Scolile si gradinitele NU mai au nevoie de autorizatie ISU de incendiu. Legea, deja publicata in Monitor

de Laura Galescu la 27 Nov. 2019
2 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Scolile si gradinitele NU mai au nevoie de autorizatie ISU de incendiu. Legea, deja publicata in Monitor27Nov.2019

Scolile de stat, dar si cele private nu vor mai fi obligate sa detina autorizatia de incendiu pentru a obtine acreditarea sau autorizarea de functionare. Legea a fost deja publicata in Monitorul Oficial.

De fapt, primariile si proprietarii imobilelor in cazul scolilor private au obligatia sa obtina autorizatia de securitate la incendiu (ISU), dar fara ca aceasta sa fie o conditie pentru acreditare, se arata in legea publicata marti in Monitorul Oficial.
 
Ordonantei de Urgenta 23/2019 care a modificat Legea Educatiei include urmatoarele alineate:
 
      - in evaluarea capacitatii institutionale, criteriul "baza materiala" nu cuprinde autorizatia de securitate la incendiu;
      - autoritatile administratiei publice locale, respectiv proprietarii imobilelor in care se desfasoara activitati de invatamant au obligatia sa asigure conditiile de functionare, inclusiv obtinerea si mentinerea autorizatiei sanitare de functionare si autorizatia de securitate la incendiu.
 
In Monitorul Oficial a fost publicata Legea de aprobare a ordonantei, dar si decretul prin care presedintele Klaus Iohannis promulga legea care scoate avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta dintre criteriile pentru acreditarea sau autorizarea scolilor de stat si private.
 
Propunerea pentru ca autorizatia de asigurare la incendiu pentru scoli sa fie obtinuta de primarii a fost facuta din luna aprilie, atunci cand Ministerul Educatiei a anuntat ca ii degreveaza pe directorii de scoli de obtinerea autorizatiei de asigurare la incendiu atunci cand isi depun actele pentru autorizarea scolii. 
 
Peste 7.000 de scoli, cladiri, laboratoare, biblioteci sau sali de sport din tara trebuie sa detina autorizatie de securitate la incendiu, insa mai bine de jumatate functioneaza fara aviz, conform Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. Cele mai multe cladiri nu au obtinut avizul deoarece sunt incluse in proiecte de modernizare.

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Antrenament pentru Evaluare Nationala - teste la Limba Romana


Teste la Limba Romana pentru Evaluarea Nationala. Acestea raspund perfect recentelor cerinte stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetarii. Exercitiile prezente in teste:
  • fixeaza cunostintele de limba romana
  • furnizeaza o modalitate coerenta, logica si 100% eficienta de a aborda orice subiect de discutie
  • necesita rezolvari in extenso ori doar alegerea raspunsului corect (tip grila) pe baza unui rationament logic.

...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

autorizatie isu scoliisu scoliautorizatie de incediu scoli


x

Lasa un raspuns
Comentarii [2 comentarii]Adauga comentariul tau

28Nov.2019

Nicolae Capatana 28 Nov. 2019 05:46:21

De ce sa aiba nevoie de autorizari, ce se poate intampla??? Se poate intampla ca in caz de incendiu sa moara cateva zeci sau sute de copii nevinovati! Mare scofala, au avut GHINION si gata !!!
27Nov.2019

Adrian Tacu 27 Nov. 2019 11:49:00

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONAN?? DE URGEN??
pentru completarea Legii educa?iei na?ionale nr. 1/2011, instituirea unor derog?ri ?i prorogarea unor termene


