Admitere la liceu 2021. Procedura pentru inscriere la Probele de Aptitudini si Fisa de aptitudini

De Laura Galescu
la 04 Iun. 2021
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Admitere la liceu 2021. Procedura pentru inscriere la Probele de Aptitudini si Fisa de aptitudini04Iun.2021

Elevii trebuie sa sustina probe de aptitudini daca vor sa sustina admiterea in invatamantul liceal - filiera vocationala, profilurile: artistic, pedagogic, teologic, sportiv, precum si candidatilor care participa la admiterea la invatamantul liceal - alternativa educationala Waidorf, specializarea filologie.


Pregatiti-va eficient pentru Evaluarea Nationala 2021 de la clasa a VIII-a! Portal Invatamant va recomanda culegerile cu exercitii si rezolvari de AICI ....click pentru detalii si comenzi culegeri >>>PROCEDURA

privind modalitatea de inscriere a candidatilor pentru probele de aptitudini, de eliberare/transmitere si completare a rezultatelor in Anexa la Fisa de inscriere si de comunicare a rezultatelor la probele de aptitudini, in cadrul procesului de admitere in invatamant liceal de stat pentru anul scolar 2021-2022
 
 
I. DISPOZITII GENERALE
 
Art.1 - (1) in baza prevederilor art. 2 alin.(20) si art. 6^1 din OMEC nr. 5457/31.08.2020 privind
organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2021-
2022, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta procedura reglementeaza
modalitatea de inscriere a candidatilor pentru probele de aptitudini, de eliberare /transmitere
a Anexei la Fisa de inscriere, de completare a rezultatelor la probele de aptitudini in Anexa
la Fisa de inscriere si de comunicare a rezultatelor la probele de aptitudini, in cadrul
procesului de admitere in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2021-2022.
 
(2) Prezenta procedura se adreseaza candidatilor care participa la admiterea in invatamantul
liceal - filiera vocationala, profilurile: artistic, pedagogic, teologic, sportiv, precum si
candidatilor care participa la admiterea la invatamantul liceal - alternativa educationala
Waidorf, specializarea filologie.
 
(3) In cadrul procesului de admitere in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2021-
2022, organizarea, desfasurarea si structura probelor de aptitudini pentru admiterea in liceele
vocationale se realizeaza conform metodologiei prevazute in anexa nr.2 la OMEC nr.
3721/23.04.2021, care modifica si completeaza anexa nr.3 la OMEC nr. 5457/31.08.2020.
 
II. INSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI,  ELIBERAREA/TRANSMITEREA
DOCUMENTELOR NECESARE INSCRIERII CANDIDATILOR LA ADMITEREA IN INVATAMANTUL
LICEAL DE STAT - FILIERA VOCATIONALA, TOATE PROFILURILE SI SPECIALIZaRILE, CU
EXCEPTIA PROFILULUI PEDAGOGIC
 
Art.2 - (1) Inscrierea pentru probele de aptitudini se face la o singura unitate de invatamant
liceal, pentru un anumit profil.
(2) Pentru profilul artistic, inscrierea se va face si in functie de specializare.
(3) Conform prevederilor art.3 alin.(4) din OMEC nr. 5457/31.08.2020 privind organizarea si
desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat
 
(4) In cazul in care candidatul/parintele/reprezentantul legal solicita recunoasterea probei
de aptitudini pentru admiterea la o alta unitate de invatamant liceal din judetul sau sectorul
din municipiul Bucuresti in care a sustinut proba sau din alt judet/sector al municipiului
Bucuresti, acesta depune, odata cu celelalte documente de inscriere, si o cerere in care
mentioneaza unitatea/unitatile de invatamant liceal pentru care solicita recunoasterea
probei, in ordinea pentru care opteaza. Unitatea de invatamant liceal transmite, in acest caz,
o copie dupa Anexa la Fisa de inscriere si dupa cererea
candidatului /parintelui/ reprezentantului legal, catre unitatea /unitatile de invatamant liceal
la care se solicita recunoasterea probei.
 
(5) Candidatilor care solicita inscrierea la probele de aptitudini pentru mai multe profiluri,
respectiv mai multe specializari din cadrul profilului artistic, li se pot elibera/ transmite mai
multe Anexe la Fisa de inscriere, conform prevederilor art.20 alin.(2) din Metodologia de
organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-
2012, aprobata prin Ordinul MECTS nr. 4802/ 31.08.2010, valabila, conform prevederilor OMEC
nr. 5457/31.08.2020, cu modificari le si completarile ulterioare, si pentru admiterea in anul
scolar 2021-2022.
 
