Scolile si gradinitele NU mai au nevoie de autorizatie ISU de incendiu. Legea, deja publicata in Monitor

De Laura Galescu
la 27 Nov. 2019
2 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Scolile si gradinitele NU mai au nevoie de autorizatie ISU de incendiu. Legea, deja publicata in Monitor27Nov.2019

Scolile de stat, dar si cele private nu vor mai fi obligate sa detina autorizatia de incendiu pentru a obtine acreditarea sau autorizarea de functionare. Legea a fost deja publicata in Monitorul Oficial.

De fapt, primariile si proprietarii imobilelor in cazul scolilor private au obligatia sa obtina autorizatia de securitate la incendiu (ISU), dar fara ca aceasta sa fie o conditie pentru acreditare, se arata in legea publicata marti in Monitorul Oficial.
 
Ordonantei de Urgenta 23/2019 care a modificat Legea Educatiei include urmatoarele alineate:
 
      - in evaluarea capacitatii institutionale, criteriul "baza materiala" nu cuprinde autorizatia de securitate la incendiu;
      - autoritatile administratiei publice locale, respectiv proprietarii imobilelor in care se desfasoara activitati de invatamant au obligatia sa asigure conditiile de functionare, inclusiv obtinerea si mentinerea autorizatiei sanitare de functionare si autorizatia de securitate la incendiu.
 
In Monitorul Oficial a fost publicata Legea de aprobare a ordonantei, dar si decretul prin care presedintele Klaus Iohannis promulga legea care scoate avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta dintre criteriile pentru acreditarea sau autorizarea scolilor de stat si private.
 
Propunerea pentru ca autorizatia de asigurare la incendiu pentru scoli sa fie obtinuta de primarii a fost facuta din luna aprilie, atunci cand Ministerul Educatiei a anuntat ca ii degreveaza pe directorii de scoli de obtinerea autorizatiei de asigurare la incendiu atunci cand isi depun actele pentru autorizarea scolii. 
 
Peste 7.000 de scoli, cladiri, laboratoare, biblioteci sau sali de sport din tara trebuie sa detina autorizatie de securitate la incendiu, insa mai bine de jumatate functioneaza fara aviz, conform Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. Cele mai multe cladiri nu au obtinut avizul deoarece sunt incluse in proiecte de modernizare.

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Pregatire pentru EVALUAREA NATIONALA - simplu si rapid


NOU: Academia.ro – platforma digitala interactiva pentru pregatirea personalizata in vederea succesului copilului la examenul de Evaluare Nationala.

 Site-ul contine 3 sectiuni cu Teste de Antrenament pentru:

 ->  Limba si Literatura romana (25 de teste, 450 de subiecte rezolvate si explicate)

 ->  Matematica (25 de teste, 300 de exercitii rezolvate si explicate)
 ->  Limba Engleza (30 de teste, 600 de subiecte rezolvate si explicate)

...Vezi AICI toate Testele <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

autorizatie isu scoliisu scoliautorizatie de incediu scoli


x

Lasa un raspuns
Comentarii [2 comentarii]Adauga comentariul tau

28Nov.2019

Nicolae Capatana 28 Nov. 2019 05:46:21

De ce sa aiba nevoie de autorizari, ce se poate intampla??? Se poate intampla ca in caz de incendiu sa moara cateva zeci sau sute de copii nevinovati! Mare scofala, au avut GHINION si gata !!!
27Nov.2019

Adrian Tacu 27 Nov. 2019 11:49:00

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONAN?? DE URGEN??
pentru completarea Legii educa?iei na?ionale nr. 1/2011, instituirea unor derog?ri ?i prorogarea unor termene


