019,candidatii care promoveaza, pe parcursul invaČ›amantului gimnazial, examene cu recunoastere internaČ›ionala pentru certificarea competenČ›elor lingvistice in limbi straine pot solicita recunoasterea si echivalarea rezultatelor obČ›inute la aceste examene cu proba de verificare a cunostinČ›elor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala. Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obČ›inute la aceste examene cu proba de verificare a cunostinČ›elor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala se fac, la cerere, daca certificatul obČ›inut/diploma obČ›inuta valideaza un nivel de competenta lingvistica egal sau superior nivelului A2, corespunzator Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi. Se recunosc si se echivaleaza rezultatele obČ›inute la examenele care confera nivelul de competenČ›a lingvistica A2, organizat de instituČ›iile prevazute in Lista examenelor cu recunoastere internaČ›ionala pentru certificarea competenČ›elor lingvistice in limbi straine, pentru limba moderna la care fiecare instituČ›ie are deja examene prevazute in lista. CandidaČ›ii carora li se recunosc si echivaleaza rezultatele obČ›inute la examene cu recunoastere internaČ›ionala pentru certificarea competenČ›elor lingvistice in limbi straine, conform prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunostinČ›elor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala. Sustinerea probelor de aptitudini 
 
Art. 20. 
(1) Pentru liceele/clasele la care se organizeaza probe de aptitudini, inscrierea se desfasoara in perioada 11- 12 mai 2020. 
(2) inscrierea pentru sustinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunostintelor de limba materna sau de limba moderna se face direct de catre candidati, cu o anexa a fisei de inscriere eliberata de unitatea scolara la care acestia au absolvit cursurile gimnaziale. 
 
Art. 21. 
(1) Secretariatele scolilor completeaza, cu datele personale (numele, initiala tatalui, prenumele, codul numeric personal, scoala si judetul de provenienta), anexele fiselor de inscriere ale absolventilor clasei a VIII-a, care doresc sa participe la probe de aptitudini sau la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna. Anexele fiselor se elibereaza solicitantilor in perioada 6-7 mai 2020, pentru a le permite inscrierea la aceste probe. in cazul in care candidatul solicita inscrierea la mai multe probe de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna, pot fi eliberate mai multe anexe ale fisei de inscriere. 
(2) Anexele fiselor acestor candidati sunt inmanate candidatilor/parintilor, care semneaza de primire in registrul scolii. in acest registru, se consemneaza clar natura documentului eliberat: „anexa la fisa de inscriere pentru admitere in licee” si motivul eliberarii acesteia: „participare la probe de aptitudini" sau „participare la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna/materna". 
 
Art. 22. 
(1) Probele de aptitudini se desfasoara in perioada 13-15 mai 2020. 
(2) Probele de aptitudini se desfasoara in centrele stabilite de comisia de admitere judeteana. Aceasta poate decide ca, in urma probelor de aptitudini, candidatii declarati admisi la aceste probe pot fi repartizati la orice unitate de invatamant liceal din judet care organizeaza clase vocationale in specializarea pentru care au fost sustinute probele. 
(3) Rezultatele probelor mentionate la alin. (1) vor fi comunicate in 18 mai 2020, la unitatile scolare care au organizat probele. in 18 mai 2020, la unitatea respectiva se depun si se rezolva eventualele contestatii, acolo unde metodologia prevede acest lucru. Comunicarea rezultatelor finale se face in data de 22 mai 2020. 
(4) Odata cu afisarea listelor cu rezultatele finale la probele de aptitudini, la avizierul unitatii de invatamant care a organizat probele, se afiseaza, la loc vizibil, precizarea ca listele afisate nu reprezinta listele candidatilor admisi la clasele pentru care s-au sustinut probe de aptitudini. Se va preciza faptul ca, la liceele vocationale, nu pot fi admisi decat candidatii care indeplinesc prevederile prezentei metodologii. 
 
Art. 23. Absolventii care au promovat probele de aptitudini la liceele/clasele din invatamantul vocational sunt admisi pe locurile pentru care au sustinut testele/probele astfel: a) in ordinea descrescatoare a mediilor finale de admitere, calculate conform art. 8 din prezenta metodologie, pentru profilurile la care aprecierea probelor de aptitudini se face prin note; b) in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, pentru profilurile la care aprecierea probelor se face pe baza de calificativ: admis-respins. 
 
