Camere de supraveghere in toate clasele - un nou proiect de lege

De Laura Galescu
la 26 Nov. 2020
6 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Camere de supraveghere in toate clasele - un nou proiect de lege26Nov.2020

Scolile trebuie sa aiba camere video de supraveghere in fiecare clasa, prevede un nou proiect de lege. Introducerea camerelor video-audio de supraveghere ar putea deveni obligatorie in toate unitatile de invatamant, pentru siguranta elevilor si pentru a preveni abuzurile.

Proiectul de lege contine si prevederi referitoare la securizarea inregistrarilor camerelor de supraveghere astfel incat la acestea sa nu aiba acces decat parintii si autoritatile, in cazul in care se fac cercetari in legatura cu unele inregistrari. 
 
Va prezentam mai jos proiectul de lege care propune existenta obligatorie a camerelor de supraveghere in scoli:
 
Lege pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege
 
Art. 1
Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr.
18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se
completeaza dupa cum urmeaza:
I. La Titlul I, „Dispozitii generale”, la Articolul 3, alineatul (1), dupa litera f) se introduce o
noua litera, f!), cu urmatorul cuprins:
f!) principiul responsabilitati pentru bunastarea, siguranta si securitatea copiilor in timpul
ingrijirii lor;
2. La Titlul I, „Dispozitii generale”, la Articolul 9, dupa alineatul (3) se introduc alineatele
(35), (32), (3%), cu urmatorul cuprins:
(3') Statul asigura instalarea de camere audio-video de supraveghere in incinta tuturor
unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, in conformitate cu prevederile articolelor.
(3) Persoanele juridice de drept privat si de utilitate publica asigura instalarea de camere
audio-video de supraveghere in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar particulare.
(3) Statul sau, dupa caz, persoanele juridice de drept privat asigura instalarea de camere
audio-video de supraveghere in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar confesionale.
3. La Titlul II, „invatamantul! preuniversitar”, la Capitolul VI, „Resursa umana”, la Sectiunea
I, „Beneficiarii educatiei”, la Articolul 86, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
(1) Unitatile de invatamant incheie cu parintii, in momentul inscrierii anteprescolarilor,
respectiv a prescolariior sau a elevilor, in Registrul unic matricol, un contract educational, in
care sunt inscrise drepturile si obligatiile reciproce ale partilor. Contractul educational
cuprinde acordul scris sau, dupa caz, dezacordul scris al parintilor pentru
supravegherea audio-video a anteprescolarilor, prescolarilor sau a elevilor. Contractul
educational-tip este aprobat prin ordin al ministruiui educatiei, cercetarii, tineretului si
sportului si este particularizat, la nivelul fiecarei unitati de invatamant, prin decizia consiliului
de administratie.
 
4. La Titlul IL, invatamantul preuniversitar”, laCapitolul VII,,,Conducerea sistemului si a
unitatilor de invatamant”, la Sectiunea 1, „Dispozitii generale”, la Articolul 94, alineatul (2),
dupa litera f), se introduce litera f!), cu urmatorul cuprins:
 
f!) evalueaza, aproba si achizitioneaza camerele de supraveghere audio-video pentru sistemul
de invatamant preuniversitar de stat si asigura finantarea conform legii;
 
5. La Titlul II, „invatamantul preuniversitar”, la Capitolul VII, „Conducerea sistemului si a
unitatilor de invatamant”, la Sectiunea 1, „Dispozitii generale”, la Articolul 94, alineatul (2),
litera u) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
u) elaboreaza norme specifice pentru constructiile scolare si pentru dotarea acestora, inclusiv
cu camere de supraveghere audio-video;
 
6. La Titlul II, invatamantul preuniversitar”, la Capitolul VII, „Conducerea sistemului si a
unitatilor de invatamant”, la Sectiunea 1, „Dispozitii generale”, la Articolul 95, la alineatul
(1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
d) asigura, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, scolarizarea elevilor si
monitorizeaza participarea la cursuri a acestora pe durata invatamantului obligatoriu, fara a
avea acces la inregistrarile rezultate ca urmare a supravegherii audio-video;
 
e) La Titlul II, „invatamantul preuniversitar”, la Capitolul VII, „Conducerea sistemului si a
unitatilor de invatamant”, la Sectiunea 2, „Conducerea unitatilor de invatamant”, la Articolul
96 alineatul (7), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
f) aproba planul de incadrare cu personal didactic si didactic auxiliar, precum si schema de
personal nedidactic, care include personalul autorizat in ceea ce priveste modul de
organizare si functionare a sistemului de supraveghere audio-video;
 