Art.3 - (1) inscrierea pentru sustinerea/echivalarea probelor de aptitudini se face de catre
candidat/parinte/ reprezentant legal al acestuia, in baza documentelor prevazute in Anexa 2
la OMEC nr. 3721/23.04.2021, depuse direct, in urma unei programari realizate telefonic sau
prin e-mail, la secretariatul unitatii de invatamant liceal vocational/alternativa educationala
Waldorf, sau transmise prin mijloace electronice de comunicare/posta/curier, cu confirmare
de primire.
(2) Modelul Anexei la Fisa de inscriere in anul scolar 2021-2022 pentru participarea la probele
de aptitudini sau la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna a
fost aprobat prin Nota MEC nr.1197/DGIP/25.02.2021.
(3) Anexa prevazuta la Fisa de inscriere se completeaza in campul dedicat scolii de
provenienta cu datele personale ale candidatului: numele, initiala tatalui, prenumele, codul
numeric personal, data nasterii, scoala si codul judetului de provenienta, se semneaza de
catre directorul unitatii de invatamant si se aplica stampila acesteia.
(4) Anexa la Fisa de inscriere poate fi eliberata:
a) direct candidatului/ parintelui/reprezentantului legal al candidatului, in baza unei
programari realizate telefonic sau prin e-mail, la numarul de telefon sau pe adresa de e-mail
comunicate de unitatea de invatamant gimnazial si dedicate admiterii in invatamantul liceal
de stat pentru anul scolar 2021-2022,
 
sau
 
b) poate fi transmisa prin posta sau prin mijloace electronice de comunicare, la solicitarea
candidatului/parintelui/reprezentantului legal al acestuia. In acest caz
candidatul /parintele /reprezentatul legai al acestuia are obligatia de a confirma primirea
documentelor, pe adresa de e-mail a unitatii de invatamant.
 
(3) Pentru profilurile /specializarile mentionate in Anexa nr. 2 la OMEC nr. 3721/23.04.2021,
care modifica si completeaza Anexa 3 la OMEC nr. 5457/34 .08.2020, la care rezultatul probei
de aptitudini se stabileste pe baza rezultatelor obtinute de elev la una sau mai multe
discipline studiate pe parcursul invatamantului gimnazial, odata cu eliberarea/transmiterea
Anexei la Fisa de inscriere se elibereaza /transmit candidatului/ parintelui /reprezentantului
legal al acestuia si documentele scolare pe baza carora se face evaluarea
aptitudinilor /echivalarea probei de aptitudini (foaia matricola sau, dupa caz, copia scanata a
foii matricole). In situatii exceptionale justificate, in cazul in care nu se poate
elibera/transmite foaia matricola/copia dupa foaia matricola, se poate elibera o adeverinta
din care sa rezulte media generala la disciplina/ disciplinele respective, obtinute pe parcursul
 
Art.4 - Anexa la Fisa de inscriere insotita, dupa caz, de documentele mentionate la art.3
alin.(5) din prezenta procedura, sunt inmanate candidatului /parintelui/ reprezentantului
legal al acestuia, care semneaza de primire in registrul unitatii de invatamant. In registru se
consemneaza natura documentului/documentelor eliberat/elibarate si motivul eliberarii
acestuia /acestora. In cazul in care documentele sunt transmise prin posta sau prin mijloace
electronice de comunicare, in registrul unitatii de invatamant se va mentiona modalitatea de
transmitere a documentelor si se va atasa documentul din care rezulta confirmarea primirii
documentelor de catre candidat/parinte/reprezentant legal. In cazul in care nu exista
confirmarea primirii documentelor, in registrul se va mentiona ”Lipsa confirmare”,
 
Art.5 - (1) Anexa la Fisa de inscriere, insotita de documentele prevazute in Anexa nr. 2 la
OMEd nr. 3721/23.04.2021, care modifica si completeaza Anexa 3 la OMEC nr.
5457/31.08.2020, precum si de documentele necesare evaluarii/echivalarii probei/probelor,
prevazute la art.3 alin.(5) din prezenta procedura se depun fie direct la unitatea de
invatamant liceal, fie se pot transmite prin posta sau curier, cu confirmare de primire sau
prin mijloace electronice de comunicare, cu confirmarea, prin e-mail, a primirii
documentelor. in cazul in care documentele se depun direct la sediul unitatii de invatamant
liceal este necesara o programare, realizata telefonic sau prin e-mail.
 