Art. 24. 
(1) Listele finale cuprinzand candidatii declarati admisi la probele de aptitudini, conform prezentei metodologii, sunt validate de catre inspectoratul scolar judetean si sunt comunicate in unitatea de invatamant liceal respectiva, prin tiparire din aplicatia informatica centralizata, in data de 2 iulie 2020. 
(4) Candidatii declarati respinsi la probele de aptitudini sau care nu au fost admisi la liceele vocationale din lipsa de locuri, ridica, in data de 2-3 iulie 2020, fisele de inscriere de la secretariatele liceelor la care au sustinut probe de aptitudini, le depun la scolile pe care le-au absolvit si, in perioada prevazuta de calendarul admiterii, completeaza optiuni la centrul de inscriere la care este arondata scoala pe care au absolvit-o. Acesti candidati participa la repartizarea computerizata. in conformitate cu art. 27, alin. (2) din Statutul elevului aprobat cu OMENCS nr. 4742/2016, elevii care au media la purtare mai mica decat 9 in anul scolar anterior, nu pot fi admisi in unitatile de invatamant cu profil militar, confesional si pedagogic. Sustinerea probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna 
 
Art. 25. 
(1) Pentru liceele/clasele la care se organizeaza probe de verificare a cunostintelor de limba materna sau de limba moderna, inscrierea se desfasoara in perioada 11-12 mai 2020. 
(2) Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna se desfasoara in perioada 13-15 mai 2020. 
(3) Organizarea acestor probe se face conform art. 10, art. 11. 
(4) Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna/materna se organizeaza la centrele stabilite de comisia de admitere judeteana. Candidatii declarati admisi la aceste probe pot fi repartizati la orice unitate de invatamant liceal din judet care organizeaza clase bilingve pentru limba moderna respectiva, respectiv la clase cu predare in respectiva limba a minoritatilor. 
(5) Comunicarea rezultatelor la probele mentionate la alin. (1) se va face in 18 mai 2020. in 18 mai 2020, la unitatea respectiva se depun eventualele contestatii, acolo unde, metodologia permite acest lucru. Comunicarea rezultatelor finale, dupa contestatii, se face in data de 22 mai 2020. 
 
Art. 26. 
(1) Candidatii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba materna sau de limba moderna, ridica, de la unitatea scolara la care au sustinut probele, anexa fisei de inscriere completata sau nu, dupa caz, cu rezultatele probei de verificare a cunostintelor de limba moderna, respectiv materna, in 25-27 mai 2020. 
(2) Candidatii depun, la unitatea de invatamant pe care au absolvit-o, anexele fiselor in 28 mai 2020. Anexele completate, semnate si stampilate, se vor atasa fisei de inscriere. 
(3) Candidatii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba materna sau de limba moderna, indiferent daca au promovat sau nu aceste probe, completeaza optiuni la centrul de inscriere la care este arondata scoala pe care au absolvit-o, in perioada prevazuta de calendarul admiterii si participa la repartizarea computerizata. 
 
Pregatirea admiterii 
 
Art. 30. 
(1) Candidatii pot participa la repartizarea computerizata intr-un singur judet. inscrierea candidatilor pentru admiterea in liceele din judetul de provenienta se face, in perioada prevazuta de grafic, la scolile pe care acestia le-au absolvit (inclusiv pentru absolventii din seriile anterioare). Candidatii care participa la admitere in alte judete se inscriu la centrul special de inscriere din judetul in care doresc sa fie admisi, in perioada prevazuta de grafic. 
(2) inscrierea candidatilor la admitere se face prin completarea fiselor de inscriere, conform modelului stabilit de Comisia Nationala de Admitere. 
 
Art. 31. Secretariatele scolilor completeaza, pana la data de 30 iunie 2020, pe fisele de inscriere: numele, codul acordat unitatii de invatamant gimnazial, datele personale ale absolventilor de clasa a VIII-a, media de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, media de admitere, notele si media generala obtinuta la Evaluarea Nationala din clasa a VIIIa. Completarea fiselor de inscriere se face electronic. 
 
Art. 32. 
(1) Fiecare unitate de invatamant gimnazial completeaza si listeaza din calculator, pentru prima etapa de admitere, o singura fisa de inscriere pentru fiecare absolvent, care este semnata si stampilata de directorul scolii. Nerespectarea prevederii referitoare la unicitatea fisei de inscriere se considera tentativa de frauda si atrage dupa sine sanctionarea penala, civila, administrativa sau disciplinara a vinovatilor, dupa caz. 
(2) Pentru candidatii care au sustinut si promovat probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, fisa de inscriere listata pentru prima etapa de admitere are anexata, in original, fisa cu rezultatele la probe, semnata si stampilata de directorul unitatii de invatamant la care acestea au fost sustinute. 
 
