Admiterea la liceu 2021. Proba de verificare a cunostintelor de limba materna - Metodologie si model de Declaratie

de Laura Galescu la 24 Feb. 2021
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Admiterea la liceu 2021. Proba de verificare a cunostintelor de limba materna - Metodologie si model de Declaratie24Feb.2021

Metodologia de organizare a probei de verificare a cunostintelor de limba materna pentru admiterea la liceu din anul scolar 2021-2022, in Municipiul Bucuresti.

Admiterea la liceu 2021


Metodologia a fost emisa in baza ordinului MECTS nr. 4802/31.08.2010 si OMEC nr. 5457/31.08.2020, privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat si OMEC nr. 5449 din 31.08.2020 
 
privind organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat si in invatamantul dual anul scolar 2021-2022 
 
Cap. 1. Dispozitii generale (extras din ordinul MECTS nr.4802/31.08.2010 - anexa I) 
 
Art. 10. 
 
(1) Liceele care organizeaza clase cu predare in limbile minoritatilor nationale vor organiza o proba de verificare a cunostintelor de limba materna, pentru candidatii care nu au studiat in gimnaziu in limba materna respectiva. Proba se va organiza dupa o metodologie care va fi anuntata de catre fiecare inspectorat scolar, pana la data de 1 martie a anului in care se organizeaza admiterea.
 
(2) Aprecierea probei mentionate la alin (1) se face cu note in situatia in care candidatul a obtinut la proba cel putin nota 5, secretariatul scolii la care a fost sustinuta proba de verificarea cunostintelor de limba materna va trece nota obtinuta de candidat in anexa la fisa de inscriere a acestuia, la rubrica "nota obtinuta la limba si literatura materna la evaluarea nationala"; se va specifica si limba materna la care a fost sustinuta proba. Directorul unitatii de invatamant la care a fost sustinuta proba va confirma, prin semnatura si stampila, corectitudinea notei. Nu se vor face alte modificari ale anexei fisei de inscriere. 
 
(3) Nota obtinuta la proba de verificarea cunostintelor de limba materna nu va fi inclusa in calculul mediei de admitere, dar constituie criteriu de departajare conform Art 5, alin.(2). 
 
(4) in situatia in care candidatul a obtinut, la proba de verificare a cunostintelor de limba materna, o nota mai mica decat 5, se considera ca, el nu a promovat proba respectiva, iar secretariatul unitatii de invatamant la care s-a desfasurat proba va elibera anexa fisei de inscriere, fara a completa rubrica „nota obtinuta la limba si literatura materna la evaluarea nationala" si fara a modifica in alt mod anexa fisei. In acest caz, candidatul nu va putea fi inscris la clase cu predare in limba materna respectiva. 
 
(5) Candidatii care au participat la proba de verificare a cunostintelor de limba materna, indiferent daca au promovat-o sau nu, isi vor completa fisa de optiuni la scolile generale de provenienta, in perioada prevazuta de calendarul admiterii. 
 
(6) Pe fisa de admitere a fiecarui candidat se pot afla note la cel mult doua limbi materne diferite la rubrica "nota obtinuta la limba si literatura materna la evaluarea nationala" (una dintre ele fiind, eventual, limba materna in care a studiat disciplinele la gimnaziu). 
 
(7) Candidatii la liceele/clasele cu predare in limba minoritatilor, care au studiat in limba materna si, deci, au sustinut Evaluarea Nationala la limba si literatura materna respectiva, nu mai trebuie sa sustina proba de verificare a cunostintelor de limba materna. Ei vor completa fisele cu optiuni in perioada specificata de calendar, la scolile generale de provenienta. scolile generale de provenienta a acestor candidati vor completa, in fisa de inscriere, notele obtinute de acestia la Evaluarea Nationala pentru proba de limba si literatura materna. 
 
(8) Nu vor putea fi inscrisi la clase cu predare in limbile minoritatilor nationale decat acei candidati care au studiat in limba materna si, deci, au sustinut Evaluarea Nationala la limba respectiva, sau care au sustinut si promovat proba de verificare a cunostintelor de limba materna. 
 