    Având în vedere c? prin Decizia Cur?ii Constitu?ionale nr. 528/2018 referitoare la obiec?ia de neconstitu?ionalitate a dispozi?iilor articolului unic pct. 2 [cu referire la art. 253 alin. 1] ?i 3 [cu referire la art. 2541 alin. 21] din Legea pentru modificarea ?i completarea Legii educa?iei na?ionale nr. 1/2011, art. I pct. 1 [cu referire la art. 19 alin. 3 din Legea nr. 1/2011] ?i art. II [cu referire la art. 321 din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 75/2005] din Legea pentru modificarea ?i completarea unor acte normative în domeniul educa?iei ?i articolului unic [cu referire la art. 16 alin. 1] din Legea pentru modificarea art. 16 din Legea educa?iei na?ionale nr. 1/2011, precum ?i celor trei legi în ansamblul lor, pe de o parte au fost declarate neconstitu?ionale prevederile articolului unic pct. 2 [cu referire la art. 253 alin. 1] din legea sesizat? de neconstitu?ionalitate, iar, pe de alt? parte, a fost obligat legiuitorul de a elimina din dreptul pozitiv solu?ia legislativ? constatat? ca fiind neconstitu?ional?, precum cea care se reg?se?te în actualul art. 253 alin. 1 din Legea nr. 1/2011,
    ?inând seama de necesitatea introducerii unor m?suri speciale pentru protejarea elevilor ?colariza?i, de efectele sanc?ion?rii unit??ilor de înv???mânt cu ridicarea autoriza?iei de func?ionare provizorie,
    întrucât este absolut urgent s? fie completate con?inutul ?i regimul juridic ale bazei materiale, atât în înv???mântul preuniversitar de stat, cât ?i în înv???mântul superior de stat, pentru asigurarea unei protec?ii juridice reale a acestei baze, având în vedere faptul c? se pierd numeroase bunuri imobile ?i mobile din cauza insuficientei reglement?ri,
    având în vedere ?colarizarea unor elevi în lipsa autoriza?iei de func?ionare provizorie ori cu dep??irea valabilit??ii acesteia în înv???mântul preuniversitar de stat ?i întrucât elevii astfel ?colariza?i risc? nerecunoa?terea studiilor, aflându-se, în acest mod, într-o situa?ie cu caracter de urgen?? a c?rei reglementare nu poate fi amânat?, ?inând cont c? trebuie s? li se asigure posibilitatea de sus?inere a examenelor de finalizare a studiilor ?i continuarea acestora în anul ?colar urm?tor,
    având în vedere faptul c? în prezent sunt în derulare deja etapele mobilit??ii personalului didactic de predare din înv???mântul preuniversitar, iar lipsa reglement?rilor are consecin?e negative asupra sistemului na?ional de înv???mânt preuniversitar, în sensul c? nu se asigur? stabilitatea personalului didactic calificat, fiind înc?lcat principiul continuit??ii activit??ii didactice de predare la acelea?i clase de elevi, aspect ce afecteaz? calitatea activit??ii desf??urate în unit??ile de înv???mânt preuniversitar de stat ?i va conduce la cre?terea num?rului de cadre didactice f?r? studii corespunz?toare postului didactic sau a num?rului de cadre didactice pensionate,
    întrucât în anul ?colar curent peste 16.000 de posturi didactice de predare sunt ocupate cu personal didactic calificat angajat pe perioad? determinat? în baza rezultatelor ob?inute la concursuri na?ionale de titularizare,
    ?inând cont c? se urm?re?te plata integral? a dobânzilor legale, pentru executarea hot?rârilor judec?tore?ti devenite executorii pân? la 31 decembrie 2017, având ca obiect acordarea de daune - interese moratorii,
    ?inând seama de faptul c? este imperios necesar ca m?surile legislative ce fac obiectul acestei ordonan?e de urgen?? s? intre în vigoare cât mai curând posibil, precum ?i pentru a se evita dificult??ile rezultate din succesiunea într-un interval de timp a mai multor reglement?ri în domeniul educa?iei na?ionale, con?inând norme de competen??, de procedur? propriu - zis?,
    ?inând cont de nevoia de a asigura organizarea ?i func?ionarea eficient?, performant? ?i predictibil? a sistemului na?ional de educa?ie, precum ?i de a elimina efectele perturbatoare produse de absen?a unui cadru legislativ adecvat, aspecte care au consecin?e grave asupra drepturilor beneficiarilor direc?i ai educa?iei,
    deoarece toate aspectele de mai sus vizeaz? interesul public ?i constituie situa?ii extraordinare a c?ror reglementare nu poate fi amânat?,
    în temeiul art. 115 alin. 4 din Constitu?ia României, republicat?,
    Guvernul României adopt? prezenta ordonan?? de urgen??.

Art. I. - Legea educa?iei na?ionale nr. 1/2011, publicat? în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, se completeaz? dup? cum urmeaz?:

1. Dup? articolul 93 se introduce un nou articol, articolul 931, cu urm?torul cuprins:

"Art. 931. - 1 Consiliile de administra?ie ale unit??ilor de înv???mânt pot hot?rî modificarea duratei contractului individual de munc? din durat? determinat? de un an în contract individual de munc? pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dac? acestea au promovat examenul de definitivat ?i concursul na?ional de titularizare cu nota/media de cel pu?in 7, în condi?iile prezentei legi, ?i dac? postul este vacant.
2 Cadrele didactice calificate care beneficiaz? de prevederile alin. 1 au dreptul s? participe la mobilitatea de personal, potrivit metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social ?i aprobat? prin ordin al ministrului educa?iei na?ionale."