8. La Titlul II, „invatamantul preuniversitar”, la Capitolul VII, „Conducerea sistemului si a
unitatilor de invatamant”, la Sectiunea 2, „Conducerea unitatilor de invatamant”, la Articolul
96 alineatul (7), dupa litera k), se introduce litera k!), cu urmatorul cuprins:
 
k!) isi asuma raspunderea publica cu privire la respectarea si punerea in aplicare a
prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor
fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a
acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE in ceea ce privestemodul de stocare,
prelucrare si utilizare a datelor cu caracter personal obtinute din inregistrarile camerelor de
supraveghere audio-video instalate in incinta unitatilor de invatamant, alaturi de director.
9. La Titlul [], „invatamantul preuniversitar”, la Capitolul VII, „Conducerea sistemului si a
unitatilor de invatamant”, la Sectiunea 2, „Conducerea unitatilor de invatamant”, la Articolul
97 alineatul (2), dupa litera c), se introduce litera cl), cu urmatorul cuprins:
c1) isi asuma, alaturi de consiliul de administratie, raspunderea public cu privire la respectarea
sI punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si
privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE in ceea ce priveste
modul de stocare, prelucrare si utilizare a datelor cu caracter personal obtinute din
inregistrarile camerelor de supraveghere audio-video instalate in incinta unitatilor de
invatamant.
10. La Titlul II, „invatamantul preuniversitar”, la Capitolul VIII, „Finantarea si baza materiala
a invatamantului preuniversitar”, la Sectiunea 1, „Dispozitii generale”, la Articolul 104,
alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
d) cheltuieli cu bunuri si servicii, inclusiv cu achizitionarea si instalarea camerelor de
supraveghere audio-video.
11. La Titlul IV, „Statutul personalului didactic”, la Capitolul I "Statutul personalului didactic
din invatamantul preuniversitar”, titlul Sectiunii a 9-a se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
SECTIUNEA 9: Dreptul la securitate al personalului didactic, al anteprescolarilor,
prescolarilor si al elevilor
12. La Titlul IV, „Statutul personalului didactic”, la Capitolul 1, „Statutul personalului
didactic din invatamantul preuniversitar”, la Sectiunea a 9-a, la Articolul 272, alineatul (3) se
modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) inregistrarea prin orice procedee, in afara celor stabilite prin prezenta lege, a activitatii
didactice poate fi facuta numai cu acordul celui care o conduce. -
13. La Titlul IV, „Statutul personalului didactic”, la Capitolul I, „Statutul personalului
didactic din invatamantul preuniversitar”, la Sectiunea a 9-a, la Articolul 272, alineatul (5) se
modifica si va avea urmatorul cuprins:
(5) inregistrarea prin orice procedee, „in afara celor stabilite prin prezenta lege, a
activitatilor desfasurate in spatiile scolare: este permisa numai cu acordul personalului de
conducere, cu exceptia celor de la alin. (632
 