Cap.2. Sustinerea probelor de verificarea cunostintelor de limba maternal (extras din ordinul MECTS nr.4802/31.08.2010- anexa I si ordinul OMEC nr. 5457/31.08.2020 si OMEC nr. 5449 din 31.08.2020 anexa I si II 
 
Art. 1. (1) Pentru liceele/clasele la care se organizeaza probe de verificare a cunostintelor de limba materna sau de limba moderna, inscrierea se desfasoara in perioada 24 mai25 mai 2021. 
 
(2) Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna se desfasoara in perioada 26 mai - 28 mai 2021. 
 
(3) Organizarea acestor probe se face conform Art. 10 din OMECTS nr.4802/31.08.2010 și prevederilor OMEC nr. 5457/31.08.2020 si OMEC nr. 5449 din 31.08.2020 anexa I si II. 
 
(4) Probele de verificare a cunostintelor de limba materna se organizeaza la centrele stabilite de comisia de admitere a municipiului Bucuresti. Candidatii declarati admisi la aceste probe pot fi repartizati la orice unitate de invatamant liceal din judet/municipiu care organizeaza clase cu predare in limba minoritatilor. 
 
(5) Rezultatele probelor mentionate la alin.(1) vor fi afisate in data de 31 mai 2021, la unitatile scolare care au organizat probele. in aceeasi zi, la unitatea respectiva se depun eventualele contestatii, acolo unde, potrivit Anexei nr.1, este prevazut acest lucru. Rezultatele contestatiilor se afiseaza in data de 04 iunie 2021. 
 
(6) In data de 04 iunie 2021, dupa afisarea rezultatelor finale la probele de verificare a cunostintelor de limba materna, lista cu candidatii care au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba materna, este transmis in format electronic Comisiei de Admitere a Municipiului Bucuresti. 
 
(7) In etapele procesului de admitere in invațamantul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, care presupun comunicarea de rezultate, datele personale ale candidatilor: numele, initiala/initalele tatalui si prenumele vor fi publicate in forma anonimizata (coduri individuale). 
 
Art.2. (1) Candidatii care au participt la probele de verificare a cunostintelor de limba materna, primesc, de la unitatea scolara la care au sustinut probele, anexa fisei de inscriere completata sau nu, dupa caz, cu rezultatele probei de verificare a cunostintelor de limba materna, in data de 04 iunie – 08 iunie 2021. 
 
(2) Candidatii depun, la unitatea de invatamant pe care au absolvit-o, anexele fiselor, pana la data de 09 iunie 2021. Anexele completate, semnate si stampilate, se vor atasa fisei de inscriere. 
 
(3) Candidatii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba materna, indiferent daca au promovat sau nu aceste probe, completeaza optiuni la centrul de inscriere la care este arondata scoala gimnaziala pe care au absolvit-o, in perioada prevazuta de calendarul admiterii, si participa la repartizarea computerizata. 
 
Art. 3 (1) Centrul de Admitere al Municipiului Bucuresti transmite la Centrul National de Admitere, intr-un fisier separat, pana la data de 16 iunie 2021, lista candidatilor care au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba materna. 
 
(2) Listele mentionate la alin. (1), precum si cele mentionate la Art. 3, alin.( 1) cuprind: numele, initiala tatalui si prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, scoala si judetul de provenienta, limba materna la care a sustinut testul si nota obtinuta. 
 
(3) De corectitudinea datelor transmise Centrului National de Admitere, raspunde presedintele Comisiei de Admitere a Municipiului Bucuresti. 
 
Cap. 3. Calendarul probelor de verificare a cunostintelor de limba materna in Municipiul Bucuresti, pentru anul scolar 2021-2022 
 
Calendarul probelor de verificare a cunostintelor de limba materna in Municipiul Bucuresti, pentru anul scolar 2021-2022 este prevazut in anexele 1 si 2, care fac parte integrata din prezenta metodologie. 
 
Cap. 4. Stabilirea mediei la evaluarea nationala luand in calcul si rezultatul la proba de limba și literatura materna (ordinul OMEC nr. 5457/31.08.2020) 
 
Art.1. (1) Candidatii care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna si au susținut evaluarea naționala la limba si literatura materna respectiva pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea naționala fara a lua in calcul rezultatul la proba de limba si literatura materna. In acest sens, parinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completeaza o declarație, conform modelului prevazut in anexa nr. 5, care face parte integranta din prezentul ordin, semnata de parinte sau reprezentantul legal și de candidat, care insoțește fișa de inscriere in vederea repartizarii computerizate și se depune la secretariatul unitații de invațamant de proveniența in perioada prevazuta de calendar. Acești candidați, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea naționala fara a lua in calcul rezultatul la proba de limba și literatura materna, nu pot fi repartizați computerizat in invațamantul liceal sau profesional in clase cu predare in limbile minoritaților naționale. 
 