2. La articolul 112, dup? alineatul 8 se introduc dou? noi alineate, alineatele 9 ?i 10, cu urm?torul cuprins:

"9 În?elesul sintagmei «celelalte componente ale bazei materiale», prev?zut? la alin. 2 - 4, cuprinde bunuri imobile ?i mobile afectate în mod direct ?i special func?ion?rii înv???mântului, ca serviciu public, pentru satisfacerea interesului general, astfel: spa?ii pentru procesul de înv???mânt, mijloace de înv???mânt, bunuri mobile dobândite în urma implement?rii de proiecte, cu finan?are rambursabil? sau nerambursabil?, biblioteci, ateliere ?colare, ferme didactice, terenuri agricole, c?mine, internate, cantine, cluburi ale elevilor, case ale corpului didactic; tabere ?colare; baze ?i complexuri cultural - sportive; edituri ?i tipografii; unit??i de microproduc?ie; palate ?i case ale copiilor ?i elevilor; spa?ii cu destina?ia de locuin??; orice alt obiect ce intr? în patrimoniul destinat înv???mântului ?i salaria?ilor din înv???mântul preuniversitar. Aceste componente ale bazei materiale sunt inalienabile, insesizabile ?i imprescriptibile pe toat? durata utiliz?rii în sistemul de înv???mânt.
10 Imobilele ?i componentele bazei materiale prev?zute la alin. 4, temporar disponibile, pot fi închiriate pe baz? de contract, cu renegociere anual? a contractului, numai în conformitate cu metodologia aprobat? prin ordin al ministrului educa?iei na?ionale. Închirierea se face cu prioritate pentru activit??i de înv???mânt."

3. Dup? articolul 226 se introduce un nou articol, articolul 2261, cu urm?torul cuprins:

"Art. 2261. - 1 Bunurile imobile prev?zute la art. 226 alin. 4 sunt - pe toat? durata utiliz?rii de c?tre universit??ile de stat - inalienabile, insesizabile ?i imprescriptibile.
2 Bunurile mobile ?i imobile prev?zute la art. 226 alin. 4, disponibile temporar, pot fi închiriate pe baz? de contract, cu renegociere anual? a contractului, numai în conformitate cu metodologia aprobat? prin ordin al ministrului educa?iei na?ionale. Închirierea se face cu prioritate pentru activit??i de înv???mânt."

4. Articolul 253 se abrog?.

Art. II. - 1 Termenul prev?zut la art. 9 alin. 22 din Legea educa?iei na?ionale nr. 1/2011, publicat? în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, se prorog? pân? la începutul anului ?colar 2021 - 2022.
2 Unit??ile de înv???mânt ?i componentele organizatorice înfiin?ate f?r? parcurgerea etapelor acredit?rii, precum ?i furnizorii de educa?ie care au dep??it termenul prev?zut de art. 31 lit. c din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calit??ii educa?iei, aprobat? cu modific?ri prin Legea nr. 87/2006, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, au obliga?ia de a declan?a ?i de a se supune procesului de evaluare extern?, periodic? sau în vederea acredit?rii, dup? caz, în vederea asigur?rii calit??ii educa?iei, în termen de cel mult 1 an, calculat de la data de 30 aprilie 2019. Metodologia specific? de aplicare a dispozi?iilor prezentului alineat se aprob? prin ordin al ministrului educa?iei na?ionale în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonan?e de urgen??.
3 Prin derogare de la termenul prev?zut de art. 31 lit. c din Ordonan?a de urgen?? nr. 75/2005, aprobat? cu modific?ri prin Legea nr. 87/2006, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, Ministerul Educa?iei Na?ionale aprob? acreditarea unit??ilor de înv???mânt evaluate de c?tre Agen?ia Român? de Asigurare a Calit??ii în Înv???mântul Preuniversitar, cu propunere de acreditare în baza constat?rii îndeplinirii standardelor ?i criteriilor de calitate. Finan?area de baz? pentru unit??ile de înv???mânt particular ?i confesional, acreditate, se acord? începând cu anul ?colar urm?tor acredit?rii.

Art. III. - Prin derogare de la prevederile art. 1 din Legea nr. 95/2018 privind adoptarea unor m?suri în domeniul finan??rii înv???mântului, hot?rârile judec?tore?ti devenite executorii pân? la 31 decembrie 2018, având ca obiect acordarea de daune interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonat? a sumelor prev?zute în titluri executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din înv???mânt, se achit? în anul 2019, de la bugetul de stat aprobat prin Legea nr. 50/2019, prin bugetul Ministerului Educa?iei Na?ionale.

PRIM - MINISTRU
VASILICA - VIORICA D?NCIL?

Contrasemneaz?:
Ministrul educa?iei na?ionale,
Ecaterina Andronescu
p. Ministrul muncii ?i justi?iei sociale,
Adrian Marius Rîndunic?,
secretar de stat
Ministrul finan?elor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

Bucure?ti, 3 aprilie 2019.
Nr. 23.

Nu prea are leg?tur? cu articolul vostru...
Evaluarea Nationala si Bacalaureat - 33 de Teste Rezolvate pentru pregatirea in clasa
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Evaluarea Nationala si Bacalaureat - 33 de Teste Rezolvate pentru pregatirea in clasa
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Evaluarea Nationala si Bacalaureat - 33 de Teste Rezolvate pentru pregatirea in clasa
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Evaluarea Nationala si Bacalaureat - 33 de Teste Rezolvate pentru pregatirea in clasa
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana
Va oferim GRATUIT Raportul Special
26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Evaluarea Nationala si Bacalaureat - 33 de Teste Rezolvate pentru pregatirea in clasa
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Evaluarea Nationala si Bacalaureat - 33 de Teste Rezolvate pentru pregatirea in clasa

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x