(2) Depunerea/transmiterea documentelor se realizeaza in perioada prevazuta in calendarul
admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2021-2022. in situatia transmiterii
documentelor de inscriere prin posta, data limita de transmitere este ultima zi prevazuta
pentru inscriere in calendarul admiterii, data postei,
 
III. INSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI, ELIBERAREA/TRANSMITEREA
DOCUMENTELOR NECESARE INSCRIERII CANDIDATILOR LA ADMITEREA IN INVATAMANTUL
LICEAL DE STAT, PROFILUL PEDAGOGIC, TOATE SPECIALIZARILE
 
Art.6 - (1) Pentru profilul pedagogic, toate specializarile, inscrierea candidatilor se realizeaza
la unitatea de invatamant gimnazial in care este inmatriculat candidatul in clasa a VIll-a.
 
(2) Pentru inscrierea la profilul pedagogic, unitatea de invatamant gimnazial in care este
inmatriculat candidatul completeaza i) Anexa la Fisa de inscriere si ii) Fisa de aptitudini,
prevazuta ca Anexa la prezenta procedura.
 
(3) Presedintele comisiei de admitere din unitatea de invatamant gimnazial in care este
inmatriculat candidatul certifica, prin semnatura, corectitudinea datelor cuprinse in Fisa de
aptitudini si aplica stampila unitatii.
 
(4) Anexa Fisei de inscriere, insotita de Fisa de aptitudini, se transmit, de catre unitatile de
invatamant si mnazial in care sunt inmatriculati candidatii, catre unitatea de invatamant
liceal cu profii pedagogic.
 
IV. STABILIREA REZULTATELOR LA PROBA DE APTITUDINI, COMPLETAREA REZULTATELOR
IN ANEXA LA FISA DE INSCRIERE SI COMUNICAREA ACESTORA
 
Art.7 - Desfasurarea/echivalarea probelor de aptitudini si stabilirea rezultatelor probei se
face in conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la OMEd nr. 3721/23.04.2021. care modifica
si completeaza Anexa 3 la OMEC nr. 5457/31 -08.2020, in perioada prevazuta in calendarul
admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2021-2022.
 
Art, 8 - (1) Rezultatele obtinute de candidati la probele de aptitudini, se completeaza in
Anexa la Fisa de inscriere, in sectiunea Proba de aptitudini, de catre unitatea de invatamant
liceal la care candidatul a depus/transmis documentele de inscriere sau la care s-au transmis
documentele candidatului.
 
(2) Pentru profilul pedagogic, la care sunt echivalate probele de aptitudini, la sectiunea Proba
de aptitudini din Anexa la Fisa de inscriere se va preciza calificativul final, admis/ respins, cu
mentiunea echivatat.
 
(3) Directorul unitatii de invatamant liceal vocational la care s-a sustinut /s-a echivalat proba
de aptitudini certifica, prin semnatura, rezultatul probei/echivalarea si aplica stampila
unitatii.
 
(4) Pentru profilul pedagogic, presedintele comisiei de admitere din unitatea de invatamant
liceal cu profil pedagogic certifica, prin semnatura, calificativul admis/ respins, inscris in Fisa
de aptitudini, precum si precizarea calificativului.

 
(5) In situatia in care un candidat se inscrie pentru sustinerea probei de aptitudini la mai multe
specializari din cadrul aceleiasi unitati de invatamant liceal, rezultatele la proba de aptitudini
se consemneaza in Anexa la Fisa de inscriere in ordinea optiunilor candidatului pentru
specializarile respective.
 
Art.9 - Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini se face prin afisarea listelor la
avizier si prin postarea acestora pe site-ul unitatii de invatamant liceal vocational/alternativa
educationala Waldorf.
 
Art. 10 - In vederea comunicarii rezultatelor se aloca fiecarui candidat un cod individual,
conform unui algoritm stabilit de catre unitatea de invatamant. Codurile individuale alocate
conform prevederilor acestei proceduri sunt valabile doar pentru comunicarea rezultatelor la
probele de aptitudini.
 
Art. 11 - Listele continand candidatii declarati admisi la probele de aptitudini, care se
transmit, in scris, de catre unitatite de invatamant catre Comisia de admitere judeteana/a
municipiului Bucuresti, trebuie sa contina urmatoarele informatii: codul individual alocat
candidatului, datele personale ale candidatului: numele, initiala /initiaiele tatalui si
prenumele, judetul, scoala de provenienta si rezultatele la proba de aptitudini.
 
V. DISPOZITII FINALE
 
Art. 12 - Admiterea candidatilor care au promovat probele de aptitudini, la liceele/clasele din
invatamantul vocational/alternativa educationala Waldorf se face, dupa sustinerea si
comunicarea rezultatelor evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIll-a, in conformitate
cu prevederile OMEC nr. 5457/31.08.2020, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.13 - (1) informatiile cu privire la candidatii admisi in invatamantul liceal
vocational/alternativa educationala Waldorf sunt introduse in aplicatia informatica dedicata
admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2021-2022, de catre
operatorii/membrii comisiilor de admitere din unitatile de invatamant liceal.
 