(2) in a doua etapa de admitere in invațamantul liceal de stat, pentru candidații din seria curenta, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului școlar 2021 - 2022, parinții sau reprezentanții legali ai candidaților prevazuți la alin. (1) pot solicita, in scris, stabilirea mediei la evaluarea naționala luand in calcul și rezultatul la proba de limba și literatura materna. 
 
(3) Nota obtinuta la proba de verificarea cunostintelor de limba materna nu va fi inclusa in calculul mediei de admitere, dar constituie criteriu de departajare conform Art 5, alin.(2) din ordinul MECTS nr.4802/31.08.2010 - anexa I. 
 
Admiterea in invatamantul liceal de stat in anul școlar 2021-2022 se face in baza OMEC nr. 5457/31.08.2020 și admiterea in invatamantul profesional de stat și in invatamantul dual in anul școlar 2021-2022 se face in baza OMEC nr. 5449 din 31.08.2020. 
 
 
Prima etapa de admitere in invatamantul liceal de stat, pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2021-2022 
 
Data desfasurarii probelor de verificare a cunostintelor de limba materna: • 27 mai 2021, ora 9.00 
 
Centrele unde se sustin probele de verificare a cunostintelor de limba materna: 
• Limba materna germana - Colegiul German Goethe 
• Limba materna maghiara - Liceul Teoretic" Ady Endre 
 
31 mai 2021 - Afisarea rezultatelor la probele de verificare a cunostintelor de limba materna. 
Ora 10.00 - Afisarea rezultatelor la probele de verificarea cunostintelor de limba materna. 
Ora 14.00 -18.00 - Depunerea contestatilor la probele de verificare a cunostintelor de limba materna, acolo unde metodologia permite acest lucru. 
 
04 iunie 2021 - Afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la probele de verificare a cunostintelor de limba materna. 
 
Ora 12.00 - Afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la probele de verificarea cunostintelor de limba materna. 
 
Ora 14.00 - Transmiterea catre Comisia de Admitere a Municipiului Bucuresti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificarea cunostintelor de limba materna. 
 
04 - 08 iunie 2021 - Ridicarea anexelor fiselor de inscriere de la unitatile la care candidatii au sustinut probele de verificare a cunostintelor de limba materna. 
 
09 iunie 2021 - Depunerea de catre candidatii care au participat la probele de verificarea cunostinttelor de limba materna a anexelor fiselor de inscriere la unitatile de invatamant gimnazial absolvite. 
 
16 iunie 2021 - Transmiterea. in format electronic, catre Centrul National de Admitere, a listei candidatilor care au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba materna. 
 
 
Candidatii care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna si au susținut evaluarea naționala la Limba si literatura materna respectiva pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea naționala fara a lua in calcul rezultatul la proba Limba si literatura materna.

In acest sens, parintii sau reprezentantii legali ai acestor candidați completeaza si semneaza o declaratie care insoteste fisa de inscriere in vederea repartizarii computerizate si o depun la secretariatul unitatii de invatamant de provenienta in perioada prevazuta in calendar. Acesti candidati nu pot fi repartizati computerizat in invatamantul liceal sau profesional in clase cu predare in limbile minoritatilor nationale.  


 
 

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Ce NOUTATI sunt la Examenul de Bacalaureat - proba scrisa


Programa pentru Bacalaureat s-a modificat! Mare atentie la noile Teste Rezolvate la Limba Romana, care contin explicatiile detaliate. Testele Rezolvate sunt alcatuite dupa modelul celor date la examen si contin toate cele 3 tipuri de subiecte aflate pe foaia de examen:
  • un text cu cerinte la prima vedere;
  • un text de tip argumentativ;
  • un eseu din materia studiata.

...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

admiterea la liceu 2021admitere la liceuevaluarea nationala limba maternamedie admitere liceurepartizare computerizata liceu


x

Lasa un raspuns
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitPregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//