Art. 33. Anuntarea ierarhiei la nivel judetean a absolventilor claselor a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia Nationala de Admitere, se face in data de 1 iulie 2020. 
 
Completarea fiselor de inscriere ale candidatilor 
 
Art. 35. 
(1) Directorii unitatilor de invatamant gimnazial stabilesc, in perioada 12-18 mai 2020 graficul desfasurarii pe clase a actiunilor de completare a optiunilor pentru absolventii clasei a VIII-a. 
(2) Actiunile de completare a optiunilor pentru absolventii clasei a VIII-a se desfasoara in perioada 2–6 iulie 2020. La fiecare sedinta, participa elevii, parintii/tutorii legal instituiti (un parinte/tutore pentru fiecare elev), dirigintii, precum si un membru sau un delegat al Consiliului de administratie al unitatii scolare. Parintii/tutorii legal instituiti semneaza un proces-verbal de instruire. 
 
Art. 36. 
(1) in cadrul acestor sedinte, elevii si parintii sunt informati asupra rezultatelor obtinute la nivelul judetului, la Evaluarea Nationala din clasa a VIII-a, precum si asupra ierarhiei absolventilor de clasa a VIII-a din judet. 
 
Art. 37. in cadrul sedintelor mentionate la art. 35, elevilor si parintilor li se recomanda completarea unui numar suficient de optiuni in fisa de inscriere, pentru a-si asigura repartizarea, tinand seama de media lor de admitere si de media ultimului admis la liceele respective in anul precedent. Se va atrage atentia parintilor asupra faptului ca, in situatia completarii unui numar insuficient de optiuni, elevul poate sa ramana nerepartizat sau poate sa fie repartizat intr-un mod necorespunzator mediei sale de admitere. 
 
Art. 38. 
(1)Dirigintele clasei, care participa la inscrierea optiunilor elevilor, atentioneaza parintii asupra faptului ca trebuie sa faca optiuni realiste, alegand licee la care media de admitere din anii precedenti este apropiata de media de admitere a candidatului. 
(2) Personalul scolii nu influenteaza in niciun fel parintii si elevii in completarea optiunilor, dar ii consiliaza, pentru a permite candidatilor o alegere in cunostinta de cauza, prezentandu-le toate informatiile necesare, inclusiv riscurile completarii unui numar insuficient de optiuni sau ale completarii unor optiuni nerealiste. 
 
Art. 39. 
(1) Candidatii completeaza pe fisa de inscriere, in ordinea descrescatoare a preferintelor, codurile optiunilor pentru profilurile, specializarile sau domeniile de pregatire dorite. 
(2) Candidatii sunt avertizati ca, pentru profilurile, specializarile sau domeniile de pregatire la care predarea se face intr-o limba a unei minoritati nationale, pot inscrie codul respectiv in fisa de optiuni numai daca au urmat cursurile gimnaziale in limba materna respectiva, sustinand Evaluarea Nationala din clasa a VlII-a la aceasta disciplina, sau daca au sustinut si promovat proba de verificare a cunostintelor de limba materna mentionata la art. 10 din prezenta metodologie. in caz contrar, optiunea respectiva va fi anulata in momentul repartizarii computerizate. 
(3) Candidatii sunt avertizati ca, pentru specializarile la care predarea unei limbi moderne se face in regim bilingv, pot inscrie codul respectiv in fisa de optiuni numai daca au sustinut si promovat proba de verificare a cunostintelor la limba moderna respectiva si au pe fisa nota obtinuta la aceasta proba, conform prevederilor art. 11 din prezenta metodologie. in caz contrar, optiunea respectiva va fi anulata in momentul repartizarii computerizate. 
 
Art. 40. Parintilor li se aduce la cunostinta numarul de locuri alocate pentru fiecare unitate de invatamant, respectiv pentru fiecare profil, specializare sau domeniu de pregatire, caruia i s-a acordat un cod. De asemenea, parintii sunt informati cu privire la precizarile din art. 6, alin. (2) al prezentei metodologii. 
 