14. La Titlul IV, „Statutul personalului didactic”, la Capitolul I, „Statutul personalului
didactic din invatamantul preuniversitar”, la Sectiunea a 9-a, dupa Articolul 272, se introduc
articolele 272, 2722, 272“si 272" cu urmatorul cuprins:
„Art. 272
(1) Toate unitatile de invatamant preuniversitar din mediul privat si de stat au obligatia dotarii
incintei si salilor de clasa cu camere de supraveghere audio-video, in conformitate cu articolul
9 din prezenta lege, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016
privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal
si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protectia datelor), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.
1 19 din 4 mai 2016 si ale legislatiei de punere in aplicare a acestuia.
(2) Prin exceptie de la prevederile alineatului (1), nu vor fi instalate camere de supraveghere
audio-video in salile de clasa in care 50% plus 1 dintre parinti isi exprima dezacordul, in scris,
in cadrul contractului educational incheiat intre unitatile de invatamant si parinti, in
conformitate cu articolul 86 alineatul (1).
(3) Exceptia prevazuta la alineatul (2) nu este aplicabila in ceea ce priveste instalarea de
camere audio-video in cadrul coridoarelor, salilor de mese — acolo unde exista —, salilor de
festivitati si in curtea scolii.
(4) Unitatile de invatamant reglementate la alineatul (1) se asigura de functionarea
corespunzatoare si continua a sistemelor de supraveghere audio-video pe toata durata
desfasurarii activitatilor de instruire, formare si ingrijire a anteprescolarilor, prescolarilor si a
elevilor.
(5) Unitatile de invatamant reglementate la alineatul (1) asigura angajarea personalului
autorizat in ceea ce priveste modul de organizare si functionare a sistemului de supraveghere
audio-video, in conformitate cu articolul! 96 alineatul (7) din prezenta lege.
(6) Unitatile de invatamant prevazute la alineatul (1) isi asuma raspunderea publica cu privire
la respectarea si punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie
2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter
personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protectia datelor) in ceea ce priveste modul de stocare,
prelucrare si utilizare a datelor cu caracter personal obtinute din inregistrarile camerelor de
supraveghere audio-video instalate in incinta lor, in conformitate cu articolul 96 alineatul (7),
litera k!) si cu articolul 97 alineatul (2), litera c!) din prezenta lege.
(7) Prin intermediul personalului autorizat prevazut la alineatul (5), unitatile reglementate la
alineatul (1) asigura pastrarea, in conditii de siguranta si confidentialitate, a materialelor
inregistrate prin sistemele audio-video pentru o perioada de 30 de zile, dupa care aceste
materiale se arhiveaza.
(8) Prin intermediul personalului autorizat prevazut la alineatul (5), unitatile de invatamant de
la alineatul (1) au obligatia de a nu pune la dispozitie inregistrarile realizate prin sistemele
audio-video altor persoane decat celor prevazute de dispozitiile prezentei legi.
(9) Materialele care contin inregistrarile obtinute din supravegherea audio-video din incinta si
salile de clasa ale unitatilor de invatamant prevazute la alineatul (1) pot fi puse la dispozitie
urmatoarelor categorii de persoane:
a) parintelui sau tutoreiui legal instituit pentru elevul minor;
b) elevului major;
c) directorului unitatii de invatamant, cu acordul parintelui sau al tutorelui legal instituit
pentru minor sau cu acordul elevului major; in cazul existentei unui conflict grav intre elevi
sau a unui conflict grav intre elev si cadrul didactic, care implica un pericol iminent,
directorul unitatii de invatamant poate intra in posesia materialului fara acordul parintelui,
tutorelui legal sau al elevului major;
d) psihologului din unitatea de invatamant, cu acordul parintelui, tutorelui legal instituit
pentru minor sau al elevului major.
e) organelor de ancheta si cercetare penala, daca este cazul;
f) personalului medical, daca este cazul.
(10) Punerea la dispozitie catre persoanele enumerate la alineatul! (9) a materialelor care
contin inregistrarile obtinute din supravegherea audio-video din incinta si din salile de clasa
ale unitatilor de invatamant prevazute la alineatul (1) se face pe baza de cerere scrisa,
justificata prin argumente pertinente si concludente, adresata directorului respectivei unitati de
invatamant. Cererea trebuie sa cuprinda, pe langa justificare, si perioada de timp (data sau
datele) corespunzatoare inregistrarilor care se solicita.
(11) Punerea la dispozitie catre persoanele enumerate la alineatul (9) a materialelor care
contin inregistrarile obtinute din supravegherea audio-video din incinta si din saiile de ctasa
ale unitatilor de invatamant prevazute la alineatul (1) se realizeaza intr-un termen ce nu poate
depasi 48 de ore de la momentul depunerii cererii. In cazurile justificate de urgenta si pericol
iminent, aceste inregistrari sunt puse la dispozitie de indata sau cel mult in intervalul de 12 ore
de la momentul depunerii cererii.
 
Art. 272
(1) La cerere, parintele sau tutorele legal instituit pentru minor poate primi acces securizat la
imaginile audio-video inregistrate in timp real prin camerele de supraveghere audio-video
instalate in unitatile de invatamant prevazute ia alineatul (1) al articolului 272!, in salile de
clasa, coridoarele, salite de mese — acolo unde exista —, salile de festivitati si in curtea scolii.
(2) Pentru a accesa in timp real imaginile prevazute la alineatul (1), parintele sau tutorele legal
instituit pentru minor primeste un nume de utilizator si o parola, care sunt confidentiale si sunt
destinate a fi folosite doar de catre parintele sau tutorele respectiv.
 