    Avand an vedere c? prin Decizia Cur?ii Constitu?ionale nr. 528/2018 referitoare la obiec?ia de neconstitu?ionalitate a dispozi?iilor articolului unic pct. 2 [cu referire la art. 253 alin. 1] ?i 3 [cu referire la art. 2541 alin. 21] din Legea pentru modificarea ?i completarea Legii educa?iei na?ionale nr. 1/2011, art. I pct. 1 [cu referire la art. 19 alin. 3 din Legea nr. 1/2011] ?i art. II [cu referire la art. 321 din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 75/2005] din Legea pentru modificarea ?i completarea unor acte normative an domeniul educa?iei ?i articolului unic [cu referire la art. 16 alin. 1] din Legea pentru modificarea art. 16 din Legea educa?iei na?ionale nr. 1/2011, precum ?i celor trei legi an ansamblul lor, pe de o parte au fost declarate neconstitu?ionale prevederile articolului unic pct. 2 [cu referire la art. 253 alin. 1] din legea sesizat? de neconstitu?ionalitate, iar, pe de alt? parte, a fost obligat legiuitorul de a elimina din dreptul pozitiv solu?ia legislativ? constatat? ca fiind neconstitu?ional?, precum cea care se reg?se?te an actualul art. 253 alin. 1 din Legea nr. 1/2011,
    ?inand seama de necesitatea introducerii unor m?suri speciale pentru protejarea elevilor ?colariza?i, de efectele sanc?ion?rii unit??ilor de anv???mant cu ridicarea autoriza?iei de func?ionare provizorie,
    antrucat este absolut urgent s? fie completate con?inutul ?i regimul juridic ale bazei materiale, atat an anv???mantul preuniversitar de stat, cat ?i an anv???mantul superior de stat, pentru asigurarea unei protec?ii juridice reale a acestei baze, avand an vedere faptul c? se pierd numeroase bunuri imobile ?i mobile din cauza insuficientei reglement?ri,
    avand an vedere ?colarizarea unor elevi an lipsa autoriza?iei de func?ionare provizorie ori cu dep??irea valabilit??ii acesteia an anv???mantul preuniversitar de stat ?i antrucat elevii astfel ?colariza?i risc? nerecunoa?terea studiilor, aflandu-se, an acest mod, antr-o situa?ie cu caracter de urgen?? a c?rei reglementare nu poate fi amanat?, ?inand cont c? trebuie s? li se asigure posibilitatea de sus?inere a examenelor de finalizare a studiilor ?i continuarea acestora an anul ?colar urm?tor,
    avand an vedere faptul c? an prezent sunt an derulare deja etapele mobilit??ii personalului didactic de predare din anv???mantul preuniversitar, iar lipsa reglement?rilor are consecin?e negative asupra sistemului na?ional de anv???mant preuniversitar, an sensul c? nu se asigur? stabilitatea personalului didactic calificat, fiind anc?lcat principiul continuit??ii activit??ii didactice de predare la acelea?i clase de elevi, aspect ce afecteaz? calitatea activit??ii desf??urate an unit??ile de anv???mant preuniversitar de stat ?i va conduce la cre?terea num?rului de cadre didactice f?r? studii corespunz?toare postului didactic sau a num?rului de cadre didactice pensionate,
    antrucat an anul ?colar curent peste 16.000 de posturi didactice de predare sunt ocupate cu personal didactic calificat angajat pe perioad? determinat? an baza rezultatelor ob?inute la concursuri na?ionale de titularizare,
    ?inand cont c? se urm?re?te plata integral? a dobanzilor legale, pentru executarea hot?rarilor judec?tore?ti devenite executorii pan? la 31 decembrie 2017, avand ca obiect acordarea de daune - interese moratorii,
    ?inand seama de faptul c? este imperios necesar ca m?surile legislative ce fac obiectul acestei ordonan?e de urgen?? s? intre an vigoare cat mai curand posibil, precum ?i pentru a se evita dificult??ile rezultate din succesiunea antr-un interval de timp a mai multor reglement?ri an domeniul educa?iei na?ionale, con?inand norme de competen??, de procedur? propriu - zis?,
    ?inand cont de nevoia de a asigura organizarea ?i func?ionarea eficient?, performant? ?i predictibil? a sistemului na?ional de educa?ie, precum ?i de a elimina efectele perturbatoare produse de absen?a unui cadru legislativ adecvat, aspecte care au consecin?e grave asupra drepturilor beneficiarilor direc?i ai educa?iei,
    deoarece toate aspectele de mai sus vizeaz? interesul public ?i constituie situa?ii extraordinare a c?ror reglementare nu poate fi amanat?,
    an temeiul art. 115 alin. 4 din Constitu?ia Romaniei, republicat?,
    Guvernul Romaniei adopt? prezenta ordonan?? de urgen??.

Art. I. - Legea educa?iei na?ionale nr. 1/2011, publicat? an Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, se completeaz? dup? cum urmeaz?:

1. Dup? articolul 93 se introduce un nou articol, articolul 931, cu urm?torul cuprins:

"Art. 931. - 1 Consiliile de administra?ie ale unit??ilor de anv???mant pot hot?ra modificarea duratei contractului individual de munc? din durat? determinat? de un an an contract individual de munc? pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dac? acestea au promovat examenul de definitivat ?i concursul na?ional de titularizare cu nota/media de cel pu?in 7, an condi?iile prezentei legi, ?i dac? postul este vacant.
2 Cadrele didactice calificate care beneficiaz? de prevederile alin. 1 au dreptul s? participe la mobilitatea de personal, potrivit metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social ?i aprobat? prin ordin al ministrului educa?iei na?ionale."