Art. 41. Exemplu de completare a optiunilor: 
 
1. Daca prima optiune este pentru specializarea matematica-informatica, liceu-cursuri de zi, din Liceul Minerva, care are in brosura codul 107, atunci elevul va completa pozitia 1 din fisa astfel: 1. 1 0 7 
 
2. Daca a doua optiune este pentru Liceul Apollo, specializarea stiinte sociale-cursuri de zi, care are in brosura codul 279, atunci elevul va completa pozitia 2 din fisa astfel: 2. 2 7 9 
 
3. Celelalte optiuni se completeaza in acelasi mod, in ordinea descrescatoare a preferintelor, prin precizarea codului alocat fiecarei optiuni. 
 
4. Numele unitatilor de invatamant si codurile folosite anterior, spre exemplificare, sunt fictive. 
 
Art. 42. Cu ocazia completarii optiunilor, parintii si candidatii verifica si corectitudinea celorlalte date inscrise in fisa de secretariatele scolilor si semnate de directorul scolii. Fiecare candidat isi poate copia in fisa-model din brosura, pentru uz propriu, lista de optiuni, in ordinea descrescatoare a preferintelor exprimate. 
 
Art. 43. 
(1) Completarea listei de optiuni se face de catre candidat in prezenta parintelui/tutorelui legal instituit si a dirigintelui clasei. Acestia, impreuna cu candidatul, vor semna fisa de inscriere. 
(2) Elevii si parintii vor fi avertizati sa completeze cu responsabilitate optiunile si numarul lor, sa verifice corespondenta codurilor inscrise in fisa cu optiunile exprimate, avand in vedere ca o optiune gresita poate conduce la o repartizare nedorita.
 
 Art. 44. 
(1) Absolventii care doresc sa participe la admitere in alt judet, primesc, in perioada 2–6 iulie 2020, de la unitatea scolara pe care au absolvit-o, fisa de inscriere, completata cu datele personale si, dupa caz, cu notele si media generala obtinute la evaluarea nationala din clasa a VIII-a, cu media de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, cu media de admitere. Pe aceste fise nu vor fi completate optiuni la scoala de provenienta, ci la centrul special de inscriere din judetul in care se doreste repartizarea. 
(2) Fisele acestor candidati sunt inmanate candidatilor/parintilor, care semneaza de primire in registrul scolii. in acest registru, se consemneaza clar natura documentului eliberat: „fisa de inscriere pentru admitere in licee” si motivul eliberarii fisei: „participare la admitere in alt judet”. 
(3) Candidatii mentionati la alin. (1) se vor inscrie direct cu aceasta fisa in judetul in care doresc sa fie repartizati. 
 
Art. 45. Candidatii care au sustinut probe de aptitudini, dar nu au fost admisi la clasele respective, precum si cei care au sustinut proba de verificare a cunostintelor de limba materna sau de limba moderna, indiferent daca au promovat-o sau nu, ridica fisele de inscriere de la secretariatele liceelor la care au sustinut probe de aptitudini/probe de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna si, in perioada prevazuta de calendar, isi completeaza fisele de optiuni la centrul zonal de inscriere la care este arondata scoala pe care au absolvit-o. Acesti candidati participa la admiterea computerizata. 
 
Art. 47. 
(1) in perioada 3–7 iulie 2020, conform planificarii stabilite de comisia din scoala, parintii si elevii vor verifica, in prezenta dirigintilor, corectitudinea datelor din fisa listata de calculator pentru fiecare elev. 
(2) in cazul existentei unei erori, parintii o semnaleaza comisiei de inscriere, prin intermediul profesorului diriginte. Comisia transmite informatia la centrul zonal de inscriere, care procedeaza la corectarea greselii in baza de date computerizata si la listarea fisei corectate din calculator. Fisa gresita se pastreaza in centrul zonal de inscriere, in dosarul cu documente al comisiei de inscriere, iar fisa corectata se inmaneaza directorului, care o transmite parintilor si candidatului, pentru a fi semnata. 
(3) Corectarea fiselor elevilor inscrisi din alte judete se face in centrul in care s-a facut inscrierea acestor candidati, in perioada prevazuta in grafic. 
(4) Fisele corecte sau corectate, listate din calculator, sunt semnate de profesorul diriginte, de candidat si de parintele/tutorele acestuia, pentru a certifica faptul ca acestea sunt corecte si acceptate si raman in posesia parintelui/tutorelui candidatului. in cazul in care fisa initiala a fost corectata, un exemplar al fisei corectate, listate din calculator si semnate de diriginte, candidat si parintele/tutorele acestuia va ramane atasat fisei initiale. 
(5) De asemenea, in cadrul acestor sedinte de verificare, fiecare candidat va controla prezenta numelui sau pe lista de control afisata la sediul scolii, conform art. 33, precum si corectitudinea datelor personale, a mediilor si a notelor din lista. 
(6) Comisia de inscriere din unitatea de invatamant gimnazial are obligatia de a verifica prezenta, pe lista de control afisata, a tuturor elevilor arondati centrului si de a semnala comisiei de admitere judetene neregulile sesizate. 
 