Ia
(3) Parintele sau tutorele legal instituit pentru minor poate incredinta numele de utilizator si
parola numai prin imputernicire speciala autentificata la notarul public.
Art. 272
(1) Unitatile de invatamant prevazute la alineatul (1) al articolului 272! garanteaza caracterul
confidential si privat al materialelor care contin inregistrarile obtinute din supravegherea
audio-video.
(2) Materialele care contin inregistrarile obtinute din supravegherea audio-video din incinta si
din salile de clasa ale unitatilor de invatamant nu fac obiectul comercializarii si nu pot fi
facute publice.
(3) Persoanele enumerate la alineatul (9) al articolului 2721 care intra in posesia matenalelor
ce contin inregistrarile obtinute din supravegherea audio-video din incinta si din salile de
clasa ale unitatilor de invatamant nu pot publica aceste materiale si nu le pot folosi ca mijloc
pentru prejudicierea imaginii sau a integritatii fizice sau psihice a anteprescolarilor,
prescolarilor, elevilor, parintilor sau tutorilor, cadrelor didactice sau personalului auxiliar.
(4) incalcarea dreptului la protectia datelor cu caracter personal se sanctioneaza in
conformitate cu prevedenile Art. I pct. II si ale Art. VI din Legea nr. 129 din 15 iume 2018
pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si
functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal,
precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si potrivit Capitolului
VIII din Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 pnvind protectia persoanelor fizice in
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor
date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
Art. 272'
(1) Costurile privind dotarea si instalarea de camere audio-video de supraveghere in toate
unitatile de invatamant preuniversitar de stat sunt suportate din bugetul Ministerului Educatiei
Nationale, in conformitate cu prevederile prezentei legi.
(2) Costurile privind dotarea si instalarea de camere audio-video de supraveghere in toate
unitatile de invatamant preuniversitar particulare sunt suportate din bugetul unitatilor de
invatamant respective.
(3) Costurile privind dotarea si instalarea de camere audio-video de supraveghere in toate
unitatile de invatamant preuniversitar confesionale sunt suportate fie din bugetul unitatii de
invatamant respective (daca este particulara), fie din bugetul de stat.
(4) Aceste categorii de costuri constituie standard de calitate in procesul de evaluare realizat
pentru acordarea acreditarii in cadrul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in
Invatamantul Preuniversitar”.
 
 
Art. 2
Legea nr. I din 5 ianuarie 2011 a educatiei nationale, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
Art. 3
Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I.
Art. 4
Ministerul Educatiei Nationale elaboreaza normele metodologice de aplicare a prezentei legi
intr-un termen de 120 dezile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputatilor in sedinta din ...........
cu respectarea prevederilor articolului 76 alin (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
 
 
Ramane de vazut daca proiectul de lege va fi adoptat si daca vor fi montate camere de supraveghere in toate scolile din tara. 

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Ce MODIFICARI avem la Romana si Matematica pentru clasele V-VIII?


Clasele V-VIII din viata copilului necesita un efort de adaptare si de invatare constanta.

Programa scolara este destul de greoaie. Nu pierdeti din vedere:
  • Rezumatele textelor studiate
  • Teste rezolvate de matematica
  • Gramatica - Fise de lucru rezolvate

...Vezi AICI noile Teste rezolvate <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

camere de supravegherecamere in scolicamere in claseclase supravegheate video


x

Lasa un raspuns
Comentarii [6 comentarii]Adauga comentariul tau

24Apr.2023

Maximus 24 Apr. 2023 08:14:27

Este un pas inainte spre a limita abuzul in scoli. Altfel ca parinte nu ai cum sa-l dovedesti.
09Dec.2021

Adrian Antioch 09 Dec. 2021 04:30:55

Sunt profesor de peste 30 de ani.
Un atac atat de virulent la ora profesorului
n-am mai v?zut.
Prin aceast? lege oricene p?rinte , elev , coleg, director, inspector, boschetar poate s? intre an ora ta.
Foarte bine ! Dar terebui s?-?i cear? voie sau m?car s? te anun?e!
23Mar.2021

Ionel 23 Mar. 2021 12:50:19

Doamne freste! Suntem cumva animale sau cobai? Va dati seama ce inseamna asta, sa fi supravegheat ca un animal? Ne mai trebuie niste tarcuri.
Noi nu avem destula hartie in scoli si inca mai scriem la tabla cu creta
Asta este marea informatizare a scolilor?
Copii defavorizati nu au resurse, unii chiar fac foame si noua ne arde de camere. Asta e urgenta in invatamant?
09Dec.2020

Dinu Manta 09 Dec. 2020 10:40:18

Este adev?rat nu este prioritatea num?rul unul an acest moment, dar trebuie cu siguran?? s? ap?r? o astfel de lege. Totu?i, ar trebui s? vedem avantajele unei astfel de legi: ?coala ar deveni un mediu sigur, bullyingul ar putea fi prevenit ?i controlat ?i, pe de alt? parte, ar putea deveni un instrument pentru cre?terea calit??ii actului educa?ional...
27Nov.2020

Nicolae Capatana 27 Nov. 2020 07:45:01

Asta este prima prioritate in scoli ??? Ce minti "carliontate" gandesc asa, sau este nevoie sa fie platite "regeste" firmele "de partid" ??? Microsoft-ul nu i-a invatat minte ???
26Nov.2020

Rus Raul 26 Nov. 2020 20:17:23

Buna seara.sincer nu cred in asa ceva.multumesc.
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//