2. La articolul 112, dup? alineatul 8 se introduc dou? noi alineate, alineatele 9 ?i 10, cu urm?torul cuprins:

"9 În?elesul sintagmei «celelalte componente ale bazei materiale», prev?zut? la alin. 2 - 4, cuprinde bunuri imobile ?i mobile afectate an mod direct ?i special func?ion?rii anv???mantului, ca serviciu public, pentru satisfacerea interesului general, astfel: spa?ii pentru procesul de anv???mant, mijloace de anv???mant, bunuri mobile dobandite an urma implement?rii de proiecte, cu finan?are rambursabil? sau nerambursabil?, biblioteci, ateliere ?colare, ferme didactice, terenuri agricole, c?mine, internate, cantine, cluburi ale elevilor, case ale corpului didactic; tabere ?colare; baze ?i complexuri cultural - sportive; edituri ?i tipografii; unit??i de microproduc?ie; palate ?i case ale copiilor ?i elevilor; spa?ii cu destina?ia de locuin??; orice alt obiect ce intr? an patrimoniul destinat anv???mantului ?i salaria?ilor din anv???mantul preuniversitar. Aceste componente ale bazei materiale sunt inalienabile, insesizabile ?i imprescriptibile pe toat? durata utiliz?rii an sistemul de anv???mant.
10 Imobilele ?i componentele bazei materiale prev?zute la alin. 4, temporar disponibile, pot fi anchiriate pe baz? de contract, cu renegociere anual? a contractului, numai an conformitate cu metodologia aprobat? prin ordin al ministrului educa?iei na?ionale. Închirierea se face cu prioritate pentru activit??i de anv???mant."

3. Dup? articolul 226 se introduce un nou articol, articolul 2261, cu urm?torul cuprins:

"Art. 2261. - 1 Bunurile imobile prev?zute la art. 226 alin. 4 sunt - pe toat? durata utiliz?rii de c?tre universit??ile de stat - inalienabile, insesizabile ?i imprescriptibile.
2 Bunurile mobile ?i imobile prev?zute la art. 226 alin. 4, disponibile temporar, pot fi anchiriate pe baz? de contract, cu renegociere anual? a contractului, numai an conformitate cu metodologia aprobat? prin ordin al ministrului educa?iei na?ionale. Închirierea se face cu prioritate pentru activit??i de anv???mant."

4. Articolul 253 se abrog?.

Art. II. - 1 Termenul prev?zut la art. 9 alin. 22 din Legea educa?iei na?ionale nr. 1/2011, publicat? an Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, se prorog? pan? la anceputul anului ?colar 2021 - 2022.
2 Unit??ile de anv???mant ?i componentele organizatorice anfiin?ate f?r? parcurgerea etapelor acredit?rii, precum ?i furnizorii de educa?ie care au dep??it termenul prev?zut de art. 31 lit. c din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calit??ii educa?iei, aprobat? cu modific?ri prin Legea nr. 87/2006, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, au obliga?ia de a declan?a ?i de a se supune procesului de evaluare extern?, periodic? sau an vederea acredit?rii, dup? caz, an vederea asigur?rii calit??ii educa?iei, an termen de cel mult 1 an, calculat de la data de 30 aprilie 2019. Metodologia specific? de aplicare a dispozi?iilor prezentului alineat se aprob? prin ordin al ministrului educa?iei na?ionale an termen de 30 de zile de la intrarea an vigoare a prezentei ordonan?e de urgen??.
3 Prin derogare de la termenul prev?zut de art. 31 lit. c din Ordonan?a de urgen?? nr. 75/2005, aprobat? cu modific?ri prin Legea nr. 87/2006, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, Ministerul Educa?iei Na?ionale aprob? acreditarea unit??ilor de anv???mant evaluate de c?tre Agen?ia Roman? de Asigurare a Calit??ii an Înv???mantul Preuniversitar, cu propunere de acreditare an baza constat?rii andeplinirii standardelor ?i criteriilor de calitate. Finan?area de baz? pentru unit??ile de anv???mant particular ?i confesional, acreditate, se acord? ancepand cu anul ?colar urm?tor acredit?rii.

Art. III. - Prin derogare de la prevederile art. 1 din Legea nr. 95/2018 privind adoptarea unor m?suri an domeniul finan??rii anv???mantului, hot?rarile judec?tore?ti devenite executorii pan? la 31 decembrie 2018, avand ca obiect acordarea de daune interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonat? a sumelor prev?zute an titluri executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din anv???mant, se achit? an anul 2019, de la bugetul de stat aprobat prin Legea nr. 50/2019, prin bugetul Ministerului Educa?iei Na?ionale.

PRIM - MINISTRU
VASILICA - VIORICA D?NCIL?

Contrasemneaz?:
Ministrul educa?iei na?ionale,
Ecaterina Andronescu
p. Ministrul muncii ?i justi?iei sociale,
Adrian Marius Randunic?,
secretar de stat
Ministrul finan?elor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

Bucure?ti, 3 aprilie 2019.
Nr. 23.

Nu prea are leg?tur? cu articolul vostru...
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//