Repartizarea computerizata si afisarea rezultatelor 
 
Art. 50. 
(3) in data de 10 iulie 2020, se efectueaza repartizarea computerizata a absolventilor de clasa a VIII-a care au participat la prima etapa de admitere, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si in functie de optiunile candidatilor, inscrise in fisa de optiuni. La repartizare se folosesc criteriile de departajare mentionate la art. 5 din prezentele metodologie. Nu se iau in considerare: (i) optiunile pentru licee, cursuri de zi, ale candidatilor care nu satisfac conditiile precizate la art. 3; (ii) optiunile pentru licee/clase cu predare in limbile minoritatilor nationale, ale candidatilor care nu au urmat cursurile gimnaziale in limba materna respectiva sau care nu au promovat proba de verificare a cunostintelor de limba materna mentionata la art. 10; (iii) optiunile pentru clase bilingve ale candidatilor care nu au promovat proba de verificare a cunostintelor de limba moderna, prevazuta in prezenta metodologie. 
 
Art. 53. 
(1) in perioada 13-16 iulie 2020, absolventii depun, la unitatile scolare la care au fost declarati admisi, dosarele de inscriere, cuprinzand actele de studii in original. 
(2) inscrierea la liceu a candidatilor declarati admisi in urma repartizarii computerizate se efectueaza, conform unui program afisat de unitatea de invatamant, pe baza urmatoarelor acte: a) cererea de inscriere; b) cartea de identitate (daca este cazul) si certificatul de nastere, in copie certificata in conformitate cu originalul; c) adeverinta cu notele si media generala obtinute la Evaluarea Nationala din clasa a VIII-a; d) foaia matricola pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale); e) fisa medicala. 
(3) Candidatii care, in perioada mentionata la alin. (1), nu isi depun dosarele de inscriere, se considera retrasi, iar locurile corespunzatoare sunt declarate neocupate si vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de catre comisia de admitere judeteana. Acesti candidati vor fi repartizati de comisia de admitere judeteana, pe locurile ramase libere, dupa rezolvarea cazurilor speciale. 
 
Art. 54. 
(1) in perioada 17, 20 si 21 iulie 2020, comisia de admitere judeteana rezolva situatiile speciale aparute dupa etapa de repartizare computerizata (situatii medicale speciale, schimburi de elevi, redistribuirea candidatilor gemeni, distribuire sau redistribuire pe locuri ramase libere, pentru apropiere de domiciliu, corectarea unor erori de transcriere gresita in baza de date computerizata a optiunilor exprimate de elevi etc.), repartizeaza candidaČ›ii care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen si candidaČ›ii care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizaČ›i in etapa repartizarii computerizate. 
(2) Nu se va depasi numarul maxim de 30 de elevi la clasa si se va respecta, in toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere. Deciziile se iau in plenul comisiei de admitere judetene, dupa inventarierea tuturor cazurilor existente la nivelul judetului. 
(3) Deciziile comisiei de admitere judetene se iau cu majoritate de voturi, cu consemnare intr-un proces-verbal si sunt facute publice prin afisare la sediul inspectoratului scolar. 
(4) in perioada mentionata la alin. (1), dupa rezolvarea situatiilor speciale, comisiile de admitere judetene repartizeaza pe locurile ramase libere absolventii invatamantului gimnazial care au fost repartizati, dar nu si-au depus dosarele de inscriere in perioada prevazuta de prezenta metodologie si pe cei care, din diferite motive, nu au participat la repartizarile computerizate. 
 