(2) Un candidat poate fi admis la un singur profil/o singura specializare si in cadrul unei singure
unitati de invatamant liceal, Candidatii care au fost admisi la mai multe
profiluri /specializari /unitati de invatamant liceal, precum si cei care renunta la locul obtinut
pentru a participa la etapa de repartizare computerizata, trebuie sa depuna, la
unitatea /unitatile de invatamant liceal, o declaratie scrisa din care sa rezulta ca renunta la
locul ocupat. Unitatile de invatamant liceal pot solicita candidatilor, telefonic sau prin e-mail,
confirmarea mentinerii optiunii de inscriere la unitatea de invatamant si profi lul/specializarea
respectiva.
 
(3) In cazul candidatilor care nu au fost admisi la o unitate de invatamant liceal, din lipsa de
locuri, dar au optat si au fost admisi la o alta unitate de invatamant liceal, o copie a Anexei
la Fisa de inscriere se va transmite, de catre unitatea de invatamant la care s-au depus
documentele candidatului, la unitatea de invatamant la care a fost admis candidatul.
 
(4) Candidatii declarati respinsi la probele de aptitudini sau care nu au fost admisi la liceale
vocationale din lipsa de locuri, precum si cei care au declarat, in scris, ca renunta la locul
ocupat, nu sunt marcati in aplicatia de admitere ca fiind “admisi la invatamantul vocationat ”,
Documentele aferente inscrierii acestor candidati se pastreaza si se arhiveaza de catre
unitatea de invatamant liceal la care au fost depuse si care a incarcat informatiile in aplicatia
dedicata admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2021-2022,
 
(5) Unitatea de invatamant gimnazial din care provin candidatii mentionati la alin. (4) are
acces, in aplicatia informatica, la datele acestora si le poate elibera Fisa de inscriere, in
vederea repartizarii computerizate.
 
Art. 14 In cazul transmiterii documentelor de inscriere, in copie scanata/fotocopiata, prin
mijloace electronice, candidatul /parintele/reprezentantul legal va depune documentele in
original la unitatea de invatamant liceal la care a fost admis, in perioada prevazuta pentru
depunerea dosarelor de inscriere sau in termen de maximum doua saptamani de la inceperea
cursurilor, conform prevederilor art. 244 alin.(5) din OMEC nr. 5457/31.08.2020, cu
modificarile si completarile ulterioare. Prezentarea de inscrisuri false se pedepseste conform
legii si atrage pierderea locului obtinut prin frauda.
 
Art.15 Candidatii pentru profilul artistic, ce nu dispun de instrumentele sau mijloacele
electronice necesare elaborarii sau imprimarii portofoliului, pot beneficia de sprijinul unitatii
de invatamant liceal sau, dupa caz, al unitatii de invatamant din care provin, pentru punerea
la dispozitie a acestor instrumente sau mijloace. Accesul acestor candidati la unitatea de
invatamant se face, pe baza unei programari realizate telefonic sau prin e-mail, cu
respectarea tuturor prevederilor elaborate de catre Ministerul Educatiei si Ministerul
Sanatatii, pentru stabilirea masurilor de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS-COV-
2 in unitatile de invatamant.
 
Art. 16 Unitatile de invatamant liceal, filiera vocationala/alternativa educationala Waldorf
vor oferi informatii detaliate, prin afisarea la avizier/postarea pe site, cu privire la continutul
documentelor de inscriere si modalitatea de eliberare/transmitere/ depunere a acestora, in
baza prevederilor OMEC nr. 5457/31.08.2020, cu modificarile si completarile ulterioare si a
prezentei proceduri.
 
Art.17 in cazul candidatilor care participa la admiterea in invatamantul liceal, filiera
vocationala, profilul militar se aplica prevederile OMEC nr. 5457/31.08.2020, cu modificarile
 

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii
Matematica de nota 10!

Atentie: Matematica este una dintre materiile importante din scoala. Trebuie sa ne ajutam copiii, indiferent ca sunt in clasa a II-a, a IV-a, a VI-a, a VIII-a sau a XII-a!
 
Aveti la dispozitie colectia de Culegeri de teste REZOLVATE de Matematica. Alcatuita de un grup de cadre didactice dedicate, cu metode moderne de prezentare, aceasta colectie a intrunit pe deplin aprecierea copiilor, profesorilor si parintilor.

Culegerile de teste respecta integral programa scolara in vigoare si metodologia testelor PISA


...Vezi AICI noile Teste <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

admitere la liceuadmitere la liceu 2021proba de aptitudini admitere liceuprobele de aptitudini 2021probele de aptitudini la profil pedagogic


x
Lasa un raspunsTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//