Art. 55. 
(1) Absolventii clasei a VIII-a care nu s-au inscris la unitatile la care au fost repartizati sau nu au participat la etapa de repartizare computerizata si care, din diferite motive, nu se adreseaza comisiei de admitere judetene in perioada mentionata la art. 54, alin. (1) si solicita ulterior un loc in clasa a IX-a, precum si cei care si-au incheiat situatia scolara ulterior desfasurarii etapei de repartizare computerizata vor fi repartizati de comisia de admitere judeteana, pe locurile ramase libere. Cererile de inscriere se depun in perioada 22–28 iulie 2020, conform procedurii Inspectoratului scolar Judetean Sibiu. Repartizarea se face in 29-30 iulie 2020, tinand cont de criteriile prevazute in prezenta metodologie, utilizand aplicaČ›ia informatica centralizata. 
(3) Daca, la incheierea etapei de repartizare computerizata mentionate in prezenta metodologie, mai exista locuri vacante la clasele pentru care se sustin probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, comisiile de admitere judetene pot decide organizarea unei noi etape de sustinere a acestor probe, in perioada 23-24 iulie 2020. Graficul desfasurarii probelor si locul de desfasurare a acestora vor fi facute publice pana la data de 21 iulie 2020, prin afisare la sediul unitatilor de invatamant gimnazial. Admiterea candidatilor pe locurile disponibile se face in conformitate cu prezenta metodologie. 
 
Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi si a candidatilor pentru invatamantul special 
 
Art. 56. 
(1) Comisiile de admitere judetene, cu avizul Comisiei Nationale de Admitere, anunta, prin afisare la sediul inspectoratului scolar, in data de 15 mai 2020, unitatile de invatamant, specializarile si numarul de locuri alocate pentru candidatii romi, pe baza masurilor afirmative, promovate in contextul Strategiei guvernamentale privind imbunatatirea situatiei romilor. Numarul de locuri anuntat nu mai poate fi modificat dupa data de 15 mai 2020. 
(2) Locurile speciale pentru candidatii romi se vor aloca peste numarul de locuri acordat prin planul de scolarizare, in limita a 1-2 locuri suplimentare la clasa. 
(3) Cererile pentru inscrierea pe locurile speciale pentru romi se primesc, la comisia de admitere judeteana, 9-15 iunie 2020 (in mod excepČ›ional se mai pot depune pana la data de 29 iunie 2020, cu avizul presedintelui comisiei de admitere judetene). 
(4) Candidatii din etnia romilor care concureaza pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru acestia trebuie sa prezinte la inscriere, pe langa actele precizate la art. 53, alin. (2), lit. a) - b) din prezenta metodologie, o recomandare scrisa din partea presedintelui unei organizatii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituita, prin care se atesta apartenenta lor la etnia romilor si nu faptul ca fac parte din respectiva organizatie. 
(5) in perioada 3-6 iulie 2020 are loc repartizarea pe locurile speciale pentru romi, utilizand aplicaČ›ia informatica centralizata, a candidatilor romi care au depus cereri pana la data mentionata la alin. (3), in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si in baza optiunilor exprimate de candidati. 
(6) in situatia in care locurile speciale pentru romi nu au fost ocupate, ele vor fi folosite pentru rezolvarea cazurilor speciale, mentionate la art. 54. 
 
Art. 57. 
(1) inscrierea si repartizarea candidatilor in clasa a IX-a din unitatile de invatamant special se organizeaza de catre comisia de admitere judeteana, in perioada 2-3 iulie 2020. 
(2) Locurile alocate in invatamantul liceal special sunt anuntate in brosura de admitere, intr-o lista separata, care va purta mentiunea ca aceste locuri nu participa la repartizarea computerizata. 
(3) Repartizarea pe locurile din unitatile de invatamant special se face in functie de tipul si gradul de deficienta, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere sau de absolvire, dupa caz, si in functie de optiuni. 
(4) Candidatii cu cerinte educative speciale, care au sustinut Evaluarea Nationala din clasa a VIII-a, pot participa, fara restrictii, la toate etapele admiterii prevazute de prezenta metodologie, atat pentru locurile din invatamantul de masa, cat si pentru cele din invatamantul special. 
(5) Candidatii cu cerinte educative speciale, care nu au sustinut Evaluarea Nationala din clasa a VIII-a si care solicita repartizarea in invatamantul de masa, sunt repartizati, in ordinea descrescatoare a mediilor de absolvire a gimnaziului, de catre comisia de admitere judeteana, in perioada 17, 20 si 21 iulie 2020, dupa repartizarea celorlalti candidati. La repartizarea acestor candidati, se va tine cont de certificatele de expertiza si orientare scolara si profesionala eliberate de comisia pentru protectia drepturilor copilului. 
(6) in cazul candidatilor cu cerinte educative speciale, proveniti din promotii anterioare, prevederile alin. (4) si (5) se aplica in mod corespunzator, inlocuind sintagma „Evaluarea Nationala” cu sintagma adecvata „examenul de capacitate”/„testele nationale”/„tezele cu subiect unic”. 
 
Admiterea candidatilor pentru invatamantul seral si pentru cel cu frecventa redusa 
 
Art. 58. (1)inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa a candidatilor din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020-2021, se face la un centru special desemnat de inspectoratul scolar. 
(2) Centrul special de inscriere pentru candidatii din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020-2021, este anuntat prin afisare la sediul inspectoratului si in toate unitatile de invatamant gimnazial, in data de 11 mai 2020. El este, de asemenea, anuntat in brosura cuprinzand informatiile referitoare la admitere. 
(3) Calendarul admiterii candidatilor din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020-2021, este anuntat de inspectoratul scolar in data de 3 iulie 2020 si este afisat la sediul inspectoratului scolar si la centrul mentionat la alin. (1). 
(4) Depunerea dosarelor de inscriere se face in perioada 13-16 iulie 2020, la centrul mentionat. Dosarele contin urmatoarele acte: a) cererea de inscriere; b) certificatul de nastere, cartea de identitate si, dupa caz, certificatul de casatorie, in copie legalizata; c) adeverinta cu notele si media generala obtinute la Evaluarea Nationala/tezele cu subiect unic din clasa a VIIIa/testele nationale/examenul de capacitate; d) foaia matricola pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale); e) fisa medicala. 
(5) Repartizarea candidatilor mentionati la alin. (1) se face in 17, 20 si 21 iulie 2020, pe locurile anuntate de inspectoratul scolar in brosura de admitere. 
(6) Repartizarea se face in sedinta publica, in doua etape. in prima etapa, sunt repartizati, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si a optiunilor, candidatii care au sustinut evaluarea nationala/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele nationale/ examenul de capacitate. in a doua etapa, sunt repartizati, pe locurile ramase libere, in ordinea descrescatoare a mediilor de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, candidatii care nu au participat la evaluarea nationala/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele nationale/examenul de capacitate. 
 
Dispozitii finale 
 
Art. 59. Absolventii invatamantului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot participa la admiterea in invatamantul liceal de stat, conform prevederilor din prezenta metodologie. Participarea lor la admitere nu este conditionata de achitarea unei taxe. 
 
Art. 61. Elevii care au ramas cu situatia neincheiata la sfarsitul semestrului al doilea, isi vor incheia situatia in perioada stabilita de MEN si vor fi repartizati in clasa a IX-a de comisia de admitere judeteana in 17, 20 si 21 iulie 2020, conform prevederilor art. 55. 
 
Art. 62. in situatia in care exista candidati carora nu li se poate calcula media de admitere, in conformitate cu prevederile art. 4, alin. (2) si (3), intrucat nu au participat la Evaluarea Nationala sau la examenele prevazute la art. 4 alin. (4), acestia vor fi repartizati de inspectoratele scolare, in 17, 20 si 21 iulie 2020, dupa repartizarea celorlalti candidati. Repartizarea se face in ordinea descrescatoare a mediilor de absolvire a gimnaziului. 
 
Art. 63. Prezentarea de inscrisuri false, la inscrierea in licee, se pedepseste conform legii si atrage dupa sine eliminarea din admitere a candidatului respectiv. in cazul in care descoperirea falsului se face dupa incheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obtinut prin frauda. 
 
Art. 64. Persoanele vinovate de eliberarea mai multor fise de inscriere pentru acelasi elev, decat este prevazut in prezenta metodologie, de transcrierea eronata a datelor personale ori a notelor sau de nerespectarea altor prevederi ale prezentei metodologii vor fi sanctionate disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupa caz. 
 
Art. 66. 
(1) in perioada 17, 20 si 21 iulie 2020, comisia de admitere judeteana va analiza si cazurile speciale ale absolventilor invatamantului gimnazial care au studiat in strainatate si, din aceasta cauza, nu au participat la Evaluarea Nationala de la sfarsitul clasei a VIII-a. 
(2) Pentru acesti absolventi, la media generala de absolvire a gimnaziului se iau in calcul doar rezultatele obtinute in anii de studiu parcursi in Romania. (3) Criteriile de inscriere in clasa a IX-a a acestor absolventi sunt stabilite de comisia de admitere judeteana si sunt facute publice pana la data de 14 iulie 2020. **) 
 
 
Anexa 3 
 
DECLARATIE 
 
Subsemnata/Subsemnatul, ............................................................... , avand domiciliul in localitatea .................................................................., posesoare/posesor a/al carČ›ii de identitate seria .................. nr ................................ ....................., parinte/reprezentant legal al elevei/elevului ................................................................................................................................. ................, absolventa/absolvent a/al clasei cu predare in limba ........................................................................., de la .............................................. ...................................................................................................., cunoscand prevederile art. 6 alin. (1)*) din Ordinul ministrului educaČ›iei naČ›ionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invaČ›amantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021, declar pe propria raspundere ca, in vederea repartizarii computerizate pentru admiterea in invaČ›amantul liceal, in anul scolar 2020-2021, la stabilirea mediei la evaluarea naČ›ionala nu se va lua in calcul rezultatul la proba de limba si literatura materna. Localitatea Parinte/Reprezentant legal Elev Data (numele si prenumele) (semnatura) (numele si prenumele) (semnatura) 
 
 
Fisa pentru repartizarea computerizata la liceu arata astfel:
 
 
Elevii vor completa codurile specializarilor pentru care opteaza, in ordinea preferintelor. Ei vor fi repartizati, ulterior, in functie de media de admitere si de optiunile exprimate.

Pana acum, acestea sunt singurele informatii oficiale transmise de catre ministerul Educatiei in legatura cu admiterea la liceu. Parintii si cadrele didactice asteapta noutati, in contextul situatiei speciale generate de pandemia de coronavirus. 

Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat pe 19 mai, la TVR 1, ca in curand va fi publicata metodologia pentru admiterea la liceu, inclusiv pentru liceele vocationale.
 
"Am luat decizii impreuna și in curand va aparea și metodologia pentru admiterea in liceu, inclusiv pentru liceele vocationale. Propunerile au fost multiple. Spre final, s-a decis sa existe, in mare parte, probe pe baza de portofoliu. Depinde insa de fiecare tip vocational", a declarat Monica Anisie.Teste de pregatire pentru Evaluarea Nationala, precum si explicatii relevante gasiti in Culegerile de AICI ...click pentru detalii si comenzi culegeri >>Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

admitere liceu 2020admitere liceu 2020 2021brosura admitere liceu 2020fisa optiuni inscriere liceu 2020repartizare computerizata liceu


x

Lasa un raspuns
Comentarii [4 comentarii]Adauga comentariul tau

24Mai.2020

Husman Paula 24 Mai. 2020 08:22:28

IOptiunea pentru nscrierea la liceu, se poate face pentru 2 jude?e?Spre exemplu pentru liceu an limba german? se poate opta atat pentru judetul Sibiu, cat ?i pentru jude?ul Bra?ov?
23Mai.2020

Danila Monica 23 Mai. 2020 20:13:02

Stimata doamna Laura Galescu, ar fi bine sa reveniti asupra informatiilor din articol pentru ca cestea nu mai sunt valabile. In contextul perioadei pline schimbari si de neclaritati pe care o traversam, articolul dumneavoastra poate bulversa.
23Mai.2020

Diana Pop 23 Mai. 2020 14:49:02

Bun? ziua! Din punctul meu de vedere, atat timp cat ace?ti copii, ma refer an special la cei care acum termina clasa a VIII-a, nu au avut parte de o preg?tire consistent?/concret? , asemeni celor care s-au preg?tit an anii anteriori, a se lua an considerare media de la admitere cu o pondere de 80 % la calcularea mediei de antrare la liceu, ami pare incorecta ?i nu hcorespunde cu promisiunea Ministrului Educa?iei ?i anume, ca totul va fi in favoarea copiilor! Din p?cate situa?ia sta prost!
22Mai.2020

Carmen Suteu 22 Mai. 2020 17:09:55

Ce cauta aceasta varianta,care nu mai este valabila,
azi ,22 mai .
Si chiar asteptam cu nerabdare noutati.Cei de la licee
vocationale,nu stiu ce au de facut si veniti voi sa ii derutati !!!!
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitNoile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//